Archív za 1987 rok

Strana 321

Způsob polymerace nebo kopolymerace konjugovaných diolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249520

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ferraro Domenico, Carbonaro Antonio, Bruzzone Mario

MPK: C08F 36/04, C08F 4/66

Značky: způsob, konjugovaných, polymerace, diolefinů, kopolymerace

Text:

...je ve výhodném provedení vybráno ze skupiny zahrnujicí uhlovtídíkova alifaticlká rozpouštědla,ve výhodném provedení se použije hexanu.Pořadí, ve kterém se uvedené tři složky katalytického systému uvádí do kontaktu při přípravě tohoto łrçaítalytického systému není důležité jak z hlediska kinetieky, tak z hlediska následné polymerízační reakce.Připravený katalyzábor může být rovněž puooeohán stárnutí po dlouhé časové intervaiy, aniž by nastaly...

Chladicí těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 249519

Dátum: 12.03.1987

Autori: Benkret Helmut, Winkler Hans

MPK: F28F 25/08

Značky: chladicí, těleso

Text:

...úse ky s .vyb-ráními, čímž se zajístí, že nejsou příčinou nějakéh-o zvýšení iprůtočného od.poriLDále se ukázalo jako zvláště účelne opatřit cihly zdirs-něným povrchem, přičemž zdrsiíění v této souvislosti znamená, že zdrsnění vykazuji všechny stěny, to je jalk vnější stěny, tak í vnitřní stěny kanálů. Taková zdrsnění zabraňuje tak zvanému vytváření ipotůčkfi, to znamená typu neidokonalé-ho smáčení, ,při kterém se kapalína pohybuje po...

Způsob výroby aromatických uhlovodíkových pryskyřic modifikovaných aromatickými karboxylovými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249518

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lücke Wolfgang, Friedrich Bodo, Beneke Herbert

MPK: C09D 11/10, C08F 12/00, C08F 12/08...

Značky: uhlovodíkových, aromatickými, výroby, aromatických, způsob, karboxylovými, modifikovaných, pryskyřic, kyselinami

Text:

...F-riewdel-Craitsova katalyzátoru jako brotrifluoridové-ho kom-plexu,»chloridu hlinitého, chloridu antimoničnéwho nebo chloridu ttíničitého a potom během 40 až 80 minut se ,přidävají nenasycené, upolyimelrovtaltelné slouěeniny tak ~alby se reakcní teplota udržovala v rozmezí 100 až l 60 ° Celsia.Po přidání nenasycených sloučenin proběllíiíe při polymeračni teplotě 10- až 20 minutová reakce. Potro-m se reakrční směs promyje horkou vedo-u a tím...

Chladicí těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 249517

Dátum: 12.03.1987

Autori: Benkret Helmut, Winkler Hans

MPK: F28F 25/08

Značky: chladicí, těleso

Text:

...keramických cihel podle vynalezu při uspokojivé mechanické pevnosti umožňuje ve srovnání s dosavadními systémy asbestocementových lamelových desek ještě podstatně větší zvětšení povrchu a tím i dosaženi prodl-oužení doby nprůchodu chladící kapaliny.Podle vynálezu mají být cihly ohot-oveny z technické keramické hmoty podle DIN 40 685 skupina 400, 500 nebo 500. Takové technické keramické hmoty z kordieritu nebo z materiálů kordierit...

Způsob výroby dihydropyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249516

Dátum: 12.03.1987

Autori: Stubbs John Kendrick, Arrowsmith John Edmund, Campbell Simon Fraser, Cross Peter Edward

MPK: C07D 401/12

Značky: způsob, dihydropyridinů, výroby

Text:

...vzorce II obvykle łnásledujícím způsobemAlrternativně lze dospět k meziproduktům obecného vzorce II následujícím possxtupemPřípawevy 16 a 17 popisují zvlášť vhodné poetuupy »k výrobě 2,B-wdichlolnbewnzaldehydu a 2-chlor-3-łtrifľuormetthylbenzaldešhydu, Adiční soli sľoàučenľn obecného ~vzvolrc~e I s .kynselinami je možno připreviłt běžnýni způsobem, naapřřklwd -rtaank-cí noztoku volné báze ve vhodném »orrgamrickém rozpouštěndle s roztokom...

