Archív za 1987 rok

Strana 323

Způsob přípravy polyamidových tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249440

Dátum: 12.03.1987

Autori: Klugar Jindřich, Lidařík Miloslav, Šíp Martin

MPK: C08G 59/50

Značky: polyamidových, tvrdidel, přípravy, způsob

Text:

...výrobł tvrdidln ao v prvá fázi postupuje s výhodou tak, že se aldetwd přidává k polyaminu, aš Již vo formě kupila((např. jako vodný roztok formaldehydu) nebo ve formě prášková ha. uko paraformaldełwd).Tvrdidla připravená uvedeným postupom aaou použitelná pro nejrdznějäi typy epoxidových pryskyřic a kompozic aplikovaná Jako lepidla, tmely, lici hmoty a podlahoviny, plutbctony, impregnační hmoty, kontaktní pryskyŕice pro lamináty a jiné...

Lisovací revolverové zařízení pro víceoperační objemové tváření na mechanickém lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249439

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kubíček František

MPK: B30B 15/00

Značky: mechanickém, zařízení, tváření, revolverové, objemové, víceoperační, lisovací

Text:

...přes první klín 213, veda čtvrtý čep 23 g a tím i náboj 231, ke kterému je pevně připojeno pit párů dvoustranných klínů 222, půeobícíoh na kleštinové páky 533, které se opírají o doraoy 221 a ovladají -otevírlní kleětin 533.Zpětný pohyb kleětin 292 je zajíětěn kleätinovými pružineli 222. Osovä aynetrickć stlečování kleätin 59,3 je zabezpečeno pevnou vezbou mezi kleätineni 23,3, ozubeným hřebenem 52 g a štvrtým ozubeným kolem 221, které je...

Způsob výroby koksu s lamelární strukturou karbonizací černouhelné smoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 249438

Dátum: 12.03.1987

Autori: Weishauptová Zuzana, Medek Jiří

MPK: C10B 55/00

Značky: černouhelné, smoly, výroby, způsob, koksu, strukturou, karbonizaci, lamelární

Text:

...Jehličkovitého, resp. planenovitého typu. Při greflteci lehce přechazí v huetou lupinovitou strukturu s velkými rovnomerné vyvinutými ěupinami.Popsaný postup podle vynslezu se pri zachování vsech prednosti filtrace při 380 ai 400 °C vyznačuje nižäí energetickom náročnosti, oetřejäím způsobem děleni a vyllím karbonizečnim výtěžkem. Pri spodité núvaznosti dílcich operací dochází jen k minimelním tepel ným ztrátám.Způsob podle vynálezu je...

Trubkovnice pro mechanickou fixaci trubek před automatickým svařováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249437

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hůlka Zdeněk

MPK: B21D 39/06

Značky: fixaci, mechanickou, svařováním, trubek, trubkovnice, automatickým, před

Text:

...otvoru a mechanicky nalísovanými trubkami jsou vyvozerąým tldtem částečně zdeformováąy.Vylái účinek uvedeného řešení spočíva v tom, že trubka po zalisování do otvoru trubkovnice je těmito výronky nejen správně vystředěna ale i zafixována tak, že je možno s takto sesteveným polotovarem manipulovat bez nebezpečí celkové deformace a vkládat do svařovacího automatu. Tímto řešením odpadá jakékoliv závislost na síle stěny trubky.Sastavování výměníku...

Zařízení pro měření parciálního tlaku plynu v paroplynové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 249436

Dátum: 12.03.1987

Autori: Altmann Josef, Tjuleněv Michal

MPK: G01L 15/00

Značky: paroplynové, měření, plynů, směsi, tlaku, zařízení, parciálního

Text:

...na vakuový systém.žádnou z uvedených metod nemůže být obsluha parního bloku benprostřednö informovúna o výskytu netásností ve vakuových prostorách spojených s parní turbinou. Jejich rozsah se může a taká se pravidelně není během různých provozních režimů, jako je např. najíždční parní turbiray neho přechod z kondenzačního na teplofikační provoz.Uvedená nedostatky podstatne omemuje zařízení pro měření percíálního tlaku v paroplynove směsi...

Směšovač, zvláště pro vznětové motory poháněné dvojím palivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249435

Dátum: 12.03.1987

Autori: Perník Vít, Nodrchal Miloslav

MPK: F02M 21/04, F02D 19/12, F02D 19/02...

