Archív za 1987 rok

Strana 333

Filtrační stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 235881

Dátum: 01.03.1987

Autori: Albrecht Jiří, Ševčík Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: stanice, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační stanice na zachycování prašných úletů obsahující filtr s obtokem podle vynálezu je využívána především v provozech obaloven živičných směsí. Obtok je tvořen spojovacím dílem napojeným jednou stranou ne vstupní potrubí filtrační stanice a druhou stranou na výstupní díl filtru. Tím dochází k podstatnému zkrácení celkové délky obtokového potrubí. Vedení horké vzdušiny při najíždění obalovny přes výstupní díl filtru napojený spojovacím...

Zapojení pro indikaci poruchy rotujícího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 235880

Dátum: 01.03.1987

Autori: Sladký Josef, Hruška Josef, Bartoš Václav

MPK: H02H 7/125

Značky: zapojení, usměrňovače, poruchy, indikaci, rotujícího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká buzení synchronních generátorů a řeší problém indikace poruchy, která vznikne zkratem nebo přerušením některé z diod rotačního usměrňovače. V příčné ose střídavého budiče je umístěna pomocná cívka, na jejíž svorky je paralelně připojeno kmitočtové čidlo se signalizačním zařízením.

Způsob zachycování par rozpouštědel a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235879

Dátum: 01.03.1987

Autori: Brych Jan, Sedláček Jiří, Albrecht

MPK: B01D 53/10

Značky: zařízení, tohoto, provádění, zachycování, způsobu, způsob, rozpouštědel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká adsorpčního čištění vzdušnin odtahovaných ve velkém množství, které obsahují malé množství zachytitelných látek. Je založen na vnášení práškového sorbentu do proudu čištěné vzdušiny a na odstraňování nasyceného sorbentu, který se odlučuje na průmyslovém filtru. Použití se předpokládá např. v chemickém průmyslu, v lakovnách při nanášení nátěrových hmot apod.

Diagnostická soustava provozní schopnosti sodíkového parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235878

Dátum: 01.03.1987

Autori: Matal Oldřich, Martoch Josef

MPK: F22B 1/06

Značky: sodíkového, diagnostická, soustava, provozní, schopnosti, generátoru, parního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení vyšší citlivosti a spolehlivosti diagnostické soustavy a tím vlastně bezpečnosti parního generátoru. Tohoto účelu se dosáhne tak, že navrhovaná diagnostická soustava se skládá z integrované vyhodnocovací jednotky provozní schopnosti a na ni přes společnou sběrnici napojenými dvojicemi čidel havarijních charakteristik, přičemž čidla ve dvijici čidel havarijních charakteristik snímají stejnou havarijní charakteristiku,...

Fixační zařízení pro škubání vodní drůbeže

Načítavanie...

Číslo patentu: 235877

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kysilka Vojtěch, Souček Oldřich, Kysilková Drahomíra

MPK: A22C 21/02

Značky: škubání, drůbeže, zařízení, fixační, vodní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká z hlediska výroby zařízení podniků zabývajících se výrobou drobných strojních zařízení jako například výrobních družstev, ale i podniků odvětví lesního a vodního hospodářství. Účelem vynálezu je zajistit rychlou fixaci škubané drůbeže při umožnění manipulace s ní, při postupném natáčení zejména při strojním škubání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se husa zafixuje do vodorovné polohy na držák fixace, pootočí se za pomoci...

Způsob stabilizace kysaných mléčných výrobků a mražených krémů karboxymetylškrobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235876

Dátum: 01.03.1987

Autori: Doležálek Jiří, Kodet Josef

MPK: A23C 9/13

Značky: kysaných, mléčných, stabilizace, karboxymetylškrobem, výrobků, mrazených, způsob, krému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká v návaznosti na AO 150 334 přídavku karboxymetylškrobu bramborového rafinovaného o parametrech: stupeň substituce 0,1 až 0,15, pH 0,6 až 7,0 zdánlivé viskozity 2%ního roztoku při 25 °C vyšší než 10 000 mPa.s a vaznosti vody sušinou více než 100 ml na 1 kg. Karboxymetylškrob se přidává v množství 1 g až 100 g na 1 kg kysaného mléčného výrobku nebo mraženého krému, což zajišťuje vysoké stabilizační vlastnosti těchto výrobků,...

