Archív za 1987 rok

Strana 324

Kluzné poddajné axiální segmentové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 249400

Dátum: 12.03.1987

Autor: Sedláček Jaroslav

MPK: F16C 17/06

Značky: segmentové, ložisko, poddajné, axiální, kluzné

Text:

...podle vynálezu se dosahuje větší životnosti a spolehlivosti celého ložiska,které lze použít pro vysokoobrátkové stroje.Příklad konkrétního provedení kluzného poddajného axiálního segmentové ložiska podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje nárysný-pohled na kluzné poddajné axiální segmentová ložiska a obr. 2 řez rovinou A-A 2 obr. l.Kluzné poddajné axiální segmentová ložiska podle vynálezu je...

Sportovní obuv speciálního určení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249399

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vašek Jan, Štorek Josef, Ťopek Karel, Janoš František

MPK: A43B 5/00

Značky: určení, sportovní, speciálního

Text:

...běžecká lyže, V okamžiku maximálniho ohybu obuvi a obr. 3 boční pohled na stav podle obr. 2 v okamžiku, kdy je obuv zpětně napřímena.Sportovní obuv speciálního určení, zejména pro lyžařský běžeoký a turistický sport má ve špicové části mezi svrškem l a podšívkou Q uloženu tužinku 1, zalepenou na šicí dílně pomocným spojem. Tužinka 3 je pro tyto účely přesně tvarově řešena a s maximální přesností naložena. Tužinka 3 sestává ze základního...

Způsob přípravy semipermeabilních membrán na bázi sulfonovaného poly[oxy-(2,6-dimethyl-1,4-fenylenu)]

Načítavanie...

Číslo patentu: 249398

Dátum: 12.03.1987

Autori: Reinoehl Vilém, Vacík Jiří, Schauer Jan

MPK: C08J 5/18, C08L 71/04, B01D 13/04...

Značky: bázi, poly[oxy-(2,6-dimethyl-1,4-fenylenu, přípravy, způsob, semipermeabilních, sulfonovaného, membrán

Text:

...rozpouštědlem nebo srážedlem sulfonovaného PPO, které je mísitelné s použitým chlorovaným rozpouštědlem nebo aromatický uhlovodík například benzen, toluen nebo směs aromatického uhlovodíku se špatným rozpouštědlem nebo srážedlem sulfonovaného PPO, které je s aromatickým uhlovodĺkem mísitelné. K špatným rozpouštědlúm nebo srážedlům sulfonovaného PPO patří například alkoholy jako methanol, 1-butanol, 1-oktanol atd., ketony jako...

Zařízení pro nouzové dynamické brzdění stejnosměrných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249397

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vaško František, Vobruba Zdeněk, Ruml Ladislav

MPK: H02P 3/12

Značky: zařízení, nouzové, dynamické, strojů, stejnosměrných, brzdění

Text:

...na přítomnosti napětí v elektrické síti. Brzdný účinek přitom klesá s časem tak, že se s nastupujícím účinkem mechanického brzdového zařízení nesčítá.zařízení podle vynálezu je dále blíže popsáno na příkladu provedení a podle připojeného výkresu, na němž je nakresleno schéma zapojení zařízení.Kotva stejnosměrného stroje l je připojena na výstup zdroje napětí g a současně je spojena s elektrickým obvodem, tvořeným spínačem Q a k němu...

Pružná disperzní hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 249396

Dátum: 12.03.1987

Autori: Křenek František, Štepita Matej

MPK: C08L 33/02, C09D 3/80

Značky: disperzní, pružná, hmota

Text:

...a pigmenty. Ethanolamoniová disperzní hmota je trvale pružná, zachovává se mechanické vlastnosti při normálních i zvýšených teplotách, odoláva účinkům vody a organických rozpouštědel a má dobré mechanické vlastnosti. Na substráty se nanáší natíráním, stěrkováním, válečkováním nebo stříkáním. Disperzní hmota se může nanašet na suché i na vlhké podklady, aniž by se neqativně projevila soudržnost, je netoxická, nehořlavá a hygienicky nezávadná....

