Archív za 1987 rok

Strana 317

Kapalinový termostat pro ověřování teploměrů při teplotě tajícího ledu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249030

Dátum: 12.03.1987

Autor: Vitáček Jiří

MPK: G05D 23/30, G01K 15/00

Značky: tajícího, kapalinový, ověřování, teplotě, termostat, teploměru

Text:

...prostoru s ve kterém jsou v jímkách částečně neplněných rtutí umíštěny ověřovsné teploměry, homogenní teplotní pole. Takovou homogenitu teplotního pole v ověřovscím prostoru při teplotě tajícího ledu nedosahují žádné známé termostaty určené pro tyto účely.Na připojeném výkrese je v řezu znázorněno provedení ks- pelínového termoststu podle vynélezu.Mezi vnitřním pláštěm l e vnějším pláštěm g termostatu jeumístěna tepelná izolace l....

Způsob přípravy modrozeleného zirkonového pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249029

Dátum: 12.03.1987

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 25/00

Značky: zirkonového, zirkonu, přípravy, způsob, pigmentů, minerálů, modrozeleného

Text:

...pigment. Jako rozkladné směsi hydroxidů lze použít i odpadních kalících lázní zefstrojírenského průmyslu, pro něž není praktického využití a které obsahujíáñydroxid draselný a sodný zhruba v hmot. pof měru 3 2. Rěäkladné produkty představují směs křemičitanův křemičitanech obsažené draselné a sodné ionty potom působí podle vynálezu jako alkalické složky mineralizátoru při vlastní syntéze pigmentu. Halogenidové složky mineralizátoru se...

Zařízení k zajišťování napínané záložky obuvi hřebíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249028

Dátum: 12.03.1987

Autor: Žák František

MPK: A43D 75/00

Značky: zařízení, záložky, hřebíky, obuvi, zajišťování, napínané

Text:

...které se směrem k ose vodicíoh otvorů pistonu a k čelu pravé hubice zužuje. Mezi vodicími částmi pravé a levé hubice tak vzniká prostor trojbokého jehlanu. Podstatné na vynálezu je i to, že funkční plocha přibíjecích tyčí je vydutá.Pokrok dosažený zařízením podle vynálezu spočívá především ve stabilizování polohy přibíjených hřebíků a tím ve zvýšeníkvality spojení svršku a napínací stélkou. 249028Na přiloženém výkrese je na obr. 1 znázorněn...

Zařízení k ovládání předních brzd motorových vozidel, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249027

Dátum: 12.03.1987

Autori: Morisák Zdeněk, Ohnoutka Lubomír

MPK: B60T 11/28

Značky: vozidel, traktoru, ovládání, zařízení, motorových, předních, zejména

Text:

...§ má uvnitř suvně uložen píst lQs těsněním lg rozdělující od sebe přední komoru lg a zadní komoru 2. Mezi dno lê ovládácího válce § a píst lg je umístěna pružina ll. Píst gg je pomocí pístníce ll spojens pístkem lg hlavního brzdového válce li předních brzd, kterýje součástí brzdového okruhu ll předních brzd. Na vstupní potrubí g je zapojena spojková hlavice 1.Při současnànxsešlápnutí spojených západkou pravého brzdovéhopedálu gg a levého...

Zařízení pro upínání polotovaru opracovávané obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 249026

Dátum: 12.03.1987

Autor: Petrželka Antonín

MPK: A43D 37/00

Značky: upínání, polotovarů, zařízení, obuvi, opracovávané

Text:

...gá, jehož pákový nástavec gl je ve styku s vrchní kladkou Ag dvojramené páky 3. Mezi vnitřní stěnou dutiny tělesa gł a dvojramenou pákou 3 je vzepřena druhá tlačná pružina32. Mezi vnitřní stěnou dutiny tělesa gl a pákovým nástavcem gl upevňovacího čepu gê je vzepřena třetítlačná pružina g§Držák l je opatřen vidlicovým nosičem ll, na jehož vedení lg je posuvné uloženo těleso il špičkové podpěry Ž, které je ukotveno k posuvovému řetězu gg....

