Archív za 1987 rok

Strana 330

Pohyblivé zařízení pro dojení a zajišťování terciárních funkcí při dojení zejména ve vazné stáji

Načítavanie...

Číslo patentu: 232202

Dátum: 01.03.1987

Autori: Haberle Jiří, Kotrč Bohumír, Ševčík Vladimír, David Lubomír, Hamalčík Jaroslav, Ryšánek Dušan

MPK: A01K 1/12

Značky: zajišťování, zařízení, pohyblivé, terciárních, zejména, dojení, vazné, stáji, funkcí

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivé zařízení pro dojení a zajišťování terciárních funkcí při dojení zejména ve vazné stáji podle vynálezu se stává z nejvýše dvou na sobě nezávislých pohybových ústrojí obsluhovaných jedním dojičem, z nichž každé zahrnuje nejvýše čtyři dojicí soupravy, jednotku autonomního pohybu, zásobník termostatované vody a prostředkem k omývání struků, zásobníky krmiva s dávkovači, průtokoměry mléka, diagnostické prostředky, snímací zařízení dojicích...

Otopná soustava s akumulačním zásobníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232201

Dátum: 01.03.1987

Autor: Buršík Prokop

MPK: F24D 11/00

Značky: akumulačním, zásobníkem, soustava, otopná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká otopné soustavy s akumulačním zásobníkem otopné vody pro zajištění automatického vytápění objektu i v době přerušeného provozu kotle na hnědé uhlí. Oběh otopné vody v kotli, akumulačním zásobníku a ve vytápěcím okruhu je zajišťován postupně ve dvou oddělených okruzích jedním oběhovým čerpadlem, jehož sací a výtlačné potrubí je připojeno pomocí čtyř dvoucestných či dvou trojcestných armatur jednak k hornímu otvoru v akumulačním...

Způsob přípravy D-arabinosy značené radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 231400

Dátum: 01.03.1987

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: stabilním, způsob, značené, isotopem, radioisotopem, d-arabinosy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy D-arabinosy, značené radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že D-arabinosa se připravuje ze značené D-glukosy cestou přes oxidaci na kyselinu D-glukonovou, její převedení na vápenatou nebo barnatou sůl a oxidativní odbourání této soli v jedné reakční směsi bez isolace meziproduktů, přičemž odbourání vápenaté nebo barnaté soli kyseliny D-glukonové se provádí za...

Způsob přípravy D-lyxosy značené radioisotopem 14C nebo stabilním 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 231399

Dátum: 01.03.1987

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: způsob, stabilním, radioisotopem, d-lyxosy, značené, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsoby přípravy D-lyxosy značené radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že D-lyxosa se připravuje ze značené D-galaktosy cestou přes oxidaci na kyselinu D-galaktonovou, její převedení na vápenatou nebo barnatou sůl a oxidativní odbourání této soli, přičemž odbourání vápenaté nebo barnaté soli kyseliny D-galaktonové se provádí za katalyzy trifluoracetátem železitým, s výhodou při...

Způsob přípravy kyseliny D-glukuronové značené radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 231398

Dátum: 01.03.1987

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07C 59/105

Značky: stabilním, radioisotopem, kyseliny, způsob, značené, isotopem, d-glukuronové, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny D-glukuronové, značené radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že příslušným isotopem značený ?-D-glukan, isolovaný s výhodou z fotoautotrofních organismů nebo/a methyl - ?-D-glukopyranosid se oxidují na odpovídající 6-karboxyderiváty, které se hydrolysují kyselinou trifluoroctovou, s výhodou o 25 až 45 % koncentraci.

Chromatografické zařízení pro analýzu směsi plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231397

Dátum: 01.03.1987

Autori: Popl Milan, Vozňáková Zdenka, Šandera Jiří

MPK: G01N 31/08

Značky: směsi, chromatografické, zařízení, analýzu, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Chromatografické zařízení podle vynálezu sestává ze tři kolon a tepelně vodivostního detektoru s dvěma celami přičemž první kolona s náplní makroporézního sorbentu je napojena na první celu detektoru, na níž navazuje druhá kolona náplně, za ní je napojena třetí kolona s náplní molekulového síta 13X nebo 5A a druhá cela detektoru. Zařízení dále může být opatřeno přepínačem polarity. Zařízení je vhodné pro kompletní analýzu plynných směsí...