Způsob výroby obilných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249515

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jávorka István, Kisberk Ferenc, Alapi Jószef, Baldaszti László, Pallos István, Gaspár László, Makk Antal, Herczegh Márton

MPK: A21D 8/00

Značky: obilných, způsob, produktů, výroby

Text:

...a je zesírtněn, .hraje při tvorbě struktury těsta podobnou úlohu jako glwten a zajišťuje soudržnost těsta.Struktura amylopekti-n-.bíľkovina, která je uezbytná ,při výrobě těsta., je zajištěna pouze .při použití mleté Ihybridní kukuřice,která obsahuje škrobovou frakcí s obsahom alespoň 90 amylopektinu.Při provádění zrpůsobu podle vynálezu je výhodné užít stvrchu uvedenou kukuřici,mletou na rozměr častíc, obvykle užívaný při výrobě těsita,...

Způsob rozpojování a/nebo rubání materiálů, zejména uhelných slojí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249514

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vida Zoltán, Sebestyán Béla, Belley László, Gergoe Gyoergy, Németh József

MPK: E21C 37/14

Značky: zejména, způsobu, materiálů, rubání, uhelných, provádění, tohoto, sloji, zařízení, rozpojování, způsob

Text:

...nýbrž, že se dosahuje stejnoměrného výkonu po celé délce rubaoíłho zařízení, čímž se zvyšuje jeho Výkon.U slojí se silným spádem je možno, aby se rubaací déljka ikryla s celou délkou woubnažení sloje, takže sloj je možno rubat s rvysokou uproduktivitou, s -minimální zträtou uhelne zásoby a co nejekonomlčtěji bez Výztuhy a s použití-m .technologie zalomení srtrojpu.vynález je p-ovdrobněji vysvětlen podle výk-resů, na nichž značí obr. 1...

Mikrovlnný spínač s koaxiálními vstupy a koaxiálními výstupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249513

Dátum: 12.03.1987

Autori: Haraszti István, Kiss László, Sásdi Gyoergy

MPK: H01B 11/18

Značky: výstupy, koaxiálními, spínač, mikrovlnný, vstupy

Text:

...v příčnéim řezu rovinou znázorněnou na obr. lb šípkami, obr. za sipínač bez přizpůsobovacího úseku v podélném řezu, obr. 2 h týž spínač v tpůidorysnem pohledu, obr. 3 spínač se čtyřmi výstuipy v jiůdory-sném pohledu, obr. 4 zaslaboviač -orpatřený spínači podle vynâlezu a obr. 5 výsledky měření takto realizovanćho mikrovlnného spínače.jak je zřejmě z obr. 1, jsou ik-oaxiální vstup 3, poprípade k-oaxiální výstup 13 upevněny na uzemněném...

Způsob přípravy derivátů cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249512

Dátum: 12.03.1987

Autori: Okumura Jun, Naito Takayuki, Aburaki Shimpei, Kamachi Hajime, Narita Yukio

MPK: C07D 501/46, C07D 501/38, A61K 31/545...

Značky: přípravy, cefalosporinu, způsob, derivátů

Text:

...být mezi jiným nasyceným pěltâčlenným kruhem. ako příklad č. 5 je uvedena sloučenina vzorceBritský patent č. 1591439 je ana-logický a má v podstatě l~dentioké .nároky, V tomto patentu není zmíłněno, že R substituent může být Z-aminorthiazol-tł-yl nebo že iminokde R je nerozvětvený nebo rozvětvený alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, allyl,Z-butenyl nebo S-błurtexnyl ineho skupina obecného vzorcel R 5-CII-R 4 COOH jgg.j.sąj, 3715 h f,~~ ...

Katalytický systém pro polymeraci nebo kopolymeraci konjugovaných diolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249511

Dátum: 12.03.1987

Autori: Carbonaro Antonio, Bruzzone Mario, Ferraro Domenico

MPK: C08F 36/04, C08F 4/06

Značky: polymeraci, kopolymeraci, diolefinů, systém, konjugovaných, katalytický

Text:

...molekulových hmotnosti, krteré se mění ve stejném smyslu, jak již bylo uvedene.Podle výše uvedeného postupu je rovněž možno převést zcela monomer na polymer v nepřítomnosti ředitel.Technologické, mechanické a elastické vlastnosti získaných polymerních produktů jsou vynikající i -p-o vytvrzení, nebot obsah 1,4-cis jednotek je vždy velmi vysoký větší než 98 a struktura polymeru je dokonale lšneární.Teplota tání polybutadienu je například v...

