Archív za 1987 rok

Strana 339

Spôsob prípravy kvapalných koncentrátov stopových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234290

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kotvas František, Kleinová Zuzana, Liptáková Veronika, Nádvorník Róbert, Vážny Emil

MPK: C05D 9/02

Značky: spôsob, přípravy, koncentrátov, prvkov, kvapalných, stopových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kvapalných koncentrátov stopových prvkov s kyselinou citrónovou reakciou 1 hmot dielu stopového prvku s 0,8 až 26 hmot. dielmi kyseliny citrónovej, pričom reakčná zmes sa v priebehu alebo po reakcii s kyselinou citrónovou nechá reagovať s takým množstvom amoniaku a/alebo hydroxidu a/alebo uhličitanu alkalického kovu, aby pH reakčnej zmesi bolo 5,0 až 9,0.

Latentní epoxidový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 234289

Dátum: 01.03.1987

Autori: Patev Nikolaj, Lachmann Zdeněk

MPK: C08G 59/40, C08L 63/00

Značky: epoxidový, latentní, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Latentní epoxidové systémy, použitelné jako jednosložková epoxidová lepidla, impregnační lázně pro výrobu prepregů s výztuží nebo pro technologie přesného navíjení, jednosložkové rozpouštědlové nebo práškové nátěrové hmoty, odlévací a lisovací hmoty, obsahují latentní tvrdidla, která vytvrzují až při zvýšení tep1oty nad cca 100 °C. Tím je dosaženo dlouhé životností systémů, umožňující skladovatelnost až jeden rok do doby vytvrzování. Podle...

Způsob regenerace anexu pro přípravu pitné vody s obsahem dusičnanů pod 15 mg/l a s obsahem chloridů pod 100 mg/l

Načítavanie...

Číslo patentu: 234288

Dátum: 01.03.1987

Autori: Berger Jaromír, Matějka Zdeněk, Miňovský Josef, Eliášek Jaroslav

MPK: C02F 1/42

Značky: obsahem, dusičnanu, pitné, regenerace, chloridů, způsob, anexu, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se anex regeneruje směsným roztokem s 2 až 4 % hmot. chloridu sodného nebo draselného, po jeho vymytí vymývacím roztokem, například pitnou nebo destilovanou vodou, se anex uvede do kontaktu s 3 až 5 % hmot. roztokem hydrogenkarbonátu sodného nebo draselného, který se vymyje opět vymývacím roztokem. Vymývací roztok je výhodné nasytit pod tlakem 0,2 až 0,4 MPa kysličníkem uhličitým. Vymývací roztok recykluje s výhodou...

Způsob odstraňování necukrů ze sacharozy v krystalické fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234287

Dátum: 01.03.1987

Autori: Moc Dalibor, Kuželová Hana, Kroupa Václav

MPK: C13D 3/16

Značky: odstraňování, krystalické, fázi, necukrů, způsob, sacharózy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší náhradu kondenzátů topných par používaných k afinaci surových cukrů pří výrobě krystalového cukru řídkými cukernými roztoky, které jsou v cukrovaru běžně k dispozici v dostatečném množství a ve vyhovující kvalitě. Podle místních podmínek se využívá lehké šťávy (upravené i neupravené), výsladů z různých druhů filtrů atd. Použitím navrhovaných cukerných roztoků k afinaci surových cukrů se při zvýšení kvality vyrobené afinády sníží...

Zapojení ke zvýšení výkonu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234286

Dátum: 01.03.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02K 37/00, H02P 8/00

Značky: motorů, zapojení, krokového, výkonu, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález odstraňuje dlouhou dobu komutačního procesu elektronickým způsobem tak, že paralelně k bifilárnímu vinutí fází jsou zapojeny přídavné tranzistory spolu s odpory, přičemž střední vývod vinutí fází je přes ochranný odpor s paralelně zapojenou zpětnou diodou připojen na napájecí zdroj. Zapojení je vhodné realizovat u těch krokových motorů, kde je žádoucí dosažení vyšších momentů, zejména při vyšších rychlostech.

