Archív za 1987 rok

Strana 318

Mechanický rozdelovač sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248990

Dátum: 12.03.1987

Autori: Muráni Ján, Ürge Ladislav, Večerek Jaromír

MPK: B65G 65/30

Značky: mechanicky, rozdělovač, materiálov, sypkých

Text:

...je možné viacerými spôsobmi tak, ako to vyplýva z predmetu vynálezu. Výhodou využitia vynálezu je realizácia pneumaticlcej dopravy sypkých mlateriálov viacerými potrubiami do väčšieho počtu dopravných miest zariadením jednoduchej koncepcie s nenáročným pohonom, pri 4čom je zaručené ich rovnomerné rozdelenie do jednotlivých potrubí.Na priložených výkresoch je na obr. 1 znázornená riešenie mechanického rozdeľovača sypkých materiálov podľa...

Zariadenie pre elektroiskrové obrábanie rotačných obrobkov väčšieho priemeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248989

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nemec Ján, Senecký Ladislav, Kunc Jozef

MPK: B23H 1/00

Značky: rotačných, obrobkov, väčšieho, zariadenie, priemeru, elektroiskrové, obrábanie

Text:

...skratowv. medzi nástrojovými elektródami a obrobkom.Na pripojených výkresoch sú znáozrnené tri príkladne riešenia zariadenia, kde na obr. 1 je nakreslený priečny rez zariadenia s dvoma priamočiarymi vodiacimi mechanizmami, na obr. 2 je nakreslený priečny rez zariadenia s dvoma výkyvnými vodiacimí mechanizmami pod obrobkom, na obr. 3 je nakreslený priečny rez zariadenia va výkyvným vodiacim mechanizmom vedľa obrobku, na obr. 4 je nakreslený...

Zapojenie k hybridnému využitiu odpadového tepla výfukových plynov spalovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248988

Dátum: 12.03.1987

Autor: Drgoň Milan

MPK: F25B 29/00

Značky: výfukových, hybridnému, odpadového, plynov, spalovacích, motorov, zapojenie, tepla, využitiu

Text:

...média spaľovacieho motora.Výhodou zapojenia podľa. vynálozu je, že pri zimnom odstavovaní motorových vozidiel so spaiovacím motorom možno využití naakttmttlované odpadové teplo pre tempe 4rovanie počas nočného odstavenie. Nie je za tým účelom nutná iná energia, ďalej vo väčšine prípadov odpadne výstavba garáži u MHD a ČSAD.Na obr. je znázornená príkladné zapojenie podlle vynalezu.Zapojenie k hybridnému využitiu odpadového tepla...

Vstupné a výstupné komory vertikálnych separátov-paroprihrievačov pre atomové elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 248987

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kozolka Ľudovít

MPK: F16J 13/02, F22B 37/26

Značky: výstupné, vertikálnych, komory, elektrárne, vstupné, atomové, separátov-paroprihrievačov

Text:

...prítlačná príruba sú pevne spojené skrutkąami.Výhody vynálezu spočívajú V tom, že sa skráti dĺžka komory a tým sa zlepší prístupnosť k rozvádzacím rúrkam.Ďalej sa zníži hmotnost a prácnosiĺ celej komory, ako aj tesniace účinky.Na pripojených výkresoch na obr. 1 je znázornený celkový pohľad na separátor- paroprihrievuač, obr. 2 znázorňuje vstupnú i výstupnú komoru v reze podľa vynálezu, obr. 3 je čelný pohľad na vstupnú i Výstupnú komoru podľa...

Zariadenie na manipuláciu s paletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 248986

Dátum: 12.03.1987

Autori: Križan Jozef, Kolpach Pavel, Kuchyňár Milan, Morávek Jan

MPK: B23Q 7/14, B65G 47/20

Značky: zariadenie, manipuláciu, paletami

Text:

...od krivky medzioperačnej dopravy 5. Vzdialenosť od krivky a rozstup stojanov je daný typom medzioperačnej dopravy H typom palety. U pracovísk s ručnou obsluhou je signalizátor 4 ukončenia cyklu umiestnený v manipulačnom priestore obsluhy, pričom je napojený na riadiaci systém RS. U strojovej obsluhy ukončenie cyklu manipulácie dáva priamo riadiaci systém RS.Popis funkcie zariadenia. Na zariadení nie je prítomná paleta, to znamená, že...

