Archív za 1987 rok

Strana 332

Spádový střešní dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 231264

Dátum: 01.03.1987

Autor: Koželuha Jaroslav

MPK: E04D 13/14

Značky: střešní, dílec, spádový

Zhrnutie / Anotácia:

Spádový střešní dílec pro ploché střechy má klínový tvar a jeho základní část je vytvořena z tepelně izolačního materiálu podstata vynálezu spočívá v tom, že dílec je tvořen tepelně izolačním jádrem (l) z pěnové hmoty nebo skříňové konstrukce z tuhých desek, vyplněné izolačním materiálem, které je opatřeno zejména na své spádové ploše izolační vrstvou (2), nepropouštějící vodu, zejména povlakovou krytinou.Čelní plocha dílce, kolmá na jeho...

Obvod pro dekódování fázově kódovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231263

Dátum: 01.03.1987

Autor: Štork Milan

MPK: H03K 13/24

Značky: fázové, obvod, signálu, dekódování, kódovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru přenos dat. Vynález řeší problém dekódování fázově kódovaných dat. Vynález umožní bezchybné dekódování fázově kódovaných dat, i když došlo k fázovému zkreslení při přenosu kódového signálu filtrem. Dekódovací obvod používá tři monostabilních klopných obvodů, které pracují při průchodu kódovacího signálu nulou, avšak jsou tak zapojeny, že dojde-li k fázovému skreslení signálu, je vygenerován puls odpovídající délky, při...

Zařízení pro válečkování rovinných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 231262

Dátum: 01.03.1987

Autori: Krhánek Zdeněk, Volný Jaromír, Volný Bořivoj

MPK: B23P 9/02

Značky: válečkování, rovinných, ploch, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro válečkování rovinných ploch na frézovacích a vyvrtávacích strojích, tvořené tělesem s kuželovou stopkou s pružně uloženými válečkovacími elementy. Cílem vynálezu je zejména zvýšení jakosti válečkovaného povrchu. Tohoto cíle se dosahuje tím, že v čelním vybrání tělesa je vložena mezikruhová pružná podložka, na kterou je uložen opěrný kroužek, v jehož čele protilehlém k ploše dosedající na podložku je vytvořena oběžná...

Přísada do galvanické zinkovací lázně s nízkym obsahem kyanidů a zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230998

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šťastná Marcela, Šulc Jiří, Měchura Jaroslav

MPK: C25D 3/22

Značky: kyanidů, nízkým, zinkovací, zinku, obsahem, galvanické, prísada, lázně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší formulaci přísady do galvanické lázně pro vylučování pololesklých zinkových povlaků, a to lázně s nizkým obsahem zinku a kyanidů, umožňující vylučování kvalitních povlaků. Přísada je tvořena roztokem obsahujícím od 2 do 22 hmot. % alkalických křemičitanů, od 0,2 do 18 hmot. % polyetéralkylenalkoholu, například polyetylénglykolu, od 0,3 do 12 hmot. % etylvanilinem, leskutvornými přísadami, například od 0,02 do 3 hmot. % dvojsodnou...

Přísada do zinkovací galvanické lázně s nízkým obsahem kyanidů a zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230997

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šťastná Marcela, Šulc Jiří, Měchura Jaroslav

MPK: C25D 3/22

Značky: kyanidů, nízkým, prísada, galvanické, lázně, zinku, obsahem, zinkovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší formulací přísady do galvanické lázně pro vylučování lesklých zinkových povlaků, a to lázně s nizkými obsahy kyanidu a zinku, umožňující vylučování kvalitních povlaků. Přísada je tvořena roztokem, obsahujícím od 3 do 15 hmot. % polyéteralkylénalkoholu, například polyetylénglykolu, od 0,2 do 2,3 hmot. % polyvinylalkoholu, od 0,5 do 7 hmot. % etylvanilinu, leskutvorné přísady, například od 0,002 do 3 hmot. % dvojsodné soli kyseliny...

