Archív za 1987 rok

Strana 349

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236783

Dátum: 15.02.1987

Autori: Homeyer Bernhard, Heywang Gerhard, Hammann Ingeborg, Kühle Engelbert, Behrenz Wolfgang

MPK: A01N 47/10

Značky: nematocidní, složky, výroby, prostředek, způsob, účinné, insekticidní, akaricidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahu je alespoň jeden arylester Noxalyl-N-methylkarbamové kyseliny obecného vzorce I v němž uvedené symboly mají dále uvedený význam. Účinné sloučeniny obecného vzorce I se vyrábí tím, že se na arylestery N-chloroxalyl-N-methylkarbamové kyseliny obecného vzorce II působí nukleofilními sloučeninami obecného vzorce III popřípadě v přítomnosti ředidla...

Způsob výroby 5´S-(2R-butyl)peptidergotalkaloidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236782

Dátum: 15.02.1987

Autor: Giger Rudolf

Značky: výroby, 5´s-(2r-butyl)peptidergotalkaloidu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 5`S-(2R-butyl)peptidergotalkaloidu vzorce I a jeho adičních solí s kyselinami, při němž se adiční sůl sloučeniny vzorce II s kyselinou, kondenzuje s reaktivním kyselinovým derivátem sloučeniny vzorce III a získaná sloučenina vzorce I se popřípadě izoluje ve formě adiční soli s kyselinou. Vyráběné sloučeniny se používají jako léčiva.

Selektivní herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236781

Dátum: 15.02.1987

Autor: Schmidt Robert

MPK: A01N 39/02, A01N 43/64

Značky: herbicidní, selektivní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Selektivní herbicidní prostředek 4-amino-3-methyl-6-fenyl-1,2,4-triazin-5[4H]-onu vzorce I vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje kombinaci účinných látek sestávající z a alespoň jednoho esteru substituované fenoxypropionové kyseliny obecného vzorce II ve kterém Rl znamená atom vodíku nebo methylovou skupinu, X znamená atom vodíku nebo atom halogenu a Ar představuje 2-pyridylovou nebo fenylovou skupinu, které jsou popřípadě...

Zařízení pro automatické provádění peritoneální dialýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236780

Dátum: 15.02.1987

Autori: Śladkowski Slawomir, Galecki Zdzislaw, Grenda Wieslaw, Wankowicz Zofia, Biernacki Arkadiusz

MPK: A61M 1/03

Značky: dialýzy, provádění, zařízení, automatické, peritoneální

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické provádění peritoneální dialýzy, které obsahuje čerpací jednotku pro dialyzační roztok, termostatickou jednotku s kontrolou teploty, gravitační odtokovou jednotku pro peritonealní kapalinu z dutiny pobřišnice a s ní spojený signální spínač bilance roztoku pro každý dialyzační cyklus, vyznačující se tím, že zásobníky (1, 2, 3), obsahující součásti dialyzačního roztoku jsou spojeny s čerpadly (4, 5, 6), které jsou spojeny...

Způsob výroby nových 6-(2-amino-2-fenylacetamido)penicilanoyloxymethyl-1,1- dioxopenicilanoyloxymethyl-karbonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236779

Dátum: 15.02.1987

Autor: Hamanaka Ernest Seiichi

MPK: C07D 499/04, C07D 499/32

Značky: dioxopenicilanoyloxymethyl-karbonátů, 6-(2-amino-2-fenylacetamido)penicilanoyloxymethyl-1,1, výroby, nových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob výroby nových. chemických sloučenin, které jsou cenné jako antibakteriální činidla, jimiž jsou nové bis-estery hydroxymethylkarbonátu vzorce v němž je jedna hydroxyskupina esterifikována karboxylovou skupinou 1,1-dioxidu penicilinové kyseliny a druhá hydroxyskupina je sterifikována karboxylovou skupinou (-aminopenicilinu. Z amerického patentního spisu č. 4234 579 je známo, že 1,1-dioxid penicilanové kyseliny (sulbactam)...