Tavený a pasterizovaný syr so zdravotným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248985

Dátum: 12.03.1987

Autor: Selecký Ján

MPK: A23C 19/082

Značky: zdravotným, pasterizovaný, tavený, účinkom

Text:

...prejaví tak, že priaznivo ovplyvňuje látkosú premenu v nervovom tkaniva a tým pomáha regenerácii nervových buniek. Pridaná kyselina askorbová pôsobí na priebeh a rýchlosť biochemických reakcií V organizme,účinkuje ako neenzýmový prenášač vodíka,znižuje toxicitu olova a zabraňuje tvorbe nitrozamínov v -organizn 1 e. Pridaný tok-oferol priaznivo ovplyvňuje metabolizmus mastných kyselín a účinok enzýmových systémov. Tým V organizme napomáha...

Komparátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 248984

Dátum: 12.03.1987

Autor: Vitásek Anton

MPK: H03K 3/36

Značky: komparátor

Text:

...z lavínového prvku 1 pripojeného z jednej strany na prvú vstupnú svorku lll a z druhej strany na pracovný odpor R, zapojeného vsérii na predpätrový zdroj U, ktorý je pripojený na druhú vstupnú svorku 2. Výstupné svorky 13, i 14 sú paralelne pripojené nia pracovný odpor R a spínací obvod 2 so spínaeou impulznou svorkou 05 je pripojený paralelne k predpäťovému zdroju U.Komparátor na obr. 2 má medzi prvou vstupnou svorkou D 1 a lavínovým...

Prevodník rýchlosti prúdenia vetra

Načítavanie...

Číslo patentu: 248983

Dátum: 12.03.1987

Autor: Zuskin Silver

MPK: G01W 1/02

Značky: převodník, rychlostí, prúdenia, vetra

Text:

...rýchlosti prúdenia sú vysoké nároky na presnosť vyhotovenia každého Inechanického dielu prevodníka a základne, vysoká závislosť od subjektivnych činiteľov, nízka efektívnosť výroby a vytváranie nedefinovateľných prechodových odporov pri priváraní volfrámových drôtov ku medeným prívodným drôtom.Uvedené nevýhody odstraňuje prevodník rýchlosti prúdenia podľa vynálezu s dvoma rovnobežnými volfrámovými drôtmi a plochou usmerňovacou...

Trojčelustové vrtačkové sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 248982

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kočický Jozef

MPK: B23B 31/04

Značky: skľučovadlo, vrtačkové, trojčelusťové

Text:

...brzdnú plochu telesa, a druhá operná plocha dosadá na brzdný element, napríklad gumový O krúžok, vsadený do vybrania obvodu plášte. Spodná operná plocha upínacieho puzdra la brzdná plocha telesa sú vytvorené ako kuželové.Vyhotovenim skľučovadla podla vynálezu sa dosiahne spoľahlivej a vyššej brzdnej účinnosti zariadenia a volný chod sklučovadla po uvolnení upínacieho puzdra je ľahký nebrzdený. Manipulácia pri upínaní a uvolñovaní je...

Nitovací nástroj na jednostranný sposob nitovania nitových matíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248981

Dátum: 12.03.1987

Autor: Fulier Jozef

MPK: B21J 15/10

Značky: jednostranný, spôsob, matic, nástroj, nitovací, nitovania, nitových

Text:

...nitových matíc príkladne pozostáva z ľažného závitového tŕňa 1, ktorého horná časť je opatrená vybraniami 2, ktoré tažný zavitový tŕň 1 sploštujú. Na sploštení ťažného závitového tŕňa 1 je nasunutáopierka 5, na ktorej dolnom čele je vytvorené zahĺbenie 3. Na hornom čele opierky 5 je vytvorená dolná časť 7 zubovej spojky G. Nad opierkou 5 je na tažn-om závitovom trni 1 otočne nasunutý pridržiavač 4. Dolná plocha pridržiavača 4 nad...

