Archív za 1987 rok

Strana 315

Způsob enkapsulace s vodou nesmísitelné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249110

Dátum: 12.03.1987

Autori: Deming John, Beestman George

MPK: B01J 13/02

Značky: látky, způsob, nesmísitelné, vodou, enkapsulace

Text:

...herbicidfi 480 g až 600 g na litr) za použití tradiční interľaciální polymerační techniky, jako je například popsána V americkém patentovém spise číslo 3 577 515 vedou k neuspokojivým přípravkům v důsledku růstu krvstalů herbicidu, stejně jako v důsledku aglomerace nebo tuhnutí konečných suspenzí. e domněnka, že růst krystalů herbicidu je způsoben bud nedokonalou enkapsulací herbicidní látky nebo průchodem malého množství herbicidů polymerní...

Způsob sledování oděru povrchu pevného tělesa otáčejícím se tělesem a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249109

Dátum: 12.03.1987

Autor: Belthe Heinz

MPK: G01B 5/00

Značky: pevného, oděru, provádění, tohoto, tělesem, způsobu, způsob, sledování, zařízení, otáčejícím, povrchu, tělesa

Text:

...12 je dále vrtání 3 opatřeno měřcimi čidly 19, umístěnými na jeho stěně a sloužícími pro měření zpětné dráhy konce 7 měřicího čepu 4, kterou tento urazĺ mezi zasunutou polohou a vysunutou polohou po každém přiložení otáčejícíhuo se tělesa 9 a uvolnění měřicího čepu 4.ak je patrné z porovnání obr. 1 a 2, leží měřicí čidla lll ve stejné vzdálenosti S od vnější hraniční roviny 2 sledované povrchové vrstvy 11, jako koncový vypiuací kontakt 12 od...

Nosný člen stínicí masky v barevné obrazovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 249108

Dátum: 12.03.1987

Autori: Goto Tasumasa, Ozaki Junichi

MPK: H01J 29/02

Značky: nosný, obrazovce, člen, barevné, masky, stínicí

Text:

...být připevněn k rámu 2 tak, aby větší jalochy obou segmentu 40, 42 leželý v rovině rovnoběžné s osou barevné obrazovky 10. Velikost ohýbu nosného členu 24 v závislostí na přiváděném teple lze nastavit změnou délky L a vzdálenosti D mezi stranami obou segmentu 40, 42.Obecně je třeba, aby se stínící maska 2.2 barevné obrazovky lll posouvala působením tepla o vzdálenost 0,01 až 0,1 mm. Délku L lze proto zvolit v rozmezí od 10 do 50 mm podle...

Upínací spoj pro posuvné, na sebe navazující žlábkové profily

Načítavanie...

Číslo patentu: 249107

Dátum: 12.03.1987

Autori: Striepeke Wilhelm, Hofmann Heinz

MPK: E21D 11/22

Značky: navazující, žlábkové, profily, upínací, posuvné

Text:

...provedeny jako unášeče dosedající na čelní plochu vnitřniho profilu, obr. 4 detail třmenu z obr. 3, který objímá zdola přírubu vnějšího profilu a obr. 5 třmen, jehož konce jsou vytvořeny jako unášeče dosedající na čelní plochu vnějprofilu.Žlábkovy profil, iežící blíže k hornině, je vnitřním žlábkovým profilem 10, přičemž je vložen ve stejném smyslu v dalším žlábkovám profilu jako ve vnějším žlábkovém profilu 11, s nimž se kryje a tvoří přesah....

Víceúčelové proudové zařízení s axiálním průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249106

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nátkai Lajos, Ujfalusi Elek

MPK: F01C 1/00

Značky: proudové, zařízení, axiálním, víceučelové, průtokem

Text:

...než nahoře uvedená dutina. V tomto případě nemůže teoreticky v klidovem stavu komory a vřetena pretékat žádné prostředí.Během provozu otáčí se komora nk a vřeteno otáčkami n zk/z .nk vw důsledku nuceného spojení, popřípadě převodu, orgánu přenášejíciho rotační pohyb, zatímco objemový element prostředí rľopravovaného ve směru osy se pohybuje dopředu bez rotačního pohybu, bez změny tvaru a objemu. jeho rychlost vnk . hkno . ho je bud...

