Archív za 1987 rok

Strana 320

Kapalinový nádobkový tlakoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 248910

Dátum: 12.03.1987

Autori: Švarcbach Sláva, Preisler Vlastimil, Bechyně Milan, Sedliský Otakar

MPK: G01L 7/18

Značky: tlakomer, nádobkový, kapalinový

Text:

...926 057 je známo zařízení s pevně umístěným Válcem,na kterém je navinuta spirálově měřicí trubice, spojená s nádobkou umístěnou ve válci. Nevýhodou zařízení je, že obsluha se musí při odečítání pohybovat kolem zařízení, čímžjsou způsobeny náhodné chyby a prodlužuje se doba měření.Uvedené nedostatky odstraňuje kapalinový nádobkový tlakoměr, sestávající z nádobky s tlakqněrnou kapalinou, která je umístěna v dutém válci, na jehož vnější straně...

Způsob výroby esterů N-(omega-karboxyalkyl)benzisothiazolin-3-on-1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248909

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hampl František, Dědek Václav, Drahoňovský Jan, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik, Svoboda Jiří

MPK: C07D 275/06

Značky: n-(omega-karboxyalkyl)benzisothiazolin-3-on-1,1-dioxidů, způsob, výroby, esterů

Text:

...způsobem reakčnĺ rychlost a zkracuje tudíž podstatné reakční dobu. Jako kvarterních soli se s výhodou používá hexadecyltrimetylamoniumbromid, hexadecyltributylfosfoniumbromid, trioktylmetylamoniumchlorid, henzyldodecyidimetylamoniumbromid, jako polyétery s výhodou 18-crown-6, dibenze-18-crown-6, polyetylenglykol-350 monometyléter, polyetylenglykol-600 dimetyléter /viz např. E. V. Dehmlow a spol. v knize Phase Transfer Catalysis,Verlag...

Afinitní nosiče na bázi dextranových gelů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248908

Dátum: 12.03.1987

Autori: Votruba Ivan, Merta Aleš, Rosenberg Ivan, Holý Antonín

MPK: C07D 473/34

Značky: přípravy, afinitní, nosiče, dextranových, gelů, bázi, způsob, jejich

Text:

...analýzy biologických materiálů, tkáñových extraktů apod. V těch případechkdy je k dispozici pouze malé množství preparátu, které by jiné izolační postupy nedovolilo. stejně dobře je postup použitelný i pro izolace preparativní za učelem získání větších množství homogenního proteínu.V tomto ohledu má S-adenosyl-L-homocysteinhydroláza í značný význam preparativní její pomocí lze snadno a s malými výrobními náklady připravit...

9-(Aminoalkyl)-8-hydroxyadeniny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248907

Dátum: 12.03.1987

Autori: Holý Antonín, Votruba Ivan, Merta Aleš, Rosenberg Ivan

MPK: C07D 473/34

Značky: způsob, 9-(aminoalkyl)-8-hydroxyadeniny, jejich, přípravy

Text:

....papírovou chromatografíí nebo tenkovrstevnou chromatografií na silikagelu, v obou případech V soustavě 80 vodný 2-propanol-koncentrovaný vodný amoniak /91/3 detekce se provádí v ultrafialovém světle a látky vzorce I se prokazují postřikem roztoku ninhydrinu /fialové skvrny/.Reakce poskytuje vesměs látky vzorce I jako jediné reakční produkty. Odpařením reakční směsi se ziská směs látky I či jejího hydrobromidu s bromidem amonným. Tento produkt...

Asfaltovaný pás pre ukončovaciu vrstvu strešného plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 248906

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kovács Vojtěch, Blaha Vojtěch, Stehlík František

MPK: E04D 5/10

Značky: ukončovaciu, vrstvu, asfaltovaný, plášťa, strešného

Text:

...o hrúbke 0,06 až 0,2 mm, s vysokým difúznym odporom, profilovaná vhodným dezénom pre vyrovnanie dilatačných zmien pása, je obalená z obidvoch stran krycou vrstvou zfilerizovaného asfaltu/ 3 o hrúbke min. 1 mm, pripravenej z oxidovaného asfaltu s 20 až 35 obsahom mineralneho plnidla.Spodná strana asfaltovaného pása je opatrená tenkou plastickou fóliou 3 0 hrúbke0,005 až 0,03 mm. Na hornej strane asfaltovaného pása je hrubozrnný minerálny...