Spojovací člen hřídelí rotoru a pohonu rotačního podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249025

Dátum: 12.03.1987

Autor: Dusil Josef

MPK: F16D 11/00

Značky: rotačního, podavače, člen, spojovací, rotoru, pohonů, hřídeli

Text:

...a statoru podavače Zvýši se produktivita a bezpečnost práce, přičemž časové prostoje jsou minimální.Na.výkresu je na obr. 1 zobrazen schemátický celkový pohled na rotační podavač v řezu, na obr. 2 je zobrazen čelní pohled na rotační podavač. Detail A zobrazuje spojovací člen hřídelí rotoru a pohonu rotačního podavače v axonometrickém tvaru, jak znázornšno na obr. 3.Rotor g rotačního podavače je přes hnanou hřídel Q rozebíratelně spojen s...

Tunelový kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 249024

Dátum: 12.03.1987

Autor: Tůma Pavel

MPK: B62D 53/06

Značky: tunelový

Text:

...krytu. Vzájemné utěsnění předního i zadního dílu u dvoudílné stříšky je ve styčné püoše kruhového tvaru vyřešenopřekrytím jednoho dílu nad druhým s patřičnou vůlí pro pérování soupravy. U trojdílné stříšky je přední i zadní díl překryt středním dílem, který je s výhodou rozdělen na dvě části a uchycen ke střednímu rámu panty nebo jiným způsobem umožñujícímnezávislý výkyv přednł i zadní části středního dílu nezávisle na sobě. V tomto případě...

Zapojení k regulaci vzduchových pružících elementů mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249023

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vykopal Vladislav, Pospíšil Vítezslav

MPK: B60G 17/04

Značky: prostředků, vzduchových, elementů, pružících, mobilních, zapojení, regulaci

Text:

...5 s jediným polohovým regulačním ventilem g.ventil Ž a třípolohový ventil § lze nahradit jediným více-A oeatným ventilem.zapojení podle vynálezu pracuje takto Při běžném provozu vozidla jsou ovládací ventily 1, 5 otevřeny a tlakový vzduch je přiváděn od polohových regulačních ventilů g, g do vzduchovým pružícíoh elementů ě, 1. ventil Ž a třípolohový ventil § jsou uzavřeny a potrubí 1 a lg jsou bez tlakového vzduchu. e V případě, že...

Zapojení polohové regulace zdvojené nápravy mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249022

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hloušek Bohuslav

MPK: B60G 17/04

Značky: nápravy, zapojení, prostředků, mobilních, regulace, zdvojené, polohové

Text:

...vozidla.Toto řešení signál od jediné nápravy redukuje pákovým převo dem spřáhla. Při shodné výchyloe obou náprav, například při průjezdu zatáčkou, dává plný signál a umožňuje rychle reagovat na náklon nástavby. V případě záměrného zvednutí jedné nápravy,například u nevytíženého vozidla typu 6 x 2, vede řešení k zvětšení světlé výšky, což je obvykle žádouaí.Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněn na přiloženám . vykrzcu v bočním...

Jednosměrná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249021

Dátum: 12.03.1987

Autor: Mazáč Jaroslav

MPK: F16D 1/00

Značky: spojka, jednosměrná

Text:

...ramenem s posuvným závažim. AZákladom jednosměrné spojky je epirálová pružina. hevinutá na válci neklinovaném na hnané hřideli. Válec má z obou stran osazeni. z jedné strany válce je na osazeni otočně uložen nákružek, spojený se zdrojem pohybu prostřednictvím ojnice s čepem,zasahujicim do výřezu kulisy. Z opečně strany válce je na osazeni otočné uloženo pouzdro e remenem, ne němž je nasunuto posuvnén 249 021 závaží. spirálová pružina je...

