Archív za 1987 rok

Strana 312

Skládací, výškové nastavitelný stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239671

Dátum: 13.03.1987

Autori: Vilcsek Edde, Kisfaludy Lajos

MPK: A47B 3/00

Značky: stolek, výškově, nastavitelný, skládací

Text:

...oaaunuta prodlužovací tyč, ke která je na hornim konci klouhově připevněn tyčový kotvicí prvek, připojudící stolní desku, a nohy jsou spojeny tyčovým prvkem.Výhody ekládacího, výłkově naetavitelnćho etolku spočtvoái nejen v Jednoduché výrobě a v tom, že je snadno elołiteląý. ale i v tom, le ee dá snadno rozlollt e JednotliváPłíklednć provedení eklddaciho, výäkovä neetovitelnóho evtolku podle vynález je echemoticky znázornäno ne připojenám...

Zařízení k ukládání volného materiálu z válcového tělesa na dopravní pás stroje, zejména stroje rozvolňovacího

Načítavanie...

Číslo patentu: 239670

Dátum: 13.03.1987

Autor: Hetei Attila

MPK: B65G 47/34

Značky: tělesa, materiálů, zařízení, volného, válcového, ukládání, rozvolňovacího, stroje, zejména, dopravní

Text:

...podle vynálezu je blíle znáeomlno na výkresoch, kde na obr. 1 je schelaticky názoru/Ina skláplcí plolina e ulolelms válcový telesa volnáho materiálu na rámu rozvoliovacího stroje, obr. 2 znázorňuje ulolení a rosvolnení válcováho tłleea volneho nateriálu po eklopení ploáiny s sklueu ateriálu na dopravníkový pás pres zsrálku uprsvenou nepŕíě rámu stroje.Válcová táleeo L volnáho materiálu je uloleno ne Iseeívní kovová podlolce g na...

Zařízení pro kontrolu činnosti podtlakového regulátoru předstihu zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239669

Dátum: 13.03.1987

Autor: Szatmári Attila

MPK: F02P 17/00

Značky: zážehových, zařízení, motorů, podtlakového, předstihu, činnosti, kontrolu, regulátoru

Text:

...lze vyěíet průbeh podtlakové regulace, včetně jdího rozsahu ve etupních, eventuálně její další závady.zařízení je znázorněno na přiloženem výkrese. Zobrazuje mechanickou část, sestavajíoí z desky j, připevněne na doeedací plochu rozdčlovače 1 opatrene vlsčaným ramenem 2 otočně uloženým na čepu u, a pevne apojeným apojkou 1 a táhlam ,LL podtlakove regulace z. Ddle je na vlečenám ramene i otoěne připevnino kyvne rameno á, opatranć na jednom...

Svazková příze se staplovými vlákny a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239668

Dátum: 13.03.1987

Autori: Bánki Tibor, Boronkai Győrgy, Kovács István, Czulik Iászió

MPK: D02G 3/28, D02G 3/38

Značky: vlákny, svazková, způsob, výroby, příze, její, staplovými

Text:

...,a struktury příze podle vynálesu za použití výkreau, kde značí obr. I schenatickó snásornění dvou sakrueovaných a seskáverzých stužek vláken s vysnąčením oblasti pro uvolňování volných konçu vláken a oblasti , kde Jsou uvolněná volne konce vychylovány stranou od podálnáho pohybu sakrucovaných a seekávanych vláken, obr. 2 pohled na hotovou svaskovou pŕísi e vyznačenín průběhu ovinu volneho konce jednoho vlákna uvolněnáho e vycbýlenáho se...

Nosič elektrografického práškového toneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239667

Dátum: 13.03.1987

Autori: Sodini Glancarlo, Emmi Egidio, Karácsonyi Béla

MPK: G03G 9/14

Značky: práškového, elektrografického, toneru, nosič

Text:

...Dosud používané systemy neplní zcela výše uvedená požadavky. Na příklad polymery uvedená v řadách ne prvních místech /respektive druhých/ vykazují dostatočný triboelektricid efekt, ovšem jejich zpracovetelmost je velmi obtížné e nenáäení eložite. Zprscovetelnoet dalších polymerů je již vyhovující, triboeleku-icky náboj se však snižuje.Výše uvedená nedostatky nemá nosič elektrografického práškového toner-u na bázi fer-romagnetických kovů nebo...

