Archív za 1987 rok

Strana 338

Izolační hmota organického původu s vyšší tepelnou odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 234330

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kučera Jaromír, Vaněk Pavel, Fojtík Josef

MPK: C09K 3/00

Značky: odolností, tepelnou, izolační, původu, vyšší, organického, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační hmota je tvořena při 180 až 360 °C napěněnou směsí, obsahující 8 až 40 % hmotnostních sacharidů, rozpustných nebo bobtnajících ve vodě, 8 až 40 % hmotnostních sole kyseliny, obsahující fosforečnou skupinu, s dusíkatou zásadou, 5 až 35 % hmotnostních látky, teplem vytvářející nehořlavé plyny ze skupiny amidů kyseliny uhličité a z nich odvozených derivátů, kyanamidu, jeho oligomérů a derivátů, azoamidů karbonových kyselin a...

Zapojení pro regulaci spotřeby paliva zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234329

Dátum: 01.03.1987

Autori: Handrych Karel, Zabloudil Václav

MPK: F02M 3/04

Značky: spotřeby, regulaci, motorů, zážehových, zapojení, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jeho jednodušší řešení a tím i snížení nákladů na toto provedení, možnost seřízení tlaku pružiny a dále přímé ovládání uzavírací jehly membránou pneumatického uzavíracího ventilu. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením podle vynálezu sestávajícího z pneumatického uzavíracího ventilu (l), trysky (10) systému běhu naprázdno, jež je podtlakovým potrubím (14) propojen s podtlakovým prostorem (12) pod škrticí klapkou (11) prvního...

Spôsob získavania elektrolytickej medi z medených okují a zariadenie pre vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234328

Dátum: 01.03.1987

Autori: Paulíny Pavol, Hollý Ján

MPK: C22B 15/08, C25C 1/12

Značky: tohto, elektrolytickej, měděných, spôsob, okují, získavania, spôsobu, zariadenie, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je efektívne využitie medi z okují vznikajúcich pri tepelnom spracovaní medených polotovarov. Uvedeného účelu sa dosiahne postupom, pri ktorom kyselina sírová, ktorá vzniká pri elektrolytickom vylučovaní medi zo síranového elektrolytu, reaguje za prítomnosti peroxidu vodíka s medenými okujami za vzniku síranu meďnatého. Elektrolyticky je zo síranu meďnatého opätovne získavaná meď.

Zapojenie obvodov na meranie využitia paliva a pracovného času spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 234327

Dátum: 01.03.1987

Autori: Knoll Jozef, Vachal Ladislav

MPK: F02M 37/00

Značky: spaľovacieho, obvodov, motora, zapojenie, využitia, paliva, času, pracovného, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodov na meranie využitia paliva a pracovného času spaľovacieho motora. (Obr.) Využitie vynálezu sa týka poľnohospodárskych, zemných, stavebných a cestných strojov. Vynález rieši sledovanie ekonomicko-exploatačných ukazovateľov strojov vybavených spaľovacími motormi. Podstata vynálezu je v tom, že je rozlišovaná spotreba paliva a čas prevádzky v závislosti na technologickom pohybe stroja. Tieto informácie umožňujú získať prehľad...

Kovadlinka pro kontrolní měření sklerometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234326

Dátum: 01.03.1987

Autori: Staněk Břetislav, Hostlovský Karel

MPK: G01N 3/62

Značky: sklerometru, měření, kontrolní, kovadlinka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kovadlinku pro kontrolní měření sklerometru sestávajícího z pouzdra, ve kterém je umístěno měřicí zařízení tvořené odrazovým perem, pojistkou a razníkem. Kovadlinka je opatřena nejméně dvěma souosými protilehlými plochami pro upevnění v lisu. Protilehlé plochy mohou být tvořeny nejméně dvěma segmenty, pevně nebo odnímatelně připevněnými. Kovadlinka pro kontrolní měření sklerometru v navrhované úpravě umožní její fixaci v lisu, čímž...

