Archív za 1987 rok

Strana 346

Stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 237606

Dátum: 16.02.1987

Autor: Bílek Zbyšek

MPK: B05B 7/04

Značky: stříkací, pistole

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stříkací pistole, zejména pro stříkání betonových a žárobetonových směsí včetně lehčených. Podstata stříkací pistole podle vynálezu spočívá v tom, že sestává z tělesa pistole, v němž je uložen štěrbinový směšovač, k jehož přednímu čelu je přímo přisazena výtoková tryska, opatřená v ose pistole homogenizační komůrkou. Stříkací pistoli podle vynálezu lze použít ke stříkání betonových a žárobetonových směsí všeho druhu,...

Reliéf respirátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237605

Dátum: 16.02.1987

Autor: Maršák Jiří

MPK: A62B 9/00

Značky: reliéf, respirátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Reliéf pro respirátory umožňuje využití dostupných filtračních materiálů. Vzhledem k nízké hmotnosti a pevnému usazení v obličeji omezuje dráždění pokožky. Vzhledem k pružnému těsnění vylučuje otlaky a dobře těsní, čímž zvyšuje ochranyschopnost respirátoru. Reliéf respirátoru k ochraně dýchadel před nadměrnou prašností sestává ze dvou samostatných částí - pružné části, přiléhající na obličej použivatele a pevného tvarovaného rámu s upínacími...

Absorbující kryt na rány

Načítavanie...

Číslo patentu: 237604

Dátum: 16.02.1987

Autori: Loth Fritz, Lettau Herbert, Bertram Dieter, Borrmeister Bodo, Dautzenberg Horst, Peška Jan, Štamberg Jiří

MPK: A61F 13/00

Značky: rány, absorbující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká absorbujícího krytu ne rány, sloužícího k zakrytí silně mokvajících infekčních poranění a zasažených ploch při kožních a tkánových onemocněních. Kryt má být netoxický, s tkání se snášející, dobře přizpůsobitelný tvaru rány, snadno odstranitelný, má chránit před infekcí, přijímat kromě exudátu také bakterie, plísně, toxiny, proteiny a látky zprostředkující zánětlivé procesy, má se dát sterilizovat a má podporovat granulaci a...

Lučík pro střelné zbraně, zvláště pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 237603

Dátum: 16.02.1987

Autori: Mucha Jan, Střižík Stanislav

MPK: F41C 11/00

Značky: střelné, zbraně, pistole, lučík, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezit nežádoucímu vyklopení lučíku při střelbě s oporou. Uvedeného účelu se dosáhne lučíkem, který je opatřen ve své odpružené části ozubem s vybráním, které tvoří lůžko pro kolík zasazený v rámu zbraně.

Třecí spojka chladícího ventilátoru spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237602

Dátum: 16.02.1987

Autori: Šamberger Miloš, Schwaller Ivo

MPK: F01P 5/04

Značky: motorů, chladicího, spojka, spalovacích, ventilátoru, třecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chlazení spalovacích motorů a řeší problém zjednodušeného a spolehlivého přenosu hnacího momentu z hřídele na axiálně posuvnou součást třecí spojky chladicího ventilátoru, kde třecí spojka je zapínána a vypínána podle teplotního stavu motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hnací přítlačná část třecí spojky chladicího ventilátoru, ovládaná podle teplotního stavu motoru,je tvořena převodovým dílem trvale poháněným od...

Zařízení k ovlivňování osiva magnetickým polem při setí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237601

Dátum: 16.02.1987

Autori: Křížová Lubomíra, Ruml Milan, Haš Stanislav

MPK: A01C 7/16, A01C 1/00

Značky: osiva, setí, ovlivňování, polem, magnetickým, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit silnější ovlivnění osiva magnetickou úpravou v semenovodech secího stroje, přičemž se osivo dostane okamžitě do půdy. Podstatou zařízení je permanentní magnet upevněný na semenovodu, který je alespoň v této části semenovodu zhotoven z nemagnetického materiálu. Permanentní magnet je uspořádán tak, aby jeho magnetický tok procházel vnitřním prostorem semenovodu. Takto upravený semenovod je napojen na výsevní otvor...

Způsob výroby derivátů aminopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236500

Dátum: 16.02.1987

Autori: Mueller Josef, Wiersdorf Walter-wielant, Mueller Claus, Raschack Manfred, Von Philipsborn Gerda, Lietz Helmut, Lenke Dieter, Gries Josef, Franke Albrecht, Hege Hans-guenther

MPK: A61K 31/135, A61K 31/395, C07C 93/06...

Značky: aminopropanolu, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů aminopropanolových derivátů 2-hydroxy-beta-fenyl-propiofenonů obecného vzorce I, jakož i jejich fyziologicky použitelných adičních solí s kyselinami spočívající v tom, že se sloučenina obecného vzorce IV katalyticky hydrogenuje a popřípadě se takto získané sloučeniny převedou na své fyziologicky snášitelné adiční soli s kyselinami.

