Archív za 1987 rok

Strana 340

Aromatizovaný ocot

Načítavanie...

Číslo patentu: 234250

Dátum: 01.03.1987

Autori: Čupka Pavol, Gattnar Ondrej, Valachová Emília

MPK: C07J 1/08

Značky: aromatizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie senzorických vlastností octu a zlepšenie stráviteľnosti pokrmov. Uvedeného účelu sa dosiahne maceráciou drog (liečivých rastlín) a korenín v octe za prítomnosti ovocných kyselín a minerálnych solí. Využitie je možné v potravinárstve a prípadne vo farmácií.

Zařízení pro vyhodnocování sepnutého a rozepnutého stavu výkonových spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234249

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kondr Vladislav

MPK: G01F 23/24

Značky: stavu, vyhodnocování, zařízení, spínačů, sepnutého, rozepnutého, výkonových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit realizaci nespojitého snímání hladiny jak elektricky vodivých, tak i nevodivých kapalin jednoduchými prostředky. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, které sestává z odporového děliče, napájecího zdroje, indikačních elektrod, tří usměrňovacích diod, komparátoru a výkonového spínače.

Pružinový záves s konštantnou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234248

Dátum: 01.03.1987

Autori: Prandorfy Milan, Szegvári Viliam

MPK: B66C 1/00

Značky: pružinový, konštantnou, závěs, charakteristikou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti výroby energetických, chemických, alebo potravinárskych zariadení. Rieši pohyblivé zavesenie, resp. podopretie rozmerných bremien, ktoré sa vplyvom vonkajších síl, napr. dilatáciou,posúvajú vo zvislom smere, pričom toto posunutie nesmie vplývať na veľkosť zaťaženia závesu alebo podpery. Podstata vynálezu je technické riešenie kulisového mechanizmu, pri ktorom vodorovné zložky polovičného bremena sú pri každom posunutí...

Ochranné zařízení výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234247

Dátum: 01.03.1987

Autor: Brůna Karel

MPK: F25B 43/00, F25B 29/00

Značky: zařízení, tepla, výměníku, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zařízení výměníku tepla typu voda-chladivo s možností úniku freonových chladiv do vody, kde k výstupnímu potrubí (2) z výměníku (1) je alespoň částečně nad úrovní výměníku (1) připojen odlučovač (3) freonových par vzniklých únikem freonového chladiva do vody, vybavený signalizací přítomnosti freonových par.

Zařízení pro ovládání automatického otevíraní koželužských válcových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234246

Dátum: 01.03.1987

Autor: Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 17/06

Značky: zařízení, otevírání, válcových, ovládání, strojů, automatického, koželužských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů. Řeší ovládání automatického otevírání koželužských strojů. Podstata vynálezu spočívá v nepřímém měření kroutícího momentu elektromotoru, který pohání pracovní válec koželužského stroje a ve využití poklesu krouticího momentu pří skončení opracovávání usně k samočinnému otevření stroje. Krouticí moment se měří proudovým transformátorem, jehož otvorem jsou provlečeny vodiče, kterými prochází elektrický...

Zapojení diodového teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234245

Dátum: 01.03.1987

Autor: Zábranský Jiří

MPK: G01K 7/00

Značky: diodového, teploměru, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení diodového teploměru pro kompenzaci lišících se úbytků napětí polovodičových diod v propustném směru vlivem výrobního rozptylu. K sériovému spojení prvního normalizačního odporu, měrné diody a druhého normalizačního odporu je paralelně připojen zdroj konstantního proudu tak, že druhý normalizační odpor je spojen s výstupem zdroje konstantního napětí. Zapojením se zvyšuje pravděpodobnost při výběru shodných diod 30krát.

Způsob odstraňování nízkomolekulárních fenolických látek z povrchové vody upravované na pitnou vodu čiřením

Načítavanie...