Zařízení na vodní chlazení manipulační jednotky pro vícedílnou kovovou formu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234285

Dátum: 01.03.1987

Autori: Březina Jiří, Sitta Jaroslav, Schiebl Antonín

MPK: B22D 15/00, B22D 27/04

Značky: vícedílnou, manipulační, jednotky, kovovou, formu, zařízení, chlazení, vodní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na chlazení manipulační jednotky pro vícedílnou kovovou formu navržené tak, že pod frémou na držáku je uloženo ložisko ramene čerpadla s kladkou v dotyku s lištou a kartáčovými držáky v kontaktu s trolejí, upevněnou na dráze frémy. Popsané zařízení na chlazení manipulační jednotky pro vícedílnou kovovou formu je velmi výhodné na všech manipulačních jednotkách nebo nosičích trvalých licích forem doposud známých, použitých v linkách nebo...

Způsob odsiřování plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234284

Dátum: 01.03.1987

Autori: Prášek Karel, Praha, Kočí Jan, Haman Jiří, Vejvoda Josef, Míšek Tomáš

MPK: B01D 53/34

Značky: odsířování, způsob, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Proces magnezitové vypírky oxidu siřičitého z plynů, uspořádaný tak, že suspenze po absorpci se dělí na tekutý podíl, obsahující převážně síran hořečnatý, a na tuhý podíl obsahující převážně siřičitan hořečnatý a inertní složky. Procesní proud se síranem hořečnatým se použije pro výrobu čistého oxidu hořečnatého jako suroviny k výrobě hutnické keramiky, procesní proud se siřičitanem hořečnatým se využije k tepelné výrobě oxidu siřičitého pro...

Zásadité kopolyamidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234283

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pikler Alexander, Krištofič Michal

MPK: C08L 23/12, C08G 69/02

Značky: spôsob, zásadité, přípravy, kopolyamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Zásadité kopolyamidy zlepšujú vyfarbovacie elektrické a sorpčné vlastnosti polyolefínových materiálov. Sú tvorené zlúčeninou všeobecného vzorca I -(OC-R-CO(x-(A(x-(CO-(CH2)n-NH(-y, kde A a R majú význam uvedený v popise x = 25 až 100, y = 50 až 200, n = 5 až 11. Zlúčeniny všeobecného vzorca I sa pripravujú reakciou dikarboxylových kyselín s počtom atómov uhlíka 4 až 8 s amínmi a báze piperazínu v molárnom pomere 1:1 a následnej reakcii s...

Zařízení pro navádění nití do soustavy pneumatického tvarovacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234282

Dátum: 01.03.1987

Autori: Klusáček Ivan, Bezemek Vladislav

MPK: D02G 1/16

Značky: pneumatického, zařízení, ústrojí, soustavy, tvarovacího, navádění, nití

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití při výrobě tvarovaných nití, zejména na vzduchem tvarovacích strojích. Pojednává o zařízení pro navádění nití do soustavy pneumatického tvarovacího ústrojí, jehož součástí je tvarovací tryska a přiváděcí, respektive odváděcí trubice pro nejméně jednu nit. Podstatou vynálezu je naváděcí element (2) umístěný mezi vzduchem tvarovací tryskou (l) a odváděcí trubicí (12). V jednom provedení je naváděcí element (2) vytvořen...

Zařízení k modifikaci svazku nekonečných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 234281

Dátum: 01.03.1987

Autor: Čáp Rudolf

MPK: D02J 3/02

Značky: svazků, nekonečných, vláken, zařízení, modifikací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k modifikaci svazku nekonečných vláken rozbrušováním rotujícím kotoučem uloženým mezi vstupním a výstupním párem válců, přičemž mezi rotujícím kotoučem a výstupním párem válců je uloženo zařízení pro udílení nepravého zákrutu. Mezi rozbrušovacím kotoučem a zařízením pro udílení nepravého zákrutu je uložena vzduchová tryska s tangenciálním vstupem stlačeného vzduchu.

Zařízení pro diferenciální měření magnetické susceptibility nevodivých paramagnetik a diamagnetik

Načítavanie...

Číslo patentu: 234280

Dátum: 01.03.1987

Autor: Havel Václav

MPK: G01R 33/16

Značky: magnetické, susceptibility, měření, paramagnetik, zařízení, nevodivých, diamagnetik, diferenciální

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro měření magnetické susceptibility slabě magnetických nevodivých látek, v němž měřený vzorek ovlivňuje magnetický odpor jednoho ze dvou shodných magnetických obvodů. Podstata zařízení spočívá v tom, že je tvořeno dvěma paralelně spojenými magnetickými obvody shodných vlastností, přerušenými stejně širokými mezerami a opatřenými měřicími vinutími o stejném počtu závitů, přičemž společná část obou magnetických obvodů je...

