Archív za 1987 rok

Strana 314

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných 4(3H)-pyrimidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249150

Dátum: 12.03.1987

Autor: Algieri Aldo

MPK: C07D 239/46

Značky: 2,5-disubstituovaných, 4(3h)-pyrimidonů, výroby, způsob

Text:

...zkoušení cimetidínu, který je .a-ntagoinisbou Hz-receptorů histaminu, bylo zjištěn-o, že tato látka je účinným terapeutickým činidlem při léčbě peptických vředů Gray a spol., Lancet, 1,8 001 1977. jedna z výhodných sloručenin podle vynälezu byla v různých testech srovnavána s cimetidmem, přičemž bylo zjištěoo, že jako antagonlsta Hz-recept-orů hista 8minu je účinnější než cimetidin. Toto konstatování vyplýva z výsledků uvedených v...

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných 4(3H)-pyrimidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249149

Dátum: 12.03.1987

Autor: Algieri Aldo

MPK: C07D 239/46

Značky: 4(3h)-pyrimidonů, způsob, 2,5-disubstituovaných, výroby

Text:

...maji m, n, A a Z shora uvedený význam.Symbol R 3 znamená snadno odštěpitelnou skupinu, jako atnom fluoru, chloru, bromu či jodu, alkylthíoskupinu, nitroaminoskupinu, fenoxyskupinu, substituovanou fenoxy« skupinu, alkoxyskupinu apod. Vhodné odštěpitelné skupiny jsou v daném oboru známe.Shora uvedené reakce se prová-dějí V inertnim rlozpouštědle, jako v methanolu či ethanolu. Zahajovací reakce se s výhodou uskutečňuje záhřevem reakčnich...

Způsob výroby nových derivátů imidazodiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249148

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kyburz Emilio, Hunkeler Walter

MPK: C07D 495/14, C07D 487/04

Značky: nových, způsob, výroby, imidazodiazepinů, derivátů

Text:

...a R 5 znamenćr výhodné atramwx VoD-dĺku nebo atom halogenu.V rámci předloženého vyználezu je zcela zvláště výhodným zástupcem skupisny látek,která je defínoválua obecným vzmcem IDalším zvláště výhrodnýmí sloučeninanui vzorce I, vyráběnými postupem podle vyná lezu, jsou následující shoučenmyDalšími výhondnými sloučenínami Vyráběnými jpostupetn pojdle.vy~nálezujsml násle dující. sluvučenľny vzorceąl .vNehledě na shore uvedené...

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných 4(3H)-pyrimidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249147

Dátum: 12.03.1987

Autor: Algieri Aldo

MPK: C07D 239/46

Značky: způsob, výroby, 2,5-disubstituovaných, 4(3h)-pyrimidonů

Text:

...vhodného katalyzatoru,jako Raney-nniklu, nemo redukujiciho katalyzátoru, jako dithzioničitamu scudnêho.K terapeutickému použití se farmakolo gicky účinné sloučeniny obecného vzorce I normálně aplikují ve formě farmaceutických prostředků obsahujicich jako základní účinnou složku alespoň jednu z těchto sloučenin ve formě volné báze nebo ve fourmě netoxické, farmaceutický upotřebitelnê adični soli s kyselinou, V kombinaci s farmaceutický...

Způsob výroby nových derivátů imidazodiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249146

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kyburz Emilio, Hunkeler Walter

MPK: C07D 487/04, C07D 495/14

Značky: způsob, nových, imidazodiazepinů, derivátů, výroby

Text:

...v 0 díku, abom halogenu nebo trifluormethylovou skupinu a R 5 znamená výhodné .atom vlodíku nebo atom halogenu.V rámci předlo-ženého vynálezu je zcela zvláště výhodným zástupcem skupiny látek, která je defin-ována obecným vmrcam IDalšími zvláště výhodnými slroučeniąuaml vzorce I, vyráběnýnli postupem podle vynálezu, jsou následující slnoučeninyDalšĺmí Výh-Oldľlýmĺ sloučenínami Vyrábě nýmí plosltupem podle vynálezu jsou následující...

