Archív za 1987 rok

Strana 334

Lamelová trecia spojka s brzdou, najmä pre mechanické lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234741

Dátum: 01.03.1987

Autori: Tománek Adolf, Ertler Jozef

MPK: B30B 15/12

Značky: najmä, mechanické, spojka, lamelová, brzdou, trecia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka lamelovej trecej spojky s lamelovou trecou brzdou, kde všetky rotujúce časti spojky a brzdy spolu s hnacím členom sú uložené na spoločnom nosníku, ktorý je pevne uchytený na hnanom hriadeli. Na časti nosníka, ktorý je vytvorený ako kotúč je presuvne uložená spojková lamela, pri čom časť kotúča tvorí brzdovú plochu o ktorú je pritláčaná pevná brzdová lamela prostredníctvom presuvnej brzdovej lamely. Otvormi v kotúči a presuvnej...

Zapojení kompresorového chladicího okruhu pro využití odpadního tepla statických měničů kmitočtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234740

Dátum: 01.03.1987

Autor: Křiváček Ladislav

MPK: F25B 29/00

Značky: odpadního, zapojení, měničů, statických, kompresorového, chladicího, využití, okruhu, kmitočtu, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompresorového chlazení s využitím odpadního tepla statických měničů kmitočtu. Chlazení je nepřímé. Tepelný tok chladicího média primárního chladicího okruhu je předáván přes výměníky tepla do sekundárního chladicího okruhu, který získané teplo využívá k vytápění či chlazení přilehlých místností továrního objektu, případně k ohřívání vody pomocí protiproudého výměníku tepla. Zásobník chladicího média je spojen jednak s nejméně...

Zapojení obvodu pro řízení klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 234739

Dátum: 01.03.1987

Autori: Marvan Karel, Bureš Jaroslav

MPK: G06F 3/023

Značky: obvodů, klávesnice, zapojení, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit prostorově nenáročné zapojení umožňující programovatelnou volbu kódů kláves, dále zabraňující chybě při současném stlačení více kláves, dále potom dovolující nepodmíněné zastavení procesu a řízení klávesnice prostředky vyššího programovacího jazyka, popřípadě umožňující automatické opakování kódu znaku stlačené klávesy. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením s klávesovou maticí, obvodem adresy řádky, obvodem adresy...

Vačkový mechanismus, zvláště pro ventilový rozvod spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234738

Dátum: 01.03.1987

Autor: Výška Jan

MPK: F01L 1/04

Značky: motorů, mechanismus, ventilový, spalovacích, rozvod, zvláště, vačkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vačkového mechanismu, zvláště pro ventilový rozvod spalovacích motorů, u kterého rozvodová vačka dosedá na zdvihátko ventilu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že styková plocha sestává z náběhové plochy a výběhové plochy, přičemž aspoň jedna z těchto ploch svírá ostrý úhel s vodorovnou plochou. Náběhová a výběhová plocha může ležet v jedné rovině případně je mezi náběhovou a výběhovou plochou uspořádaná přechodová plocha s...

Způsob zneškodňování prachu a zamezení zapálení metanovzdušné směsi při ražení razicími stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234737

Dátum: 01.03.1987

Autor: Páleník Jaroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: řazení, provádění, zapálení, zneškodňování, zařízení, stroji, metanovzdušné, směsi, způsobu, prachu, způsob, razicími, tohoto, zamezení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti hygieny práce na hlubinném dole. Týká se způsobu a zařízení k zneškodňování prachu se současným zamezením zapálení metanovzdušné směsi při ražení chodeb razicími stroji. Podstata spočívá v tom, že do prostoru řezného orgánu a na čelbu je vrhána těžká pěna a za ním je vytvářena vodní clona, přičemž vodním zdrojem je s výhodou voda z chladiče hydrauliky razicího stroje. Podstata zařízení spočívá v tom, že zařízení sestává z...

