Archív za 1987 rok

Strana 311

Stavebnicový systém, predovšetkým na skladbu upínacieho náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 236812

Dátum: 15.03.1987

Autori: Barák Eugen, Fiozere Peter, Tomšík Jozef, Kusý Ladislav, Cabadaj Ján

MPK: B23Q 3/06

Značky: stavebnicový, náradia, systém, skladbu, predovšetkým, upínacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahu je na stavebnicový systém, predovšetkým na skladbu upínacieho náradia pre proces obrábania, z elementov dosadajúcich na seba stykovými plochami polohovanými vložkou a spevňovanými rozperkou. Výhoda stavebnicového systému podľa vynálezu je, že vložka tvorená jedným telesom opatreným zárezmi má vzdialenosť svojich polohovacích plôch menšiu ako je príslušná vzdialenosť ustavovacích plôch vybrania polohovaných elementov. Rozperka...

Spôsob zisťovania výskytu porúch optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 236811

Dátum: 15.03.1987

Autori: Turek Ivan, Kolník Stanislav

MPK: G01J 1/14, G02B 7/26, G02B 5/14...

Značky: vlákien, spôsob, poruch, zisťovania, výskytu, optických

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa riešenia sa dá kontrolovať kvalita vláknového svetlovodu tak, že sa nechá svetlovodom prechádzať intenzívny svetelný impulz a súčasne sa sleduje deformačná vlna, ktorú svetelný impulz vyvolá v mieste zvýšenej absorpcie svetla vo vlákne. Vznik deformačnej vlny indikuje, že vo vlákne je závada, ktorá sa vyznačuje zvýšenou absorpciou svetla. Oneskorenie deformačnej vlny sledované vo vybranom mieste svetlovodu vzhľadom na okamžik vyslania...

Sťahovák venca

Načítavanie...

Číslo patentu: 236810

Dátum: 15.03.1987

Autor: Hulík Jaroslav

MPK: E04G 17/00

Značky: stahovák, venca

Zhrnutie / Anotácia:

Sťahovák venca je alternatívnym riešením sťahovákov vencov jedno, či viacúčelových v univerzálnom stavebnicovom debnení. Skladá sa z telesa sťahováku venca s drážkou, teleso sa môže za pomoci šrouba, ktorý obsahuje doraz, vsúvať, či aj zaisťovať doraz sťahováka venca. Používa sa hlavne na stuženie panelov debnenia pri použití pri debnení skeletových konštrukcií. je ho možno využiť aj pri stiahnutí zhadzovacej šachty pre stavebný odpad.

Stavebnicová šikmá zhadzovacia šachta pre stavebný odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 236809

Dátum: 15.03.1987

Autor: Hulík Jaroslav

MPK: E04G 23/08, E04F 17/10

Značky: zhadzovacia, stavebnicová, šikmá, šachta, stavebný, odpad

Zhrnutie / Anotácia:

Šikmá zhadzovacia šachta stavebnicového systému rieši dopravu sute zhadzovaním v zvislom i šikmom, ale v nepriamom smere na lešení, v lešení, v zrkadle schodišťa a vo výťahovej šachte a aj na schodišti bez schodišťového zrkadla jednoduchým skladaním pri úspore materiálu, prácnosti, energetickej náročnosti a pri zachovaní vysokej variabilnosti riešení využitia. Jej použitie umožňuje efektívnu kontajnerizáciu stavebnej sute. Šachta sa skladá z...

Stavebnicová zvislá zhadzovacia šachta pre stavebný odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 236808

Dátum: 15.03.1987

Autor: Hulík Jaroslav

MPK: E04G 23/08, E04F 17/10

Značky: stavebnicová, odpad, zvislá, stavebný, šachta, zhadzovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Zvislá zhadzovacia šachta stavebnicového systému trojprvková rieši dopravu sute, zhadzovacím v zvislom i šikmom, ale priamom smere na lešení, v lešení, v zrkadle schodišťa a výťahovej šachte, jednoduchým skladaním, pri úspore materiálu, prácnosti a energetickej náročnosti pri zachovaní vysokej variabilnosti riešení použitia. Jej využitie umožňuje efektívnu kontajnerizáciu stavebnej sute. Šachta sa skladá z panelov a sťahovákov, ktoré sa len...

Spona

Načítavanie...