Značky: směšovač, motory, dvojím, vznětové, poháněné, palivem, zvláště

Text:

...21 propojeno s podtlekovou oblastí dífuzoru 2. Podtlaková oblast difuzoru 3 je propojena spojovacími otvory 2-s vnitřní dutinou 1 difuzoru Z, do které ústí přívodní potrubí 2, kte rým je přiváděno plynné palivo.4 V přivodním potrubí 2 je uspořádána tryska 1, do které zasahuje odměrná jehla §, vedená v tělese § podtlakového servomotoru 12. Podtlakový servomotor 12 je kluzně uložen ve vodícím pouzdru 2 uapořádaném v přívodním potrubí 2 a...

Elektronický obvod pro stabilizaci amplitudy pro tříbodové oscilátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 249434

Dátum: 12.03.1987

Autor: Neumann Přemek

MPK: H03B 5/04

Značky: oscilátory, elektronický, tříbodové, amplitudy, obvod, stabilizaci

Text:

...B je epojen jednak přes druhý kondenzátor Sa se štvrtým uzlem 4 a jednak přes druhou diodu D a přes první diodu 5. též se čtvrtým uzlem g. První dioda D a druhá díoda Bz jsou polov ny do vodívěho stavu. Spoločný bod první diody h a druhŕdiody B je připojen přes první kondenzátor a s výstupní svorkou i.Tříhodový oscílační obvod, ktorý se přípojuje mezi první svorku L, druhou svorku z a třetí svorku 1 je na výkrese vyznačen čárkovaně. Jak...

Těsnicí labyrint mezi turasem a nosičem housenice

Načítavanie...

Číslo patentu: 249433

Dátum: 12.03.1987

Autor: Mour Ladislav

MPK: B62D 55/14

Značky: labyrint, turasem, housenice, těsnicí, nosičem

Text:

...s osou náboje turesu a jsou dělená na dvě čistí a nsjí na sobě upravený axiální klusnć plocłw, jiní jsou oba díly o sebe apr-ony. přičeně jedna čsst vnějěí~ ho dílu je upevněna k nosiči housenice a druhá část k víku ložiska tak. ia jejich dělicí rovina je ahodni s dělicí rovinou víka ložiska a obě části vnitřním) dílu jsou upevněny k náhoji turasu.Výhodou tohoto ŕeěení je vhodnějěí uspořsdsní drdlsk těsnicího labyrintu, ktori eručuje...

Zařízení pro synchronní stanovení střední hodnoty a dynamické složky rychlosti proudícího media

Načítavanie...

Číslo patentu: 249432

Dátum: 12.03.1987

Autori: Marek Ivan, Hrabovský Miroslav

MPK: G01P 5/04

Značky: dynamické, rychlostí, proudícího, střední, stanovení, zařízení, media, složky, synchronní, hodnoty

Text:

...e nezávislosti prostorového geometrického uspořádání jednotlivých synchronníeh větví e laserového zdroje včetně optického vybavení vůči sobě e vzhledem k proetorovemu uspořádání hydrodynemickóho prvku a potrubí.Vyläího účinku je té dosełeno umístěním sběrné optiky v přípedö konfigurace spätneho příjmu signálu za fokuseční objektívy, nemísto přenosu signdlove informace přes soustavu odrazných a frekvenčních nebo emplitudovených zrcedel do...

Zařízení pro regulaci nabírání plodin do elevátorového sázecího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249431

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čajčík Karel, Příhoda Zdeněk, Toth Tibor

MPK: A01C 9/02

Značky: regulaci, ústrojí, sázecího, plodin, elevátorového, nabírání, zařízení

Text:

...znázorňuje ve schematickém bokorysu pohled na sdzocí jednotky stroje, vybaveného zařízením podle vynálezu, obr. 2 představuje v půdorysu sazecí misku seřízenou na jednu velikost nabíraných plodin, obr. 3 je totáž s miskou, seřízenou na jinou velikost nabíraných plodin, obr. 4 znázorňuje totěž s miskou, sařízenou opět na jinou velikost nabíraných plodin, obr. 5 představuje sázecí misku v bokorysu, seřízenou na jednu velikost sázených plodin a...