Způsob zvýšení měrného odporu pigmentů oxidu železitého a oxidu titaničitého barnatými sloučeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249395

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kalík Ladislav, Till Jiří, Šváb Milan, Stabryn Jaroslav, Jiráková Dagmar, Pokorný Milan, Hudeček František, Pálffy Alexander, Závodník Jiří, Halamová Květoslava, Sládeček Linhart, Nedorost Miroslav

MPK: C09C 1/24, C01G 23/047, C01G 49/06...

Značky: pigmentů, titaničitého, zvýšení, barnatými, oxidů, způsob, železitého, měrného, sloučeninami, odporu

Text:

...pigmentu.Množství přidané barnaté soli mělo by se volit tak, aby v pigmentu nezůstaly přebytečne rozpustné Ba 2 ionty. V případě malého přebytku harnatých solí je možno provést další částečné vymytí pigmentu. Použije-li se Bas, přejde opět při sušení vlivem oxidace vzdušným kyslíkem v nerozpustný BaSO 4.Způsob zvýšení měrného odporu pigmentů oxidu železitého a oxidu titatiničitého podle vynálezu je charakterizován tím, že se k...

Způsob výroby 7-acetyloxymethyl-5-chlor-bicyklo(2,2,1)heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249394

Dátum: 12.03.1987

Autori: Žák Bohumil, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír, Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 49/477

Značky: způsob, 7-acetyloxymethyl-5-chlor-bicyklo(2,2,1)heptan-2-onu, výroby

Text:

...roztok a při teplotě 20 Í 10 °C nasytí 1,05 až 1,5 molárním množstvím bezvodého plynného chlorcvodíku vztaženo na 1 mol ketoacetátu vzorce II. Po 24 až 100 hodinách stání při výše uvedené teplotě se k reakční směsi přidá aktivní uhlí a po odfiltrování nerozpustných podílů se zředí 2 až 4 násobným objemovým množstvím ledové vody. Po 2 až 10 hodinách stání se vyloučené krystaly odsají, promyjí ledovou vodou a po jejich vysušení se získá...

Zapojení pro regulaci synchronního chodu dvou stejnosměrných motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249393

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rejlič Jakša, Tušla Petr

MPK: H02P 5/52

Značky: synchronního, regulaci, chodu, zapojení, stejnosměrných, motorů

Text:

...obvodu indikujívzájemné natočení. Každý stejnosměrný motor gl, gg má v obvodu kotvy spínač §§ł, § 23, kteréobstarávají vlastní řízení souběhu a jsou řízeny z komparátoru 5. První a druhý spínač §gł, ggg je přemostěn prvním a druhým odpoŕem gl, gg. Napájení obou motoru gł, gg je ze společného napájecího zdroje ggg.Do regulátoru 5, který je podstatou celého zapojení a skládá se ze tří hradel gl, gg a gg, obvodu sumace a střední hodnoty §,...

Zapojení pro fázově kmitočtovou synchronizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 249392

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kubeček Antonín

MPK: H03L 7/00

Značky: synchronizaci, zapojení, kmitočtovou, fázové

Text:

...vstupem obvodu generace maskovacího impulsu 3, k jehož druhému vstupu je spojen i výstup druhého zpoždovacího obvodu g. Výstup obvodu generace maskovacího impulsu Q je spojen se vstupem obvodu pro generaci výstupního impulsu §. K druhému vstupu tohoto obvodu pro generaoi výstupního impulsu É je spojen výstup obvodu fázově kmitočtové synchronizace 3, jenž má dva vstupy, a to jednak vstup připojený na výstup zpožděné synchronizace z...

Zařízení pro ovládání spojky motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249391

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bold Petr, Krob Lumír

MPK: F16D 23/12

Značky: spojky, zařízení, vozidel, ovládání, motorových

Text:

...přes zpětný ventil g do akumulátoru Q tlaku. Při překročení nastavené hodnoty tlaku je část média přepouštěna pojistným ventilem 2 do nádrže l. Tlakové médium je přiváděno do akumulátoru 5 tlaku do pravé komory válce 1 a posouvá píst 1 vlevo, čímž dojde k odepnutí spojky. Při rozjezdu vozidla se zvyšovaním otáček motoru zvyšuje tlak od čerpadla, tlakové médium proudí přes první trojcestný ventil 5 do levé komory válce 3 až se tlaky média v...