Bezpečnostní zařízení k zastavení vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248905

Dátum: 12.03.1987

Autor: Půta Josef

MPK: B61L 3/12

Značky: bezpečnostní, zařízení, zastavení, vozů

Text:

...prvního relé lg je překlenut přidržovacín kontaktem lg druhého relé. Dále jsou na sběrnioi kladného polu lg pomocného stejnosměrného zdroje yipojeny jednak pohyblivý jezdec snižovacího odporu łl, jehož jeden konec je pžipojen přes signalizační člen 3 na sběrnici záporného polu ll pomocného stejnosměrného zdroje a jednak žárovka-lg a zvukové signalizační zařízení 39, jež jsou společně přes kontakt lg signalizačního členu připojeny rovněž na...

Způsob výroby směsí pro výrobky z plastů a elastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248904

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kuchrýk František, Koudelík Aleš

MPK: C08K 3/00

Značky: způsob, výrobky, směsi, výroby, plastů, elastů

Text:

...a tím i zpracovatelský cyklus o 20 až 40.Kombinované plnění popílkem s tradičními plnivy umožňuje vyrábět výrobky ve větších tlouštkách, s vyšší korozní a atmosférickou odolností s nižším smrštováním.Způsob podle vynalezu odstraní dosavadní vysoké tečení plastů, které se projevujepri plnění pouze tradičními plnivy, např. mikromletým vápencem, kde způsobuje nižší pevnost a tepelnou odolnost, kterou bylo dosud nutno zlepšovat přídavkem drahých...

Nevýbušná zmes na rozpojovanie tuhých sústav s rychlým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248903

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fedorík Radovan, Šiška Július, Miazdra Marian, Ševčíková Jarmila, Martauzová Hana

MPK: C01F 11/02, B02C 19/18

Značky: tuhých, rychlým, rozpojovanie, účinkom, sústav, nevýbušná

Text:

...podstatne jednoduchšia a vzhľadom k tomu, že obsahuje viac aktívnej súčasti, ktoré v oboch prípadoch je tvorená oxidom vápenatým, je 1 predpoklad, že má aj vyššie účinky. Nevýhodou je jeho použitie za teplôt vyšších ako 18 °C,ako aj čas pôsobenia /5 až 20 hod./. VTieto nedostatky odstraňuje riešenie podľa PV 2172 ~ 82. Zmes podľa tejto PV obsahuje namiesto sadry uhličitan sodný, resp. uhličitan draselný, čím sa zvyšuje účinok...

Mechanizmus na prenos krútiaceho momentu do izolovaného priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248902

Dátum: 12.03.1987

Autor: Čalkovský Anton

MPK: F16H 21/00

Značky: mechanizmus, priestoru, prenos, krútiaceho, izolovaného, momentu

Text:

...ktorého os rotácie je súosová s osou rotácie hnacieho hriadeľa, pričom k rotujúcemu púzdru je mąticou pripevnená aspoň jedna pružná membrána, ktorá je prirubou ložiskového telesa spojená s vnútornou stenou izolovaného zariadenia lebo armatúry.Mechanizmom na prenos krútiaceho momentu do izolovaného priestoru cez pružnú membránu,napríklad z vulkanizovanej gumy alebo plastu sa docieľuje dokonalá tesnost. Pomocou kľbového spojenia so šikmým...

Způsob výroby fungicidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248901

Dátum: 12.03.1987

Autori: Cechner Václav, Čížek Stanislav, Procházka Vladimír

MPK: C12P 1/06

Značky: výroby, fungicidinu, způsob

Text:

...8,0 fruktosového sirupu, 0,5 dusičnanu amonného a 1,0 mikromletého vápence, byla zaočkována 3 ml veqetativního inokula kmene Streptomyces noursei, starého 28 hod., připraveného na půdě,ve které byl kukuŕičný extrakt úplně nahražen sušenými kvasnicemi.složení inokulační půdy 1,0 sušených kvasnic, 0,5 sojové mouky, 4,4 glukczy,0,5 dusičnanu amonného, 0,5 mikromletého vápence, 0,2 chloridu sodného. Fermentováno na reciprokem tŕepacím...