Přenosné zařízení pro kontrolu součástí závěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230996

Dátum: 01.03.1987

Autor: Bielý Jiří

MPK: E21F 13/02

Značky: součástí, dráhy, závesné, zařízení, prenosné, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Přenosné zařízení pro kontrolu součástí závěsné dráhy, zejména brzdných vozíků a tlumičů brzdění. Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce zařízení a jeho upínání na kolejnici závěsné dráhy. Podstatou vynálezu je, že zařízení, sestávající ze závěsu, tlakového válce s ručním čerpadlem (3) a měřiče tlaku (4), má závěs (1) vytvořen z tělesa (10), ke kterému je nehybně připevněna čelist (11) s upínacím prvkem (12) a výkyvně připojena pohyblivá...

Způsob zpětného získávání skla ze sklovláknitého odpadu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230995

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lenoch Václav, Sykora Antonín, Pajurek Jiří, Ambrovič Anastáz, Šust Antonín, Ludvík Jiří, Pekař Jaroslav

MPK: C03B 37/00

Značky: odpadů, způsobu, sklovláknitého, provádění, získavání, zpětného, způsob, zařízení, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení ke znovuziskání skla ze sklovláknitého odpadu, obsahujícího organické látky, které se odstraní působením odpadového tepla spalin z tavici pece a čisté, předtavené sklo natéká přímo do tavicí pece. Zařízení se sestává z upravovaci komory se šikmo lomeným dnem, kde kratší část má sklon 20 ° až 80 °, delší část sklon 3 ° až 19 °. Poměr délek delší části ke kratší části je 1,2 až 10.

Způsob předběžné úpravy křemičitanových odmašťovacích lázní před jejich regenerací ultrafiltrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 230994

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fuka Tomáš, Franče Pavel

MPK: C23G 1/36

Značky: lázni, křemičitanových, regeneraci, předběžně, odmašťovacích, před, ultrafiltraci, způsob, úpravy, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález naleží do oboru povrchových úprav kovů a řeší způsob účinné předběžné úpravy křemičitanových odmašťovacích lázní, umožňující jejich regeneraci ultrafiltraci. Při tomto způsobu se k separaci koloidních a nerozpuštěných součástí lázní po vyčerpáni jeji odmaštovací schopnosti používá kationaktivních činidel v kombinaci s organickými polyflokulanty.

Obvod pro měření časových údajů impulsních průběhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230993

Dátum: 01.03.1987

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G01R 19/00

Značky: obvod, údajů, měření, průběhu, časových, impulsních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro měření časových údajů impulsního průběhů. Obsahuje multiplexory, logické a klopné obvody a čítače, které jsou řízeny mikropočítačem. Obvod podle vynálezu zajišťuje časová měření impulsních průběhů v různých bodech měřeného objektu, přicházejicích nesynchronně s požadovaným okamžikem měření, přičemž je možno volit mikropočítačem vyhodnocení šířky impulsů, jejich mezery nebo opakovací periody pro zvolený rozsah měření.

Nastavitelná zátěž pro testování napájecích zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230992

Dátum: 01.03.1987

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: G01R 19/00

Značky: zátěž, zdrojů, nastaviteľná, napájecích, testování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nastavitelné zátěže vhodné pro testování a měření napájecích zdrojů. Obvod, podle vynálezu je realizován řízeným zdrojem konstantního proudu ovládaným číslicově ze zdroje řídicích signálů, kde hodnota jednotlivých vah zatěžovacích proudů je určena nastavením zadávací jednotky. Nastavení zatěžovacího proudu je nezávislé na velikosti výstupního napětí testovaného zdroje. Zadání velikosti zatěžovacího proudu a jeho měření je...

Zapojení pro měření příkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230991

Dátum: 01.03.1987

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: G01R 19/00

Značky: příkonu, měření, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení, které umožňuje měřit hodnotu činného příkonu síťových spotřebičů i při nesinusovém průběhu napětí nebo proudu. K měření příkonu je použito vzorkovací jednotky, jejíž činnost je řízena mikropočítačem. Zapojení umožňuje měřit efektivní hodnotu napětí a proudu a hodnotu činného příkonu, a to i v obvodech s nelineárním spotřebičem pro obecné nesinusové průběhy proudu a napětí. Výsledky měření jsou v číslicové formě....