Číslo patentu: 236807

Dátum: 15.03.1987

Autor: Hulík Jaroslav

MPK: E04G 17/00

Značky: spona

Zhrnutie / Anotácia:

Spona sa týka stavebnicového debnenia pre monolitické konštrukcie v stavebníctve. Rieši spoj dvoch uzáverov vencov navzájom, alebo spoj uzávera venca s lešeňovou trubkou, ktorý je potrebný pri debnení vencov, trámov, rebrového stropu, čím nahradzuje zadrôtovanie, respektíve použitie spojky 360° v tomto spoji. Spona je z pružného plechu, ktorý svojimi ramenami obopína uzávery vencov a spája ich.

Stahovací prípravok univerzálneho stavebnicového debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 236806

Dátum: 15.03.1987

Autor: Hulík Jaroslav

MPK: E04G 17/14

Značky: univerzálneho, stahovací, debnenia, stavebnicového, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Sťahovací prípravok umožňuje nastavovanie a pevné fixovanie stavebnicového debnenia pri použití na monolitický skelet. Nasadzuje sa do hákových spojok pri debnení stĺpov a trámov. Skladá sa z lešeňovej trúbky, na ktorej na koncoch v 45° uhle sú navarené ramená prípravku. Cez ramená prípravku, na ich koncoch, prechádzajú nastavovacie šrouby, ktoré sa podkladajú podložkami. Sťahovací prípravok je určený špeciálne pre debnenie stĺpov a trámov...

Lešeňová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236805

Dátum: 15.03.1987

Autor: Hulík Jaroslav

MPK: E04G 7/12

Značky: lešeňová, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka lešeňovej spojky ktorá umožňuje spoj dvoch lešeňových trubiek v ľubovoľnom uhle. Spojka umožňuje spoj i v polohe 0(, čo je výhodné pri zdvojovaní, respektíve spriahnutí dvoch lešeňových trubiek. Tento spoj umožňuje i jednoduché použitie i pri iných konštrukciách, ako napríklad pri stĺpikoch debnenia apod., a jednoduché, staticky výhodné vytváranie lešeňových konštrukcií. Spojka je dvojdielná. Diel sa skladá z opernej dosky,...

Vícesmyčkový dávkovací kohout pro plynovou a kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 236804

Dátum: 15.03.1987

Autori: Masák Vladimír, Havlín Vladimír

MPK: G01N 31/08

Značky: kohout, vícesmyčkový, chromatografii, plynovou, kapalinovou, dávkovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vícesmyčkový dávkovací kohout pro plynovou a kapalinovou chromatografii je opatřen jednou rotačně pohyblivou součástí, která je sevřena mezi dvě pevné součásti. V rotačně pohyblivé součásti jsou na roztečné kružnici, jejíž střed souhlasí s osou otáčení rotačně pohyblivé součásti v pravidelných roztečích se středovým úhlem 90, 72 nebo 60° vytvořená po obvodě místa, jejichž počet je čtyři., pět nebo šest. V těchto místech je buď jenom vrtání...

Zapojení pro přenos informací o činnosti jednoho či více strojů do centrální jednotky a pro přenos povelů z centrální jednotky ke strojům

Načítavanie...

Číslo patentu: 236803

Dátum: 15.03.1987

Autori: Valášek Jiří, Čevona Jan

MPK: G06F 11/30

Značky: prenos, strojů, povelů, informaci, jednotky, více, jednoho, strojům, činnosti, centrální, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyřešení přenosu signálu s informací o stavu stroje od čidel k paralelním vstupům posuvného registru, který je rozdělen na potřebný počet informačních uzlů, vzájemně propojených v sérii a připojených k centrální jednotce maximálně pomocí pěti vodičů a v případě přenosu povelů z centrální jednotky zpět ke strojům pomocí maximálně šesti vodičů. K řídicímu a hodinovému výstupu centrální jednotky je připojena řada informačních...