Sposob merania tepelnej vodivosti pomocou etalónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248980

Dátum: 12.03.1987

Autor: Flimmel Jozef

MPK: G01N 25/18

Značky: tepelnej, etalónov, vodivosti, spôsob, merania, pomocou

Text:

...určí ta časť vyvinutého tepla, ktorá za daných podmienok V meracom zariadení preteká mimo skúšaného telesa, na základe čoho vyplynie množstvo tepla pretekajúce skúšanou vzorkou. Výhodou merania súčinitella tepelnej vodivosti pomocou etalónov je zjednodušenie zariadenia a urýchlenie procesu merania. Pri zisťovaní súčinitela tepelnej vodivos ti podla vynálezu sa postupuje tak, že najprvsa uskutoční meranie tepelnej vodivosti etalónu, ktorý...

Upínacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248979

Dátum: 12.03.1987

Autor: Cabadaj Ján

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínacia, jednotka

Text:

...a vodiaci profil určený na zmenu smeru pohybu piesta sú bud vytvorené na vonkajšom povrchu telesa, resp. na väzobnom kryte, čo znižuje nároky na výrobu presných plôch valca, alebo piesta. Tým, že vodiaci profil a ovládací prvok sú vymeniteľné, zvyšuje sa prevádzky schopnosť upína Gcej jednotky. Okrem toho, že upínacia jednotka je vybavená väzobným krytom, zabraňuje sa vnikaniu nečistôt k tunkčným plochám a tým sa zvyšuje funkčná...

Zariadenie pre meranie vnútorného priemeru obrobku pri jeho opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 248978

Dátum: 12.03.1987

Autori: Oravec Ivan, Doboš Jaroslav, Sládek Anton

MPK: G01B 5/12

Značky: zariadenie, meranie, obrobků, opracování, priemeru, vnútorného

Text:

...prepojovacieho člena 62 prepojená s vyhodnocovac-ou a riadiacou jednotkou H 3. Držiak 1 môže byt delený tak, ako je znázornený na obr. 4 a 5 a vtedy pozostáva zo základného telesa 11, ktoré má z vonkajšej strany vytvorené aspoň dve protilahlé funkčné plochy 111, na ktoré je nasunutý vlastný držiak 12 nástroja i svojim tvarov-ým vybranim 121, pričom obidve tieto »časti sú vzájomne spojené lícovacími prvkami 13. -Uloženie meracích ramien 2 je...

Sposob výroby emulzného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248977

Dátum: 12.03.1987

Autori: Glevitzký Edmund, Mondočko Jozef, Smejkal Václav, Kohút Anton, Novák František, Kráľ Bohumil, Brokeš Peter, Bobula Stanislav

MPK: C08F 114/06, C08F 6/20

Značky: polyvinylchloridu, výroby, emulzného, spôsob

Text:

...a tlaku 0,7 až 0,8 MPa za miešania polýmerizovalo8 800 g demineralizovanej vody 10 g persíram draselneho 30 g NazHPol . 12 H 2 O 1500 g Z 0 o/o-ného vodného roztoku emu 1 ~ gátora s povrchovým napätím pri kritickej micelárnej koncentrácii rovným 24,0 mNm 1 (2 ~etylhexýlsul~ fojantaran sodný 8500 g vinýlchloridu.Suroviny boli nadávkovaue do autoklávu na začiatku polymerizácie a po vyhriatí na polymerizačnú teplotu bola teplota udržovaná...

Sposob vytvárania tenkých vrstiev wolfrámu na pevnom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 248976

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ferdinandy Milan, Král Jozef, Timková Mária, Czajlík Mikuláš, Liska Dušan

MPK: C23C 16/16

Značky: wolframu, substráte, vytvárania, pevnom, spôsob, tenkých, vrstiev

Text:

...substrâtov je teplota nižšia ako teplota ich štruktürnych zmien, prípadne teplota nižšia ako teplota ich poškodenia. Ďalšou výhodou daného spôsobu nanášanie ten 4kých vrstiev volfrámu na pevný silbstrát je to, že produkty rozklxadu hexakarbonylu volfrámu, volfrám a molekuly CO, nespôsobujo korózne poškodenie substrátu a vakuového zariadenia.Podstata predloženého vynálezu je bližšie objasnená pomocou priloženeho výkresu, na ktorom je...