Způsob vakuového čištění olejových náplní a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234325

Dátum: 01.03.1987

Autori: Altmann Josef, Ratislav Jaromír

MPK: B01D 57/00

Značky: způsob, olejových, vakuového, zařízení, tohoto, způsobu, čištění, provádění, náplní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vakuového čištění olejových náplní, vyznačený tím, že olej, znečištěný příměsemi plynů a kapalin je podroben separačnímu pracovnímu cyklu, během nějž je plynule odváděn z olejového hospodářství technologického zařízení varem za sníženého tlaku jsou z něj odlučovány příměsi plynů a kapalin, přičemž je vyčištěný olej plynule odváděn zpět do olejového hospodářství technologického zařízení, a na tento separační cyklus bezprostředně navazuje...

Výparník fluidního kotle s nuceným průtokem chladícího média

Načítavanie...

Číslo patentu: 234324

Dátum: 01.03.1987

Autor: Vilimec Ladislav

MPK: F22B 37/26

Značky: výparník, průtokem, chladicího, media, nuceným, kotle, fluidního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení požadovaného průtoku vody v každé části výparníku i při změnách na straně topného média. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením výparníku z části provedené jako obvodové stěny kotle, z části situované ve fluidní vrstvě, z části situované ve spalinovém tahu kotle, z části situované v odvodu popela, případně jen z některých těchto částí. Každá z těchto částí je opatřena svým zavodňovacím potrubím s regulační armaturou a...

Zařízení pro průběžné obrábění vnějších tvarů tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234323

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bulíček František, Vaníček Jaroslav

MPK: B23C 3/24, B23C 3/12

Značky: tvaru, zařízení, materiálů, vnějších, průběžné, obrábění, tyčového

Zhrnutie / Anotácia:

Základním prvkem zařízení pro průběžné obrábění vnějších tvarů tyčového materiálu je hlava s břity, pohybujícími se ve vnitřní uzavřené kruhové dráze, používaná pro frézování vnějších tvarovaných závitů větších průměrů. Hlava je opatřena dvěma řadami břitů v určité vzdálenosti vedle sebe a je skloněna v úhlu 45 až 90° k podélné ose procházejícího obráběného materiálu. Po obou stranách nožové hlavy je umístěno podávací ústrojí (20) a vodicí...

Zařízení pro měření spotřeby pohonných hmot motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234322

Dátum: 01.03.1987

Autor: Jukl Ladislav

MPK: G01F 9/00

Značky: zařízení, spotřeby, měření, pohonných, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výrobců automobilů, traktorů, strojů pro zemní práce apod., resp. organizací, provádějících opravy těchto dopravních a trakčních prostředků. Vynález řeší problém měření množství paliva, skutečně spotřebovaného motorem. Podstata vynálezu spočívá v zapojení pístového čerpadla do obvodu palivového systému, přičemž je ocejchován jeden výtlak pístu a je každý zdvih pístu elektropřenosem zaznamenán na počitadlo.Píst je uváděn do...

Podvozek pro převážení těžkých břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 234321

Dátum: 01.03.1987

Autor: Mainx Oskar

MPK: B61F 1/14

Značky: převážení, břemen, podvozek, těžkých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení rovnoměrného rozdělení tlaku podvozku pro zasun parogenerátoru na všechna tři pojezdová kola při jejich minimálních rozměrech a při minimální výšce podvozku. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním axiálního naklápěcího ložiska (10) mezi ložnou deskou (13) připevněnou k patce (14) břemene (l5) a základní deskou (l), ke které jsou zespodu připevněna tři pojezdová kola (2). Spojnice každého pojezdového kola (2) a osy...

Zapojení logaritmického analogově-číslicového převodníku s mezipřevodem na délku impulsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234320

Dátum: 01.03.1987

Autor: Lysenko Vladimír

MPK: H03K 13/02

Značky: analogově-číslicového, mezipřevodem, délku, převodníku, zapojení, logaritmického, impulsů

Zhrnutie / Anotácia:

Logaritmický A-Č převodník je určen pro logaritmický převod mezi výstupní a vstupní veličinou. činnost analogové části probíhá ve dvou taktech, kde v prvním taktu se nabíjí kondenzátor zapojený přes sepnutý spínač na výstup prvního zesilovače. Doba trvání taktu je určena monostabilním klopným obvodem. V druhém taktu se kondenzátor vybíjí při rozepnutém spínači. Číslicová část je zapojena jako čítač impulsů, přičemž údaj na displeji je přímo...