Automatický tester napájecích zdrojů a jejich částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230990

Dátum: 01.03.1987

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G01R 19/00

Značky: automatický, tester, jejich, zdrojů, napájecích, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka realizace automatického testovacího zařízení pro kontrolu a měření napájecích zdrojů a jejich částí. Cinnost testeru je řízena mikropočítačem. Tester provádí nastavení pracovních podmínek a měření v požadovaných bodech testovaného objektu. Naměřené hodnoty jsou srovnávány se zadanými tolerančními mezemi. Automatický tester napájecích zdrojů a jejich částí umožňuje provádět kontrolu napájecich zdrojů, oživování jejich částí a...

Adaptér pro testování desky elektroniky napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230989

Dátum: 01.03.1987

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: G01R 19/00

Značky: napájecího, desky, zdroje, adaptér, elektroniky, testování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká adaptéru pro testování desky elektroniky napájecího zdroje. Napěťové hladiny testovaných desek elektroniky napájecích zdrojů jsou normalizovány použitím zesilovače s přepínatelným ziskem. To umožňuje provádět měření a testování těchto desek na jediném přípravku, nezávisle na napěťové hladině. Pro všechny desky platí stejné nastavení a stejné toleranční meze. Adaptér je vhodný pro testování desek elektroniky napájecích zdrojů,...

Zařízení pro zabezpečení stability kolesového rýpadla při vzniku nežádoucí podpěrné síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 230988

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dražný Jaroslav, Zapletal Pavel

MPK: E02F 3/26

Značky: stability, zabezpečení, rypadla, nežádoucí, vzniku, podpěrné, kolesového, zařízení, síly

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zabezpečit stabilitu kolesového rýpadla při vzniku nežádoucí podpěrné síly, a předejít tak případné havárii kolesového rýpadla. Vynález řeší tento úkol pomocí zařízení, které snímá deformaci nejméně ze dvou vybraných zatížených částí ocelové konstrukce stroje. Na každé z vybraných zatížených částí ocelové konstrukce stroje je umístěn snímač deformace se spojitým vystupem, jejichž výstupy jsou napojeny na součtový člen, který...

Feroantimón pre legovanie najmä elektrotechnických kremíkových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230986

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šolyom Alexander, Frič Vincent

MPK: B22C 12/00

Značky: legovanie, feroantimón, najmä, křemíkových, oceli, elektrotechnických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka feroantimónu pre legovanie najm( elektrotechnických kremíkových ocelí antimónom, ktorý je využiteľný v kovohutníctve vo ferozliatinárskom priemysle hlavne za účelom docielenia požadovaných a presných koncentrácií antimónu pri legovaní ocelí, liatin a magneticky mäkkých materiálov. Podstata vynálezu spočíva vo vytvorení ferozliatiny pozotávajúcej z antimónu v množstve 30 až 75 % hmotnostných. Ďalej s výhodou obsahujúcej kremík v...

Zařízení ke zrovnoměrnění průtoku dvousložkové tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230985

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lindner Jozef, Karpíšek Jiří

MPK: G21D 1/00, F01D 25/30

Značky: dvousložkové, zařízení, tekutiny, zrovnoměrnení, průtoku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zrovnoměrnění průtoku po celé ploše vstupních sektorů napojovacího průřezu mezi vstupní komorou a tělesem separátorů mokre páry parních turbin u jaderných elektráren. Účelu vynálezu se dosáhne tím, že rozváděcí přepážka sestává z horní stěny, dvou vnitřních bočních stěn končících v napojovacím průřezu dvěma vnitřními odtokovými hranami a dvou vnitřních bočních stěn končících v napojovacím průřezu dvěma vnějšími odtokovými...

Zařízení pro automatické nastavování vzájemné polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230984

Dátum: 01.03.1987

Autori: Luňák Hynek, Klusáček Miroslav, Šesták Jan, Hobza Antonín, Piálek Josef, Dyntar Miloš, Dusík Josef

MPK: D04B 15/74

Značky: automatické, vzájemné, polohy, zařízení, nastavování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické nastavování vzájemné polohy nosiče programu časovacího zařízení a rozkazovacího bubnu na startu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, které obsahuje krycí kulisu ovládanou od časovacího zařízení, která je přiřazena k rohatce rozkazovacího bubnu. Vynález řeší nastavování bez dalších přídavných ovládacích elementů pouze konstrukčním přizpůsobením použitých dílců. To je provedeno...