Tunelovací stroj s nezávislým pohybem návěsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249430

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rytzko Petr, Kastner Petr, Babáček Václav, Fiala Luděk, Boula Jiří, Staněk Václav, Šedivý Jaromír, Kuklík Vlastimil, Mácha Jaroslav, Drábek Miroslav

MPK: E21D 9/10, E21C 27/22

Značky: tunelovací, pohybem, nezávislým, stroj, návěsu

Text:

...podle vynálezu. Na obr. I je znázorněne celková koncepce tuneloveciho stroje. Na obr. 2 je v nárysu zobrazen príklad provedení teleskopické plošiny,zajiětující tažení návěsů. kdežto na obr. 3 je zobrazen její půdorys.Tunelovací stroj je tvořen tělesem 1, k němuä je pomocí předního závěsu 1 přes kulové lozisko připojene teleskopické plošina 2. Zadní návěs 5 teleskopické plošiny 2 je přes pohyblivý ěep s kulovým ložiskem spojen s komplexem...

Anionaktivní tenzidy na bázi sulfojantaranů z oxypropylenovaných alifatických alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249429

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nikl Stanislav, Paulovič Milan, Peterka Vlastimil, Bareš Milan, Kepl Jiří, Haumer Jaroslav

MPK: C11D 1/28, C11D 1/29

Značky: oxypropylenovaných, anionaktivní, alifatických, bázi, sulfojantaranů, alkoholů, tenzidy

Text:

...vzorcekde R, je allql se 5 až O atomy uhlíku v základním skeletu oqpropylenovený 2 aš 16 jednot kami propylenoxidu R 2 je R, anebo lie e le je alkelický kov, amonná anebo snoniová skupina.49 už 79 5 hmot. vody s zbytek do 100 i hmot. je tvořsn produkty vsdlojších reskci, které probíhudí pri oxyproyylsnsci, estorifikaci maleinmnhydridu a sulfitaci.Zbytek do 100 í tvoří voda, produkty vedelejších reskcí z prípravy vlastního alkoholu,jeho...

Anionaktivní tenzidy na bázi sulfátů oxypropylenovaných alifatických alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249428

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kepl Jiří, Paulovič Milan, Peterka Vlastimil, Nikl Stanislav, Haummer Jaroslav, Bareš Milan

MPK: C11D 1/29

Značky: oxypropylenovaných, alkoholů, alifatických, bázi, anionaktivní, sulfátu, tenzidy

Text:

...sulfáty i když se nepodílí na povrchovä aktivních vlastnosteoh mohou v některých případech zlepsovat reologická vlastnosti roztoku oonzidl podle vy-ndlezu. Vzhledem k zvladnutým sulfatačním procesům a ekonomicwm relacím jsou tenzidy podle vynalozu vhodnědlí i z cenového hlediska.Průměrna molokulová hmotnost onqpropylenovaných alkoholů, případně Jejich směsí s propylenglykoly se stanoví na základě obsahu aktivní hvdroxylové skupiny.554...

Zařízení pro překročení krouticího momentu u pojistných spojek zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249427

Dátum: 12.03.1987

Autori: Urban Zdeněk, Vondráček Jan

MPK: F16D 9/00

Značky: momentu, zařízení, pojistných, zemědělských, překročení, krouticího, strojů, spojek

Text:

...bou souosy hrídel, kloubový teleskopicłtý hrídel bovdenový hrídel, ozubaná kolo, rstězové kolo, nebo řemenice atd.Na pripojením výkrese je na obr. 1 rez pojistnou spojkou, na obr. 2 je částečny rezpláětěm spojky a na. obr. 3 je nárys, bokorys a půdorys trojúhelníkověho segmentu 3.Pojistná spojka umožňuje i snížení namáhání prevodu od setrvačnýoh hmot pri náhlém zastavení prívodu energie do prevodu, jež je minimálně o 50 5 menší, než Hk...

Hlavní válec s vyrovnávačem pro brzdové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249426

Dátum: 12.03.1987

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 11/16

Značky: soustavy, válec, hlavní, brzdové, vyrovnávačem

Text:

...muła být ahora uzavřen umavírací podloikou 21, na níž ve výstupu 11 k zadní brzdě je ustavena pružina zn opřená na ventllek 32, uatavwý před matkou m.Uetavený váleček J v krajní poloze má konec ovalného otvoru 11, ustaven od kolíku z o vzdálenost h. Výtlačný kanál 1,4, pravého hlavního válce g je propojen k přívodnímu otvoru m, rozvádácího prostoru 1,2, leváho hlavního válce E a kanál 14 levého hlavního válce 32 ja propojen k přívodnímu...