Zařízení pro ohřívání užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 236778

Dátum: 15.02.1987

Autor: Fokter Karl

MPK: F25B 13/00

Značky: užitkové, zařízení, ohřívání

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro ohřívání vody jako kombinace kolektoru tepla (22) z okolí a tepelného čerpadla, u kterého je s akumulačním kotlem (2) užitkové vody spojen protiproudý prstencový tepelný výměník (8) s ním kondenzátor (16) tepelného čerpadla, takže tepelná energie se předává vždy v oblasti nejvýše dosažené úrovně teploty užitkové vody. Prstencový tepelný výměník (8) je vyroben ze tří z jednoho kusu tažených nebo kovovým stykem...

Způsob elektroanalytického měření s kompenzací chyb a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236777

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kecskés Lajos, Havas Jenö, Erdélyi János, Müller Henrik, Daróczy János

MPK: G01N 27/00

Značky: elektroanalytického, provádění, kompenzaci, způsob, způsobu, zařízení, tohoto, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektroanalytického měření s kompenzací chyb pomocí mořicího řetězce obsahujícího čidla a referenční elektrody, u něhož se měření provádí opakovaně, vyznačující se tím, že se část mědicího řetězce zkratuje po dobu opakovaného měření a hodnoty získané při obou měřeních se spolu srovnají a na základě tohoto srovnání se vytváří na nezkratované části mědicího řetězce měrný signál kompenzovaný na chyby.

Spřahovací zařízení pro řízení listů tkalcovského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236776

Dátum: 15.02.1987

Autori: Müller Günter, Jülich Werner

MPK: D03C 1/00

Značky: listů, zařízení, řízení, stroje, spřahovací, tkalcovského

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spřahovacího zařízení pro řízení listů tkalcovského stroje hnacím hřídelem, opatřeným nejméně jednou drážkou a přetržitě se otáčejícím, se západkou zasouvatenou do drážky a umístěnou na výstředníku otočně uloženém na hnacím hřídeli, jakož i s ojničním okem, obklopujícím výstředník a určeným pro výstup k listům a s nejméně jednou řídicí pákou, která je pohybovatelná do dráhy západky, ji vysouvá a je vratně výkyvná platinou...

Tryskové uspořádání pro tkalcovský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 236775

Dátum: 15.02.1987

Autor: Simson Dionizy

MPK: D03D 47/28

Značky: tryskové, stroj, tkalcovský, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

V řídicím šoupátku (16) tryskového uspořádání (8) je uspořádán zaváděcí kanál (24) ústící pod ostrým úhlem do vodicího kanálu (12) pro útek tkalcovského stroje (1) pro zavádění vzduchu. Zaváděcí kanál (24) se může nastavit tak, že zaváděný vzduch je směrován za účelem rzděníb útku (14) v opačném směru (25) ke směru (13) zanášení. Řídicí šoupátko (16) se může natočit o 180(, takže zaváděcí kanál (24) je v poloze (24a). Potom proudí zaváděný...

Výrobek ze sádry, zejména nepřetržitý pás nebo desky, a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236774

Dátum: 15.02.1987

Autori: Lanneau Jacques, Delcoigne Adrien

MPK: B28B 1/14

Značky: nepřetržitý, zejména, způsob, výroby, sádry, desky, výrobek

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobek ze sádry, zejména nepřetržitý pás nebo desky, vyznačující se tím, že je vytvořen z neúplně hydratované sádry, nicméně natolik hydratované, aby měl mechanickou pevnost umožňující s ním manipulovat, přičemž obsahuje maximálně 5 % nadbytečné vody nad množství potřebné k úplné hydrataci.

Způsob přípravy N2-arylsulfonyl-L-argininamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236773

Dátum: 15.02.1987

Autori: Okamoto Shosuke, Tonomura Shinji, Tamao Yoshikuni, Kikumoto Ryoji, Tezuka Tohru, Hijikata Akiko, Ohkubo Kazuo

MPK: C07C 103/183

Značky: přípravy, n2-arylsulfonyl-l-argininamidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N2-arylsulfonyl-L-argininamidů a jejich farmaceuticky vhodných solí, které jsou, jak bylo zjištěno, účinnými farmaceutickými přípravky pro inhibici a léčení trombózy u savců.