Drticí jádro pro drtiče těženého kvádrujícího jílovitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231396

Dátum: 01.03.1987

Autor: Bublík Miroslav

MPK: E21C 47/10

Značky: kvádrujícího, jílovitého, těženého, materiálů, jádro, drtiče, drticí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení energetických nároků na proces drcení kvádrujících materiálů těžených na povrchových lomech vhodnou konstrukcí funkčních částí rotorů a úpravou tvarů jednotlivých elementů rotoru. Drticí jádro sestává z dvojice rovnoběžných rotorů, rotoru levého a rotoru pravého, otáčejících se proti sobě. Levá hřídel (3) levého rotoru (l) i pravá hřídel (4) pravého rotoru (2) jsou osazeny střídavě a rovnoměrně drticími kotouči (5) s...

Způsob vytváření oddělovací konstrukce pásy materiálu pro dobývání mocných slojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231395

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hájovský Jiří, Méndel Milan, Vítek Miloslav

MPK: E21C 41/04

Značky: dobývání, pásy, konstrukce, sloji, vytváření, mocných, způsob, oddeľovací, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob vytváření oddělovací konstrukce, která odděluje spodní lávku dobývané mocné sloje užitkového nerostu od základní, resp. hornin závalu a současně chrání pracovní prostor. Podstata způsobu spočívá v odvíjení dvou systémů rolí pletiva nebo plošné textilie, a to jak ve směru podélném s dobývacím pilířem tak ve směru kolmém k pilíři. Kolmé pásy se odvíjejí z role s předstihem a jsou odvíjeny ve vodorovné rovině, po počvě...

Prefabrikovaná forma s vysunutou reakčnou komôrkou pre aluminotermické zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 231394

Dátum: 01.03.1987

Autori: Janíčková Katarína, Janíčko Štefan

MPK: B23K 23/00

Značky: reakčnou, prefabrikovaná, forma, aluminotermické, vysunutou, komôrkou, zváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaná forma je určená pre aluminotermické zváranie husto usporiadanej výstuže vo vodorovnej polohe nad sebou. Podstata formy spočíva v tom, že je tvorená telesom formy s reakčnou komôrkou, liacim kanálikom, odpadovou komôrkou a časťou zvarovej komôrky s liacim systémom tak, že má na liaci kanálik naväzujúci spojovací kanálik v samostatnom dielci formy s liacim systémom a zváracou komorkou. Ďalej má forma hlavný liaci kanálik pod...

Vícevrstvová polovodičová součástka s ochrannou strukturou proti přepětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231393

Dátum: 01.03.1987

Autori: Homola Jaroslav, Kalenda Libor, Muller Ilja, Pína Bohumil, Školník Václav

MPK: H01L 29/00

Značky: součástka, polovodičová, ochrannou, proti, vícevrstvová, strukturou, přepětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícevrstvé polovodičové součástky s ochrannou strukturou proti přepětí, obsahující vrstvu základního polovodičového materiálu mezi dvěma vnějšími vrstvami opačného typu vodivosti vzhledem k základní vrstvě. První vnější vrstva má kontakt s první hlavní elektrodou. Druhá vnější vrstva má kontakt jednak s řídicí elektrodou a jednak v řadě diskrétních míst, t.z. mikrosvodů s hlavní elektrodou. K druhé vnější vrstvě přiléhá řízená...

Generátor tlaku, případně vakua

Načítavanie...

Číslo patentu: 231392

Dátum: 01.03.1987

Autori: Gajdoš Lubomír, Fingerhút Anton

MPK: F04B 45/04

Značky: tlaku, případně, vakua, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká generátoru tlaku případně vakua, jenž je určen ke stlačování plynných médií nebo k vytváření vakua pomocí elektromotoricky se pohybujících membrán nebo písty a dále je určen pro menší zdvihy membrán nebo pístů. Jeho podstata spočívá v tom, že vnější kroužek výstředníkového ložiska je opatřen nejméně dvěma bočními rovnoběžnými ploškami, které přiléhají k vnějším kroužkům souose uložených valivých ložisek.

