Archív za 1987 rok

Strana 326

Závora palet na lahve propan-butan

Načítavanie...

Číslo patentu: 249320

Dátum: 12.03.1987

Autori: Klouda Jiří, Bendík Jiří

MPK: B65D 19/38

Značky: závora, láhve, palet, propán-bután

Text:

...Otevirání této závory je nevýhodné pro mechanizaci.Tyto nevýhody odstraňuje závora palet na lahve propan-butan sestávající 2 ramen tvořicích trojkloubový mechanismus podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že rameno je spojene čepem s druhým ramenem, které je uloženo pomocí čepñ na plechu připevněném k paletě. Rameno je opatřeno aretačnim čepem.Výhody závory podle vynálezu spočívají ve vhodnosti pro mechanizované oteviránízávory a v...

Výfukový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 249319

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jerie Jan, Kliment Vladimír

MPK: F01L 3/20, F01L 3/22

Značky: výfukový, ventil

Text:

...(s, kde ÚS őv a fs fzťNa talíři je průměr kružnice, která je řezem druhé kuželové plochy a třetí kuželové plochy talíře, větší nebo je roven průměru kružnice, která je řezem druhé kuželové plochy a třetí kuželové plochy na sedle.Příkladné provedení výfukového ventilu a jeho sedla v hlavě válce podle vynálezu je zobrazeno na přiloženém výkresu, na němž je znázorněn ventil a jeho sedlo v řezu podle roviny procházející osou ventilu.Talíř l...

Kontaktní tepelné elementy s usměrněným šířením tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249318

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mates Jiří, Mates Štefan

MPK: D06F 83/00

Značky: elementy, tepelně, usmerneným, tepla, šířením, kontaktní

Text:

...účinku usměrnění šíření tepla, musí mít odrazné plochy vysoký koeficient odrazu a tepelná izolace nízký součinitel tepelné a teplotní vodivosti.Výhoda kontaktních tepelných elementü s usměrněným šířením tepla podle vynálezu spočívá v tom, že je nejen zamezeno šíření tepla v neužitečném směru z pasívní plochy tepelného elementu, ale je navíc vráceno zpět do směru šíření aktivní plochou k ohřívanému předmětu a tím pŕispívá k celkové...

Zapojení pro snímání polohy impulsními snímači

Načítavanie...

Číslo patentu: 249317

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pluhař Lubor, Mašek Karel, Lhota Jan, Kondr Jan

MPK: G01B 21/02, G01B 7/02

Značky: snímání, impulsními, zapojení, polohy, snímací

Text:

...signálu k čítacímu vstupu bloku g čítačů a jednak k prvním vyhodnocovacím vstupům bloku 1 vyhodnocení reference, k jehož druhým vyhodnocovacím vstupům je připojen výstup nulové stopy každého inkrementálního snímače §, gn,uvolňovací vstup bloku 3 vyhodnocení reference je připojen k výstupu bolku Q uvolnění referenčního signálu, výstup bloku 3 vyhodnocení reference je připojen ke vstupu žádostí o přerušení programu mikropočítače l,...

Rozvod pohonu ústrojí ovládajících útky na vzduchovém tkacím stroji s mísicím ústrojím útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249316

Dátum: 12.03.1987

Autori: Klimeš Stanislav, Vašíček Vladimír, Směták Vincenc, Kalina Jaroslav, Plička Ladislav

MPK: D03D 47/34

Značky: rozvod, tkacím, ovládajících, pohonů, stroji, ústrojím, útku, ústrojí, útky, vzduchovém, mísicím

Text:

...ozubené dvojkolo lg, uspořádáné v bočnici l a otočné uložené na výstupním hřídeli lg převodové skříně gg, do níž zasahuje menší kolo ll druhého ozubeného dvojkola lg. V převodové skříni gg je s tímto menším kolem ll v záběru převodové kolo 33 otočné uložené na čepu gg pevné uloženém ve stěně prevodové skříně gg.. K tomuto převodovému kolu ll je vyměnitelně připojeno první výměnné ozubené kolo ll,které je v záběru s druhým výměnným ozubeným...

Kavernometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 249315

Dátum: 12.03.1987

Autori: Keclík Ladislav, Oboda Oldřich

MPK: G01N 33/22

Značky: kavernometr

Text:

...náboj g s měřicím ramenem łg.Hřídel odporového vysílače łg je uložena V ložisku 1. Tažné pružina § upevněná jedním koncem v úohytu A tažné pružiny § a druhým koncem V měřicím rameni łg přitahuje zahnutý konec měřicího ramene łg na stěnu proměřovaněho vrtu łá. V opěře łł, která ukončuje druhý konec tělesa Q kavernometru je umístěn čep łl s aretačním šroubem łg, pružinou łg a narážkou łg, zajištěnou proti uvolnění kolíkem łg. Při nárazu na...

Zkušební zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249314

Dátum: 12.03.1987

Autori: Krška Zdeněk, Novotný Karel, Roller František, Fišerová Jitka

MPK: G01M 3/26, G01M 3/02

Značky: zařízení, zkušební

Text:

...je na jedné straně opatřen trnem gg zasouvaným do zkušebního prostoru Q a na druhé straně pístnicí 53. Na pístnici gł je posuvně uloženo měřící zařízení 2, tvořené například kleštinovým pneumatickým upínačem gł a vlastním měřícím čidlem gg.Těleso gll upínače 21 je dále uloženo na dvou vodících tyčích głg vedených rovnoběžněs pístnicí gg a opatřených na volném konci dorazem gig, přičemž mezi dorazem glg atělesem głł je na jedné z vodících...

Pomocný uvolňovací obvod samosvorného hydraulického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249313

Dátum: 12.03.1987

Autor: Zegzulka Jiří

MPK: F15B 5/00

Značky: pomocný, obvodů, hydraulického, obvod, samosvorného, uvolňovací

Text:

...uvolnění fixovaného předmětu bez nutnosti použití prídavných hydraulických zařízení.Příkladné provedení pomocného hydraulického obvodu podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkresu.Pomocný uvolñovací obvod samosvorného hydraulického obvodu podle vynálezu je tvořen větví 1, která propojuje přes ovládací prvek § prostor mezi oběma těsnícími kroužky E a 2 dolního hydraulického válce Š se samosvorným hydraulickým obovodem,...

Ultrazvukový přímovyzařující měnič pro vyzařování do kapalného prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249312

Dátum: 12.03.1987

Autori: Škvor Zdeněk, Borszéky Aladár

MPK: H04R 17/00

Značky: přímovyzařující, kapalného, měnič, vyzařování, ultrazvukový, prostředí

Text:

...být čístěny kavítačním účinkem, například hlava spalovacího motoru. Po vložení měniče s čistící kapalinou V důsledku elektroakusticky Vybuzené kavitdce dochází k čištění stěn nádoby a předmětů umístěných uvnitř. Těsnění Ě zabraňuje vnikání kapaliny k elektroakusticky aktivním částem a musí být tedy 2 materiálu, který odolává chemickým účinkům čistící kapaliny.spojením několika takto vytvorených měničů lze vytvořit celek, umožňující vyzáření...

Proteolytický kryt na rány

Načítavanie...

Číslo patentu: 249311

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šebestík Mojmír, Hostomská Zuzana, Štamberg Jiří, Turková Jaroslava, Jelínková Lenka, Šebesta Karel, Pitrák Vladimír

MPK: A61L 15/00

Značky: proteolytický, rány

Text:

...skupin borohydridem sodným.Významnou etapou přípravy krytu nového typu je dokonalé odstranění rozpustných podílů obsahujících proteasy z modifikovaných celulôzových perel. Dosahuje se toho opakovaným stŕídáním slabě alkalických (pH 8,5-9,5) a slabě kyselých (pH 4-5) pufrů ve sta~ tickém i kolonovém provedení.K tomu se hodí např. 0,1 M acetátový pufr s obsahem 1 M Nacl (pH 5,5), případně oba pufry bez Nacl, které se aplikují na celulözový...