Opticko kouřový hlásič požáru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234279

Dátum: 01.03.1987

Autori: Laifr Jiří, Thomson Jaac

MPK: G08B 17/12

Značky: kouřový, požáru, opticko, hlásič

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zmenšení rozměrů detekční komory a zabezpečení použitelnosti hlásiče v prostředí obsahujícím výbušné páry a plyny. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním elektronického obvodu s vysílacím a detekčním optoelektronickým prvkem do tělesa hlásiče a oddělením dvěma průzory ve tvaru optické soustavy od detekční komory. V tělese hlásiče jsou k průzorům upevněny tubusy. Detekční komora obsahuje těleso s tvarovými otvory a usměrňovače...

Násada pro výrobu poloproduktů detergentů s optimálními transportními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234278

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lopata Václav, Patera Josef, Haumer Jaroslav, Procházka Karel, Auerswald Bohumil, Novák Jan

MPK: C11D 3/06

Značky: optimálními, vlastnostmi, násada, výrobu, transportními, poloproduktů, detergentů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby práškových poloproduktů detergentů sušením na rozprašovacích věžích a řeší kapacitní výkonnost a energetickou náročnost výroby práškových detergentů. Podstatou násady s optimálními transportními vlastnostmi je to, že se těchto dociluje limitovaným hmotnostním poměrem síranu sodného a trifosforečnanu sodného v rozsahu 1,1 až 6 ku l, s výhodou 2 ku 1. Hlavní výhody vynálezu spočívají v optimalizaci kapacitních a...

Zapojení pro měření velikosti trhliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234277

Dátum: 01.03.1987

Autori: Korec Ladislav, Fáber Jiří

MPK: G01N 27/61

Značky: trhliny, měření, zapojení, velikostí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zapojení pro měření velikosti trhliny vycházející z povrchu vzorku vyrobeného z elektricky vodivého materiálu, omezit vliv skinefektu, zvýšit citlivost a získat další informace o šířící se trhlině. Toto je dosaženo zapojením podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že měřený rozdíl elektrického potenciálu na měřeném vzorku (15) v místě trhliny (a) je přiveden na vstupy (l), (2) diferenčního zesilovače (7), jehož...

Rotor synchronního stroje s trvalými magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 234276

Dátum: 01.03.1987

Autori: Stolařík Milan, Krumpolec Eduard, Konečný Jiří

MPK: H02K 21/00, H02K 21/08

Značky: magnety, rotor, synchronního, trvalými, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor synchronního stroje s trvalými magnety, uspořádanými po vnějším obvodě jha rotoru, tvořícími póly s prostřídanou polaritou v tangenciálním směru, má mezi jednotlivými póly uspořádány distanční vložky z nemagnetického materiálu, jejichž přilehlé plochy se jhem rotoru jsou opatřeny vzájemně do sebe zapadajícími výstupky a zahloubeními. Tím je dosaženo zmenšení rozptylového magnetického toku trvalých magnetů.

Hydraulický přímočarý pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 234275

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kolínský Pavel

MPK: F15B 15/02

Značky: pohon, přímočarý, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický přímočarý pohon smykadla unášejícího výkonný mechanismus, např. zařízení pro vrtání hornin. Řeší technický problém zvýšení rozteče krajních vrtů při provádění rovnoběžných vrtů ležících v rovině kolmé na podélnou osu stroje. Tento pohon sestává z otevřeného nosného rámu (l), v jehož protilehlých drážkách (1a)je kluzně uložen suvný rám (2), na kterém je rovněž kluzně uloženo smykadlo (3). Současně jsou ve vnitřním prostoru nosného...

Doskový rovinný fotometrický kolektor s priestorovou absorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234274

Dátum: 01.03.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: kolektor, doskový, fotometrický, absorpciou, priestorovou, rovinný

Zhrnutie / Anotácia:

Doskový rovinný fototermický kolektor s priestorovou absorpciou, pozostávajúci z vane, v ktorej je uložený absorbér s priestorovou absorpciou a odovzdávaním tepla, zakrytý transparentným krytom, vytvoreným z vonkajšieho plášťa a vnútorného plášťa, kde vaňa kolektora je v smere výšky zložená z dvoch koncových segmentov a aspoň jedného stredného segmentu, spojených v styčných plochách. Riešeným problémom je vytvorenie takej stavebnicovej...