Zariadenie na odsemeňovanie papriky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231391

Dátum: 01.03.1987

Autor: Košťálik Milan

MPK: A23L 1/212

Značky: papriky, zariadenie, odsemeňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na odsemeňovanie papriky, ktorého účelom je odstránenie semenice so semenami a stopkami u plodov zeleninovej papriky pred jej spracovaním v konzervárenskom priemysle. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktoré pozostáva z rámu a násypníka pod ktorým sú umiestnené ryhované pogumované valce v strede s rozpoľovacím nožom. Pod rozpoľovacím nožom je umiestnený sklzový plech ústiaci do nakloneného, rotačného bubna s...

Způsob rekalibrace rentgenového spektrometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231390

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ersepke Zdeněk, Exnar Petr

MPK: G01N 23/02

Značky: způsob, rekalibrace, rentgenového, spektrometru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednává o použití skel s upraveným chemickým složením k rekalibraci a seřizování rentgenových emisních a fluorescenčních spektrometrů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jako standartního referenčního materiálu se použije sklo v němž jsou referenční prvky dispergovány v elementární formě nebo ve formě jejich oxidů. Popis obsahuje v tabelární formě šest příkladů skel různého chemického složení.

Postřikovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 231389

Dátum: 01.03.1987

Autor: Zemandl Radislav

MPK: B05B 3/06

Značky: postřikovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zavlažování a týká se kruhového postřikovače, který k otáčivému pohybu užívá reakční síly vodního paprsku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že postřikovač, tvořeny přívodní trubkou na které je upevněn víkem uzavřený plášť, v němž je otočně uložena výtoková trubka, opatřená radiálními přepouštěcími otvory, na níž je napojena výtoková hubice, přičemž vnější povrch trubky je opatřen šroubovou nekonečnou drážkou a suvně...

Obuvnický podešvový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 231388

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bošanský Ján, Baroš Anton, Hulman Štefan, Ďurian Ján, Ďurian Ernest

MPK: A43B 13/04

Značky: materiál, podešvový, obuvnický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká materiálu z termoplastického elastomeru pro výrobu podešví obuvi. Účelem vynálezu je snížit náklady na přípravu podešvového materiálu náhradou části původních elastomerů S-B-S druhotnými surovinami, aniž by ovšem došlo ke zhoršení fyzikálně-mechanických vlastností výsledných podešví. Tohoto účelu se dosahuje tím, že podle vynálezu obsahuje směs obuvnického podešvového materiálu, ve vztahu na celkovou hmotnost základních...

Vulkanizační tvárnice pro výrobu pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 231387

Dátum: 01.03.1987

Autor: Horáček Jaroslav

MPK: B29H 5/02

Značky: pneumatik, tvárnice, výrobu, vulkanizační

Zhrnutie / Anotácia:

Nové konstrukční uspořádání vulkanizační tvárnice umožňuje vyrábět pneumatiky o menším rozměru než je minimální rozměr pneumatiky, která se dá vulkanizovat na daných vulkanizačních lisech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vnitřní část vulkanizační tvárnice je přemístěna do prostoru nad hlavou zvedacího válce membrány. Vnější stahování kroužků membrány několika šrouby je nahrazeno vnitřním stahováním jedním šroubem, který je přizpůsoben pro...

Zariadenie na kontinuálne tvarovanie autokobercov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231386

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jantošovič Pavol, Dobiáš Karol

MPK: D06F 71/00

Značky: zariadenie, autokobercov, tvarovanie, kontinuálně

Zhrnutie / Anotácia:

Pri kontinuálnom tvarovaní autokobercov je potrebné, aby sa každý vytvarovaný úsek pásu z tvarovacích telies uvoľnil a posunul na ďalší výrobný úsek, t.j. obe tvarovacie telesa sa musia od pásu oddialiť. Na ovládanie vertikálneho pohybu spodného tvarovacieho telesa však nemožno použiť pracovné valce, nakoľko sa u nich nedá dosiahnuť ideálne nastavenie tlaku, v dôsledku čoho by mohlo dojsť k vzájomnému posunu oboch tvarovacích telies a k...