Zařízení pro mechanické spojování volných konců přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249510

Dátum: 12.03.1987

Autor: Badiali Roberto

MPK: B65H 69/06

Značky: volných, zařízení, mechanické, přízí, spojování, konců

Text:

...44 pohyboval doleva a .druhý ozubený hřeben 144 doprava. První ozubený hřeben 44 může -scpolupracovat -s prvním ozubeným kolem 22, zavlímco druhý ozubený hřeben 144 může spolupíracovat s druhým ozubeným kolem 122 obr. 1.Rychlost otáčení krutnych kotoučů 20, 126je Lrrčována polohou starvitelného jezdce 39 vůči kulise 30.Tlak vyvíjený ,přítlačnou cpákou 27 na krutné kotouče 20, 120 je 1 pT 0 danou přízi maximální. Při rozkrucováni konvců...

Zařízení na koncentrování vodného roztoku glykolu odpařováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249509

Dátum: 12.03.1987

Autori: Cavallanti Virginio, Laganá Vincenzo

MPK: B01D 1/22

Značky: odpařováním, zařízení, vodného, koncentrování, glykolů, roztoku

Text:

...z hlanvy čtlvrté odparky V 4, se lkondenzuuje v chladíči 34 společně s ostatní-mi kondenzáty obsahujícími malé množství glykolu recirkuluje do glyvkolového zařízení.K ondstrvaněvní nadíněmývch ztrát glykolu v parávch se zavádí potrubíin 20 do -hlav odrparek V 5, V 4 promývací voda.Na obr. 2 je znázorněno zařízení podle uvedeného vynálezu, -přičemž pouze z důvodu zjednodušení je ZHÉZOITMĚIIIO udevět sekcí a V každé sekci je znázorněno jedno...

Útkový zásobník pro tkalcovské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249508

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jankovsky Frantisek, Lincke Paul

MPK: D03D 47/36, D03D 47/34

Značky: zásobník, útkový, tkalcovské, stroje

Text:

...se druhý akumulační buben 4 Ipůvsobením magnetické cívky 8 od prvního vakumulačního bubnu 1 v osovém -směru do polohy 4. Tím se větvi 29 smyčky 27 -odebere podepření -drulhým bulbnem 4 a smyčka s bubnu sklouzne. V tomto okamžiku začne zanášení uloženého úseku niti tím, že se uvolni niťová lbrzdička 16, t-.rysce 19 se přivede vzduch a zanášecí buben 17 začne své otáčení, takže se zanáší větev 29 .a je sledováne větví 26, která se nyní stahuje s...

Žáruvzdorný výrobek, jehož část povrchu přichází při provozu do styku s proudem roztaveného kovu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249507

Dátum: 12.03.1987

Autori: Roberts Michael Anthony, Copperthwaite Martin

MPK: C04B 35/74

Značky: přichází, provozu, způsob, proudem, povrchu, část, roztaveného, žáruvzdorný, jehož, styku, výrobek, výroby

Text:

...kov nebo termoplastický materiál.Tvarovací prostor, ohraničený tvarovacími členy 13, 14 a 15 se naplní žáruvzdornou plastickou hmotou za setřásání, aby bylo dosaženo hutného bezpórovêho vyplnění formy, přičemž se plastická hmota při 249507vadí otevřeným horním koncem tvarovaniho členu 13. Aby mohl během plnění formy unikat vzduch, jsou v tvarovacim členu 13 upravený otvory 24.Po naplnění formy se její betonov.ý obsah alespoň částečně...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249506

Dátum: 12.03.1987

Autori: Harr Jost, Sandmeier Rudolf, Schelling Hanspeter

MPK: A01N 43/76

Značky: účinné, prostředek, složky, výroby, způsob, fungicidní

Text:

...vzduchu při tep 1. Testy íprováděné ve skleníkulotě okolí 15 až 22 °C kolísající V průběhu 24 hodinové Iperiody a o délce dne 16 hodin. omezení iíapaidení se hodnotí 6 dní po naoč-kování srowvínáním ošetře-.ných rostlin s podovbně Il-EIOĎKOVBIIÝIIIÍ neošetřenými rostliínami. Při použití zkoušené sloučeniny se pozoruje podstatné omezení ínapaudení houbou bez jakékoli fytotoxicity pro hostující rastlinu.Výsledky testů jsou shrnuty v...