Zařízení pro reverzaci otáček pneumatického motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234273

Dátum: 01.03.1987

Autori: Houfek Karel, Čeliš Eduard, Zinecker Josef

MPK: F01D 1/30

Značky: reverzaci, otáček, zařízení, motorů, pneumatického

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení patří do oboru strojírenství a řeší problém snadné reverzace pneumatického motoru. Problém je řešen tak, že stator (8) pneumatického motoru je uložen v tělese (13) pneumatického nástroje volně otočně, přičemž na zadním čele (11) statoru (8)je upevněn píst (3), umístěný v komoře (4) spojené se spouštěcím orgánem, zejména spouštěcím ventilem (8). Stator (8) se natáčí pomocí reverzační páky (16). Pokud je spouštěcí ventil (8) uzavřen,...

Způsob pěstování monokrystalů tetragonálních fosforečnanů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234272

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kvapil Josef, Zikmund Jan, Pozdníčková Milena

MPK: C30B 29/14

Značky: tetragonálních, tohoto, způsobu, zařízení, způsob, fosforečnanu, monokrystalů, pěstování, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Pěstování dokonalých, inklusí prostých a nevyklíněných monokrystalů tetragonálních fosforečnanů, zejména typu K(HXDl-x)2PO4 z roztoku snižováním teploty na zárodcích Z-řezu, kde cíle je dosaženo tím, že proud pěstovacího roztoku se vede k zárodku ve směru rovnoběžném s krystalografickou osou (c) zárodku a zařízení sestávající z válcovité krystalizační nádoby je opatřeno vnitřní trubicí, opatřenou alespoň třemi centračními a nosnými křidélky a...

Zapojení pro budicí soupravu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234271

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: H02P 9/08

Značky: stroje, zapojení, soupravu, budicí, synchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká budicích souprav velkých synchronních strojů a řeší problém zamezení nežádoucího nárazového buzení synchronního stroje před jeho přifázováním a zamezení případnému překyvu. Výstup obvodu pro zapnutí regulace buzení je připojen jednak na zapínací vstup akčního členu, a jednak na vstup obvodu s časově odeznívajícím signálem, jehož výstup je připojen na třetí vstup porovnávacího členu.

Zapojení pro regulaci elektromotoru oběhového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234270

Dátum: 01.03.1987

Autori: Křapa Antonín, Hladiš Vladimír, Skalický Antonín

MPK: F04B 49/00, G05D 7/06

Značky: zapojení, regulaci, oběhového, elektromotorů, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru regulace vytápění a jeho účelem je úspora elektrické energie a odstranění nutnosti zásahu do regulace topného okruhu. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že do přívodu (8) elektrické energie elektromotoru (7) oběhového čerpadla (3) je zařazen regulátor (9) úřipojený na vysílač (11) teploty vratné větve (2) topného okruhu (1) a případně na vysílač (12 teploty zdroje (4) tepla.

Telocvičný odrazový mostík

Načítavanie...

Číslo patentu: 234269

Dátum: 01.03.1987

Autor: Mikula Jozef

MPK: A63B 5/08

Značky: mostík, telocvičný, odrazový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález odstraňuje nerovnomernosť prehýbania pružiacej dosky a tým aj nežiadúce napätie v spojení pružiacej dosky s nosnou doskou v spodnej časti mostíka, čím sa súčasne dosahuje vyšší pružiaci účinok a pevnosť mostíka. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne tým, že na spodnú nosnú dosku sa pripevní stojina s výrezmi, v ktorých je uložený premiestňovateľný otočný valec opatrený rukoväťami. Športové potreby.

