Archív za 1987 rok

Strana 316

Zařízení pro určení součinitele smykového tření

Načítavanie...

Číslo patentu: 249070

Dátum: 12.03.1987

Autor: Máša Jaroslav

MPK: G01N 3/24

Značky: tření, určení, součinitele, zařízení, smykového

Text:

...rychlosti 1 unášecího tělesa ł,h je výška styku zarážky 1 5 unášeným tělesem g nad styčnými plochami 3, A při porušení stability unášeného tělesa g. Pro nesouměrné rozložení hmoty unášeného tělesa g je skutočná hodnota součinitele smykového tření určena aritmetickým průměrem ze dvou hodnot součinitelů smykového tření určených z hodnot Q,kdy při druhém měření je oproti prvnímu otočena styčná plocha 3 unášeného tělesa g na unášecím tělese l...

Zařízení pro průběžné zavádění zejména obkládaček ke kontrole rovnoběžných hran

Načítavanie...

Číslo patentu: 249069

Dátum: 12.03.1987

Autori: Procházka Vladimír, Chlup Jiří, Široký Oldřich

MPK: G01B 5/04

Značky: obkládaček, zařízení, zavádění, zejména, kontrole, průběžné, rovnoběžných

Text:

...vodítka e výrobkom zaručuje hladkou prúchodnost a současně etálou možnost kontroly hran čidlem. To je s výhodou uchyceno přímo k vodítku, což umožňuje požadované nastavení od hrany udržet pro všechny výrobky ve stejné vzdálenosti.Na připojeném výkreeu je znázorněn příklad provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. l je znázorněno zařízení v půdorysu a na obr. 2 je znázarněn řez rovinou A - A.Po stranách dopravníku l linky ( obr. l ) jsou...

Rozšiřovací vestavba kvasné nádrže chlévské mrvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249068

Dátum: 12.03.1987

Autor: Žilka Miloslav

MPK: A01C 3/02

Značky: nádrže, vestavba, rozšiřovací, kvasné, chlévské

Text:

...přiblíží a pevné spojí, což zajišťuje předpětí zamykací pružiny, které je nastavene tak, že prostřednictvím pák vaček působí na zvedací táhlo s hákem silou větší než je síla potřebné k prostému zvednutí vestavby. Proto se zamykací pružina zkrátí, páky vaček i uzamykací vačky se vrátí do původní polohy. Zcela odpadá obtížné práce spojená s rozšroubováním a seěroubováním jednotlivých dílů. Do prostoru kvasných nádrží není třeba vůbec vstupovat...

Zařízení pro zkoušení nízkocyklové únavy za tečení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249067

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mikoláš Miroslav, Budáč Cyril

MPK: G01N 3/38

Značky: zařízení, zkoušení, tečení, materiálů, nízkocyklové, únavy

Text:

...deformaoe a signálu dynamometru 2. Výstup analogového převodníku ll je pak zapojen na vstupy hladinových spínačů 1, §.Na počátku zkoušky není zkušební vzorek g zatížen,aripot li je v poloze, ve které je na jeho výstupu nulová napětía rovněž na výstupu dynamometru 3 je vzhledem k nulovému zatí žení nulová napětí. Tím je na vstupech řídícího zesilovače Q-nulové rozdílové napětí a na jeho výstupu nulový signál. Zkouškase zahajuje například...

Zařízení bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249066

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čápová Hana, Sloupenský Jiří, Kultvašr Jiří, Bouček Miroslav

MPK: D01H 11/00

Značky: zařízení, bezvřetenového, spřádacího, stroje

Text:

...počet spřáda cích jednotek a při své cestě od zapředené spřádací jednotky k nejvzdálenějěí vyřazeně spřádací jednotce, je vyčištěno a zapředeno vždy stanovené množství spřádecích jednotek vyřazených z provozu, bez ohledu na to, zda jejích vyřazení bylo způsobeno přetrhem příze nebo řídícím zařízením z titulu překročené nasta~ vené provozní doby normálního předenío Tím se odstraní nejen ztrátové časy přejížděním čietícího a zapřádacího...