Způsob regulace vzdáleností nástrojové elektrody od elektrody obrobku u elektroerozivních obráběcích strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249505

Dátum: 12.03.1987

Autori: Surugiu Ion, Jitianu Gheorghe

MPK: B23K 9/06

Značky: regulace, způsobu, vzdálenosti, způsob, zařízení, tohoto, obráběcích, nástrojové, elektroerozivních, strojů, provádění, elektrody, obrobků

Text:

...odpory R 9, R 10, je spojen s dru-hýrm vstupem sčítaoího obvodu 12. Výstup ze sčítacílío obvodu 12 je spojen z jedné strany se vstupom signálu vregnlačního obvodu 13 a z druhe strany s wkolelttorem sedmého tranzistorn T 7, jehož vysílač je svpojen s referenčniín poteirciálem, a báze je spojene s ochranným ústrojím proti zlí-netu, které není na výkresu znázorněno, jelikož není předmětem vynálezu.Na referenční výstup rrguleičwnírho obvodu...

Zařízení pro kontrolu a zjišťování kardiovaskulárních chorob zjištěním a záznamem frekvence a rytmu srdečního tepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249504

Dátum: 12.03.1987

Autor: Balique Georges

MPK: A61B 5/02

Značky: srdečního, kardiovaskulárních, záznamem, zařízení, frekvence, zjišťování, chorôb, kontrolu, rytmu, zjištěním

Text:

...tjvořenêrho generát-orem 8, tosahující-m cívku N 1, jejíž jeden rkonec je stpojen s emitorem tranzistoru 31 .a rtruŕhý ikon eo se zemí. Pro dorplněaíí osoilaoe je případně jparzarlelně k xcívce N 1 za~ pojem k-ondenzátor C 11.řenébo snímačom Bb, ovbsalhujícím oívku N 2,jejíž jeden konec je apojen s korlelktorem tranzistoru 31 a druhý konec je lpřípojen ke zdroji naipájecího napětí V. Paralelně k cív-ce N 2 je zapojen kondenzátor C...

Způsob výroby nových 1-[3-(3,4,5-trimethoxyfenoxy)-2-hydroxypropyl]-4-aryl-piperazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249503

Dátum: 12.03.1987

Autori: Thiemer Klaus, Engel Jürgen, Jakovlev Vladimir, Kleemann Axel

MPK: C07D 295/08

Značky: výroby, nových, způsob, derivátů, 1-[3-(3,4,5-trimethoxyfenoxy)-2-hydroxypropyl]-4-aryl-piperazinových

Text:

...kovem, hydrídem alkalického .kovu nebo amidem alkalickěłío kovu obzviäště se sodikem nebo sloučeninolu sodíku při teplote v lrozmezí 0150 C a potom se lpřidá aoylační činidivo. Pokud se použije volná kyselina vzorcepotom je potřeby.) její aktivace přítomností kondenzačnĺch činídel, jako je napříkladndicyklohexylkarbodiimld, ubis-alkylamiłd kyseliny siřičité například SONCHs 22 ~, N,N-karbonyldiimidazol a podobné Organic Reactions, 12,...

Způsob vytváření tenkých vrstev sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249502

Dátum: 12.03.1987

Autori: Suntola Tuomo, Antson Jorma

MPK: C30B 25/02, H01L 21/36

Značky: tenkých, sloučenin, způsob, vrstev, vytváření

Text:

...a 2 zobrazují vakuové zařízení umístěne v komoře 1 U, kde podložka 14, na níž je prováděn růst vrstvy, je upevnenia na disku 12 a otočné uloženém na břídeli 11 cd diskom 12 jsou umístěny vypařovací zdroje 13 a, 13 h, jež jsou vzájemné odděleny a na nichž každý je uspořádán tak, aby měl vhodný tlak par elementárních složek, ze kterých se má vrstva usazovat. Když disk 12 a rotuje, podložka 14 je střídavě vystavována působení par prvku A, 13 a,...

Zobrazovací barevná samokonvergenční televizní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 249501

Dátum: 12.03.1987

Autori: Gross Josef, Barkow William

MPK: H01J 29/46

Značky: televizní, zobrazovací, soustava, samokonvergenční, barevná

Text:

...od středu ObľáZkLt, Vertikální vychylovací pole vytváří kladný vertikálni izotropní astigmvatismus paprsků.Účel vytváření jednotlivých vychylovacích polí bude probrán s odkazem na obr. 3.Obr. 3 znázorňuje konvergenci elektronevých paprskťi systému z obr. l vlivem vychylovaciho pole z obr. 2. Obr. Sa znázorňuje relativní polohu zelených, červených a medrých paprskiä za, 20 b, 20 s, jak se bude jevit ve vychylovací rovine C jha v políledu...

Heterocyklické ethery odvozené od 4,9-dihydrothieno(2,3-c)-2-benzothiepin-4-olu a jejich maleináty

Načítavanie...