Způsob výroby nových beta-cykloalkyl-beta-fenylethylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249145

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bruderer Hans, Bernauer Karl

MPK: C07C 87/127, A61K 31/13

Značky: nových, způsob, beta-cykloalkyl-beta-fenylethylaminů, výroby

Text:

...reaktívního komplexního hydridu kovu, jako lithiumaluminíumhydíñidu. Popřípadě se mohou získané směsi xdiastereoisomernich racematů sloučenin vzorce II rozudělit již na tomto stupni, přičemž se pro tyto účely dobře hodí frakčni krystaliziace a sloupoová chromatograľíe na silžiragelu nebo na oxidu hlinilém. Přírozeně se mohou na tomto stupni štěpit také případně získané racemáty. Na druhé straně je však možno, a to platí zejména pro...

Nábojnice pro malé zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 249144

Dátum: 12.03.1987

Autor: Spalding Raymond Don

MPK: F42B 5/26

Značky: zbraně, nábojnice, malé

Text:

...vyrobená zejména z mosazi. Plášxt nábojnice 10 je válcový a má přímou vnější stenu 1. Dále je opatřen podstavou 4 vytvořenou s prstenoovým náklružkem 3. Přechodová oblast mezi prstencovým nákružkem 3 a vnější stenou 1 je tvořeno vytahovací tdrážkou 2 o menším průměru a přechodovou kuželoVou plochou 5.Poudstava 4 obsahuje vybraní 6, tvořící du tinu pro roznětku. Tato dutina je spojene s vnitřním prostolrem 19 pouzdra váloovým šlehovým kanálem...

Zařízení pro vysouvání tyčových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249143

Dátum: 12.03.1987

Autor: Oberdorf Manfred

MPK: A24C 5/35, B65B 19/24

Značky: vysouvání, tyčových, zařízení, předmětů

Text:

...a dvojíc kladek.vynález je blíže vysvětlen v následujícím popise na příkluasdě provedení s odvolaním na připojené výkresy, ve kterých znázorňuje obr. 1 boční pohled na zařízení podle vynálezu, obr. 2 pohled na zařízení z ronbr. 1 ve směru A a obr. 3 pohybový diagram zařízení podle vynálezu.Obr. 1 a 2 ukazují částí balicího zařízení,u aněhož jsou okolo osy 1 .otáčivě uložený otáčívý doprwavnik 2 a páka 3. Otáčivý Idopwnavník 2 je opatřen...

Přísada do krmiv popřípadě krmivo pro zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 249142

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sieveking Hans, Voege Herbert

MPK: A61K 31/495, A23K 1/16

Značky: krmivo, popřípadě, prísada, zvířata, krmiv

Text:

...látka při chovu .a držení mladých zvířat a žirných zvířat. ako zvířata, u kterých se může účinná látka používat k podpoře a urýchlení růstu -a k lepšímu Zhodnocování krmiva,lze uvěst .například následující užltková a Okrasná zvířata teplokrevná zvířata, jako hovězí udoobytek, prasata, koně, ovce, kozy,kočky, psy, králiky, srstnatá zvířata, jako je například .norek .a činčila, drůbež, rnapříklad slepice, husy, kachny, krocany, holuby,...

Lis na výrobu tvárných předlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249141

Dátum: 12.03.1987

Autor: Schmidt Willy

MPK: B28B 3/00

Značky: výrobu, předlisků, tvárných

Text:

...Tím se vytváří bez sl-ožitých seřizovacích operací potřebrný výstupní průřez 8 a, který je nastaven pomocí nastavitelného hradítka 8 výstuplního profilu, které umožňuje další zmenšeni velikosti výstupního tzutvoru kromě nastavení excentricitou rotoru 3. je zřejmě, že velikost výstupního průřezu aa má rozhodujíci vliv na zhutněni tvár-né hmoty. Kromě toho je možno zhutněrní ovlivňotviat dalšími vlivy a změnou jejich velikosti, především...

Stroj na sklizeň kukuřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 249140

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kalverkamp Klemens

MPK: A01D 45/02

Značky: sklizeň, kukurice, stroj

Text:

...kloubu 57, 57 mapojenyna »rám 4. Fřibom základní .klouby 57 stře dových -njaváděcích dílů leží těsně nad dvojicí .dopravníkových řetězů 7, zatímco základlní klouby 57 bočních .naváděcích dílů 9, jsou .umístěny ve výši horní strany 41 rámu 4.-stroj na sklizeñ kukuřice s vyklopenym b-očním r-dílem 31 na levé straně obr. 2 a s bočnímçdílemľríl V pracovní poloze na pria.vě straně obr. 2. Vyklopeaný boční díl 31se V této poloze opírá 0 úložný...