Ztrátové těleso zatěžovacího odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234736

Dátum: 01.03.1987

Autor: Petrásek Bohuslav

MPK: H04N 9/62

Značky: ztrátové, zatěžovacího, odporu, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Ztrátové těleso zatěžovacího odporu. Vynález je závislý na čs. vynálezu AO č. 205 235. Podstata vynálezu spočívá v tom, že clonky, které tvoří vlastní ztrátové těleso, jsou drženy ve staženém tvaru pomocí tyčí nebo trubek vhodného tvaru.

Zařízení pro zamezení koroze odvzdušňovacích šroubů hydraulických brzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 234735

Dátum: 01.03.1987

Autor: Červenka Jiří

MPK: B60T 11/10

Značky: hydraulických, koroze, šroubu, zamezení, zařízení, odvzdušňovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zamezení koroze odvzdušňovacích šroubů hydraulických brzd v tělesech jednotlivých komponentů brzdového systému vlivem působení okolního prostředí a atmosféry. Podstata vynálezu spočívá v uspořádání ochranné manžety, přiléhající těsně na odvzdušňovací šroub a těleso, do kterého je odvzdušňovací šroub zašroubován. Ochranná manžeta má na svém vnitřním spodním okraji úkos, vytvářející prostor naplněný inhibitorem....

Přídavné stabilizační podpěry zejména zdvižných vozíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234734

Dátum: 01.03.1987

Autor: Novotný Jiří

MPK: B66F 9/075

Značky: zdvižných, podpery, přídavné, vozíků, stabilizační, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oblasti manipulace s materiálem. Pracovní stroje určené pro manipulaci s břemeny obsahují pomocné výsuvné hydraulické opěry pro zachování stability stroje v extrémních pracovních podmínkách, jejichž použití je zcela závislé na lidském činiteli. V těchto případech občas dochází k havárii. Tyto nedostatky odstraňuje vynález přídavné stabilizační podpěry zejména zdvižných vozíků, které sestávají z jedné či více dvouramenných pák...

Topná tělesa pásové pekařské cyklotermické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234733

Dátum: 01.03.1987

Autori: Komárek František, Černík Jiří, Vencl Lubomír, Mázl Josef

MPK: A21B 1/02

Značky: cyklotermické, tělesa, pekařské, topná, pásové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob spojení částí topných těles pásové pekařské cyklotermické pece v topnou zónu s využitím principu podložených montážních svarů. Podstata řešení spočívá v tom, že stěny horního a spodního topného radiátoru jsou spojeny plynotěsnými podloženými montážními svary. Vynález je zvláště výhodný pro pásové pekařské cyklotermické pece, pracující s nízkou spotřebou tepelné energie.

Zařízení blokující nežádoucí přizvedávání vzduchem odpérované vlečené nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234732

Dátum: 01.03.1987

Autor: Hloušek Bohuslav

MPK: B60T 17/04

Značky: zařízení, nápravy, přizvedávání, vlečené, odpérované, blokující, nežádoucí, vzduchem

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení ponechává možnost libovolného přizvedávání vlečené nápravy nevytíženého vozidla, avšak při zatížení vozidla nákladem připustí přizvedávání jen při zařazení "pomalé" převodové řady, tedy v provozu krátkodobě a při bezpečné rychlosti. Podstata řešení spočívá v tom, že potrubí řídícího tlaku je spojeno s napájecím hrdlem ovládacího ventilu, který je dále připojen přes ovládací hrdlo potrubím k pružícím elementům vlečené nápravy, zatímco na...

Zapojení zátěžové regulace brzdění přední nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234731

Dátum: 01.03.1987

Autor: Hloušek Bohuslav

MPK: B60T 15/08

Značky: zapojení, zátěžové, regulace, brzdění, přední, nápravy

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká nákladních automobilů s vlečenou zadní nápravou s předpokladem, že brzdové jednotky kol přední nápravy jsou plněny tlakovým vzduchem přes ventil přední nápravy. Zapojení podle vynálezu umožňuje spojitou regulaci brzdění přední nápravy, přizpůsobenou okamžitému zatížení vozidla tak, že využívá zátěžové regulace vlečené zadní nápravy, částečně ovládající ventil přední nápravy.

Mechanické uzamykací zařízení točnice návěsového tahače

Načítavanie...

