Archív za 1987 rok

Strana 341

Zapojení snímače proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234210

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hainz Petr, Hoskovec Josef

MPK: G01R 19/15

Značky: proudu, snímače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení snímače proudu s vyjádřenou stejnosměrnou složkou, zejména pro šířkově impulzně modulované polovodičové měniče, sestávající z proudového transformátoru, diod, odporů a tranzistoru. Začátek sekundárního vinutí proudového transformátoru je připojen na katodu první diody, kolektor tranzistoru a anodu druhé diody. Anoda první diody je spojena přes první odpor s koncem sekundárního vinutí proudového transformátoru, který je zároveň spojen s...

Způsob plošného lepení pásů, zejména izolačních, natavováním a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 234209

Dátum: 01.03.1987

Autor: Baláček Petr

MPK: C09J 5/02

Značky: pásu, zařízení, provádění, zejména, izolačních, natavováním, plošného, lepení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zdrojem tepla se působí na pás, který je v rozvinutém stavu, ustavený v místě lepení. Podstata zařízení spočívá v tom, že se sestává z rámu (3), ke kterému je připevněn vodicí prvek (10) pásu, a který je opatřen zdrojem (5) pohybu a zdrojem (7) tepla. Výstup tepla tohoto zdroje (7) tepla je vytvořen ve spodní části rámu (3) pod vodicím prvkem (10) pásu.

Zařízení pro stimulaci akupunkturních bodů na živém organismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234208

Dátum: 01.03.1987

Autor: Hrubý Jaroslav

MPK: A61H 39/00

Značky: akupunkturních, stimulaci, organismu, zařízení, bodů, živém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro stimulaci živého organismu. Podle vynálezu je stimulační nástroj ke zdroji stimulační energie připojen prostřednictvím modulátoru stimulační energie, jehož modulační vstup je přes člen pro přenos biosignálu spojen se snímačem biosignálu. Zařízení podle vynálezu je využitelné především ve fyziologickém výzkumu.

Spájkovacie vodorozpustné tavivo na mäkké spájkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234207

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kosnáč Ľudovít

MPK: B23K 35/362

Značky: tavivo, spájkovanie, mäkké, spájkovacie, vodorozpustné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je nahradiť kolofóniové spájkovacie tavivá, kvalitatívne rôznorodých vlastností a technologicky náročné na proces čistenia plošných spojov po spákovaní, kvalitným spájkovacím vodorozpustným tavivom, ktoré zrýchľuje a skvalitňuje proces spájkovania, zjednodušuje čistenie a je vhodnejšie aj zo zdravotného hľadiska. Podstata spájkovacieho vodorozpustného taviva podľa vynálezu spočíva v tom, že obsahuje 25 až 70 % hmot....

Přepravní obal z plastické hmoty pro svitky filmu s měnitelným objemem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234206

Dátum: 01.03.1987

Autori: Folvarčný Jiří, Vomela František, Vymětal Jaroslav

MPK: B65D 85/671

Značky: přepravní, svitky, objemem, filmu, hmoty, plastické, měnitelným

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce přepravního obalu pro svitky filmu 16 mm, jehož objem je možno měnit podle počtu přepravovaných svitků filmu. Obal musí chránit přepravované svitky filmu spolehlivě před poškozením, musí být prachotěsný a těsný proti obtékající vodě, přičemž jeho výroba musí být ekonomicky efektivní,technicky nenáročná a manipulace s ním snadná a hygienicky nezávadná. Uvedeného účelu se podle vynálezu dosáhne tím, že...

Přepravní obal z plastické hmoty pro svitky filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234205

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vomela František, Vymětal Jaroslav, Folvarčný Jiří

MPK: B65D 85/671

Značky: hmoty, plastické, svitky, přepravní, filmu

Zhrnutie / Anotácia:

Přepravní obal je tvořen dvěma kusy totožných výlisků stejného tvaru a provedení, jejichž vzájemná dosedací plocha je v podélném řezu přepravního obalu. Každý výlisek má ploché dno, po jehož obvodu probíhá na dno kolmá vnější stěna, opatřená na dosedací hraně obrubou, ve které je zhruba na polovině délky obvodu vytvořena drážka a na polovině pero, přičemž ve vzniklém prostoru, ohraničeném vnější kolmou stěnou se na plochém dnu na vepsané...