Postrekovač s prerušovaným výstrekom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235875

Dátum: 01.03.1987

Autor: Gajdoš Anton

MPK: A01G 25/00

Značky: postrekovač, výstrekom, přerušovaným

Zhrnutie / Anotácia:

Postrekovač s prerušovaným výstrekom je určený na zavlažovanie poľnohospodárskych kultúr, lesných škôlok ap. Účelom vynálezu je reguľovateľnosť intenzity závlahy podľa požiadaviek zavlažovanej kultúry a stanovišťa malou intenzitou a možnosť zavlažovania veľkej plochy z málo výdatného zdroja vody. Postrekovač pozostáva z nádrže s rúrou, pružinového ventilu, prechádzajúceho rotačnou hlavou s tryskami, z ktorých aspoň jedna je opatrená...

Zapojení tepelné ochrany koncovek elektrických kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235874

Dátum: 01.03.1987

Autor: Neštický Jan

MPK: H02H 3/04

Značky: tepelně, elektrických, kabelů, koncovek, zapojení, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení tepelné ochrany koncovek elektrických kabelů,vytvořené z termočlánku, tepelného spínače a impulsního transformátoru na potenciálu vn a z převodníku světlo - napětí na potenciálu země. Vstupní člen převodníku tvoří fototranzistor, izolační předěl mezi vn a zemí tvoří světlovodní kabel.

Zapojení obvodu na ochranu proti přepětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235873

Dátum: 01.03.1987

Autori: Milota Josef, Widerlechner Jaroslav

MPK: H02H 7/20

Značky: proti, obvodů, přepětí, ochranu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

K první vstupní elektrodě prvního řiditelného polovodičového spínacího prvku je připojena kladná výstupní svorka prvního řídícího obvodu a k druhé vstupní elektrodě prvního řiditelného polovodičového spínacího prvku je připojena záporná výstupní svorka prvního řídicího obvodu. Mezi kladnou vstupní svorkou prvního řídicího obvodu a zápornou vstupní svorkou prvního řídicího obvodu jsou dvě paralelní větve. První větev je vytvořena sériovým...

Zařízení pro indikaci přítomnosti a průjezdu důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235872

Dátum: 01.03.1987

Autori: Herold Ervín, Pecivál Ivan

MPK: B61L 1/16

Značky: přítomnosti, průjezdu, vozů, indikaci, důlních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro indikaci přítomnosti a průjezdu důlního vozu. Zařízení sestává z nosné skříně, ve které je otočně uložena dvouramenná páka, jejíž ovládací rameno je vychylováno působením korby důlního vozu, zatímco indikační rameno opatřené ovládacím prvkem aktivuje indikační člen, jehož výstup je napojen na vyhodnocovací blok. Zařízení je určeno pro indikaci přítomnosti a průjezdu důlního vozu v automatizovaných obězích důlních vozů.

Pracovní válec, zejména pro mazací a vstřikovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235871

Dátum: 01.03.1987

Autor: Richter František

MPK: B23Q 11/00

Značky: zejména, zařízení, válec, mazací, vstřikovací, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém spolehlivého mazání funkčních ploch zařízení, která pracují v rychlém cyklu, zvláště automatických obráběcích strojů. V otvoru pracovního válce, uzavřeného víkem, opatřeného výstupním otvorem a uloženého v dutině základního tělesa, je na vodicím čepu volného pístu, opatřeného zápichem, uložena pružina a na stupňovitém zakončení pružný těsnicí kroužek s válcovým obvodem. Přívod mazacího média je napojen na plnicí otvor. Do...