Podchlazovač kondenzátoru topné páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 249425

Dátum: 12.03.1987

Autori: Křížek Vladimír, Kugler Vladimír, Martoch Josef

MPK: F28F 9/22

Značky: topné, podchlazovač, kondenzátorů, páry

Text:

...na dn trubkovnice se srovnoněrní.Příklady provedení podcblasovače kondensátu topnć páry do ohŕíváku se svislým tělesem Jsou na obr. l, 2 a 3. Na obr. l je případ se dvěma horizontálníni vodícíni deskami u ohříváku e tsplosnänąýni trubkami tvaru obrioenúho U synetriclq radiílnä umístänými nasi dvěma vdlcovýni plooheni, jejichž osa je shodná s osou telesa ohříváku.łłe obr. 2 je obdobnj případ, avsak se čtyřmi horizontálními vodícíni deskemi,...

Zapojení programovatelného systému řízení příčného a podélného posuvu, zejména brusek pro vnější broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249424

Dátum: 12.03.1987

Autori: Zachata Jaroslav, Ptáček Václav, Růžička Miroslav, Hamáček František, Šindelář Jaroslav, Požárek Václav, Petera Josef

MPK: G05B 15/00

Značky: řízení, příčného, vnější, zapojení, systému, broušení, brusek, posuvu, podélného, zejména, programovatelného

Text:

...posuvů, velikosti dreh o směrů posuvů skčnieh členů jednotlivých pohond pro celý brousicí cyklus.Pevná pamät mnou progreuovstelného automatu E 5 obsahuje užisetelem nshrený program,ktorý vychásí s algoritmu řízení pohonu) brousicího procesu a ktorý uživatel zostavuje s použítím jednoduchého progrsmovacího jazyka programovom-anebo automatu 334,., Návräem pro ranu progrsnovetelnáho automatu RQ lze dosáhnout libovolného průběhu brousiciho...

Přenosné zařízení pro vybíjení kondenzátorových baterií elektrických lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 249423

Dátum: 12.03.1987

Autori: Štěrba Ladislav, Procházka Antonín, Sudzina Pavel

MPK: G01R 31/36

Značky: prenosné, kondenzátorových, elektrických, batérií, vybíjení, lokomotiv, zařízení

Text:

...hroty vodiče byly upevněný v rukojetíon, ve kterých jsou umístěny vybíjecí odpory.Výhodou přenosného zařízení pro vybíjení kondenzátorových baterií elektrických lokomotiv je snadua pŕenoanost, jednoduchá manipulace a možnost vybídení různých druhů kondenIátorových baterií, pokud jsou obě svorky v dosahu obsluhy. Další práce na takto vybitých kondenzátorech a s nimi spojených obvodeoh je bezpečná. Zařízení je možno ponechat trvala...

Těsnicí pás, zejména k těsnění spojů v kontrolované zóně jaderných elektráren a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249422

Dátum: 12.03.1987

Autori: Földerová Mária, Lukáč Peter, Kusák František

MPK: G21C 13/06

Značky: pás, výroby, způsob, jaderných, těsnicí, zejména, těsnění, elektráren, kontrolované, spojů, zóně

Text:

...a 1 až 2 hmot. kompresorového oleje.Podstata způsobu výroby tohoto täsníoího pásu podle vynálezu spočivá v tom, že se impregnsce provádí impregneční směsi při teplotě 170 až B 5 °C.Výhodou těsnícího pásu a způsobu jeho výroby podle vynálezu při jeho vysoké životnosti je jeho nízká pořizoveoí ceno. Další výhodou je také to, že těsnící psa lze vyrobit z běžně dostupných surovin na běžných zařízeních. Těsnící pás podle vynálezu je...