Spôsob izolácie termolabilného enterotoxínu baktérií Escherichia coli

Načítavanie...

Číslo patentu: 230983

Dátum: 01.03.1987

Autori: Viest Miroslav, Sova Oto

MPK: C12P 1/04

Značky: bakterií, izolácie, spôsob, enterotoxínu, termolabilného, escherichia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nového sposobu izolácie termolabilného enterotoxínu baktérií Escherichia coli, vhodného pre veľkokapacitnú výrobu. Uvedený izolovaný enterotoxín slúži buď k imunizácii prasných prasníc, alebo teľných kráv osve alebo ako doplnok k iným vakcinam proti črevným zápalom a hnačkám novorodencov. Nachádza použitie v živočíšnej velkovýrobe a prispieva k podstatnému znižovaniu úhynu novorodencov.

Způsob spalování paliv a odpadů s nízkým obsahem popelovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 230982

Dátum: 01.03.1987

Autori: Beránek Jaroslav, Kichler Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: nízkým, spalování, odpadů, způsob, popelovín, palív, obsahem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spalování paliv a odpadú z nízkým obsahem popelovin, při němž se spalované látky dávkují do fluidního ohniště obsahující rozdruženou fluidní vrstvu. Tato rozdružená fluidní vrstva je tvořena nejméně dvěma druhy inertního materiálu, příčemž sypná hmotnost alespoň jednoho druhu materiálu je nižší než měrná hmotnost spalované látky a sypné hmotnosti dalších druhů inertního materiálu jsou rovny nebo větší než měrná hmotnost spalované látky....

Trn pro vytváření otvorů v panelových dílcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 230980

Dátum: 01.03.1987

Autor: Lulek Karel

MPK: E04G 15/06

Značky: dílčích, panelových, vytváření, otvorů

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření trnu pro vytváření otvorů v panelových dílcích při jejich výrobě, který lze snadno po vytvrdnutí panelového dílce z nej vytáhnout. Za tím účelem je trn tvořen pryžovou tyčí (1), opatřenou na svém jednom konci okem (3), nebo dutou pryžovou tyčí (1), v jejíž dutině je uložena vodici kovová tyč (4), která je na svém jednom konci opatřena okem (3) a se kterou je dutá prýžová tyč (1) spojena kovovou objímkou (2).

Centrálny prenášač prevádzkovo doležitých stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230979

Dátum: 01.03.1987

Autor: Gombík Pavol

MPK: H04M 3/26, H04B 17/00

Značky: doležitých, prenášač, prevádzkovo, centrálny, stavov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zapojenie centrálneho prenašača prevádzkovo doležitých stavov ktorý sprostredkuje obousmernú výmenu údajov o prevádzkovo doležitých stavoch medzi centrálnou mikropočitačovou jednotkou, ktorá je k centralnomu prenašaču prevadzkovo doležitých stavov pripojená prostrednictvom mikropočítačovej riadiacej zbernice, dátovej zbernice a adresovej zbernice. Podstata vynálezu spočíva v tom, že adresova zbernica (13) je cez blok (6)...

Nakládač kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235900

Dátum: 01.03.1987

Autor: Vlk Václav

MPK: B23Q 7/04

Značky: nakladač, kroužků

Zhrnutie / Anotácia:

Nakládač kroužků je určen zejména k nakládání ložiskových kroužků ze zásobníku do bezhroté brusky. Sestává z nakládacího ramena s pevnými čelistmi sklopného kolem vodorovné osy mezi základní polohou a nakládací polohou a z přesouvadla vodorovně přesuvného mezi přípravnou polohou od spodní části zásobníku kroužků a mezi zasouvací polohou, která je shodná se základní polohou nakládacího ramena.

Příruba, zejména ucpávkového víka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235899

Dátum: 01.03.1987

Autor: Michalisko Ján

MPK: F16J 13/12

Značky: zejména, ucpávkového, víka, příruba

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je umožnění použití běžného uchycení ucpávkových šroubů uložených v upevňovacích otvorech příruby upravených do tvaru zářezů. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že otevřená strana upevňovacích otvorů (3) je orientována tangenciálně, přičemž může mít tvar kruhové drážky (4) s nálitky (12) na jejích koncích.