Číslo patentu: 234244

Dátum: 01.03.1987

Autori: Janda Václav, Žáček Ladislav

MPK: C02F 1/58, C02F 1/28

Značky: čiřením, látek, pitnou, fenolických, nízkomolekulárních, upravované, odstraňování, povrchové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování nízkomolekulárních fenolických látek z povrchové vody upravované na pitnou vodu při pH 7,5 až 10,5 použitím manganistanu draselného a dále hlinitého nebo železitého koagulantu, jehož dávka se volí tak, aby bylo dosaženo výsledného pH v rozmezí 4,5 až 6,0, zbytkového CHSK do 3 mg/l a obsahu zbytkového železa nebo hliníku v upravené vodě do 0,3 mg/l. Výhodou je odstranění fenolických látek s vysokým účinkem poměrně levným...

Zapojení samočinné tlakové brzdy železničního hnacího vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234243

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lupínek Josef, Blaha Vojtěch, Karfík František, Daněk Josef

MPK: B60T 8/00, B61H 13/00

Značky: hnacího, samočinně, brzdy, železničního, zapojení, tlakově, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využít zvýšení brzdicího účinku nekovových brzdových špalíků se součinitelem tření od 0,2 do 0,45, které mají ve srovnání s litinovými špalíky v průměru dvacetinásobnou životnost, což přináší vysoké materiálové, energetické, finanční a jiné úspory a výhody. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením samočinné tlakové brzdy hnacího vozidla s jedním nebo více řídicích obvodů mezi rozváděčem (12) a brzdovými válci (31), přičemž jeden...

Alternátor malých rozměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234242

Dátum: 01.03.1987

Autor: Preuss Andrej

MPK: H02K 21/00

Značky: rozměrů, malých, alternátor

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukce malého alternátoru pro jízdní kola je jednoduchá bez pólových nástavců na statoru. Do trubkového pláště jsou vsunuty dva permanentní magnety ve tvaru dutého válce. Mezi nimi je umístěna axiální kotoučová cívka. Rotor je buď rábkového typu, případně jako válec z magneticky měkkého materiálu se zuby, nebo válec z permanentního magnetu s hladkým povrchem. Magnety statoru se mohou skládat např. ze sudého počtu hranolků vhodné velikosti....

Manipulátor, najmä na otáčanie súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234241

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ondrejovič Anton, Václav Štefan

MPK: B23Q 7/00

Značky: otáčanie, súčiastok, manipulátor, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je upínanie, zdvíhanie, otáčanie súčiastok o 180°, uloženie na pôvodné miesto a uvoľnenie z upínacích čeľustí. Uvedeného účelu sa dosiahne manipulátorom, najmä na otáčanie súčiastok, ktorého podstatou je, že pod nosníkom je umiestnený rám spojený vodiacimi tyčami posuvne uloženými v nosníku. Vodiace tyče sú na hornom konci opatrené stavacími maticami. V ráme sú otočne uložené dve dvojramenné páky, ktorých jeden koniec je spojený...

Způsob výroby etylénu a dalších produktů pyrolýzou směsí uhlovodíků, obsahujících odpadní produkty vznikající při pyrolýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234240

Dátum: 01.03.1987

Autori: Sokol Ludvík, Kvapil Zdeněk, Schöngut Jiří, Zelenka Jan, Oháňka Vlastimil

MPK: C10G 47/32

Značky: pyrolýzou, odpadní, pyrolýze, etylénu, způsob, obsahujících, výroby, dalších, produkty, směsi, produktů, uhlovodíku, vznikající

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby etylénu a dalších produktů pyrolýzou směsi uhlovodíků obsahujících i nenasycené uhlovodíky včetně diolefinů nebo samotné nenasycené uhlovodíky při molárním poměru vodíku k surovině nad 0,3, výhodně nad 0,4, hmotnostním poměru vodní páry k surovině nad 0,4 a obsahu sirných sloučenin nad 100 ppm hmot. Molární poměr vodíku k surovině je výhodně 0,31 až 1,5, popřípadě 0,5 až 0,8 a přídavek vodíku se může nahradit...