Způsob výroby 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249550

Dátum: 12.03.1987

Autori: Clauss Karl, Reuschling Dieter, Linkies Adolf

MPK: C07D 291/06

Značky: 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu, způsob, výroby

Text:

...~dioXidu během varu ve vodném roztoku (srov. shora cltovanou literaturu Angew. Chemie /1973/1Vzhledem k ne zcela uspokojujícím postupům známým ze stavu techniky pro výrobu B-methyl-3,ei-dihydro-l,2,3-oxath 1 azin-4-on-2,2-dioxidu a jeho netoxických solí,zvláště v důsledku nutnosti použití ne zcela snadno dostupných výchozích látek, především pak pro provádění V techníckém měřítku, existoval úkol příslušně zlepšit známé...

Způsob výroby acetoacetamid-N-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249549

Dátum: 12.03.1987

Autori: Reuschling Dieter, Clauss Karl, Linkies Adolf

MPK: C07C 143/72

Značky: způsob, výroby, kyseliny, acetoacetamid-n-sulfonové

Text:

...s 4 nitrofenyldiazonium~chloridem jako světle žluté barvívo snov. Ber. 83 1950, str. 551 až 558, zejména str. 555,poslední odst. před popisem pokusů a str. 558, poslední odstavecAcetoacetamid-N-sulfonov-á kyselina bylá jinak předpokládána pouze jako meziprodukt, resp. také jako meziprodttkt při roz kladu ô-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin~-4-on-2,2-díoxidu během varu ve vodném roztoku srov, shora citovanou literaturu Angew. Chemie...

Způsob získávání kovového niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249548

Dátum: 12.03.1987

Autori: Báthory József, Farkas István, Nagy Ferenc, Panyor László, Csikós Rezsoe

MPK: B01J 23/74, B01J 23/094

Značky: kovového, získavání, způsob, niklu

Text:

...se rozumí následující pracovní operace odmašťovaní, odstředování,precipitace, extrakce rozpouštědlem, v přípodě nepyroiorních materiálů sušení. Pyroforní materiály se plní do reaktoru mokré.Podle vynálezu se odpady, obsahující nikl,zpracovávají dvoustupñově, avšak v témže zařízení. V prvém stupni způsobu se odpad aktivuje, ve druhém stupni se aktivovaný materiál karbonylizuje. Obě pracovní operace se mohou provádět v práškovém reaktoru...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249547

Dátum: 12.03.1987

Autor: Anderson Martin

MPK: A01N 47/34

Značky: výroby, akaricidní, způsob, účinné, prostředek, insekticidní, látky

Text:

...soli sulfonovaného rlcinového oleje a alkylarylsulfonáty sodné, například dodecylbenzensulfonát, jakož i polymery ethylenoxldu a kopolymery ethylenoxidu s propylenoxidem.Prostředky podle tohoto vynálezu mohou být například ve formě srnáčltelných prášků,poprašü, granulí, roztoků, emulgovatelných koncentrátů, emulzí, suspenzních koncentrátů a aerosolů. Smačitelné prášky obvykle obsahují 25, 50 nebo 75 hmotnostních účinné látky a kromě...

Zařízení k pažení výkopů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249546

Dátum: 12.03.1987

Autor: Krings Josef

MPK: E02D 17/08

Značky: výkopů, zařízení, pažení

Text:

...s vodlcíml profily 5 stojky 1 a sahají částečně nebo úplně přes celou výšku této celní strany. vnější konec vodicí lišty 9 tvoří vodicí hlavíci 1 U pažiny 2 a je vytvořen jako dutý skříňový profil C, který, je směrem ven otev-řený a proříznutý, přičemž nemusí být nezbytně sám souměrný a symetrický vzhledem k pažině 2. .Světlá vzdálenost SB dvou sousedních žeber 6 vodicích profílü 5 je nepatrně větší než celková šířka VB každé vodicí...

Způsob výroby fenylbenzo(b)thiofenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249545

Dátum: 12.03.1987

Autor: Ray Stephen James

MPK: C07D 333/52

Značky: výroby, derivátů, způsob, fenylbenzo(b)thiofenových

Text:

...ci lntestinalní tekutíny a vede ke zvýšení hmotnosti střeva v porovnání se stavem u kontrolních zvířat.Další skupině myší se podá nejprve toxin a pak testované sloučenina v různých dávkach. Po 2,5 hodiny, kdy se myši udržují při teplotě 23 °C, se pokusná zvířata usmrti a zjistí se hmotnost jejich siřeva v poměru k hmotnosti střeva těch zvířat, jimž testované látka nebyla podána. Zjišťuje se hodnota ED 5 o, což je dávka testované sloučeniny...