Číslo patentu: 249500

Dátum: 12.03.1987

Autori: Metyš Jan, Polívka Zdeněk, Protiva Miroslav

MPK: C07D 495/04

Značky: odvozené, jejich, ethery, maleináty, heterocyklické, 4,9-dihydrothieno(2,3-c)-2-benzothiepin-4-olu

Text:

...reakcemi in situ připraveného metansulfonověho esteru 4,9-dihydrothieno/2,3-c/-2-benzoth 1 epin-4 áolu s heterocyklickými aminoalkoholy. tj. 1-metylpiperidin-4-olem a tropinun. Oba tyto aminoalkoholy jsou komerční preparáty výchozí 4,9-dihydrothieno/2,3-c/-2-benzothiepin-4-01 se připraví podle již citované práce Rajšnera a spol. Uvedený metansulfonový ester se pŕipraví reakcí právě jmenovaněho alkoholu s metansulfonylchloridem v...

4-Piperidyl- a 4-perhydroazepinylethery odvozené od 6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-olů, jejich maleináty a kvarterní soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 249499

Dátum: 12.03.1987

Autori: Polívka Zdeněk, Metyš Jan, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/12

Značky: 6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-olů, 4-perhydroazepinylethery, kvarterní, odvozené, jejich, maleináty, 4-piperidyl

Text:

...účinek vůči ulcerogennímu působení reserpinu u krys v dávce 50 mg/kg je tento účinek velmi výrazný. Má výrazný antikataleptický účinek u krys v testu perfenazinové katąleosie dávka50 mg/kg je antikataleptická prakticky u všech zvířat ve skupině.Je středně účinným antihistaminikem v testu histaminového aetosolu u moŕčat je její D 50 0,34 mg/kg V testu detoxikace histaminu u morčat poskytuje dávka 2 mg/kg plnou protekci u 50 S...

Karboxylát aminoamidu kyseliny olejovej a dietyléntriamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249498

Dátum: 12.03.1987

Autori: Florovič Stanislav, Martišovič Jozef, Forró Juraj

MPK: C07C 103/70, C07C 103/87

Značky: dietyléntriamínu, aminoamidů, karboxylát, olejovej, kyseliny

Text:

...pracovného prostredia pri spracovaní sklenených vlákien.Vynález popisuje karboxylât aminoamidu kyseliny olejovej a dietyléntriaminu vzorcePripravu karboxylátu je možné uskutočniť neutralizáciou aminoamidu kyseliny olejovej a dietyléntriamínu s kyselinou a olejovou za normálnej pripadne zvýšenej teploty. základný aminoamid je dostupný a spravidla sa pripravuje kondenzáciou kyseliny olejovej či technických mastných kyselín na jej báze s...

Sposob spracovania matečných roztokov z oxidačnej kondenzácie surového 2-merkaptobenztiazolu s chlórnanom sodným v prebytku cyklohexylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249497

Dátum: 12.03.1987

Autori: Drapáková Marta, Sladká Jana, Čukan Vladimír, Muchová Jana, Riška Miloslav, Kačáni Stanislav, Demovič Stanislav, Holčík Ján, Mašek Ján

MPK: C07D 277/80

Značky: cyklohexylaminu, surového, matečných, roztokov, sodným, chlornanom, 2-merkaptobenztiazolu, spôsob, oxidačnej, kondenzácie, spracovania, přebytků

Text:

...alebo pri totâlnejkonverzii vzhľadom na 2-merkaptobenztiazol.Nezreagovaná cyklohexylamínová soľ 2-merkaptobenztiazolu rozpustená v nadbytku cyklohexylamínu viaže ekvimolárne množstvo cyklohexylamínu. Takto viazaný amín je len čiastočne regenerovateľný, V závislosti od stupňa alkality použitého vodného roztoku chlórnanu sodného v procese oxidácie.Podstatné zvýšenie účinnosti regenerácia cyklohexylamínu s prihliadnutím na cyklohexylamín...