Ochranný plášť elektrody olověného akumulátoru, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236476

Dátum: 16.02.1987

Autori: Grolmusz József, Sárosi Ferenc, Sényei Kálmán, Csorba Lörinc, Pintér József

MPK: H01M 4/14

Značky: provádění, elektrody, olověného, tohoto, výroby, ochranný, způsob, plášť, akumulátorů, způsobu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata ochranného pláště podle vynálezu spočívá v tom, že jeho vnitřní prostor, obsahující všechna poje pláště, je ze dvou protilehlých stran ohraničen vždy jednou rovinnou stěnou a obě rovinné stěny jsou na okrajích vzájemně spojeny bočními stěnami, přičemž vnitřní prostor je rozdělen na jednotlivá, vzájemně rovnoběžná pole, která jsou také rovnoběžná a bočními stěnami, pomocí příčných přepážek, vytvořených z pásků nebo nití. Podstata...

Způsob získávání pryskyřice (jeho varianty)

Načítavanie...

Číslo patentu: 244550

Dátum: 16.02.1987

Autor: Karásek Richard

MPK: A01G 23/10

Značky: varianty, získavání, pryskyřice, způsob, jeho

Text:

...n ocraBJrmUr a raxou Jaime B Terxerme rana mm Berewaxmomxoro rxepnona. Ho ncTeqeHnn onepenexzenaoro cpoxa IZIJOGMOJIGHHH IIOBBDXHOCTI» CTBOJIa 110,1 Beprwow oumypnsałmm. 3101 yqacwon aaxBaTHBaeT OÓJIaCTI oóeux ropmsonranmmx IIQIIHOBOK n BHXOIHAT sa npeneJm nx no BHCOTS m HHJKB Ha 5-10 cm. Been oiuKypemmü yqacwon cmasusam crnwmwopom cmoxrooópaaonamas, a aaa-em nocpenCTBOM nnmercmam 330 mm TOT Ke cwmaymwop Ha B 010 Ivąyónny saóonorm.II...

Způsob získávání pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244549

Dátum: 16.02.1987

Autor: Jeništa Václva Frenštát Pod Radhoštim

MPK: A01G 23/10

Značky: způsob, získavání, pryskyřice

Text:

...mnm Beremaunonuoro nepmona. W 0 ucweqenmm cpoma npocmonenmñ nosepxaocws cwaona nonaeprawm omnypmaauwm. Smom ynacwox aaxnamunaem odnacwb oöumx PDpM 30 HTuHLHHX nounonox m nmxonwm aa npeuenu MX no BHCDT 6 M Hmme H 8 5-IO CM. Bees omxypeunuñ yqacmox cmaaunamm CTMMyHHTOp 0 M M noupeucweom MHBGKHMM BBDHHT ero H 8 Bcm Pnyőmuy 3 a 50 n 0 Hm no Huponoü qacmn.Cnocoő nonyqeumn cmonmcmoro CHDBH, Bnnmqawmmm nonromoaxy cmnona uepena m BBBHGHMG ćmmmynamopa...

Způsob nepřetržité kontroly hladiny taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244548

Dátum: 16.02.1987

Autori: Petrovský Eduard, Hemer Jindoich, Vaníeek Jioí, Veit Milan, Volák Zdenik

MPK: C21C 5/30

Značky: způsob, nepřetržité, taveniny, hladiny, kontroly

Text:

...z sony com/Hanna. AKTMĽHOCTL ncwotzaxzca nsuyqeam COCTäiEJLHBT 5,4 Km, two COOTBBTCTByET s r axgnPa. ř rcataecTae PaJMOaKTJABHOI-o Mawepmana nonofmayñcw 057. Lnaruewp Ko..ummamqpa Buóupaiow x aamzcmocwx orr MOXILHOCTFI ucwotmmca c Iamm ycnonxexss, ľ-ITOÓH grron pacx-puq-vx Jzyqa ooecneqvąsai nonyqenne meriam n nocnpomaomam peaynbrramoz na ECBX snaqenm yponns pacmana, or HYJIGBOFO no KpHTPITłBCKOTO. Tips/zmenu snaqennñ nnaMeTpa KOJIJIPIMBTOPB...

Spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244547

Dátum: 16.02.1987

Autori: Cudlín Zdenik, Gold Leo, Ungr Josef, Kašpar Pavel

MPK: F16D 3/18

Značky: spojka

Text:

...8 npnsapeu Qnaueu I 2, npmxpenneaauü óonrawm I 3 K nonyMyTe 2. Has nepenaqn Kpyrñmero MOMGHTa B 0 Qnaueu nonymyàwu 2 M Qnaaeu 12 B conmecwuym pacToqxy no paasemy yCTaHOBHeHH unnunnpmuecnue mTn®Tu I 4. Ana ynoócTBa pasóopxn ces Buema mmmąwon I 4 pacroqxn BO mnaauax BHHOĽHSHH c 3 KCueHTpMCHTeTOM OTHOCHTGĽBHO nnHnn passema. HonyMy®Ta 2, yCTaHOBĽeHHaH Ha Bany 4 aa mnnuax, nonmnmaewca rañxoñ 15, ynnpammeñca B 0 Bwynxy 16,coenmueaaym c Banom 4....