Stroj pro tvarování chemických vláken proudem plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 234239

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fogl Jiří, Klusáček Ivan, Stuchlík Josef, Bezemek Vladislav

MPK: D02G 1/16

Značky: media, stroj, plynného, vláken, chemických, proudem, tvarování

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pro tvarování chemických vláken proudem plynného média, zahrnující cívečnice soustavy podávacích ústrojí pro nejméně jednu nit v pracovní jednotce, vzduchem tvarovací ústrojí, soustavy odtahovacích zařízení a soustavy navíjecích ústrojí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezí soustavami podávacích ústrojí (6, 7) ve spodní části stroje a soustavami navíjecích ústrojí tvořených navíjecími hřídelemi (16, 17), uspořádanými ve střední části...

Zapojení obvodu regulátoru buzení synchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234238

Dátum: 01.03.1987

Autori: Devátý Jiří, Faltus Emanuel, Ryant Jiří

MPK: H02P 7/28

Značky: obvodů, synchronních, buzení, regulátoru, zapojení, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení jo určeno k zajištění synchronního běhu uvedených motorů při výpadku signálu požadované hodnoty budicího proudu ze zadávacího členu do regulátoru (l) buzení, způsobeným např. poruchou v nadřazených obvodech tomuto regulátoru (l), nebo přepínáním jeho vstupů. Ve sčítacím členu (2) je analogový signál skutečné hodnoty budicího proudu z čidla (3) porovnáván s požadovanou hodnotou budicího proudu ze zadávacího členu (4). Tuto požadovanou...

Zapojení pro indentifikaci poruchy obvodu polohového transformátoru v automatickém řídicím systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 234237

Dátum: 01.03.1987

Autor: Hošková Marie

MPK: H02H 7/20

Značky: systému, polohového, obvodů, zapojení, poruchy, transformátoru, řídicím, automatickém, indentifikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro identifikaci poruchy obvodu polohového transformátoru v automatickém řídícím systému, v němž uvedený transformátor pracuje jako snímač polohy. Obvodem polohového transformátoru se rozumí polohový transformátor, včetně spojovacího vedení. Zapojení je tvořeno obvodem polohového transformátoru, napájecím zdroje, třemi tvarovači, vyhodnocovacím obvodem a řídícím systémem.

Piezzometrický snímač tečného napětí na obtékané stěně

Načítavanie...

Číslo patentu: 234236

Dátum: 01.03.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G01L 7/18

Značky: napětí, obtékané, stěně, snímač, tečného, piezzometrický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření tečného napětí v tekutině v těsné blízkosti obtékané stěny, a sice těch, kde je žádoucí výstupní signál v podobě tlakového rozdílu. Dosavadní snímače způsobují rozrušení vyšetřovaného proudění částmi vystupujícími nad stěnou. Jediné známé uspořádání s indukovaným vírovým pohybem v komůrce uspořádané ve stěně má zase poměrně malou citlivost. Vynález řeší otázku zvětšení této citlivosti. Namísto snímače tečného...

Zařízení k fixaci dlouhých materiálů ve stohovacích rámech

Načítavanie...

Číslo patentu: 234235

Dátum: 01.03.1987

Autori: Martínek Petr, Novák Josef, Wiglasz Otokar, Zvánovec Jan

MPK: B65G 57/18

Značky: materiálů, dlouhých, stohovacích, rámech, fixaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je vytvoření kompaktní manipulační jednotky odolávající zvýšenému namáhání pří přepravě v železničních vozech. Uvedeného účelu je dosaženo zařízením fixujícím materiál uložený v prokladech silou pružin, které se napínají otáčením excentrů pomocí napínacích pák. Pomocí dvouramenné páky horního prokladu se tato síla přenáší do středu vrchní vrstvy loženého materiálu. Vlastní proklady jsou tvořeny z dvojice vlnovců vzájemně...

Zariadenie na uloženie ťažkých rotačných obrobkov na obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 234234

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kunc Jozef, Nemec Ján

MPK: B23Q 3/00, B23P 1/02

Značky: ťažkých, zariadenie, rotačných, obrábacích, obrobkov, strojoch, uloženie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie trenia čapov ťažkých obrobkov v klzných ložiskách. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezom, ktorého podstatou je, že klzné ložiská sú tvorené aspoň dvoma vymeniteľnými segmentami a valivé ložisko vedľa klzného je uložené odpružene.