Způsob přípravy N2-arylsulfonyl-L-argininamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236772

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kikumoto Ryoji, Ohkubo Kazuo, Tezuka Tohru, Tonomura Shinji, Hijikata Akiko, Okamoto Shosuke, Tamao Yoshikuni

MPK: C07C 10/183

Značky: n2-arylsulfonyl-l-argininamidů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N2-arylsulfonyl-L-argininamidů a jejich farmaceuticky vhodných solí, které jsou, jak bylo zjištěno, účinnými farmaceutickými přípravky pro inhibici a léčení trombózy u savců.

Způsob výroby plechů jádra tvaru E a plechů jha tvaru I tlumivky nebo transformátoru, zejména pro plynové výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236771

Dátum: 15.02.1987

Autor: Albeck Bernhard

MPK: H01F 41/02

Značky: transformátoru, výroby, jádra, způsob, plynové, výbojky, tvaru, zejména, tlumivky, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Aby bylo možno vyrábět bez odpadu nebo alespoň s malým odpadem ražením plechy (1) jádra tvaru E a plechy (2) jha tvaru I, zasunuté mezi vnější ramena (6) plechů (1) jádra, pro tlumivky nebo transformátory, použité zejména jako předřadné přístroje pro plynové výbojky, razí se dvě řady plechů (1) jádra tvaru E otevřenými stranami proti sobě a v poloze vedle sebe a vzájemně přesazeně tak, že konce (10) na sebe doléhajících vnějších ramen (6) dvou...

Elektrochemický článek s plynem depolarizovatelnými katodami a rozpustnými kovovými anodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 236770

Dátum: 15.02.1987

Autori: De Nora Vittorio, Spaziante Placido

MPK: H01M 6/02

Značky: plynem, elektrochemický, kovovými, katodami, rozpustnými, depolarizovatelnými, článek, anodami

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrochemický článek s plynem depolarizovatelnými katodami a rozpustnými kovovými anodami uloženými s odstupy rovnoběžně v nádobě z inertního materiálu, vyznačující se tím, že obsahuje řadu dutých katodových elementů (1, 31, 64, 81) tvaru kvádrů a anodových elementů (5, 35, 69, 76) z rozpustného kovu, přičemž každý z katodových elementů (1, 31, 64, 81) je nejméně na jedné stěně opatřen nejméně jednou porézní katodou (4, 32, 34, 68, 78)...

Roztoky pesticidů typu karbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236769

Dátum: 15.02.1987

Autori: Pinamonti Franco, Dal Moro Anacleto

MPK: A01N 47/10

Značky: pesticidů, roztoky, karbamátů

Zhrnutie / Anotácia:

Roztoky pesticidů typu karbamátů stabilní při skladování při 54 °C alespoň 14 dnů a při 0 °C alespoň 48 hodin, vhodné i pro přípravu pesticidních směsí, vyznačené tím, že sestávají z 30 až 40 % hmot. karbamátu vybraného ze skupiny zahrnující methyl-3-hydroxykarbanilát-3-methylkarbanilát, methyl-3,5-dimethyl-4-kyanomethylaminofenylkarbamát, methyl-1-naftylkarbamát nebo jejich směs, 20 až 35 % hmot. rozpouštědla A vybraného ze skupiny zahrnující...

Upevňovací můstek k připevnění na žlabové díly řetězového hřeblového dopravníku pro důlní díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236768

Dátum: 15.02.1987

Autori: Plester Karl-heinz, Eggenstein Friedrich, Terhorst Günter

Značky: díla, dopravníku, díly, řetězového, žlabové, připevnění, upevňovací, můstek, důlní, hřeblového

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací můstek, který se dá připevnit na díly žlabu hřeblového dopravníku v hlubinném dole a je použitelný jak v případě, když je dopravník zakotven v podélném směru tzv. blokovým kotvením nebo dílčím stěnovým kotvením pomocí upínacího nářadí. Upevňovací můstek má v blízkosti jednoho konce spojovací orgán (29) pro kloubové připojení blokového upínacího válce (44) a u druhého konce alespoň jeden připojovací orgán (31), výškově přesazený vůči...