Katalytický prostředek na bázi trihalogenidu titanu a halogenidu jednoho nebo více kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249105

Dátum: 12.03.1987

Autori: Corbellini Margherita, Greco Alberto, Osellame Mirko

MPK: B01J 27/135

Značky: katalytický, více, kovů, prostředek, bázi, titanu, jednoho, trihalogenidu, halogenidů

Text:

...který tvoří derivát hliníku obecnélio vzorcep je číslo od l do 3, a katalytický prostředek na bázi trihalogenidu titanu a líalogenídu jednoho nebo více kovů podle vynálezu, který byl definován vyse.Tento Výše uvedený katalyzátor může být použit přímo pro danou polymeraci alfa-oletinů ve stavu V jakém byl připraven bez jakékoliv předběžné Iiltrace nebo přečištovani. Polymerace se provádí v přítomnosti uhlovodíkového rozpouštědla, přičemž...

Zařízení pro aktivní působení plynem na výrobek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249104

Dátum: 12.03.1987

Autori: Marchal Paul, Doucin Guy

MPK: F26B 3/06

Značky: působení, výrobek, plynem, aktivní, zařízení

Text:

...18 s dolní střední komorou 7 h v úhlu 180 ° dolnlm nástavcem 14 b. Vnitřní stěna .Za první horní boční komory 10 a a vnitřní stěna 2 h druhé horní boční komory 10 b (obr. 2 jsou protllehlé vůči odpovídající vnitřní stěna za první dolní boční stěny 11 a abr. 3 a vnitřní stěně 2 h druhé dolní boční stěny 11 b. Vnitřní stěna 2 h druhé dolní boční stěny 11 b není rovněž na obrázcích viditeľná. sou tedy protilehlé vnitřní stěny 2 horní střední...

Způsob výroby retortových sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249103

Dátum: 12.03.1987

Autori: Potter Dennis, Horn John, Morehead William, Hurst Ronald, Schaub Clyde

MPK: C09C 1/48

Značky: způsob, výroby, sazí, retortových

Text:

...nebo v procentech od 120 do 220 0/0 spalování.Tímto způsobem je vytvářen proud horkých kouřových plynů, tekoucí vysokou lineární rychlostí. Dále bylo zjištěno, že je žádoucí tlakový rozdíl mezi spalovací komorou a reakční komorou, obnašející alespoň 6,89 líPa, a s výhodou 10,34 až 68,95 kPa. Za těchto podmínek vznika proud plynných,produktů spalování, mající ćostatečnou energií pro přeroěníi přiváděné zásobní kapaliny, (Jhsalnjjící...

Šedá litina pro třecí strojní součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249102

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hatch Donald, Chapman Barbara Jean

MPK: C22C 37/00

Značky: třecí, litina, strojní, součástky, šedá

Text:

...častice, jako výše uvedený vanad a niob. Například je velmi výhodné přidat do roztavené litiny za účelem ovládání třecích vlastností a opotřebítelnosti vanad ve for-mě ferrovanadu), 249102přičemž obsah titanu v roztavené litině se dovrší použítím vanadu jako přísady. Příklady, tabelárně sestavené V následující t-abulce, znázorñují nejvýhodnější pro« vedení vynáíezu V tabulce tvoří zbytek složek litiny zde uváděných do 100 samozřejmě...

Zapojení pro příjem a indikaci po bitech paralelních informací z měřené jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249101

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kiss Kálmán, Tóthmátyás István, Till István, Almási Ildikó

MPK: G11C 5/00

Značky: příjem, paralelních, indikaci, informaci, zapojení, bitech, měřené, jednotky

Text:

...systému, který má být zkoušen, provádět snímaní synchronně s tímto taktovým impulsem, avšak uvnitř tohoto ímpulsu k líbovolnému bodu. Z těchto výhod vyplýva, že se může vypustít systém počítacích strojů a v důsledku toho splňuje vynález vytčený úkol snížením nákladů o dva velíkostní řády. Zařízení podle vynálezu je jednoduché, jeho geometrické rozměry jsou malé a jeho obsluha snadná.Příklady provedení zapojení podle vynálezu jsou...