Zařízení pro dálkové ovládání spojky volného bubnu dvoububnového těžního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249390

Dátum: 12.03.1987

Autori: Frank Jan, Zelenka Miloslav, Ruml Ladislav

MPK: B66B 15/00

Značky: dálkově, ovládání, stroje, volného, dvoububnového, spojky, bubnu, těžního, zařízení

Text:

...to znamená, že se vypne jeho první kontakt ggg a zapne se jeho druhý kontakt ggg. Dále přepnutím kontaktního spínače gg do polohy rozpojit se rozpojí jeho druhý kontakt 392 a spojí se jeho první kontakt 393, který zavede elektrický proud do druhého elektromagnetického ventilu lg. Píst druhého elektromagnetického ventilu lg se přesune do horní polohy a tlakový vzduch přivedený do druhého ovládacího prostoru ll přestaví šoupátko lg...

Uchycení vnitřní nádoby dvouplášťového zásobníku s pracovní teplotou pod 0 stupňů C

Načítavanie...

Číslo patentu: 249389

Dátum: 12.03.1987

Autori: Plášil Vladimír, Bátorová Věra, Varga Karel, Fridrich František, Nožička Břetislav

MPK: F17C 13/08

Značky: dvouplášťového, stupňů, teplotou, zásobníku, pracovní, vnitřní, nádoby, uchycení

Text:

...vnitřní nádoby, a dosáhne se možnosti optimálního návrhu pláště vnější nádoby včetně obvodových výztuh. Ploché závěsy neomezují dilatační pohyb vnitřní nádoby a síly, které jsou přenášeny závěsy do vnitřní nádoby, působí převážně ve směru tečném ke stěně nádoby v ploše co největší tak, aby ohybové namáhání skořepiny vnitřní nádoby a napětově špičky byly co nejmenší. Ploché závěsy navíc zabezpečují vnitřní nádobu proti pootočení i vysunutí...

Hermetická bezucpávková magnetická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249388

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rybníček Zdeněk, Sklenář Jan

MPK: F16D 27/01

Značky: hermetická, magnetická, spojka, bezucpávková

Text:

...nevodivého materiálu.Uvedené nevýhody jsou odstraněny hermetíckou bezucpávkovou maqnetickou spojkou, sestávající z vnějšího a vnitřního rotoru se dvěma nebo více páry permanentních magnetů a hermetizační přepážky, jejíž podstata spočíva v tom, že povrch náboje a povrch permanentních magnetů vnítřního rotoru i vnější a vnitřní povrch trubky a permanentních magnetů vnějšího rotoru je opatřen nevodivou ochrannou vrstvou z chemicky a tepelně...

Termoluminiscenční detektor sintrovaný nebo skleněný

Načítavanie...

Číslo patentu: 249387

Dátum: 12.03.1987

Autori: Trousil Jaroslav, Dohnal Jan, Plichta Jiří, Koten Jiří

MPK: G01T 1/11

Značky: detektor, termoluminiscenční, sintrovaný, skleněný

Text:

...nebo skleněné detektory, jsou jejich plochy opracovány leštěním tak, aby byly průhledné. Vzhledem ke skutečnosti, že termoluminiscence je objemovým efektem, pžedpokládalo se, že dokonalé vyleštění povrchu detektoru dovolí maximálnímu množství TL světla z celého objemu detektoru dopadnout na fotokatcdu fotonásobiče, který je používán při měření jako detektor světla. Dokonalé leštění povrchu ovšem znamená zvýšení nákladů ná výrobu ve...

Zařízení pro zpětné získávání tepla z teplých odpadních vod, pro předohřev užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249386

Dátum: 12.03.1987

Autor: Skokan Vladimír

MPK: F24J 3/00

Značky: zařízení, teplých, užitkové, získavání, odpadních, zpětné, predohrev, tepla

Text:

...odvaděcího potrubí u dna. zabránění vysátí vody z nádrže při zahlcení odvodního potrubí je provedeno zavdušñovacím ventilem v nejvyšším místě odvodu. Usazený kal u dna nádrže je vypustitelný bez přídavného zařízení hydrostatickým tlakem sloupce vody V nádrži otevřením šoupěte na výpusti z nádrže. Zařízení podle vynálezu nevyžaduje žádný příkon energie, je dobře čistitelné proudem tlakové vody z vodovodu po odklopení víka, vyžaduje malé...