Způsob získávání sklotvorné kompozice na bázi křemičitanů kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236767

Dátum: 15.02.1987

Autor: Richard Christian

MPK: C03C 3/10

Značky: křemičitanu, způsob, kovů, sklotvorné, bázi, získavání, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání sklotvorné kompozice na bázi křemičitanů kovů majících nízký bod tání a zlepšené vlastnosti v ohledu rafinace, při kterém se v prvním kroku vytvoří křemičitan alkalického kovu o molárním poměru SiO2/Me2O větším nebo rovném 2, v druhém kroku se vytvoří rozpustná sůl kysličníku kovu ze skupiny olova, vápníku, barya a zinku, v třetím kroku se uvede v reakci křemičitan alkalického kovu a sůl získaná v druhém kroku, čímž se vysráží...

Způsob výroby nových acyloxyalkyl-6-(substituovaných amidino)-penicilanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236766

Dátum: 15.02.1987

Autori: Von Daehne Wolf, Godtfredsen Wagn Ole

MPK: C07D 499/70, C07D 499/32

Značky: nových, způsob, výroby, acyloxyalkyl-6-(substituovaných, amidino)-penicilanátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových acyloxyalkyl-6-(substituovaných amidino)-penicilanátů obecného vzorce I, ve kterém R1 značí pěti- až desetičlenný azacykloalkylový nebo azabicykloalkylový zbytek připojený pomocí dusíkového atomu a případně substituovaný jednou nebo dvěma stejnými nebo různými C1-C6-alkylovou, fenylovou nebo fenyl-C1-C4-alkylovou skupinu, A značí některý z uvedených zbytků a až c a to obecný vzorec II, III, IV, ve kterých význam...

Činidlo ke stanovení a-amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236765

Dátum: 15.02.1987

Autori: Neumann Ulrich, Hagen Alexander, Michal Gerhard, Ziegenhorn Joachim, Deneke Ulfert, Wahlefeld August Wilhelm, Weimann Günter, Schaich Eugen, Gruber Wolfgang, Rauscher Elli

MPK: G01N 31/22

Značky: činidlo, stanovení, a-amylázy

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo ke stanovení (-amylázy, obsahující substrát pro (-amylázu a soustavu ke stanovení štěpného produktu, vzniklého působením (-amylázy na substrát pro (-amylázu, vyznačující se tím, že substrátem je sloučenina obecného vzorce I, kde R znamená glukózidovou, fenylglukózidovou, mononitrofenylglukózidovou, dinitrofenylglukózidovou nebo sorbitolovou skupinu nebo zbytek kyseliny glukonové.

Nosná soustava snímací hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236764

Dátum: 15.02.1987

Autor: Watrous Robert Bringhurst

MPK: G11B 5/10

Značky: snímací, soustava, hlavice, nosná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nosné soustavy snímací hlavice obsahující rameno s podélnou osou, kde jeden konec ramena je poddajný a zbývající část ramena je tuhá, poddajný konec ramena je spojen s nepoddajným nosičem a druhý konec ramena nese ohnutou část pro spojení se snímací hlavicí, ohnutá část má dva vnější od sebe oddálené poddajné prsty rovnoběžné s podélnou osou, vyčnívající z tuhé podpěry a spojené na svých odvrácených koncích příčnou větví méně...

Katalyzátor pro výrobu polymérů a-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236763

Dátum: 15.02.1987

Autori: Tachibana Masami, Sato Akihiro, Kikuta Kazutsune

MPK: C08F 10/00, C08F 4/14, C08F 10/06...

Značky: a-olefinů, katalyzátor, výrobu, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor pro přípravu polymerů (-olefinů, zejména propylenu, polymerací (-olefinů, sestává (a) z pevného produktu II a (b) z organohlinité sloučeniny. Tento pevný produkt II lze připravit reakcí pevného produktu I s donory elektronů, elektronů a/nebo s akceptory elektronů (z nichž alespoň jedním je chlorid titaničitý), a to ve dvou oddělených dávkách. Výchozí pevný produkt I je připravitelný reakcí chloridu hlinitého nebo železitého s...