Závěs pro galvanické pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 249421

Dátum: 12.03.1987

Autor: Lampart Miroslav

MPK: C25D 17/06

Značky: závěs, galvanické, pokovování

Text:

...celek je pevnä spojene s druhou funkční vodívou částí zhotovenou z elektricky vodivi plsnice tvaru L.Funkce zsväsu pro galvanioká pokovovsní ktere ná, jsou rozdelený mssi dve rdzns neteriály, z nichž je vyroben. První funkční číst zlvěsu je noenl s při msnipulsci s pokovoveným předmětem nese celou jeho hmotnost. Druhú funkční část je vodivů s přenilí pri vlastním pokovování z snody ns pokovovený předmět preváčnou číst potrebného...

Zařízení ke zlepšení podmínek pro zapalování a stabilizaci na ústí plamene kruhového vířivého práškového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249420

Dátum: 12.03.1987

Autor: Říha Jan

MPK: F23D 1/00

Značky: zlepšení, plamene, zapalování, podmínek, práškového, kruhového, hořáku, ústí, stabilizaci, zařízení, vířivého

Text:

...prejde přes dirulorový člen kuželovitého tvaru. Při průchodu směsi paliva e nosného média v difuzorovám členu dojde na výstupu ke snížení výstupní rychlosti na úkor zvýšení rychlosti na vnějěím obvodu práěkové dyäny. Tím se doedhne lepších podmínek pro stabilitu zepdlení e vratnými ähavými proudy v jádru koŕene plemene.Hlavní prínos noveho zarízení epočívd v tom, ie se vytváří optimální podmínky pro rych 14 a stabilní zapálení práškového...

Stolový skleník

Načítavanie...

Číslo patentu: 249419

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kučera Miroslav, Fišer František, Rochelt Volker

MPK: A01G 9/14

Značky: stolový, skleník

Text:

...stoly se posunou pod žlebový úrovňový stůl nebo pevný úrovňový etůl. Takto lze vytvorit pracovní uličku mezi libovolnymi stoly v jedné lodi skleníku.Príklad provedení stolovehosakleníku podle vgmálezu je schematicky znáeornän na připojených výkresoch, kde obr. l predstavuje čelní pohled na pěstební stoly v základní poloze e obr. 2 představuje ěelní pohled na pěstební stoly v jedná krajní poloze.Stolový skleník podle vynálesu má podól...

Pásový zavlažovač s navíjenou hadicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249418

Dátum: 12.03.1987

Autor: Popelka Ludvik

MPK: A01G 25/09

Značky: hadicí, zavlažovač, navíjenou, pásový

Text:

...nákladů jo zebezpodona onadná a rychlá manipulaco so strojom před zahájení a po ukončení postřiku, přičemž nodocháoí k polkozování zavlažovaných kultur.Príklad konkrétního provedení vynálszu je echomoticky znásorněn no připojená výkrese,kde obr. I znázorňuje pásový savložovoč v přepravní poloze a obr. 2 pásový oavloäovač s postřikovačem v pracovní poloze.Podle vynálezu je pásový savlažoveč tvořen podvozksm j, se dvěma nápravami 3...

Elektronické čidlo rotorové frekvence pro hlídání ukončení protisměrného brzdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 249417

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čermák Tomáš, Chlebiš Petr

MPK: H02P 3/18

Značky: hlídání, frekvence, čidlo, ukončení, protisměrného, elektronické, rotorové, brzdění

Text:

...druhý bázový odpor -RA spojene s bázi druhého tranzistoru T .Kolektor druhého tranzistoru 32 je pŕipojen na vstup děliče kmitočtu ž, tvořeněho zde třemi klopnými obvody .0 1, Io 2, 10 1 typu J-K.Výstup děliče kmitočtu 2 je přivedon na paralelně spojene vstupy A o B monoetabilního klopnáho obvodu E 4, ktorý se při tomto zapojení vstupu uvádí do činnosti přechod» vstupního napätí z logické úrovně nízká L do vysoká H. Ilonostabilni obvod m 4...

Vinutý svazek velkoobjemového vinutého výměníku tepla a jeho ustavení v plášti

Načítavanie...

Číslo patentu: 249416

Dátum: 12.03.1987

Autori: Brambora Stanislav, Cvejn Miloslav, Varga Karel, Prokop Bohumír

MPK: F28D 7/02

Značky: vinutého, výměníku, vinutý, velkoobjemového, tepla, svazek, plášti, ustavení

Text:

...spodní přírubou, která je rosebíretelne pomocí eroubů spojene . s opörným podstevcem.Podstetná dále je, že centrální trubka jádro vlnutí je v místě počátku vinutí a v míe- V te konce vlnutí vystuäene. Toto vystuiení m. být provedeno nelisovenou trubkou nebo máte být vystužení íntegrální.Hlavní výhodou řešení podle vynálesu je to. le je vytvořen prułnýelement dostatočného průŕesu v místě největlího nemáhání centrální trubky jádre vlnutí,...