Vnitřní uklidňovací nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 249385

Dátum: 12.03.1987

Autor: Cyprián Karel

MPK: G01F 23/00

Značky: vnitřní, nádoba, uklidňovací

Text:

...na potřebu údržby. Vnitřní uklidñovací nádoba nemá žádné pohyblivé součástí a je realizovatelná z kovového materiálu s možností pokrytí ochrannou vrstvou nebo z plastických hmot, takže spolehlivě odoláva koroznim účinkům pohybujicích se kapalin. Vnitřní uklidñovací nádoba podle tohoto vynálezu umožňuje spolehlivou automatízacivýrobních pochodů s maximálním využitím surovín a beze ztrát. Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněna vnitřní...

Žáruvzdorná směs pro tvárnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 249384

Dátum: 12.03.1987

Autori: Krejči Josef, Mandl Miroslav

MPK: F27D 1/00

Značky: tvárnice, směs, žáruvzdorná

Text:

...1 ezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že žáruvzdorná směs obsahuje 0,001 až 5 S hmotnostních přísady, jejíž teplota odpařování je nižší než teplota tavení nebo tepelného zpracování směsi, například kysličník zinečnatý nebo silikokalcíum.Přísada uvedené látky do žáruvzdorné směsi při teplotě odlévaného materiálu tvárnice nebo i při teplotě nižší ze svého objemu vylučuje plyn, rozkládá se, nebo sublimuje. Výhodou vynálezu je, že se potlačí...

Zařízení pro bezdrapákové protahování odvětvovacími stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 249383

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nejezchleb Borek, Adámek Ivo, Formánek Vojtěch

MPK: B27L 1/00

Značky: zařízení, protahování, odvětvovacími, stroji, bezdrapákové

Text:

...zařízení pro hezdrapákové protahování je znázorněno na připojenémZařízení pro bezdrapákové protahování podle výkresu je tvořeno teleskopem 3, který je posuvně umístěn v trubkovém vedení 1 pevně přichyceném v zadní části tažněho prostředku ł. Teleskop 3 je v horní části pevně spojen prostřednictvím závěsu hubice 1 s lanovou hubicí §. Zajištění žádané výšky lanové hubice § je provedeno prostřednictvím závěsu lanové hubice 1 a...

Způsob výroby skladovacích jednotek obsahujících borovou absorpční vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249382

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šlár Ivo, Schejbal Tomáš, Bárdoš Jozef, Lelek Vladimír

MPK: G21F 1/12

Značky: borovou, obsahujících, skladovacích, vrstvu, způsob, výroby, jednotek, absorpční

Text:

...jednotek. Potrebné absorpční vlastnosti jsou způsobem výroby podle vynálezu řešeny nezávisle volbou tlouščky vrstvy boridů, tj. teplotou s dobou trvání difuzniho procesu. Difúzní boridování je oproti objemovému legování bôrem ekonomicky výhodnějši. Další výhodou je možnost použití méně ušlechtilých ocelí jako základního materiálu, neboř vrstva boridů tvoří protikorozní ochranu základního materiálu.Způsob výroby skladovacích jednotek...

Jednočinný měnič stejnosměrného napětí na galvanicky oddělené stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249381

Dátum: 12.03.1987

Autor: Smolík Václav

MPK: H02M 3/135

Značky: jednočinný, galvanicky, stejnosměrné, stejnosměrného, oddělené, měnič, napětí

Text:

...se nabíjí napěčovými špičkami při rozpojeněm spínacím tranzistoru, který je tímto 1 chráněn proti průrazu a tuto energií v aktivní fázi dodává do tlumivky. Transformátor nemá vzduchovou mezeru.Na obr. 1 je blokové zapojení jednočinného měniče s ímpulsní stabilizací podle tohoto vynálezu a na obr. 2 je zobrazen průběh napětí na spínači.Primární vinutí transformátoru Ä je zapojeno v sérii se spínačem l. K sekundární straně transformátoru 3...