Zapojení zdroje stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234204

Dátum: 01.03.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02M 7/12

Značky: napětí, zapojení, stejnosměrného, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení zdroje stejnosměrného napětí tvořeného spínačem, meziobvodem stejnosměrného napětí, stabilizátorem a řídicím obvodem. Podstata zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že výstup spínače, spojeného se střídavým vstupem, je připojen ke vstupu meziobvodu stejnosměrného napětí, jehož výstup je spojen jednak se vstupem stabilizátoru, spojeného se stejnosměrným výstupem, a jednak s prvním vstupem řídicího obvodu pro spínání v...

Prípravok na šitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234203

Dátum: 01.03.1987

Autor: Fakla Igor

MPK: D05B 3/14

Značky: šitie, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravok na šitie napr. z plastov. Prípravok sa skladá z dvoch do seba zasúvateľných častí, z ktorých jedna časť (4) je na jednej strane opatrená hrotom (5) a druhá časť (2) má konce (1) o väčšom priereze ako stred (0) a druhá strana (6) hrotom opatrenej časti má otvor (3) na zasunutie konca s väčším prierezom ako stred druhej časti. Spojený prípravok sa hrotom (5) prevádza cez látku (8). V látke ostáva časť (2) prípravku s...

Způsob impregnace výstuží při výrobě vyztužených plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234202

Dátum: 01.03.1987

Autor: Hádek Zdeněk

MPK: B32B 31/00

Značky: způsob, plastů, výrobe, vyztužených, impregnace, výstuží

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru plastických hmot. Řeší prosycení výztuže v podobě pramenců nebo pásů způsobem, při kterém se požadovaná směs pojiva a vytvrzovacích přísad vytvoří až na formě nebo zcela bezprostředně před uložením výztuže na formu. Dosáhne se toho tím, že se celkové množství výztuže rozdělí do dvou dílů. Každý díl se odděleně nasytí pojivem s odlišnou vytvrzovací přísadou. Takto nasycená výztuž se vede do směšovacího místa, kde se vzájemným...

Zařízení pro záznam průběhu poslední fáze jízdy motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234201

Dátum: 01.03.1987

Autori: Klapetek František, Hampel Arpád

MPK: G01P 1/12

Značky: záznam, průběhu, poslední, fáze, jízdy, zařízení, vozidla, motorového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro záznam průběhu poslední fáze jízdy motorového vozidla se týká především výrobců elektrotechnických zařízení určených pro motorová vozidla. Vynález řeší problém registrace poslední fáze jízdy motorového vozidla před zastavením nebo ukončením jízdy (rychlost vozidla, brzdná dráha, celkový režim jízdy s ohledem na vzdálenost od místa zastavení). Podstatou vynálezu je magnetofonový záznam konstantních časových impulzů na uzavřenou...

Klín drážky rotoru synchronního stroje s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233950

Dátum: 01.03.1987

Autori: Argay Vladimír, Kebhart Miloslav, Pergler Ivan, Vojta Vladimír

MPK: H02K 3/48

Značky: hladkým, klín, synchronního, rotorem, stroje, drážky, rotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká klínu drážky rotoru synchronního stroje s hladkým rotorem. Klín slouží k upevnění vinutí v drážce rotoru. Klín je tvořen z nosné a tlumící části, které jsou ve smyslu své podélné osy k sobě těsně přilehlé. Nosná část je z mechanicky pevného nemagnetického materiálu, kdežto tlumící část je z kovového materiálu elektricky vodivého. Průřez nosné části je větší než tlumící části.

Univerzální tekutý čisticí prostředek pro použití v domácnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 233949

Dátum: 01.03.1987

Autori: Langer Oskar, Šen Josef, Ječný Jiří

MPK: C11D 1/86

Značky: čisticí, prostředek, použití, tekutý, domácnosti, univerzální

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí prostředek určený především na mytí hladkých podlahových krytin, oken, smaltovaných a lakovaných povrchů, dlaždiček a jiných keramických předmětů. Prostředek složený z denzidů, hydrofosforečnanu nebo porofosforečnanu sodného nebo draselného, n-butanolu, mono-, di- nebo trietylenglykolu, močoviny, sodné soli fluoresceinu a parfemu. K ulehčení úklidové práce v domácnosti i jinde.