Zapojení pro zlepšení tepelných bilancí při kombinaci termofilní aerobní stabilizace kalů s následující anerobní stabilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249020

Dátum: 12.03.1987

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 11/02

Značky: kalů, bilancí, termofilní, tepelných, zapojení, kombinací, stabilizaci, stabilizace, aerobní, následující, anerobní, zlepšení

Text:

...tepla při kombinaci termofilní aerobní~stabi 1 izace kalů s anaerobní stabilizací.Zapojení pro zlepšení tepelných bilancí při kombinaci termofilní aerobní stabilizace kalů s následující anaerobaí stabilizací sestává z izolovaného výměníku tepla g,ke kterému je napojeno přítokové potrubí lâ. U dna 2 výměníku tepla g je umístena soustava trubek 5 s děrováním §. Dále je ke dnu 2 výměníku tepla g rovněž připojeno odváděcí potrubí 2 kalu...

Přídavné ukládací zařízení uspořádané na hydraulickém nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 249019

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hladík Karel

MPK: B60P 9/00

Značky: přídavné, hydraulickém, ukládací, zařízení, uspořádaně, nosiči

Text:

...dva druhy ukládacího zařízení,včetně zjednodušeného znázornění připojení na ramena nosiče. U ukládacího zařízení na obr. 1 Otevírací čelist ovládá vysouvací stěnu pomocí dorazu, který je umíatěn na přídavné páce mechanismu čeliati. Na obr. 2 je znázorněno ukládací zařízení, kde je jako dorazu použito pogumovaného kolečka umístěného přímo na otevírací čelisti. Prodrážkpmmäpáka je vyrobena jako třmen spojený s čelistí. Vratný pohyb...

Upevňovací element k připojení příslušenství na čelní hydraulický nakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 249018

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hladík Karel

MPK: B60P 9/00

Značky: hydraulický, příslušenství, čelní, element, nakladač, upevňovací, připojení

Text:

...poloha příslušenstvívzhledem k základnínu rameni, což umožňuje vyředit celý hydrau lický okruh ovládající naklopení lžíoe nebo jej výhodně použítjpro ovládání některé delší Funkce-příslušenství. Je tak umož něna i montáž příslušenství, která jsou náročnější na hydraulické vybavení, aniž by-muselo dojít k zásahům do vlastní konstrukce stroje. Odpadají tím náklady na rozšíření hydraulické výbavy stroje,t.j. rozvaděč vysokotlakéťpotrubí, redukění...

Zařízení k zakládání výkovku do střižnice otočného stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249017

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jelínek Václav, Nováček Petr

MPK: B21J 13/08

Značky: výkovků, stolu, střižnice, otočného, zařízení, zakládání

Text:

...dříkem.§g na spodní straně přípravné plošiny g dvojícemi kladek Q a zatížený tlumicí pružinou 1. Přípravná plošina g je pohyblivá pomocí neznázorněného pohybového ústrojí ve vodorovném směru ze znázorněné polohy, kdy se nachází nad střižnicí pohybem dozadu, do výhybné polohy, čímž uvolňuje prostor nad střižnicí lg.Výkovek dospěje určitou rychlostí ze skluzu na přípravnou plošinu g, kde nejprve narazí na odpružený tlumicí doraz 5 a poté na...

Spojka pro přenášení pohybu mezi dvěma hřídeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 249016

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hausdorf Miroslav

MPK: F16D 1/02

Značky: pohybu, hřídeli, spojka, přenášení, dvěma

Text:

...pohybu ivv případě, že unášený a unášecí hřídel nejsou souosé nebo vykazuji menší házivost. Tím, že hmota všech dílů je symetricky rozložena vzhledem k ose rotace, je spojka dynamicky vyvážené, takže není nutné dodatečné vyvažování spojky.Z výrobního hlediska je spojka jednoduchá, nebot je vyrobene z rotačních dilů,které lze snadno vyrobit soustružením, kromě drážek a výřezů.Blíže bude vynález objasněn na přiložených výkrzsach,kde obr. 1...

Zavěšení pojezdových kol, zvláště terenních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249015

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kovář Josef, Novotný Karel

MPK: B62D 61/00

Značky: zvláště, terénních, vozidel, pojezdových, zavěšení

Text:

...rameno lg.kolem osy 2 náboje g nápravy ll. Náprava ll je výkyvně uložena k ráu vozidla kolem oey lg nápravy ll. Kb spojovacímu ramenu lg je V místě osy§ poJezdového kola l kloubově uložen poslední díl vychylovacího členu 5, jehož první díl.je kloubově uložen na nápravě ll. Poslední díl vychylovacího.členu je v tomto příkladu provedení tvořen pístnicí 1,apoJenou e pístem Q. Píst Q se pohybuje v hydrauliokém válci žlpředetavujíoím první díl...