Elektrochemické kopírovacie obrábacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234233

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zubák Viliam, Miškovič Ľubomír

MPK: B23P 1/02

Značky: kopírovacie, zariadenie, elektrochemické, obrábacie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je elektrochemické zhotovovanie tvarových obecných trojrozmerných plôch. Uvedeného účelu sa dosiahne elektrochemickým kopírovacím obrábacím zariadením podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v usporiadaní zariadenia, pri ktorom je na vreteníku pevne uchytený kopírovací palec, pod ktorým je upevnená šablona v upínači pevne uloženom na nosiči spolu s upínačom obrobku. Nosič je uložený posuvne a pružne v zvislom smere v dutom...

Způsob biologického čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 234232

Dátum: 01.03.1987

Autori: Merta Jiří, Branyik Alexandr, Viest Miroslav, Světel Rudolf, Dostál Jaroslav, Gogela Josef

MPK: C02F 3/34

Značky: odpadních, čištění, biologického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob biologického čištění odpadních vod, zejména vod ze zušlechťoven textilních materiálů. Čištění se provádí pomocí stabilizované kultury laktacidogenních bakterií, kdy nečistoty na bázi glycidů a bílkovin jsou štěpeny v kyselé oblasti nejvýše do pH 7 a čištění probíhá ve dvou stupních. Během prvního stupně se provádí dávkování stabilizované kultury laktacidogenních bakterií v množství 0,01 mg.l-1 až 10 g.l-1 rozpuštěné přímo v odpadní vodě,...

Způsob biologického čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 234231

Dátum: 01.03.1987

Autori: Branyik Alexandr, Dostál Jaroslav, Merta Jiří, Gogela Josef, Světel Rudolf, Viest Miroslav

MPK: C02F 3/34

Značky: čištění, biologického, způsob, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob biologického čištění odpadních vod, zejména vod ze zušlechťoven textilních materiálů. Čištění se provádí pomocí stabilizované kultury Scotobakterií, která štěpí při vhodném pH ve vodním roztoku vysokomolekulární látky, jako např. glycidy, bílkoviny, pektiny i disperzní soustavy s kolísavým složením molekul. Čištění probíhá ve dvou stupních. Během prvního stupně se provádí dávkování revitalizované kultury Scotobakterií v množství od 0,01...

Samonosné vyvrtávací těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 234230

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jeřábek Michal, Bartušek Miloslav

MPK: B23B 29/03

Značky: vyvrtávací, těleso, samonosné

Zhrnutie / Anotácia:

Samonosné vyvrtávací těleso připojitelné k vřeteníku obráběcích strojů nebo jiným poháněcím jednotkám je určeno zejména pro obrábění odstupňovaných otvorů se zápichy. Samosvorné vyvrtávací těleso sestává z nosného tělesa (l), na kterém je otočně uloženo rotující těleso (2) s unášečem (16), nožového šoupátka (30), napojeným na náhonový hřídel (9), umístěný v dutém hřídeli (32). Na náhonovém hřídeli (9) je uloženo šnekové kolo (12), které zabírá...

Způsob kyselého kontinuálního loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 234229

Dátum: 01.03.1987

Autori: Polanský Milan, Fiala Petr, Baloun Stanislav

MPK: B03B 5/28

Značky: kontinuálního, způsob, loužení, kyselého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kyselého kontinuálního loužení rud, zejména suspenze mleté rudy nebo suspenze jemných podílů rudy s obsahem alumosilikátů z fyzikální úpravy rud. Suspenze rudy se smísí s produktem předchozího kyselého loužení. Vzniklá směs se podrobí tlakovému loužení při teplotách 105 °C až 250 °C a kyselostech 30 g/l až 900 g/l kyseliny v kapalné fázi směsi.

Způsob kontinuálního tlakového loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 234228

Dátum: 01.03.1987

Autori: Baloun Stanislav, Polanský Milan, Fiala Petr

MPK: B03B 5/28

Značky: loužení, kontinuálního, tlakového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontinuálního tlakového loužení rud a jemných podílů z fyzikální úpravy rud s obsahem jílovitých složek při tlaku vyšším než je tlak okolní atmosféry. Ve směšovacím zařízení se na suspenzi působí anorganickou kyselinou, například kyselinou sírovou, při teplotě 105 °C až 250 °C. Vzniklá směs se pak louží v autoklávu bez prováděného míchání.