Zapojení asynchronního elektromotoru pro pohon stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234319

Dátum: 01.03.1987

Autor: Ott František

MPK: H02P 7/40

Značky: zapojení, asynchronního, elektromotorů, stroje, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení asynchronního elektromotoru pro hlavní pohon obráběcího stroje, napájeného z třífázové sítě, umožňujícího kromě své hlavní funkce také pootáčení ozubených převodů za účelem dořazování rychlostí otáček vřetena,posuvů a jemné pootáčení vřetena za účelem jeho polohování. Vynález řeší problém dořazování rychlostí otáček vřetena a posuvů v případech, kdy přesouvaná ozubená kola do sebe nezapadnou. Zapojením podle...

Zařízení k mytí trysek tiskacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234318

Dátum: 01.03.1987

Autor: Synek František

MPK: B41F 35/00

Značky: trysek, strojů, mytí, tiskacích, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k mytí trysek tiskacích strojů, které vykazují značnou členitost vnějšího povrchu, se z části ponoří do lázně mycího prostředku, ostřikují se a samy jsou zapojeny na přívod mycího prostředku a vedle toho se otáčejí podél své podélné osy, přičemž silně rozviřují lázeň mycího prostředku.

Světlorozptylující vrstva, zejména pro baňky světelných zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234317

Dátum: 01.03.1987

Autori: Janotová Jana, Lavičková Miloslava, Sokol Ludvík

MPK: H01K 1/32

Značky: vrstva, zdrojů, zejména, baňky, světelných, světlorozptylující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká světlorozptylující vrstvy, zejména pro baňky světelných zdrojů, nanášené v elektrickém poli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že světlorozptylující vrstva je vytvořena převážně z termodynamicky nestabilní gama modifikace oxidu hlinitého Al203 o velikosti krystalitů od 0,005 do O,l (m s velikosti agregátů nebo aglomerátů od 0,05 do 20 (m, stálého v oblasti teplot od 293 K do 1 223 K.

Zařízení ke štěpení velkých ploch kožních preparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234316

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bařinka Ladislav, Křenek Břetislav

MPK: A61B 17/322

Značky: preparátu, kožních, veľkých, štěpení, ploch, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke štěpení velkých ploch kožních preparátů z kůže operované končetiny při léčení tzv. lymfedému. Má válec, na jehož hřídeli je upevněna dvojitá rohatka a výkyvná ramena řezacího zařízení s nožem. Hřídel je uložen v ložiscích upevněných v nosném třmenu. Západky zapadající do zubů dvojité rohatky jsou výkyvné na čepech, z nichž jeden je upevněn v nosném třmenu, a druhý v rameni řezacího zařízení. Řezací zařízení je posuvně...

Zařízení k zhotovení předtisků, zejména pro technickou dokumentaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 234315

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kutil Jaromír, Bureš Miroslav, Beneš Štěpán

MPK: B41K 3/08

Značky: zhotovení, technickou, zejména, zařízení, předtisků, dokumentaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku rychlého a přesného zhotovení předtisků zejména pro technickou dokumentaci. Jeho podstata spočívá v tom, že v rámu je hybně uložen formový válec (l), tlakový válec (4) a je k němu připevněno navalovací zařízení. Na formovém válci (l) je prostřednictvím nosiče (2) připevněna gumotisková forma (3). Tlakový válec (4) a navalovací válec (5) navalovacího zařízení dosedají na formový válec (l).

Zapojení korekčního obvodu pro generátory srovnávacího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234314

Dátum: 01.03.1987

Autori: Formánek Zdeněk, Jelen Zdeněk

MPK: H02P 13/16

Značky: srovnávacího, napětí, generátory, zapojení, obvodů, korekčního

Zhrnutie / Anotácia:

Připojením korekčního obvodu ke generátoru srovnávacího napětí se dosáhne toho, že napětí na výstupu generátoru srovnávacího napětí dosáhne nulové úrovně vždy bezprostředně před koncem půlperiody, bez ohledu na nepřesnosti nebo nestability použitých součástek. K výstupu generátoru srovnávacího napětí je připojen jeden vstup komparátoru korekčního obvodu, jehož druhý vstup je připojen k nulové úrovni a k vybíjecímu obvodu generátoru srovnávacího...