Svařovací elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 244546

Dátum: 16.02.1987

Autori: Válka Miloslav Borae, Pavlík Miroslav, Šula Božetich, Harašta Petr

MPK: B23K 35/22, B23K 35/365

Značky: elektroda, svařovací

Text:

...npm cBapKe Meranna mma c aycrennwHo-óopnnnoü crpyxmypoü, cwoñmoro npomzn oópaaonannx Tpemna n oónanammero Tpeóyemoü xapocroüxocwsm m xaponpoqaocrbm. Conepxanne óopa H KpeMHBH B Hanxanneaaom MGTEĽĽB cocrannser coomaemcmnenno 0,4-0,6 E 1,8-3.0. Koaqąnnmeur nepexona óopa 0,64-0,75. HBueHne Koeąqmnenwa nepexoa óopa nocwnraewcx san sa oqer KCHOĽLBOBHHHH Ó 0 pC 0 nep~ Kameň nposonmxn, qwo auaqmrenmao ymeammaew HOBepxHOCTL Koaraxma xnnxoro...

Zařízení k podávání tyčového a trubkového materiálů do pracovní oblasti obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244545

Dátum: 16.02.1987

Autor: Pavlík Miroslav

MPK: B21D 43/10

Značky: oblastí, zařízení, obraběcího, tyčového, trubkového, podávání, materiálů, stroje, pracovní

Text:

...TOHKaTeĽB§ 3 Ha nepennem Konne Rapernn IHa OCHX aaxpenneau ÄBa puqara Z 3 KOT 0 pHe nmemr Ha nepeiľ aux ROHHaX Age nnanammne ryóxn Ě a Memny sannnmn KeanaMM puqaroe pacnonomena npymnHag cmarns. Kapewna cnaómeHa nByMñ npowmaononomno HanpaBneHHuMM KJMHLHMM łp n II. Run pasmemeama 3 aľOTOBOK nepen Kapemnoñ pacnonomen Mářasun E 3, EAH cooómenma nenmennn Kapemxe Ha ocnonanum pacnonomea Kynaqon 13. ÉYoTpoücTBo paóoraem cnąnymnm oópasom.OT...

Automobil k přepravě dlouhých břemen. zejména objemových bloků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244544

Dátum: 16.02.1987

Autor: Malý Ctibor

MPK: B60P 3/40

Značky: objemových, dlouhých, automobil, bloků, břemen, přepravě, zejména

Text:

...na pame Konnxa. anemearm cuenKm H HanpaaĽHDEB enemenwu COCTOHT M 3 Bnyrpenneñ H Hapymnoñ Hanpannnmmx, coennnênnum npyr c npyrom nepemmqxamm M COGĽHHMTBHBnwm uanLueM. ľoxosxn aarocuenxn onnoocnoro npnuena-pocnycxa MMGET BepwnKansnym npopeas, qro no 3 BonHeT H 0 mHeHCHpOEaTB BHHHHMG äepoe HocTeñnopor, M npn xonocwum npoóerax HEBGCMTL onnoocnmñ npnuen-pocnycx norpymeunm B Hanpasneunn nnneana ua pamy maccn. B nasemennom cocwoxnnn onnoocnoro...

Automatická bezpečnostní opěrka pro sklopné kabiny automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244543

Dátum: 16.02.1987

Autor: Hloušek Eestmír

MPK: B62D 33/08

Značky: opěrka, kabiny, automobilů, bezpečnostní, automatická, sklopné

Text:

...snemenw BMcKaMMBaeT döpawno M nonnopxa oxaamnaemcn Ha 3 aMopeQCHHTMB sanopa ÄHH Bo 3 BpaMeHMaMa 6 MHM 3 paöouee noMoMeHMe ocymecwnHHGTCH sa cuem nonopowa Bnpano HDOTMB neücTBMa npyMMHM npmmamoro K öonmy, cnymamero ynopoM,puMara sanopa. Moxa He npMneT B conpmROCHOBEHM 6 c ynpaBnammMM BHGMGHTOM cHoMLaHmMM TopeuL Puuar canTMH sanopa noBopaMMBamT no TGX Mop, Moxa pmuar ĚBTOM BĽaBnMBaGŤOH HDOTMB neMcTBMM npyMMHM.Bepxuaa Macms nonxoca npM...