Způsob vakuování nálože textilního objemovaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235898

Dátum: 01.03.1987

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: D05B 39/00, D06H 7/00

Značky: nálože, vakuování, objemovaného, textilního, materiálů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vakuování nálože textilního objemovaného materiálu podle vynálezu umožňuje zejména u vyšších náloží se značnou stlačitelností materiálu odstranit nežádoucí vrásnění horních vrstev a borcení okrajů nálože materiálu při působení vakua tím, že při vakuování je nálož stabilizována výsuvnými bočnicemi vyřezávacího stolu, resp. stabilizaci ještě napomáhá ponoření vyřezávacího stolu. Působení podtlaku se tak omezí pouze na horní plochu nálože....

Automatické dělící zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235897

Dátum: 01.03.1987

Autori: Novák Jan, Kaláb Zdeněk

MPK: B23Q 17/02

Značky: dělicí, zařízení, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru obráběcích strojů a týká se automatického dělícího zařízení, zejména pro dělení na roztečném průměru. Jeho podstata spočívá ve spojení přesného dělícího kotouče (21) se snímacím čidlem (24), které zjišťuje polohu otáčejícího se dělícího kotouče (21) a jehož prostřednictvím je vlastně otáčení řízeno. Případné nepřesnosti navrhovaného řešení jsou eliminovány pružným spojením kotouče (16) se šnekovým kolem (12), které je...

Zařízení pro odběr vzorků plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235896

Dátum: 01.03.1987

Autor: Švára Karel

MPK: G01N 1/14

Značky: plynů, zařízení, odber, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká odběru vzorků z plynného prostředí a dopravy těchto vzorků k měřicímu přístroji. Účelem vynálezu je zajistit odběr dostatečně velkého množství plynů z daného prostředí a jeho rychlou dopravu k analyzátorům nebo detektorům. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo použitím ejektoru s regulovatelným přívodem tlakového médie, čímž se dosáhne potřebné rychlosti proudění v odběrovém potrubí, přičemž konstrukce odběrového uzlu s...

Snímač povrchového ovlhčení pevných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235895

Dátum: 01.03.1987

Autor: Košek Vlastimil

MPK: G01N 25/56, G01N 19/10

Značky: povrchového, ovlhčení, materiálů, snímač, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká oboru klimatotechnických měření a řeší problém přímé kontroly ovlhčování pevných materiálů umístěných uvnitř kryptoklimatických systémů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že snímač povrchového ovlhčení, skládající se z elektrod připevněných na pružné, elektricky nevodivé fólii, má aktivní indikační zónu, tvořenou ve vodě rozpustnou disociující pevnou látkou se standardní hodnotou napětí vodních par jejího nasyceného roztoku....

Způsob čištění a zvláčňování předmětů z kožešin a usní tříbením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235894

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dávid Ladislav, Klášterka Vojtěch, Fleissig Otto, David Vladislav

MPK: C14C 9/00, D06B 9/00, D06F 43/00...

Značky: tříbením, zvláčňování, čištění, kožešin, způsob, usní, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká způsobu čištění a zvláčňování předmětů z kožešin a usní tříbením v otáčejícím se bubnu stroje pro chemické čištění pomocí porézních hubek, které se zvlhčují organickým rozpouštědlem a zvláčňovacím prostředkem tak, aby obsah organického rozpouštědla v porézních hubkách činil 50 až 400 % z hmotnosti suchých porézních hubek a obsah zvláčňovacího prostředku 0,5 až 10 % z hmotnosti použitého organického rozpouštědla. Tříbení se...

Etapová injektáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 235893

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kosina Michal, Vydra Jiří, Hlobil Vladimír, Kosina Zdeněk

MPK: A62C 3/02

Značky: injektáž, etapová

Zhrnutie / Anotácia:

Etapová injektáž pro chemicko-fyzikální prevenci nebo likvidaci záparů deponií s obsahem látek, náchylných k samovznícení, například odvalů hlubinných dolů, prováděná pomocí perforovaných sond se vyznačuje tím, že se hořlavé složky zchlazují roztokem, poté inertizují suspenzí nehořlavé anorganické látky ve vodní fázi a nakonec inhibují chemickým inhibitorem s přídavkem hygroskopické solí, jejichž roztok je zahuštěn jemně mletým minerálem na...