Forma pro výrobu plastových výstřiků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234313

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kupf Lubomír, Sezima Edward

MPK: B29C 1/14

Značky: výstřiku, plášťových, výrobu, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Forma pro výrobu plastových výstřiků, zejména velkorozměrných s polootevřenými dutinami, sestávající z členitého tvárníku a tvárnice, mezi jejichž styčnými plochami, je vytvořena dutina pro výstřik. Vnitřní stěna tvárnice je opatřena nejméně jedním výstupkem a/nebo drážkou. Výstupky a drážky tvárnice mohou být průběžné nebo přerušované.

Sušárna uhelného mlýna s ocelovým pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 234312

Dátum: 01.03.1987

Autori: Frank Miroslav, Indrák Miroslav

MPK: F27D 1/00

Značky: uhelného, pláštěm, mlýna, ocelovým, sušárna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převážně oboru energetiky. Vynález řeší technický problém sušáren uhelných mlýnů, zhotovených z těžké zazdívky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nejvíce namáhaná část sušárny, počínaje od vstupu paliva, je vypouzdřena ocelovým pláštěm z obyčejné oceli. Tím zcela odpadá v této části sušárny těžká zazdívka. Za provozu sušárny je ocelové pouzdro chlazeno vstupujícím surovým palivem. Při najíždění a odstavování a při přerušení...

Zapojení modulu programově řízených galvanicky oddělených převodníků sinusového průběhu na dvojnásobný obdélníkový průbeh

Načítavanie...

Číslo patentu: 234311

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kovařík Stanislav, Krejčí František

MPK: H03K 12/00

Značky: modulu, průbeh, oddělených, dvojnásobný, převodníku, obdélníkový, programové, řízených, průběhu, galvanicky, sínusového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení modulu programově řízených galvanicky oddělených převodníků sinusového průběhu na dvojnásobný obdélníkový průběh je určeno pro zajištění přenosu a ošetření řídicích-řízených veličin sinusového průběhu pro využití hlavně při řízení pracovních strojů a technologických procesů v reálném čase. Zapojení podle vynálezu se skládá z bloku řízeného technologického procesu, který je připojen na modul programově řízených galvanicky oddělených...

Zariadenie pre ochranu motora pri prerušení olejového mazania

Načítavanie...

Číslo patentu: 234310

Dátum: 01.03.1987

Autor: Mikušík Miroslav

MPK: F01M 1/22

Značky: zariadenie, olejového, mazania, motora, přerušení, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre ochranu motora pri prerušení olejového mazania hlavne pri motoroch pracujúcich bez dozoru. Podstata riešenia je v tom, že vsacom potrubí mazacieho systému motora opatrenom škrtiacou klapkou je umiestnený podtlakový snímač, ktorého membrána je spojená cez pružinu s kontaktom, ku ktorému je paralelne pripojené tlačítko a pružinou, ktorá je mechanicky spojená s nastavovacou skrutkou. Vynález je možné využiť všade...

Zapojenie prevodníka pre indikátor úrovne nízkofrekvenčných signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234309

Dátum: 01.03.1987

Autori: Milo Ladislav, Veselovský Pavol

MPK: H03K 13/02

Značky: signálov, nízkofrekvenčných, indikátor, prevodníka, úrovně, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Priebeh takejto charakteristiky bezprostredne zabezpečuje vstupná časť zapojenia postupným pripájaním prvého až n-tého spätnoväzobného dvojpólu pomocou elektrických spínacích kontaktov ovládaných komparátormi, ktorých činnosť je riadená výstupným napätím, zo špičkového detektora, ktoré je zároveň výstupným napätím prevodníka. Vstup detektora je spojený s výstupom vstupnej časti.

Prostorový mechanický hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 234308

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mahner Otakar, Novotný František

MPK: A63F 9/12

Značky: mechanicky, hlavolam, prostorový

Zhrnutie / Anotácia:

Prostorový mechanický hlavolam ve tvaru pravidelného dvacetistěnu, jehož všechny stěny jsou otočné tak, že každá pětice těchto stěn majících společný vrchol, je otočná kolem tohoto vrcholu. Hlavolam je vytvořen z centrální koule (l), opatřené dvanácti pravidelně rozmístěnými čepy (2) zakončenými hlavou (3) a dvaceti oběžných těles (4), jejichžpodstavy (8) tvoří povrch pravidelného dvacetistěnu, přičemž oběžná tělesa (4) jsou vytvarována tak,...