Zapojení pro ruční řízení strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249100

Dátum: 12.03.1987

Autor: Burda Zdeněk

MPK: G05B 19/10

Značky: ruční, strojů, řízení, zapojení

Text:

...Číslicový vysílač g, který slouží k předvolbě operace, je obvykle tvořen otočným číslicovým spinačem. Podle počtu operací je bud jedno nebo několikadekádový. Výstupní signál je obvykle kődován v binárně dekadickém kődu. Porovná 3 V 249 1 mvací člen 2 je tvořen obvodem, v kterém se porovnává datový signál přivedený z číslicového vysílače g na datový vstup 32 s vlastním datovým signálem porovnávacího členu 2, kde datový signál...

Zásobník podélných ocelových prutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249099

Dátum: 12.03.1987

Autori: Schier Miroslav, Kobosil Josef, Matějka Jiří, Řehořek Miloš

MPK: B21D 41/00, B65D 85/20

Značky: oceľových, prutů, podélných, zásobník

Text:

...sestává z pevného a pohyblivého dílu. Pohyblivý díl je umístěn ve vnitřni části pevného dílu a ovládán prostřednictvím excentrů Z. Pevný díl seetává ze dvou plochých ocelových desek, které tvoří čela l a tato jsou spojene spojovacími tyčemi 3. Na spojovacich tyčích 3 jsou umístěny tři ekluzy Š, jejichž vnitřní obvodová strane je zešikmene se širší základnou v dolní části. V místě ukončení šikmé části je vytvořen ozub 9...

Způsob výroby opticky aktivního 4-hydroxy-methyl-5-[ (1,1-bifenyl-4-karbonyl)oxy]-hexa-hydro-2H-cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249098

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Veselý Ivan, Staněk Jan, Žák Bohumil, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Ledvinová Marie

MPK: C07D 307/935

Značky: aktivního, 1,1-bifenyl-4-karbonyl)oxy]-hexa-hydro-2h-cyklopenta(b)furan-2-onu, 4-hydroxy-methyl-5, způsob, výroby, opticky

Text:

...a olejovítý destilační zbytek se extrahuje organickým rozpouštdlem,s výhodou chlorovaným uhlovodíkem obsahujícím l až 2 atomy uhlíku a 2 až 4 atomy chloru jako je chloroform 1,2-dichlorethan, popřípadějejich směsí. Spojené organické extrakty se vysuší, rozpouštědla odpaří a z destilačního zbytku se krystalizací nebo preparativní sloupcovou chromatografií získá produkt obecného vzorce I.Výhodou způsobu podle vynálezu je snadné a jednoduché...

Způsob výroby 1,6-anhydro-4-0-(8-hydroxy-3,6dioxaoktyl)-beta-D-glukopyranosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249097

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jarý Jiří, Staněk Jan

MPK: C07H 7/02

Značky: 1,6-anhydro-4-0-(8-hydroxy-3,6dioxaoktyl)-beta-d-glukopyranosy, způsob, výroby

Text:

...prokázat. Reakcí 1,65,4-dianhydro-2-O-p-toluensulfonylç/ý-D-gelaktopyranosy vzorce I s triethylenglykolem obecného zorce II, kde n 2,se tak získala l,6-anhydro-4-O-/8-hydroxy~ 3,6-dioxeoktyl/-2-O-p-toluensulfonylj/ő~D-glukopyranosa obecného vzorce III, kde n ,2, analogicky byly připraveny249 U 97 i látky obecného vzorce III, kde n O, 1, 3. Reakci bylo možné provádět, na rozdíl od všech dosavadních príprav polyetherů Williamsonovou...