Číslo patentu: 234730

Dátum: 01.03.1987

Autor: Hašlar Bořek

MPK: B62D 53/08

Značky: mechanické, točnice, tahače, uzamykací, zařízení, návěsového

Zhrnutie / Anotácia:

Navržené řešení spadá do oblasti jednočelisťových provedení mechanického uzamykacího zařízení točnice návěsového tahače sloužící k uzamykaní návěsového čepu. Řešení snižuje vynaložení sil k rozpojení soupravy, zjednodušuje ovládání, zvyšuje životnost a poskytuje možnost seřizování vůle mezi návěsovým čepem a válcovou plochou čelisti při opotřebení.

Výsuvný nástavec pevné nosné přední nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234729

Dátum: 01.03.1987

Autori: Havránek Milan, Blažek Radomil

MPK: B60B 35/08

Značky: nosné, nápravy, nástavec, výsuvný, přední, pevně

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je výsuvný nástavec pevné nosné přední nápravy, řešícího zejména u traktorů problematiku spojení výsuvného nástavce s pevnou nosnou přední nápravou právě s využitím pružné deformace stěny uzavřeného profilu výsuvného nástavce, při níž deformace je omezená až do pevného dosednutí stěny uzavřeného profilu výsuvného nástavce na výztužnou distanční pásnici. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v blízkosti spojovacích šroubů uvnitř...

Zapojení automatického nabíječe akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234728

Dátum: 01.03.1987

Autor: Pachner Milan

MPK: H02M 7/06

Značky: automatického, nabíječe, zapojení, akumulátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení automatického nabíječe akumulátorů s dvojitým operačním zesilovačem. Zapojení je tvořeno tak, že jeden operační zesilovač je použit jako integrátor a do jeho invertujícího vstupu jsou přivedeny proudy řídicí, zpětnovazební a dvoucestně usměrněný sinusový. Druhý operační zesilovač je zapojen jako invertující, který budí řídicí elektrody tyristorů.

Koncovka s luminiscenčním prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234727

Dátum: 01.03.1987

Autori: Toman Jaroslav, Hendrich Jan

Značky: koncovka, prvkem, luminiscenčním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález koncovky s luminiscenčním prvkem využívá běžné koncovky pro koaxiální kabely. Vhodnou úpravou vnitřní části pouzdra, po rozebrání, je do vnitřní části zalisována izolační vložka, která umožňuje upevnění zářící luminiscenční diody nebo fotodiody a přívodních vodičů. Proti těmto prvkům je možno prostým zastrčením jiné koncovky optimálně přiblížit konec vláknového světlovodu.

Způsob ochrany fluidního ohniště a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234726

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hanyk Karel, Diviš Bohumil, Novotný Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidního, zapojení, způsob, provádění, způsobu, ochrany, ohniště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zapojení k ochraně fluidního ohniště i prostorů řazených za ním před explozí výbušných plynů vzniklých při předávkování paliva, zejména tekutého, do fluidního ohniště, popř. při zvýšení obsahu hořlaviny v dávkovaném palivu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na výstupu ze spalovacího prostoru fluidního ohniště se zjišťuje obsah kyslíku ve spalinách a při dosažení minimální hranice kyslíku, např. 5 % objemových, se...

Medzioperačný zásobník rotorového dávkovacieho zariadenia súčiastok s osadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 234725

Dátum: 01.03.1987

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 47/74

Značky: zásobník, medzioperačný, zariadenia, osadením, dávkovacieho, rotorového, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyrovnanie výpadkov jednotlivých orientovane privádzaných súčiastok do cyklického odovzdávacieho zariadenia a zvýšenie množstva orientovane privádzaných súčiastok. Uvedeného účelu sa dosiahne medzioperačným zásobníkom rotorového dávkovacieho zariadenia, ktorého podstatou je, že vonkajšia a vnútorná vodiaca dráha súčiastok s osadením vyúsťujú nad otočný stôl. Otočný stôl je uložený na stojane excentricky voči zvislej osi...