Elektrotechnická kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 234268

Dátum: 01.03.1987

Autori: Berežný Viktor, Poljak František, Grus Zdeněk, Dolejš Petr, Lipenský Bohumír, Nepraš Ivan, Rošková Miroslava, Lichvár Milan, Červenka Zdeněk, Hyška Karel, Prokopec Jiří, Ďurman Vladimír, Lišhák Pavol, Kalašová Alžbeta, Novák Bohuslav

MPK: H01B 3/20, C07C 15/14

Značky: kvapalina, elektrotechnická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru elektrotechnológie, výroby elektrotechnických kvapalín. Rieši zloženie ekologicky nezávadnej elektrotechnickej kvapaliny, zloženej z 1 až 10 % hmotnostných difenylu, 35 až 80 % hmotnostných monoizopropyldifenylu, 7 až 50 % hmotnostných diizopropyldifenylu, 1 až 25 % hmotnostných produktu polymerizácie a/alebo oligomerizácie propénu o priemernej molekulovej hmotnosti 170 až 3000 a 0,1 až 1,5 % hmotnostných antioxidantu....

Nesnadno hořlavé, samozhášivé, vrstvené hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 234267

Dátum: 01.03.1987

Autori: Křišťálová Božena, Pátíková Vera, Smělý Václav

MPK: B32B 23/08, B32B 27/42

Značky: nesnadno, samozhášivé, vrstvené, hořlavé, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby nesnadno hořlavých vrstvených hmot, jejichž nesnadno hořlavé jádro z fenolické pryskyřice a celulosy je kryto melaminovou dekorační vrstvou a tvoří tak vrstvenou hmotu nebo její část na podkladě asbestocementobuničinových desek nebo ocelového plechu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se ke snížení hořlavosti vrstvených, teplem tvrditelných hmot použije vodný roztok produktu reakce dikyandiamidu, dihydrofosforečnanu...

Nástroj k výrobě pláště dutých těles s hrdly

Načítavanie...

Číslo patentu: 234266

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jílek Ladislav, Velísek Jiří

MPK: B21D 22/02

Značky: těles, hrdly, nástroj, pláště, dutých, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vysoce přesná výroba plášťů dutých těles s hrdly, jejichž osa je mimoběžná, případně různoběžná s osou tohoto pláště, a to bez nutnosti přivařování hrdel. Uvedeného účelu se dosáhne nástrojem podle vynálezu, sestávajícího z horní tvářecí části, opatřenou na svých čelech nejméně dvěma výstupky a nejméně jedním vodicím otvorem vyhrdlovacího trnu a dále z dolní tvářecí části, která je opatřena nejméně dvěma vybráními a nejméně...

Volič dávky u pístového dávkovače kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234265

Dátum: 01.03.1987

Autori: Opluštil Václav, Moravec Jan

MPK: G01F 11/00

Značky: dávky, dávkovače, volič, pístového, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Volič dávky u pístového dávkovače kapaliny podle vynálezu, jehož účelem je zjednodušení konstrukce, které je provedeno nahrazením tří výrobně pracných součástí jedinou- distančním válečkem. Tím je umožněno také nastavení velkého počtu volitelných zdvihů. Zdvih vodicí tyče je omezen shora servisním šroubem, ve spodní úvrati stykem zarážky s distančním válečkem, uloženým na kalené podložce a umístěným ve volicím bubínku.

Zapojení dvojstěnného tepelného výměníku v teploodvodných systémech lehkovodních jaderných elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 234264

Dátum: 01.03.1987

Autori: Sýkorová Ilona, Sýkora Dalibor

MPK: G21D 5/08

Značky: dvojstěnného, systémech, zapojení, tepelného, výměníku, jaderných, elektráren, teploodvodných, lehkovodních

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení dvojstěnného tepelného výměníku v teploodvodných systémech lehkovodních jaderných elektráren, vyznačené tím, že mezi radioaktivním teplosměnným okruhem, jehož podstatnou součástí je jak vstupní potrubí (1) tak i výstupní potrubí (2) radioaktivní teplonosné látky a čistým respektive neradioaktivním teplosměnným okruhem, jehož podstatnou součástí je jak přívodní potrubí (3) tak i odvodní potrubí (4) čisté respektive neradioaktivní...

Disperzní akrylátové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 234263

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vizinger Jiří, Zadák Zdeněk, Nebesař Karel

MPK: C09J 3/14

Značky: disperzní, lepidlo, akrylátové

Zhrnutie / Anotácia:

Lepidlo na bázi akrylátové vodné disperze pro případy, kdy se vyžaduje, aby po zaschnutí lepidla vznikl film s plastickými vlastnostmi, obsahuje akrylátovou vodnou disperzi, polypropylenový olej,20%ní vodný roztok kaseinu, desinfekční prostředek na bázi dibutylcíničité sloučeniny, metylalkohol a vápenec VJM tř. 10.