Zmesný nesfarbujúci stabilizátor syntetických kaučukov so zlepšenou spracovatelnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249496

Dátum: 12.03.1987

Autori: Orlík Ivo, Durmis Július, Karvaš Milan, Humplík Antonín, Vašš František

MPK: C08K 5/52

Značky: nesfarbujúci, stabilizátor, zmesný, syntetických, zlepšenou, kaučukov, spracovatelnosťou

Text:

...pre odsávanie a regeneráciu rozpúštadiel, nedochádza súčasne s tým k znižovaniu výkonu výrobného zariadenia a zlepšuje sa hygiena pracovného prostredia.Taktiež príprava vodných emulzií a ich stabilita je v dôsledku homoqenity stabilizátora oproti existujúcemu stavu spoľahlivejšia a bez výkyvov z titulu kvality a zloženia základnejPrínos riešenia spočíva taktiež v úspore nákladov na emulgátory, úspora nákladov na prípravu vodných roztokov...

Napínač drotu pre odrezávače najmä tehlových tvaroviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249495

Dátum: 12.03.1987

Autori: Poláček Pavol, Štefka Ivan

MPK: B28B 11/12

Značky: napínač, drôtu, tehlových, tvaroviek, odrezávače, najmä

Text:

...spodnej strane opatrené podložkou 2 a poistným krúžkom Ag.využitím predmetu vynálezu je možné dosiahnut väčšej presnosti rozmerov a tvaru reznej Lvarovky ako i zníženie nebezpečie pretrhnutia rezaoieho drôtu na minimum.Príkladné prevedenie napínača drôtu podľa vynálezu, je znázornená na pripojenom obrázku,kde na obr. 1 je nárys v čiastočnom reze, obr. 2 je bokorys v čiastočnom reze na obr. 3 je pohľad zhora.Napínač drôtu pozostáva z telesa...

Rozrušovacie hydraulické kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249494

Dátum: 12.03.1987

Autor: Daško Jozef

MPK: B25D 9/04

Značky: hydraulické, kladivo, rozrušovacie

Text:

...podľa vynalezu je, že uloženie posüvača v tvare prstenca využíva pracovný valec jedného priemeru spoločný pre piest 1 posuvač, čo znižuje matee riálovú a výrobnú náročnosť a taktiez obrysové rozmery kladiva. Tým, že posuvač k svojej činnosti nepotrebuje škrtiace otvory, znižujú sa tiež objenově straty a zvyšuje sa objemová účinnost hydraulického kladiva.Na pripojenom výkrese je v pozdľžnom reze znázornený priklad prevedenia...

Způsob výroby 3-[2-(2-benzimidazolyl)benzoyloxyethyl]-4-(3H)-chinazolinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249493

Dátum: 12.03.1987

Autori: Roubal Zdeněk, Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila, Grimová Jaroslava

MPK: C07D 403/12

Značky: 3-[2-(2-benzimidazolyl)benzoyloxyethyl]-4-(3h)-chinazolinonu, způsob, výroby

Text:

...v literatura (D. W. Hain ee sp., J. her. Chan. Soc. 79, 427, | 957, B. E. Baker ae ap., J. Ors. Chou. 17, 46. 1952)»Pri. provedení apůaobu výroby podle vynález ae úćelně postupuje tak, le ae a kyseliny vaorce II půaobenín roatoku ethylútu aodnáho vo vhodné rospoultadle, nejlépe dinethwlfornaIidu, pripraví aodnl sůl, ktera se v další Iasi nechá reagovat a Jodethylderiviteu vaorca III, přidanýn v pevné forme. nejlépe při teplota okolo 100...

Vlákny vystužený polymerní kompozit z polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249492

Dátum: 12.03.1987

Autori: Melior Joerg-peter, Pelzbauer Zdeněk, Hirte Rolf, Raab Miroslav, Schulz Eckhard, Zenke Dieter

MPK: B32B 17/04

Značky: kompozit, vlákny, polyethylenu, polymerní, vystužený

Text:

...mít stejnou střední relativní molekulovou hmotnost. Mohou se zpracovat obvyklými postupy v libovolné tlouštce.Jako vyztužujfcí materiál slouží vysokopevná a vysokomodulová nekonečná nebo krátká vlákna ze stejnáho materiálu jako matrice. které se vyznačují sníženým podílem lamelárního krystalického materiálu,přičemäi zde může být střední relativní molekulová hmotnost různá. Vhodná jsou nekonečná nebo krátká vlákna libovolné délky, která mají...

Modifikovaná hmota na báze bitúmenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249491

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kostolányi Peter

MPK: G21F 9/34

Značky: hmota, báze, bitumenu, modifikovaná

Text:

...ktoré vybudujú štruktúru v hmote bltúmenu /uretány, epoxidové živice, styrén, atď./, alebo v iných špeciálnych postupoch /zrážanie destilačného zvyšku~hydroxidom vápenatým za prítomnosti olefinového polyméru, pridávanie prisad na zvýšenie ad hezivnych vlastnosti bitúmenu, atď./, alebo v kombinácii uvedených spôsobov.Príprava modifikovanej hmoty na báze bitúmenu podľa tohto vynálezu spočíva vo vytvorení zmesi obsahujúcej 5 až 95 hmot., s...