Způsob regenerace mořící kyselinové lázně pro moření antikorozních ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234724

Dátum: 01.03.1987

Autori: Horák Miroslav, Schwarzrock Pavel

MPK: C23G 1/36

Značky: lázně, oceli, mořicí, regenerace, antikorozních, moření, způsob, kyselinové

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení spočívá v tom, že obsah kyselinové lázně se přemístí do pracovní pomocné nádrže, ve které se při snížené teplotě lázně o 20 až 25 °C působí na ni průběžně ultrazvukem, o kmitočtech od 16 až 30 kHz a intenzitě od 1 do 4 W/cm2.

Větrací a protiotěrová lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: 234723

Dátum: 01.03.1987

Autor: Janovec Jan

MPK: B26D 25/12

Značky: lišta, větrací, protiotěrová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší větrací a protiotěrovou lištu, vhodnou zejména k užití na vnitřních plochách stěn chladicích a isotermických nástaveb dovolující cirkulaci vzduchu podél stěn a zároveň chrání povrch stěny před poškozením vlastní stěny při manipulaci s materiálem, který je převážen jak při nakládce tak při vykládce. Pas lišty je nespojitě tvarován a v úsecích zavěšen na stěnu. Pas této lišty může být kromě tvarování z plechu vyroben z termoplastu...

Dvojstolový otočný manipulátor pre robotizované zváranie alebo naváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234722

Dátum: 01.03.1987

Autor: Plachý Alojz

MPK: B23K 37/04

Značky: robotizované, manipulátor, zváranie, otočný, naváranie, dvojstolový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukčné usporiadanie dvojstolového otočného manipulátora pre robotizované zváranie alebo naváranie. Jeden stôl manipulátora - vodorovný - slúži k manipulačným operáciam a druhý stôl - zvislý - k pracovným operáciam s výrobkom. Manipulátor je tvorený rámom s otočným mechanizmom ramien, na ktorých sú otočné mechanizmy stolov. Podstatou vynálezu je, že os rotácie ramien (8) a osi rotácie stolov (7) sú sklonené o rovnaký uhol 45°.

Způsob kontroly jakosti uhlí z hlediska koksovatelnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 234721

Dátum: 01.03.1987

Autori: Votava Petr, Kubant Josef

MPK: G01N 23/22

Značky: uhlí, jakosti, hlediska, kontroly, koksovatelnosti, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontroly jakosti uhlí z hlediska koksovatelnosti. Účelem vynálezu je provádět rychlou průběžnou kontrolu uhlí přímo na dopravníkovém pásu. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo radiometrickým měřením, kdy je materiál prozařován zdrojem rychlých neutronů a zjišťuje se obsah uhlíku a vodíku se současnou korekcí s ohledem na obsah vodíku v molekulách fyzikálně vázané vody v uhlí a poměr zjištěných obsahů vodíku a uhlíku je pak...

Zařízení k průběžnému bezkontaktnímu snímání polohy válcovacích trnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234720

Dátum: 01.03.1987

Autori: Wiesner Hubert, Navrátil Jan

MPK: B21C 51/00

Značky: polohy, trnů, snímání, průběžnému, válcovacích, zařízení, bezkontaktnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednoduchého zařízení, které je schopno podle charakteristických změn polohy magnetického jádra indukční metodou zjistit poruchy nebo nevyhovující stavy při válcování trub na poutnické válcovací stolici. V nemagnetickém nástavci válcovacího trnu je upevněno magnetické jádro, přičemž vně válcované trubky je uložen indukční snímač.

Způsob výroby vzduchové pružiny a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234719

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kučera Stanislav, Bidlas Václav, Špís Ladislav, Jón Vlastimil

MPK: B60G 13/10

Značky: provádění, výroby, zařízení, způsob, způsobu, vzduchové, pružiny

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby vzduchové pružiny spojením závěrného víka s pružným tělesem uzavřením okraje závěrného víka kolem zesílené části pružného tělesa pomocí dělené čelisti opatřené tvarovým vybráním, jehož tvar odpovídá tvaru této zesílené části pružného tělesa, případně může být čelist opatřena pružným materiálem nebo konstruována jako díl o proměnném průměru.