Rentgenová vyšetřovací stěna s obecným polohováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 236802

Dátum: 15.03.1987

Autor: Slabý Jiří

MPK: H05G 1/02

Značky: obecným, rentgenová, polohovaním, vyšetřovací, stěna

Zhrnutie / Anotácia:

Vyšetřovací stěna je určena pro lékařskou radiologickou diagnostiku, umožňuje úhlově obecné polohování pacienta a obecné polohování osy projekce. Skládá se ze dvou na sebe kolmých C oblouků, z nichž nosný C oblouk otáčí pacientem okolo příčné osy a nese druhý oblouk, na němž je umístěn rentgenový zařič a zobrazovací systém otáčí osou projekce okolo podélné a příčné osy pacienta a dále má posuvný pohyb podél úložné desky, která je otočná okolo...

Snímacia hlava automatického digitalizátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 236801

Dátum: 15.03.1987

Autor: Kňazovický Jur

MPK: G06K 9/00

Značky: automatického, digitalizátora, snímacia, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Snímacia hlava automatického digitalizátora slúži na automatický prevod v mierke nakreslenej predlohy na papieri do číslicovej formy vhodnej pre riadenie číslicového spracovateľského zariadenia. Snímacia hlava automatického digitalizátora pozostáva z puzdra, v ktorom sú umiestnené svetlocitlivé snímače, ku ktorým je svetlo privádzané svetlovodičmi usporiadanými v rovine snímania definovaným spôsobom. Snímacia hlava automatického digitalizátora...

Uspořádání vnitřního prostoru fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239700

Dátum: 13.03.1987

Autori: Magyar Károly, Mándi Attila, Kelemen József

MPK: B01J 8/18

Značky: prostoru, reaktoru, uspořádání, vnitřního, fluidního

Text:

...kombinací těchto způsohů. Vestsvba je umístěna souose s podélnou osou reektoru, tj. ve středu proudění, které je vestavbou nejprve usměrněno do úzkě vrstvy pri atěně reaktoru, s následným rozšírením, v závislosti na tvaru vestevby, do celého prostorureskLoru.Změny rychlosti fluidniho media jsou tak podle vynálezu docilováný plynulou změnou volného průtokového průřezu reektoru vlivem vestavby.Dutá vestavba může míc otvory umístěně ve...

Zubní cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 239699

Dátum: 13.03.1987

Autori: Rákóczy Éva, Benkó Pál, Ráth Ildikó

MPK: A61K 6/02

Značky: zubní, cement

Text:

...dentinu patrně proto, že mají jen nepatrnou schopnost uvolňovat vápenatéUvedené nedostatky nemá zubní cement, zejména ve formě pasty se základní složkou na bázi esterü kysminy salicylové, s pŕípadnou přísadou inertního anorganického plniva a/nobo pigmentu a/nebo rentgenkontrastní látky, určené ke zpracování s pastou na bázi hydtjoxidu vápenatého, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že základní složka obsahuje 20 až 80 í...

Způsob přípravy definovaných organických roztoků kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239698

Dátum: 13.03.1987

Autor: Budai Zoltán

MPK: G01N 21/31, G01N 3/56, G01B 11/18...

Značky: organických, definovaných, způsob, roztoku, kovů, přípravy

Text:

...roztoku železa. v námi 1 ml roztoku obsahuje 1 000 ppm ieleza.Do vysoké kádinky o obsahu 100 ml se navezí 0,1000 g spektráíne čistého železa. Navúžka se rozpustí v 10 ml kyseliny chloristé zŕeděná vodou v poměru I z l. Vzniklý roztok se odpaří pod lcrycím aklem do bílých dýmů lcyseliny chloristá a ponechá se | 0 minut. dýmat.Pak sa kádinka a odparkem odstaví a nechá vychladnout. na asbestové podložce. Odplrek se rozpuatí v 50 m 1...

Uložení hořákové trysky u rotačních pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239697

Dátum: 13.03.1987

Autori: Mészáros Annamária, Tóth István

MPK: F27B 7/34, F27D 23/0

Značky: uložení, hořákové, pecí, rotačních, trysky

Text:

...v rozsahu od 15 ° do 75 ° ve smyslu otáčení rotační pece e pod horisontální osu ŕeu rotační pece v rozmezí od jedná dvecetizny do jed ne tretiny průměru rotační pece.Řešení podle vynálszu zabezpečuje přiblíiení plemene k pálená surovině e tím i leplí přenos teplqcož má za následok snížení spotřeby paliva hořáku na vyrobu jednotkováho množství slínku.Další výhodou vynálezu je zvýšení životnosti vyzdívky pece, nebot te část vyziívky, která není...