Spoj příčníku mostového jeřábu s hlavním nosníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233948

Dátum: 01.03.1987

Autor: Koscelanský Jozef

MPK: B66C 6/00

Značky: jeřábu, mostového, příčníku, nosníkem, hlavním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mostových jeřábů a řeší spoj příčníku s hlavním nosníkem. Spoj je proveden tak, že k boku příčníku jsou upevněny dvě postranice, jejichž vzájemná vzdálenost je o montážní vůli větší než šířka hlavního nosníku měřená přes jeho stojiny. Konec nosníku je upraven tak, že horní pásnice je delší než stojiny a ty jsou delší než dolní pásnice. Přitom jsou stojiny vsazeny mezi postranicemi a horní pásnice je položena na příčníku mezi...

Způsob přípravy sulfoxidových derivátů lineárních nebo zesítěných polymerů a kopolymerů styrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233947

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 8/36, C08F 12/08

Značky: zesítěných, styrenu, způsob, kopolymerů, přípravy, sulfoxidových, polymerů, derivátů, lineárních

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je jednoduchý způsob přípravy sulfoxidových derivátů lineárních nebo zesítěných polymerů a kopolymerů styrénu, který spočívá v tom, že se na halogenderivát polymeru či kopolymeru styrenu působí roztokem sodné soli dimethylsulfoxidu v dimethylsulfoxidu nebo ve vícesložkovém rozpouštědle skládajícím se z dimethylsulfoxidu a rozpouštědla, resp. botnadla výchozího polymeru. Příprava sulfoxidových polymerů podle vynálezu je...

Kanálový ohřívač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 233946

Dátum: 01.03.1987

Autori: Adámek Vladimír, Šmálek Josef, Bém Čeněk, Široký Engelbert

MPK: F27D 17/00

Značky: ohřívač, kanálový

Zhrnutie / Anotácia:

Kanálový ohřívač vody je určen k využívání odpadního tepla spalin z průmyslových pecí všude tam, kde spaliny odcházejí pecními kanály do komínů a kde je nedostatek místa. Má vodní trubkové registry zabudovány výsuvně v samostatném izolovaném obtoku pecního kanálu, který je umístěn nad horizontální stropní přepážkou spalinového kanálu, přičemž napojení na pecní kanál je provedeno vstupní a výstupní komorou, které jsou opatřeny regulačním a...

Způsob stanovení obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233945

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jochman Jaroslav, Bakule Roman, Nedbal Jan, Fähnrich Jaromír

MPK: G01N 27/02

Značky: dopravních, způsob, obsahu, stanovení, vložkách, pásu, pryžotextilních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů, např. pro potřeby spojování dopravních pásů vulkanizací za tepla. Z dopravního pásu se strhne jedna vložka s vodivou krycí pryžovou vrstvou a na takto upravený dopravní pás se přiloží ze strany nevodivého pogumovaného textilu volná napěťová elektroda s ochranným prstencem a ze strany vodivé krycí vrstvy uzemněná kovová deska. Obsah vody ve vložkách pryžotextilních...

Antivibrační oboustranně samolepící páska a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233944

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zvoníček Josef, Čada Oldřich, Čepel Jaroslav, Šedivý Jaroslav, Doležel Josef

MPK: C09J 7/00, C09J 7/02

Značky: její, způsob, samolepicí, oboustranné, výroby, antivibrační, páska

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení adhezívních vlastností antivibračních oboustranně samolepících pásek, určených pro výrobu samolepících automobilových lišt. Profily těchto lišt, vyráběné v ČSSR většinou z měkčeného polyvinylchloridu - materiál s tvarovou pamětí a velkým smrštěním - kladou zvýšené nároky na parametry samolepících antivibračních pásek. Tyto nároky splňuje řešení podle vynálezu, kdy nosným materiálem pásky je ohebný porézní pásový...

Míchací lopatka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233943

Dátum: 01.03.1987

Autor: Matlach Bohumil

MPK: B22C 5/04

Značky: lopatka, míchací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žlabového rychlomísiče sloužícího k průběžné přípravě slévárenských formovacích směsí, u kterého se mísicí efekt dosahuje otáčením míchacích lopatek v míchacím žlabu. Míchací lopatka je tvořena vlastním tělesem, v jehož vybrání je uložen držák s břitovou destičkou. K docílení dobrého mísicího efektu je hrana břitové destičky orientována proti styčné površce míchacího žlabu a vytváří mísicí hranu o vysoké životnosti.