Kapsový průmyslový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 249065

Dátum: 12.03.1987

Autori: Albrecht Jiří, Smrž Bohuslav

MPK: B01D 46/06

Značky: filtr, průmyslový, kapsový

Text:

...rozpěrne výztuže zasahují dovnitř vnějšího obrysu vnitřní rozpěrné výztuže mezi její jednotlivé svislé díly, došlo k odstranění mezery mezi výztužemi. Toto uspořádání výztuží vede k dokonalejšímu využití prostoru filtru, nebot na jednotku objemu filtru lze umístit vyšší počet výztuží,a tím současně i větší filtrační plochu. Uspořádání podle vynálezu umožňuje, oproti stávajícímu provedení kapsových filtru při zachování jejich vnějších...

Zařízení pro zvýšení tuhosti klikového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249064

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novotný Josef, Špaček Jindřich

MPK: B21J 5/06

Značky: tuhostí, zařízení, klikového, zvýšení

Text:

...g dolů, bež kováníg se stojan Lľisu i vložené dorazy 1 vzájemným püeobením napruží, takže maximální kovací síla Ek může dosáhnout až jmenovité síly lisu. Při kování je pohybem beranu g atlačován polotovarv zápustce 1. Při dalším pohybu do dolní mrtvé polohy dosedne beran g na dorazy 1, které vymezí sevřenou výšku Q mezi horní polövinou zápustky 5 a dolní polovinou zápuetky Q, takže rozptyl rozměrů výkovků při změně tvářecích sil v rozpětí...

Zapojení pro pořizování bodového obrazu z vektorově zadané kresby transformací v reálném čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 249063

Dátum: 12.03.1987

Autor: Zelinka Ivan

MPK: G06M 11/02

Značky: vektorově, čase, bodového, kresby, obrazů, pořizování, žádané, zapojení, transformaci, reálném

Text:

...součinového obvodupřepínání a součinového obvodu nahrávání, jehož výstup je připojen jednak na nahrávací vstup registru znaku, jednak na nahrávací vstup paměti příjmu znaku, jejíž výstup je připojen na odpovídající vstup součinového obvodu nového znaku, jehož výstup je připojen na příslušný vstup součtového obvodu předání znaku a jeho výstup je pŕipojen na vstup řadiče příjmu znaku v bloku interpolace a druhý výstup tohoto řadiče je...

Měkká pájka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249062

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kunický Zdeněk, Havlíček Jan, David Pavel, Vurm Karel, Schober Pavel, Poláková Věra, Franěk Alexander

MPK: C22C 11/06, B23K 35/26

Značky: pájka, měkká

Text:

...pracovní teplotě a-na délce styku pájeného materiálu s roztavenou pájkou. Pokud se při pájení-používají tavidla obsahující zinek, přechází i tato nečistota do pájecí lázně. V případě, že obsah nečistot v pájecí lázni překročí únosnou hranici a není možno již tento obsah snížit jejich stažením 2 povrchu lázně a doplněním novou pájkou, je nutno celou lázeň vyměnít. Znehodnocení měkkých pájek nečistotami přináší tak značné ztráty jak ma...

Zařízení pro rozvolňování slepeného vlákenného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249061

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čapek Čestmír, Škopek Aleš

MPK: D01G 11/00, D01G 9/00

Značky: slepeného, rozvolňování, vlákenného, zařízení, materiálů

Text:

...podstata spočívá ve vyčesávání materiálu mezi hroty vyčesávacíno válce a hřebene umístěného nad vyčesáva~ cím válcem. jNa připojeném výkrasu je schéma vyčesávacího stroje podle vynálezu.Zařízení se skládá z mezioperačního zásobníku łj jehož dno tvoří pásový áopravník g vyčeeávaeího válce 1) nad kterým je umístěn vyčesávaoí hřeben Ž, jehož hroty zasahují mezi šachovitě umístěné hroty Q vyčesávaoího válce 1. K vyčesávacímu váloi 1 je...