Zařízení pro přemísťování tunelového bednění

Načítavanie...

Číslo patentu: 239666

Dátum: 13.03.1987

Autor: Horváth Sándor

MPK: E04G 19/00

Značky: bednění, tunelového, zařízení, přemísťování

Text:

...kladky a konzolou pevné uloženou na základním rámu, přičemž přední kladka a zadní kladka jsou propojeny vázacía prostředkel.Použitím zařízení podla vynálezu se docílí autometickáho a plynuláho vyrovnávání délky přední a zadní větve vázacího proetřodku a přitom po celou dobu průběhu vyaouvání i po jeho ukončení ja tášiltě pohybujícího ze břenane na evislioi pod hákel jeřábu. Pouiítía zařízení ee eníłí pracnoet a zvýlí bezpečnost obsluhy.Na...

Způsob přípravy směsi allylbenzenu s 3-fenylpropanalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239665

Dátum: 13.03.1987

Autori: Dufek László, Farkas József, Gaál Antal

MPK: C07C 47/105, C07C 15/44

Značky: allylbenzenu, přípravy, 3-fenylpropanalu, způsob, směsi

Text:

...ľe-Ko regulátorem Term 80, mámy termočlánek /rovruiä ľe-Ko/v byl umístän na etěně reaktor-u ve středu ketalytického lože. Teplota kolissla v rosmeai 3 I 9 G.Rad katelytickým lolem byla umietöna vrstva skleněných kuliček, na kterých dochazelo k odpaření a předehřítí 4-reąyl-l ,J-dioxenu. Ten byl do reaktoru naetŕikovén linsárnim dávkovaćem. Pred tim byla provedena redukce katelysétoru při 220 °c, neáorve l h smäeív 90 dusiku a 10...

Zařízení pro kontrolu polohy mechanismů poháněných tahem lan

Načítavanie...

Číslo patentu: 239664

Dátum: 13.03.1987

Autori: Kolonics Zoltán, Bálint Sándor

MPK: G05D 3/20

Značky: poháněných, tahem, polohy, kontrolu, zařízení, mechanismu

Text:

...pásma odpovídá zastavení mezi štvrtým otvoromSvětelné signály procházející otvory jsou zachycovány indikačním fotorclé a a vstupují do bloku ,L aktivovaní fotorelé s limitování signálu, který zajistí, aby krátký signál z indikečního fotorelé ga byl prodloułen pro spolehlivou činnostwnavazujících logiclqřch obvodu eventuálně zajistí časové omezení signálu pro případ, že poháněný uechanismus u zastaví tak, že některý otvorom clonové lišty...

Zapojení pro korekci dojezdu mechanismu taženého lany

Načítavanie...

Číslo patentu: 239663

Dátum: 13.03.1987

Autori: Aibano Laziale, Becker Willi, Marianeschi Edmondo

MPK: G05D 1/00

Značky: taženého, korekcí, dojezdu, mechanismu, zapojení

Text:

...dráłv e kontrolní rychlosti je připojen nrblok a regulitoru dans rychlosti. NFunkce podle vynálezu je nleledující ponsnený leohonislsus 2 dojíldí no pfejíhscí strnovilte k ose zastavení LL, sniinjící se rychlosti, ktori klon( podle krivky tvaru píaseneK zajištění doběhu podle této kŕivkyt slouží standardní zapojení vyhodnocovací logiky,čidel včetně ragulačnícn bloků, které nejsou předmětem tohoto řešení.Po saclonäní fotorelé ,L 2...

Blokovací ústrojí výstředníkového čepu, spojujícího ojnici s beranem, u mechanického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239662

Dátum: 13.03.1987

Autori: Brozzo Pietro, Aibano Laziale Barteri Massimo, Bitti Roberto Ricci, Barisoni Mario, Man Jioí

MPK: B30B 15/00

Značky: výstředníkového, spojujícího, beranem, ojnici, čepu, mechanického, blokovací, ústrojí

Text:

...B, směrem keatavčcí pdce ž. Kotouč 8 je ajĺitěn proti pcotočení výatupky Lg na beranu L.Na straně kotouče Q, přivrácená ke etavěcí páca 2 je uspořádéno prvá čelní pilová ozubení h a na přivrácená straně náboje n etavěcí páky i je uepořádáno odpovídající prvému ozubení druhá čelní pilová ozuhení n. Na kotouči 5 je dále na stejně straně jako čelní ozubení ga uepoŕádáno tčecí oblečení § 11.V náboji 53 aťąavčci páky í je vytvořen tlekový válec...