Oddeľovací transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 235870

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fekete Jozef, Bederka Štefan, Klimeš Milan, Ďurčanský Ján Ing, Plávka Ján, Mráz Jaroslav

MPK: H01F 27/28, H01F 27/36

Značky: oddeľovací, transformátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavby vysokonapäťových elektrických zariadení a týka sa oddeľovacieho transformátora na prenos výkonu do zariadenia nachádzajúceho sa na veľmi vysokom potenciále voči potenciálu vstupného vinutia. Podľa vynálezu cievka výstupného vinutie je vyhotovená v tvare prstenca s kruhovým prierezom a je opatrená dvomi izolačnými vrstvami z tvrditeľnej živice. Vnútornú izolačnú vrstvu vytvára náliatok spolu s dištančnými vložkami,...

Zařízení pro přepravu vozíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235869

Dátum: 01.03.1987

Autori: Borkovec Libor, Zeman Jaroslav

MPK: B65G 37/02

Značky: zařízení, vozíků, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přepravu vozíků, které sestává z dopravních tratí s vozíky a dopravníků jehož dvě rovnoběžné dopravní tratě jsou ve svých koncích opatřeny zvedanými dopravníky a mezi dopravními tratěmi v návaznosti na zvedané dopravníky jsou umístěny pevné dopravníky.

Kombinovaná flotačně – filtrační jednotka pro čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 235868

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pokorný Otakar, Morávek Otakar, Jadrný Jan

MPK: C02F 1/40

Značky: čištění, odpadních, flotačně, jednotka, kombinovaná, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaná flotačně - filtrační jednotka pro čištění odpadních vod, zejména zaolejovaných, kontinuálním-dvoustupňovým způsobem, kde čištěná kapalina postupně protéká flotační komorou, střední usměrňovací komorou a filtrační komorou s plovoucí filtrační náplní, které jsou vymezeny vertikálními válcovými dělicími stěnami, souose uspořádanými v jedné válcové vertikální nádrži. Propojení mezi střední usměrňovací komorou a filtrační komorou je...

Synchronizace nejen digitálních časoměrných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235867

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vondra Miroslav, Novák Jaroslav

MPK: H03K 5/01

Značky: nejen, digitálních, zařízení, časoměrných, synchronizace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro synchronizaci nejen digitálních časoměrných zařízení, sestávající z logiky a obvodu styku. Podstata spočívá v tom, že výstup obvodu styku je spojen se synchronizačním vstupem logiky, jejíž výstup je spojen s blokovacím vstupem jednotek hodin časoměrného zařízení, jehož výstup stav čítače minut je veden do vstupu logiky, jejíž výstup je spojen se vstupem nastavení časoměrného zařízení.

Smyčková žinylková nit

Načítavanie...

Číslo patentu: 235866

Dátum: 01.03.1987

Autori: Gajda Ervín, Hanyk, Bouda Pavel

MPK: D02G 3/42

Značky: smyčková, žinylková

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit smyčkovou žinylkovou nit k výrobě módních textilních výrobků, kde je požadován pravidelný efekt, například k výrobě dámských čepic. Podstata smyčkové žinylkové nitě spočívá v tom, že vazná nit a efektní nit jsou ovinuty kolem základní niti, přičemž z efektní niti jsou mezí jednotlivými body překřížení s vaznou nití vytvořeny smyčky, které jsou uspořádány pravidelně ve šroubovicí souosé s osou výsledné nitě.

Zařízení k rozpínání dvojdílných rámů u sušáren usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 235865

Dátum: 01.03.1987

Autor: Onderka Zdeněk

MPK: C14B 1/26

Značky: rámu, rozpínání, usní, zařízení, sušáren, dvojdílných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Řeší jednoduché zařízení pro rozpínání dvojdílných rámů s konstantní velikostí roztažení sušeného materiálu. Materiál po upnutí na dvojdílný rám pomocí sponek je dodatečně vypnut ve směru kolmém na otočnou osu rámu tím, že je na čepu posuvné části rámu blokovací otočná páka, která v jedné své poloze zablokuje možnost posuvu čepu v drážce páky, výstředně uložené vzhledem k ose...