Rotor regeneračního výmenníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249060

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hajzok Oto, Hajzok Ladislav

MPK: F28F 5/02, F28D 11/02

Značky: výmenníka, rotor, tepla, regeneračního

Text:

...tep~ la jednoduchým a nenáročným spôsobom tvarovania teplovýmenných ka~ nálikov rotora.Na pripojenom výkrese sa na obrJažS znázornená príkladg prevedenia tvarovaných teplovýmenných kanálikov rotora podľa vynálezu.Rotor regeneračného výmenníka tepla pozostáva zo špeciálneupravenej tvarovanej főlie Q a rovnej főlie g o hrúbkach 0,1 až 0,3 mm, ktoré sú k sebe prílepené a spolu navínuté okolo náboja Lrotora-valcového çvaru na požadovaný priemer....

Zařízení k větrání s omezením tepelných ztrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 249059

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čmejla Vladimír, Karst Vavřinec

MPK: F24F 13/18, F24F 12/00

Značky: ztrát, zařízení, větrání, tepelných, omezením

Text:

...rámu, tak i vstup a výstup horní části rámu, umožňuje snadnou ragulaci množství proudícího vzduchu do místností. Ěokud není třeba větrat, je možno úplným uzavřením uzavíračů získat okno s odpovídajícím efektem trojsklého okna. Celkový zásadní přínos zařízení podle vynálezu se pro 249 (159jeví snížením tepelných ztrát oproti stávajícím cknům trojvrstvým stejné velikosti o 10 až 30 podle situace místnosti.Příklad provedení zařízení pro...

Zařízení pro regulaci odtoku, zejména vody z otevřených pískových a vícevrstvých rychlofiltrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249058

Dátum: 12.03.1987

Autori: Káňa Milan, Procházka Vladimír, Poledna František

MPK: G05D 7/00

Značky: zejména, regulaci, otevřených, zařízení, pískových, rychlofiltrů, odtoku, vícevrstvých

Text:

...že zařízení ovláda režim celého filtračního cyklu i přechodové fáze, a tím je dosaženo provozu při optimálních hodnotách filtrační rychlosti i úrovně hladiny. Samostatná vazba od čidla průtoku na re- gulátor výrazně vyrovnáva nerovnoměrnosti v přítoku surové vody tím, že využívá celý objem vody nad filtrační vrstvou. Dalším účinkem je podstatné zefektivnění provozu filtru tím,že se odstraňuje periodické uzavírání a otevírání regulační...

Sádrová směs pro výrobu forem na foukané a tavené sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249057

Dátum: 12.03.1987

Autori: Cechl František, Strnad Jaroslav, Spousta Miroslav

MPK: C03B 9/48

Značky: forem, sádrová, foukané, směs, výrobu, tavené

Text:

...obsahuje 20,5 až 90 ml dextrinu nebo klihové vody, 20 až 70 g osinku a 1000 ml vody, při použití jiného množství vody musí být poměry mezi jednotlivými složkami směsi zachověny.Hlavní výhody sâdrové směsi spočívají v odolnosti proti vysokým teplotám, tlaku, odírání povrchu forem přicházejících do styku s foukaným a taveným sklem, což umožnuje opětovné použitíjednoduchých i složitýbh klínových forem při dosažení absolutní přesností...

Dynamický komparátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 249056

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kaska Miroslav

MPK: H03K 3/027

Značky: dynamický, komparátor

Text:

...lze vysvětlit pomocí příkladu praktického zapojení na obr. 2. Jestliže se úroveň napětí Ul na invertujícím vstupu operačního zesilovače (dále pouze OZ) blíží napětí Uref na neinvertujícím vstupu, dojde při určitém odstupu Ul od Uref (vstup je závislý na zesílení OZ) ke změně napětí na výstupu OZ ze saturační úrovně do aktivní oblasti Tato změna se přenese přes kondenzátor C 1 na neinvertující vstup OZ, kam je připojeno přes odpor Rl...