Elektrochemický integrátor elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233942

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dousek František, Janšta Jiří

MPK: H01G 9/22

Značky: integrátor, proudu, elektrochemický, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrochemický integrátor elektrického proudu tvořený dvěma kovovými elektrodami uzavřenými v nádobce s elektrolytem, je založen na tom, že indikační elektroda a referentní elektroda jsou zhotoveny z téhož kovu, který je z 0,1 až 99 % převeden na elektrochemický aktivní kysličník. Kovem je stříbro nebo měď. Integrátor je určen jako součást časových relé.

Universální rozprostírač betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 233941

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hamer Vladimír, Šimůnek Miroslav

MPK: B28B 1/14

Značky: rozprostírač, betonové, universální, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Universální rozprostírač betonové směsi s plynulou regulací např. směrováním šíře toku mimo osu násypky, obsahující portálový rám, vozík s násypkou a podvozky s pohonem, má na podvozcích (1) tvořených skříňovým nosníkem a opatřených elektrickým pohonem uspořádaný portálový rám (2) s kolejištěm, na kterém je vozík (3) tvořený svařovaným rámem s násypkou (4), např. svařovanou ocelovou nádobou pevně, případně otočně usazenou na vozíku (3), jejíž...

Způsob výroby epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233939

Dátum: 01.03.1987

Autor: Jíšová Václava

MPK: C08L 63/00, C08K 5/34

Značky: epoxidové, kompozice, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby epoxidové kompozice zejména pro použití v elektrotechnice. Imidazol a/nebo jeho deriváty se nanesou na anorganické plnivo za stálého míchání a zahřívání na teplotu vyšší než je teplota tání použitého imidazolu. Tato směs je stálá a kdykoli se smísí s epoxidovou pryskyřicí za pokojové teploty. Způsob výroby je výhodný při přípravě malého množství kompozice.

Feromolybdenwolframová předslitina

Načítavanie...

Číslo patentu: 233938

Dátum: 01.03.1987

Autori: Konrád Vladimír, Bičovský Karel

MPK: C22C 35/00

Značky: předslitina, feromolybdenwolframová

Zhrnutie / Anotácia:

Předslitina je určena pro legování ušlechtilých ocelí, zejména nástrojových a obsahuje 20 až 50 % hmotnosti molibdénu, 5 až 20 % hmotnosti wolframu, stopy až 1,5 % hmotnosti uhlíku, stopy až 0,05 % hmotnosti síry, stopy až 0,5 % hmotnosti manganu, stopy až 0,5 % hmotnosti křemíku, stopy až 0,1 % hmotnosti fosforu a zbytek železo, přičemž součet obsahů molybdenu a wolframu je v rozmezí 40 až 65 % hmotnosti.

Způsob čistění křemenných aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 233937

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zamastil Jaroslav, Gabaš Ivan, Dušek Jaroslav, Stöckelová Jaroslava, Šimko Timotěj, Nováková Miluše

MPK: H01L 21/02

Značky: způsob, aparatur, křemenných, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čistění křemenných aparatur pro vysokoteplotní technologické operace v polovodičové výrobě. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že se křemenná aparatura ohřeje na teplotu o 5 až 100° k vyšší než je teplota technologické operace v této aparatuře prováděné, načež se aparatura proplachuje proudem dusíku polovodičové čistoty o průtoku 2 až 5 litrů/min., nebo proudem vodní páry po dobu 10 hodin. Potom se křemenná aparatura...

Stavebnicová distanční izolace čelních částí vinutí vzduchových transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233936

Dátum: 01.03.1987

Autori: Chrištof Rudolf, Myšička Jiří

MPK: H01F 27/30, H01F 27/32

Značky: stavebnicová, distanční, izolace, částí, čelních, vinutí, vzduchových, transformátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicovými prvky této izolace jsou hladké nebo žebrované válce porcelánových izolátorů, opatřené čelními otvory. Těmito izolátory jednotného průměru, lišícími se pouze výškou, jsou distancována jednotlivá válcovitá vinutí a jejich izolační bariéry od částí kostry transformátoru, jimiž jsou spodní a horní strany oken jádra a dvě dvojice stahovacích traverz rozšířené patkami a opatřené stahovacími svorníky vinutí. Porcelánové izolátory jsou...