Vícevrstvá silnoproudá polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249096

Dátum: 12.03.1987

Autori: Muller Ilja, Zamastil Jaroslav, Bajer Miloslav, Homola Jaroslav

MPK: H01L 29/70

Značky: silnoproudá, polovodičová, součástka, vícevrstvá

Text:

...síř kruhových šuntů 2.Na obvodu součástky vně oblasti emitoru je vytvořena souvislá oblast,obvodový šunt lg, V němž má druhá vnější vrstva i kontakt s emitorovým kontaktom 1, který má přesah přes obvod emitorové vrstvy Q.Příkladem využití předloženého vynálezu je tyristorový systém(obr. 2) o průměru křemíkově desky 16 mm obsahující vrstvu základního polovodičového materiálu typu n l, prvou vnější vrstvu g typu p mající kontakt s...

1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl estery kyseliny akrylové a methakrylové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249095

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pošta Antonín, Hrabák František

MPK: C07C 69/653

Značky: způsob, methakrylové, akrylové, jejich, 1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl, výroby, estery, kyseliny

Text:

...polymerace do reakční směsi.249 095 výsledné monomery mohou být izolovány z reakční směsi frakCionací za snížsného tlaku nebo jen oddestilováním rozpouštědla z reakční směsi po jejím případném promytí vodou nebo vodným alkalickým roztokem.Způsob výroby esterů kyseliny akrylové a methakrylové obecného vzorce l je objasněn dále v příkladech.benzenu,(vysušeného nad sodíkem), ochlazenému ledovou vodou, byl za intenzívního michání přidán...

Stavěcí a upínací těleso trnové tyče automatiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249094

Dátum: 12.03.1987

Autor: Tyleček Antonín

MPK: B21B 25/02

Značky: stavěcí, upínací, těleso, automatiku, tyče, trnově

Text:

...mají shodný modul s ozuby přírub. Podle vynálezu je k loži příčníku na jedné jeho straně připevněne konzola s převodovkou, stavěcím kolem a řetězovým kolem přesněž je přepásán článkový řetěz převedený přes~převáděcí řetězcvé kolo upevněné k protilehlé straně lože příčníku, přičemž konce článkového řetězu jsou v dolním chybu připevněny ke skříni stavěcího a upínacího těleea.Konstrukce stavěcího a upínacího tělese podle vynálezu je...

Výfukový kanál ručního vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249093

Dátum: 12.03.1987

Autor: Žoudlík Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: prachu, vysavače, ručního, kanál, výfukový

Text:

...část vany vysavače ve směru toku vzduchu,.na obr. 3 je naznačen v příčném řezu celý výřukový kanál a na-2 í obr. 4 je naznačen celý výfukový kanál v podélném řezu. 249093Výfukový kanál 3 je tvořen stěnou §. bokom Z na vaně vysavače Q e přepážkou§. šikmou stěnou Q na víku vysavače 5. od sacího prostoru je hermeticky oddělen těeněním g a z vnějšku je uzavřen okrajom AQ. Podél okraje gg v šikmé stěně § víka g jsou provedeny výfukové otvory łł....

Způsob výroby dienových polymerů a kopolymerů radikálovou polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249092

Dátum: 12.03.1987

Autori: Konečná Věra, Konečný Dušan, Rosík Ladislav, Švarc Josef

MPK: C08F 36/04

Značky: dienových, radikálovou, kopolymerů, polymerů, způsob, výroby, polymeraci

Text:

...konvenčních regulátorů nebo sítovadel není na překážku účinku vynálezu. Jako výchozí dienové monomery jsou zvlášt vhodné butadien-1,3, izopren, chloropren,ale obecně použitelná jsou i jejich složitější deriváty např.2,3-diohlorbutadien nebo piperylen. Jako vinylové monomery bývají nejčastěji používányvstyren,slfa-metyl.styren, akrylonitril, metylmetakrylát. Při použití viny lových monomerů, které reagují s merkaptany,je vhodné volit...