Stojatý kotlový výparník

Načítavanie...

Číslo patentu: 249014

Dátum: 12.03.1987

Autor: Šplíchal Jan

MPK: F25B 39/02

Značky: stojatý, kotlový, výparník

Text:

...je naznačen příklad provedení stojatého kotlovêho výparníku podle vynàlezu.Stojatý kotlovy výparník je tvořen válcovým tělesem 1, v němž jsou umíetěny stojaté trubky g, uprostřed je umístěna recirkulační trubka Ž. Vàlcovê těleso 1 má hrdlo ll - vstup chlazenê kapaliny a hrdlo lä výstup chlazene kapaliny. Prostor uvnitř vàlcoveho tělesa 1 je dále rozdělen přepàžkami Ž. V dolní části výparníku je sběrne víko § pro olej a na boku je ukazatel...

Způsob výroby středně esterifikovaných pektinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249013

Dátum: 12.03.1987

Autori: Špaček Bohumil, Novák Jiří, Douša Alexander, Šemberová Zdeňka

MPK: C08B 35/00

Značky: stredne, pektinu, výroby, esterifikovaných, způsob

Text:

...např. kyselinou citronovou. Podstata vynälezu spočíva v tom, že zahuštěný hydrolyzát se podrobí deesterifikaci kyselinou chlorovodíkovou při teplotě 30 až 70 °C. Po dosažení požadovaného stupně esterifikace pektinu v rozsahu 50 až 70 se proces deesterifikace ukončí neutralizací hydroxidem eodným na pH 2 až 4. Zahuštěný hydrolyzát deesterifikovaný a zneutralizovaný na požadovanou hodnotu se ochladí a pektin vysráží etanolem. Takto izolovaný...

Spojka pro připojení zdroje krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249012

Dátum: 12.03.1987

Autori: Reitler Otto, Levý Jiří, Kalináč Jaroslav

MPK: F16D 11/04

Značky: připojení, spojka, zdroje, krouticího, momentu

Text:

...naváděcín ústím. Dalším zdokonalujícím význakem je, že tyč je opatřena částí s křížovým kloubem, že tato část je ovinuta vyztužující p pružinou a dále, že na horní části tyče je nasazena spirálová tlumící pružina. A žą Vynálezem se dosahuje spolehlivější spojení hnací a,hnané části spojky, usnadnění a větší bezpečnost manipu~~ łace při spojování a rozpojování na nesnadno přístupnýchp místech. Hnací tyč lze po uvolnění z jedné spojky...

Zařízení k pohonu půdní frézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249011

Dátum: 12.03.1987

Autori: Němeček Pavel, Krčmář Vladimír, Kvapilík Miroslav

MPK: A01B 33/08

Značky: půdní, zařízení, pohonů, frézy

Text:

...a spouštění půdní frézy je plynulýp ve všech polohách.Zařízení k pohonu půdní frézy, ke kypření půdy, podle vynálezu je jako příklad znázorněno na přiložených výkresech, kde obr. l znázorňuje boční pohled na pohon půdní frézy a obr. 2 půdorysný pohled na obr. 1.Podle příkladného provedení sestává zařízení k pohonu půdníí frézy l, která slouží ke kypření půdy z převodové a rozvodové skříně g tvaru zadní nápravy automobilu. Vstupní pastorek gg...

Přepouštěcí ventil nouzového hydrogenerátoru servořízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249010

Dátum: 12.03.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: přepouštěcí, ventil, hydrogenerátoru, nouzového, servořízení

Text:

...lg ee za jednosměrným ventilem g spojuje s výtlačnou větví lg vstupující do rozváděcího zařízení gg servomotoru gg, které schematicky reprezentují celá servořizení.249 010 Pružinový prostor gg vyúsřuje navenek výetupním otvorem ggepojeným odpadní větví gg s nádrží gz. V pružínovém prostoru gg může být narážka gg omezující posuv diferenciálního šoupátka 2směrem dolů. V dolním nákružku 5 diferenciálniho šoupátka 2 mo Vhou být zářezy gg....