Chlorid kyseliny 6-chlór-2-(2-nitrofenyl)-tieno(3,2-b)furán-5-karboxylovej a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249490

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta, Kráľovičová Eva

MPK: C07D 495/04

Značky: přípravy, kyseliny, 6-chlór-2-(2-nitrofenyl)-tieno(3,2-b)furán-5-karboxylovej, spôsob, chlorid

Text:

...v tionylcnloride pri teplote 135 °C za prítomnosti trietylbenzylamónium chloridu.Keďže chiorid kyseliny 6-chlór-2-/2 ~nitrofenyl/tieno 3.2-b furan-5-karboxylovej obsahuje niekoľko reakćných centier má široké využitie v organickej syntáze. Hydrolýzou, dekarboxylácio e reduktívnou dehalogenáciou možno pripraviť základný aryltieno 3,2-b furan.Rukleofilnou výmenou chlóru je mozne pripraviť deriváty vhodné pre cylizaćné reakcie za vzniku...

Dvojpolohový rotačný modul s tlmením

Načítavanie...

Číslo patentu: 249489

Dátum: 12.03.1987

Autori: Olejár Mikuláš, Palko Anton, Merčiak Ján

MPK: B25J 18/00

Značky: tlmením, rotačný, modul, dvojpolohový

Text:

...je, že každý z piestov je na jednom svojom čela opatrený odpruženým dorazom, oproti ktorému je v stene nosného telesa umiestnená prestaviteľná dorazova skrutką a na výstupnej prirube je pevne uchytený doraz, zasahujuci svojou dotykovou častou do priestoru nad kruhovou dráäkou vytvorenou v nosnom telese a opatrenou prestaviteľnými narážkami.Výhody dvojpolohového rotačného modulu s tlmenim podľa vynálezu sú v tom, že zabezpečuje dosiahnutie...

Deriváty o-nitrotoluenu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249488

Dátum: 12.03.1987

Autori: Romaňuk Miroslav, Vrkoč Jan, Souček Milan, Streinz Ludvík

MPK: C07C 79/22, A01N 33/22

Značky: deriváty, jejich, o-nitrotoluenu, přípravy, způsob

Text:

...podle předloženého vynálezu mají řadu výhodných vlastností. Je možné připravit Eotolabilní deriváty jak od feromonových alkoholů tak aldehydů a navíc typem chránící aromatické skupiny lze ovlivnit stabilitu prostředku. Deriváty se dobře rozpouštěji v polárnich 1 nepolárních rozpouštědlech, což značné usnadňuje aplikaci. Deriváty podle vynálezu jsou použitelná pro přípravu prostředku pro monitorování nebo dezorientaci škůdců, který...

Prídavný rýhovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 249487

Dátum: 12.03.1987

Autor: Čársky Benjamín

MPK: E02F 3/08, E02F 5/06

Značky: přídavný, ryhovač

Text:

...v spojeni s výkresovou častou, kde obr. 1 schematicky znázorňuje pridavný rýhovač upnutý na pracovný stroj pri pohľade zboku a obr. 2 schématicky znázorňuje prídavný rýhovac upnutý na pracovný stroj pri pohľade zhora.Upinací rám łje spojený s rámom 1 frézovacieho zariadenia 3 výkyvne pomocou čapu g,ktorý je k rámu 1 frézovacieho zariadenia g v jeho strede jedným koncom pevne pripojený privarenim a druhým koncim zasunutý do kruhového otovoru...

Prídavná záťaž malotraktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 249486

Dátum: 12.03.1987

Autor: Rapant Bohuslav

MPK: A01B 63/11

Značky: malotraktora, přídavná, záťaž

Text:

...plocheho doskovitáho tvaru sú lahko manipulovateľné, nie je potrebné ich istenie skrutkou, pričom možno dosiahnut značný hmot. rozsah pri pomerne jednoduchej konštrukcii pridavnej záťaže. Z hľadiska zlspienia manipulácie je tiez výhodne, keď jednotlivé závažia sú na ich bočných hranách opatrené vybraniami pre ich lepšie uchopenie rukou.Príklad vyhotovenia pridavnej záťaže podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1...