Způsob výroby nových imidazolylfenylamidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249544

Dátum: 12.03.1987

Autori: Donetti Arturo, Del Soldato Piero, Bergamaschi Mario, Cereda Enzo

MPK: C07D 233/64

Značky: způsob, nových, imidazolylfenylamidinů, výroby

Text:

...činidly receptoru H 2, které působí inhiblčně na sekrecí žaludeční kyseliny.Sloučeníny obecného vzorce l, ve kterém je amidinový zbytek v paura-poloze vůči benzenovému kruhu a R, R 1 a R 3 značí atomy vodíku a R 2 může znamenatkyano, norbornyl, benzyl, cyklopropyl,cyklopropylmethyl,dimethylcyklopropylmethyl,Inentyl, cyklohexylmethyl, fenyl, p-chlorfenyl,p-methylfenyl,p-methoxyfenyl,methylendioxyfenyl nebo 2-furylmethylová skupina, stejně ĺüko...

Dojicí souprava s dojicím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 249543

Dátum: 12.03.1987

Autor: Wilmering Johannes

MPK: A01J 5/16

Značky: souprava, dojící, zařízením, dojicím

Text:

...dvoucestný ventil 9 V horní části sběrače3 na průohod podtlaku. Tím je sb~ěrač 3 zásobován podtlakem. Protože se spojovací hadicí 6 nemusí dopravovat žádné mléko,vede se spojovací hadicí G do sběrače 3 plný podtlak, jehož účinek se v celém rozsahu projeví po průchodu krátkými mléčnýmí hadicemi 11 ve strukových nástavcích 2.Vzhledem k tomu, že spojovací hadice B zůstává stále bez mléka, je velikost podtlaku ve sběrači 3 zcela nezávislá na...

Způsob výroby cyklosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249542

Dátum: 12.03.1987

Autori: Traber René, Wenger Roland, Hofmann Hans, Kobel Hans

MPK: C07K 7/64

Značky: cyklosporinů, výroby, způsob

Text:

...sloučeniny obecného vzorce III jsou známy například z uvedeného evropského patentu č. 0056 782, kde je rovněž popsán způsob jejich výroby, nebo mohou být vyrobeny způsobem ianalogickým postupu poosanému v evropském patentu číslo 0034 567 na který odkazuje zveřejněný spis 0 U 56 782 pro obecnou úplnou syntézu cyklosporinu, nebo ještě dalšími postupy popsanými zejména V příkladech.Tak mohou být například připraveny cyklosporiny...

Způsob výroby nových derivátů 1,2,4-oxadiazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249541

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hetyey Mária, Literati Nagy Péter, Simay Antal, Virágh Sándor, Ecsery Marian, Takács Kálmán, Szegi József, Kiss Ilona, Juhász Nagy

MPK: C07D 273/04

Značky: způsob, výroby, 1,2,4-oxadiazinu, nových, derivátů

Text:

...rezistenci o 15 při dávce 10 mg/kg i. v. Při dávce 5,1 mg/kg poskytuje sloučenlna 15 ochranný účinek při dextranovém edematózním testu u krys.Způsobem popsaným v příkladu 1 se re« akcí S-fenyl-6-chlormethyl-5,6-dihydro-4 H-1,2,4-oxadiazinu s methylcyklohexylaminem vyrobí 3-feny 1-6-(N-methyl-N-cyklohexyl arnlno-methyl-5,6 ~dihydro-4 H-1,2,4 ~oxadi~ azinhydrochlorid.Ke 2,0 g 3 ~fenyl~B~tosyloxymethyl-LEB-dihydro-áH-LZA-oxadiazinu se přidá...