Způsob výroby sýru s bílou plísní na povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249009

Dátum: 12.03.1987

Autori: Podaný Jiří, Šimek Bohumil

MPK: A23C 19/14

Značky: plísní, výroby, sýrů, způsob, povrchu, bílou

Text:

...takže sýry se před expedicí nebudou muset oškrábata mohou se konzumovať v celé hmotě.ll dní při teplotě 9 °C a relativní vlhkosti 92 o Po této době byl pasterován v solném nálevuo koncentraci 5 Nacl při teplotě 75 °ç po dobu 30 sec. Ihned po pasteraci byl očkován vočkovací lázni, složené ze směsismetanového zákysu,obsahujícího bakterie mléčného kysání Streptoc~ cocus lactia, Streptoccocus cremoris, Streptocoocus diacetilactis,...

Teleskopická vidlice k odpružení řídicího kola motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249008

Dátum: 12.03.1987

Autor: Krňávek František

MPK: B62K 11/12

Značky: řídicího, motorového, teleskopická, odpružení, vozidla, vidlice

Text:

...před osu kluzáků je přibližně nulové,a tím je zlepšena kvalita pružení.Na výkrese je v příkledném provedení schematicky znázorněna teleskopické vidlice k odpružení řídícího kole motorového vozid la, na příklad terenního motocyklu, podle vynálezu,kde plnou24 aun 8 čarou je znázorněn stav na počátku pružiciho zdvihu e čárkova-g nou čerou je znázorněn stav na konci pružicího zdvihu. ž Přední kolo 1 je uloženo v krátkýoh tlačených kyvnýoh...

Násypná část univerzální vynášecí pásové elektronické váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249007

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kubiena Evžen

MPK: G01G 11/10

Značky: část, univerzální, pásové, váhy, elektronické, vynášecí, násypná

Text:

...usměrňovací násypka g tvaru čtyřbokého komolého jehlanu, která je vyústěna a zapuštěna do uvolňovacího mezizásobníku 1, jehož průřez přechází z kruhového na čtvercový. Na čtveroové přírubě uvolňovacího mezizásobníku 2 je na táhlech 12 zavěšena podávací násypka A čtvercového průřezu vyústující na váhu 1. Do podávací násypky 5 je vložen redukční díl Ž.Na přední stěně podávací násypky A je upevněn uzávěr Q. Pod gumo vým páeem dopravníku váhy 1...

Skříň spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249006

Dátum: 12.03.1987

Autor: Fencl Radek

MPK: F02F 7/00, F16M 1/021

Značky: spalovacího, skříň, motorů

Text:

...Dosedací plocha spod gního víka je potom vytvořena na výztužném rámu. Vlastnískříň však končí v rovině osy klikového hŕídele nebo pod ní,249 unn což přináší nevýhody popsané výše u známých uspořádání skříní motorů.Cílem vynálezu je snížení hluku vyzařovaného bočnímistěnami skříně motoru při zachování řovinné dosedací pl 0 chyÉ pro spodní víko.Toho se dosahuje u skříně spalovacího motoru opstřené alespoň jedním čelním otvorem pro výstup...

Zařízení ke zkoušení elektricky řazených kotoučových spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249005

Dátum: 12.03.1987

Autor: Furman Jan

MPK: F16D 67/02

Značky: spojek, kotoučových, zařízení, elektricky, ražených, zkoušení

Text:

...je zřejmý z výkresu, na němž obrazek 1. znázorňuje schéma zařízení pro zkoušení elektricky řazených kotoučových spojek se dvěma stojany a obrázek 2. schéma elektrického zapojení pro ovládání zařízení. ąZařízení podle vynálezu tvoří dva stojany 3, 5. V prvním stojanu 3 je na hřídeli Q hnaoí část 1 a hnaná část lg spojky,ve druhém stojanu A jsou na hřídeli 13 unššeč lg brzdy lg a zatěžujícíčlen li. Hřídel Q V prvním stojanu 3 a hřídel lg...