Zapojení lineárního měřiče kmitočtu napájeného z jednoho primárního článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235864

Dátum: 01.03.1987

Autor: Matouš Jan

MPK: G01R 23/02, G01R 23/00

Značky: primárního, článků, jednoho, měřiče, kmitočtu, napájeného, lineárního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení analogového měřiče kmitočtu s monostabilním klopným obvodem a elektrickým měřícím přístrojem, napájeného z jednoho primárního nebo sekundárního článku. U dosavadních měřičů kmitočtu s monostabilním klopným obvodem se používá stabilizované napájecí napětí. Pro jejich napájení je třeba použít několika článků v sérii. K proudové spotřebě vlastního obvodu přistupuje proudová spotřeba stabilizátoru. Proto je nutné, v době,...

Zařízení pro uchycení příčného dopravníku k víceúčelovému zemědělskému vozidlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235863

Dátum: 01.03.1987

Autori: Přeslička Ladislav, Houdek Bohuslav

MPK: B65G 21/06

Značky: zemědělskému, vozidlu, dopravníku, příčného, uchycení, zařízení, víceúčelovému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uchycení příčného dopravníku k víceúčelovému zemědělskému vozidlu je určeno k rozšíření jeho funkce a tím i sezónní využitelnosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v rámu příčného dopravníku jsou upraveny dva tvarované otvory s vodícími čepy pro uložení na dutá připojovací ramena upravená pod výpadovou částí posuvného dna. Pro zajištění jsou ve vodících čepech a připojovacích ramenech vytvořeny otvory pro zajišťovací kolíky.

Příčný dopravník, zejména pro zemědělské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235862

Dátum: 01.03.1987

Autori: Přeslička Ladislav, Houdek Bohuslav

MPK: B65G 15/08, B65G 15/00

Značky: příčný, zemědělské, stroje, zejména, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Příčný dopravník, zejména pro zemědělské stroje, je určen k vykládání píce a podobných hmot do krmných žlabů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na protilehlých stranách rámu dopravníku je souměrně vůči hnacímu vývodu upraveno jednak levé vedení, jednak pravé vedení a v jednom z nich je prostřednictvím držáků a nosníku stavitelně uložen hnací válec a ve druhém pak vodící válec, přičemž hnací válec je přes řetězku propojen pohonem s hnacím...

Rozvaděč s postupným ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 235861

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fabián Stanislav, Dvořáček Jan

MPK: F16K 11/10, B23Q 3/10

Značky: rozvaděč, ovládáním, postupným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozvaděče s postupným ovládáním, určeným pro hydraulické nebo pneumatické spotřebiče. Jediným rozvaděčem s postupným ovládáním více spotřebičům v předem stanoveném sledu. Jeho podstata spočívá v tom, že v tělese rozvaděče je vytvořen průběžný otvor a nejméně dva pístové otvory, v nichž jsou suvně uloženy písty se třemi prstenci, na které v jednom směru působí pružina a v druhém směru šikmá plocha, vytvořená na hlavici. V každém...

Otočná hřídel nástavce ovíjecí pistole k ovíjení vodičů, zejména na špičky konektorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235860

Dátum: 01.03.1987

Autor: Jeníček Josef

MPK: H01R 4/14

Značky: pistole, ovíjení, konektoru, zejména, nástavce, otočná, špičky, hřídel, ovíjecí, vodičů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního provedení otočné hřídele nástavce ovíjecí pistole, kterým se ovíjí vodiče, zejména na špičky konektorů. Jeho podstata spočívá v tom, že na vodící otvor otočné hřídele je napojena tvářecí kuželová dutina, jejíž osa je vůči podélné ose otočné hřídele vyosena. Začátek tvářecí kuželové dutiny tvoří náběhová část, konec výběhová část. Ve výběhové části jsou vytvořeny geometrické vztahy, které jsou podmínkou pro úspěšné...

Generátorové topeniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 235859

Dátum: 01.03.1987

Autor: Valečko Zdeněk

MPK: F23B 1/38

Značky: topeniště, generátorové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešení jednoduchého a účinného topeniště na spalování vlhkého dřevního odpadu, rašeliny, kůry a méněhodnotného uhlí, a to ve výkonech od nejmenších lokálních kamen až po průmyslová topeniště výkonu několika MW. Kromě vytápění lze použít pro sušárenské účely, různé pece a zejména pro provádění rekonstrukci, původně naftových topidel na spalování méněhodnotných paliv. Účelu je dosaženo zařízením, kde dochází k postupné...