Zařízení pro současné měření průdyšnosti a vlhkosti sypkých materiálů za pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234307

Dátum: 01.03.1987

Autor: Cieslar Eduard

MPK: G01N 19/10

Značky: materiálů, pohybu, vlhkosti, měření, zařízení, sypkých, průdyšnosti, současné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro současné měření průdyšnosti a vlhkosti sypkých materiálů, zejména aglomerační směsi přímo na dopravních pásech nebo podávačích v provozních podmínkách. Kontinuální současné měření průdyšnosti a vlhkosti sypkých materiálů za pohybu provádí měřicí sonda, která sestává z odlitku (l) z nevodivého materiálu, v jehož spodní části je vytvořena štěrbina (2) a jsou zality dvě kovové elektrody (3), a který je shora vzduchotěsně uzavřen víkem...

Způsob výroby řetězu šestibokých pěstebních buněk pro automatickou výsadbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234306

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kubový Petr

MPK: A01G 9/10

Značky: buněk, výroby, automatickou, pěstebních, způsob, výsadbu, šestibokých, řetězů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby řetězu šestibokých pěstebních buněk pro automatickou výsadbu, vzájemně spojených za sebou v pás, určených pro výsadbu předpěstované sadby se zemním balem v sázecích automatech. Podstata výroby pěstebních buněk podle vynálezu spočívá ve slepení dvou pásů papíru odvíjených z rolí, kdy tyto pásy nejsou slepovány po celé ploše, ale pouze v pruzích. Tímto způsobem slepené pásy papíru jsou poté klikatě vrstveny a...

Rotorová část mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234305

Dátum: 01.03.1987

Autori: Liška Josef, Nepustil Tomáš

MPK: F16C 31/00

Značky: mechanismu, rotorová, část

Zhrnutie / Anotácia:

Rotorová část mechanizmu uspořádaná na hřídeli s ložisky, opatřená nárazníkem a pružným dorazem axiálního posuvu ve smyslu působení axiální síly, působící zejména mimo dobu rotace součásti, umožňuje zachycení takových velikostí, axiálních sil, zejména charakteru rázu, které by při dosud obvyklém uložení součásti vedly k poškození ložisek. Zařízení je vhodné zejména pro rotory elektrických strojů točivých.

Mechanizovaný regál pro uložení dlouhých těžkých trub nebo tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234304

Dátum: 01.03.1987

Autor: Haluza Jaroslav

MPK: B65G 1/04

Značky: těžkých, tyčí, dlouhých, regál, mechanizovaný, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizovaný regál pro uložení dlouhých těžkých trub nebo tyčí řeší skladování materiálu větší hmotnosti, s nímž se manipuluje pomocí jeřábu. Jednotlivé skladovací plošiny vyjíždějí po straně regálu do prostoru ovládaného jeřábem. Jejich pojezd je vyvolán svislým tahem jeřábového háku, působícího na svislý náhonový řetěz, který uvádí do otáčivého pohybu hlavní hnací hřídel. Tato přes převody ostatní hnací hřídele plošin. Na těchto hřídelích...

Způsob měření výšky hladiny fluidní vrstvy a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 234303

Dátum: 01.03.1987

Autor: Večerek Jaromír

MPK: G01F 23/00, G01F 1/52

Značky: provádění, zařízení, způsob, vrstvy, hladiny, fluidní, výšky, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu měření výšky hladiny fluidní vrstvy a zařízení k jeho provádění. Způsob spočívá v tom, že se snímá rozdíl tlaků fluidní vrstvy v dolním místě nad fluidním roštem a fluidní vrstvy v horním místě pod hladinou fluidní vrstvy a tlaků fluidní vrstvy v dolním místě nad fluidním roštem a v místě nad fluidní vrstvou. Z rozdílu tlaků mezi dolním místem a horním místem a známé vzdálenosti mezi dolním místem a horním místem se určí...

Měřidlo na měření souměrnosti břitů nástrčných vrtáků Wisabo

Načítavanie...