Aglomerační rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 239661

Dátum: 13.03.1987

Autori: Piškytl Jaromír, Novotný Jaroslav

MPK: F27B 21/02

Značky: aglomerační, rošt

Text:

...stranách pldätě opatren unaäedi vsdsky, ovlddaąýní Eidlen teplotykourových Pĺ-.Ynů,unístänýn v konínovőn krytu nad savdieoís zařízenímVýhodou egloueredního roätu podle vynálezu je vyloučení spotreby topndho nćdíe pro trvalý provoz sapelovacíoh hot-dm a odstranění vsech pohonných jednotek a etrojního zarísení pro provos pohyblivých roltů. Dallí výhodou je podstatnú konetrukční jednoduchouoproti. stdvejíoín ssí-ísenín, se která vyplývají nudí...

Elektrická stanice jako zdroj elektrické energie spolupracující s elektrizační sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239660

Dátum: 13.03.1987

Autor: Novotný Stanislav

MPK: H02J 3/40

Značky: zdroj, elektrické, elektrická, energie, elektrizační, stanice, sítí, spolupracující

Text:

...řídicího obvodu 2, fasovi Msendho uemerňevačeVýstup rásovä říasnábo usmörňoveče ,La je pres ěidlo u proudu a stejnosměrnýaesiebvod kjj, proudu připojen k stejnosměrnőmu vstupu L 6, střídače n proudu, jeho výstup je připojen ke ststoru esynohronního stroje 4 s kotvou nekrdtko.Druhý výstup ,L 2 ŕídicího obvodu ž, střídače ,LE proudu je spojen s tídicím vstupea 11 x střídoče LE, proudu, první vstup 1 łídioího obvodu g novi řísendho usmirňovade...

Autonomní elektrická stanice jako zdroj elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239659

Dátum: 13.03.1987

Autor: Janák Zdenik

MPK: H02J 3/40

Značky: zdroj, stanice, autonomní, energie, elektrické, elektrická

Text:

...asynchronním strojom A, je umístčn snímač 1 otáčok, jeho výstup je připojen ke vstupu regulečního obvodu 1 strídače 2. Výstup regulačního obvodu 1 střídače 2 je připojen k regulačnímu vstupu § střídače 2, jehož výstup je spejen s rotoram á kroužkového asynchronního stroje 4.Stetorová vinutí z kroužkováho asynchronního stroje g je pres čidlo ,LE- napětí spojene s výstupom 12 elektrická stanice as výkonovým vstupom m ŕísenáho uemárňovače...

Fluorescenční inkoust pro tisk na papír s využitím tryskových tiskáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 239658

Dátum: 13.03.1987

Autori: Ryška Stanislav, Velešík Milan, Musálek Lubomír, Tejral Miroslav

MPK: C09D 11/02, B41M 1/42

Značky: papír, tiskáren, tryskových, fluorescenční, využitím, inkoust

Text:

...podle patentu US 4 155 765 resp. US 4 197 135 inkoustům pro tryskový tisk odolnost proti smrti vodou.llesbytná je přítomnost solí schopnych ionizace pro úpravu vodivosti resp. specifického odporu inkouotových kompozic, jako je napr. Glauberova sůl, chloxfid sodný /US panom. 4 196 006/, rhodanid draselný /patent US 4 070 322/.Dále jsou pstentovány nojrůznějií barevné kombinace komerćnich barviv s cílem dosáhnout žádaného odstínu /petonty us 4...