Způsob přípravy 2-methyl-2-hydroxypropyl-piperazin-1-karboxylátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236762

Dátum: 15.02.1987

Autori: Goldman Irving Maurice, Kuhla Donald Ernest, Sklavounos Constantine

MPK: C07D 295/18

Značky: způsob, 2-methyl-2-hydroxypropyl-piperazin-1-karboxylátů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-methyl-2-hydroxypropyl-piperazin-1-karboxylátů obecného vzorce I, kde R značí vodík, kyanoskupinu, 4-amino-6,7,8-trimethoxychinazolin-2-yl a 4-amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl, vyznačující se tím, že se uvede v reakci isobutylenkarbonát s piperazinem obecného vzorce II, kde R má výše uvedený význam v přítomnosti nebo nepřítomnosti rozpouštědla za vzniku 2-methyl-2-hydroxypropylkarboxylátové sloučeniny obecného vzorce I v...

Prostředek pro kontrolované, plynulé a dlouhodobé zavádění účinné látky do prostředí obsahující vodnou tekutinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236761

Dátum: 15.02.1987

Autor: Dresback David Samuel

MPK: A61M 31/00

Značky: vodnou, tekutinu, látky, prostředí, obsahující, zavádění, účinné, kontrolované, plynule, prostředek, dlouhodobé

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek má tvar válečku nebo tablety a je tvořen zásobním prostorem, obsahujícím pouze účinnou látku nebo účinnou látku ve směsi s kapalným excipientem rozpustným ve vodě, který je uzavřen tvarovanou stěnou, tvořenou alespoň zčásti porézním materiálem, a tato část je alespoň částečně ve styku se zásobním prostorem, a je nerozpustná v uvedeném prostředí, a zachovává si svou celistvost po celou dobu zavádění účinné látky, přičemž póry...

Způsob přípravy směsi pro výrobu lisovaných celulózových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236760

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mansson Björn, Wallin Nils-hakan, Helgesson Göte

MPK: B29J 5/00

Značky: způsob, výrobu, přípravy, lisovaných, celulózových, směsi, desek

Zhrnutie / Anotácia:

Směs se připravuje z celulózových složek, například dřevěných třísek, pilin a podobně, které se vysuší na vlhkost pod 12 %, zpracují se absorbentem formaldehydu v množství 0,2 až 2 % hmot. například močovinou, s výhodou ve formě vodné disperze obsahující současně hydrofobizační činidlo, například vosk. Potom se složky smíchají s lepidlem, například močovinoformaldehydovou nebo močovinomelaminoformaldehydovou pryskyřicí s nízkým molárním poměrem...

Zařízení pro výrobu desek na bázi sádry

Načítavanie...

Číslo patentu: 236759

Dátum: 15.02.1987

Autori: Delcoigne Adrien, Lanneau Jacques

MPK: B01F 5/00

Značky: bázi, sádry, výrobu, zařízení, desek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu desek na bázi sádry, z práškové sádry a vody jako výchozích surovin, které je tvořeno míchacím zařízením, opatřeným míchacím elementem, soustavami pro přivádění práškové sádry a vody do míchacího zařízení v předem určených množstvích, a soustavou pro odlévání a formování tekuté směsi na pohyblivou licí plochu, vyznačující se tím, že míchací zařízení (M) tvořené pláštěm (6) má ve své dolní části zužující se konec (52), který...

Způsob stanovení a-amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236758

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rauscher Elli, Michal Gerhard, Hagen Alexander, Ziegenhorn Joachim, Weimann Günter, Schaich Eugen, Wahlefeld August Wilhelm, Neumann Ulrich, Gruber Wolfgang, Deneke Ulfert

MPK: C07H 15/20

Značky: a-amylázy, stanovení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení (-amylázy enzymatickým štěpením (-amylázového substrátu a měřením štěpného produktu, vyznačující se tím, že jakožto substrátu se použije sloučeniny obecného vzorce I, kde R znamená glukozidovou, fenylglukozidovou, mononitrofenylglukozidovou, dinitrofenylglukozidovou nebo sorbitolovou skupinu nebo zbytek kyseliny glukonové.