Sposob impregnácie zdrojovej elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248975

Dátum: 12.03.1987

Autori: Balžanka Pavel, Balžanková Ľubica

MPK: C25B 11/04

Značky: zdrojovej, impregnácie, spôsob, elektrody

Text:

...do života s jeho prvým nabíjaním), pričom velkosť náboja potrebná pre jeho prvé nabitie postačí i na jeho vyformovanie pri zachovaní funkčných parametrov zdroja.Pri laboratórnych skúškach impregnovaných elektród boli dosiahnuté parametre funkčných skúšok v rozmedzí 97 až 115 0/0 hodnôt dosahovaných na neupravených elektródach, pri súčasnej úspore elektrickej energie a siedmich technologických operác 1 í.Príklady konkrétneho prevedenia...

Zariadenie na volné odvzdušňovanie prepravných nádrží tekutých substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248974

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vlčko Jozef, Cifrík Vincent, Lajoš Marian

MPK: B65D 90/22

Značky: odvzdušňovanie, prepravných, tekutých, zariadenie, volně, nádrží, substrátov

Text:

...poloviny, pričom vo vnútri dutiny medzi piestom a prítlačnou doštičkou je volne umiestnená gulička.vytvorením uzavretej dutiny v kombinácii v tvare kužela a valca a umiestnením guličky medzi piest a prítlačnú dostičku,ktorá je spojená vzájomne s piestom, dosiahne sa vyššieho účinku vo vlastnej funkčnosti zariadenia, a to nezávislostou od tla 4ku v nádrži a vplyvu hmotnosti substrátu na pohyb piesta. Vyšší účinok sa prejaví aj v maximálnej...

Upínací valec pre silovo ovládané skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 248973

Dátum: 12.03.1987

Autori: Stanik Stefan, Poláček Jozef, Baco Miloslav, Dužek Pavol, Pástor Tibor

MPK: B23B 31/30

Značky: skľučovadlo, válec, silovo, upínací, ovládané

Text:

...tesniaci veniec, pričom vymedzovanie radíálnej polohy regulačného zámku je zabezpečené skrutkami a proti radiálnemu pootočeniu piesta je v čelnej stene valca nepriebežný závitový otvor, v ktorom je umiestnená zävitová časť čapu, ktorého valcová čxast je najmenej 1,2 násobku maximálneho zdvihu piesta vo valci.Výhodou riešenia je konštrukčná jednoduchosť, zníženie možnosti poškodenia valca vplyvom obrusovanía nečistatomi, upevnenie čapu do...

Zariadenie na opravu poruchy kyslíkového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248972

Dátum: 12.03.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: E02D 5/46

Značky: opravu, aparátu, zariadenie, poruchy, kyslíkového

Text:

...čo však súčasný spôsob neumožňuje.Uvedené nevýhody odstraňuje a problém rieši zariadenie na opravu poruchy kyslíkového aparátu podľa vynálezu, ktorého pod 4stata spočíva v tom, že pozostáva z podávača alkalického kremičitjanu s posuvnou rúrkou, zavedenou cez otvor na plášti kyslikového aparátu do práškového expandevaného perlitmpričom posuvná rúrka je vy bavená otvormi výtoku alkalického kremi čitanu do priestoru spevňovaného...

Trojramenný stojanový regál so spúšťacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 248971

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kapustová Alena

MPK: B65G 1/08

Značky: trojramenný, zariadením, stojanový, regál, spúšťacím

Text:

...na obr. 5.Regál pozostáva z nosnej tyče 1 obr. 1,na ktorú je upevnená sústava úložných ramien 2, ktorá je od seba vzdialená vo vertikálnej osi podľa veľkosti priemerov zvitkov 26. Sústava jednotlivých úložných ramien 2 je prizváraná k nosnej tyčí 1 pod uhlom oc 65 až 85 ° a navzájom zviera uhol .ti 90 °. Celá konštrukcia je uložená v axiálnom ložisku 15 a radiálnom ložisku 16. Vrchná časť nosnej tyče 1 je V hornom radiálnom ložisku...

Sposob výroby tiochloridu fosforečného

Načítavanie...