Číslo patentu: 234302

Dátum: 01.03.1987

Autori: Juřica Karel, Pěta Milan

MPK: G01B 3/14

Značky: měření, wisabo, souměrnosti, břitů, vrtáků, nástrčných, měřidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rychlé proměřování kvality broušení břitů a jejich souměrnosti u vrtáků Wisabo. Měřidlo je vytvořené z tělesa s nábojem se zahloubením a jeho podstata spočívá v tom, že v dolních částech tělesa (l) jsou vytvořeny od sebe o 180° pootočené měřicí plochy (8). V zahloubení (3) náboje (2) je zalisován středicí čep (4), a spodní část náboje (2) okolo středicího čepu (4) tvoří dosedací plochu (5). Měřidlo lze využít ve všech...

Způsob výroby vícevrstvých plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234301

Dátum: 01.03.1987

Autori: Oškera Emil, Malida Rostislav, Kratochvíl Antonín, Varhaník Jiří, Petřík Stanislav, Mikula Jaroslav, Žáček Josef

MPK: B32B 27/30

Značky: výroby, vícevrstvých, plošných, útvaru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vícevrstvých plošných útvarů, především dvouvrstvých a třívrstvých a koženkových materiálů, které jsou určeny zejména pro galanterní a čalounické aplikace. Podstata tohoto způsobu výroby spočívá v tom, že se na ocelový pás nanese ve formě pasty lícová vrstva, tato vrstva se povrchově zpevní tepelnou expozicí při teplotách l20 - 160 °C, načež se na její zpevněný neochlazený povrch o teplotě 60 - 100 °C ihned nanese...

Zapojenie elektronického termostatu do obvodu elektromechanického programátora pre automatické práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234300

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jokel Igor, Jakubčo Ján, Rényi Marián

MPK: D06F 33/02

Značky: pračky, automatické, zapojenie, programátora, elektromechanického, termostatu, elektronického, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie elektronického termostatu do obvodu elektromechanického programátora pre automatické práčky, rieši problém eliminácie výkonných polovodičových spínacích prvkov, čo sa dosahuje tým, že elektronický termostat ET je svojim spínacím prvkom S zapojený ako spínač prúdu zo zdroja UN striedavého napätia mikromotorčeka MM elektromechanického programátora EMP.

Zařízení k převádění břemen z vertikální dráhy při jejich přepravě zvedacím prostředkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234299

Dátum: 01.03.1987

Autori: Odstrčil Jiří, Kovář Josef, Kadlečík Jaroslav, Dudík Evžen, Pernický František

MPK: B66C 1/10

Značky: prostředkem, zařízení, jejich, břemen, zvedacím, převádění, vertikální, přepravě, dráhy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle tohoto vynálezu může přepravovat břemena ze svislé dráhy při jejich zvedání či spouštění nejen do horizontálně přesazených cílových prostorů, ale i opačně. Sestává z trubkovitého výložníku v nosné konstrukci pevně rozpěratelné v cílovém prostoru. Výložník je spodem otevřený podélným výřezem a vpředu je opatřen vidlicí a v jejím hrdle uspořádanou odváděcí kladkou. Při šikmém sklonu v této nosné konstrukci je přesuvný a ustavitelný...

Vakuové čerpací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234298

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ryšánek Vladimír, Kopp Pavel

MPK: F04B 37/02

Značky: vákuové, zařízení, čerpací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení lze využít ve všech oborech, kde se pracuje s vysokým vakuem. Řeší se problém automatického vypínání a zapínání rotační vývěvy současně s ohříváním sorpčního materiálu. Podstata zařízení spočívá v tom, že nádoba se sorpčním materiálem je opatřena elektrickým topným tělesem, jehož přívody proudu jsou spojeny s přívody pro čerpací jednotku prvního stupně, přičemž mezi nádobu a čerpací jednotku druhého stupně je připojena vakuová měrka...

Zařízení pro propojení vnitřního prostoru nádrže s vnějším prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 234297

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kališ Josef, Kůrka Evžen

MPK: F15B 21/04

Značky: zařízení, propojení, nádrže, vnějším, prostředím, vnitřního, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezit pronikání znečištěného vzduchu z vnějšího prostředí do vnitřního vzduchového prostoru nádrže. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním zpětného ventilu v přívodním potrubí vzduchu mezi filtrem a nádrží a zařazením pojistného uzavíracího prvku do výstupního potrubí vzduchu nádrže. Zařízením je umožněno maximální využití vzduchu ve vnitřním vzduchovém prostoru nádrže, takže dochází pouze k minimálnímu nasávání přívodního...