Elektrická akumulační jednotka pro vytápění bytů a rodinných domků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249055

Dátum: 12.03.1987

Autori: Laboutka Karel, Kotrbatý Miroslav

MPK: F24D 11/00, F24H 1/20

Značky: akumulační, rodinných, bytů, domků, jednotka, vytápění, elektrická

Text:

...je odběrný prostor 1 opatřen výstpní odbočkou §. Mezi sepsrační konstrukcí 2 a pláštěm L je mezera Q» Ohřívací prostorl 2 je dále opatřen otvory lg a vložkou ll. Sepaě rační konstrukce g tvoří uvnitř pláště l horízontální sepsračníTuto výhřevnou jednotku otopného média L 1 je možné instalovat samostatné nebo jak zobrazuje obr. 4 lze paralelně připojit další výhrevné jednotky otopného média L 5, Lg. Výhřevné jednotky otopného média Lg, L...

Uložení motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249054

Dátum: 12.03.1987

Autor: Valeš Stanislav

MPK: B62M 7/02

Značky: uložení, motorů

Text:

...šrouby jsou lícovány volně.do oválných nebo větších kruhových otvorů v držácích rámu. Principem zařízeníwdle vynálezu je pevné a tuhé uložení motoru v rámu,nevyvo~ lávající žádné vnitřní pnutí od nepřesnosti výroby, tj od nesouhlasu roztečí upevňujících otvorů motorové skříně s otvory v držáv kách rámu. Další podstatnou předností je eliminování vlastní hmotnosti motoru ze spojení příchytů motoru s předními držáky rámu. Spojovací šrouby...

Zařízení pro zahřívání oblasti styčníku montované betonové konstrukce elektroohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249053

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kleander Luděk, Levý Miroslav

MPK: E04B 1/21, E04G 21/14

Značky: montované, betonové, oblastí, konstrukce, elektroohřevem, zahřívání, styčníku, zařízení

Text:

...konstrukce elektroohřevem sestává ze zdroje 7 § 1 ektrického prouduí4 249 053 na .jehož svorky 3 Jsou Připojeny rozvodné kabely gząkončené zemnicími kleštěmi 37 a dále sestává z nejméně dvou záhřevných tělísek zĺzapojených za sebou prostřednictvím spojovacích kabelů §, z kontrolního teploměru g a 2 tepelného krytu lg oblasti styčníku. Každé záhřevne tělísko 2 je zabetonováno v průvlaku v hloubce 4 až 8 cm od povrchu jeho každého čela a je...

Dno kvasné nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 249052

Dátum: 12.03.1987

Autori: Žilka Miloslav, Doubravský František

MPK: B65D 87/20

Značky: nádrže, kvasné

Text:

...části-g 249 052 dna. Vodorovné vrstva kapaliny je umístěna ve epáře mezi středovou kruhovou částí a základem kvaené nádrže v mezerách mezi díetančníni tělíeky umíetěnými ve spáře. Použitím dna kvaené nádrže,vytvořeného podle vynálezu,jsou vytčené nedostatky jeho dosavadního provedení odetraněny. Rovinná úprava celé pracovní plochy zařízení k úpravě chlévské mrvy bez pevných vertikálníchvýčnělků dovoluje zcela nerušený pohyb a provoz vozidel...

Zařízení k zajištění polohy dvou součástí z lehké slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249051

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hampl Petr, Schejbal Miroslav, Krejčí Václav

MPK: F16H 57/02

Značky: zařízení, součástí, zajištění, polohy, lehké, slitiny

Text:

...každá obepiná alespoň polovinu obvodu dříku jednoho spojovacího šroubu. Pojistky v přilehlých stěnách převodovek mají kruhový průřez a tvar neuzavřené kružnice. Alternativně mohou mít pojistky i jiný průřez a jiný tvar a být i uzavřený.Vynález je zřejdí z výkresu, na němž obr. 1 znázorňuje částečný řez dvěma násuwně spojenými převodovkami, mezi jejichž přilehlými stěnami jsou pojistky obepinající dřik nejméně dvou šroubů, obr. 2 částečný...