Ukazovateľ polohy pre šupátkové uzávery s nevýsuvným vretenom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234718

Dátum: 01.03.1987

Autori: Birčák Pavol, Balco Ján

MPK: F16K 37/00

Značky: vretenom, uzávery, šupátkové, nevýsuvným, polohy, ukazovateľ

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ukazovateľa polohy pre šupátkové uzávery s nevýsuvným vretenom s ručne ovládacím kolesom a rieši kontrolu polohy šupátkového uzáveru. Na nevýsuvné vreteno šupátkového uzáveru, ktoré je ovládane ručne ovládacím kolesom je pomocou spojky pevne napojená pohybová skrutka na ktorej je naskrutkovaná matica s výstupkom. Pohybová skrutka s maticou a jej výstupkom je uložená v puzdre s pozdĺžnym výrezom v ktorom sa pohybuje výstupok...

Brousící stroj, zejména k broušení teracových stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 234717

Dátum: 01.03.1987

Autor: Horák Milan

Značky: teracových, stavebních, dílců, stroj, brousící, zejména, broušení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká brousicího stroje, zejména k broušení teracovým stavebních dílců, tvořeného portálem s příčníkem, na němž je pojízdně uložen suport s dvojicí vřeteníků, pod nimiž je uspořádán pojízdný stůl pro uložení stavebního dílce. Podstatou vynálezu je, že dvojice vřeteníků, obsahující otočně uložené duté hřídele pro připojení brusných kotoučů, je připojena ke svisle uspořádané otočné konzole připojené k suportu.

Zařízení pro zkoušení materiálu, zejména ložiskového

Načítavanie...

Číslo patentu: 234716

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vrba Ivo, Stupka Květoslav, Macháček Vilém, Nohelová Jindřiška

MPK: G01N 3/56

Značky: zkoušení, zařízení, materiálů, ložiskového, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno ke zkoušení jakosti a zvláště odolnosti ložiskových ocelí. Sestává z mechanické a z elektrické části. Na vrchní desce nosného tělesa je otočně uchycena jednoramenná páka spojená koncem se zatěžovacím ústrojím. Zátěžná síla je přenášena přes soustavu kuliček a zatěžovacího tělesa na objímku se vzorkem materiálu. Tento vzorek spočívá na řadě kuliček uspořádaných v upínacím pouzdře vloženém do trnu uchyceného ve...

Optoelektronický spínač pro vysoká napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234715

Dátum: 01.03.1987

Autori: Sopko Bruno, Resl Jaroslav, Vosecký Milan

MPK: H01L 31/00

Značky: spínač, optoelektronický, napětí, vysoká

Zhrnutie / Anotácia:

Spínač je tvořen 2 až 100 PN přechody, zařazenými za sebou, s výhodou v sendvičovém uspořádání. Spínač je vhodný pro generaci jak vysoko, tak i nízkonapěťových impulzů.

Způsob přípravy pevného, zejména bezchlorového hnojiva nitrosulfátového typu se stopovými prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234714

Dátum: 01.03.1987

Autori: Rychnová Alena, Rychna Stanislav

MPK: C05F 7/00

Značky: přípravy, stopovými, způsob, prvky, bezchlorového, hnojiva, zejména, nitrosulfátového, pevného

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu přípravy pevného, zejména bezchlorového hnojiva nitrosulfátového typu se stopovými prvky spočívá v tom, že se kyselé výluhy s obsahem molybdenu, kyseliny sírové a dusičné dávkují při teplotě - 30 až + 80 °C do rozkladné břečky při výrobě hnojiva po případné předchozí neutralizaci alkalickým prostředkem, s výhodou čpavkem a/nebo jeho vodným roztokem nebo uhličitanem sodným nebo louhem sodným či draselným až do dosažení pH...