Způsob dělení 15S- a 15R-isomerů 4-/4-/substituovaných X-fenoxy/-3-hydroxy-1butenyl/hexahydro-5-hydroxy-2H- cyklopenta[b]furan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239696

Dátum: 13.03.1987

Autori: Horváth Ibolya, Lundgren Bo Torsten, Gustafsson Bill Benjamin Rudolf, Vigh László, Hedberg Sven Anders, Farkas Tibor, Föglein Ferenc, Nagy János

MPK: C07C 177/00

Značky: způsob, dělení, cyklopenta[b]furan-2-onů, 15r-isomerů

Text:

...alifatického alkoholu obenhujícího I až 4 ntomy uhlíku s výhodou methanolu nebo ethanolu, až se vytvorí první trvalý zákal, načo následuje pozvolné progrsmovàné chlazení směsi (rychlost chlazení 0,1 I 0,5 °C/min) na teplotu 0 až -30 °C.3 239696 Pro lepší průběh krystalisace je výhodné po utvoření prvního zákalu přidat do roztoku 0,1 až 5 hmotnostních krystalickěho lSS-iscmoru na výchozí směs. Po 1 až 10 hodinách se vyloučené krystaly...

Způsob výroby drátu, zejména pro vázací automaty

Načítavanie...

Číslo patentu: 239695

Dátum: 13.03.1987

Autori: Weidenbach Günter, Meyer Boris, Bonse Dirk

MPK: B21C 9/00, Stein/traun De

Značky: automaty, drátu, zejména, vázací, způsob, výroby

Text:

...tažení a v menší korozní odolnosti drátů. Dodatačrąým tažením jsou sníženy plastické vlastnosti drátu, zejména tažnost, která je významným parametrem pro vytvoření uvezku a jeho funkci.Tyto nevýhody odstraňuje způsob výroby drátu, zejména pro Vázací automaty. Výchozím materiálem je řízeně ochlazovaný válcovaný drát z uhlíkové oceli s obsahem uhlíku 0,25 až 0,60 ü objemových a výchozím průměru 5,5 až 6,0 mm, ktorý je tažen s celkovým...

Zapojení přístroje pro měření vlastností magnetických materiálů balistickou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239693

Dátum: 13.03.1987

Autor: Hallb Wilfried

MPK: G05F 3/08, G01R 30/12, G05F 7/00...

Značky: materiálů, prístroje, zapojení, magnetických, vlastností, měření, balistickou, metodou

Text:

...a na cyklovacím výstupu g je trvale úroveň H.Když se na ovládacím vstupu 3 objeví úroveň H, impulsní generátor 1 začne pracovat s na cyklovacím výstupu g dostávame obdélníkové impulsy se střídou 1 2 1, které budí následující stupně.Obr. 3 znázorňuje jedno z možných praktických zapojení spouätěcího obvodu 4. Jsou použitý dva invertory, zapojená jako klopný obvod RS a prepínaní tlačítko. Funkce zapojení je známá, slouží k vyloučsní...

Barevná psací tekutina do popisovačů nebo značkovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239692

Dátum: 13.03.1987

Autori: Habon Ilona, Stadler Ágnes, Vida Zsuzsa, Szejtli József, Baiázs Márta

MPK: C09D 11/16

Značky: psací, barevná, značkovačů, popisovačů, tekutina

Text:

...(Zkouška je popsáns v knize Mendik L., Kaěpar F. Výběr rozpoultědel ,pro filmotvorné látlq, m ČVTS, Pardubice, 1972)Jako základní maktomolekulární látka psací tekutirw podle tohoto vynálezu může být zvolena jakákoliv přírodní a/nsbo syntetické makromolekulärni látka o průměrná molekulové hmotnosti 2 000 až 600 000, pro níž je možno určit termodynemicky vhodná tokove Hrot-Ň pouštědlo a současně vyeokovrouci terlodynamicky nesnáäenlivou...

Ingot pro vysokofrekvenční pásmovou tavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239691

Dátum: 13.03.1987

Autori: Hantos Gábor, Bartho István, Trinn Mária

MPK: C30B 17/00

Značky: pásmovou, vysokofrekvenční, ingot, tavbu

Text:

...rozšířujícím se kužslem dále do ingotu, kde je jeho velkým povrchem vyaáláno do okolí. Další nevýhodou je časová náročnost zahájení tavhy a spotřeba materiálu při mechanické úpravě ingotu.Výše uvedená nedostatky odstraňuje ingot pro vysokofrekvenční pásmovou tavbu podle vynálezu, kde ingot je opatřen v blízkosti místa zahájení tavby nejméně jedíím příčným zářezem do hloubky 0,25 až 0,5 průměru ingotu. Oni-ivana spodní část ingotu...