Umístění závěsů pro dveře u nákladních automobilů s čelní kabinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244542

Dátum: 16.02.1987

Autori: Eervinka Jaroslav, Koutný Stanislav, Stejskal Karel, Veeeoa Oldoich

MPK: B60J 5/00

Značky: kabinou, automobilů, nákladních, umístění, čelní, dveře, závěsu

Text:

...tímaneu qaom maplmpa Ha nnepn pacnonomen IIPMÓJIIISHTBJILHO nonepex K HBJJPEBJIBHHIO.ILBDKBHILFI, a Icpenemuü (Imanen Jpyroñ zasa-n mapmpa Ha GTOÍŽĽK 6 Jnaepn - IIDMÓJIEBETBJILHO no Harmamermm zameranímMBOÓDGTGEKG noacrmewca nonpoónee mne H 8. npmwepe ero ocymecwnnełmx.Ha pncynzce npencwaaoxena ąenecooópasnan tpopma PBaĽMBBIJľM nsoópemermm. Ha puc. I npencramen 131 m cóozcy mapsmpa. Ha pmcymce 2 nozcasax ropnsona-axmuä paspes maprmpa n...

Zařízení k regulaci vratného pohybu roztěracího válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244541

Dátum: 16.02.1987

Autor: Kostelník Otakar

MPK: B41F 31/14

Značky: vratného, pohybu, válce, zařízení, regulaci, roztěracího

Text:

...xromopuo zpcnwscn coownewcmnenH 0 c passuzrumu paccwomixaou K ocn Bpamonm Konenqząworo som. na ero uampm. npn arom pcmonxm »za-ca paanmmoro oconoro paooroHul/m 0 mm pacicawzułfi nas-nm zmmmcn c zac-mmm maxxząnpuzzxs Xenon,ueu npyrožilazz.co n sro Luememae zs-sa nonumeuuoíl nou-peóxzocmun nnmnazm na morom Gun pawmąeno na npxmomłoľł CTOpDHG paramonnoü neuawuoil Eíâłlłłžłĺłĺ, a monmw c coovmomcwnyzaąxwu sarrparauu,na Apyrníž cwopoxxq Mamma....

Zařízení k sušení a chlazení pevných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244540

Dátum: 16.02.1987

Autori: Lukáeová Jaroslava, Opatril Petr, Tichý Josef, Simmer Václav, Havlíeek Werner, Štarman František, Lavík Jioí, Machek Jaroslav, Rosenthal Jakub

MPK: C13F 1/00

Značky: pevných, chlazení, částic, sušení, zařízení

Text:

...Mexanqecxoü Typdynnsanmn nocpencrsom Memanxn. Taxnm oópa som Mexanmqecxas Memanxa Heoóxonna uns nocroannoro ysennqenx uonepxnocwn Ľ nonnepnañua npoueoca cymmn. nbcpenCTBOM nnreucnnnoro nepememmnannx nonxno nocwnrambca mneansnoe cmemmsane Buaxnu n npenaapnwexsno ocymennux vacTnu B Kamepe npensapnwensnoñ cymmn nuz romoreuusannn nocne Herb BO Bropoñ ěase B onnoň mum HGCROHLKHX Kamepax c coowBSTCTBYIOIIIIIMII pasnemitrennnmm...

Žací zařízení s regulačním zařízením výšky řezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244539

Dátum: 16.02.1987

Autori: Vydra Jioí, Martinec Alexadd, Morávek Josef, Oezníeek Alois

MPK: A01D 55/00

Značky: výšky, zařízením, regulačním, žací, zařízení, řezu

Text:

...nonnnxno paamemeu Hnmunü puqar m na nem c nomomnm óonwoa npnneramw rnnpannuqecxmü unnnanp, oTTarnBammas npyxnua n Bepxnnñ puqar. Bepxnuñ puuar pacnonomen na xoncone nepen KOBTPonopamn rnnponmmmnnpa M owrarnsammeñ npymunu. ľznpounnnunpu nnBQuaTca 3 ABĚCTBHG qepes rnnpasnmuecxuü xnanaan 3 Kaömnu B 0 ~ nnrena M Hamnmamw Taxmm oópaaom qepes óonm onaoapemeuuo na nepxHnü M HMKHM puuarž. Bcnencwnne nero KOHTaKTHHe óammaxu owxnonammcs om pexyuero...

Zařízení pro výrobu licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244538

Dátum: 16.02.1987

Autori: Kosina Zdenik, Buchta Jaroslav, Ullrich Gert

MPK: B22C 11/10

Značky: výrobu, forem, licích, zařízení

Text:

...c yueHLmenHHMu uamnnuuún n ynpnJxeuqecxo-wexnuvacKMMM aarpawamm n ornuqaercn.nucoxuM TeXH 0 l 0 ľMH 6 CKHM~CTBHeHeMOBOÓOĽH ÓG 3 BJHHKHK na HPOMSBOJCTBGHHYD OKODOOTB.Ocnonon nsoópewenns snnxewca aaauue coaxannn Qopmonounon Mamnuu uns u 3 šoToBneHuH deaonoqnux ropnaonwaasuo xenenuux uecqanuux nmweüaux mapu, kowopan aarepanpno uaroroanaew unxnue n Bepxuua nnreünue ůonywopmu, nonopaunnaew nnmnue nonymepmu no ropzaoawanbHoü ocn Ha I 80 ° u...

Spektrofluorimetr

Načítavanie...