Krystalizátor pro poloplynulé odlévání desek z neželezných kovů a jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 234227

Dátum: 01.03.1987

Autori: Koritta Josef, Romaniak Petr, Hartych Ratibor

MPK: B22D 11/10, B22D 21/00

Značky: poloplynulé, desek, slitin, jejich, odlévání, kovů, neželezných, kryštalizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká krystalizátoru pro poloplynulé odlévání tenkých desek z neželezných kovů a jejich slitin. Krystalizátor podle vynálezu má proměnlivou tloušťku činné chladicí plochy a deflektor, který účinným způsobem usměrňuje proud chladicí vody. Vhodným způsobem řešený rozdělovač rozděluje proud taveniny rovnoměrně do dvou polovin krystalizačního prostoru. Konstrukce uspořádání krystalizátoru umožňuje výrobu polotovarů o tloušťce menší než 35...

Způsob výroby vína a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234226

Dátum: 01.03.1987

Autori: Voldřich Rudolf, Kahler Miroslav, Šedová Helena, Poledníková Michaela, Pardonová Blanka

MPK: C12G 1/00

Značky: zařízení, provádění, způsob, tohoto, výroby, způsobu, vína

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vína, jehož podstata spočívá v tom, že se tirážní směs nebo mošt zkvašuje vázanými kvasinkami zabudovanými v přírodním nebo syntetickém polymeru až na hotové víno.

Strojní výstružník

Načítavanie...

Číslo patentu: 234225

Dátum: 01.03.1987

Autor: Polanský Rudolf

MPK: B23D 77/04

Značky: strojní, výstružník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká strojního výstružníku pro vystruhování dlouhých průběžných otvorů v obtížně obrobitelném materiálu. Ve stavitelném nožovém držáku nožů strojního výstružníku jsou nože pevně mechanicky upnuty v drážkách přítlačných desek, přičemž stavitelný nožový držák je suvně uložen v obdélníkové drážce základního tělesa strojního výstružníku. Nože jsou radiálně nastavitelné klínovými deskami pomocí dvojklínového kamene. Posuv dvojklínového...

Zavlažovací tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 234224

Dátum: 01.03.1987

Autor: Polák František

MPK: A01G 25/00

Značky: tryska, zavlažovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zavlažovací trysky, zejména pro zavlažování zemědělských, zahradních a lesních kultur vodní mlhou. Podstatou vynálezu je, že rozprašovač je přestavitelně připojený k povrchu válcovitého tělesa, které je opatřeno jednak soustavou v odstupech uspořádaných nákružků tvořících oporu pro dvojici kotvicích prstenců rozprašovače, jednak protilehle uspořádanými dvojicemi vodicích výstupků pro vedení nosných ramen rozprašovače, který je...

Distanční mříž palivových elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234223

Dátum: 01.03.1987

Autor: Bárdoš Jozef

MPK: G21C 3/34

Značky: palivových, elementů, distanční, mříž

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit jednoduchou montáž palivových elementů s miniaturními detektory umístěnými ve dvojicích na protilehlých místech povrchu palivového elementu do palivové mříže a jednoduchou demontáž takových palivových elementů z palivové mříže, a to pro libovolnou geometrií rozmístění palivových elementů v palivové mříži. Uvedeného účelu se dosáhne distanční mříží, která je tvořena deskou (l), které jsou rozmístěny otvory (2)...

Kvapalné hnojivo s pozvoľne pôsobiacim dusíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234222

Dátum: 01.03.1987

Autori: Juhás Milan, Teren Ján, Liptáková Veronika

MPK: C05C 11/00

Značky: dusíkom, pôsobiacim, pozvoľne, kvapalné, hnojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kvapalného hnojiva s pozvoľne pôsobiacim dusíkom, obsahujúceho hexametyléntetramín, dihydrogénfosforečnan amónny, hydrogénfosforečnan amónny, vodu, prípadne kondenzované fosforečnany amónne, anorganickú draselnú soľ a stabilizujúcu prísadu.