Kombinovaný antenný žiarič so symetrickým napájaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 231385

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kristiňák Michal

MPK: H01Q 11/10

Značky: napájaním, antenný, symetrickým, žiarič, kombinovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaný antenný žiarič so symetrickým napájaním je vytvorený kombináciou jednoduchého celovlnného dipólu l s dvoma jednoduchými polvlnnými dipólmi 2 pripojených prostredníctvom symetrických štvrťvlnových vedení 3 k celovlnnému dipólu l. Polvlnné dipóly 2 sú pritom umiestnené na opačných stranách vzhľadom k celovlnnému dipólu 1 a symetrický napájač 4 anténneho žiariča je pripojený v bokoch napájania celovlnného dipólu 1. Uvedený antenný...

Alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 231384

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ditrych Zdeněk, Růžičková Jiřina, Krejcar Emil, Suran Pavol, Hájek Karel, Krátký Bohumil, Vašíček Zdeněk

MPK: C09D 3/64

Značky: alkydové, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Alkydové pryskyřice obsahují esterové vázané polymerní karboxylové kyseliny, které jsou tvořeny polymerními karboxylovými kyselinami o průměrné molekulové hmotnosti 500 až 25 000 a acyklickými monokarboxylovými nasycenými a/nebo nenasycenými kyselinami se 6 až 24 uhlíkovými atomy, popřípadě monokarboxylovými aromatickými kyselinami a/nebo polykarboxylovými acyklickými, alicyklickými nebo aromatickými kyselinami se 7 až 12 uhlíkovými atomy.

Spôsob prípravy nízkoviskóznej kopolymérnej polyvinylacetátovej disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 231383

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hudák Pavel, Gažík Andrej, Gerá Jozef, Molda Emil, Waradzin Walter, Jurák Štefan

MPK: C08F 2/24

Značky: nízkoviskóznej, spôsob, disperzie, polyvinylacetátovej, přípravy, kopolymérnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy nízkoviskóznej kopolymérnej polyvinylacetátovej disperzie určenej predovšetkým na použitie ako spojivo pre pigmentové nátery papiera, kde doteraz používané polyvinylacetátové disperzie nezodpovedajú stanoveným požiadavkám pre spracovanie a kvalitu. Tento problém rieši predmetný vynález popisujúci spôsob prípravy nízkoviskóznej kopolymernej polyvinylacetátovej disperzie na báze zmesi vinylacetát/n-butylakrylát v...

Zařízení pro odpojování přívodu proudu k elektrické metalizační pistoli

Načítavanie...

Číslo patentu: 231382

Dátum: 01.03.1987

Autor: Navara Václav

MPK: B05B 7/18

Značky: zařízení, elektrické, proudu, pistolí, odpojování, přívodů, metalizační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdokonalení elektrické metalizační pistole, která umožňuje automatické odpojování přívodu proudu k této pistoli ihned po zhasnutí oblouku v pustoli. Podstata nálezu spočívá v tom že zařízení obsahuje pneumatický lineární motor, s výhodou membránový, působící ve směru spínáni kontaktů pro zapojení proudového okruhu, a silový člen, s výhodou vratnou pružinu, působící v opačném směru. Zadní strana motoru je spojena pro průchod...

Zariadenie pre dvojpolohovú reguláciu veľkosti zásobnej smyčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231381

Dátum: 01.03.1987

Autor: Blaško Silvester

MPK: B21D 43/09

Značky: smyčky, veľkosti, zásobnej, zariadenie, dvojpolohovú, reguláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie sa týka dvojpolohovej regulácie zásobnej smyčky pásu plechu, ktorá sa tvorí medzi strojmi, pri technologickom spracovaní. Podstatou zariadenia je základné teleso, v ktorom pôsobí tlačná pružina na posuvnú klietku, ktorá na vnútornej strane nesie dva staviteľné dorazy. V priestore posuvnej klietky na základnom telese je upevnený dvojpolohový spínač. Druhú stranu posuvnej klietky ovláda vačka, ktorá je otočne uložená na hriadeli a...

Skládací paleta, zejména nevratná

Načítavanie...

Číslo patentu: 231380

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pelikán Evžen, Moravová Jarmila, Tauchmann Vlastimil, Prokop Bohumír

MPK: B65D 19/34

Značky: zejména, paleta, nevratná, skládací

Zhrnutie / Anotácia:

Skládací paleta, zejména nevratná, zahrnuje nosnou desku, na jejíž spodní straně je upravena soustava podpěr. Podpěry jsou vytvořeny tunelovými pouzdry (3),jejíchž chlopně (7) jsou uchyceny k nosné desce (l) a k tunelovým pouzdrům (3) je přiřazena soustava výztužných vložek (8) zasouvatelných do tunelových pouzder (3). Skládací paleta je zejména určena pro manipulaci, přepravu a skladování materiálů a výrobků ukládaných v krabicích.