Zapojení elektromagnetického ventilu pro regulaci spotřeby paliva spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249415

Dátum: 12.03.1987

Autori: Zabloudil Václav, Bilík Josef, Bobřík Stanislav

MPK: F02M 3/04

Značky: motorů, ventilu, zapojení, spotřeby, spalovacích, elektromagnetického, paliva, regulaci

Text:

...vstup je napojen na pohyblivý kontakt přeruěovače zapalovéní.Výhodou tohoto zapojení podle vynálezu, je snížení spotreby paliva při současně vyšší apolehlivosti ovládání spínání elektromagnetického ventilu e rovněž i zajištění spolehlivějšího chodu motoru při jízdě vozidla s vyloučením vlivu zpoždění tlaku za otáčkami mechanicky ovládaným epínačem, čímž se docílí zvýšení účinnosti okamžitým přerušením obvodu a to v případě, kdy toto vozidlo...

Zapojení k řízení nápravových tlaků zdvojené nápravy mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249414

Dátum: 12.03.1987

Autor: Pospíšil Vítezslav

MPK: B60G 17/04

Značky: zdvojené, mobilních, nápravy, řízení, nápravových, zapojení, tlaku, prostředků

Text:

...ventilu u zvýlendho tlaku.0 d redukdního ventilu 2 provozního tlaku je veden redukovaný tlakový vzduch potrubí u, jednak k vzduohovdnu zvedacíuu siementu 9, a jednak k vetupu dvojoeetneho ventilu .Lg, jeho druhý vstup na jeho protilehlá raneni je apojen potrubím u e výstupe redukčního ventilu m, zvýlenlho tlaku. Výstup na kolnd raneni dvojceztndho ventilu 13 je prcpojen potrubí ,L k nezakresleuý ovlldací ventilů.zapojení podle vyndlezu...

Zařízení pro odklápění desky přes zaoblený podstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 249413

Dátum: 12.03.1987

Autor: Mihola Vladimír

MPK: A47C 17/24

Značky: podstavec, přes, desky, zařízení, odklápění, zaoblený

Text:

...stavajícímu stavu s pevným otočným bodem, dovoluje nová řešení zvětšení úložného prostoru v podstavci a zaroven se zvětší přessh deský (větší vzdálenost bodu 3 od konce přesahu), což snižuje hmotnost zvedaného delšího konce odklapěné desky. Radikalně se mění dosud používané tradiční prvky kovaní na prvky, které je možno připevnit méně náročným způsobem, např. čalounickými eponkami, hřeby, lepením apod.Na výkresu je v prostorovém vidění...

Zařízení pro lokální provzdušňování násypu zrnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249412

Dátum: 12.03.1987

Autori: Grečo Vladimír, Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Vrba Viktor, Dlabaja Zdenek

MPK: A01F 25/08

Značky: provzdušňování, zařízení, zrnin, násypů, lokální

Text:

...vložka uchycená spojkami.zařízení pro lokální provzdušňovàní nieypu zrnin podle vynálezu, je velmi jednoduche e prevazne nenákladné. Umolůuje velmi účinná místní provzduňňováuí teplých hnízd v náeypu zrnin a zabraňuje tak značný národohoepodáŕełdm ztratam, vzniklým znehodnocením zrnin okladovaných náeypem.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je ve eohematickćm Mryee znlzernem na připojenem výkrese. Vzduchové roura 2 je aleepoň na ěieti...

Chladič popela, obzvláště pro chlazení popela odváděného z fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 249411

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kradba Josef, Beran Pavel

MPK: F23J 3/06

Značky: chladič, popela, odváděného, ohniště, obzvláště, fluidního, chlazení

Text:

...do vstupní komory g a výstupní komory A. Ľezery mezi trubkami prosóvací trubkové mříže Lg jsou menší, než mezery mezi chladícími trubksmi 2. Sklon trubek proudvací trubkové mříže je větší, než BYPHÝ úhel chlazeného popelas Z důvodů lepší cirkulace vody v chladících trubkách 2 je celá šachta 2 chladiče L popela sklonäna do prava, ks straně vstupní komory 3.V horním krytu 1 šachty 2 je nad najvyšším místem trubkové prosévací mříže lg...