Číslo patentu: 248970

Dátum: 12.03.1987

Autori: Dzúr Ivan, Maczek Ján, Hauskrecht Peter, Sivák Michal, Zervan Ivan, Demovič Stanislav

MPK: C01B 25/10

Značky: fosforečného, spôsob, výroby, tiochloridu

Text:

...vzniku chlorovodíka, ktorý zamoruje okolie. Postupom podľa vynálezu sa tieto nedostatky odstránia, čím sna zlepší životné prostredie a zvýši využiteľnosť surovín. Reakcia P 013 so síreu v prítomnosti aktívneho uhlia pri prvých várkach ťažšie nabieha, čo sa odstráni pridávaním k oxidu,hydroxidu, sultidu, polysulfidu, uhličitanu alkalickeho kovu, alebo ualkalíckých zemín. Rektiľikáoiou sa dá získat PS 013 vysokej čístoty.Do trojhrdlej banky,...

Splav na rozdružovanie nerastných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 248969

Dátum: 12.03.1987

Autor: Trhanič Ladislav

MPK: B03B 5/04

Značky: splav, rozdružovanie, surovin, nerastných

Text:

...pritiahne elektromagnet 5 kotvu 1 U, umiestnená zo spodu na pohyblivej doske 8, na ktorej je umiestnená splavová doska 12. V dôsledku toho sa vychýli pohybllvá doska 8, uložená prostredníctvom zvislého čapu 9 v zvislom puzdre 2 pevnej dosky 1, smerom k elektromagnetu 5. Po pritirahnutí kotvy 10 k elektromagnetu 5 odpojí magnetický snímač B, umiestnený na pevnej doske 1, prostredníctvom prerušovača 11, umiestneného na pohyblivej doske 8,...

Zariadenie na stanovenie šúpavosti kartónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248968

Dátum: 12.03.1987

Autori: Štolc Milan, Kováčiková Anna, Dedinský Igor, Faltísová Renáta

MPK: G01N 3/56

Značky: kartónov, stanovenie, zariadenie, šúpavosti

Text:

...nedostatok je odstránený naším Vynálezom, ktorého podstata spočíva v tom, že zariadenie pozostáva z rámu, kola, kde na jeho spodnej strane je uložená odieracía hlavica na držiaku, odieracej hlavice, pričom držiak je opevnený pomocou čapov na ramená, kde na druhej strane ramien je umiestnená os závaží.Výhoda tohto zariadenia je v tom, že podľa zistenej miery poškodenia kaartónu sa dá stanoviť potrebná úprava povrchu v procese výroby vlnitej...

Termo-kryogénne prídavné zariadenie k vytváraniu špirály z plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 248967

Dátum: 12.03.1987

Autori: Engler Milan, Džubinský Róbert, Archipová Helena, Kvasna Drahoš

MPK: B29C 53/56

Značky: přídavné, zariadenie, plastickej, špirály, hmoty, termo-kryogénne, vytváraniu

Text:

...práce,zníži sa odpad a tým dôjde k úspore na materiáloch, odstráni sa používanie V špirálovacích automatoch kovového drôtu, čím dôjde k úspore železných kovov, ako aj k náhrade dovážaného drôtu z devízovej oblasti.Na výkrese je na obr. 1 znázornená principiálna schéma termo-kryogénneho prídavného zariadenia k vytváraniu špirály z plastickej hmoty, Prídavné zariadenie pozostáva zo štyroch častí. Prvá čast - samoodví 4jacia 2, slúži k...

Sposob nepretržitého merania sypnej hmotnosti materiálov a zariadenie na uskutečnenie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248966

Dátum: 12.03.1987

Autor: Cengel Peter

MPK: G01G 11/00

Značky: uskutečnenie, tohto, spôsobu, materiálov, sypnej, spôsob, merania, zariadenie, hmotnosti, nepřetržitého

Text:

...využitia nepretržitého merania sypnej hmotnosti spočívajú v- jeho viacerých aplikáciách. Uvedený spôsob umožtiuje vyssi stupeň automatizácie pásovej dopravy, ochranu pásov pred presypaním materiálmi s nízkou mernou hmotnosťou,zníženia strát materiálov. sypaním vedla pásov. Umožňuje na diaľku vzájomne rozlíšit niekolko druhov materialu, pre danú výrobu typických. Dovoluje stanoviť. najvyššiu priedušnost materiálov a regulovať ju podľa...