Způsob přípravy N2-arylsulfonyl-L-argininamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236757

Dátum: 15.02.1987

Autori: Tezuka Tohru, Yokohama-shi, Tamao Yoshikuni, Machida-shi, Hijikata Akiko, Tonomura Shinji, Chiyoda-ku, Kikumoto Ryoji, Ohkubo Kazuo, Kobe-shi, Okamoto Shosuke

MPK: C07C 103/183

Značky: způsob, přípravy, n2-arylsulfonyl-l-argininamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N2-arylsulfonyl-L-argininamidů obecného vzorce I a jejich farmaceuticky vhodných solí, spočívající v reakci N2-arylsulfonyl-L-arginylhalogenidu obecného vzorce II s derivátem aminokyseliny obecného vzorce III. Nové látky projevují antitrombotickou účinnost při nižší toxicitě.

Způsob snížení obsahu kysličníku vápenatého v přírodních magnezitech znečištěných dolomitem, tvořených jalovou horninou odpadajíci při zpracování rudy za současného zvýšení jejich obsahu kysličníku hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236756

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rumpler György, Horváth Tibor, Czuppon Károly

MPK: C01F 5/26

Značky: zvýšení, znečištěných, tvořených, vápenatého, jejich, odpadající, současného, obsahu, jalovou, magnezitech, zpracování, způsob, dolomitem, horečnatého, snížení, horninou, přírodních, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení obsahu kysličníku vápenatého v přírodních magnezitech znečištěných dolomitem tvořených jalovou horninou odpadající při zpracování rudy za současného zvýšení jejich obsahu kysličníku hořečnatého. Rozmělněný a vytříděný přírodní magnezit se zahřívá na teplotu v rozmezí od 630 do 800 °C rychlostí zahřívání maximálně 20 °C/min, potom se zpracovaný produkt vytřídí prosetím a frakce obsahující menší velikosti zrn se použijí jako...

Zapojení pro řízení snímání dat měnících se souběžně se záznamovými signály

Načítavanie...

Číslo patentu: 236755

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kurt Agerhäll Roland, Yngve Sungblad Allan

MPK: G11C 7/02

Značky: záznamovými, zapojení, snímání, signály, řízení, měničích, souběžně

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem řešení je navrhnout zapojení pro zjišťování a vyloučení zkreslených slov dat užitím indikačního signálu, který je vytvářen v souvislosti s momentem změny dat, čímž má být zabráněno výskytu uvedených nedostatků. Tento úkol je vyřešen zapojením, které v souvislosti s výskytem změny dat zaznamenává indikační signál, za účelem jeho přenosu v souvislosti s přenosem dat, přičemž indikační signál je udržován zaznamenaný po dobu časového...

Čidlo zrychlení nebo zpoždění

Načítavanie...

Číslo patentu: 236754

Dátum: 15.02.1987

Autor: Blomberg Folke Ivar Lidingö (švédsko)

MPK: B60T 8/12

Značky: čidlo, zpoždění, zrychlení

Zhrnutie / Anotácia:

Čidlo zrychlení nebo zpoždění reagující na rychlost změny měnící se otáčivé rychlosti otáčivého elementu. Setrvačník čidla je poddajně spojen s otáčivým elementem propojovací soustavou při jakémkoliv relativním natočení setrvačníku za normálního jeho otáčení určeným poměrem rotační rychlosti, přičemž se umožňuje otáčení odpojeného setrvačníku při změně otáčivé rychlosti hnacího elementu takovou měrou, aby se vyvolal točný moment, převyšující...