Sklápěcí kreslicí stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249310

Dátum: 12.03.1987

Autori: Tatour Zdeněk, Šafková Ludmila, Šafková Miroslava

MPK: A47B 27/02

Značky: sklápěcí, kreslicí, stolek

Text:

...skladací kreslicí stolek sestává ze dvou stojin l tvaru písmene U,které mají na horní přírubě g upevněn stavěcí prvek 3 a u čela 5 odnimatelně připevněno prkno Ě na kreslení, které je na spodní stěně É opatřeno rozpěrovým prvkem 1 a stojiny l jsou otočně spojený tyčovým prvkem g. Podle obr. 4 je stojina l vytvořena dolním prvkem g a horním prvkem 2 tvaru písmene L, z nichž dolní prvek g má ve stojině upevněn spojovací prvek lg pro...

Zařízení pro odsunutí a odklopení lehací nebo sedací plochy nad úložným nábytkovým prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249309

Dátum: 12.03.1987

Autori: Miholová Natália, Mihola Vladimír

MPK: A47C 17/52

Značky: nábytkovým, úložným, odklopení, lehací, sedací, zařízení, prostorem, plochy, odsunutí

Text:

...Pro snížení hmotnosti zvedané části je na konec přesahu připevněno vyvažovací závaží.Charakteristickou výhodou předmětu vynálezu je ideální zpřístupnění konstrukce úložného prostoru umístěného pod lehací nebo sedací plochou.obr. 1 - na konstrukcí úložného prostoru l je uložens ve vodorovné poloze plocha g,která je odsuvným kovánlm 5 spojena k otočným bodům á a k otočné ose Q.obr. 2 - plocha g je pomocí odsuvného kování 1 odsunuta do...

Střešní plášť s aktivní vzduchovou mezivrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249308

Dátum: 12.03.1987

Autori: Krampol Jaroslav, Konečný Josef, Hubáček Zdeněk

MPK: E04B 5/48

Značky: mezivrstvou, plášť, střešní, aktivní, vzduchovou

Text:

...s aktivní vzduchovou mezivrstvou, podle vynálezu, podstatou kterého je, že střešní plášč je vytvořený jednak vnitřní vrstvou ze strany interiéru, aktivní přetlakovou vzduchovou mezivrstvou a ze strany exteriéru nosnou a izolační vrstvou, přičemž vnitřní vrstva splňuje podmínku minimální tepelné kapacity.Aktivní vžduchová mezivrstva má tyto účinky Přetlakem proti prostředí interiéru je omezena difúze par střešního pláště.Regulací teploty...

Vodná akrylátová disperze

Načítavanie...

Číslo patentu: 249307

Dátum: 12.03.1987

Autori: Formánek Leopold, Kučera František, Kühnel Vlastislav, Prudilová Marcela

MPK: C09D 5/10, A62B 7/10

Značky: disperze, vodná, akrylátová

Text:

...ll práškového hliníku, 8 akrylatového elektro lytu - kyseliny akrylové a její sodné nebo amonné soli, 0,1 sulfonovaného butylesterukyseliny olejové, 16 akrylátového pojiva a 65 vody. Pro snížení pěnivosti může disperze obsahovat 0,1 až 0,7 silikonového odpěňovače. Je-li akrylátovým elektrolytem roztok kyseliny akrylové a její sodné soli, pak jeho pH je v rozmezí 5,5 až 7,5, je-li akrylátovým elektrolytem kyselina akrylová a její amonná...

Zapojení pro automatickou regulaci odběru energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249306

Dátum: 12.03.1987

Autori: Baudisch Miroslav, Duda Milan

MPK: G01D 4/00

Značky: automatickou, zapojení, energie, regulaci, odběru

Text:

...1 údaj o plánovaném odběru energie,jehož kumulativní hodnota narüstá lineárně s časem. Na první vstup AAA prvního reverzibilního čitače 1 přicházejí přes tvarovač 3 signály o skutečně odebíraném množstvím energie,vysílané snímačem ł skutečně spotřeby energie.První reverzibilní čítač 1 oba údaje od sebe odečítá a zjištěný rozdíl kumulativně ukládá. Je-li tento rozdíl kladný, znamená to, že se od okamžiku vynulování do okamžiku zjištovaní...