Insekticidní, akaricidní, nematocidní nebo-a fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249139

Dátum: 12.03.1987

Autori: Taniguchi Masakazu, Hirose Masayoshi, Baba Masatoshi, Hirata Kiminori, Ochiai Yoshinori

MPK: A01N 43/58

Značky: způsob, nebo-a, insekticidní, akaricidní, výroby, nematocidní, prostředek, složky, fungicidní, účinné

Text:

...3 C 00 C 2 H 5 an zname-ná celé číslo od 1 dno 5, přičemž v přípaidě, že n znamená cele číslo od 2 do 5, může být symbol R 3 stejný nebo navzájem různý.Shoma uvedené a definované sloučeniny obecného vzorce l mají obzvláště vysokou insekticidrní a akaricidní účinnost a mají výtečąniou Olklalľlžĺtoll účinnost jakož i reziduállľlĺ aktivitu.Předmětem predloženého vynálezu je tudíž iusekticidnĺ, akaricidní, nematvocindní nebo/a tungicidrní...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249138

Dátum: 12.03.1987

Autori: Drescher Nikolaus, Pommer Ernst-heinrich, Koenig Karl-heinz, Buschmann Ernst

MPK: A01N 43/84

Značky: fungicidní, prostředek

Text:

...aplikační formy mlají v každém případě zajistit jemné a rovnomerné nozptýleni účinné látky. Tyto pr-ostředky se připravují zmämým způsobem, .například smísením účinné látky s rozpouštěwdly nebo/a nosnými látkami, popřípadě za ploužití emulgátorů a dispergátorů, přičemž v případě použití vody jako ředidla se mohou jako pomocné rozpouštěwdla používat také další organické rlozpvouštědl-ai. jakvo pomocné látky pro tyto účely přicházejí V podstatě...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249137

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pommer Ernst-heinrich, Schuster Ludwig, Ammermann Eberhard, Sauter Hubert

MPK: C07D 249/08, A01N 43/64

Značky: účinné, výroby, složky, prostředek, fungicidní, způsob

Text:

...který byl získam srážením vodného roztoku chloridu ruthenitého při pH 8. Oxidlcká forma přechází za reakčních podmínek na alctlwní kuatalyzátor.ako rozpouštědla slouží výhodné ethery,jako dioxian, tetra-hyudrofurao nebo glyktoldlmethylether.Teplota se může pohybov/at v širokých mezich. jako obecně vhodné se ukázaly teploty mezi 100 a 150 °C. Při těchto teplotách se musí predavat za tlaku. Postvačují tlaky od 1,0 do. 3,0 MP.a. Za vyšších...

Způsob katalytického hydrokrakování

Načítavanie...

Číslo patentu: 249136

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lamb Paul Richard, Bakas Steve Theodore, Wood Brian Murray

MPK: C10G 47/00

Značky: hydrokrakování, katalytického, způsob

Text:

...se může vodíkoVà forma připnavit přímým půsloibením kyseliny na zeolit obsahující ionty .alknaľckéhoo kovu. Předncstními kraksovacími bázemi jsou takové zeolity, které Vykazuji alespoň asi 10, s výhodou alespoň asi 20 nedostatek kovových kationtů, Vztaželnío, na původní kapacitu lnntové výměny. Obzvláště žadoucí a stabilní třídu zeuovlitů tvoří zeolity, ve kterých je alespoň asi 20 0/0 výměnné kapacity Inasycenro vodíkuovými ionty.ako...

Způsob výroby bicyklických sloučenin s benzenovým kruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249135

Dátum: 12.03.1987

Autori: Eggler James Frederick, Melvin Lawrence Sherman, Johnson Michael Ross

MPK: C07C 39/373, C07C 69/157, C07D 311/66...