Savý výrobek pro jedno použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 233935

Dátum: 01.03.1987

Autori: Wieczorek Bronislav, Dosedlová Alena, Šilhavý Otta, Piller Bohumil, Dušek Jan, Šlosar Vladimír

MPK: A61F 13/18

Značky: výrobek, savý, použití, jedno

Zhrnutie / Anotácia:

Savý výrobek pro jedno použití, určený k zachycování tělesných tekutých výměšků, zejména menstruační vložka, obsahuje krycí vrstvu plošné řídké textilie, obzvláště síťové struktury, jež obepíná absorpční výplň a je přizpůsobena k uchycení na části prádlového oděvu nebo těla. Savý výrobek se vyznačuje tím, že krycí vrstva plošné řídké textilie obsahuje hladká nebo tvarovaná hydrofobní syntetická vlákna, zejména polypropylenové hedvábí tvarované...

Chemicky odolný smaltový povlak pro aplikaci na jednostupňově tryskaný ocelový povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: 233934

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bouše Václav, Havrda Miroslav, Ptáček Josef, Grunt Jiří, Janeček Jiří

MPK: C23D 5/00

Značky: smaltový, odolný, jednostupňově, povrch, ocelový, chemicky, aplikaci, tryskaný, povlak

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá ve složení smaltového povlaku, které umožňuje jeho nanášení na jednostupňově tryskaný ocelový povrch, takže je eliminován při předúpravě povrchu druhý stupeň tryskání.Povlak podle vynálezu obsahuje 45 až 72 % hmot. žáruvzdorných oxidů, zejména oxidu křemičitého, 10 až 20 % hmot. oxidu boritého, 8 až 26 % hmot. oxidů alkalických kovů, například oxidu sodného, draselného, lithného, 0,5 až 8 % hmot. oxidů alkalických...

Rekuperátor rekuperačního hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233933

Dátum: 01.03.1987

Autor: Fík Josef

MPK: F28D 7/12

Značky: rekuperačního, rekuperátor, hořáku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rekuperátoru, který je součástí rekuperačního hořáku a řeší problém lepšího využití tepla spalin a problém výhodnějšího konstrukčního uspořádání hořáku. Zvýšení tepelné účinnosti rekuperátoru se dociluje jednak válcovým usměrňovačem spalin (11), jednak napojením přívodu (4) spalin na odtahový spalinový kanál (15) nezobrazené pece a napojením výstupního vzduchového hrdla (6) na vstupní vzduchové hrdlo (14) nezobrazeného hořáku,...

Způsob zpětného získávání diamantového prášku z pil s diamantovým bortem, zejména pro řezání křemíkových monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233932

Dátum: 01.03.1987

Autori: Březina Jiří, Šváb Petr

MPK: C30B 33/00, H01L 21/302

Značky: diamantovým, křemíkových, způsob, diamantového, zejména, prášků, monokrystalů, bortem, zpětného, řezání, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpětného získávání diamantového prášku z pil s diamantovým bortem, užívaných zejména pro řezání křemíkových monokrystalů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kovová vrstva s diamantovým bortem se odstřihne z těla pily tak, aby vnější průměr vzniklého mezikruží byl maximálně o 5 mm větší než nanesené kovové vrstvy, načež se mezikruží vloží do roztoku koncentrované kyseliny dusičné a vody v poměru 1:1 až 1:10 nebo roztoku...

Dělená forma pro odstředivé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 233931

Dátum: 01.03.1987

Autori: Gruner Petr, Medek Vladimír, Šifalda Miroslav, Bartuněk Antonín

MPK: C03B 19/02, C03B 19/04

Značky: forma, delená, lití, odstředivé

Zhrnutie / Anotácia:

Dělená forma pro odstředivé lití je vytvořena ze dvou částí s horizontální spárou. Oba díly jsou vzájemně osazeny a vytváří zámek. Na obvodě je forma opatřena patkami, přičemž ve spodním dílu je usazena vodicí tyč se západkou a ve vrchní části otvor, jímž čep prochází. Odstředivou silou se západka vyosí a opře o vrchní hranu dílu formy, čímž zamezí jejímu pohybu.