Zařízení pro galvanické nanášení kovové vrstvy s rotací pokovovaného předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249091

Dátum: 12.03.1987

Autori: Landa Václav, Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Němec Ludvík

MPK: C25D 17/06

Značky: předmětů, vrstvy, galvanické, pokovovaného, kovové, zařízení, nanášení, rotaci

Text:

...zaručuje deesžení přesně definované rychlosti otáěení v kazde poloze pŕednetu,e to 1 pri velmi vysokom počtu cyklů. Průběh rychlostí otáčení je nezávislý na smeru otáčení. čímž je umožněne 1 prípadná reverzace směru otâčení. Zařízení není citlivé na průmyslové rušení í na výpadky napájení,po kterých zařízení setrvává v původním režimu. Nový účinek spočívá v tom, žepro každý tvar pokovovávaného předmětu lze modelovat obvodovourychlost...

Zařízení pro řízenou rotaci galvanoplasticky pokovovaných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249090

Dátum: 12.03.1987

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 5/04

Značky: předmětů, pokovovaných, galvanoplasticky, rotaci, zařízení, řízenou

Text:

...řízenou rotaci předmětů váloových, kulových a složitýoh zborcených ploch v elektrolytu, přenos stejnosměrného proudu o potřebných parametrech vylučovacího procesu a dosažení rovnoměrně tlusté slitinové funkční vrstvy. Zařízení umožňuje jednoduché a operativní upevnění pokovovaného předmětu, včetně jeho rychlé manipulace v průběhu složitého galvanotechnického procesu. Zařízení umožňuje spolehlivé zavěšení těžkých pokovovanýoh předmětů ve...

Zařízení k manipulaci se závěsem závěsového tryskače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249089

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kasenčák Petr, Novák Václav, Brůha Jiří

MPK: B24C 3/18

Značky: tryskače, zařízení, manipulaci, závěsového, závěsem

Text:

...obeluhujících závěsový tryakeč.Příkladmě provedení zařízení k manipulaoi se závěeem závěeového tryekače podle vynálezu Je znázorněno na výkrese. Obľe 1 představuje pohled na zařízení z boku, obr. 2 půdoryený pohledÁ na zařízení v pracovní poloze, přičemž výchozí polohe nosného rámu e pohonovým meohaniemem a výohozí poloha přítlačně kladkyKe etropní části pracovní komory 11 závšsového tryskačo je upevněnn zavážeoí drážke 5, která je...

Zařízení pro nasazování a snímání kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 249088

Dátum: 12.03.1987

Autori: Szarvas Josef, Velek Zdeněk

MPK: A61F 9/00

Značky: nasazování, snímání, kontaktních, čoček, zařízení

Text:

...se čočka při nasazování nebo snímání udržela V určité poloze. Takováto zařízení jsou opa tžena nejen členy pro vytváření sací síly,pohyb 1 ivými249 088 díly a jinými relativně drahými součástmi, přičemž nos ná část čočky je obvykle tuhá a nehodí se pro mäkké coč kyoPro nasazování a snímaní kontaktních čoček byla vyvi nuta , jak je uvedeno shore, řada zařízení jako např. zařízení, které je popsáno v DE-OS 30 44 869. Uvedené zařízení je...

Zapojení dvouzónových přímotopných retort

Načítavanie...

Číslo patentu: 249087

Dátum: 12.03.1987

Autor: Křiváček Ladislav

MPK: F27D 11/02

Značky: přímotopných, retort, zapojení, dvouzónových

Text:

...vynálezu. Dvě dvouzőnové retorty jsou na vstupní a výstupní straně vodivě spojeny uzeměnými spojkami. Praporce, umístěné na rozhraní zón obou dvouzőnových retort jsou připojeny na sekundární vinutí topného transformátoru napájecíhoVýhody předmětného zařízení retort spočívají v tom, že vstupní a výstupní část retort je na společném potenciálu, kterýje možno uzemnit a pro dvě zőny je použit pouze jeden regulovaný249 087 napájecí zdroj. Z...