Zapojení pro elektrickou automatickou regulaci hydrogenerátoru na konstantní výkon

Načítavanie...

Číslo patentu: 249305

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sebera Petr, Janošek Bohumil

MPK: G05D 16/20

Značky: regulaci, hydrogenerátoru, konstantní, výkon, automatickou, elektrickou, zapojení

Text:

...odchylky ptoudového odběru je přes druhý blok překročení skutečně jmenovité hodnoty pohonu zapojen člen servořízení zvyšování průtočného množství hydrgenerátoru, tvořený impulzně řízeným elektropohonem ovládajícím regulační ventil zavírání.zapojení podle vynálezu umožňuje snažší vyrobitelnost, unifíkovatelnost pro paralelní regulaci více hydrogenerátorú a umožňuje oproti dosud známým requlacím vyregulovat průtočné množství pracovního...

Zapojení pro zintenzívnění růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249304

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šoch Jan, Míčko František, Vavřina Jindřich, Lančarič Ladislav, Zlatoš Richard

MPK: A01G 7/04

Značky: zintenzivnění, zapojení, rostlin, růstu

Text:

...vodiči umístěnými pod kořenovými systémy rostlin.Amplitudovou modulací napětí v rozsahu 200 až 1 000 V/m s frekvencí sinusovou nebo obdelníkóvou při střídě asi 7 Hx je možno dosáhnout asi zdvojnásobení přírůstku rostlin. Nevýhodou tohoto zařízení je skutečnost, že vzhledem ke konstrukcí () elektrod nad rastlinami je použitelnost tohoto zařízení investičné nákladná a prakticky omezena jen na skleníky. Omezuje mechanizační práce na...

Dvoububnová pračka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249303

Dátum: 12.03.1987

Autor: Krč Vlastimil

MPK: D06F 31/00

Značky: pračka, dvoububnová

Text:

...pračka sestává ze skříně 3, va které je umístěne dvoudílná prací nádoba 3, v níž jsou uloženy horizontálně prací bubny ł, dále označované jako první buben 2 a druhý buben łł. Ve skříni 3 jsou umístěny elektromotory A s rezervními otáčkami, čerpadlo Q 5 pŕipojenými rozdělovaoími ventily Q, otevírajícími nasávací potrubí 1 a napouštěcí potrubí 5, včetně uzavíracího ventilu g odpadu. Dvouřemenice łg pracích bubnů ł s náhonem pro máchání a...

Paměťová jednotka s n stavy a úplným diagramem stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249302

Dátum: 12.03.1987

Autori: Doering Günther, Koenig Rainer, Hummitzsch Peter, Quäck Lothar, Krüger Heinz

MPK: G11C 11/22

Značky: úplným, jednotka, stavy, stavu, paměťová, diagramem

Text:

...na následující stav. Příkazy k přechodům stavu a výstupy pultové jednotky jsou za tím úěelem prostřednictvím součinových obvodu vedeny na vstupy pamltová jednotky.Při použití pamětová jednotky odpadá v souvislosti a popsaným zapojenia určovdní podmínek naplnäní a vynulování. Problematika návrhu sekveněních zapojení se redukuje na problematiku navrhu kombinačních zapojení. Použitý princip blokování umožůje současně aplnłní více převodních...

Způsob a zařízení ke zpracování kuchyňských a potravinářských zbytků na tekutou směs a pevné krmivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249301

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hrubý Miroslav, Hrubý Václav, Hrubý Jiří, Jírů František

MPK: A23K 1/10

Značky: tekutou, krmivo, směs, zbytků, způsob, pevně, kuchyňských, zařízení, zpracování, potravinářských

Text:

...cyklón moučky gł propojen se spodním pytlovacím šnekovým dopravníkem 13, který zaüsčuje do mísiče gg. Z mísiče 3 je veden horní šnekový dopravník gg, jehož výstup je veden na vstup spodního šnekového dopravníku gg.Při zpracování kuchyňských s potravinářských zbytkü na tekutou krmnou směs jsou zbytky dopravovány do příjmové násypky łg, odkud jsou dopravovány dópravníkem ł do řezačky 2, z níž je rozřezaná hmota přepouštěna do nádrže...