Dvousouřadnicový číslicový ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: 231379

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šinkora Zdeněk, Petrásek Jiří, Böhm František, Lichtenberg Ivo

MPK: G05D 3/00

Značky: ovladač, dvousouřadnicový, číslicový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření dvousouřadnicového číslicového ovladače, který svými vlastnostmi umožňuje dokonale dálkově ovládat obecné rovinné pohyby zejména u souřadnicových měřicích strojů. Uvedeného účelu se dosáhlo zapojením, ve kterém jsou na výstupní hřídele křížového ovladače připojeny číslicové snímače natočení. K těmto snímačům je připojen převodník úrovně a paměť polohy. Řízení číslicových snímačů a pamětí polohy provádí blok řízení a...

Zařízení pro vibroizolaci rukojetí mobilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231378

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kraus Josef, Zelený Josef, Kyzivát Svatopluk, Knaifl Oldřich

MPK: F16F 15/08

Značky: vibroizolaci, strojů, mobilních, zařízení, rukojetí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro tlumení vibrací zejména zemědělských, stavebních nebo silničních strojů, opatřených ovládacími klečemi s rukojeťmi. Je tvořeno alespoň třemi silentblokovými loži provedenými mezi rámem stroje a rukojeťmi, z nichž střední silentblokové lože je uspořádáno kolmo na obě ostatní silentbloková lože.

Kabelová trolej, zejména pro přívod energie na kočku mostového jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231377

Dátum: 01.03.1987

Autor: Benko Viktor

MPK: B66C 13/12

Značky: trolej, kočku, energie, zejména, jeřábu, kabelová, přívod, mostového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kabelového troleje, zejména pro přívod energie na kočku mostového jeřábu a řeší systém pro tažení převáděcího bubnu. Kabelová trolej obsahuje kabel vedený na kočku přes převáděcí buben, který je uložen na vozíčku spojeném s tažným lankem navinutým na lanový buben, který je spojen s osou pojezdového kola kočky, přičemž průměr lanového bubnu je jedenapůlnásobkem valivého průměru pojezdového kola kočky.

Hydrostatická prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231376

Dátum: 01.03.1987

Autori: Galba Vladimír, Gostanian Edward Aršak

MPK: F16H 39/04

Značky: převodovka, hydrostatická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydrostatickej prevodovky tvorenej axiálno-piestovými rotačnými dielcami a rieši konštrukčné usporiadanie skriňových dielov, ako aj vzájomné spriahnutie pohonných hriadeľov motorových rotačných dielcov takto usporiadanej hydrostatickej prevodovky. Prevodovka pozostáva z pravej skrine, v ktorej je na vstupnom a výstupnom hriadeli uložený generátorový a motorový blok valcov. Prvá skriňa je uzatvorená zadným vekom, v ktorom je...

Spôsob predčistenia odpadových vôd z výroby močovino-formaldehydových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 231375

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lichvár Milan, Berežný Viktor, Lipka Radislav

MPK: C02F 1/52, C02F 1/66

Značky: výroby, lepidiel, spôsob, odpadových, predčistenia, močovino-formaldehydových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie málo stabilného močovino-formaldehydového kondenzátu z odpadových vod z výroby močovino-formaldehydových lepidiel a tým vylúčenie možnosti zanášania potrubí dopravných trás a čistiarenských zariadení. Uvedeného účelu sa dosiahne úpravou odpadových vôd z výroby močovino-formaldehydových lepidiel anorganickou, alebo organickou kyselinou na pH 1-5, s výhodou na pH 1,2-2. Vypadnutý močovino-formaldehydový kondenzát sa...

Souprava pro odběr oocytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231374

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pilka Ladislav, Tesařík Jan, Trávník Pavel

MPK: A61B 1/30, A61D 7/02

Značky: souprava, oocytů, odber

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je souprava pro odběr oocytů z vaječníku žen nebo hospodářských zvířat. Souprava sestává z kovové kanyly, na kterou, je přímo navlečena plastiková odběrová hadička, jejíž druhý konec je vzduchotěsně provlečen zátkou, kteroužto zátkou je vzduchotěsně provlečena rovněž sací hadička, opatřená na odlehlém konci spojkou pro připojení souprav ke zdroji podtlaku. Celá souprava je až do použití uložena ve vzduchotěsném obalu a...