Způsob intenzifikace procesu loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 249086

Dátum: 12.03.1987

Autor: Pecháček Ivo

MPK: C22B 60/02, C22B 3/00

Značky: procesu, loužení, způsob, intenzifikace

Text:

...rmut působí ultrazvukovými vlnami po dobu 2 sekund až 12 hodin při měrné absorbované energií od 105 do 108 J na 1 m 3 rmutu.Při použití způsobu podle vynálezu se rozemleté nevyloužene nebo hrubě mleté častice rudy pod působením ultrazvukových vln rozpadají na jemnější podíly. Loužený rudný rmut se zároveň homogenizuje a zvyšuje se agresivnost loužícího činidla, například kyseliny. To má za následek vyšší využití loužícího činidla, což...

Zařízení pro drásání záložky napnutého svršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 249085

Dátum: 12.03.1987

Autori: Petrželka Antonín, Pšeja Rudolf

MPK: A43D 37/00

Značky: drásání, napnutého, obuvi, svršku, zařízení, záložky

Text:

...zobrezen na výkresech, kde značí obr. l celkový nárys V základ.ní poloze, obr. 2 celkový nárys V poloze počátku cyklu drásání a obr. 3 celkový nárys v poloze drásání petní části záložky napnutého svršku obuvi.Na spodní vyčnělé části rámu l je upevněna konzola ll,v níž je postrenními čepy g uložena podpěrná plošina g. V konzole ll je na středovém čepu 32 uložen první tlakový válec 1, V jehož pístnice il je připojena ke spodním kolenovým pákám...

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 249084

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hrabánek Jiří, Petráněk Milan, Zahrádka Pavel, Fučík Bořivoj

MPK: D04B 15/32

Značky: okrouhlý, pletací, dvouválcový, stroj

Text:

...llg. Jezdec lłg je uložen ve vnější drážce vnitřní trubky ll jehelního válce l, přičemž je k němu uchvcen jeden konec lenka lli ovládaného od neznázorněné páky rozkazovacího bubnu. Mezi jezdcem łłg a pevným pouzdrem llž, ve kterém je uehycen konec bowdenu łłg lenka llg je na lanku llg navlečena tlačná pružina lll. Pouzdro llâje pevné uloženo na trubce łłg. Pracovní hrana výsuvného platinového zámku łł je uspořádána pod stahovacím zámkem gg v...

Bezucpávková pojistná hermetická magnetická průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249083

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kos Miloslav, Přikryl Petr

MPK: F16D 27/14

Značky: magnetická, bezucpávková, pojistná, průchodka, hermetická

Text:

...a výn robnich nákladoch. Vhodným dimenzovánim magnetického obvodu je zabezpečeno jištěni proti přetiženi. Při překročeni dovoleného zatíženi dojde k vzájemnému prokluzováni hnaného a hnaci ho rotoru a tim se bráni destrukoi hnacích a hnaných části.249 083 Na přiloženém výkrese je schematicky v řezu znázorněnopřikladné provedení průchodky podle vynálezu. Zařízení sestává z nemagnetického hnaného rotoru ł opa třeného magnetickým jhem łg s...

Stroj na stříkání betonové směsi z velmi suchých a prašných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249082

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jelínek Josef, Černý Jiří

MPK: B05D 1/12, B28B 1/32

Značky: betonové, materiálů, prašných, stříkání, suchých, stroj, směsi, velmi

Text:

...těsnící deska il, která je zhotovena z vhodného materiálu, a dále vyfukovač gg a vstup 13 stlačeného vzduchu. Hlava gg stroje je otočné uchycena na straně vyfukovače łg e na protilehlé straně pomocí dvou čepů v obvodovém rámu 11,který je po stranách otočné uchycen do dvou pák 12. Páky 12 jsou na jedné straně pomocí čepů uchyceny v závěsech rámu Q stroje a na druhé straně jsou opatřeny stahovscími ärouby gg,kterými je seřizován přítlak...

Montovaný obklad

Načítavanie...

Číslo patentu: 249081

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ležatka Aleš, Musil Petr

MPK: E04F 13/14

Značky: obklad, montovaný

Text:

...dvou eousedních tvarovek s opačnými tverovými odchylkami tímtáž kolíkem. Při zachování jednotných vzájemných vzdálenosti otvorů V upevňovacích liětách a tím 1 kolíků s pružnými vložkami jsou výrobní odchylky šířky obkladových tvarovek eliminovány tak, že poloha kolíku v průběžném otvoru podélnéhoprůřezu se může ve směru delší oay průřezu změnit. Protominimální délka průřezu otvoru musi kroně průměru dříku použité pružné vložky zahrnovat i...