Planetový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 249300

Dátum: 12.03.1987

Autor: Babák Jan

MPK: F16H 1/28

Značky: mechanismus, planetový

Text:

...kololg s vnitřním ozubením, které je spojene můstky lg s nábojem lg.Planetové kolo lg a náboj lg jsou opatřeny válcovými otvory lg a 13, ve kterých se odvaluje excentr 3, ípojený s nezakreslenou ovládací růžicí. Na excentru Q, soustředně s otvorem lg náboje lg sklopné bočnice g je uloženo pomocné ložisko 6 zalisované do krycí desky 1, připevněné ke sklopné bočnici 3. Axiálně je mechanismus předepnut rozevírací silou pružné podložky 1,...

Zapojení pro regulaci dvoumotorového pohonu pásky na konstantní součet otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 249299

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mareda Franjo, Andrejsek Lubomír

MPK: G11B 15/18

Značky: zapojení, otáček, pásky, součet, pohonů, dvoumotorového, regulaci, konstantní

Text:

...součet otáček lze charakteri zovat taktoPřivedení signálu na invertující vstup gg snímacího diferenčního zesilovače A zpüsobí,že se na jeho výstupu 3 objeví napětí. které je dále přivedeno zároveň na neinvertující vstup gg výkonového diferenčního zesilovače Q a na invertující vstup 31 výkonového diferenčního zesilovače g, na jehož výstupu g se objeví napětí, přičemž na výstupu 2 ą výkonového diferenčního zesilovače g je napětí nulové....

Zapojenie elektrických obvodov spalovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249298

Dátum: 12.03.1987

Autor: Klimáček Dušan

MPK: F02P 15/12

Značky: motorov, obvodov, elektrických, zapojenie, spalovacích

Text:

...kapacite. Ale v prípade častejších štartov na cestách a pri jazde v noci, ked nie je možné automobil dat do garáže a akumulátor dobíjat,m 8 žu sa problémy so štartovaním v zimnom období objavit v najnepriaznivejšej chvíli.Vyššie uvedené nevýhody zapojenia elektrických obvodov spalovacích motorov odstraňuje zapojenie podla vynálezu, ktorého podstata je v tom, že generátor elektrickej iskry je zapojený do spoločného bodu vytvoreného spojením...

Zapojenie elektrických obvodov spalovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249297

Dátum: 12.03.1987

Autor: Klimáček Dušan

MPK: F02P 15/12

Značky: zapojenie, motorov, obvodov, elektrických, spalovacích

Text:

...cestách a pri jazde v noci, ked nie je možné automobil dat do garáže a akumulátor dobíjat,môžu sa problémy so štartovaním v zimnom období objavit v najnepriaznivejšej chvíli.Vyššie uvedené nevýhody zapojenia elektrických obvodov spalovacích motorov odstraňuje zapojenie podla vynálezu, ktorého podstata je v tom, že elektrický obvod generátora elektrickej iskry je napájaný zo štartovacieho akumulátcra, cez polovodičový prvok napríklad dícdu, ku...

Zařízení pro postřich krajů tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249296

Dátum: 12.03.1987

Autor: Štučka Josef

MPK: D03D 47/40

Značky: zařízení, tkaniny, postřich, krajů

Text:

...každý kraj. Použití tohoto řešení zvyšuje jednak náklady, a jednak možnost vzniku dalšího zdroje poruch.Úkolem vynálezu je navrhnout jednoduché a spolehlivá zařízení, které zajistí všechny požadavky kladené na vzhled a kvalitu krajů. Podstata zařízení podle vynálezu spočíva v tom,že pevné rameno nůžek je pomocí ložiska uloženo na čepu, jehož osou prochází táhlo pro přenos pohybu od hlavního hřídele tkaoího stroje přes vačku pomocí páky na...