Zapojení pro spínání zařízení v závislosti na čase a dnu v týdnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234262

Dátum: 01.03.1987

Autor: Rambousek Jan

MPK: G04C 23/08

Značky: závislosti, zařízení, zapojení, spínání, čase, týdnu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro spínání zařízení v závislosti na čase a dnu v týdnu, zejména osvětlení, bezpečnostní ochrany, topných těles apod., které má prostředky pro údaje o čase. Účelem vynálezu je zajistit požadovanou dobu zapnutí nebo vypnutí zařízení nezávisle na výpadku sítě, a to i v požadovaný den. Podstata řešení je v tom, že ke vstupu paměti spínacího času a ke vstupu paměti vypínacího času je připojen druhý výstup adresáře pamětí,...

Zapojení pro spínání zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234261

Dátum: 01.03.1987

Autor: Rambousek Jan

MPK: G04C 23/08

Značky: spínání, zařízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro spínání zařízení, zejména osvětlení, bezpečnostní ochrany, topných těles apod., které má prostředky pro údaje o čase. Účelem vynálezu je zajistit požadovanou dobu sepnutí nebo rozepnutí zařízení nezávisle na případném výpadku sítě pro napájení hodin. Podstata řešení je v tom, že k prvnímu vstupu vyhodnocovače intervalu je připojen výstup paměti spínacího času, ke třetímu vstupu vyhodnocovače intervalu je připojen...

Výlevka licích pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 234260

Dátum: 01.03.1987

Autori: Urbanec Milan, Böhm Valter

MPK: B22D 41/08

Značky: licích, výlevka, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výlevky sestávající z válcového tělesa se soustředně uloženou nejméně jednou keramickou vložkou. Podle vynálezu těleso výlevky je tvořeno z magnezitu, korundu nebo vysoce hlinitého šamotu a vložky jsou vytvořeny ze šamotu s přísadou stop až 10 % hmotnostních alkalií, např. kalcinované sody.

Způsob chemicko-mechanického zušlechťování dýh

Načítavanie...

Číslo patentu: 234259

Dátum: 01.03.1987

Autori: Neuwirth Jaroslav, Matulík Bohumil, Stojčev Alexandr

MPK: B27D 5/00

Značky: zušlechťování, chemicko-mechanického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby okrasných dýh pro nábytkářský průmysl. Řeší nedostatek těchto dýh zvýšením jakosti dýh z méně hodnotných dřevin na úroveň okrasných dýh. Zpracovávané dýhy o vlhkosti 8 až 24 % proložené separačními fóliemi z celulózy a jejich derivátů, nebo dalšími polymérními nebo kovovými fóliemi, se plastifikují plynným čpavkem při zvýšené teplotě a mechanicky lisují tak, aby objemová hmotnost dýh se zvýšila na požadovanou hodnotu 500...

Zapojení pro kombinované řízení rychlosti třífázových zejména asynchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234258

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hoskovec Josef, Král Jan

MPK: H02P 7/42

Značky: řízení, asynchronních, třífázových, zejména, zapojení, rychlostí, kombinované, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro kombinované řízení rychlosti třífázových asynchronních motorů, sestávající z tyristorů v třífázovém můstkovém zapojení, kontaktních spínačů a tlumivek. V režimu frekvenčního řízení jsou vinutí motoru jedněmi svými vývody spojena do uzlu a připojena k jedné fázi napájecí sítě a svými druhými vývody ke střídavým přívodům tyristorového můstku, jehož stejnosměrné vývody jsou spojeny přes dvě v sérii zapojené shodné tlumivky do uzlu a...

Zapojení pro řízení rychlosti a polohy krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234257

Dátum: 01.03.1987

Autori: Krčma Alen, Hamáček František, Šindelář Jaroslav, Preuss Andrej, Dušek Tomáš

MPK: H02P 8/00

Značky: krokového, řízení, polohy, zapojení, motorů, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález z oboru pohonů s krokovými motory. Řeší řízení rychlostí a polohy krokového motoru s možností volby rozběhové a doběhové trajektorie s plynulým dojezdem do žádané polohy dle trajektorie optimálně zvolené pro danou aplikaci. Žádané hodnoty polohy rychlosti a algoritmu řízení jsou zadávány krokovému motoru přes další řídicí bloky. Pomocně je zapojení vybaveno displejem pro zobrazení polohy a obvody pro kontrolu vykonaných kroků.