Prostředek pro čištění čistých a technických plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249380

Dátum: 12.03.1987

Autori: Buryan Petr, Komárek Josef, Burkhard Jiří, Břízová Eva, Grznárová Anna

MPK: B01D 53/02

Značky: prostředek, čistých, čištění, technických, plynů

Text:

...nebo výměny a s tim souvisí i nutnost časté kontroly.Potřeba časté regenerace je způsobena bud nízkou sorpční kapacitou materiálu nebo relativně nízkými specifickými elučními objemy na těch typech materiálů, které pracují v podstatě jako stacionární fáze V plynové chromatografii. Tuto druhou příčinu je v některých případech možno zčásti eliminovat chlazením čisticího materiálu na nízká teploty, čímž se však zvyšují provozní...

Prachová komora pro životnostní zkoušení výrobků v prašném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249379

Dátum: 12.03.1987

Autor: Urban Karel

MPK: G01N 17/00

Značky: prostředí, životnostní, prachová, zkoušení, prašném, výrobků, komora

Text:

...obrázcích, kde na obr. l je řez zkušební komorou a na obr. 2 detail provedení vzduchové trysky u průhledového okénka.Prachové komora, jejíž plášť l je opatřen dvířky 3, má uvnitř několik děrovaných roštůA na ukládání zkoušených výrobků. Ve Spodní části § komory je na ose Z upevněn alespoň jedenkartáč É a stěrací tyč Q. V plášti l jsou průhledová okénka Ä, trubka lg pro doplñování zkušebního prachu a filtr li, sloužící k zachycování prachu z...

Vysoce účinné Cu-katalyzátory urychlující některé nukleofilní substituce aromatických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249378

Dátum: 12.03.1987

Autori: Horyna Jaroslav, Král Tomáš, Šlosar Petr

MPK: B01J 23/72

Značky: substituce, sloučenin, cu-katalyzátory, urychlující, vysoce, nukleofilní, účinné, aromatických, některé

Text:

...nebo Sandmayerovy. S výhodou lze připravovat nové katalyzátory například z odpadních kataly 3 249378zátorů dehydrogenační výroby acetaldehydu.Cu-katalyzátory podle tohoto vynálezu mají významné přednosti V porovnání s dosud používanou elementární mědí, jejími slitinami a sloučeninami mědi. Hlavní výhody jsouměč a její sloučeniny jsou u nových katalyzátorů rozptýleny na rozměrném povrchu porézníhokřemičitého nosiče, přičemž i povrch vnitřních...

Snímač pro měření úhlové rychlosti rotačního pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249377

Dátum: 12.03.1987

Autor: Šmajstrla Vojtěch

MPK: D01H 13/32

Značky: úhlové, pohybu, měření, rychlostí, snímač, rotačního

Text:

...rozdílu řĺu- gñgPotom např. u rotujícího disku § s rovnoběžnými čelními stěnami, tvoŕícího světlopropustný prostředek, je v důsledku napětí způsobeného odstředivými silami rozdíl velikostí obou hlavních napětí (radiálního a tečného a tedy i rozdíl optických drah, úměrný druhé mocnině úhlové rychlostiar. Když na disk Ě necháme dopadat psprsek polarizovaného světla s rovinou polarizace svírající orientovaný úhelĺĺ/4 s radiálou disku Q a za...

Zařízení pro dispergaci plynu do kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249376

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jaroměřský Jaroslav, Melichar Bohuslav, Vítek Oto, Khol Miroslav, Seichter Pavel

MPK: B01F 13/02

Značky: plynů, zařízení, kapaliny, dispergaci

Text:

...vnější hrana je od vertikální osy radiálního míchadla vzdálena nejméně o stejnou nebo větší vzdálenost než jsou od této osy vzdáleny vzdušnicí výstupní otvory větracího věnce každá stabilní radiální narážka je umístěna tak, že její tečna svírá V bodě 5 s radiálním směrem 0 ° až 30 ° proti směru otáčení.Řešení podle vynálezu je využitelne i pro rychloběžné radiální míchadlo při zajištění potřebné dispergace plynu do kapaliny. Příznivým...