Způsob nedestruktivního zjištění stavu tepelného zpracování součástí valivých ložisek vyrobených z ložiskové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 249295

Dátum: 12.03.1987

Autor: Liškutínová Marie

MPK: G01N 3/40

Značky: nedestruktivního, stavu, tepelného, valivých, zjištění, způsob, ložisek, součástí, ložiskové, zpracování, vyrobených, oceli

Text:

...měření obsahu zbytkového austenitu provést na řezu.Shrne-li se tedy současný stav techniky v otázce kontrolních metod tepelného zpracování součástí valivých ložisek vyrobených z ložiskové oceli, lze konstatovat,že neexistuje obecně použitelná spolehlivá nedestruktivní metoda kontroly tepelného zpracování umožňující napří~ klad zpětně určit výši austenitizační a popouštěcí teploty.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob nedestruktivního...

Trojsměrná polarizační dělicí kostka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249294

Dátum: 12.03.1987

Autor: Pešl Aleš

MPK: G02B 5/04, G03H 1/10, G02B 27/26...

Značky: kostka, trojsměrná, dělicí, polarizační

Text:

...snížených ekonomických nákladoch.Příklad konkxétního provedení trojsměrné polarizačni děllcí kostky podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je půdorys příkladného provedení a na obr. 2 je v axonometrii zobrazena rozložené sestava. Směry šíření světla jsou vyznačený dvojitými šípkami a polarizační stavy jednoduchými šípkami, směry rychlých os čtvrtvlnových desek jsou označený symbolem F.Trojsměrnou polarizační dělicí...

Dentální alginátová otiskovací hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 249293

Dátum: 12.03.1987

Autori: Skalská Anna, Komrska Jiří, Pícha Pavel

MPK: A61K 6/10

Značky: alginátová, dentální, otiskovací, hmota

Text:

...alginátových solí a zvyšuje se pH směsi. směsi s pH 9 mají delší dobu tuhnutí, zvyšuje se synereze gelů.odolnost alginátových otiskovaoích hmot vůči teplotě skladování je předepsána např.v normě ADA 18 pro dentální alqinátové otiskovaci hmoty. která specifikuje jejich skladova telnost v originálním balení po dobu 1 týdne při 60 °C a 100 relativní vlhkosti (RV). Pev nost v tlaku gelu, připraveného 2 takto skladovaného materiálu nesmí...

Spřádací rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 249292

Dátum: 12.03.1987

Autori: Tesař Oldřich, Jiskra Miloslav

MPK: D01H 7/882

Značky: rotor, spřádací

Text:

...provedení v ložiskách Q, ale toto není podstatné. Místo ložisek 6 může být ulo žení provedeno např. ve formě známého vzduchového uložení.Rotor 3 je upraven v dutině 1 spřádacího tělesa Q, která je uzavřena přiléhajícím ojednocovacím ústrojím 3. Z ojednocovacího ústrojí 3 vystupuje a do rotoru 1 zasahuje výstupek Q s odváděcím otvorem 2 pro Výstup příze a přiváděcím kanálem lg pro přívod ojednocených vlaken. Dutina 1 spřádacího tělesa 3 je...

Zařízení k soukání útku do zanašečů ze stacionárních cívek u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249291

Dátum: 12.03.1987

Autori: Zábrodský Zdeněk, Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín, Lanta Jiří, Augusta František

MPK: D03D 47/26, D03D 47/34

Značky: víceprošlupního, cívek, stroje, útku, tkacího, zanašečů, stacionárních, soukání, zařízení

Text:

...6.opatřena vlastním rotačním pohonem ll. Stacionární cívky 1 jsou umístěny nad nekonečnou dráhou ł zanášečů 3 před jejich vstupem g do dávkovacĺ dráhy 3.Každá soukací jednotka Ž jeV dávkovacím úseku 5, zabírajícím větší část dávkovací dráhy 3, se uskutečñuje soukání útku Q na útkovou cívku g, otočně uloženou v pohybujících se zanášečích g neustále přes dávkovací úsek 4 dávkovací dráhy A a postupujíci dále do nekonečné dráhy ł zanášečů 3.V...