Zapojení pro vyhodnocení časově vybraných signálů snímaných z těžního lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 231373

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kliner Jiří

MPK: B66B 3/00

Značky: signálu, zapojení, těžního, snímaných, časově, vyhodnocení, vybraných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká důlní elektronické signalizace a řeší zapojení pro vyhodnocení časové vybraných signálů snímaných z těžního lana, které jsou vysílány z jedoucí těžní nádoby přes těžní lano do strojovny. Uvedené zapojení sestává ze snímače signálu, tvořeného vazebním transformátorem, z generátoru selekčních impulsů, přijímače, dvou hrdel, dvou špičkových detektorů, inhibitoru, disjunktoru, Scheferova logického členu, dvou výkonných zesilovačů...

Zařízení pro oddělování a dávkování kuliček ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231372

Dátum: 01.03.1987

Autor: Lexa Stanislav

MPK: B07B 13/00

Značky: oddělování, zařízení, kuliček, dávkování, zásobníku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnit dávkování kuliček do dalšího technologického zařízení, jako jsou lisy na zátkování otvorů pomocí kuliček z plastického materiálu nebo montážní stroje. Tohoto účelu se dosáhne zařízením, ve kterém je k zásobníku kuliček připojeno horní vedení, mající v podélné ose uspořádáno několik vodicích otvorů kuliček, k jeho spodní části je připojeno spodní vedení s vyváděcími otvory, přesunutými proti hornímu vedení. V horním...

Elektrolyzér na čištění stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 231371

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kettner Vladimír

MPK: C25C 1/20

Značky: čištění, elektrolyzér, stříbra

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyzér na čištění stříbra, vyznačený tím, že jeho pracovní prostor ve tvaru prstence je vymezen katodou (18) ve tvaru svislé válcové stěny, dnem (25) pro shromažďování vyloučeného a setřeného stříbra a v konstantní vzdálenosti od katody (18) systémem stříbrných anod (4) v separátorech (2), přičemž stěrky (19) povrchu katody (18) jsou upevněny na společném centrálním náboji (22).

Výkyvná označovací tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 231370

Dátum: 01.03.1987

Autor: Trepáč Dušan

MPK: A63C 19/06

Značky: označovací, výkyvná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález výkyvné označovací tyče řeší problematiku bezpečného vyznačování sportovních drah a ploch zejména lyžařských slalomových tratí. Výkyvná označovací tyč je vytvořena spodním a horním dílem, které jsou navzájem spojeny lankem spřaženým se dvěma tlačnými pružinami. Na styku spodního a horního dílu je upraven trn opatřený horním a spodním kuželovitým zakončením. Toto zakončení slouží pro centrování tyče při vychýlení horního dílu.

Způsob přípravy třeného lnu pro jeho diskontinuální zpracování potěráním a vochlováním a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231369

Dátum: 01.03.1987

Autor: Henyš Václav

MPK: D01B 5/04, D01B 1/34

Značky: potěráním, zařízení, způsob, provádění, způsobu, zpracování, tohoto, třeného, diskontinuální, vochlováním, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy třeného lnu pro jeho diskontinuální zpracování potěráním a vochlováním. Podstata tkví v tom, že třený len vycházející z potěrací turbiny se v souvislé vrstvě ukládá na pás fólie, se kterou se svinuje do válcového balíku o požadované hmotnosti, načež se nejméně dvěma popruhy zajistí proti rozvinutí při manipulaci až po dobu jeho přemístění k vochlovacímu stroji kde se rozvinuje pro vochlování, přičemž pás fólie...

Zapojenie číslicového merania fázového posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231368

Dátum: 01.03.1987

Autori: Salaj Jozef, Ščasný Michal

MPK: G01R 27/28

Značky: merania, fázového, zapojenie, posuvu, číslicového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky a rieši zapojenie číslicového merania fázového posuvu. Jeho podstata je v tom, že na vstupné tvarovacie obvody sú pripojené vyhodnocovač dĺžky periódy a vyhodnocovač dĺžky fázového posuvu, na vyhodnocovač dĺžky periódy je pripojený impulzný generátor, časovací obvod a vyhodnocovacie zariadenie, do časovacieho obvodu je pripojený vyhodnocovač dĺžky fázového posuvu a druhý oscilátor a výstup z impulzného...