Způsob likvidace fenolových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 239657

Dátum: 13.03.1987

Autori: Kosla Adolf, Bárta Karel

MPK: C02F 1/78

Značky: způsob, fenolových, likvidace

Text:

...uhličitý a vodu, ale pouze ne částečněodbourání a na zahájení oxidativní polymerace. Výhodou je i molnoet aoučaenťlikvidaoe dentových přínleí, dahtovýoh kelu i uhelneho prachu. Delčí výhodou je molnoat poatupovet pri likvidaci ee tlaku atuoefárickáho nebo evýianáho podle potřeb návazrúch technologií.Jinou výhodou je spalování zehultčnáho koncentrátu a vyeokou výhŕevnoetí, kdy není tepelmł obeeh likvidovaných podílů neúčelrtč epotŕebováván na...

Způsob deprese sirníkových minerálů železa při flotaci komplexních sirníkových rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 239656

Dátum: 13.03.1987

Autor: Ehrenberger Jaroslav

MPK: B03D 1/00

Značky: flotací, minerálů, komplexních, železa, deprese, sirníkových, způsob

Text:

...toxicldch nebo vodohoepoddŕslq úvodných reegencii. Způsob podle vyndlesu je takto podstatným zjednodulanim reageučniho rslimu, navíc vyułivd soli tilkých kovů, napr. stranu aldnateho,ktori jsou biłnjmi aktivitou napł. sirníkd sinlou.Způsob je molno aplikovat jak při .selektivni flotaci při dälaní některých simiků, např. sraleritu, od eirniku lelesa, tak při kolektivni floteoi. Způsob vytvsři přimivć podmínky savddlni přípravy kolektivnich...

Dvouturbinový jednostupňový dvou až čtyřfázový hydrodynamický měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 239655

Dátum: 13.03.1987

Autori: Budník Josef, Oeoicha Ladislav

MPK: B60K 17/10

Značky: měnič, jednostupňový, dvouturbínový, čtyřfázový, hydrodynamický

Text:

...uäniče je tvořen lopetkovým kolem čarpmdle l, lopotkovým kolem první turbiny z, lopatkovým kolem druhe turbiny 3 a lopatkovým kolem převadöče i.Na obr. 2 je echematioky mndzornen ooový řez jednoturhinovym hydroąnamiolzým mäničem s prscovní dutinou kruhoveho prdŕesu. Pracovní hydrodynemický obvod je tvořen lopetkovým kolem čerpadla l. lopatkovým kolem turbiny j, kterd koresponduje s lopatkovým kolem druna turbiw u dveuturbinovóhe meniče, a...

Způsob mísení odpadní kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 239654

Dátum: 13.03.1987

Autor: Bednaoík František

MPK: C01B 17/88

Značky: mísení, kyseliny, sírové, odpadní, způsob

Text:

...~Druhou modifikecí je kombinace částečného předzahuotěni odpadní 112804 tak, aby sa koncentrace účinne složky zvýšila až o 8 S hmotnosti, napr. z 20 5 na 28 i. Takto upravená odpadní kyselina sírová se pak s koncentrovanou E 2804 nísí za horka.Tuha fáze se oddöli, napr. s výhodou sedinentací, a obsahuje až 70 5 kapaln/á ráze,tj. smäsnó B 2804 príslušné koncentrace. Aby tato kyselina nebyla úplně atracena, lze její využití zvýiit např. dvěma...

Biologický fluidní reaktor pro úpravu vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 239653

Dátum: 13.03.1987

Autori: Soueek Josef, Hýža Jaromír

MPK: C02F 3/00

Značky: biologicky, úpravu, fluidní, reaktor

Text:

...vody, pod jeho pŕelivnou hronou je pripojená Iilná pŕepálke. iVýhody zeŕízení podle vynálezu ee projeví v tom, le system precující z vysokou koncentrocí bíocenőzy, která je kultivovdne v optimdlních růetových podmínkách, dovoluje ŕádovłenílit pottehnd reeköní ohjemy zařízení, coł ee odrezí ve enížených inveetidních nákladochzařízení precuje tekto - .Uprevovená hpalim je přivádlne do reektoru tengenciálním vetnpem pŕee uzevírecí orgán (je...

Způsob přípravy výšeoxidovaného butadien-styrenového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239652

Dátum: 13.03.1987

Autori: May Jan, Kalenda Libor, Homola Jaroslav, Hartman Jan

MPK: C08F 236/10, C08F 236/06, C03F 8/06...