Značky: způsob, benzenovým, bicyklických, sloučenin, kruhem, výroby

Text:

...izoluje běžným způsobem. Získané surové meziprodukty se piopří-pladě čistí stanidardiními způsoby, »například překrystahoväiním nebo chromntografií tma sloupci.V případě, že se při výrobě mezipnoduktů obecného vzorrce Vl užije derivâtů lithia vzorce LiCR 2 R 5 Q 2, je možno two látky získat několika známými způsoby, které jsou uvedeny například V publikaci Fieser Reageints for Organic Chemistry, WileyIbnterscience, New York, sv. 3, 1972....

Způsob vytváření žeber na bimetalických trubkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 249134

Dátum: 12.03.1987

Autori: Zub Ryszard, Goždziewicz Zygmunt, Maczynski Andrzej, Przybyla Janusz, Szal Andrzej

MPK: B21D 21/00

Značky: bimetalických, způsob, trubkách, vytváření, žeber

Text:

...vnitřní trubky se zvýšenou drsntostí,přičemž se současně deformovaná částvnější trubky posune směrem -do středu trubky o délku odpovídající namáhání způsdbeinému stlačením materiálu vnější trubky. V průběru svírální vnější trubky na vnitřní trubku se alespoň jeden konec vnější trubky vytváří kuželovitě.Způsob vytváření žeber na bimetalických trubkách podle vynálezu umožňuje trvalé spojení vnější trubky s vnitřní trubklou v přesně stanovené...

Způsob kontinuální pasteurizace vajec

Načítavanie...

Číslo patentu: 249133

Dátum: 12.03.1987

Autori: Borgeaud Roger, Padly Yvan

MPK: A23B 5/00

Značky: kontinuální, pasteurizace, vajec, způsob

Text:

...nádloby a zvoleného tlaku. Předběžný tlak Po je funkcí retenčníhlo olbjemu VprlodL ý-elkovêho Iobjemu nádoby Vo a pracovního tlaku (Pop), který má být uclržošván v nádlobě v průběhu pas-ten rizace a je možno jej vypočítat z .následujícího vztahuDoba retence materiálu v Inádobě je dána následlujícím vztahem(1) je stála rychlost prívodu materiálu.Pro pasteurizaci přechází materiál dIo druhêhk) výměníku tepla s drsným povrchem,který může být...

Způsob výroby nových 7-[2-oximino-2-(2-aminothiazol-4yl)acetamido]cefemových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249132

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kirrstetter Reiner, Schwab Wilfried, Klesel Norbert, Lattrell Rudolf, Dürckheimer Walter

MPK: C07D 501/56, C07D 501/57

Značky: derivátů, nových, výroby, způsob, 7-[2-oximino-2-(2-aminothiazol-4yl)acetamido]cefemových

Text:

...chráněnou amínoskupínu, například amimbskupinu chránenom terebutyhołvłouu skupinou, ben~ zylowou skupinou nebo tritylovou skupinou,nebo aktimoxvuaným uderivátem této slworučeníny a takovýmí chínłolíruovými nebo ísrochínoliníovými bázemii, které ondplovívduaji zbytkům A ve vzorrci I, načež se případně přítoímná chránicí skupina oxdštěpi a získaná sloučeíninia obecného vzorce I se popřípadě převede no fyziłodtogicky poiužítelnłoiu sůl.Nechá-li...

Způsob odstraňování oxidu dusného z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249131

Dátum: 12.03.1987

Autori: Weiss Franz-josef, Deyck Von Frans, Mangelschots Benedikt, Verberckt Roger, Pijl Paul, Thomas Erwin

MPK: C01B 21/14, C01B 3/56, C01B 21/22...

Značky: způsob, oxidů, odstraňování, plynů, dusného

Text:

...skleněné .nádoby o průměaru 60 mm a výšce 500 mm, která je nvaigliněoa 0,8 kg nízlekulávrního sita typ 3 X, velikost párů 10 . 10 m se po dtojbu 1,6 hodñny zav-ádí 100 litrů/h ordpsardního plynu vysušené-ho přes sílikngel, ktorý sestáivá z 551 objemu vuodíku. 6,8 0/0 »objemu oxidu dusnatého, 11,5 objemu oxidu dusného a 20,6 0/0 objemu udusíku při tlaku 0,104 MPa absolutní tlak a při teplote 20 C ve smeru od zdola nełiojru. Slíora...