Zapojení číslicového průměrovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234296

Dátum: 01.03.1987

Autor: Šmejkal Jaromír

MPK: G01R 19/12

Značky: obvodů, zapojení, číslicového, průměrovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového průměrovacího systému v reálném čase, v němž se jako paměť využívá dynamický posuvný registr. Dále systém sestává ze vstupního a výstupního registru, sériové sčítačky a přepínače. Informace uložená v dynamickém posuvném registru se během intervalu mezi vstupními vzorky přesouvá tak, že systém dodává na výstup hodnotu klouzavého průměru posloupnosti vstupních vzorků.

Způsob výroby celistvého kovaného válce zejména pro zvlňovací stolici papírenského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234295

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bouše Karel, Fryček Václav

MPK: B21K 1/10

Značky: stroje, celistvého, stolici, způsob, papírenského, zejména, kovaného, zvlňovací, výroby, válce

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšit životnost pracovních válců papírenské zvlňovací stolice, vyrábějící vlnitou lepenku používanou zejména k obalovým účelům. Způsobem výroby podle vynálezu lze vyrábět celistvé válce se značně rozšířenou dutinou z tvářené legované oceli, chemickotepelně zpracované, přesahující svým účinkem dosavadní válce lité nebo skládané. Tvářením za tepla se po vykování odstupňovaného polotovaru s jedním čepem obrobí dutina a...

Zařízení kalícího stroje pro indukční mezerové středofrekvenční kalení zubů ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 234294

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kouba Miroslav

MPK: C21D 1/10, C21D 9/32

Značky: kalícího, mezerové, ozubených, středofrekvenční, stroje, indukční, zařízení, kalení, zubů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení kalicího stroje pro indukční mezerové středofrekvenční kalení zubů ozubených kol, u kterého se pro ohřev kalených zubních mezer jako nástroje používá induktoru. Vynález řeší universální využití induktoru pro kalení rovných a šikmých zubů ozubených kol zařízením umožňujícím úhlové přestavení induktoru na transformátoru indukčního kalícího stroje. Zařízení kalicího stroje pro indukční mezerové středofrekvenční kalení zubů...

Indikační zařízení množství média v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234293

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hásek Silvestr, Dědič František

MPK: G01F 23/00

Značky: zařízení, media, množství, zásobníku, indikační

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává z konzoly, tvořené ocelovou deskou, na které jsou umístěny spínače. Deska je v dolní části opatřena objímkou a v horní části vodicí trubkou, ve které je na tlačné pružině uložena pohyblivá zarážka. Pohyblivá zarážka je nasunuta na pístnici, upevněné v objímce. V axiální ose pístnice je otvor, ukončený v horní části dutým šroubem a dolní část je prostřednictvím potrubí spojena s dutinou víka, připevněného k rámu zásobníku....

Zařízení pro automatickou pneumatickou dopravu sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234292

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jursa Jan, Kaczmarski Janusz

MPK: B65G 51/02

Značky: zařízení, materiálů, automatickou, dopravu, sypkých, pneumatickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatickou pneumatickou dopravu sypkých materiálů z hlavního zásobníku do denních zásobníků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hlavní zásobník je opatřen čidly, pod ním je umístěna nejméně jedna podávací stanice, uložená na pákách odvažovacího zařízení a oddělená od hlavního zásobníku šoupátkovým uzávěrem s pružným elementem a dále napojená na dopravní potrubí ústící do komory umístěné na denních zásobnících s...

Výrobky s řízenými rozměrovými změnami vytvořené z polymerních materiálů nebo směsí na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234291

Dátum: 01.03.1987

Autori: Maláč Kamil, Maláč Jiří, Maláč Marek

MPK: B29D 7/22

Značky: řízenými, vytvořené, materiálů, bázi, směsi, jejich, výrobky, změnami, polymerních, rozměrovými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tvorby směsí, zpracování a aplikací polymerních materiálů. Po zpracování polymerních materiálů zůstává část elastické deformace zafixována v konformační energii molekul, takte během aplikace některých výrobků dochází v čase k nežádoucím rozměrovým změnám. Vynález řeší řízení rozměrových změn těchto výrobků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že alespoň jedna vrstva obsahuje látku schopnou absorpcí nebo chemickou reakcí zvětšit...