Materiál pro výrobu terapeutických pomůcek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249080

Dátum: 12.03.1987

Autor: Ambrož Ludvík

MPK: C08F 210/02, C08F 220/06, C08F 220/20...

Značky: materiál, pomůcek, terapeutických, výrobu

Text:

...0,2 až 60 notnostnich procent. Uvedené kopolymery etylenu je možno pro Zdravotnicke aplikace používat jednotlivé či jakožto směsi a kompozity, přičemž průměr-ny obsah složek kopolyneru odpovídá popsaným hodnotám.Hlavni výhodou použití kopolynerů etylenu s polámími nononery podle definice uvedené v tomto vynálezu je , že v závislosti na obsahu polárniho monomeru je možno v širokěm roznezi měnit tažnost a pružnost výrobků a současně ty...

Kulový dotyk pro měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249079

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Václavík Leoš

MPK: G01B 3/22

Značky: dotyk, prístroje, kulový, měřicí

Text:

...z kuličky a nosného tělesa podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že kulička je v nosném tělese uspořádána v podélně oboustranně otevřeném válcovém otvoru, jehož průměr je menší než průměr kuličky a jehož podélna osa leží od rovinyłprocházející plochou nosného tělesa přivrácenou ke stykovému místu kuličky s měřeným objektem,ve vzdálenosti rovnající se 0,05 až 0,75 poloměru kuličky.nHlavní předností kulového dotyku podle vynálezu...

Zařízení pro kontrolu naplnění skluzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249078

Dátum: 12.03.1987

Autori: Křížek Jan, Vágner Václav

MPK: B65G 47/19

Značky: zařízení, kontrolu, skluzu, naplnění

Text:

...kontrolu naplnění skluzu pracuje nezávisle na rychlosti přísunu polotovarů do skluzu z vibračni násypky a na rychlosti odebírání polotovarů automatickým podavačem. Tato skutečnost vylučuje možnost přeplnění skluzu,a tím porušení funkce prostorové orientace polotovarú ve vibrační nésypce.Konstrukce zařízení pro kontrolu naplnění skluzu umožňuje plynulé nastavení takové minimélní výšky sloupce polotovarů ve skluzu, aby hmotnost tohoto sloupce...

Článkový rekuperační dohřívač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249077

Dátum: 12.03.1987

Autori: Dvořák Josef, Šavrda Jiří

MPK: F28F 13/08

Značky: dohřívač, vzduchu, článkový, rekuperační

Text:

...Další výhodou tohoto uspořádání je zvýšení hodnoty měrného tepelného výkonu, který je defínován poměrem tepelného výkonu ke hmotnosti.Výhodná je tedy í malá hmotnoét takto řešeného dohřívače a jeho malá tlakové ztráta při proudění vzduchu.Příkladné provedení tohoto dohřívače podle vynálezu je schematícky nakresleno na obr. l, kde je znázorněn půdorys vzduchovodu s příčně umístěným dohřívačem. Obr. 2 představuje pohled na článkový...

Zapojení pro vytváření dvou synchronních napětí trojúhelníkového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249076

Dátum: 12.03.1987

Autor: Procházka Miroslav

MPK: H03K 4/06

Značky: vytváření, napětí, trojúhelníkového, synchronních, průběhu, zapojení

Text:

...jednak na druhý vstup prvého střídače g,jednak na vstup děličky frekvence 1, jejíž výstup je zapojen na druhý vstup druhého střídače 1. Výstup druhého střídače§JE zapojen ná vstup druhého integrátoru Q, jehož výstup tvoří druhý výstupysystému. Předpokládejme stejnoaměrné napětí na vstupu prvního integrátoru 1. Pak na výstupu tohoto prvního íntegrátoru 5 napětí poroste líneárně s časem tak dlouho, až způsobí překlopení následného...