Způsob jednostupňové výroby vrstvené desky tvářením a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249130

Dátum: 12.03.1987

Autori: De Goys De Mezeyrac, Jean Yann, Fugier Roger

MPK: B32B 7/12, B32B 27/04, B32B 27/42...

Značky: způsobu, zařízení, tohoto, provádění, způsob, tvářením, desky, jednostupňově, výroby, vrstvené

Text:

...poměr fiormaldehydu k feruolu 2 až 5, a katalyzotvaná v zásaiditém prostředí hydroxidy alkalických knołvů a kovů elkalických zemin, přičemž se pryskyřice nakonec neutralizuje na pH 7 p-řidá-ním zředěné kyseliny sírová. Pro p-ry-skyřice pH okolie. 1,5 až 3 se toto pH upravuje přidáním vody a kyseliny k základ 249130ní pryskyřici, kdežio pno pryskyřice s pH 8,5 až 12 se pH upravuje přidáním vody a zásady k této pryskyřici.Nvalmáčelní plstí z...

Válec pro třtinový mlýn a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249129

Dátum: 12.03.1987

Autor: Georget Jean-pierre

MPK: B30B 9/20

Značky: výroby, způsob, třtinový, mlýn, válec

Text:

...B, jehlož šířka je větší než průměr Ilädĺállľlĺch kamálků 7. Počet radiálních kanálků 7 je samozřejmě ve zIná-zohněném příklasdě rovněž d-vnanáct, pokud leží ve stejném příčném průřezu válce 1. V dalších příčných průřezech válce 1 jsou vytvořeny annnalnoągickýan způsobem další sovustavy nadiálních kanálků 7.Do vrnirtřku každého radialního kanálku 7 je vsazena zätka 8, která má nia vnitřním konci slepý otvor 9. Vsazená zátlda 8 je nejprve...

Způsob přípravy bicyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249128

Dátum: 12.03.1987

Autori: Attwood Michael, Lawton Geoffrey, Redshaw Sally, Lambert Robert, Hassall Cedric

MPK: C07D 487/04

Značky: přípravy, sloučenin, způsob, bicyklických

Text:

...část alkoxykambonylové skiipliny může být nerozvětveria nebo rozvětvená a obsahuje 1 až 8, s výliodlou 1 až 4 atomy uhlíku. specifické příklady alkldxykalrbonyliových skupin jsou methlokykairbionyl a etlroxykiarbionyl. Heteromsolmolcyklický kruh tvorený R 5 a R 7 spolu s atomem dusiku, ke ktearému jsou pvřipjojemry,je například pyrrollildinoskupinia, piperldlmo 249128zaujímavou pondskupinoou sluoiučenin VZOITCG I jsou sloučenicny, kde R 1...

Způsob výroby bicyklických sloučenin s benzenovým kruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249127

Dátum: 12.03.1987

Autori: Eggler James Frederick, Melvin Lawrence Sherman, Johnson Michael Ross

MPK: C07D 311/66, C07C 69/157, C07C 39/373...

Značky: výroby, bicyklických, benzenovým, způsob, sloučenin, kruhem

Text:

...substituent O 5 obsahuje karbolxylovosu skupinu, soli se tvoří neutralizací této karbloxylové skupiny zásadami, které ÍSIUU mydvlozenly od z farmaceutického hlediska přijnatelmých kovů, amlonii-aku a aminů. Příkla-dem kovů může být sodík, druaislik, vápník a liořčík. Příkladem vhodného amiunal může být ethainolamin a N-methylglukamin.Pod ploujmem z liarmacevutického hlediska přijatellných a-dičních solí s kyselilrrami se rlozumí adičnní...

Způsob výroby substituovaných hexahydropyrrolo-(1,2-a)chinolinů, hexahydro-1H-pyrido(1,2-a)chinolinů a oktahydrofenanthrenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249126

Dátum: 12.03.1987

Autori: Johnson Michael, Eggler James, Melvin Lawrence

MPK: C07D 471/04, C07C 13/60

Značky: substituovaných, způsob, hexahydropyrrolo-(1,2-a)chinolinů, hexahydro-1h-pyrido(1,2-a)chinolinů, oktahydrofenanthrenů, výroby

Text:

...fenylovbwu nebo benzylsovou skupinu, nebo» R 9 a R 10 společně s dusíkrovýłm aromem, na který jsou navázány, tvoří piperidilrroskupinu, pyrmolídívnpskupinu, morfolinoskupinu nebo N-alkylpipeiwazrnoskupimu s 1 až 4 atomy uhlíku v .alkylové části, R 11 představuje »alkylovpu skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, fenylovou skupinu, trolylovou skupinu, benzyiovou skupinu, triľluormethylovou skupinu, furylovou skupinu, thienylrovou nebo pyridylsovou...