Způsob zabezpečení spolehlivé činnosti pletacího stroje a zásobníkový hlídač rázů tahové síly v niti k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231367

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zezula Radomír, Svoboda Petar

MPK: D04B 35/14

Značky: zabezpečení, činnosti, pletacího, rázů, hlídač, stroje, síly, spolehlivé, tahové, tohoto, způsob, zásobníkový, způsobu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob zabezpečení spolehlivé a výkonné činnosti pletacího stroje vyloučením poruch v přívodním systému nití s použitím zásobní smyčky niti snímané délky působením tlakového plynného media. Podstatou vynálezu je nezávislost reakce na vypínací sílu, která vyvolává zkrácení zásobní smyčky niti při poruše v přívodním systému na velikosti rychlosti a změn rychlosti niti a má konstantní hodnotu centrálně dálkově nastavitelnou....

Kaskádní uzavírací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 231366

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kropáček Jaroslav

MPK: F16K 17/08

Značky: uzavírací, kaskádní, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení vnitřního obtoku bezpečnostních rychlouzávěrů s vřetenem o malém průměru vyváženém pružinou. Uvedeného účelu se dosahuje kaskádním uzávíracím ventilem opatřeným dvěma soustředěnými kuželkami, kde vnitřní kuželka (12) je opatřena nákružkem (14) a dorazem (15), mezi nimiž je uložena posuvně vnější kuželka (13), přičemž stykové plochy (18, 19) kuželek (12, 13) jsou opatřeny polodrážkami (28, 29) otevřenými směrem k...

Způsob stanovení pucolánové aktivity silikátových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231365

Dátum: 01.03.1987

Autor: Brandštetr Jiří

MPK: G01N 33/24

Značky: materiálů, pucolánové, stanovení, aktivity, způsob, silikátových

Zhrnutie / Anotácia:

Do reakčního roztoku, tvořeného zředěnou silnou minerální kyselinou se vpraví nejprve navážka tuhého vzorku v práškovité formě, pak zředěná kyselina fluorovodíková a nakonec roztok draselné soli, přičemž se po každém přídavku změří změna teploty směsi, způsobená každou ze tří proběhlých reakcí, načež se provede kalibrace navážkami čistého amorfního oxidu křemičitého shodným postupem. Vynález lze použít v široké míře v silikátové chemii a...

Zariadenie na meranie vonkajšieho obvodu tenkostenných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 231364

Dátum: 01.03.1987

Autor: Nemček Jaroslav

MPK: G01B 5/08

Značky: vonkajšieho, zariadenie, súčiastok, meranie, tenkostenných, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru 323 - klzné ložiská a rieši zariadenie na meranie vonkajšieho obvodu delených tenkostenných súčiastok, najmä skružovaných púzdier klzných ložísk. Zariadenie sa skládá z pevného a pohyblivého ramena, na konci ktorých je vymeniteľne uchytená objímka, do ktorej sa vkládá meraná tenkostenná súčiastka. Na pohyblivé rameno je napojené tlačné ústrojenstvo a na pevnom ramene je upevnený snímač, dosahujúci svojim dotykom pohyblivé...

Hydraulická třecí uzávěrka diferenciálu přední poháněné nápravy, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231363

Dátum: 01.03.1987

Autor: Zezula Jaroslav

MPK: F16H 1/38

Značky: uzávěrka, nápravy, třecí, přední, poháněné, hydraulická, traktoru, diferenciálu, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je hydraulická třecí uzávěrka diferenciálu přední poháněné nápravy, zejména traktorů, opatřená mokrou spojkou s rotačním přívodem tlakového oleje. Hydraulická třecí uzávěrka diferenciálu přední poháněné nápravy zajišťuje odvedení proniklého oleje rotačním přívodem přes otvor a odpad zpět do nádrže, která je obyčejně společná s náplní oleje převodového ústrojí a zadní nápravy traktoru. Po každé straně rotačního přívodu je...