Značky: výšeoxidovaného, přípravy, butadien-styrenového, způsob, kopolymerů

Text:

...údaje se vesměs týkají hmotnosti, stejně jako díly v níže uvedených príkladoch).Výhodou popsanćho způsobu prípravy výseoxidovaněho butadien-styrenovćho kopolymeru podle vynálezu je doeaäení čirých roztoků oxidoveného butadienstyrenoveho kopolymeru o čísle kyselosti ai 50 mg Kolhg. Reakční rychlost roste s koncentraoí butadien-styrenováhe kopolymeru, ale zároveň ee výrazně zvysuje nebezpečí polynereoe vlivem tepelného...

Úsporná kapesní bateriová sušárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 239651

Dátum: 13.03.1987

Autori: Drtina Milan, Pína Bohumil, Turek Bohumil

MPK: D06F 58/00

Značky: sušárna, bateriová, kapesní, úsporná

Text:

...výhrevnou elektrickou fólií připojenou na zdroj elektricke energie.Výhody úsporné kepeení bateriová nuz-w apočívejí hlavně v tu. še unołňnde pohotovć uäení napr. pri rýaování, kreelení popŕ. k ueulení autoevíček 1 Ie slabých Idrojů elektrické energie pri velká její úepoŕe, mb výhrevnd fólie přeněňuje energií v tepelná nútení v optimální míře, která prochází vzduchom be jeho ohŕátí e teprve pri dopedu na ohlednłàlí předmět jej Iahřede....

Sposob výroby 1,1-hydrazobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249209

Dátum: 12.03.1987

Autori: Blaho Milan, Marton Ivan, Balák Jiří, Letz Štefan, Polievka Milan

MPK: C07C 127/00

Značky: 1,1-hydrazobisformamidu, výroby, spôsob

Text:

...a to buď ihneď na začiatku reakcie, alebo až po 3 vh kon-denzácie. Penenie reakčne zmesi nie je na závadu,ak reakčná nádoba »nie je nauplnená via-c ako do ,poloviny svojho objemu.V prípade nutnosti sa penenie potlazčí prídavkom malého množstva metanolu alebo iného odpeň-ovacieho prípravku. Manipulačné ťažkosti s viskóznou reakčnott zmesousa odstránia tým, že .po ukončení kondenzacie sa- všetka odudestilovaná voda vráti do reakčnej zmesi...

Forma pre výrobu klietok kuželíkových ložísk z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249208

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sopko Slavomír, Horváth Jozef

MPK: B29C 33/38

Značky: kuželíkových, plastov, forma, výrobu, ložísk, klietok

Text:

...a zostávajúca časť čelnej plochy vyhadzovacích kolíkov 5 je využitá pre nútene vracianle sústavy vyhadzovacíoh kolíkov 5 do východzej polohy pri uzatváraní formysústava vyhandzovacích kolíkov 5 je »pritom kotvená v kotevnej doske vyhadzovania B a výškovo je ustavená krycou doskou vyhadzovania 7. Obidve tieto dosky sú spoločnestredene puzdrom vyhadzovanla 8, a zoskrutkovane skrutkami vyhadzovania 9, tak-že tvoria so sústavou vyhadzovacích...

Držiak závitovacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 249207

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ščevko Vladimír, Kurinec Ferdinand, Polák Martin

MPK: B23G 1/46

Značky: závitovacieho, nástroja, držiak

Text:

...a tým aj tažko prístupná.PľĺĺkĺaJĺĺ vyhotovenia držiaka závitovacieho nástroja podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 .predstavuje nárywsný rez držiaka so závitníkom, obr. 2 nárylsný rez držiaka s kru-hovým závitovým okom a obr. 3 nárysný rez časti držiaka s kruhovým závitovým okom menšieho rozmeru.Držiak závitovacieho nástroja pozostáva z telesa 1, opatreného vpredu čelným axiál 4nym upínacím otvorom 2 a vzadu vonkajším...