Zapojení k cyklizaci chodu mikroprocesoru řízeného čerpadla pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 249290

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kocna Petr

MPK: B01D 15/08

Značky: chromatografii, zapojení, chodu, řízeného, mikroprocesoru, kapalinovou, čerpadla, cyklizaci

Text:

...připojeny na vstupní segment dvoupôlového přepínače, jehož jedním segmentem jsou nezměněně ovládány periferní jednotky systému a druhým segmentem vstup ní ovládací jednotka čerpadla.Hlavní výhodou uvedeného zapojení je jednoduchost vlastního provedení, možnost dlouholeté stabilizace systému při maximální úspoře rozpouštědel i času tím, že je možno nastavit optimální parametry qradientu několik hodin před začátkem vlastní pracovní doby,...

Způsob výroby injekčního roztoku bromsulfaleinu značeného radioaktivním izotopem jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249289

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kronrád Leo, Hradilek Pavel, Kopička Karel

MPK: A61K 43/00

Značky: izotopem, způsob, radioaktivním, značeného, injekčního, roztoku, výroby, bromsulfaleinu

Text:

...nevýhody odstraňuje postup podle vynálezu. Příprava injekčního roztoku bromsulfaleínu značeného radioaktivním ízotopem jódu je zde prováděna tak, že se na předem připravenou neradioaktivní reakční směs, sestávající z chromatograficky čistého bromsulfaleinu ve vodném roztoku o koncentraci 10-1 až 10-4 mol/l a hodnotě pH 2,0 až 8,0 a peroxídu vodíku o koncentraci 101 až 103 mol/1 působí roztokom 50-2 000 MBq radioaktivního jodidu sodného...

Způsob výroby injekčního roztoku bromsulfaleinu značeného radioaktivním izotopem jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249288

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kopička Karel, Hradilek Pavel, Kronrád Leo

MPK: A61K 43/00

Značky: injekčního, roztoku, způsob, radioaktivním, bromsulfaleinu, výroby, značeného, izotopem

Text:

...nezreagovaný nejödovený bromsulfalein a dále v určitém poměru zastoupené mono- a dijódbromsulfalein. Přitom biologické chování jednotlivých složek je různé, a proto je třeba připravit značený dijödbromsulfalein pomocí izotopové výměnné reakce ve vysoké radiochemické čistotě. Pro některé účely, zejména funkční testy, je výhodnější používat monojôdbromsulfalein, který má rychlejší průběh vylučování z organismu.Uvedené metody jsou tedy...

Zařízení pro zrovnoměrnění tepelných zatížení teplosměnných ploch spalovacích komor palivových pecí, kotlů a obdobných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249287

Dátum: 12.03.1987

Autor: Wagner Josef

MPK: F28F 9/20

Značky: zatížení, kotlů, tepelných, pecí, zařízení, spalovacích, teplosměnných, zrovnoměrnení, ploch, obdobných, komor, palivových

Text:

...úchytných prvků. Volba vhodného typu stínicího prvku se provádí individuálně, předevšímpodle tepelných poměrů ve spalovací komoře, výrobních možností a v neposlední řadě i podle výše nákladů plynoucích z použití stinicích prvků.Při použití stínicích prvků v provedení podle vynálezu, plnících funkcí regulačních tepelných odporu, je mpžno podstatné snížit nerovnoměrnosti V přestupu tepla do teplosměnných ploch nebo systémů a současně, za jinak...

Polyvalentní probiotický přípravek pro konzervaci objemových krmiv a fermentační úpravy surovin ke krmným účelům

Načítavanie...

Číslo patentu: 249286

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jakobe Petr, Mičan Petr, Přikryl Jaroslav

MPK: A23K 3/02

Značky: krmiv, přípravek, krmným, účelům, objemových, konzervaci, probiotický, polyvalentní, surovin, úpravy, fermentační

Text:

...proceu se uplatñují jen krát~ kodobě při pH 6,0 až 4,9. Analogickým mechanismem působí prostředek podle vynálezu i V přípravě fermentačních úprav slámy, zeleniny a odpadů potravinářského průmyslu.Příklady složení prostředku podle vynálezu jsou uvedeny následovně a je provedeno srovnání přípravků podle vynálezu s přípravky monovalentními a s jinými kombinacemi přípravků ve složení mimo vynález.Polyvalentní probiotický přípravek I. (solubilni...