Konvertor na výrobu nitrózních plynů ze vzduchočpavkové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 249375

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mitlenerová Lenka, Sprinz Milan

MPK: B01J 19/24

Značky: směsi, konvertor, nitrózních, plynů, vzduchočpavkové, výrobu

Text:

...konverze 5 žádaným výtěžkem, který ovlivňuje ekonomiku provozu, například výrobny kyseliny dusičné a stabilitu provozu. V praxi bylo již zjištěno, že se neosvědčil ani konvertor s uspořádáním toku vzduchočpavkově směsi konvertorem zespoda nahoru. Vykazoval nevýhody u zařízení, která následujív procesu chemické výroby za konvertorem.Proto se navrhuje podle vynálezu zdokonalení konvertoru na výrobu nitrőzních plynů ze vzduchočpavkové směsi 5...

Způsob likvidace emulzní kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249374

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sehnal Vojtěch, Ševčík Jan

MPK: B01D 17/04

Značky: emulzní, likvidace, kapaliny, způsob

Text:

...řeší vynález zpúsobu likvidace znehodnocené emulzní kapaliny,spočívající v tom, že se zmíněná emulzní kapalina nejprve rozrazí kyselinou sírovou (B 2504) nebo jejím vodným roztokem, načež po odstranění vyraženého oleje se zbývající kapalina dočistí aktivovaným slévárenským bentonitem, jenž obsahuje 3 až 5 S hmot. normálního uhličitanu sodného (Na 2 C 03).Realizací shora popsaného postupu se dosáhne toho, že se znehodnocená emulzní kapalina...

Způsob řízení přepínání adsorbérů s pevným adsorbčním ložem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249373

Dátum: 12.03.1987

Autori: Doležal Lubomír, Jirsa Jan

MPK: B01D 53/02

Značky: ložem, řízení, adsorbčním, adsorberů, způsob, pevným, přepínání

Text:

...odběr je umístěn uvnitř pevného lože, V takové vzdálenosti od konce lože, která zaručuje, že v průběhu vlastního přepnutí adsorbérů nedojde k proskcku oproti systémům, které jsou řízeny od koncentrace odstraňované složky až na výstupu z adsorbčního lože.Způsob řízení přepínání absorbérü podle vynálezu je zřejmý 2 přiloženého obrázku 1 a 2. Na obr. 1 je zobrazeno schéma příkladného řešení adsorbční stanice pro čištění vzduchu před...

Způsob přípravy šedohnědého zirkonového pigmentu s obsahem iontů bizmutu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249372

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pecárková Květoslava, Trojan Miroslav

MPK: C01G 25/00, C03C 8/12

Značky: přípravy, iontů, šedohnědého, bizmutu, způsob, zirkonového, pigmentů, obsahem

Text:

...výpalu směsi přešly ionty molybdenu čí wolframu do čtyřmocného stavu, ve kterém se zabudovaly do struktury vznikajících zirkonovýoh mikrokrystalků jako neharvené substituční nenabité poruchy na místě ziskonia (Moär,Wšr). Pouze přítomnost iontů bizmutu dává výpalku světle žluté či béžové zbarvení. Intenzívního zbarvení se docílí teprve přežíháním zirkonových mikrokrystalků z výpalku na teplotyvýpalek se proto dále podle vynálezu promyje...

Způsob stanovení trimekainu a jeho metabolitů v biologickém materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249371

Dátum: 12.03.1987

Autori: Chmela Zdeněk, Stránský Zdeněk, Šafařík Luděk

MPK: G01N 27/26

Značky: stanovení, metabolitu, materiálů, trimekainu, biologickém, způsob

Text:

...sledování využívá krevní plasmy jako vzorku, chlorovaných uhlovodíků jako extrakčního rozpouštědla a kapilärní izotachoforézy jako analytické metody.Nově navrhované metoda stanovení trimekainu a jeho metabolitů je relativně jednoduchá a selektivni, nevyžaduje derivatizaci vzorku a dovoluje pracovat metodou kalibrační přímky pořízené se vzorkem lyofilizované lidské plasmy. Použití metody je pro trimekaín i jeho metabolity prakticky stejné a...