Suspenzné hnojivo s pozvoľne pôsobiacim dusíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234221

Dátum: 01.03.1987

Autori: Juhás Milan, Liptáková Veronika

MPK: C05C 13/00

Značky: suspenzné, pôsobiacim, dusíkom, hnojivo, pozvoľne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka suspenzného hnojiva s pozvoľne pôsobiacim dusíkom, obsahujúceho hexametyléntetramín, močovinu, vodu, prípadne dusičnan amónny, anorganickú draselnú soľ a stabilizujúcu prísadu.

Spôsob prípravy stabilizačného činidla suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 234220

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hronský Ján, Hutár Eduard, Juhás Milan, Teren Ján

MPK: B01J 20/16

Značky: spôsob, suspenzií, stabilizačného, činidla, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy stabilizačného činidla suspenzií z tixotropného gélu alebo pasty natrifikovaného montmorillonitu termickou dehydratáciou za atmosferického alebo zníženého tlaku pri teplote 50 až 180 °C, pričom dehydratácia sa ukončí vtedy, keď obsah vody v dehydratovanom produkte je 2 až 20 % hmotnostných. Uvedené stabilizačné činidlo je možné využiť pri stabilizácii produktov v prepravných a skladovacích zariadeniach a to...

Tříčlánkové kolejové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 234219

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kraus Vladimír, Novák Eduard

MPK: B61D 13/00

Značky: tříčlánkové, vozidlo, kolejové

Zhrnutie / Anotácia:

Tříčlánkové kolejové vozidlo v celé délce průchozí a s podlahou v jedné rovině, jehož střední skříň je volně uložena pružnými klouby na vnitřních podvozcích krajních skříní, přičemž je stabilizátory uchycena k vnitřním podvozkům. Krajní skříně jsou uloženy tornami, jak na vnitřních tak i na vnějších podvozcích, nebo jsou uloženy tornami na vnitřních podvozcích a klouby na vnějších podvozcích. Vnější i vnitřní podvozky jsou hnací.

Fluidní krystalizační zařízení pro temperační krystalizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 234218

Dátum: 01.03.1987

Autor: Klička Vladimír

MPK: B01D 9/02

Značky: krystalizační, temperační, zařízení, fluidní, krystalizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fluidního krystalizačního zařízení pro temperační krystalizaci. Podstatou zařízení podle vynálezu je tříplášťový krystalizátor, jehož vnitřní prostor se dělí na pracovní prostor, který se nachází ve středu krystalizátoru, na temperační prostor, který je od pracovního prostoru ve svislé části oddělen vnitřním pláštěm, avšak u dna jsou tyto prostory vzájemně propojeny. Třetí prostor je teplosměnný, vymezen středním a vnějším...

Univerzální zařízení pro měření nastavení nožů ve vyvrtávacích tyčích

Načítavanie...

Číslo patentu: 234217

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ochrymčuk Ivan, Kupský Miroslav

MPK: G01B 3/22, B23B 25/06

Značky: nožů, měření, vyvrtávacích, nastavení, tyčích, univerzální, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález ředí univerzální měřidlo pro měření nastavení nožů ve vyvrtávacích tyčích. Zařízení sestává z objímky uložené na sloupu a pevně spojené s pouzdrem, v jehož otvoru je uložena odpružená trubka, spojená s čepem a držákem číselníkového úchylkoměru. V otvoru trubky je uložen čep, pevně spojený s pouzdrem přes víčko. Čep je ve styku s pružinou, druhým koncem opřenou o čep, spojený s trubkou. Na obvodu zúžené části pouzdra je otočně uložen...

Stavebnicové obráběcí centrum

Načítavanie...