Způsob pěstování hlinitoyttritého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235858

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bouček Ivan, Kvapil Jiří, Dědek Milan, Mánek Břetislav, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/28

Značky: pěstování, granátu, způsob, hlinitoyttritého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pěstování monokrystalů hlinitoyttritého granátu uskladněním tvorby krystalové mřížky k jednodušší přípravě výchozí suroviny, v níž poměr oxidu hlinitého a yttritého nemusí být zcela přesně definován, jednak k možnosti zvýšit růstovou rychlost bez poklesu jakosti monokrystalu, čehož se dosáhne tím, že tavenina obsahující oxidy hliníku, yttria a případného dopantu jako je neodym nebo cer, obsahuje ještě alespoň 5.10-4 hmot. % prvku, který...

Kompositní materiál pro potravinářství případně biologii nebo lékařství a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235857

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jatš Oldřich, Adam Milan, Lukeš Eduard, Kučera František, Štol Miroslav

MPK: A22C 17/00, C08L 89/00, A61L 17/00...

Značky: materiál, případně, potravinářství, přípravy, lékařství, způsob, biologii, kompositní, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompositních materiálů pro potravinářství, případně biologii nebo lékařství a způsobu jejich přípravy. Kompositní materiály připravené způsobem podle vynálezu spojují výhodné vlastností obou svých polymerních složek, tj. fibriálního kolagenu a regenerované celulosy. Kompositní materiál může být zpracován do tvaru vlákna, filmu, tenkostěnné hadice, nebo může být nanesen na pevný podložní materiál. Kompositní materiály jsou určeny...

Dopravní linka pro dopravu zvláště kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235856

Dátum: 01.03.1987

Autor: Pivoňka Milan

MPK: B65G 15/12

Značky: materiálů, zvláště, dopravu, kusového, linka, dopravní

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravní linka je určena pro dopravu zvláště kusového materiálu volně loženého na nosných dopravnících. Nad nosným dopravníkem je uspořádán dávkovací buben, jehož smysl otáčení je opačný ke smyslu otáčení hnacích kladek nosného dopravníku.

Zařízení k úhlovému nastavování otočných stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235855

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zelený Jaromír, Loun Bohuslav

MPK: B23Q 1/16

Značky: stolu, úhlovému, otočných, zařízení, nastavování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k úhlovému nastavování otočných stolů u obráběcích, měřících a jiných strojů do několika opakovaných poloh v různých (větších) intervalech (90°, 60° apod.). Podstatou vynálezu je oddělené a vzájemně nezávisle nastavování polohy středu otáčení a úhlového natočení stolu, přičemž odpadá potřeba přesného otočného uložení stolu. Přitom se využívá té okolnosti, že otočný stůl je na uvažovaném stroji vždy uložen na křížovém...

Zařízení k identifikaci nepravidelných tvarů předmětů, zejména křivých háků na hákovém dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235854

Dátum: 01.03.1987

Autori: Feber Stanislav, Bocek Karel, Tomanek Ervin

MPK: B65G 17/12

Značky: identifikaci, tvaru, dopravníku, křivých, háků, hákovém, zařízení, zejména, předmětů, nepravidelných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší identifikaci nepravidelných tvarů předmětů při překročení přístupných odchylek geometrického tvaru od normálu, a to pomocí snímačů přítomnosti materiálu ve zvolené kontrolní rovině, v úseku před kritickým místem navazbení na další část výrobní linky. Snímač polohy je spojen se vstupem vazebního členu polohy, jehož výstup je spojen se vstupem polohy vyhodnocovacího členu, a snímače odchylky jsou spojeny se vstupy vazebních členů...