Způsob stanovení chloridu nebo bromidu karbethopendecinia

Načítavanie...

Číslo patentu: 249370

Dátum: 12.03.1987

Autori: Zapletal Jiří, Pavelek Zdeněk

MPK: G01N 31/08

Značky: karbethopendecinia, stanovení, způsob, bromidů, chloridů

Text:

...štěpení. Při tomto rozkladu se tvoří degradační produkty, ve kterých v případě halogenidů je převážně zastoupen methyl halogenid a odpovídající terciální amin (HoubenMethoden der organischen Chemie, Band XI/1, str. 961). Tento jev byl pozorován rovněž při plynové chromatografíi alkyltrímethylhalogenidü Barry, Saunders J. Pharm. Sci. 60, 645/K ověření uvedeného faktu při stanovení bromídu respektíve chloridu karbethopendecinia plynovou...

Zařízení pro plynulé lití odlitků z neželezných kovů a jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249369

Dátum: 12.03.1987

Autori: Choura Miloš, Koritta Josef, Romaniak Petr

MPK: B22D 11/00, B22D 11/08

Značky: jejich, odlitků, kovů, lití, plynule, zařízení, neželezných, slitin

Text:

...je umístěna grafitová kokila tak, že je možno ji posunovat. Měděný chladič je proti styku s taveninou chráněn kelímkem ze žáruvzdorného materiálu a líc chladiče je chráněn mezikružím ze speciálního žáruvzdorného materiálu. Posunování grafitové kokily směrem do taveniny a tím i opotřehovaného prostoru zóny krystalizace zajišťuje speciální podávací zařízení,které umožňuje přetržitou výměnu qrafitových vložek nebo plynulé posunování kokily,...

Způsob výroby perlových dextranových materiálů pro gelovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 249368

Dátum: 12.03.1987

Autori: Beneš Milan, Plichta Zdeněk, Švec František, Peška Jan, Čoupek Jiří, Lenfeld Jiří

MPK: G01N 31/08

Značky: způsob, gelovou, materiálů, perlových, chromatografii, výroby, dextranových

Text:

...vody v rozsahu 10 až 20 ml/g je vhodné vycházet ze zřéděných roztoků dextranu v koncentraci 5 až 25 hmot. Ukázalo se, že poměr síčovadla k dextranu nutný k dasažení stejné zádrže vody, závisí silně na koncentraci dextranu ve výchozím roztoku o koncentraci 40 1-chlor-2,3-epoxypropan v množství 8,6 g/100 g dextranu, při 30 koncentrpci 16 a při 25 koncentraci již 27 g 1 ~chlor-2,3-epoxypropanu/100 g dextranu. Při použití roztoků o nižší...

Zařízení na nedestruktivní stanovení kvality materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249367

Dátum: 12.03.1987

Autori: Skrbek Břetislav, Procházka Vladimír

MPK: G01N 29/00

Značky: stanovení, kvality, nedestruktivní, zařízení, materiálů

Text:

...což umožňuje rychlé zmapování kvality zejména velkých a složitých odlitkůVýsledek měření, který je vyjádřen polohou a velikosti vektoru, se dostaví okamžitě. Lze jej vyhodnotit po stanovení dovolených mezí polohy koncového bodu vektoru podle proporcionality s mechanickými vlastnostmi udanými výkresem a státní normou.Příklad konkrétního provedení zařízení podle vynálezu je uveden na přiloženém výkresu,kde je znázorněno blokové schéma...

Zařízení pro automatické řazení stupňů dvou nebo vícestupňové převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249366

Dátum: 12.03.1987

Autori: Wangler Jan, Sýkora Jan

MPK: F16H 5/64

Značky: stupňů, vícestupňové, převodovky, řazení, zařízení, automatické

Text:

...šoupátko rozváděče 1 v horní poloze aProtože je tlak v inverzním kanálu gl vždyumožňuje svými nákružky spojení přívodního kanálu Q s kanálem nižšího stupně l a zároveň spojení kanálu vyššího stupně g s odpadem vyššího stupně 1.V převodovce je zařazen nižší pŕevodový stupeň. Při zvyšovaní otáčok výstupního hřídele převodovky vzrůstá tlak kapaliny v rychlostním kanálu lg a při určité velikosti tohoto tlaku v prostoru nad rychlostním nákružkem lg...