Sposob aktivácie práškového polyméru pre prípravu farebných polypropylénových vlákien a iných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249206

Dátum: 12.03.1987

Autori: Derco Ján, Jambrich Martin, Blecha Jozef, Lodes Antonín

MPK: D01F 6/06

Značky: polypropylénových, polymerů, iných, farebných, vlákien, přípravu, aktivácie, výrobkov, práškového, spôsob

Text:

...fotochemického účinku žiarenia plazmy, pôsobenia aktívnych častíc tony, excitované .atómy a molekuly, vol-né radizkály), vytvorených interakciou žiarenia plazmy a volných elektronov s molekulami neutrálneho plynu, ako .aj v dôsledku terrmiokého účinku elektrónov k zmenám chemického zloženia polyměru, ako aj k zmenám morfologie povrchu .práškového p 0 lypropylénu. Tieto zmeny majú za následok vytvorenie aktívnych centier pre naviazaąnie...

Zariadenie na ostrihovanie otrepov na dielcoch z plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249205

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B23D 17/00

Značky: plechů, otrepov, dielcoch, zariadenie, ostrihovanie

Text:

...je k rámu 2 uohyterra.nak-láypacímu-čapcm 3 a zaisťovacími skrutkarni ~ 4 ~na jevj-výstupný hriadeľiä je ukončený štvorbuzovou ostrihovacou frézou B, ktorej strižne čelo 7 zubov 8 (obr. 2 je skosené pod uhlom a v rozmedzí 3 ° až 6 °, pričom vzdialenosť H »osi naklápaclehvo čapu 3 íotdąroviny~ stredrréhocstrižného priemeru D itrézy 6 je určenej vzťahom H D 2 tgo. Naklárpací čap 3 umožňuje nakionenie ostrihovacej frézy 6 do dvooh...

Kartón pre kryciu vrstvu vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249204

Dátum: 12.03.1987

Autori: Uhrina Štefan, Menyhart Ladislav, Masloviec Igor, Lajčiak Silván, Janči Ján, Fellegi Ján

MPK: B32B 29/08, D21H 3/00

Značky: vlnitej, kryciu, kartón, lepenky, vrstvu

Text:

...hlinitého v množstve 1,7 0/0 hmot. na a. s. papierovinu. Po egalizácii bol z .papieroviny vyrobený jednovrstvovým formovaním krycí kartón o plošnej hmotnosti 125 g/mZ s nasledovnými fyzikálne-mechanickými parametramiprstencová vzperová pevnosť naprieč pri šírke pásku 12,7 m-mVýroba kartónu pre kryciu vrstvu vlinitých lepeniek podľa príikladu 1, sa uskutočnila na experimentálnom papierenskom stroji.Prednosťou postupu ,podľa príkladu 1, je...

Sposob výroby jedlého syrárského náteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249203

Dátum: 12.03.1987

Autori: Krčál Zdeněk, Vallo Vladimír, Kontová Marcela, Herian Karol

MPK: A23C 19/16

Značky: syrárského, výroby, jedlého, spôsob, nátěrů

Text:

...sa pridá 1 až 3 hmot. glycerinu, 4 až 6 0/0 hmot. sorbanu draselného a ,prípadne i prírodné tarvbivo, napr. orlean.Vyrobený jedlý syrársky náter je homogénnej, visköznej, dobre roztieratelnej konzlstencie. Po .natretí syrov a ich o-sušení sa získa .pekný, lesklý, uzavretý povr-ch, čo zvýši i estetický vzhľad syrov. Zároveň náter má oohranný účinok proti poškodeniu povrchu syra .a najmä proti plesniveniu syrov, ~čo znamená ú-sporu práce pri...

Zásuvný držiak najmä pre lekárske prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249202

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pilát Josef, Smetana Pavel

MPK: A47B 88/04, A61B 19/00

Značky: zásuvný, držiak, najmä, prístroje, lékařské

Text:

...sa musia prístroje prálcne -demontovatlNevýhody týchto konštrukčných riešení odstraňuje Zásuvný držiak podľa vynálezu,vytvorený z vodiacich líšt a pla-stického držiaka, ktorého podstata je v tom, že rovnobežne vodiace lišty pevne uchytené v plášti prístroja sú opatrene plozdlžnou dražkou, do ktorej zapadá výstupok držiaka prístroja,ktorý je pripojený k rámu pojazdného v-ozika skrutk-ou. Poloha plášte prístroja v pozdlžnej drážke je...