Číslo patentu: 244537

Dátum: 16.02.1987

Autori: Svoboda Václav, Bydžovský Jan, Vanik Jan, Šimek Jioí, Sládek Milan, Vitinger Jioí, Vávra Vojtich

MPK: G01N 21/64, G01J 3/30

Značky: spektrofluorimetr

Text:

...M monoXp 0 MaT 0 p 0 M emuccmm ycraaonueuo nnocnoe sepuano.Hpm emom nnocxoe aepxano ycmanonneno non yruom 45 ° K Hanpanneuum nanammero na Hero caewoaoro nyqna.Kpome TOPO, umnwnupmuecnnm Monynnrop conepmmm Kopnyc c uemupsmn npopesnmm M pesmemenauñ B nem cwaxan c qerupbma npopeaamu, Mmemmmñ peBepcmBHuñ npmaon/znywpm cranana ycmanonnena n 0 B 0 p 0 THaH pamxa, M Ha era nuywpenHeü nonepxnocmm aaKpenneHu orpanmqumenm nonopoma pamxw,oäecneumnammme...

Linka pro zpracování dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 244536

Dátum: 16.02.1987

Autori: Dráždil Josef, Voddáeek Jan, Pfeffer František

MPK: B27L 1/00

Značky: dřeva, zpracování, linka

Text:

...IIpKSMaaa roJIoBKa II n nnJmHHü aImapaT I 2 c ,nncxconoñ nmoñ.Ha (Inmuľ n 2 ycnonno noxaaax 0 mm JIGCOHEKOHHTBB,SIO Mecfro M 0884 333 mm, coprnponoqrmü rpaucnoprep moöoíâ HBBGCrnoü KoxcTPYKIIKH.~ Jmum paóowaew caremmmmv oópaaou.Barma ,uepeBLeB yiUIanHBaeTcH Ha óytpepuym momązucy moÓHM nanebmmn cnocoóoM. Onepamop c IIOMOIIIBR) ruaxpoummązrpa 5 nepememaer ycwanomcy mm oópaóowxu Jrecomarepnanoa x name nepeBLeB, pacKphcBaeT nom Mexazmama...

Mechanický lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 244535

Dátum: 16.02.1987

Autor: Etverák Jaroslav

MPK: B30B 1/26

Značky: mechanicky

Text:

...oöpaaom.OT anexmponauramenn 6 M nepeuaun, cocrosmeü na mxnna 5 M pemun 4, Bpameane nepenaewcn Maxoanxy 3 M nanee - Kpnaommnnouy Bany 2. .Kpmnommnnmñ Ban 2 c nouombm uowunenon meüxm nepenaem nammeaue sxcueumpnqaoñ nwynne 7. Hpm awom B sanncmMOGTM OT nouomeann nonsmmnoro ynopa I 4 mawya 8 M coenu 244535Ina roro, qwoőu ocymecmnnms paôowee unmmexne non syna I 3, nonnumaum ynop I 4 omnouam BBGPX, npm smom BECV wyn nonnnmnoro ynopa I 4...

Ultravysokofrekvenční snímač pro měření procentního obsahu jedné ze složek směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 244534

Dátum: 16.02.1987

Autori: Imrýšek Jan, Barvínek František

MPK: G01N 23/22

Značky: směsi, obsahu, měření, procentního, snímač, ultravysokofrekvenční, složek, jedné

Text:

...nanepnrensuux aqeen 2 nonaa HI 0 qacrnuno nornomaerca, qacwnqao owpamaercn, uacrnqao npoxonnr R cornacoaauuoñ aarpysKB 9. Orpaxeaaaa nonna HID qepea nnannuü nonnononnuü nepexon 8 nosnpamaerca oóparno B onaomononuü Bonaonon, nne nornomaercs. Haupumep c nouomsn Qeppnwonoro nearunn (ae noxaaan).Ma-sa paannqua anexwpomaranmnux xapaxrepncrnx aTa nonnoñ M mamepaemoü cmeceñ, Haxonamnxca B namepzreasnu aqeñxax 2, B MGOTG pacuonomenna nocnenamx...

Způsob kontroly tavby v elektrické obloukově peci a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244533

Dátum: 16.02.1987

Autori: Tadra Milan, Kulhánek Miloš, Helinger Jioí

MPK: G05F 1/66, H05B 7/148

Značky: způsob, elektrické, provádění, kontroly, způsobu, tavby, zařízení, tohoto, obloukové

Text:

...ITO na yqacnce samaranns ,Kym 110 IIOJIHHTGJILHaH 310, cosnasaeman MGHKKIKEJJIOH rorcewm nnyx Jgpymx ,uyr s nema KoHu-pwmpyemoü ayra, npamnąecm nocTOHHHB Tamv oópaaoM, Hanpamemce na nyre Ha yqacme aamztranna Momer Gun ormcauo tpopmynoüIIocKoJILKy U°« u B IGDBOM upnommeanu ee MOJEHOne yqnwunan. Ha Icaqecme Konwpom IIJIEBKE sro IlparcmmecKn He cxcaaunaerca. Onncammü mame cnocoó zamepemm MrHoneuxmc anauemañ Hanpmema na yqacTKe aaxnraxmx...

Etiketovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244531

Dátum: 16.02.1987

Autor: Rašner Jindoich

MPK: B65C 9/08

Značky: etiketovací, jednotka

Text:

...xecnonmmx noBepxHocTeň, maemuuax pasJnmiue panmrcu, ypazaHHTL CRODOGTH nowrn HBBOBI-.IOJLI-IO.,lípyI-oe pemełme ormcaaołn DE os 25 44 277. Base. crcopocTL-4 anemenru ynpanzmowca qepes IYBGTBETBJIBHYD nemam c nomomm cneuzwmnoro maónona. n mamu odpasom nwxyqamm Bpamawwmnoe Lamai-Ine oTHoenTeJxLHo ycmpoñcrna mm Hanecerms BTHKGTOE. llpn awmcemponaxm npemneToB c pasmamum ,zmamescpanm npemsapnTGJILHOG ynpamerme nepenazonmmm z npzmvxmm...

Zařízení na nakládání a vykládání tiskového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244530

Dátum: 16.02.1987

Autori: Litterák Milan, Eech Drahomír

MPK: B41F 15/00

Značky: materiálů, nakládání, tiskového, vykládání, zařízení

Text:

...(cM. MaIIMBY mna Spred-O-tronic mm The Argon Service) z HOJIaBaTB ero R npmemnvmy, a nocne neqawaxmanepemązuman-L ero oópamno saxnawaxm c onnoü cwomm Ha ąpyrym, mm ne IIBPGMaTHBaTL o OJIHOPO pyaxona H 8. Jxpyroü Hepaspeaaxmuü meucmmnuä Mamepna mm qxmsry (cm. npocnem Qupmg Klemm).n Emma neqamoro Mamepzaxa eocuaonw B TOM, mo zs-sa maenmeñca 3 nem cncmemu npneMa neqamnoro MaTGDEBJIa ne M 0 xew dum. oóecneuena nocmamomaa moqnooms nomopaemocm...

Polovodičový převodník indukce magnetického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 244529

Dátum: 16.02.1987

Autori: Mikolášik Rudolf, Oíha Jaroslav, Mosler Jan

MPK: H01L 29/82

Značky: polovodičový, magnetického, převodník, indukce

Text:

...un» nyxnuu oxaaunaerca uapannennnuu rpaun c oónacram 4 u nepUeñnnxynapuu rpauam c oóuacramn 5 u 6, Boannnammaa cuna H°PeHna orxnonnem HOCHTGHBŽ or rpann c oónacrsm 4 K upoTnsononoxaon eü rpaau. B cnaósx marnnwaux HOĽHX msmeneune xonnenwpaunn, Hanóonnmee y rpann, upownnocroameü oćnacmu 4, BKOHOHGHHEBĽBHO cnanaer npn nepexone or aroñ rpann K oónacTu.4. B oónacmn 4 n Bdnnsn nee nsmeneune KOHHGHTPBHHK nnmoxuo Mano n noaromy Hannqme oónacweü 5 K 6...

Zařízení pro podávání nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 244528

Dátum: 16.02.1987

Autori: Volf František, Mosler Jan, Zitta František

MPK: D04B 15/48

Značky: zařízení, nitě, podávání

Text:

...3 - oómnñ Ban ycrpoücrna, B Koropom Bwopoü Hnweuonammnü oapaóan upusonumcx BO npameune nąnunnnyansnum 3 neKTponnuraTeneM Heaanncno om pemeuaoro upnnona nepnoro HnTGHOĽEDMGĽO dapaóaaaQnr. 4 - nonomeane BETKOB HETB npu paóome ycwpoñcmna B pemwue anrnnnoro perynawopa HQTHXGaus HMTEýnr. 5 - nonomenne nnwxon HHTH upu paóowe ycwpoücrBa B pexnme npnuynurensnoü nonaqn nocwoannoü HHTMQur. 6 - cxema aanpanxn ycwpoücraa HHTBD (pacnonoĽGHHB nnwxos HHTM)...

Radiální kluzné ložisko s regulací spotřeby mazacího oleje podle zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244527

Dátum: 16.02.1987

Autor: Mazáe Jaroslav

MPK: F16C 33/10

Značky: radiální, oleje, regulaci, mazacího, kluzné, spotřeby, zatížení, podle, ložisko

Text:

...Macnnamñ Kapman pacnpocrpansemcs OT nasa ao nasa nasu cnyxaw nna ymannmaanma meresoro macna n nonsona menenoro Macxa E Bpa~ mammeňcs meůxe nana, T.v. meñxa nana neñoTByeT B anna Hacoca BHBKOCTH M nonBonMT Macao K cnenymmemyMacnaHomyĺKapmaxy. Homomy T 0 nasu BĽGCB KoHqamTcH, nonsonnmoe menesoe Macxo na yóerammeň Kpomxe Macnanoro Kapmana Bpamammeňca meüxx sama CHKMaercn, Macno pacnpenenzewoa L Macnssom Kapmase Ľ BHOBB BBOIHTca B cMaàoqHym menb....