Uzávěr epitaxního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249050

Dátum: 12.03.1987

Autori: Veselý Zdeněk, Slezák Jiří, Mikyška Josef

MPK: H01L 21/02, C30B 35/00

Značky: reaktoru, uzáver, epitaxního

Text:

...přihřívá nejvíce ochlazovanou horní část grafitu zpětným zářením. Toto konstrukční řešení umožňuje použít k těsnění rotujícího závěsu grafitu levných a dostupných běžných hřídelových těsnění a současně zabraňuje reakčním zplodinám usazovat se nad zrcadlemo Tyto zplodiny bývají totiž častým zdrojem kontaminaoe křemíkových desek.Připojený výkres znázorňuje v nárysném řezu příklad konkrétního provedení uzávěru vertikálního epitaxního reaktoru...

Způsob přesného ustavení a zajištění stroje v požadované poloze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249049

Dátum: 12.03.1987

Autori: Benda Břetislav, Mráz Václav, Pavlas Jaroslav, Čížkovský Hubert

MPK: F16M 5/00

Značky: poloze, zařízení, provádění, přesného, zajištění, tohoto, stroje, ustavení, způsob, způsobu, požadované

Text:

...a válcové dústanční vložkyv patkach stroje pomocí zařízení pro přesné ustavení a zajiš tění stroje v požadované poleze podle vynálezu, přičemž na levépolovině obr. l je znázorněno zařízení s kotvícími šrouby a maticemí a na pravé.po 1 ovině je znázorněno zařízení s kotvícími šroubya patkovými šrouby. Obr. 2 znázorňuje půdorys s částečným řezem kotvícího nebo patkového sroubu ě válcové distanční vložkyu zařízení pro přesné ustavení a...

Zařízení pro řízení posuvu kopírovací kladky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249048

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bis Josef, Petrželka Antonín

MPK: A43D 119/00

Značky: posuvu, zařízení, řízení, kladky, kopírovací

Text:

...clonkami upravenými na lištách suportu opracovávaného polotovaru obuvi. Tranzistorové spínače zvyšují životnost elektrického zapojení. Diody výhodné oddělují jednotlivé kődové spínače. Zařízení podle vynálezu je výrobně jednoduché,což příznívě ovlivňuje celkové pořizovací náklady stroje pro drásání záložky svršku obuvi a je velmi spolehlivá a nenáročné při údržbě, což přispívá k plynulosti výroby obuvi.Příklad provedení zařízení podle...

Zapojení pro regulaci čerpání

Načítavanie...

Číslo patentu: 249047

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novotný Karel, Dynda Vladimír

MPK: G05D 16/20, F04C 25/02, F04D 27/00...

Značky: čerpání, regulaci, zapojení

Text:

...i při rozsahu regulace otáček l 20 se nemění mezní vakuum. Je tak dosahováno především širokého regulačního rozsahu. Další výhody spočívají ve snížené energetické spotřebě,ve snížených vibracích a hladině hlučnosti a V prodloužené životnosti vývěvý. Lze programově elektronicky řídit čerpací rychlosti, napřo pro evakuaci pracovní komory nebo px) stále promývání vývěvy, nebo může být umožněna regulace tlaku v pracovní komorena konstantní...

Zařízení na dělení šroubovitých nožů používaných u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249046

Dátum: 12.03.1987

Autor: Švec Kurt

MPK: C14B 17/14

Značky: zařízení, používaných, koželužských, dělení, nožů, šroubovitých, strojů

Text:

...u koželužských strojů zvýší produktivitu a odstraní namáhavou fyzickou práci.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr.1 značí půdorýs, obr.2 nárýs a obr.3 bokorýs zařízení.Ramena 2, li uchýcena v držácích 5, lg jsou otočná ve stojanech lg a lg. Mezi konci ramen 2, 13 je na segmentu g,označeném po obvodě stupnioí, otočně uložena konzola 1 s uchyceným výkývným rozbrušovacím kotoučem lg a výkývnými čelistmi g k...