Zariadenie pre vyberanie, prevážanie a uloženie bloku tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 249201

Dátum: 12.03.1987

Autori: Belan Vladimír, Fekete Michal

MPK: F27D 3/12, B65G 57/24

Značky: bloků, zariadenie, vyberanie, tehál, uloženie, prevážanie

Text:

...sériovej výroby ukladacích zariadení, čo .znižuje aj náklady na ich výrobu.Na priloženom výkrese je v náryse znázornená schéma zariadenia podľa tohto vynálezu.Vidlice 1 .sú upevnené o vedenie 2, vldlíc 1, ktoré je privarene o vozík 3 zdvihu, posuvný vo vedení 4 zdvihu, o ktorý je prostredníctvom úchytu 5 uchytená je-dným koncom reťaz 6, ktorá je vedená vo vodiacich kolesách 7 zdvihu, volne otočnýuch v domcoch 8, pričom reťaz E je vedená i po...

Způsob izolace proteolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249200

Dátum: 12.03.1987

Autor: Šafařík Ivo

MPK: C12N 9/48

Značky: enzymů, izolace, proteolytických, způsob

Text:

...několikrát opakováno. Poté byly vlasy důkladně promyty vodou. Takto připraveny sorbent byl převeden do kolony, a byl důkladně promyt vodou, roztokem chloridu sodnáho (1 mo 1.11) a opět vodou, dokud absorbance vodných a sólnych promyvů při 280 nm a tlouštce vrstvř 01 cm neklesla k nule. K Na kolonu obsahující lidské vlagäxbyĺohgplikováno 10 mg trypsinu pro bakteriologii rozpuštěného v 10 ml vody. Balastní bílkoviny byly z kolony vymyty...

Rotorový horkovodní akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 249199

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ostrolucký Ján, Kadrnožka Jaroslav, Libich Vladimír

MPK: F22D 3/00

Značky: horkovodní, akumulátor, rotorový

Text:

...a napojený na odvzdušňovací potrubí, které je vedeno vnitřkem kolem stěny akumulační,nádrže a vyvedeno v její dolní části.U rovnotlakého horkovodního akumulátoru podle vynálezu se vytvorí optimální tlouštka přechodové vrstvy í v akumulačních nádržích velkého průměru a při různé rychlostí nabíjení a vybí~ jení akumulatoru. To umožňuje optimální využití akumulačního prostoru a snížení hmotnosti akumulačních nádrží, neboř přídavná napětí ve...

Spouštěcí zařízení motoru motocyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249198

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šváb Pavel, Kubínek Jiří, Šantora Vladimír

MPK: F02N 1/00

Značky: motocyklů, zařízení, motorů, spouštěcí

Text:

...Západkové kolo je axiálně posuvné na axiálně pevném kolu prímárního převodu pomocí vnějěích nebo bočních výstupků zapadajících do otvorů ve stěně kola primárního převodu Západkové kolo může být střow děné svým vnějším průměrem ve vybráních kola prdmárního převodunebo svým vnitřním prüměrem na jeho nábojí nebo pomocí západekv otvorechř Kromě toho může být radiální spojení í současné.středě~ ní uskutečněno pomocí drážek. V otvorech jsou navíc...

Nosné zařízení měchu kloubového autobusu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249197

Dátum: 12.03.1987

Autor: Toušek Milan

MPK: B60D 5/00

Značky: zařízení, kloubového, nosné, měchu, autobusů

Text:

...že rám s měchem se za jízdy ve své horní části vykyvuje do stran, neboĺ je uložen- na kulovém kloubu. To se nepříznivě projevhje vevzájemnépoloze obou polovin podlahy v prostoru měchug které jsou na rám zavěšeny a spojují podlahu předniho dilu autobusu s pod» 1 ahou.zadniho dilu. Z tohoto důvodu je nutné, aby střed horní části rámu nekmital do stran a byl ve stálé poloze vůči osám obou dilü vozidla.tento požadavek splňuje nosné zařízení...