Zařízení pro pohon tyčového podavače nebo pásu na tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244526

Dátum: 16.02.1987

Autori: Fajt Josef, Buchta Vlastimil, Veselá Zdenka

MPK: D03D 41/18

Značky: pohon, tkalcovském, pásu, podavače, tyčového, stavu, zařízení

Text:

...npowxamm ymoqaoíł mm ,no cm nop YJIOBJIGTBOPHTGJILHO ne pemeHa.HGJILIO naoóperezmn 53111110105 ynpomerme ycTpoíácTBa ma upnBona panyrp mm nem n IIOBBHJIBEVIG ero Hanemxocm 13 paóowe.Banaqeü nsoópewenm HBJIHBTCH Henocpencwnexmuñ npmaon pamlp mm JIGHT no ynpaanaemow çony nBmzcerma.COPJIaCHO nsodperrenwno B KaqecTBe mnrawem npmaeaxewca naBecTHHíâ Jlmíeffnmi JLBIIIaTGJIL, npn KoTopoM pamzrpa u JIeHTa emma B zcaqecwne ero pOTOPOB.YcTpoücTBo mm...

Uzávěr palivové nádrže dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244525

Dátum: 16.02.1987

Autori: Foltýn Josef, Petr František, Hejkal Miroslav, Píša Zdenik

MPK: B65D 51/16

Značky: palivové, dopravního, prostředků, nádrže, uzáver

Text:

...Kpumxy 2 K Topuenoü noBepxHocTn ľ 0 pHOÉMHH.Cooömenne noxocwm óaäa c oxpyxammeñ cpenoü ocymecmnnaewcn qepes OTBBPCTHH 7,9,8,6, ropnaonwaxsauñ Kanan mmyuepa 5, Konsueaym menb Memny óoxonoü cweanoñ IO KOHnaxa I H Kpwmxoñ 2.K aaeop Memny CTGHKOĚ IO H óypwzxamx IG ropnoannu I 4.Hpm Bcnnecxax coepmamancu B oaxe mMnKocTL nonąnaer Ha Hapymnym nosepxnocmz craxana M qepes ornepcrna 9 n-4 7 qacTL mnmxocmn nonanaew B 0 Bnywpennmm HOÄOCTB aroro...

Způsob a zařízení k vytváření textilních nebo netextilních nitěných struktur

Načítavanie...

Číslo patentu: 244524

Dátum: 16.02.1987

Autor: Kulie Jioí

MPK: D02G 3/34

Značky: způsob, netextilních, zařízení, textilních, nitěných, vytváření, struktur

Text:

...uonoónum nnrox npen 0 naraeT nee me ÓOĽBMOB Konnqeowao POĽOBOR mmeñnmm Mamma M GTO npnsonnw, He ronopa yxe o TOM, qwo M 3-sa nx Heaumocnmo BHCOROPO ypoana mw~ ma ewo Bpa in npnmenmo B npaxmnxe, MKMB K narowonaenum TxaHeñ uns rpyóu nnownu nynoBepoB MMM TKaHeü A 13 MBÓGĽĽ Ľ KOB~ p 0 B H HGHPMPOĽGH nan TOHKHX H Tonqañmmx npnxeñ.HGHLE Hacwoamero HSOÓPGTGHMH annnemoa coananne HHTOHHH cTpyKTyp, KOTOPHB npu OĽHOBPGMGHHOM ycrpanehnn neammxca no onx...

Stroj na sklizeň zelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244523

Dátum: 16.02.1987

Autori: Brázdil Milan, Mattausch Pavel, Faulhaber Ervín

MPK: A01D 45/26

Značky: zelí, sklizeň, stroj

Text:

...upnxpenneaa K nonepeqnomy ópycy HBBGCKH.Ha Qur. I usoópaxeu paóoqnñ oprau KanycToyóopoqHon Mamunu Ha Qnr. 2 - T 0 me, Bnn cnepxy Ha Qnr. 3 yaen Kpenneuns paóoqnx opraaos na mur. 4 - renecxonmqecuaa nonaecxa nnąrepon. , Cpeaawmnñ annapaw (Qn. I M 2) conepxuT pamy I, H 8 Koropoñ ycwauonneno ycmpoñcrno Ana nonwema, nupanunBaans, cpesxn Koqanon M upnmon. Ycrpoñcwao Bunonneao na ónoxa cexumü, conepmamnx ycranonneaaue Ha oómem nonepeqaom Bany...