Sposob automatického overovania meracích reťazcov termoelektrických článkov primárneho okruhu jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 248965

Dátum: 12.03.1987

Autori: Tomík Ján, Gese Augustín, Štanc Stanislav

MPK: G01K 15/00

Značky: elektrárne, automatického, primárneho, overovania, spôsob, reťazcov, článkov, meracích, okruhu, termoelektrických, jadrovej

Text:

...teplôt z termoelektrických článkov platných pre počiatok merania., čím sa získavajú hodnoty opravných koeticientov pre meracie reťazce termoelektrických článkov primárneho 0 kruhu.Uvedený spôsob overovanie nevyžaduje nákladné »overovanie statických charakteristík termoelektrických článkov V la.boratórnych podmienkach pred ich montážou. Stačí ho nahradiť. kontrolou slučkových a izolačných odporov a prípadne nenáročným overením jedného...

Sposob združeného plátovania vrstvami polotovarov kovových práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248964

Dátum: 12.03.1987

Autori: Polák Karol, Podolský Michal, Polák Jozef, Minárik Roman, Šujan Ivan

MPK: B21C 23/22

Značky: plátovania, vrstvami, kovových, spôsob, práškov, polotovarov, združeného

Text:

...plátovania je, že sa tieto vyznačujú širokou, alebo nerovinnou prechodovou oblasťou so snížen-ou plasticitou a zvýšenou trhlinuovitostĺou. Neumožňujú získat dvojrozrnerné rovinné a úzke prechodové oblasti krov plát, s požiadavkami na mechanické vlastnosti prechodu v mieste spoja základného materialu súčiastky a platu,najmä u polotovarov z kovových práškov.Uvedené nevýhody odstraňuje a technický problém rieši združené plátovanie...

Sposob výroby oxidu horečnatého a/alebo produktov jeho hydratácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248963

Dátum: 12.03.1987

Autori: Macho Vendelín, Zikmund Miroslav Člen Korešpondent Sav, Hýbl Čestmír

MPK: C01F 5/06

Značky: spôsob, hydratácie, horečnatého, výroby, oxidů, produktov

Text:

...alebo hydroxid horečnatý obsahuje len stopové množstvá oxidu vápenatého, ako aj prímesi zlúčenín kremíka, železa a hliníka, pochádzajúce z východiskového dolomitu alebo inej horečnatej, resp. horečnvatovápenatej suroviny.Z uvedeného je zrejmé, že na spôsob výr-oby oxidu horečnatého a/alebo produktov jeho hydratácie podľa tohto vynálezu, pričom produktom hydratácie je látka alebo sústava látok vznikajúce interakciou molekúl vody s tuhým...

Zariadenie na meranie povrchových teplot u zvislých viacvrstvých stavebných konštrukčných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248962

Dátum: 12.03.1987

Autor: Sečkár Pavol

MPK: G01K 7/12

Značky: konštrukčných, povrchových, meranie, viacvrstvých, zvislých, zariadenie, prvkov, teplot, stavebných

Text:

...princípu sústredného sledovania snímnaných teplôt z viacerých miest v oblasti chemického priemyslu do oblasti stavebníctve a konštrukčným prispôsobením zapojenia pre potreby sledovania povrchových teplôt u stavebných konštrukcií prispieva k riešeniu problému aj zapojenie podľa vynalezu, ktorého podstatou je, že ter 4močlánky sú svojím teplým spojom vsadené v o-chrxanných obaloch do prvej vrstvy mimo vonkajšieho povrchu stavebného...

Sposob výroby syroviny pre parene syry

Načítavanie...

Číslo patentu: 248961

Dátum: 12.03.1987

Autor: Selecký Ján

MPK: A23C 19/08

Značky: syroviny, výroby, spôsob, parene

Text:

...bielkovín pre výr-obu parených syrov. Pridaná voda vyplaví zbytkový cukor, zbytkové minerálne látky, čím sa zlepší spájanie fibríl bielkovín pri parení syroviny. Z takto prlpravenej a naparenej syroviny sa dosiahne rovnomerné kvalita parených syrov. Naparená syrovina je vhodná na vyťahovanie stúh, niti pre výrobu pareníc. Dobre sa miest, je mäkkej, jemnejkonzistencie a u bochníkových syrov sa docieli hladký a lesklý povrch. Znlžujú sa...