Dokonale míchaný reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 249004

Dátum: 12.03.1987

Autori: Klusáček Karel, Masák Vladimír

MPK: B01J 19/18

Značky: míchaný, reaktor, dokonalé

Text:

...objemu prostoru pro pevnou složku reakce - např. ka talyzátoru VK k celkovému objemu reaktoru VR byl v tomto přípa dě -Ě 0,264.V . R Celý reakční prostor reaktoru včetně turbinky je možno pro vést z nekorozivních materiálů včetně hnané poloviny magnetickéspojky, která je vyrobene z magneticky měkkého materiálu - jejípovrch je možno napr. poniklovat či pochromovat.Hnanou stranu magnetické spojky obsahující magnety je možno intenzivně...

Otočný servoventil pro řízení průtočného množství kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249003

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vašátko Jiří, Popelka Josef

MPK: F16K 3/26

Značky: otočný, kapaliny, servoventil, průtočného, řízení, množství

Text:

...působení vstupního signálu způ 249 m 3sobujíoího pootočaní ŕídícího šoupátka,a tím změnu velikosti průtočných otvoru. Vyrovnáním sil, působících od tlaku kapaliny na řídící šoupátko je podstatné změnšeno tření ŕídícího šoupátka. To má za následek zmenšení hodnoty kroutícího momentu, potrebnéhok ovládání řídicího šoupátka. Servoventil podle vynalezu lze použít jak v nízkotlakých, tak vysokotlakých hydraulických systémech ve spojení s rotačními...

Diskrétní polovodičová součástka MIS

Načítavanie...

Číslo patentu: 249002

Dátum: 12.03.1987

Autor: Janda Martin

MPK: H01L 29/00

Značky: polovodičová, diskrétní, součástka

Text:

...prehového napětí na obě její řídící elektrodyo Navzájem asymetricky nerovnoměrné tlouštky izolantů g a 2 vytvářejí / oproti jejich rovnoměrným tlouštkám / mnohem příznivější podmínky k zameeení vytvoření svodových inverzních oblastí pod izolanty g e 2 při přiložení prahového napětí na obě řídící elektrody L a Q .Při přiložení prahového napětí na ohě řídící elektrody 1 a Q nedojde k žádným poeunům menšinových nosičů náboje, obsažených v...

Tenzometrický snímač poměrné deformace

Načítavanie...

Číslo patentu: 249001

Dátum: 12.03.1987

Autor: Olmer Jiří

MPK: G01B 7/18, G01L 1/20

Značky: tenzometrický, deformace, poměrné, snímač

Text:

...podle přiloženého výkresu, kde obr. l značí tenzometrický snímač podle vynálezu v podélném řezu, obr. 2 značí půdorys tenzometrického snímače podle vynálezu a obr. 3 značí způ-D sob zapojení tenzometrů v můstku u tenzometrického snímače poměrně deformace podle vynálezu.Snímač podle vynálezu se připevnňuje na pevné čepy l a g osazené na konstrukcí. Cepy l e g se osazují do otvoru ve zdivu nebo v betonu a zatmelují se bud cementovou...

Univerzálna systémová paleta s vysokou manipulačnou a zásobnou schopnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249000

Dátum: 12.03.1987

Autori: Muščík Ján, Kozok Zbigněv, Čajka Jozef

MPK: B65D 19/16

Značky: vysokou, zásobnou, paleta, manipulačnou, systémová, schopnosťou, univerzálna

Text:

...pričom na krycí plech krycej medzipalety a nosné plechy nosných medzipaliet sú pripojené nosné lišty nesúce operačné nábehy.Hlavné výhody univerzálnej systémové palety s vysokou manipulačnou a zásobnou schopnosťou spočívajú v tom, že manipulačná paleta a na nej na sebe uložené, centrovacími čapnli navzájom zaistené nosné medzipalety spolu s krycou medzipaletou vytvárajú kompaktný celok, schopný bez poškodenia uložených súčiastok spoľahlivo...