Dělič – separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244521

Dátum: 16.02.1987

Autori: Kužniar Josef, Novotná Ladislava Brandýs Nad Labem, Brabenec Miroslav

MPK: F23K 1/00

Značky: separátor, dělič

Text:

...KHHBY yceueanoro Konyca. nmamerp Bepxnero ocnoBanna 8 Kowoporo paBeH nnamerpy HmHero ocuonanna 9 yuacrKa 2, a nnamewp Hnmnero ocaosanna I 0 cocmaanaew 0,9-1,0 or nnamerpa nnnunpnuecmoñ Bcrannn 6. Hnmnnü open cópdcHoü Tpyóu 3 npnmuxaew K Bepxuemy Topuy Kopnyca I.YcTpoücTBO paóoraer cnenyxmnm 0 Ópa 30 M.Huneraaonu HOTOR nocwynaem B Hamann qacrn 7 Kopaca I, B KOT 0 p 0 Ě npomcxonnw pacxpuwne nunerasonoro nowoxa M óonnmaa ero qacrs c...

Universální kloub

Načítavanie...

Číslo patentu: 244520

Dátum: 16.02.1987

Autori: Tunka Václav, Lukeš Miroslav, Král Bohuslav, Hemzal Boleslav, Ryšavý Jaromír, Stratil Oto

MPK: B21B 35/14

Značky: universální, kloub

Text:

...noEepxHocTLm BĽOAL ocn oóoümu 1, conpamennoñ c HBKHOHHoñ noaepxnocwuonasa 9 oóoümm 1. Hp 0 M 8 KYTOÉHaH onopa 8 co oTopoau xpumxu 10 nonxawa ynpyrnm enemenmom, HanpmMap npymnnoü 11. Yron Haxnona nasa, conpxmeanoro c npoMemyToqHoñ onopoñ 8, Bunonnen Mehbme yrna TPGHZH B 1,1-1,3 pasa, qTo oóecneqnsaew camomopmoxeaue onopu 8.YCTPOŽCTBO paóomaem cnenymmnm oópasom.Hpn yrnonu nepememennax Bpamammerocs mapnnpa non ĽcñcTBneM ynpyrnx cun anemeawa 11...

Zařízení pro nanášení tavidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244519

Dátum: 16.02.1987

Autori: Výsmek Miroslav, Kocour Jaroslav, Eerník Josef

MPK: B23K 3/06

Značky: zařízení, nanášení, tavidla

Text:

...BHL cnepenn na çmr. 2 -T 0 xe, Bnn cnepxy.Ycrpokcwao conepxmr Banny I (®ur. I u 2) c XunKMM Qnmcom, B KoTopHň uorpymen neuooópaaonarenn 2, pacnonoxenauñ BHyTpM conna 3 uns nepememenna neuu, pemewny 4 nna npenpamenna nyanpnkon ueau B xnnnnü mame, ua ypoaneĺxoropoň Haxonmrca nepxamü cpea conna 3. mexannsm 5 (ěur. I) nan cosnauua Koneóanuñ pemewxn 4.Pemewxa 4 coennaeua c nnacrnaqaroň npyxnnoñ 6. Mexaansm 5 nas cosnaann Koneóauuñ pemerxn...

Aglomerační dopravníkový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244518

Dátum: 16.02.1987

Autori: Jarý Jioí, Pekárek Zdenik, Koíž Josef, Rob Oldoich, Boezina Milan, Peoina Vladimír, Raszka Karel, Vodieka Ludik, Doležal Stanislav

MPK: F27B 21/00

Značky: dopravníkový, aglomerační, stroj

Text:

...cwenxa KOT 0 pOPO aa onom na ee yqacwxon Bnnonneaa B anna pememnn 9 c npnuammnm K naň nmçyaopom IO c nenmznawopom II. Haxnonnuñ xanoó 8 cnaomen pasnanurenbnoñ neperoponmoä I 2, oópasymmeñ coemecwno 0 aaneü H óoxonmmz crenxamm Kamepy I 3 ocamnaans Kpynnoñ arnoMepaunonHoü menoqm, coemnennym Tpyóonposonpm I 4 c onnm na oxnanmTBHGŽ I 5 Boeapara o ooecneqeanem nnranna nocnenmn om Budpaunonaux rpoxowon I 6. AKpome TOPO, nepmaxs qacwb KaMepH...

Zařízení pro natočení brusného kotouče na stroji pro broušení na hrubo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244517

Dátum: 16.02.1987

Autor: Prudel Martin

MPK: B24B 27/04

Značky: stroji, broušení, brusného, zařízení, hrubo, natočení, kotouče

Text:

...Haxnonaym ycmauonny mnuůonannnoro Kpyra c nenàm pacmmpenma aonu mHMoBa~ HMH B aonoumqecnm pasymuux rpannuax. ĺB ocnony Msoópeweñun nonomeaa aanaua TaxmuÉo 5 pa 3 om pácnonoxuws ueHTp Bpamenma mnnýosanbuoro arperama oTnocàTen 5 uo mangananbuoro Kpyra, qmoóu nocnenhmñ 3 ocnonnou nonmopan B.H 0 pmąn. HOM honoxenun CBOBMeGTO Ha nąnennn nocne oxouqañua nnuxenun näýnopoma H óuno ČH noauoxno uecwnoe Boaneücmnne Ha yqacwxu, mne-NŽAmmme...