Způsob výroby 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249540

Dátum: 12.03.1987

Autori: Clauss Karl, Linkies Adolf, Reuschling Dieter

MPK: C07D 291/06

Značky: výroby, 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu, způsob

Text:

...srov. shora citovanou literaturu Angew. Chemie /1973/Vzhledem k ne zcela uspokojujícim postupům známým ze stavu techniky pro výrobu 6 ~methyl-3,4-dihydro-1,2,3 ~oxathiazin-4-on-2,2-dloxldu a jeho netoxických solí,zvláště v důsledku nutnosti použití ne zcela snadno dostupných výchozích látek, především pak pro provádění V technlckém měřítku, existoval úkol přislušně zlepšit známé postupy nebo vyvinout nový zlepšený postup.Tento úkol bylo...

Způsob výroby 3-substituovaných 2-oxindol-1-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249539

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kadin Saul Bernard

MPK: A61K 31/40, C07D 209/34

Značky: výroby, 2-oxindol-1-karboxamidů, způsob, 3-substituovaných

Text:

...reakční schéma, v němž X, Y a R 1 mají shora uvedený významby větší .nadbytek chloreulfonylisokyanátu přinášel nějaké výhody a proto se z ekonomických důvodů nepoužíva.Takto vzniklé chlorsulfonylderiváty obecného vzorce Vll lze popřípadě izolovat nebo je lze bez izolace v téže reakční nádobě přímo převadět na sloučeniny obecného vzorce Il. Izolace intermediárních chlorsulfonylderivátů obecného vzorce VII se provádí o sobě známým...

Způsob blokování amino-nebo iminoskupiny kyseliny amino- nebo iminokarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 249538

Dátum: 12.03.1987

Autori: Barcelo Gerard, Senet Jean-pierre, Sennyey Gerard

MPK: C07C 69/96

Značky: iminokarboxylové, amino-nebo, iminoskupiny, způsob, kyseliny, blokování, amino

Text:

...inertní vůči reakčním složkám. S výhodou se používá chlorovaných alifatických rozpouštědel, jako například dichlormethanu nebo dichlorethanu, cyklických nebo necyklických etherů, ketonů, jako například acetonu nebo Z-butanonu, nitrilů nebo aliiaticlçých nebo aromatických uhlovodíků.ako uvedeného akceptoru kyseliny se obecně používá organické nebo minerální báze. S výhodou se používa pyridinu nebo triethylaminu.Tato báze se přidává až po...

Způsob výroby substituovaných hexahydropyrrolo-(1,2-a)chinolinů, hexahydro-1H-pyrido(1,2-a)chinolinů, hexahydrobenzo(e)-indenů a oktahydrofenanthrenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249537

Dátum: 12.03.1987

Autori: Eggler James, Johnson Michael, Melvin Lawrence

MPK: C07D 471/04, C07C 13/60

Značky: oktahydrofenanthrenů, substituovaných, hexahydro-1h-pyrido(1,2-a)chinolinů, hexahydropyrrolo-(1,2-a)chinolinů, výroby, způsob, hexahydrobenzo(e)-indenů

Text:

...standardními ex trakčními postupy a popřípadě se vyčistí krystalizací nebo chromatograficky.Ve druhém stupni tohoto sledu reakcí se keton obecného vzorce IX nechá za podmínek Reforrnatského reakce reagovat s a-halogenesterem v přítomnosti kovového zinku,s výhodou však s esterem lithioctové kyseliny vzorce LiCH 2 C 00 R 4, kde R 4 má shora uvedený význam. Rozsáhlou diskusi Reformatského reakce lze nalézt například v publikaci Rathke, Organic...

Způsob přípravy 2-hydroxy-5‹1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-fenylpropyl)amino]ethyl ›benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249536

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vágó Pál, Fodor Tamás, Goergényi Frigyes, Reiter József

MPK: C07C 102/26

Značky: 2-hydroxy-5‹1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-fenylpropyl)amino]ethyl, způsob, přípravy, benzamidu

Text:

...II potom reaguje in situ se sloučeninou vzorce III a takto získaná sloučenina vzorce V se potom hydrogenuje bez oddělování.Podle dalšího provedení postupu podle uvedeného vynálezu se použije sloučeniny vzorce II připravené katalvtíckou hydroeenací sloučeniny vzorce IV. Při provádění tohoto postupu je možno postupovat tak, že se ve výhodném provedení sloučenina vzorce IV podrobí katalytické hydrogenaci, takto získaná sloučenina vzorce II...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249535

Dátum: 12.03.1987

Autori: Wohl László, Tromfos Katalin, Bohus Péter, Toeroes Szilárd, Durkó Anna, Magyari István, Bakos József, Kollár László, Szulágyi János, Eifert Gyula, Heil Bálint, Küronya István, Bihari Ferenc