Tlakový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 234256

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hruška Miroslav, Fiala František, Skala Zdeněk, Kozel Adolf

MPK: H01H 35/34

Značky: tlakový, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Týká se elektrického příslušenství motorových vozidel. Vynález řeší dokonalejší kontaktní styk a lepší parametry u tlakových spínačů. Dokonalejšího kontaktního styku je dosaženo tím, že činné kontaktní části se stýkají ve třech bodech, navzájem nestejně vysokých.

Plochý keramický kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 234255

Dátum: 01.03.1987

Autor: Sellner Vladimír

MPK: H01G 4/12

Značky: plochy, keramický, kondenzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý keramický kondenzátor podle vynálezu řeší problém zjednodušené výroby třípólového plochého keramického kondenzátoru s vlastnostmi kvalitního průchodkového kondenzátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jedna z obou elektrod (1, 2) kondenzátoru C je opatřena vodičem s dvěma vývody (1a, 1b) na protilehlých stranách kondenzátoru C. Druhá, protilehlá elektroda (2) kondenzátoru C je opatřena jedním vývodem (2a), který může být umístěn mimo...

Vyztužující temperační vrstva forem pro tváření plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234254

Dátum: 01.03.1987

Autori: Trubačík Jaroslav, Batík Jan, Lucek Jiří, Landa Václav, Vašátko Eduard

MPK: B29C 1/04

Značky: forem, plastů, vyztužující, tváření, vrstva, temperační

Zhrnutie / Anotácia:

Vyztužující temperační vrstva forem určených zejména pro vstřikování vyztužených reaktoplastů a tvořených galvanoplastickou skořepinou, pod níž je uložena vyztužující vrstva sestávající z temperační vrstvy se zabudovanými topnými nebo chladicími elementy a z izolační vrstvy. Vyztužující temperační vrstva sestává ze směsi epoxidové pryskyřice a plniva v poměru od 1 : 3 do 1 : 9 dílů hmot., přičemž plnivo sestává z 50 až 100% hmot. kovových...

Způsob výroby nekonečných, vinutou kostrou vyztužených útvarů z elastomerních směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234253

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hovorka Jiří, Dočekal Josef

MPK: B65H 81/02

Značky: způsob, kostrou, vyztužených, výroby, vinutou, útvaru, směsi, nekonečných, elastomerních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nekonečných, vinutou kostrou vyztužených útvarů z elastomerních směsí, především pak hnacích řemenů s kostrou na bázi vinutého výztužného provazce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že při přípravě konfekčního polotovaru daného útvaru se při vinutí jeho výztužné kostry nacementované lepivé provazce plynule odvíjejí postupným odlepováním a zesmykováním jednotlivých závitů provazce ve směru osy cívek z návinu na...

Způsob snímaní, vyhodnocování a vyrovnávání prostorových nelinearit liniových objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234252

Dátum: 01.03.1987

Autori: Švagr Václav, Karpíšek Jindřich

MPK: G01C 15/10

Značky: vyhodnocování, způsob, snímání, nelinearit, liniových, objektu, prostorových, vyrovnávání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snímání prostorových nelinearit liniových objektů používá dvojice světelných vztažných os realizovaných např. laserem. Je určen zejména pro důlní měřictví na měření párových průvodních tzv. vodítek těžních zařízení. Vynález řeší problém odstranění požadavku na uvádění světelné osy do svislice. Podstata spočívá v obecném nasměrování dvojice světelných vztažných os laserů podél měřeného objektu a v postupném snímání polohy světelných stop...

Polyolefínový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 234251

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pikler Alexander, Legéň Jaroslav, Jambrich Martin, Krištofič Michal

MPK: C08L 23/06, C08L 23/12

Značky: materiál, polyolefínový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania plastických látok. Polyolefínový materiál pozostáva z 85 až 99,7 % hmot. polyolefínu a 0,3 až 15 % hmot. zásaditého kopolyamidu o molekulovej hmotnosti 5 000 až 40 000, všeobecného vzorca I, kde A s R majú v popise uvedený význam.