Injektorová sprcha s dvojitou regulací rozstřiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249075

Dátum: 12.03.1987

Autor: Zerzán Zdeněk

MPK: B05B 1/18

Značky: sprcha, injektorová, regulaci, rozstřiku, dvojitou

Text:

...sprchového ramene, ke kterému je sprcha podle vynálezu připojena.Na výkresu je na obr. l naznačen v podélném řezu příklad provedení injektorové sprchy podle tohoto vynálezu, na obr. 2 a 3 jsou znázorněny příklady provedení průtokových otvorů obou rozstřikovacích vložek.V horní části pláště sprchy l (obr. 1) je do vtokového prostoru g vložena redukční clona Q s průtokovými otvory li. Ve střední části pláště sprchy l je suvně uloženo tělo...

Zapojení pro řízení úhlu sepnutí tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249074

Dátum: 12.03.1987

Autor: Javůrek Jiří

MPK: H03K 17/22

Značky: tyristorů, řízení, sepnutí, zapojení, úhlu

Text:

...je využit v čítačích Ě až ŠE. Lineárním převodem na kmitočet by byl zajištěn konstantní úhel zpoždění sepnutí,generovaný čítači Š až ŠĽ. Nelineární člen 5 způsobí další zvýšení kmitočtu při vyšších vstupních napětích oproti lineárnímu převodu. Tím se sníží úhel zpoždění generovaný čítači Š až ŠE. Blok SYN synchroniaace slouží ke spouštění jednotlivých čítačů č až n. Počet pulzů kmitočtu F, které mají být načítány do generování výstupního...

Způsob dočišťování surového vodíku metanizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249073

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vrzáň Josef, Domalíp Vratislav, Brzobohatý Pavel, Kubička Rudolf, Loukota Jiří

MPK: C01B 3/58

Značky: dočišťování, surového, způsob, vodíku, metanizací

Text:

...případů se vystačí e poměrem rutheniového a niklového katalyzátoru v poměru 1 5 až 5 1.Do spodní části axiálního metanizačního reaktoru se plni1 k 1 °VÝ ketalyzátor a do horní části pak rutheniový a nebo naopak.Výhodou plnění rutheniového katalyzátoru do horní části a niklového do spodní části je, že se sníží mira předehřiváni vstupujicího surového vodíku. Naproti tomu plnění niklováho katalyzátoru do horní části a rutheniového katalyzátoru...

Zařízení pro kladení plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249072

Dátum: 12.03.1987

Autori: Voráček Radomír, Volf Zdeněk, Syřiště Milan, Pechar Martin

MPK: H05K 3/20

Značky: zařízení, drátových, plošných, kladení, spojů

Text:

...plynulé odvíjení drátu z cívek pouze v závislosti na délce spoje. Významným pokrokem dosaženého vynálezem je dále umístění mikroskopu se záměrným zorným polem na pevném příčníku pomocí specíálního závčsu. Toto uspořádání umožňuje okamžitou vizuální kontrolu činnosti stroje tj. kladení dratu do daných souřadnic, případně usnadňuje seŕízeuí stroje. Porovnáním s měrným etalonem umožňuje okamžité stanoveuí~absolutních hodnot pohybů pracovního...

Zařízení pro těsnění valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 249071

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rajsigl Zdeněk, Rozbořil Miloslav, Smatana Jozef, Pavlík Jiří

MPK: F16C 33/78

Značky: valivého, zařízení, těsnění, ložiska

Text:

...a válcovým povrchem drážky je uspo 2 249 071řádán těsnicí pružný člen podle vynálezu. Podstata vynálezuje v tom, že tvarový kryt je opatřen přírubou, která přiléhák čelní ploše drážky, přičemž k čelu krytu přiléhá nejméně jedna planžeta středěná s vůlí nepřesahující 0,1 mm na hřídeli av axiálním směru přitlačovaná k čelu krytu pružným kroužkeą uspořádaným v okrajové drážce vnějšího kroužku ložiska. Dal ší podstata vynálezu je v tom, že mezi...