MPK: A01N 35/04

Značky: způsob, látek, účinných, výroby, fungicidní, prostředek

Text:

...alkalíckých kovů, kovů alkalických zemin nebo organickými bázemi jako aminy, alkanolaminy, např. natriumlaurylsulfát, natrium-Z-ethylhexylsulfát, sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové a ethanolaminem, diethanolaminem, triethanolaminem nebo isopropylaminem, mono- a diisopropylnaftalensulfonát sodný, sodná sůl kyseliny naftalensulfonové, diisooktylsulfosukcinát sodný, xylensulfonát sodný, sodná a...

Způsob výroby sulfonylovaného derivátu cyklohexylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249534

Dátum: 12.03.1987

Autori: Dahlstroem Mikael, Malmén Yngve

MPK: C07D 241/24

Značky: sulfonylovaného, způsob, výroby, cyklohexylmočoviny, derivátů

Text:

...na cyklohexylamin, který znovu reaguje s molekulou cyklohexylisokyanátu, takže se ve větším množství získávä N,N-dicyklohexylmočovina. jak již bylo svrchu uvedene,je mímoto cyklohexylisokyanát velmi nepříjemnou látkou, která dráždi kůži a sliznice podobně jako slzné plyny.V NSR patentovém spisu č. 2213 602 je popsán způsob výroby N-4-2-/5-methylpyrazinyl-2-karboxamido/ethyl benzensultonyl-Nľcyklohexylmočoviny, čili glipizidutak, že se uvede do...

Způsob výroby derivátů chinolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249533

Dátum: 12.03.1987

Autori: Campbell Simon, Roberts David

MPK: C07D 215/22

Značky: způsob, chinolonů, derivátů, výroby

Text:

...mk v poloze B a zejména pak představuje S-metlíylovou skupinu.R 1 představuje s výhodou atom vodíku,kyanoskupintl, alkoxvkarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku V alkoxylové části,nitroskupinu. atom halogenu nebo aminoskuplnu. ještě výhodněji představuje R 1 atom vodíku, kyanoskupintl, methoxykarbonylovou skupinu, nitroskuplnu, atom bromu nebo aminoskupintl, a nejvýhodněji pak atom vodíku.Y představuje s výhodou atom vodíku nebo...

Rodenticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249532

Dátum: 12.03.1987

Autor: Swaine Harry

MPK: A01N 43/16

Značky: rodenticidní, prostředek

Text:

...stereochemickou konfigurací lR, 3 S nebo IS, SR), nebo trans-isomer sloučeniny obecného vzorce ll s konfigurací 1 R, BR nebo (15, 3 S, přičemž libovolný jiný isomer sloučeniny obecného vzorce I nebo II je přítomen v množství nižším než 1 U 9/0 hmotnostních.Obsah shora zminěného libovolného jiného isomeru je s výhodou nižší než 5 hmotnostních.inak se rodenticidní prostředky podle vynálezu vyrábějí a upravují stejným způsobem, jak již bylo...

Způsob přípravy hyalunorové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249531

Dátum: 12.03.1987

Autori: Brown Karen, Ruiz Linda, Van De Rijn Ivo

MPK: C12R 1/465, C12P 11/04

Značky: hyalunorové, způsob, přípravy, kyseliny

Text:

...u některých kmenů streptokoků toto vymizení tobolky je způsobené enzymatickou deeradaci hyaluronidasou. Při dlouhodobých fermentačních studních 2 až 5 růstu s alespoň jednou skupinou C streptokokü Strep. equi pri kontrolovaném pH, teplotě, obsahu glukosy, bylo překvapivě nalezeno, že výtěžky HA se mohou podstatné Zvýšit i když tobolkynejsou v kultuře viditelně. Z těchto studií se usuzuje, že tento kmen pravdepodobne nemá hyaluronidasu. Tak...