Ovládací a regulační ústrojí dvojpalivových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249045

Dátum: 12.03.1987

Autor: Beroun Stanislav

MPK: F02D 19/10, F02M 21/04, F02D 19/02...

Značky: ústrojí, dvojpalivových, ovládací, regulační, motorů

Text:

...provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schematicky ovládací a regulační ústrojí dvojpalivových motorů.Dvojpalivový motor je opatřen ovládacím pedálem l a sacím potrubím lg, do něhož je připojeno přívodní potrubí § plynného paliva, e vstřikovacím čerpadlem g, vybaveným omezovačem Ž dávkování. Do přívodního potrubí § plynného paliva je umístěn uzevírací ventil 1 s pákou Ž, který je připojen na omezovač 2 dáv~kování vstřikovacího...

Zařízení k převodu látek z obohacování kolonky do plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249044

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nečas Miloslav, Čermák Ján, Novák Josef

MPK: G01N 30/08

Značky: zařízení, kolonky, převodů, plynového, chromatografu, obohacování, látek

Text:

...obohaoovací kolonky do plynového chromatoőľafus Jeh 0 Ž podstatou je, že sestává z šesticestného kohoutu s dvěmaprůchody v jádře, jehož dva vstupy jsou spojeny se vstupomnosného plynu a jeho jeden výstup je spojen s dávkovecímblokem chromatografu e druhý výstup je spojen s kapilárou249 044 procházející nástavcem, uzavřeným septem, dovnitř vedení K analytické koloně, zatímco třetí výstup šesticeetného kohoutu je spojen 5 Jeho třetím...

Brzda pro kolečkové lyže a brusle

Načítavanie...

Číslo patentu: 249043

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fibiger Ivo, Kebrle Jan, Rokoš Vlastimil

MPK: A63C 17/14

Značky: brzda, kolečkové, lyže, brusle

Text:

...nábojem kola je uložena šroubová pružina, jejíž středová část je uchyoena mezi dvojici kolíků, upevněných na otáčívém náboji kola.Brzda podle vynálezu je äpolehlivá, výrobně i materiálově nenáročná a umožňuje rychlou amatérskou výměna náhradních dílů.Vynález a jeho účinky jsou b 1 íževysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. l znág 249 043 zorňuje v řezu náryst obr. 2 v řezu bokorys brzdy podle vynár...

Zařízení pro hydromechanické mytí křemíkových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249042

Dátum: 12.03.1987

Autor: Raška Stanislav

MPK: H01L 21/02

Značky: zařízení, desek, křemíkových, hydromechanické, mytí

Text:

...s mycí tryskou, vyústěnou k mycímu stěrači a smáčející křemíkovou desku i mycí stěrač během mytí a oplachu.Výhodou zařízení pro hydromechanické mytí podle vynálezu je snadné a reprodukovatelné mytí hladkých 1 maskovaných křemíkových desek při zachování vysoké čistoty. Pro mytí se spotrebuje minimální množství mycích 1 oplachových prostředků. Minimální rozměry mycího stěrače umožňují jeho použití i během oplachu ke zrychlení dočistění...

Skupinová převodovka pohonu válečkového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249041

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mareš Václav, Lhoták Jiří, Pěnkava Josef, Horn Leoš

MPK: F16H 37/06

Značky: pohonů, převodovka, dopravníku, skupinová, válečkového

Text:

...Boční vývrty jsou vytvořeny s většimi průměry, než jsou hlavové průměry vložených ozubených kol. Čelni ozubená kola jsou pak provedeną s přimým nebo jednoduše šikmým ozubenim a jsou uspořádána vůči skřinové frémě s rotační pphyblivostí při axiálnim zajištěni. U vložených ozubených kol malých průměrů je ozubeni Vytvořeno přímo na hřidelich. Skřiňová fréma má Vytvořeno ve vodorovné dělici rovině osazeni, které je na bočnich ploškách...