Textilní stroj s automatickým doplňováním dutinek pro navíjení vlákenných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235853

Dátum: 01.03.1987

Autori: Potoček Mojmír, Havlas Jiří

MPK: B65H 67/06

Značky: textilní, doplňováním, navíjení, stroj, automatickým, dutinek, útvaru, vlákenných

Zhrnutie / Anotácia:

Textilní stroj s automatickým doplňováním dutinek pro navíjení vlákenných útvarů, zejména příze, opatřený dále ústrojím pro výměnu navinutých cívek, je podle vynálezu opatřen samosběrným ústrojím pro hromadné sesmekávání dutinek z trnů palety do operačního zásobníku, pohybujícího se na stroji spolu s ústrojím pro výměnu navinutých cívek.

Zhášedlo tlakoplynového vypínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 235852

Dátum: 01.03.1987

Autori: Brabec František, Polák Šebestián

MPK: H01H 33/74

Značky: tlakoplynového, zhášedlo, vypínače

Zhrnutie / Anotácia:

Zhášedlo tlakoplynového vypínače s komprimačním zařízením, které má na dolním konci pevného kontaktního roubíku válcové osazení a válcovou dutinu s alespoň jedním funkčním otvorem pro průtok zhášecího média. Konstrukce zvyšuje vypínací schopnost a provozní spolehlivost.

Jádrový antikorózní pigment a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235851

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jiráková Dagmar, Knápek Bernard, Chaloupka Vladimír, Nedorost Miroslav, Svoboda Miroslav, Donát Feodor, Braun Stanislav, Halamová Květoslava

MPK: C09C 3/00, C09C 3/06

Značky: jadrový, antikorozní, pigment, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Jádrový antikorozní pigment se stává hmotnostně ze 70 až 95 % jádra na bázi titanové běloby, železitých pigmentů, zinkové běloby, litoponu, hematitu, síranu barnatého, oxidu křemičitého, oxidu hlinitého, křemičitanů alkalických zemin, kaolínu, bentonitu, mastku, křídy a slídy, a z 5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnanem manganatým se připravuje tak, že se na povrch pigmentů a plniv ve vodné suspenzi o koncentrací 50 až 300 g/l nanáší při...

Pružný břit sněhové radlice

Načítavanie...

Číslo patentu: 234750

Dátum: 01.03.1987

Autor: Ulrych Jiří

MPK: E01H 5/06

Značky: sněhové, břit, pružný, radlice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zimní údržbu vozovek. Jeho podstata spočívá v tom, že pružné prvky výztuhy břitu sněhové radlice jsou na straně otvorů pro připojení břitu k radlici spojeny podélným spojovacím prvkem vytvořeným z ocelového plechu.

Zařízení na hrubé třídění kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 234749

Dátum: 01.03.1987

Autor: Havel Zdeněk

MPK: B07B 13/10

Značky: zařízení, kuliček, hrubé, třídění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na hrubé třídění kuliček, které je tvořeno plošinou, nad jejíž přední hranou je umístěn válec otáčející se kolem své osy. Na plošině jsou umístěny kuličky, které procházejí nad rotujícím válcem, přičemž kuličky správného rozměru jsou válcem urychlovány a padají do přistavené palety. Zmetky kuliček volně přepadají přes hranu plošiny do žlábku, umístěného za hranou plošiny. Zařízení lze s výhodou použít pro hrubé třídění...

Přístroj pro vrtání souosých hlubokých otvorů více vřeteny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234748

Dátum: 01.03.1987

Autori: Krása Radomír, Krulich Václav

MPK: B23B 41/02

Značky: vrtání, otvorů, hlubokých, prístroj, souosých, více, vřeteny

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem řešení je zdokonalený přístroj pro vrtání souosých hlubokých otvorů více vřeteny, jehož výroba přichází v úvahu u výrobce obráběcích strojů, případně u uživatelů ve strojírenských podnicích za účelem vrtání přesných otvorů do silných a rozměrných trubkových den chemických aparátů a do tlakových komor pro energetiku. Důsledkem konstrukčního řešení je plynule měnitelná rozteč, a to zejména tím, že rozvodové ústrojí má kolem centrálního...