Zariadenie na tepelné opracovanie koží

Načítavanie...

Číslo patentu: 235892

Dátum: 01.03.1987

Autori: Tomek Ľuboslav, Kollár Rastislav, Žatko Jozef

MPK: C14B 1/56

Značky: opracovanie, zariadenie, tepelně, koží

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu zariadenia na tepelné opracovanie koží za účelom získania nubukového líca hotovej usne. Zariadenie pozostáva z nosného dopravníka (2), ktorého horná vetva je uložená na vyvýšenom podpernom valci (19). Nad klesajúcou časťou hornej vetvy nosného dopravníka (2) sú v smere pohybu naloženej holiny (H) naprieč umiestnené postupne rozhrňovací valec (5), zavádzacia lišta (6), štrbinový horák (4) a prítlačný dopravník (7), nad...

Zařízení pro zadávání technologických parametrů válcovací trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 235891

Dátum: 01.03.1987

Autori: Žák František, Novotný Ladislav, Šíp František

MPK: G05D 5/03

Značky: válcovací, zařízení, tratí, technologických, parametrů, zadávání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je zajistit efektivní přizpůsobování válcovací trati skutečným parametrům technologického procesu a materiálu a oblasti pracovních válců, což je zejména vhodné u jednostolicových reversních válcovacích tratí. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zařízení podle řešení, které sestává z paměťového bloku, výpočtového bloku, dvou transformačních bloků, zpracovacího bloku, dvou zadávacích bloků, dvou informačních bloků, porovnávacího...

Ruční startovací zařízení stacionárního spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235890

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kovář Jiří, Pudil František

MPK: F02N 3/02

Značky: stacionárního, motorů, startovací, ruční, zařízení, spalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ručního startovacího zařízení pro stacionární spalovací motory se startovacím zařízením, upevněným na součástech spojených se skříní motoru, startovacím kotoučem uloženým na čepu a otočně uloženém v tělese startovacího zařízení. Startovací kotouč je opatřen vratnou pružinou a do vybrání startovacího zařízení zabírá část pružinové objímky objímající část startovací západky uložené na více chodém pohybovém závitu se závěrným...

Jednokomorový regulační ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 235889

Dátum: 01.03.1987

Autori: Danča Jiří, Pavlů Miloš, Dudáš Lubomír

MPK: F16K 11/10

Značky: jednokomorový, regulační, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká jednokomorového regulačního ventilu pro ruční regulaci tlaku média v nádobách, který sestává z tělesa /1/ ventilu, přívodu /2/ média od zdroje tlaku a vývodu /3/ média do nádoby. Uvnitř tělesa /1/ ventilu je ve válcovém vrtání, které přechází v kuželovitý výběh /13/ a komoru /12/ ventilu, s vůlí /17/ uložen píst /14/, opatřeny těsněním /16/, a jehož součástí je vačka /15/ a k němuž je připojeno ovládací kolečko /22/ se zkrutnou...

Směs pro navařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 235888

Dátum: 01.03.1987

Autori: Potapov Jurij Semjonovič, Bulat Ivan Vasiljevič, Korostil Anatolij Pavlovič, Kralja Vasilij Dmitrijevič

MPK: B23K 35/22

Značky: navařování, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká směsí pro navařování. Směsi pro navařování jsou kompozicí, sestávající z těchto složek v hmotnostních % : 1 až 25% uhlíku, 4 až 20 % křemíku, 1 až 15 % hliníku, 0,1 až 5 % hořčíku, 0,1 až 5 % vápníku, 0,01 až 3 % kovů vzácných zemi, 0,01 až 5 % niklu, 0,1 až 3 % kazivce a zbytek tvoří železo.