Zapojenie úzkopásmového rádiového systému pre prenos širokopásmového modulačného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248999

Dátum: 12.03.1987

Autor: Bobovnický Peter

MPK: H04B 1/66

Značky: radiového, prenos, širokopásmového, modulačného, úzkopásmového, zapojenie, signálu, systému

Text:

...signál. Vysokofrekvenčný signál z prijímacej antény 9 sa ďalej vedie na vstup bloku 10 vysokofrekvenčnej časti prijímača za účelom napätového zosilnenia. Zosilnený vysokofrekvenčný signál z výstupu bloku lü vysokofrekvenčnej časti prijímača sa privádza na vstup bloku 11 amplitúdového demodulátora. Na výstupe bloku 11 amplitúdového demodulátora dostaneme úzkopásmový frekvenčný zdvih, ktorý je úmerný amplitüde pôvodného...

Sposob výroby práškovej ocele vyššej spekavosti z kovových triesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248998

Dátum: 12.03.1987

Autor: Šalak Andrej

MPK: C22C 1/04

Značky: spékavosti, ocele, práškovej, kovových, výroby, spôsob, vyššej, triesok

Text:

...1 200 stupňov Celsia. Z toho dôvodu po konečnom redakčnom žihani prášku, ktoré sa Vykonáva pri teplotách 900 až 1 050 °C, aby sa vylúčilo výraznejšie spečenie, prášková ocel má koncentráciu kyslíka stále ešte okolo 0,5 0/0 hmot. To znemožňuje použit takúto práškovú ocel na výrobu náročných strojových súčiastok postupmi praškovej metalurgie. Ďalším nedostatkom uvedených spôsobov. je, že častice takto vyrobeného prášku tým, že vznikli z...

Sposob výroby práškovej ocele z odpadu po trieskovom obrábaní stredne a vysokouhlíkových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248997

Dátum: 12.03.1987

Autor: Šalak Andrej

MPK: C22C 1/04

Značky: odpadů, vysokouhlíkových, obrábaní, trieskovom, stredne, práškovej, spôsob, ocele, oceli, výroby

Text:

...zŕn. Nakoľko v každej z takýchto oceli sa nachádza mangán »a chróm, čo sú prvky vysokej aiinity ku kyslíku, a preto ich kysličniky sú tažko redukovatelné, a to iba pri teplotách vyše 1200 °C. Z toho dôvodu po konečnom redukčnom žíhani prášku, ktoré sa vykonáva pri teplotách 900 až 1 050 °C,aby sa vylúčilo výraznejšie spečenie, prášková ocel má koncentráciu kyslíka stále ešte okolo 0,5 0/0 hmot. To znemožñitje použiť takúto práškovú...

Dvojitý tandemový hydrogenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 248996

Dátum: 12.03.1987

Autor: Gostanian Edward

MPK: F04B 9/10

Značky: dvojitý, tandemový, hydrogenerátor

Text:

...prevedenia dvojitého tandemového hydrogenerátora podľa vynálezu, kde je na obr. 1 dvojitý tandemový hydrogenerátor v pozdĺžnom reze, na obr. 2 pohlad na druhú čelnú plochu medzidosky, na obr. 3 pohlad na prvú čelnú plochu medzidosky a na obr. 4 pohlad na bočnú plochu medzidosky.Dvojitý tandemový hydrogenerátor pozostáva z prvej skrine 1 a druhej skrine 2,medzi ktorými je medzidoska 25 umiestnená tak, že prvá skriňa 1 uzatvorená predným vekom...

Sposob regenerácie katalyzátora oxidácie cyklohexánu vzduchom v procese výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248995

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kolesár Ján, Ambrož František, Ferenčík Ján, Berežný Viktor, Lichvár Milan, Lelko Jozef

MPK: B01J 31/04, C07C 45/27, C07C 49/11...