Lopatka výsypky okují, zejména ingotového vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234713

Dátum: 01.03.1987

Autor: Koláček Jaromír

MPK: B60P 3/00

Značky: výsypky, vozíků, ingotového, lopatka, zejména, okují

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce lopatky výsypky okují s ohledem na těsnost výsypky při jejím uzavření. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením lopatky z dvou pevně spojených a vzájemně se překrývajících desek (l, 2). V místě překrytí je zespodu k deskám (l, 2) připevněn hřídel (3), jenž je na svých koncích otočně uložen v ložiskách. K spodní ploše horní desky (1) rovnoběžné s jejím volným okrajem je připevněn svou užší plochou břit (6)...

Závěr fitrační kazety elektrického vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234712

Dátum: 01.03.1987

Autori: Beran Jaromír, Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef, Sedlák Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: kazety, prachu, vysavače, závěr, elektrického, fitrační

Zhrnutie / Anotácia:

Závěr filtrační kazety elektrického vysavače prachu zajišťující prachotěsné uzavření filtrační kazety pomocí pružných závěrů opatřených ochrannou klecí, která zabraňuje poškození nebo ulomení těchto závěrů při výměně papírového filtru.

Okapový žlábek nad čelním oknem mobilního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234711

Dátum: 01.03.1987

Autor: Trubáček Karel

MPK: B62D 25/06

Značky: okapový, čelním, oknem, prostředků, mobilního, žlábek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okapového žlábku nad čelním oknem mobilního prostředku, zabraňujícímu stékání vody ze střechy na sklo před řidičem. Podstatou vynálezu je okapový žlábek nad čelním oknem mobilního prostředku, který je vytvořen jako příčný tvarový prolis v přední části střechy podél jejího předního okraje nad čelním oknem tak, že přední hrana prolisu je uspořádána výš než dolní ohyb žlábku, přičemž boční zakončení žlábku navazuje plynule na boční...

Způsob isolace živočišné prolylendopeptidasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234710

Dátum: 01.03.1987

Autori: Servítová Linda, Barth Tomislav, Hauzer Karel, Jošt Karel

MPK: C12N 9/48

Značky: isolace, živočišné, způsob, prolylendopeptidasy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy prolylendopeptidasy, tj. enzymu, jenž katalysuje specificky hydrolysu peptidové vazby, tvořené karboxylem prolinu a ?-aminoskupinou L-chirální aminokyseliny a glycinu, s výjimkou prolinu, nebo jejího amidu, nebo aromatického aminu. Podstata způsobu přípravy prolylendopeptidasy spočívá v tom, že se tkáňový extrakt sráží za chladu acetonem a enzym se z sodného roztoku acetonu precipituje do mezivrstvy, vzniklé při...

Třecí spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 234709

Dátum: 01.03.1987

Autor: Lapčík Stanislav

MPK: G03B 1/40

Značky: spojka, třecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká třecí spojky jednoduchého konstrukčního řešení, u které je využito čelní třecí síly a v případě zvýšeného tahu i obvodové třecí síly. Vyřešená třecí spojka je zvláště vhodná pro promítací přístroje, u kterých je využita při navíjení filmového pásu na navíjecí cívku.

Rámová pila se zařízením na presné nastavení pilových listů, vodících nožů a výřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234708

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bartoš Vlastimil, Blažek Mojmír, Georgiev Ivan, Poláček Josef

MPK: B27B 3/28

Značky: listů, nastavení, výřezů, vodicích, rámová, přesné, zařízením, pílových, nožů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že nad kolejnicemi (2) ve výchozí poloze mezi upínacím vozíkem (4) a pomocným vozíkem (5) jsou na pevném nosníku (12) přesuvně uložené dva horizontální nosiče (13) se servopohonem (14) nesoucí dva lasery (16) s optikou (21), pevnou clonku (15) a otočnou klapku (17), přičemž široké světelné svazky (18) vyvozené lasery (16) s optikou (21) přes otevřenou otočnou klapku (17) směrované na výřez (6) jsou řízeny z...

Upínacie zariadenie, najmä pre strojové okružné píly

Načítavanie...