Vyzdívka vodou chlazených pecních dveří průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233930

Dátum: 01.03.1987

Autor: Filipi Miroslav

MPK: F27D 1/18, C21C 5/04

Značky: vyzdívka, pecních, chlazených, dveří, průmyslových, vodou, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyzdívky vodou chlazených pecních dveří průmyslových pecí a je vhodný zejména pro sklopné nístějové ocelářské pece. Vyzdívka vodou chlazených pecních dveří průmyslových pecí, zejména sklopných nístějových ocelářských pecí, má podle vynálezu žáruvzdorné keramické tvarovky (5) uloženy k zadní stěně (6) konstrukce rámu (1) pecních dveří naplocho a s úklonem rovnajícím se 0,9 až 1,0 násobku úhlu naklopení pece, přičemž vždy jedna...

Svislý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233929

Dátum: 01.03.1987

Autori: Martoch Josef, Strmiska František, Křížek Vladimír, Kugler Vladimír

MPK: F28B 9/08

Značky: výměník, svislý, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení svislého výměníku podle vynálezu je do prostoru mezi horní vlásenkový trubkový svazek a dolní vlásenkový trubkový svazek v místě přívodního nátrubku topné páry vložena vestavba, která sestává z vestavbového pláště, ze sběrače kondenzátu se zaústěnými spádovými trubkami horního vlásenkového svazku, dále z alespoň ve dvou vodorovných rovinách rozmístěných upevňujících elementů, přičemž tato vestavba tvoří jeden nerozebiratelný celek,...

Bezpečné upevňovadlo koleje úzkorozchodných tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233928

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hapala Stanislav, Pařenica Jaroslav

MPK: E01B 9/38, E01B 9/02

Značky: koleje, upevňovadlo, tratí, úzkorozchodných, bezpečné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru dopravy úzkorozchodných kolejových tratí. Týká se bezpečného upevňovadla koleje úzkorozchodných tratí, zejména vhodného pro těžké provozy v hlubinných dolech. Jeho podstata spočívá v tom, že kolejnice (5) jsou uloženy na šikmých dosedacích plochách (12) ocelových podkladnic (1), které jsou uloženy na pražcích (4), ke kterým jsou kolejnice (5) připevněny vrutovými šrouby (3) prostřednictvím klínových svorek (2).

Kontinuální a pulzační výtlačné zařízení čerpané kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233927

Dátum: 01.03.1987

Autor: Staněk Václav

MPK: F04C 9/00

Značky: pulzační, kontinuální, čerpané, kapaliny, výtlačné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosáhnout vytvoření univerzálního zařízení pro šetrný kontinuální ostřik, ale i razantní pulzační ostřik o vyšším tlaku. Podstata zařízení spočívá v tom, že vačka (6) prstence s čepem, je oproti vačce (7) prstence s výřezem posunutelná o 90°, čímž se mění funkce kontinuálního postupného výtlaku kapaliny v razantní výtlak pulzační. Posunutí os vačky (6) prstence s čepem oproti vačce (7) prstence s výřezem je umožněno válcovou...

Způsob omezení vlivu nečistot při pěstování monokrystalů hlinitoyttritého granátu aktivovaného ionty neodymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233926

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mašek Václav, Perner Bohumil, Zikmund Jan, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Bouček Ivan

MPK: C30B 29/28

Značky: neodymu, vlivů, nečistot, pěstování, granátu, způsob, aktivovaného, ionty, monokrystalů, omezení, hlinitoyttritého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob omezení vlivu nečistot při pěstování monokrystalů hlinitoyttritého granátu aktivovaného ionty neodymu a to zejména omezení vlivu iontů vzácných zemin, zhášejících luminiscenci iontů neodymu v krystalové mřížce monokrystalu hlinitoyttritého granátu, čímž se umožňuje při zachování laserové jakosti pěstovaných monokrystalů použít výchozí suroviny v čistotě alespoň o řád nižší a tím snížit náklady na pěstování monokrystalů, kde cíle je...