Prostředek na bázi organické kyseliny k odstraňování minerálních usazenin a zvláště kotelního kamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 249530

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mynar Leszek, Kwiatkowski Sylwester, Nesterenko Nellialina, Kociszewski Marian, Balasiewicz Michal, Buslowicz Jerzy, Ormaniec Wladyslaw

MPK: C23G 1/02, C09K 3/00

Značky: bázi, kyseliny, kamene, zvláště, prostředek, usazenin, minerálních, odstraňování, organické, kotelního

Text:

...účinných látek opětně používat k dalšímu čištění. Tím jsou možné značné úspory účinné látky i vody a také se snižuje množství od-padnich vod.Uskutečněné zkoušky odstraňovaní mineľälilĺCh usazenin prostředkem podle vynálezu z výměníku tepla a z jiných energetických zařízení z různých kovových materiálů doložily vysokou účinnost a užitečnost prostředku podle vynálezu. Prostředek podle vynálezu umožnil dokonce funkci zařízení,které...

Způsob výroby močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249529

Dátum: 12.03.1987

Autor: Jonckers Kees

MPK: C07C 126/02

Značky: způsob, výroby, močoviny

Text:

...druhou kondenzační zónu a 15 skladovací nádobu pro roztok karbamáttt získaný ve výměníku tepla v prvním odpařovacím stnjpni. Vztahovon značkou 15 je označeno čerpadlo pro čerpaní roztoku karbamátu a 17 představuje ejektor kapaliny.Přívodem lt a ejektorem 17 kapaliny se přivádí amoniak, společně s roztokem karbamátu, který se vede přívodním potrubím 19 z pračky 4 na plyn, do zaváděcího potrubí 20 ústícího v první kondenzační zóně 3. Sem...

Způsob výroby drůbeží, zejména krocaní a kuřecí šunky do konzerv

Načítavanie...

Číslo patentu: 249528

Dátum: 12.03.1987

Autori: Varga Artur, Patócs Ibolya, Papp József

MPK: A22C 11/00

Značky: zejména, konzerv, drůbeží, výroby, způsob, krocaní, kuřecí, šunky

Text:

...emulzí, jež se skládá z masové kaše, tuku,loužicí soli a proteinů a vody a toto smísení se děje v poměru od 5 ku 95 hmot. do 30 ku 70 hmot. nativní bílkovinné emulze a vylouženého masa a poté se maso plní do konzervovaných nádob,které se uzavřou a po uzavření tepelně zpracovavají.Podstatou vynálezu dále je, že se loužení v mísicím bubnu provádí při podtlaku,až 50 0/0 atmosférického tlaku.Vynalez je blĺže vysvětlen příklady provedení,...

Směs citlivá na světlo a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249527

Dátum: 12.03.1987

Autor: Buhr Gerhard

MPK: C07D 251/16, G03C 1/68

Značky: světlo, citlivá, způsob, směs, výroby, složky, účinné

Text:

...jak je polpsáno v GB-A č. 912 112.Nitrily používané ke kotrimerisací se mohou zvláště jednoduše syntetizovat Horner-Wittigovou olefinisací (srov. Houben-Weyl, sv. 5/lb, str. 396 až 401 a 895 až 899 podle schématuR 1 nebo R 11 znamenají nitrilovou skupinu,a všechny ostatní zbytky mají význam uvedený pod vzorcem l.Diethylester aralkylfosfonové kyseliny vzniká hladce reakcí odpovídajících w-halogenalkylaromátů s triethylfosfitem.Nitrily se...

Způsob elektivního získávání cukru, kterým je buď glukóza nebo maltóza, z naštěpeného ztekuceného škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249526

Dátum: 12.03.1987

Autori: Penner David, Lin Kaung, Malloy Thomas, Thompson Gregory, Rohrbach Ronald, Maliarik Mary

MPK: C13K 1/00, C13D 1/00

Značky: ztekuceného, kterým, elektivního, cukrů, naštěpeného, získavání, glukóza, způsob, škrobu, maltóza

Text:

...do hydrolyzačniho stupně.Při konkrétnějším provedení vynálezu obsahuje proud odcházející z hydrolyzačního stupně 70 až 80 0/0 cukru a při ještě konkrétnějším provedení obsahuje proud produktu obohacený cukrem alesipoň 90 0/0 cukru.Způsob získavaní glukózy nebo maltózy z-naštěpenêho ztekuceného škrobu podle v-y nálezu představuje radikální odklon od až dosud známých metod. jedním charakteristickým znakem tohoto odklonu je parcialní...