Číslo patentu: 234707

Dátum: 01.03.1987

Autor: Šafranek Štefan

MPK: B23D 51/04

Značky: upínacie, strojové, zariadenie, píly, okružné, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši systém bezpečného upnutia rezaného materiálu pri prácach najmä na strojných okružných pílach a podobných zariadeniach. Uvedeného cieľa sa dosiahne tým, že tiahlo prenášajúce upínaciu silu z hydraulického, silového valca na pohyblivú upínaciu čeľusť má na svojom zoslabenom priereze trvale nalepený tenzometer na vyhodnocovanie stavu napätosti tiahla. K výhodám vynálezu patrí možnosť presného nastavenia skutočnej upínacej sily, a...

Nosný jezdec podvěsného dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234706

Dátum: 01.03.1987

Autor: Fiala Karel

Značky: nosný, dopravníku, jezdec, podvěsného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nosného podvěsného dopravníku, zejména jednodráhového, sestávajícího z ramene jezdce s kladkami, závěsu s dříkem ve tvaru třemen a ze středního článku řetězu podvěsného dopravníku, který se vyznačuje tím, že za účelem zvýšení pevnosti a odstranění praskání částí nosného jezdce je závěs nosného jezdce podvěsného dopravníku spolu se středním článkem řetězu podvěsného dopravníku vytvořen jako jeden celek.

Dvoustranná rovinná bruska s vertikálními osami vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 234705

Dátum: 01.03.1987

Autor: Horák Karel Ing

Značky: osami, rovinná, bruska, dvoustranná, vřeten, vertikálními

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoustranné rovinné brusky s vertikálními osami vřeten jsou určené pro broušení dvou rovnoběžných čelních ploch na různých součástech. Horní vřeteník, který musí být sklopný ve dvou na sebe kolmých rovinách, je uložen na třech sloupech, zakotvených ve spodním vřeteníku a umístěných ve vrcholech rovnoramenného, pravoúhlého trojúhelníka. Tato koncepce stroje umožní přesné a rychlé nastavení sklonů horního vřeteníku a přiblíží osy vřeten k...

Zapojení soustavy pro dvoukanálovou stereofonní reprodukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 234704

Dátum: 01.03.1987

Autor: Boleslav Aleš

MPK: H04R 5/04

Značky: reprodukci, soustavy, dvoukanálovou, stereofonní, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zapojení soustavy spočívá v tom, že mezi živé výstupní svorky dílčích zesilovačů stereofonního dvoukanálového zesilovače je zapojena tlumivka s uzavřeným jádrem z ferromagnetického materiálu s vinutím opatřeným ve svém středu vývodem, přičemž mezi tento vývod a společné svorky výstupu obou dílčích zesilovačů je buď přímo, nebo přes výhybku společného hlubokotónového zářiče připojen hlubokotónový zářič, zatímco první satelitní zářič je...

Otopný systém průběžné ohřívací průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234703

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vojtěchovský Stanislav, Vlček Věroslav

Značky: průběžné, otopný, ohřívací, systém, průmyslové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otopný systém uspořádaný v monolitické vyzdívce půdy průběžné ohřívací průmyslové pece s cílem zintenzivnění ohřevu vsázky v okrajových partiích pecní půdy. Otopný systém průběžné ohřívací průmyslové pece s monolitickou půdní vyzdívkou, v níž jsou vytvořeny topné kanálky vyvedené v prodloužení podélných os kluznic do prostoru pod kluznicemi v ohřívací zóně pece, má v monolitické půdní vyzdívce (2) vytvořeny topné kanálky (4) kolmo...

Vícemédiový vinutý výměník tepla s různou délkou vinutého svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234702

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

MPK: F28D 7/02

Značky: svazků, vinutý, výměník, tepla, různou, vinutého, délkou, vícemédiový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření trubkového vinutého svazku, který umožňuje vstup média do části trubkového svazku v místě odpovídající teploty mezitrubkového prostoru. Vinutý trubkový svazek je rozdělen na část vnitřní (2) a část vnější (3), přičemž vnitřní část je v místě začátku vinutí vnějšího svazku (3) rozdělena na část spodní (2a) a část horní (2b). Vnější vinutý svazek (3) je navinut pouze na jednu z těchto částí.