Převodovka skupinového pohonu dopravníkových válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249040

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mareš Václav, Pěnkava Josef

MPK: F16H 37/06

Značky: válečků, skupinového, dopravníkových, převodovka, pohonů

Text:

...rovnoběžné e jsou uloženy s roztečí 5 jejich os v hlavní dělicí rovině § skříňové frémy g. S nimi rovnoběžné vložené hřídele Q , s vjoženými ozubenými koly Q jsou otočně uspořádány ve vedlejší dělicí rovině g skříňové frémy g,e to s axiálním zajištěním lg. Na hnacím hřídeli l je upevněno ozubené kolo 1 a na hnaných hřídelích 1 jsou upevněe na čelní ozubená kola 3, která jsou všechna stejných průměrů a jsou ve stálém záběru s vloženými...

Provzdušňující přísada do betonů a malt s cementovým pojivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249039

Dátum: 12.03.1987

Autori: Máca Karel, Sebők Tibor, Raček Marian, Bruthans Zdeno, Šestauber Karel, Růžička Karel

MPK: C04B 24/18, C08H 5/04

Značky: prísada, cementovým, pojivem, betonů, provzdušňující

Text:

...abíetanu vápenatého. Použití destilačě ních zbytků mastných kyselín a destilaěních smol je spojeno s rízikem nerovnoměrné kvality vzniklé prísady, která musí být do betonových směsi a malt-přesně dávkována, aby nedoslo k nad měrnému provzdušněný a tím i k poklesu pevností vytvrzených betonů a malt.Bylo nalezeno, že tyto nevýhody jsou výrazné omezeny u 9 přísady podle vynálezu, jejíž účinná složka je tvořena z 10 až 85 hmotnostních dílů...

Ligninsulfonanová přísada zlepšující zpracovatelnost betonových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249038

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fiala Vladimír, Máca Karel, Šestbauer Karel, Valenta Dušan

MPK: C08H 5/04, C04B 24/18

Značky: betonových, prísada, zlepšující, ligninsulfonanová, směsi, zpracovatelnost

Text:

...alkoholý umožňují emulgaci destilačního zbytku v roztoku soli ligninsulfonové kyseliny. Při dávkováňí přísady do betonové směsi dojde naředěním záměsovou vodou k porušení stability emulze za uvolnční částeček odvzdušňovače v systému účinných.jTransport částeček odvzdušňovače je v betonové směsizprostředkován pouze turbulencí při míchání a proudění. Čás tečky se usazují v mezních plochách, dochází k rýchlemu spo- jování případně...

Zapojení hydrostatického obvodu řízení přímočarého hydromotoru s mezioperačním zdvihem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249037

Dátum: 12.03.1987

Autor: Ureš Luboš

MPK: B30B 15/16

Značky: hydrostatického, řízení, mezioperačním, zdvihem, hydromotoru, přímočarého, zapojení, obvodů

Text:

...prostor § přímočarého hydromotoru 1 je napojen na vstup škrtícího ventilu 5, na výstup jednosměrného ventiluv - 3.- 249 037 1, na vstup dvoucestného dvoupolohového ventílu Q a na druhý výstup H řídíciho třícestného dvoupolohového rozváděče Q. Řídící prostor ll dvoucestného dvoupolohového ventilu Q je propojen na vstup K třícestného dvoupolohového rozváděče Q. Druhý výstup E čtýšcestného rozváděče g je zaslepen. Výstup dvoucestného...

Zařízení proti přetočení motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249036

Dátum: 12.03.1987

Autori: Tomíček Jiří, Wedlich Wolfgang

MPK: F16P 7/00

Značky: přetočení, zařízení, proti, motorů

Text:

...hřídele hnaoího traktu je uložen snímač otáček, kterýje napojen na řídící člen, ke kterému je napojena signalizace a přes elektromagnetioký ventil ovládací vąlec pro vypínání spojkyZařízení zabraňuje přetočení spalovacího motoru od soustavy,kterou sám pohání, kupříkladu hnacího traktu motorového vozidla. Zabrání se tak poruchám způsobeným přetočením motoru a haváriímPříklad zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém...