Jádrový antikorozní pigment a jeho způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235887

Dátum: 01.03.1987

Autori: Donát Teodor, Chaloupka Vladimír, Knápek Bernard, Pálffy Alexander, Halamová Květoslava, Braun Stanislav, Jiráková Dagmar, Svoboda Miroslav, Nedorost Miroslav, Koutník Vilém

MPK: C09C 3/06, C09C 3/00

Značky: antikorozní, jadrový, způsob, pigment, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Jádrový antikorozní pigment na bázi anorganických pigmentů a plniv, sestávající hmotnostně ze 70 až 92,5 % jádra titanové běloby, železitých pigmentů, křemičitanů hliníku a alkalických zemin, síranu barnatého, oxidu křemičitého, slídy, zinkové běloby, litoponu, uhličitanů alkalických zemin a hořčíku, mastku, lístkového hematitu a z 2,5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnany zinku, vápníku, hořčíku, manganu a hliníku. Povlak se vysráží na povrch...

Způsob výroby morfolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235886

Dátum: 01.03.1987

Autor: Pašek Josef

MPK: C07D 295/02

Značky: výroby, morfolínu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby morfolinu z diethylenglykolu a amoniaku za přítomnosti vodíku v plynné fázi na hydrogenačních katalyzátorech při teplotě 160 až 250 °C a tlaku 0,1 až 0,3 MPa spočívá v tom, že se reakční směs, opouštějící reaktor ochlazuje výměnou tepla s reaktanty vstupujícími do aminace a zavádí se do střední části destilační kolony, v jejíž ochuzování části se zbaví amoniaku a kapalná fáze se odvádí k dalšímu zpracování na morfolin, plynná směs...

Způsob apretace plniv a přísad do polymerů aminoplasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 235885

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zeman Lubomír, Marek Petr, Marek Oldřich, Jelínek Václav

MPK: C08K 9/04, C08G 12/04, C08G 12/38...

Značky: způsob, aminoplasty, polymerů, apretace, plniv, přísad

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu apretace plniv a přísad do polymerů ve vznosu pryskyřicemi na bázi aminoplastů v jedné výrobní operací. Apretace se provádí směsí melaminu a/nebo močoviny s formaldehydem, případně předkondenzáty melamínových, močovinových nebo melaminomočovinových pryskyřic v množství 5 až 30 % hmotnostních vztaženo na hmotnost peliva. Uvedená apretační činidla a pryskyřice mohou být případně modifikována 6-kaprolaktamem v množství 5 -...

Způsob přípravy základní stabilizované NP suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235884

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hegner Pavel, Mlčoch Antonín, Míček František, Schoedlbauer Vladimír, Dadák Vojtěch

MPK: C05B 7/00

Značky: suspenze, způsob, přípravy, stabilizované, základní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo připravit vysoce koncentrovanou NP suspenzi s obsahem síry do 5 % hmot. Tohoto cíle se dosáhne amoniakalizací směsi amofosu a síranu amonného do pH v rozmezí 6,5 až 7. Po amoniakalizací se reakční směs ochladí a stabilizuje přípravkem bentonitové disperze.

Způsob přípravy základní stabilizované NP suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235883

Dátum: 01.03.1987

Autori: Míček František, Hegner Pavel, Mlčoch Antonín, Schoedlbauer Vladimír, Dadák Vojtěch

MPK: C05B 7/00

Značky: způsob, přípravy, suspenze, základní, stabilizované

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo připravit vysoce koncentrovanou NP suspenzi s obsahem síry do 5 % hmot. Tohoto cíle se dosáhne amoniakalizací směsi kyseliny fosforečné a síranu amonného do pH v rozmezí 6,5 až 7. Po amoniakalizaci se reakční směs ochladí a stabilizuje přídavkem bentonitové disperze.

Zahradnické nůžky s otočnou řeznou čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235882

Dátum: 01.03.1987

Autor: Chleboun Zdeněk

MPK: A01G 3/03

Značky: nůžky, čelistí, záhradnícke, reznou, otočnou

Zhrnutie / Anotácia:

Zahradnické nůžky s otočnou řeznou čelistí budou využívány pro práce zahradnické a školkařské. Účelem vynálezu je zlepšení kvality řezu větví a stopek rostlin. Zlepšení kvality řezu se dosáhne tím, že otočná řezná čelist má přímočarý a zároveň rotační pohyb proti druhému pevnému ostří nůžek. Tímto způsobem nedochází k pomačkání větve nebo stopky, ale dochází k čistému řezu, dále z tohoto vyplývá menší námaha ruky při práci.