Způsob výroby derivátů thieno[1,5]benzodiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236753

Dátum: 15.02.1987

Autori: Roman Wood (velká Británie), Chakrabarti Jiban Kumar, Tupper David Edward

MPK: C07D 243/12

Značky: derivátů, způsob, výroby, thieno[1,5]benzodiazepinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů thieno (1,5( benzodiazepinu obecného vzorce I, kde významy jednotlivých substituentů jsou uvedeny výše, spočívá v tom, že se amin obecného vzorce R5H, v němž R5 má shora uvedený význam, uvede v reakci se sloučeninou obecného vzorce V. Získaná sloučenina se popřípadě hydrolyzuje na amin. Sloučeniny obecného vzorce I mají významnou účinnost na centrální nervový systém.

Způsob výroby kondenzovaných pyrimidinových sloučenin s dusíkovým můstkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236752

Dátum: 15.02.1987

Autori: Vasvári Lelle, Horváth Ágnes, Breining Tibor, Hermecz István, Kökösi Jósef

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, kondenzovaných, můstkem, pyrimidinových, výroby, dusíkovým, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Kondenzované pyrimidinové sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená vodík nebo methylovou skupinu vázanou v poloze 6 nebo 8, R3 znamená karboxylovou skupinu, alkoxykarbonylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, aminokarbonylovou skupinu nebo kyanoskupinu, R4 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, fenylovou skupinu popřípadě substituovanou, benzylový zbytek, naftylový zbytek, tetrazolylový zbytek nebo pyridylový zbytek, R5...

Způsob výroby substrátů pro stanovení a-amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236751

Dátum: 15.02.1987

Autori: Ziegenhorn Joachim, Neumann Ulrich, Michal Gerhard, Weimann Günter, Hagen Alexander, Deneke Ulfert, Rauscher Elli, Gruber Wolfgang, Schaich Eugen, Wahlefeld August Wilhelm

MPK: G01N 31/00

Značky: výroby, a-amylázy, substrátů, způsob, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substrátu pro stanovení (-amylázy, tvořeného sloučeninou obecného vzorce I, kde R znamená fenylglukozidovou, mononitrofenylglukozidovou nebo dinitrofenylglukozidovou skupinu, vyznačující se tím, že se příslušný fenylglukozid, popřípadě nitrovaný fenylglukozid, nechá reagovat s (-cyklodextrinem, amylózou nebo rozpustným škrobem v přítomnosti amylázy z Bacillus macerans.

Způsob výroby nových derivátů 2-aminokarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236700

Dátum: 15.02.1987

Autori: Griss Gerhart, Grell Wolfgang, Eisele Bernhard Dr, Kähling Joachim, Rupprecht Eckhard, Hurnaus Rudolf, Sauter Robert, Kaubisch Nikolaus

MPK: C07D 213/79

Značky: derivátů, způsob, kyselin, 2-aminokarboxylových, nových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů 2-aminokarboxylových kyselin obecného vzorce I a jejich adičních solí s anorganickými nebo organickými kyselinami, jakož i bázemi, při němž se sloučenina obecného vzorce II reakcí s dusitanem převede na diazoniovou sůl, která se pak v přítomnosti kyseliny sírové, v přítomnosti mědi nebo v přítomnosti příslušné soli jednomocné mědi záhřevem přemění na odpovídající žádanou sloučeninu, jež se pak popřípadě převede na...

Způsob polymerace ethylenu nebo kopolymerace ethylenu s alfa-olefiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236699

Dátum: 15.02.1987

Autor: Le Brasseur Genevieve

MPK: C08F 10/02, C08F 4/64, C08F 4/76...

Značky: alfa-olefiny, kopolymerace, polymerace, způsob, ethylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerace ethylenu nebo kopolymerace ethylenu s alfa-olefiny majícími 3 až 8 uhlíkových atomů. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že se polymerace nebo kopolymerace provádí při teplotě 20 až 350 °C a tlaku 0,1 až 250 MPa v přítomnosti katalyzátoru obsahujícího katalyticky účinnou složku obecného vzorce MnMg(OR)2+4a-mXm, ve kterém M znamená přechodový kov ze skupiny zahrnující kovy IV.a až VI.a skupiny periodického systému prvků,...