Hermetické uložení bezucpávkové magnetické spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249365

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sklenář Jan, Klohna Josef, Rybníček Zdeněk

MPK: F16D 27/01

Značky: hermetické, bezucpávkové, magnetické, spojky, uložení

Text:

...tok a vnější část z nerezového materiálu stoprooentní sterilitu, odolnost vůči vysokým teplotám nad 200 °C a chemicky agresívním prostředím v tlakových. beztlakových a podtlakových aparátech. Přenos rotačního pohybu může být prováděn i ve výbušném prostředí.Na přiložených výkresoch je schematicky znázorněno příkladné provedení hermetického uložení bezucpávkové magnetické spojky podle vynálezu, kde obr. 1 představuje osový řez v nárysu a obr....

Způsob výroby bílých chlupových kloboučnických polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249364

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novák Štěpán, Kosla Adolf, Šmíd Zdeněk

MPK: D06L 3/12, D04H 17/00

Značky: způsob, chlupových, kloboučnických, výroby, polotovarů, bílých

Text:

...části vláken je neegálnost bílých klobcučnických výrobků větší, čím intenzívnější je optické bělení a opracování povrchu plsti.Uvedené nedostatky odstraňuje řešení podle vynálezu, které zabezpečuje vybělení celé délky srsti. Apikálni části králičích a zaječích chlupü se opticky vybělí před poškozením mořicím procesem a zbytek délky srsti v následující zušlechtovací operací.Podstata řešení spočíva v tom, že do běžné mořicí lázně se přidá 0,1...

Zařízení na měření nerovnoměrnosti rotačního pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249363

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lanštiak Bohumil, Humlhans Jan

MPK: G01D 5/245

Značky: nerovnoměrnosti, pohybu, měření, rotačního, zařízení

Text:

...použít stabilizace kmitočtu § křemenným krystalem nebo stabilizovat kmitočet gjiným vhodným způsobem.Kmitočet Ě z tohoto generátoru § postupuje do volně běžícího čítače 1. Je-li spuštěna po příchodu vstupního synchronizačního signálu 52 přes řídící jednotku § činnost celého zařízení, začne se přepísovat vstupní impulsní signál 51 přes řídící jednotku g s okamžitou hodnotou čítače 1 do rychlé vyrovnávací paměti g. Řídicí jednotka Q...

Sendvičová předzcitlivená rycí fólie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249362

Dátum: 12.03.1987

Autori: Oktábec Karel, Rusová Hana, Vrábel Ervín, Čihák Vladimír

MPK: B41M 3/02

Značky: rycí, její, fólie, sendvičová, způsob, výroby, předzcitlivená

Text:

...kaučukového typu jako polyisoprenem přírodním či umělým,kopolymerem butadien-styrenu, butadien-p-chlorstyrenu, butadien-p-vinyltoluenu.Světlocitlivá vrstva se připravuje ze světlostálých pigmentů, plniv a světlocitlivého roztoku dispergací. Na transparentní fólii se nanáší s výhodou máčenim, dále stříkáním,navalováním nebo poléváním V tlouščce suché vrstvy 3-15 pm, optimálně 8 ľm. Fólie se suší při zvýšené teplotě nejlépe V protiproudé...

Sendvičová předzcitlivená slupovací fólie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249361

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čihák Vladimír, Rusová Hana, Vrábel Ervín, Oktábec Karel

MPK: B41M 3/02

Značky: fólie, předzcitlivená, výroby, sendvičová, její, slupovací, způsob

Text:

...versálové pigmenty,eventuálně plniva jako aerosil (oxid křemičitý) apod.Příprava hmoty vrstvy se provádí rozpouštěním jednotlivých podílů v etylenglykolmonoetyléteru letylenglykolmonometyléteru, etylenglykolmonobutyléteru, etylenglykolmonoetyléteracetátu) s následnou dispergací pigmentů, barviv a plniv do směsi. Disperze se zfiltrují a fólie se jimi ovrstvují obvykle máčením nebo poléváním a následným srovnáváním tyčovou stěr 3 249361kou do...