Trubicový potravinový obal upravený kapalným kouřem ochuceným o dehet a způsob výroby tohoto obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249125

Dátum: 12.03.1987

Autor: Shin-gee Chiu

MPK: A22C 13/00

Značky: ochuceným, tohoto, kapalným, výroby, dehet, potravinový, trubicový, upravený, obalů, kouřem, způsob

Text:

...obal upravený kapalným kouřem ochuzeným o dehet,který pochází z kapalného kouře obsahujíCĺho dehet, a který se používá na povrchu obalu v dostačujícím množství pro získání absorpčního indexu alespoň při 0,2 při vlnovédélce 340 nm, přičemž tento povlak opatřený kapalným kouření ochuzeným 0 dehet poskytuje extrakt obalu o absorbanci při vlnové délce 210 nm, která není větší než asi 60 0/0 absorbance pro podobný extrakt za stejného obalu...

Způsob výroby derivátů benzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249124

Dátum: 12.03.1987

Autori: Carlsson Enar, Junggren Ulf, Von Wittken Sundell Gunhild Wika, Larsson Hákan

MPK: C07D 401/12

Značky: benzimidazolu, výroby, derivátů, způsob

Text:

...a Z 2 znamená skupinu vzorce SH a druhý ze substituentů Z 1 a Z 2 značí odštěpitelnou skupinu, za vzniku sloučeniny obecného vzorce I, která se popřípadé převede na terapeutlcky piíljatelnou sül.Příklodem odštěpných skupin Z 1 a Z 2 ve sloučeninách obecného vzorce II a III jsou atomy halogenu, výhodné chlor. brom nebo jod, acylové zbytky, například zbytky silných organických sulfonových kyselín, na 249124příklad kyseliny arylsulfonové,...

Převodovka řaditelná při zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249123

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ritter Gerhard, Ritter Josef, Ritter Klaus, Goett Hans

MPK: B60K 17/04, F16H 3/08

Značky: řaditelná, převodovka, zatížení

Text:

...předlohu 46, hnací spojení ve smyslu zpětného chodu výstupního hřídele 2 s ozubeným kolem 38.Ozubenê kolo 5 D, které u znázorněného příkladu provedení je upraveno souose kolem duteho hřídele 40, je spojene přes předlohu 51 s ozubeným kolem 38 ve druhém,předem pevně stzinove-rlém převodovém poměru.U znázorněného příkladu provedení je mezi dutým hřídelem 40 a ozubeným kolem 53 upravena volnoběžka 5.2, která je vytvořena tak, že při relativním...

Stroj pro výbušné tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 249122

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vodenitscharov Stefan, Kortenski Christo

MPK: B21D 26/08

Značky: stroj, tváření, výbušné

Text:

...obsahuje zásobník a podávací valec, v jehož dolní pístové části je umístěn zapalovač, přičemž osa podávacího válce lícuje s osarmi otvoru .a kanálu.Podle posledního provedení vynálezu je trhací nálož opatřena časovanou zpožďovací rozbuškou.Nový anebo vyšší účinek, dosahovaný vynálezem, spočíva ve vytváření plynulého pracovního postupu s pracovní bezpečnosti a v možnosti vsunování do výrobních linek.vynález bude nyní objasněn podle přiložených...

Retardační a hasicí prášek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249121

Dátum: 12.03.1987

Autori: Szejtli József, Teke Ilona, Kerekes András, Budai Zsuzsanna

MPK: A62D 1/00

Značky: hasicí, retardační, prášek

Text:

...prášku.Autikatalytické přisady se použiji o průměrnê velikosti častíc pod 1 U m, společně s adsorbenty jako aktivovanými oxidy a zeolitem.Při přípravě retardačního a hasicího prášku se srníchá uhllčitan, hydrogenuhličitan a případně fosforečnany, hydrogeiíťoslorečnany alkalickeho kovu a případně kovu alkalických zemin a případně příslušné amonné soli a případně směsné krystaly těchto solí vytvořené s karbamldem s výše uvedený 1 ni...