Zařízení pro synchronní vroubkování polotovarů opatků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234747

Dátum: 01.03.1987

Autor: Ševčík Miloslav

MPK: A43D 91/00

Značky: vroubkování, synchronní, polotovarů, opatků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je správná orientace materiálu polotovaru opatků a jeho vlákna pro kvalitní seskládání při zažehlení spodní strany v záložku, při současném umožnění zařazení operace do uceleného sledu technologického zpracování polotovaru opatku. Uvedeného účelu se dosáhne kinematickou vazbou mezi dolním transportním válcem a spodním vroubkovacím válcem, přičemž horní transportní válce jsou uloženy na výkyvných ramenech.

Zařízení pro značení opatků v postupné operaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 234746

Dátum: 01.03.1987

Autor: Ševčík Miloslav

MPK: A43D 8/26

Značky: postupné, operaci, značení, opatků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařazení operace značení do uceleného sledu technologického zpracování polotovaru opatku, při současném zachování všech výhod značení prováděného speciálním jednoúčelovým zařízením. Uvedeného účelu se dosáhne uložením razicího kotouče v tělese vroubkovače a uspořádáním nanášecího válce na výkyvné páce s tažnou pružinou. Přítlačná síla nanášecího válce je regulována stavěcím šroubem tažné pružiny. Správná orientace razicího...

Spôsob regenerácie thiokolových tmelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234745

Dátum: 01.03.1987

Autor: Spurný Jan

MPK: C08L 81/04

Značky: regenerácie, spôsob, tmelov, thiokolových

Zhrnutie / Anotácia:

Regenerácia thiokolových tmelov, obsahujúcich epoxidové živice a plniva alebo ich plniva, v ktorých nabehli oxidačné alebo adičné reakcie a ktoré týmito reakciami zvýšili svoju viskozitu na 150 - 600 Pa.s, čím sa stali nezpracovatelné. Spôsob regenerácie spočíva v tom, že sa do thiokolového tmelu so systemom vulkanizácie tmel, epoxidová živica, gumárenský urychlovač difenylguanidín a oxidačné činidlo, v ktorom adičné alebo oxidačné reakcie...

Plováková jímka z nepropustné membrány

Načítavanie...

Číslo patentu: 234744

Dátum: 01.03.1987

Autor: Fiala Zdeněk

MPK: E02B 7/50

Značky: plováková, membrány, nepropustné, jímka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jímek používaných ve vodním stavitelství. Účelem vynálezu je usnadnit a zrychlit budování jímek při zakládání, opravách a rekonstrukcích jezů a jiných vodohospodářaských objektů. Konstrukce plovákové jímky je tvořena plovákem kotveným ke dnu nebo k břehům vodního toku a pruhem nepropustné membrány připevněným k plováku. Plovák je tvořen tělesy z pěnových hmot nebo dutými tělesy, např. válcem z nepropustné membrány naplněném...

Zařízení na vícestupňovou vakuovou a molekulovou destilaci se stíraným filmem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234743

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kos Miloslav, Přikryl Petr

MPK: B01D 1/22

Značky: vakuovou, filmem, vícestupňovou, destilaci, zařízení, molekulovou, stíraným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícestupňové vakuové a molekulové destilace a řeší oddělení odparných ploch, pohon stíracích elementů a utěsnění mezistupňových prostorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že odparné plochy (2) jsou dělené, samostatné pro každý vakuový stupeň a jsou součástí jediného vnitřního pláště (l), přičemž vzájemné oddělení jednotlivých vakuových stupňů je v mezistupňových prostorech (20) provedeno nerotačními hydrouzávěry (8) a statickými...

Způsob přípravy vodných roztoků N-methylolmethakrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234742

Dátum: 01.03.1987

Autori: Motlík Karel, Pařízek Rudolf, Pobišová Miroslava

Značky: přípravy, n-methylolmethakrylamidu, vodných, způsob, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy alkalických vodných roztoků monomeru, v koncentracích do 62 % vzájemnou reakcí vodných roztoků formaldehydu s methakrylamidem nebo jeho roztoky, přičemž je využíváno tepelného zabarvení vlastní reakce ke spolehlivé indikaci právě potřebné reakční doby. Konverze methakrylamidu dosahuje 0,903 až 0,970, formaldehydu 0,943 až 0,967, selektivita reakce je 91 až 99 %.