Značky: cyklohexanonu, spôsob, cyklohexanu, vzduchom, oxidácie, regenerácie, katalyzátora, procese, výroby

Text:

...extrakcie reakčnej zmesi oxidácie cyklohexánií prepúštaná cez katex, ktorý sa následne regeneruje pôsobením kyselinami alebo ich soľami. Regenerät sa po úprave pH zásadami použije na prípravu oxidačného katalyzátora tým, že sa zmieša s organickými kyselinami, s výhodou s nafténovými kyselinami a ďalej sa spracuje známym postupom. Výhodné je regenerovat soľami kyselín, najmä soľami alkalických kovov,kde je možné otvoriť uzavretý cyklus...

Rotačné tesniace zariadenie vody a oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 248994

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bartko Michal, Šovčík Štefan

MPK: F16J 15/06

Značky: oleja, zariadenie, rotačné, tesniace

Text:

...reze znázornený pohlad na zostavu rotačného tesniaceho zariadenia vody a oleja. Na výkrese je šípkou znázornený smer pohybu výplachovej vody.Rotačné tesniace zariadenie vody a oleja sa vyznačuje tým, že vnútri telesa 11 je uložené rotačná puzdro 1, v ktorom je na jednej strane privarený čap i, k ziaisteniu puzdra 1 oproti pootočeniu, zasahujúci do vnútorného priestoru puzdra 1. Z tej istej strany sú na stupňovite osadenom povrchu puzdra 1...

Impregnačný prostriedok a/alebo komponent impregnačného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248993

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jureček Ľudovít, Suran Pavol, Voda Mirko, Komora Ladislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C09D 5/14

Značky: impregnačný, komponent, prostriedku, prostriedok, impregnačného

Text:

...a Vonné latky, toxitropné prísady ap.Ďalšie podrobnosti použitia a prednosti sú zrejmé z príkladov.Baktericídna a fungicídna účinnost sa stanovuje ako .rnivnimálna inhibičná koncentrácia MIC v ,zig účinnej látky na 1 cm 3 média vo forme vcdorozpustného seponátn ako roztokov -o koncentrácii 1, 2,5 a 5 ltinot, ťenyllçarbiúolu, či destilačrtého zvyšku z ľenolových smôl, t, j. frakcie s teplotou varu nad 165 °C/2,67 kPza. Tak sa stanovuje...

Pohyblivé zariadenie pre zábavu a šport

Načítavanie...

Číslo patentu: 248992

Dátum: 12.03.1987

Autor: Vika Konštantín

MPK: A63G 23/00

Značky: šport, pohyblivé, zariadenie, zábavu

Text:

...pospájané kĺbovo do série za účelom transportu väčšieho počtu uživateľov po nerovnom nespevnenom teréne (snehu).Pohyblivé zariadenie pre zábavu a šport pozostáva z jedného alebo viac telies 1 s dutým vnútorným priestorom 12, do ktorého je otáčavo na valivých ložiskách 21 osadená nosná konštrukcia 2 so sedacím priestorom 22, ktorá spája tieto telesá 1 s clutým vnútorným priestorom 12.Sedací priestor 22 je doplnený o riadiaci a brzdiaci...

Sposob kontinuálnej výroby kvapalných dusíkato-fosforečných hnojív monofosforečnanového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248991

Dátum: 12.03.1987

Autori: Teren Ján, Petrík Alojz, Nosko Vladimír, Chromický Karol, Drozdík Ernest, Meszároš Peter, Hermann Ľuboš, Hutár Eduard, Vážny Emil, Košiba Vladimír, Harmaniak Ivan

MPK: C05C 11/00

Značky: výroby, monofosforečnanového, dusíkato-fosforečných, hnojiv, spôsob, kontinuálnej, kvapalných

Text:

...dávkovaním reagujúcich zložiek do cirkulujficeho reakčného prostredia, pričom pH reakčnej zmesi sa počas reakcie trvale udržuje dávkovaním reagujúcich zložiek v relatívne úzkom rozsahu pH 5,7 až 7,4.Za týchto podmienok sa ukázalo byt dalej osobitne výhodným, tak sa do reakčného prostredia dävkovaná kyselina privádzala pred cirkulačným čerpadlem a ak kvapalný amoniak vstupoval do kvapalného cirkulujúceho reakčného prostredia na výtlačnej...