Způsob výroby dihydropyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249525

Dátum: 12.03.1987

Autori: Cross Peter Edward, Stubbs John Kendrick, Arrowsmith John Edmund, Campbell Simon Fraser

MPK: C07D 401/12

Značky: dihydropyridinů, výroby, způsob

Text:

...průměrnému dosjjaělému pacientovi 70 ltg pohybovat V rozmezí od 5 do 100 mg denně, obvykle od 10 do 60 mg denně. Jednotlivá tableta nebo kapsle určená k podání typickému dospěléinu pacientovi může tedy obecně obsahovat od 5 do 10 nebo 20 miligramů účinné látky V kombinaci s vhodným farmaceutický upotřebitelným nosičem.V případě intravenosní aplikace se bude dávkování pokud jde o jednotlivou dávku obvykle pohybovat podle potřeby od 1 do 10...

Perleťově lesklý pigment se zlepšenou stálostí proti povětrnostním vlivům a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249524

Dátum: 12.03.1987

Autori: Franz Klaus-dieter, Stahlecker Otto, Kieser Manfred

MPK: C09C 1/36

Značky: vlivům, přípravy, proti, lesklý, stálosti, pigment, povětrnostním, způsob, perleťové, zlepšenou

Text:

...obsažený v r-oztoku včinil hmotvnostně 0,5 až 5 0/0 pigmenntu. Přitom je nutné dbát na to, aby -se na pigment nevylvoułčilo celé množství siloxanu a část zůstala v roztoku. V .potaženém pigmentuSlpolečně se siloxanem se mohou vyloučit na pigmentu další látky. Dobře se orvědčll přídavek enepavtrného množství roztoku křemičitanu alkalického kovu k roztoku nebo emulzi siloxanu. Zpravidla se použijí množství 0,05 až 0,5 g křemíčitanu...

Způsob přípravy derivátů cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249523

Dátum: 12.03.1987

Autori: Narita Yukio, Aburaki Shimpel, Okumura Jun, Naito Takayuki, Kamachi Hajime

MPK: A61K 31/545, C07D 501/38, C07D 501/46...

Značky: způsob, cefalosporinu, derivátů, přípravy

Text:

....alespoň 90 sýn isomeru. Výhodné Sloučeniný vzorce I jsou syn isomerý, které sou prostě anti isomerů.Farmaceutický vhodné soli sloučenirn vzorce I zahrnují anorganicke báze, jako jsou soli alkalických kovů například sodné soli a draselně soli) a soli kovů alkalických zemin například vápenaté so 1 l, amonne solí, soli organických bází například soli St.IÍ 6 ÍhYĺüII 1 ĺI 1 eľIl, prokainem, fenýlethylbenzylamiąnem,...

Způsob výroby cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249522

Dátum: 12.03.1987

Autori: Myokan Isao, Nagai Takashi, Sadaki Hiroshi, Ochiai Hirokazu, Inaba Takihiro, Saikawa Isamu

MPK: C07D 501/06, C07D 501/46, C07D 501/04...

Značky: cefalosporinu, výroby, způsob

Text:

...soli s alka~ litrkýnii kovy, jak-o například se sodíkeni,idraslíkem a juoudobrlě, soli s kovy alkalic~ kých zamin, jako například s vápníkem,hořčíkem a .podobné, amoniove soli a soli s organžckými bázemi obsahujícími dusík,jako například s prokainení, tlibenzylamínem, N-benzyl-Ľ-fenetylaminem, efenamr neni, N,N-ndibenzylethylendiamíxnem, triethylaminem, trimethylaminem, tributylaminem, N,N~dimethylani 1 inem, N-methylpiperidínem,...

Tkalcovský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 249521

Dátum: 12.03.1987

Autor: Gotthilf Bertsch

MPK: D03D 47/48

Značky: tkalcovský, stroj

Text:

...z nádržky 47 stlačeného vzduchu. Nádržka 47 stlačeného vzduchu je neznázorněným vzduchovým .kompresorem udržována pod tlakem.Na prohozní straně 61 je upravena foukací tryska 62, která je podle obr. 1 až 3 namířena směrem nahoru, a je upevněna na nosiči 64, který je vytvořen vratně pohyblivý podle šípky 63. Prošlup 65, do kterého je útk-ová nit 36 zanášena, je tvořen horními osnov-ními nitěmi 66 a dolními osnovními nitěmi 67. Kromě toho je...