Zařízení pro rozmělňování pevné složky znečištěných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236698

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bornemissza Endre, Korda Rudolf, Bakos Tamás

MPK: C02F 1/00

Značky: složky, znečištěných, pevně, rozmělňování, zařízení, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozmělňování pevné složky znečištěných kapalin obsahujících zejména vláknovité, vláknité a kusovité látky a/nebo kal. Zařízení sestává z otočného rozmělňovacího kotouče opatřeného na vnějším obvodu zuby a obklopeného nejméně jedním prstencem, opatřeným na vnitřním obvodu ozubením. Podstata zařízení spočívá v tom, že před rozmělňovacím kotoučem jsou ve vstupní komoře zařízení umístěny rozmělňovací desky pro předběžné rozmělňování a...

Katalytický systém pro výrobu methanolu a vyšších alkoholů ze syntézního plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236697

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fattore Vittorio, Laganá Vincenzo, Paggini Alberto, Notari Bruno

MPK: B01J 23/72, C07C 31/04

Značky: systém, methanolu, alkoholů, výrobu, katalytický, vyšších, syntézního, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je katalytický systém podle vynálezu pro výrobu methanolu a vyšších alkoholů ze syntézního plynu, složený z prvků zinku, chrómu, mědi a alkalickéno kovu A, s výhodou draslíku nebo sodíku, příp. jiných kovů Me, s výhodou manganu, hliníku nebo ceru, přičemž prvky mohou být celkově nebo pouze částečně chemicky spojené s kyslíkem a/nebo navzájem, odpovídá empirickému vzorci ZnCrwCuxAyMezOt. Při použití uvedeného katalytického systému se...

Způsob výroby 8-halogenalkyl-4H-[1]-benzopyran-4-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236696

Dátum: 15.02.1987

Autori: Berthelon Jean-jacques, Decines Charpieu, Briet Philippe, Collonges Francois, Beynost Miribel (francie)

MPK: C07D 311/22

Značky: výroby, způsob, 8-halogenalkyl-4h-[1]-benzopyran-4-onu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sloučenin obecného vzorce I, kde AR znamená vodík, fenylový zbytek, popřípadě substituovaný alkylovovu skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenem, thenylový zbytek, pyridylový zbytek, furylový zbytek, naftylový zbytek, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku, aralkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylové části nebo aralkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku v alkenylové...

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236695

Dátum: 15.02.1987

Autori: Frohberger Paul-ernst, Kraatz Udo, Regel Erik, Lürssen Klaus, Büchel Karl Heinz, Kranz Eckart, Brandes Wilhelm

MPK: A01N 43/64

Značky: fungicidní, rostlin, růstu, výroby, látek, účinných, způsob, regulaci, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden cykloalkyl-((-triazolyl-((-hydroxy)keton obecného vzorce I, v němž R1 znamená cykloalkylovou skupinu se 3 až 5 atomy uhlíku v kruhovém systému, který je popřípadě substituován alkylovou skupinou s 1 až 6 atomy uhlíku, R2 znamená halogenalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a s 1 až 5 atomy halogenu nebo...

Způsob výroby ve vodě rozpustných symetrických nebo asymetrických 1:2-chromkomplexních nebo 1:2-kobaltkomplexních azosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236694

Dátum: 15.02.1987

Autori: Meininger Fritz, Fuchs Hermann

MPK: C09B 45/14

Značky: způsob, asymetrických, vodě, rozpustných, azosloučenin, výroby, 1:2-kobaltkomplexních, 1:2-chromkomplexních, symetrických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ve vodě rozpustných symetrických nebo asymetrických 1:2-chromkomplexních nebo 1:2-kobaltkomplexních azosloučenin odvozených od monoazosloučenin obecného vzorce 1 jakož i jejich směsných komplexů kovů 1:2, přičemž význam jednotlivých substituentů je uveden v opisné části. Výchozí sloučeniny použije ve formě komplexu s chromem, nebo kobaltem, nebo se výsledná sloučenina převede působením soli chromem, nebo kobaltu na příslušný...