Elektroda pro obloukové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 249120

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rittmann Friedrich, Müclenbeck Josef, Dung Herbert, Lauterbach-dammler Inge, Zoellner Dietrich, Bauer Georg, Haremsa Johannes, Otto Josef

MPK: H05B 7/12

Značky: elektroda, obloukové

Text:

...fólie nebo jejich kombinací, přičemž tyto materiály vytvářejí vodivou mezivrstvu.Pokud je požadovaná elektricky ízolující mezivrstva, lze k jejímu zhotovení použít například nevodivá keramická vlákna, skelná vlákna a tak dále. ako výhodný materiálpro vytváření mezivrstvy se dále hodí syntetické pryskyřice, které mohou zabezvpečit pružné uložení pláště na kovovém dříku kombinované elektrody. Použitelné syn ~tetické pryskyřice jsou například...

Sedadlo s ústrojím pro tlumení vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249119

Dátum: 12.03.1987

Autor: Thompson Raymond Dennis

MPK: B60N 1/02

Značky: ústrojím, vibrací, tlumení, sedadlo

Text:

...otvory pro uložení opačných konců první soustavy vodicích přímých tyčí, obsahující dvě první tyče 53, 53. Obě první tyče 56,58 .jsou v nosném rámu 4 d uspořádaný vzájemné rovnobežne ve vzájemném odstupu. jedna z prvních tyčí 56 je tak umístěna V blízkosti ,první čelní příčky 36 a druhá Z prvních tyčí 58 se nachází v blízkosti druhéčelní přičky 38. Oba protilehlé konce prvních tyčí 56, 58 jsou uložený V krycích kloboučcích 50, které jsou...

Sedadlo s ústrojím pro tlumení otřesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249118

Dátum: 12.03.1987

Autori: Elliott Marc Allan, Sandvik Leonard, Thompson James

MPK: B60N 1/02

Značky: otřesů, tlumení, ústrojím, sedadlo

Text:

...ústrojí 43 je viditelné ozubení 48, které je Vytvořeno na okraji spodní kolejnice 44 a do kterého zabírají zuby 54 sta 2491173věcí západky 52, která je ovládána posuvovon blokovací pákou 30, aby se poloha sedadla 10 aretovala v požadované podélné poloze vůči spodní vodicí kolejnici 44.Na horních kolejnicích posuvového ústrojí 40, 42 je přišroubovana podlahová deska 60,která tvoří společně s posuvovým ústrojím podlahovou část nebo podlahovou...

Zkušební proužek pro analytické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 249117

Dátum: 12.03.1987

Autori: Werner Wolfgang, Lange Hans, Geisler Edda

MPK: G01N 31/22

Značky: proužek, účely, zkušební, analytické

Text:

...s výhodou provádí tak, že se kontinuálně svaříají nebo tmelí dlouhé pásy reakčního papírl-iu a. sítě známým způsobem. Tyto pásy se pak příčně rozdělí na proužky libovolné šířky způsobem, jaký je popsán například V DAS 2118455. K účelům, které jsou popsány V následujících příkladech je možno vyrobit zkušební proužky podle vynálezu odpovídajícím způsobem, přestože je samozřejmě možno vyrobit V malých sériích laboratorní vzonky také zvlhčením...

Elektroda pro tavnou elektrolýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249116

Dátum: 12.03.1987

Autori: Zoellner Dieter, Koziol Konrad, Pilbrow Malcolm, Zoellner Christine

MPK: C25C 7/02

Značky: tavnou, elektroda, elektrolýzu

Text:

...dílů, dochází V případě mechanického nebo jíného zničení dole se nacházejícího ochranného segmentu k automatickému sklouznutí nahoře se nacházejících segmentů, což lze poprípade přídavně zajistit použitím pružin. Takto je elektroda i v případě nastalého poškození dále práceschopná, nebot nejvíce ohrožená, dole se nacházející oblast elektrody, která leží nejblíže k pracovní oblasti elektrody, je automatický chráněna sklouznutím nepoškozeného...