Číslo patentu: 234216

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dráždil Josef, Borský Václav, Čtverák Jaroslav

MPK: B23Q 41/06

Značky: obráběcí, centrum, stavebnicové

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové obráběcí centrum sestává z podstavce s otočným pracovním stolem, z podstavce s pohonovou jednotkou a nejméně jednoho podstavce s otočným stolem zásobníku operačních hlav. Pohonovou jednotku tvoří vřeteník a posuvová jednotka. Na konzolách otočného stolu zásobníku jsou umístěny úložné palety opatřené podobně jako vřeteník vodicími kladkami a opěrnými kladkami, na kterých je prostřednictvím vodicích lišt a opěrných lišt uložena...

Otočný stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 234215

Dátum: 01.03.1987

Autor: Marek Jiří

MPK: B23Q 1/06

Značky: otočný, stůl

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém otočného stolu, který umožňuje aretací v libovolné poloze. Na obvodu otočné části stolu, přivrácené k základnímu tělesu, je upraven prstencový výstupek. O něj se opírají kratší ramena dvou pák, rozepřených pružinami. Páky jsou otočně uloženy na čepech. Na delších ramenech pák, které jsou umístěny ve výřezu, upraveném na jednom konci ruční páky, otočně uložené na čepu v otvoru kostky, jsou upravené šikmé plochy. Ty jsou ve...

Zapojení teplotně kompenzovaného členu funkčního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 234214

Dátum: 01.03.1987

Autor: Hanč Vladislav

MPK: G01R 17/00

Značky: funkčního, zapojení, měniče, členu, kompenzovaného, teplotně

Zhrnutie / Anotácia:

Mezi první a druhý odpor odporového děliče členu funkčního měniče je zapojen kolektora emitor tranzistoru. Kolektor tranzistoru je spojen přes polovodičový prvek s výstupem zapojení. Báze tranzistoru je spojena se společným pólem zapojení. Vlivem teplotní závislosti přechodu báze emitor je tepelně závislý i proud kolektoru a kompenzuje teplotní závislost diody. Místo diody je možno použít tranzistoru ve funkci diody. Vynálezu se využije k...

Zapojení pro linearizaci a teplotní kompenzaci usměrněného střídavého signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234213

Dátum: 01.03.1987

Autor: Hanč Vladislav

MPK: G05F 1/58

Značky: linearizaci, kompenzaci, signálu, zapojení, střídavého, teplotní, usměrněného

Zhrnutie / Anotácia:

Na výstup zdroje usměrněného signálu je zapojen nelineární obvod tvořený sériovým spojením prvního odporu, druhého odporu a kompenzačního členu. V obvodu se uplatňuje větev tvořená usměrňujícím členem a prvním odporem a druhá větev tvořená druhým odporem a kompenzačním členem. Jsou-li obě větve shodné nebo jsou ve vhodném poměru, je napětí na výstupu zapojení linearizované a teplotně kompenzované. Požadovanou úroveň výstupního napětí zajišťuje...

Zapojení elektronického ovládaní motorů mechaniky magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234212

Dátum: 01.03.1987

Autor: Sova Břetislav

MPK: G11B 15/10

Značky: magnetofonu, zapojení, motorů, mechaniky, elektronického, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu elektronického ovládání mechaniky magnetofonu poháněné dvěma motory, z nichž jeden pohání tónový hřídel a druhý slouží při chodu vpřed k pohonu převíjení pásku a je zároveň využit pro převíjení na obě strany. Uvedené zapojení umožňuje řešit ovládání pomocí nearetovaných tlačítek a využívá jako paměťové a zároveň spínací prvky tyristorů. Zapojení je řešeno pro sériové napájení motorů při chodu vpřed a umožňuje...

Dvoudílné osvětlovací těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 234211

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kotek Zdeněk, Kotek Ladislav

MPK: F21J 21/16

Značky: osvětlovací, dvoudílné, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešení bytových svítidel i s více zdroji světla, včetně středových lustrů, jako účinných svítidel stahovacích. Uvedená svítidla pro svou velikost i hmotnost se jako stahovací vůbec nevyrábějí. Lustry jsou velmi používaným a žádaným bytovým svítidlem a rozšířením účinných stahovacích lustrů se sníží spotřeba elektrického proudu při svícení v domácnostech. Uvedeného účelu se podle vynálezu dosáhne tím, že těleso svítidla je...