Chladicí zařízení pro vertikální stroje točivé s jednostrannou ventilací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249196

Dátum: 12.03.1987

Autori: Berkovský Oldřich, Ondruška Emil

MPK: H02K 1/18

Značky: jednostrannou, zařízení, chladicí, vertikální, stroje, točivé, ventilací

Text:

...chladiče vzdu chu a clonou.Z hlediska potlačení hlučnosti vlastního chladicího zařízení a celého stroje je výhodné, jestliže na povrchu původního pláätě, vnitŕního povrchu stěn a obou povräích clony je uspořádána vrstva zvukově izolačního materiálu.Dále je výhodná, jestliže stěny a clona jsou za ůčelem zvýšení mechanické pevnosti a potlačení vibrací, rezonance a podobně opatřeny výztužnými prvky . pNový a vyšší ůčinek vynálezu spočívá ve...

Přítlačný prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249195

Dátum: 12.03.1987

Autori: Žatecký Jan, Neischl Jaroslav

MPK: F16J 15/56

Značky: prvek, přítlačný

Text:

...se segmenty připevněnými na matrici a obr. 3 a 4 příklady tvarování segmentů v axiálním směru. 12 24 s 195 Podle vynálezu je přítlaěný prvek tvořen základní plochoumatricí J. v podstatě mezikruhového tvaru, na. jejímž vnějším obvodu l jsou vytvořeny pravidelně rozmístěné tangenciální plochy g. Při vnějším obvodu lg matrice l, jsou pak vytvořeny segmenty 2 tak, že rovnoběžně s tangenciálními plochami g jsou z matrice l částečně odděleny a...

Způsob pouzdření čipů integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249194

Dátum: 12.03.1987

Autor: Jíšová Václava

MPK: H01L 21/56

Značky: integrovaných, čipu, pouzdření, způsob, obvodů

Text:

...čipů podle vynálezu umožňuje podetetně snížit výmět čipů po pouzdřeni. K přerušeni epojovaoích drátků dochází jen ojediněle.V náeledujicím přikladu použití způsobu pouzdření bylo 50 čipů typu M 7400 a 100 čipů typu MAA 741 připojených ke kovovým vývodům zakápnuto epoxidovým zakapávacím materiálem, Jehož zpracovatelaká životnost při normální teplotě je minimálně čtyři hodiny a jehož doba vytvrzování při teplotě 155 °C je maximálně2 minuty....

Nástavba na přepravu stolových palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 249193

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sabela Rudolf, Gajdoš Jiří

MPK: B60P 9/00

Značky: palet, nástavba, stolových, prepravu

Text:

...stolovou paletu, načež hydraulicky ovládané nápravy zvětší výškuložné plochy vozidla, čímž je paleta zvednuta do přeprav ní polohy.Nevýhodu speciálně konstruovaného vozidla odstraňuje nástavba na přepravn stolových palet, jejíž nárys přikládného provedení S dvoudilnou plošinou na automobilovém podvozku je na obr. 1, 05 h 2 je řez A-A vozidlem s nástav bouoKaždý díl plošiny (1) je uložen čtýřmi rovnoběžnými kyvnými vzpěrami (2) na rámu...

Vozík pro kontaktní dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 249192

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kaspar Zdeněk

MPK: A43D 117/00

Značky: kontaktní, dopravník, vozík

Text:

...na obr. 1 bokorysný pohled na příkladné sestavení vozíku podle vynálezu a na obr. 2 nárysný pohled na osazení jednoho závěsu.Vozík bez rámu podle vynálezu sestává ze dvou otočných závěsů 1 uspořádaných vedle sebe ve směru pohybu dopravníku §. Na horním zahnutém konci obou závěsů 1 jsou situovány vodicí kladky g, kterými je vozík zavěšen v horní vodicí dráze dl zajištěná závlačkami §. Na horní rovné části závěsů 1 je uložen2 249 192...

Pružná spojka obručová

Načítavanie...

Číslo patentu: 249191

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fiala Jiří, Vašek Emil, Pavlištík Miroslav

MPK: F16D 41/30

Značky: obručová, pružná, spojka

Text:

...nepřesností výroby a montáže a rovněž i opotřebením a jednak, že při přetížení stroje nebo zařízení a tím i překročení dovoleného zatížení se přestřihne střiiný kolík mezi oběme díly hnané části spojky, které vzájemně proklouznou, čímž se přeruší spojení mezi hřídeli hnacího e hnaného kotoučą a tím se chrání zařízení umístěné za hnenou části spojky před poškozením,případně i před havárií.Na přiloženém výkreeu je znázorněno příkladné...