Elektronický simulátor spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249410

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hošková Marie, Tlučhoř Drahoslav, Pufler Karel

MPK: G05B 17/02

Značky: motorů, elektronický, simulátor, spalovacího

Text:

...vzad a neutrál.Signál pro spouátění h se upraví v integrátoru 1 na logický signál s přes svorky bloku m, děliček s bloku ,LL sokvončních obvodu simulátor-u se uskutoční modelovsný start spslovacího motoru. Na druhém s třetím výstupu 1,29, 1,21, bloku ,LL sekvenčuích obvodu simulátoru se objuí příslušné hodnoty signálu n a h, tj. signálu počtu otáčok spalovacího motoru a signálu počtu otáček turbodmychadla.Po ukončení spouštění nastaví...

Zařízení pro vnitřní středění ocelových trub a odstraňování deformací stěn na okrajích

Načítavanie...

Číslo patentu: 249409

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jonáš Karel, Švancara Rudolf, Maláč Libor

MPK: B21D 3/10

Značky: oceľových, zařízení, deformací, odstraňování, stěn, okrajích, vnitřní, středění

Text:

...truba odstranění deformací stěn na jejich okrajíoh podle vynálezu, jeho podstata je taková, že uvnitř potrubí je usazena nosné ocelové konstrukce s tříbodovým stykem po obvodě potrubí,na jejíž osové části je otočná usazena objímka. ve která je držen oentrátor s hydraulíckým rozpínánín středících ploch, přičemž tento centrátor se v otočné objínce může posouvat kolmo na osu potrubí, čímž při vlastním středění potrubí nebo při odstraňovaní...

Kompozitní materiál na bázi kopolymerů propylenu s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249408

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čermák František, Petrůj Jaroslav, Holman Miroslav, Veselý Karel, Foral Jiří, Kebrle Ondřej, Polouček Eduard

MPK: C08L 23/16, C08K 3/26

Značky: kompozitní, propylenu, etylenem, kopolymerů, materiál, bázi

Text:

...zinečnate soli vyšších mastných kyselin C 16 až 022, například stearáty, oleáty- estery vyšších mastných kyselín 0 m až C 22, například monoglycerid kyseliny stearová.Dalsími běžně používanými příeademi jsou antioxidanty, z nichž se osvědčily z- fenolicke, rdznä substiované ke zvýseni snáěenlivosti s polymerem, například 2,6-di.terc-butyl-p-krezol , 2 , zimatlwlen-bis- ( ł-methyl-ô-terc . butylfonol) , 2 ,ő-d imethyl-ł-oligopolyorooenvlfenol.-...

Zapojení převodníku v jiskrově bezpečném provedení pro připojení reproduktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249407

Dátum: 12.03.1987

Autori: Skazík Reinhard, Kuchta Zdeněk

MPK: H04R 3/00

Značky: zapojení, převodníku, provedení, reproduktoru, bezpečném, připojení, jiskrově

Text:

...v tom, že na výstupní svorky lze zapojit lihovolný reproduktor, odpovídající pracovnímu prostředí a s optimdlními parametry. Omezení energie převodníkam je garancí nejen pre nejiitění bezpečnosti, ale take vylučuje možnost polkooení systemu při jeho přstižení. Při, poruchách systemu dochází k odpojení převodníku a tím i reproduktor-u, což preventivně vylučuje možnosti poškození reproduktoru, jako i ohrožení bezpečnosti.Pořioovecí náklady...

Sklopný mechanismus zrcátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249406

Dátum: 12.03.1987

Autor: Starosta Zdeněk

MPK: B60R 1/04

Značky: sklopný, mechanismus, zrcátka

Text:

...který je vyznačan v obr. 2 C-CNa obr. 1 je aklopný mechanizmus zrcátka vyobrezen v příčném řezu A - A vyznačenám na obr. 2. Držák zrcátka 1 je opatřen dvěma žlábky 3,v nichž je ulozene pouzdro kloubu 3 pomocí hočnich závěsů 4. Pouzdro kloubu 1 je pnodloułeno do páky ž, která ja výstupkem 5, opřena o párko 1 opatřená prolisem §. Pár-ko 1 je zaklesnuto pod převis 2 vytvorený v drłáku zrcátka l.opačný konec párka 1 je zaaunut pod zářezy I 9...