Způsob tepelného zpracování litých polotovarů, zejména ingotů z jemnozrnné konstrukční oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 249285

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lapčíková Jiřina, Uherek Jan, Turek Jiří, Strakoš Martin, Borák František

MPK: B22D 7/00, C21D 1/26

Značky: konstrukční, tepelného, litých, oceli, jemnozrnné, zejména, způsob, ingotu, zpracování, polotovarů

Text:

...nebo spodem do čtvercových kokil. Podstatou vynálezu je, že lité polotovary, jejichž ocel má součet obsahu hliníku a dusíku V množství podle hmotnosti V rozmezí od 0,021 do 0,100a obsah dusíku v rozmezí od 0,005 do 0,020 2 se po odliti odstaví na dobu od 0,75 do 2,50 ha s ještě neztuhlým jádrem se usadí do ohřívací pece s následným ohřevem v ohřívací peci na teplotu 1 270 až 1 330 OC, zahrnujícím v průběhu ohřevu izotermickou prodlevu s...

Zařízení pro regulaci průtoku vzduchu do fermentoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249284

Dátum: 12.03.1987

Autori: Seichter Pavel, Přehnal Vojtěch

MPK: G05D 11/00, G05D 11/13

Značky: zařízení, regulaci, průtoku, fermentoru, vzduchu

Text:

...ovláda regulační ventil obtoku vzduchového potrubí a tím i celkový průtok vzduchu přes sterilizační filtr do fermentoru. Přitom V hlavní větvi přívodu vzduchu je udržován minimální průtok vzduchu zhruba na ůrovni převodu kyslíku z plynné do kapalné fáze. Tímto způsobem je zařízením podle vynálezu u daného fermentoru dodáváno do systému skutečně optimální množství vzduchu při nejvyšším využití kyslíku.Příklad provedení zařízení podle...

Způsob řízení činnosti procesoru s průběžným vyhodnocováním analogových veličin a zapojení obvodu k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 249283

Dátum: 12.03.1987

Autori: Linc Rudolf, Popov Petr, Severa Josef

MPK: G06F 9/00

Značky: provádění, zapojení, analogových, činnosti, průběžným, obvodů, řízení, způsob, procesoru, veličin, vyhodnocováním

Text:

...datový, adresový a řídící skupinový výstup z procesoru je spojen jednak s řízeným objektem a jednak s multiplexerem analoqových vstupů a s multiplexerem referenčních vstupních hodnot. Vstupy multiplexeru analogových vstupů jsou propojeny s výstupy řízeněho objektu a výstup multiplexeru analogových vstupu je spojen s prvním vstupem komparátoru. Druhý vstup komparátoru je spojen s výstupem multiplexeru referenčních vstupních hodnot a...

Zařízení pro odstraňování převisu opevněných melioračních kanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249282

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hrubý František, Hruška Bohuslav

MPK: E02F 3/40

Značky: zařízení, melioračních, kanálu, odstraňování, opevněných, převisu

Text:

...při němž nedochází k porušování nezpevněné části kanálu. Tím se prodlužuje životnost melioračního zařízení a dochází k úspoře nákladů na pracnou ruční rekonstrukci a k úspoře mezd. Řešením podle vynálezu dochází ke zrychlení práce u zvláště zanesených kanálů, jelikož pohyblivý břit zvětšuje objem lopaty o 30 Q.Na výkresech je na obr. 1 znázorněn pohled na zařízení pro odstrañování převisu opevněných melioračních kanálů v nárysu, na obr....

Zařízení pro ovládání konfuzoru vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249281

Dátum: 12.03.1987

Autor: Nagy Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: ovládání, vzduchového, stroje, zařízení, konfuzoru, tkacího

Text:

...přesdruhé rameno vahadla s čtyřčlenným mechanismem nesoucím konfuzor.Vytvořením zařízení podle vynálezu se docílí minimalizace členů jednotlivých mechanismů pro ovládání pohybu konŕuzoru, čímž se zvýši tuhost celého zařízení, zmenší se setrvačné síly a tím se umožní i zvýšení otáček tkacího stroje. Další výhodou tohoto řešení je, že konfuzor opouští osnovní nitě v dostatečně vzdálenosti od vazného bodu, čímž se adstraní případné pruhování...