Způsob výroby nových imidazolylfenylamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249115

Dátum: 12.03.1987

Autori: Cedera Enzo, Bergamaschi Mario, Donetti Arturo, Del Soldato Piero

MPK: C07D 233/64

Značky: imidazolylfenylamidů, nových, výroby, způsob

Text:

...činidly receptoru H 2, které působí inhibičně na sekrecí žaludeční kyseliny. Sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém je amidinový zbytek v para poloze benzeoového kruhu a R,R 1 a R 3 značí atomy vodiku a R 2 může znamenat hydroxyl, methyl, ethyl, n-propyl,ísopropyl, n-butyl, isobutyl, sek. butyl, t-butyl, neopentyl, hexyl, heptyl, oktyl, allyl,a-methylallyl, prenyl, propargyl, a-methylpropargyl, kyano, norbornyl, benzyl, cyklopropyl,...

Způsob zplyňování pevných uhlíkatých paliv a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249114

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hebden Dennis, Brooks Terence

MPK: C10J 3/08

Značky: tohoto, provádění, zařízení, uhlíkatých, způsob, způsobu, pevných, palív, zplyňování

Text:

...generátoru v souladu s vynálezem je následující.Pevné uhlíkaté palivo, jako např. uhlí a koks, se přivádí do horní části nádoby 10 tak, že se pohybuje směrem dolů ke dnu 13. Rychlost a množství zplyňovacího média, vystupujícího z trysek 15 ve všech místech A až H, jsou nastaveny na horní hodnotě a zplyňovací generátor je tedy provozován při V podstatě plném provozním zatížení.Když je požadováno, aby byl zplyñovací generátor provozován...

Dělicí sloupec pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 249113

Dátum: 12.03.1987

Autor: Gunkel Werner

MPK: B01D 15/08

Značky: sloupec, kapalinovou, chromatografii, dělicí

Text:

...frita 4. Na fritu 4 dosedá pružná membrána 5, která je připojena dvojdílným přlpojovacím kuželem 6, 7 k pístu 8 a upevněna na trubkovém tělese 1 sloupce upínacím kroužkem 13. Horní příruba 10 upínacího zařízení dělicího sloupce je uohycena upínacímí šrouby 11. Ke zdvihání pístu B od trubkového tělesa 1 slouží závitové vřeteno 12, na kterém je nasunuta tlačná pružina 9. Přívodním kanálem 14 se do sloupce přivádí eluční čmidlo.ako materiálu...

Způsob řízené rafinace roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249112

Dátum: 12.03.1987

Autori: Henrion Romain, Lorang Lucien, Schleimer François, Goedert Ferdinad, Metz Paul, Thill Fernand

MPK: C21C 5/32

Značky: roztaveného, způsob, řízené, rafinace

Text:

...je třeba hodnoty sčítanců, činitelů a níocnitelü v uvedeném vztahu určit empiricky pro dané zařízení a daný poměr celkové objemové množství kyslíku přivedeného do strusky/celkové objemové množství zavedeného kyslíku.Podle vynálezu se ratinace provádí tak,aby bylo zajištěno, že v každém okamžiku během ratinování bude hodnota poměru tlouštka vrstvy strusky/hloubka lázně mezi dolní hranicí a horní hranici, které se určí empiricky pro dané...

Způsob výroby derivátů 1,2,4-oxadiazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249111

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kiss Ilona, Juhász Nagy, Literáti Nagy, Szegi József, Ecsery Marian, Hetyey Mária, Simay Antal, Takács Kálmán, Virágh Sándor

MPK: C07D 413/06

Značky: způsob, 1,2,4-oxadiazinu, výroby, derivátů

Text:

...obsahovaly v poloze 5 íminoskupinu jj. Heterocycl. Chem. 9, 435 19721, nebo jsou substituovány nítrotílrylovou skupinou C. A. 75,20 450 1971. Zlíámé sloučeniny mají anti~ bakteriální účinek.Sloučeniny obecného vzorce I se mohou používat ve farmacii ve formě účinné látky,stejně tak jako preparátů, obsahujících inertní pevné nebo kapalné, anorganické nobo organické nosiče. Preparáty se připravují způsobem obvyklým pro výrobu léčiv.Preparáty...