Směšovací komora pro přímý ohřev vody parou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249405

Dátum: 12.03.1987

Autori: Klejch Vlastimil, Hošek Zdeněk

MPK: D06F 39/04

Značky: ohrev, komora, směšovací, přímý, párou

Text:

...do uklidňovaoího prostoru vstupuje kruhovou Btěrbinou pouze ohráta voda.Výsledkom je klidné a rounoměrne míeení vody s parou, pri něm nedochssí k vibracím komory ani připojeného potrubí. To opät vede k poklesu hlučnosti celého zařízení. Při bežnú činnosti komory nemůie docháeet k pronikání páry do výstupu teplá vody. Komoru lze montovat v kterékoliv poloze bez vlivu na její funkci.Príklad provedení směšovací komory je uveden ne výkrese, kde...

Způsob tepelného zpracování odlitků z nízkolegované ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 249404

Dátum: 12.03.1987

Autori: Podrábský Tomáš, Dorazil Eduard

MPK: C21D 1/20

Značky: odlitků, tepelného, nízkolegované, ocele, zpracování, způsob

Text:

...načeł jsou podrobeny neuplnćmu izotermickámu rozpadu austenitu pri transrormační teplote 280 °G .z 420 °c v lázni o bmotnostním obsahu 63 i KOH e 37 i HaOH, po dobu 35 uz 300 minut s následným dochlasením, přičemi přechod odlitků z austenotizačního prostředí do prostredí, v námi probíhá neúploý izotermický rozpad trvá 5 až 20 sekund. Jinýa význakem je, e austenitizace probíhá ve vzdulne atmostáře.Pepaanym způsobem tepelného zpracouání odlitků...

Zapojení schodišťového automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249403

Dátum: 12.03.1987

Autor: Mikulášek Vladimír

MPK: F21P 1/00

Značky: schodišťového, zapojení, automatu

Text:

...druhe nabíjení diody na, jejíl. kstoda je připojena jednak přesdruhy časovací kondenzátor ga na enodu první polarizační diody m, jednak přes druhý regulovvatplný obvod Kg konstantního proudu na řídicí elektrodu druhého budícího tyrietoru n. Kstode první nabíjecí diody m je připojene jednak přes první česovací kondenzátor 94, ne prvnívstupní svorku L, jednak přes první regulovatelný obvod LL konstentního proudu na řídící elektrodu prvního...

Zapojení obvodu přepojení telefonní budky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249402

Dátum: 12.03.1987

Autori: Michalík Petr, Urbanec Jiří, Stavebník Pavel

MPK: H04L 11/20

Značky: zapojení, obvodů, telefonní, přepojení, budky

Text:

...kontakt 12 a relé ,La je jednou svorkou zapejen mezi vzdjemne spojenou druhou svorku L§ vstupu telefonní linky a druhou svorku JJ výstupu pro telefonní přístroj.Druhá svorka spínacího kontaktu 12 je pripojene k první svoroo 2 výstupu pro telefonní prístroj. Vstupní svorky jj polovodičoveho epínacího obvodu u jsou spojený s výstupními svorkami 19, druhého optočlenu 29, Druhá vinutí 31 transforutoru, výstupní evorlq 23 prvního optočlenu u, a...

Polyol pro výrobu tvrdé strukturní polyuretanové pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249401

Dátum: 12.03.1987

Autor: Krčma Vladimír

MPK: C08L 75/04

Značky: pěny, tvrdé, výrobu, strukturní, polyol, polyuretanové

Text:

...e jejich směsi 0,7 až 3 hmotnostních díld polysiloxovanáho oleje 5 až 20 hmotnostních ano lonofluortrichlormetanuTakto vytvorená polyolová sloiks smísenä vs stschiometrickóm pomeru s s príslušný polyalkylenpolytenylenpolyisokynxxdtem vytvorí tvrdou strukturní plnu s vysokými hodnotení glikdlních a mechanických vlastností, predevsím rdsovou houlevnetost a tepelnou odolnost.135 hmotnostních dílů polyátex-polyolu s...