Zařízení pro předávání řepného chrástu na nakládací dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 249035

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hajšo Štefan, Souček Josef, Záviška Zdislav, Haken Jiří

MPK: A01D 23/02

Značky: zařízení, dopravník, řepného, předávání, chrástu, nakládací

Text:

...vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 je nárysným řezem, obr. 2 je půdorysným řezem a obr. 3 bokorysným řezem. VStroj 1 je opatřen předřezávacím ústrojím 2 chrástutvořeno cepovými rotory 5, rotujícími směrem Q. Za před řezávacím ústrojím 2 je uspořádáno ořezávací ústrojí 6, např. pasívní, s hmatači 7, rotujícími směrem E. Nadpředřezávacím ústrojím 2 je uspořádán stranový shrnovacĺdopravník 8, uložený svou...

Pneumatický pracovní válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 249034

Dátum: 12.03.1987

Autor: Svatek Jaroslav

MPK: F16J 10/00, F15B 15/14

Značky: válec, pracovní, pneumatický

Text:

...vytvořený s výhodou vstřikováním z plastické hmoty, má stěny Q válce vytvorené se dnem ll válce z jednoho kusu. Ve dnu ll válce je upraven čelní otvor l se závitem pro uchycení tvarovky přívodu vzduchu nad píst. Na vnitřní stěně dna ll válce je upravena dorazová plocha g válce s rczváděcímí kanály pracovního tlakového prostředí. Tyto rozváděcí kaná 2 válce, mohouly, vytvořené jako žlábky v dorazové ploše mít v nejjednodušším případě tvar...

Zařízení pro příjem a dávkování zemědělských objemových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 249033

Dátum: 12.03.1987

Autori: Věchtík Ladislav, Hříšný Josef

MPK: A01F 25/18

Značky: příjem, zařízení, dávkování, objemových, zemědělských

Text:

...se zelenou pící čí síláží,senáží a podobné. Tím je umožněno kombinovat balastní krmiva například slámu s hodnotnou složkou krmíva,například se zelenou pící.Zařízení pro příjem a dávkování zemědělských objemových hmot podle vynálezu je schematícky znázorněno na přípojených výkresech,kde obr. 1 představuje celkový pohled na dávkovací dopravník se zegadu napojeným podávacím dopravníkem z boku, obr. 2 představuje totéž uspořádání při pohledu...

Vahadlo rozvodu čtyřdobého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249032

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šturcová Jaroslava, Červinka Jaroslav

MPK: F01L 1/18

Značky: čtyřdobého, rozvodu, vahadlo, motorů

Text:

...dobého motoru podle vynálezu, jehož podstatou je, že mezi horním rovným čelem dříku ventilu a dolním konoem regulačního šroubu ve tvaru vypuklé kulové plochy je umístěna podložka válcového tvaru souosá s dříkem ventilu, jejíž spodní strana je rovná, horní strana je ve tvaru vyduté kulové plochy a jejíž vnější průměr je menší nebo rovný průměru dříku ventilu. Poloměr vyduté kulové plochy horní strany podložky i vypuklé kulové plochy...

Uzavírací aparatura s elastickou trubkovou membránou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249031

Dátum: 12.03.1987

Autori: Gsela Petr, Maška Jan

MPK: F16K 7/06

Značky: elastickou, trubkovou, aparatúra, uzavírací, membránou

Text:

...deformace elastické trubková membrány, na obr. 2 je znázorněn řez A-A v podélném směru uzavírací eparaturya na obr. 3 je znázorněn řez B-B v podélném směrutzaviraci aparatury. Na obr. 4 je v axonometríckém pohledu znázorděna část těla uzavírací aparatury s deformační dutinou bez zavedené elastické trubkové membrány.Uzavírací aparatura pro skokové uzavření hydraulickécesty je tvořena tělem ł uzavírací aparatury, ve kterém jeve směru podélné...