Kvasná trubíčka s guličkovým uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248960

Dátum: 12.03.1987

Autor: Džunko Jaroslav

MPK: C12L 9/00

Značky: guličkovým, kvasná, uzáverom, trubíčka

Text:

...trubičke dokonalejšie zabraňuje v-nikaniu vzduchu pri dokvašovaní do kvasnej nádoby. Menšou výhodou je, že do kvasnej trubičky podľa vynálezu nie je potrebné nalievat vo-du.Na priloženom obrázku 1 je znázornená kvasná trubička s guličkovým uzáverom.bičky kruhovitého prierezu alebo inej priehľadnej plastickej látky. Tvar uzatváraciaho telieska 1 je s výhodou gulička alebo zrezaný rotačný kužel. Maximálny priemer uzatváracieho telieska je menší...

Zachytávač drahých kovov pre dentálne súpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248959

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vítek Jan, Barszcz Leopold

MPK: A61C 17/04

Značky: súpravy, drahých, dentálne, kovov, zachytávač

Text:

...časových intervaloch je nevýhoda v tom, že táto je zdrojom nežiadúcich pachov a výskytu choroboplodných baktérií.Popísané nevýhody odstraňuje zachytávač drahých kovov podľa vynálezu vytvorený z príručného pluvadla a filtračnej komory napojenej na hubicu Odsávačky, ktoreho podstata je v tom, že príručné pluvadio je opatrené priechodným vekom a rozoberateľne spojené s priechodným dnom, napojeným na hubícu Odsávačky, v ktorých jevnútri...

Sposob prípravy indikátora oxidoredukčného potenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248958

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šmigáň Peter, Rusňák Peter, Greksák Miloslav

MPK: G01N 31/22

Značky: spôsob, oxidoredukčného, potenciálu, indikátora, přípravy

Text:

...sú skladovatelné v suchom prostredí prakticky po neobmedzenú dobu. Takto pripravený indikátor oxidoredukčného potenciálu je použitelný na meranie v rozsahu od -116 mV do 11 mV.Pred použitím, po vnesení indikátorového papierika do anaeróbneho prostredia, sa papierik asi na 2 D sekúnd ponoril do vodného roztoku 1,0 g/dm 3 ditioničitanu sodného. V dôsledku redukcie farbív sa farebné pásiky indikátorověho papierika odtarbili. V závislosti na...

Zosilovač s vysokým rozkmitom výstupného napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 248957

Dátum: 12.03.1987

Autori: Tutko Ján, Stehlík Štefan

MPK: H03F 1/52

Značky: zosilovač, výstupného, napätia, rozkmitom, vysokým

Text:

...vytvára záporné výstupné napätie. Pri zápo-rnom výstupnom napätí nepreteka vetvou zosilňovača s tranzistormi A 1 až A 5 žiaden prúd,no zväčší sa celkové napätie na tejto vetve zosilňovača. Kým na tranzistore Az je naZUAtranzistoroch A 1 až A 2 závisí od velkosti výstupného napätia. Pokial výstupné napätie neprekročí hodnou ~ ~ 5 ~ diódovým obmedzovxačom A 01, netečie prúd a maximálne napätie na sériovo spojených tranzisto roch A 1 a A 2 je...

Zmes imunoglobulínu IgG-7S a transferínu pre intravenózne a intraperitoneálne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248956

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lučanský Anton, Banda Imrich, Stachý Alfréd, Bulík Jozef

MPK: A61K 37/04

Značky: použitie, igg-7s, intraperitoneálne, imunoglobulinů, intravenózne, transferinu

Text:

...je aktuálne zvlášť V urgentných -klinických situáciach u ťažkých bakterialnych infekcií, hlavne vyvolaných gramnegatívnymi baktériami, a to v prípadoch, kde terapia antibi-otikmi a chemoterapeutikami čast zlyhá.Nahrhovaný prípravok zmesi imunoglobulínov a transferínu rieši tento problém tým, že obdobným zložením jednotlivých zložiek ako v ľudskej plazme dosahuje sa žiadaný terapeutický efekt.Technologické zvládnutie zníženia...

Splachovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248955

Dátum: 12.03.1987

Autor: Fakla Igor

MPK: E03D 3/12

Značky: splachovacie, zariadenie

Text:

...z dvoch rúrok o rôznych priemeroch,pričom v prívodnej rúrke o menšom priemere zasahujúoej do rúrky o väčšom priemere je umiestnené sedlo ventilu a ovládanie ventilu je vedené cez výstupnú rúrku o väčšom priemere.Výhodou vynalezu je, že nepotrebuje tesnenie ovládania ventilu.Prevedenie vynálezu je znázornená na výkrese v reze na obr. 1 vo verzii .o pohybom uzáveru 4 ventilu pákovým mechanizmom 3a na obr. 2 vo verzii s pohybom uzáveru 4...

Zmes imunoglobulínov typu IgG, IgA, IgM a transferínu pre intravenózne a intraperitoneálne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248954

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lučanský Anton, Banda Imrich, Bulík Jozef, Stachý Alfréd

MPK: A61K 37/04

Značky: transferinu, použitie, imunoglobulínov, intraperitoneálne, intravenózne

Text:

...obdobným zložením jednotlivých zložiek ako v. ľudskej plazme dosahuje sa žiadaný terapeutický efekt.Práce zahraničných autor-ov ukazujú, že jediný prípravok obsahujúci vyššiu koncentráciu imunoglobulínov typu IgM je konzerva sérových bielkovín o koncentrácii 5 9/0 Duswald K. H., Müller K., Seitert J., Ring I.,Münch. Med. Wschr. 122, 22, 832 - 836, rok 1980.Význačíiý baktoriostatický účinok transferínu na jeho Juiesto v obrane proti...

Sposob odstraňovania C3, C4-acetylénov, propadiénu aromátov a sírovodíka metanolom z procesného plynu pri výrobe acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248953

Dátum: 12.03.1987

Autori: Škubla Pavol, Kardoš Ladislav, Sikorai Štefan, Bizmár Jozef, Németh Imrich, Klausmann Vojtech

MPK: C10H 23/00

Značky: c4-acetylénov, metanolom, acetylénu, odstraňovania, propadiénu, aromátov, procesného, plynů, výrobe, spôsob, sírovodíka

Text:

...pri výrobe acetylénu.Procesný plyn prechádza dvomi za sebou zapojenými chladičmi 1, 2, pričom sa ochladi z teploty 35 C na teplotu -35 °C a vstupuje do spodnej časti etážovej vypieracej kolóny 3. Po prechode kolónou 3 odchádza na dalšie spracovanie do aparátu 4. Väčšia časť metanolu z regenerácia sa privádza na hlavu kolóny 3 spolu s metanolom, ktorý sem dopravuje obeh-ové čerpadlo 5 zo spodu kolóny 3. Reguláciou na výtlačnej strane čerpadla...

Termobimetalický regulátor pre kachle na tuhé palivo s priebežným odhorievaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 248952

Dátum: 12.03.1987

Autor: Slatinský Alexander

MPK: F23N 5/04

Značky: kachle, priebežným, regulátor, palivo, odhorievaním, tuhé, termobimetalický

Text:

...celý povrch termobimetalického pásika v celom rozsahu prevádzkových teplôt bol v dostatočnej blizkosti a rovnobežnej polohe k povrchu plašťa kachiel a tak sa dosiahla tesná tepelná väzba medzi riadiacim povrchom a termobimetalickým snímač-om, potrebná pre zabezpečenie stabilného regulačného pochodu u kachiel s priebežným odhorievanim.Príklad termobimetalického regulatora pre kachle na tuhé palivo s priebežným odhorievraním je schematicky...

Sposob úpravy ploch spojovacích armatúr pre rozvody vysokého a velmi vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 248951

Dátum: 12.03.1987

Autori: Barger Jozef, Adamka Jozef, Vacek Jan, Turňa Milan, Chládek Lubomír

MPK: B23K 20/08

Značky: rozvody, napätia, úpravy, vysokého, armatur, spojovacích, spôsob, velmi, ploch

Text:

...energia naváraného materiálu je 100 až 1 200 km 2.U spojovacích armatúr podla vynálezu sa prejavujú dobré mechanické vlastnosti základného materiálu a dobré elektrické vlastnosti navarenej vrstvy vodivého materiálu. Uvedený spôsob navárrania vrstvy explóziou dovoľuje spájať materiály s tažnosťou menšou ako 10 0/0, ako je to napr. u silumínu s obsahom kremíka 13 0/0 hmot., pričom navarená vrstva je homogénne zvarená po celej ploche a...