Zařízení pro vstup média do mezitrubkového prostoru parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233925

Dátum: 01.03.1987

Autori: Malásek Václav, Mánek Oldřich, Mašek Václav, Říman Jaroslav

MPK: F22B 33/12

Značky: vstup, parního, prostoru, zařízení, generátoru, media, mezitrubkového

Zhrnutie / Anotácia:

U zařízení podle tohoto vynálezu je alespoň na jednom konci tlakového pláště příčnou přepážkou uspořádanou uvnitř obalového pláště a první částí obalového pláště přilehlou k trubkovnici vytvořena komora, jejíž první strana přilehlá k příčné přepážce je propojena s hrdlem média a druhá strana přilehlá k trubkovnici je propojena s meziplášťovým objemem. Vzdálenost obvodové přepážky je přitom větší, než vzdálenost příčné přepážky od trubkovnice a...

Obrácený parní generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 233924

Dátum: 01.03.1987

Autori: Říman Jaroslav, Malásek Václav, Mánek Oldřich, Mašek Václav

MPK: F22B 1/06

Značky: generátor, parní, obrácený

Zhrnutie / Anotácia:

U obráceného parního generátoru podle vynálezu prochází válcová výztuha dnem vstupní komory tekutého kovu a je opatřena víkem válcové výztuhy a nátrubkem vstupní komory tekutého kovu, přičemž je tato válcová výztuha opatřena otvory propojujícími vnitřní objem válcové výztuhy s vnitřním prostorem vstupní komory tekutého kovu. Vynálezu je možno využít především v jaderné energetice.

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233923

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dyntar Miloš, Oliva Jiří, Piálek Josef, Kollmann Jan, Kučera Jaromír

MPK: D04B 15/74, D04B 15/94

Značky: okrouhlého, zařízení, postrkové, pletacího, rozkazovacího, bubnu, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká postrkového zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, které sestává ze dvou postrkových pák, k nimž jsou přiřazeny dvě pohonné vačky a které zabírají do dvou rohatek, každá postrková páka je opatřena blokovacím zařízením, jež má západku přiřazenou k aretačnímu zubu postrkové páky, z nichž jedno je ovládáno od časovacího zařízení stroje. Vynález řeší ovládání druhého blokovacího...

Modulový řez dvojkové děličky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233922

Dátum: 01.03.1987

Autor: Eysselt Miloš

MPK: H03K 13/22

Značky: dvojkové, děličky, modulový

Zhrnutie / Anotácia:

Modulový řez dvojkové děličky, vyznačený tím, že blok nonekvivalence /1/ je připojen prvním vstupem /11/ na první vnější vstup /501/, druhým vstupem /12/ na druhý vnější vstup /502/, nonekvivalentním výstupem /13/ na první vnější výstup /509/ a ekvivalentním výstupem /14/ na druhý vnější výstup /510/, zatímco paralelní dvojková sčítačka /2/ je připojena prvním vstupem nejvyššího řádu /21/ na třetí vnější vstup /503/, druhým vstupem nejvyššího...

Způsob barvení, potiskování a zušlechťování lubrikovaných textilií ze skleněných vláken s vyloučením koronizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 233921

Dátum: 01.03.1987

Autor: Štěpánek Oldřich

MPK: B41F 17/38, C03C 25/00

Značky: potiskování, lubrikovaných, vláken, textilií, zušlechťování, způsob, barvení, sklenených, vyloučením, koronizace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší technologické podmínky, za kterých je možno barvit, potiskovat a zušlechťovat plošné textilie ze skleněných vláken s vyloučením delubrikace a získat zlepšené mechanicko-fyzikální vlastnosti jednodušší a ekonomicky výhodnější technologií.

Vlákenná vrstva k tlumení rázů, otřesů a vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 233920

Dátum: 01.03.1987

Autori: Krčma Radko, Krejčír Oldřich

MPK: F16F 1/36

Značky: vibrací, otřesů, tlumení, vrstva, vlakenná, rázů

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákennou vrstvu k tlumení rázů, otřesů a vibrací při mimořádných tlakových a tepelných nárocích tvoří vlákna krátkodobě odolná vůči teplotě alespoň 300 °C jako jsou příkladně vlákna polyakrylnitrilová, vlákna z aromatických polyamidů nebo polybenzimidazolová, uspořádaná do soudržného tvaru tak, že alespoň 15 % vláken ve formě svazků, obvykle po 10 až 40 vláknech provazuje horizontálně uspořádanou soustavu v úhlu blízkém 90°, v četnosti nejméně...