Způsob přípravy fialového metalokomplexního monoazobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 249485

Dátum: 12.03.1987

Autor: Sakař Lubomír

MPK: C09B 45/18

Značky: přípravy, fialového, metalokomplexního, monoazobarviva, způsob

Text:

...konci nemá teplota kopulace překročit 5 až 7 °C. Kopulace je při tomto postupu ukončena do 0,5 hodiny po nátoku uhličitanu sodného a je možno hned provést převedenína mědnatý komplex. Roztok, případně v další fázi vyloučená suspenze, se vyhřeje na teplotu 30 OC a vnesením ekvivalentního množství síranu měčnatého pevného nebo připuštěním vodného roztoku se produkt převede na měčnatý komplex.Tato reakce proběhne i při teplotě 30 až 35 °C...

Sposob získavania 3-metyl-4-nitrofenolánu sodného z odpadného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249484

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lacko Juraj, Zervan Ivan, Žitňanský Jozef, Poór Robert

MPK: C02F 1/38, C07C 39/06

Značky: sodného, roztoku, spôsob, 3-metyl-4-nitrofenolánu, odpadného, získavania

Text:

...0,5 až 15 g/1 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného v závislosti od spôsobu vedenia technológie výroby 3-metyl-4-nitrofenolu i v závislosti od stupňa nasýtenia roztoku hydroxidom sodným alebo uhličitanom sodným. Na množstvo rozpusteného 3-metyl-3-nitrofenolu vplýva 1 teplota a pH roztoku.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob získania 3 ~metyl-4-nitrofenolu sodného z odpadného roztoku po filtracii suspenzie podľa vynálezu, ktorého podstatou je to, ze...

Spúšťacia a zdvíhacia stanica pre závesovú trať

Načítavanie...

Číslo patentu: 249483

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vargovič Jozef, Repko Jozef, Kizivat Dušan, Bernát Ondrej, Obrhám Michal, Kopčák Juraj

MPK: B65G 47/57

Značky: trať, závesovú, stanica, spúšťacia, zdvíhacia

Text:

...elektromagnetom 2.Hriadeľ łg pohonovej retazovej kladky lg ulozený V ložiskových telesách łg je cez spojku ll spojený s výstupom prevodovky lg. Vodiaca reťazové kladka lg sa voľne otáča na čape łá, ktorý je pevne uložený V ráme Š pohonu.Jednoduchý priestorový ram ovozika à stanice je na svojich dlhších stranách opatrený štyrmi dvojicami ćeiných lg vodiacich kladiek a štyrmi bočnými lg vodiacimi kladkamí, ktoré sú konštrukčne upravené...

Výhybka závesovej trate

Načítavanie...

Číslo patentu: 249482

Dátum: 12.03.1987

Autori: Repko Jozef, Vargovič Jozef, Abrhám Michal, Bernát Ondrej, Kopčák Juraj, Kizivat Dušan

MPK: B65G 47/64

Značky: závesovej, výhybka, tratě

Text:

...rámu A nasunúf vozik 3.Vozík 3 obdľžnikového tvaru je na koncoch dlhších strán z vonku opatrený štyrmi pojazdovymi kolesami 33 a štyrmi vodiacimi kolesami lg a li. Dve pevné vodiace kolesá 53 sú umiestnené na jednej dlhšej strane a dve pružné vodiace kolesá lg sú umiestnené na druhej dlhšej strane smerom k osi výhybky.Pojazdové kolesá lg a vodiace kolesa 3 a ii zabezpečujú plynulý presun vozíka g v pevnomráme i. Rovnobeine s dlhsími stranami...

Ohýbacia čelusť ohýbačky na plech so zariadením proti pretaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249481

Dátum: 12.03.1987

Autori: Slanina Alexander, Szarvasy Ladislav, Ilanovský Ivan, Pelegrin Eduárd

MPK: B21D 5/06

Značky: ohýbačky, proti, preťaženiu, ohýbacia, zariadením, plech, čeľusť

Text:

...polohy. Tým je poistné zariadenie automaticky pripravené k ďalšej činnosti.zariadenie zvysuje produktivitu prace, nie je treba opakované zoriaďovanie stroja.Príklad vyhotovenia ohýbacej čeľuste ohýbačky na plech so zariadením proti pretaženiu podľa predmetu vynálezu je znázornený na pripojených obrázkoch, kde obr. 1 znázorňuje ohýbaciu čelust tak, že Iavá strana ohýbacej čeľuste je v nepretaženom stave a prava strana znázorňuje stav...