Způsob zneškodňování oxidů síry z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239690

Dátum: 13.03.1987

Autori: Wermuth Camille Georges, Udrvardy Nagy Éva, Seragnoli Enzo, Hirsbrunner Pierre, Chambon Jean-pierre

MPK: C01B 17/60

Značky: oxidů, zneškodňování, plynů, síry, způsob

Text:

...zmenäuje způsob zneskodňovéní oxidů síry z plynu podle vynélezu,při kterém se plyny uvedou ve styk s aktivním uhličitanem eodným nebo jeho metečnou látkou a oxidy aíry se nechají reagovat s pevným aktivním uhličitanem sodným, jehož podstata spočívá v tom, že aktivní uhlićitan sadnú nebo jeho matečna látka se rozptylí vplynu v takovém množství, aby poměr látkového množství Na k létkovému množství S v plynu se pohybovalv rozmezí od 0,5...

Chladicí soustava spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239689

Dátum: 13.03.1987

Autor: Higuchi Yoshiraru

MPK: F02B 29/00, F01L 1/40, F01P 1/00...

Značky: motorů, soustava, chladicí, spalovacího

Text:

...s dodatočným, oproti známému stavu, časovým průřezem.Kromě toho zajíštuje Využití odpadního tepla chlazení v rámci oběhu. Navíc dovoluje získat proud tepelného vzduchu pro účely vzduchotechnícké ve vozidle.Príklad chladící souatavy podle vynálezu je znazorněn schematicky na přiložených výkreaech, kde obr. 1 znázorňuje chladící soustavu s výměníkem tepla ve výstupní části turbímy, obr. 2 chladicí soustavu bez výměníku tepla a obr. 3 až 6...

Upínací objímka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239688

Dátum: 13.03.1987

Autor: Matsuda Konji

MPK: F16L 33/04

Značky: upínací, objímka

Text:

...tvoří upevňevecí prvek tím, ie upevňovacím prvkem je opěrka, vytvarovaná ohnutím pásky a západka, vytvnřená zpêtným přehnutím pásłq přes opěrku, přičemž vnitřní vyaeknutí je v rozsahu opěrky až po západku.Upínací objímka podle vynálezu je vytvořena z jednoho dílu, přímo z kovová pásky,je-velmi ekonomická a snadno se upíná jediným pohybom bez nástroje nebo pomocí běžných čeliařovýoh kleětí.Upínací objímka podle vynálezu je znázoměna na...

Rozvodná trubice barvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239687

Dátum: 13.03.1987

Autor: Tachibana Masami

MPK: B1F3 1/26

Značky: trubice, rozvodna, barvení

Text:

...a nesnamaná proto svyšování nákladů na inovaoi stroje.Řešení je objssněno pomocí priložených výkresů. kde na obr. 1 je snásornšno provedení rozvodné trubice barvení, na obr. 2 a je rosvodná tyč s jedním poddlnym ksnálkel, na obr. 2 h je rosvodná tyč v resu v místč 2 prepoučtšcích dráäek, na obr. Je je rosvodná tyč, ne obr. 3 h je res rosvodnou tyčí v místě 1 prepouštěcích dráčak, as obr. 41 je rozvodné tyč se 2 podílnými kanálky, na obr. 4...

Zařízení pro uchycení zemědělského stroje a jeho pracovních sekcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239686

Dátum: 13.03.1987

Autori: Coffee Ronald Aian, Chekroun Isaac, Heymes Alain, Sato Akihiro, Moniotte Philippe Gérard

MPK: A01B 59/042

Značky: uchycení, stroje, zařízení, zemědělského, sekcí, pracovních

Text:

...kloubem á a stabilizečním táhlem 1 s pomocným závěsným kloubem § na traktor-u , a to pro zajištění stability zevěšení vůči směru jízdy.Dolní nosné táhla 2 jsou přikloubenými ovládacími hydrauliclqími válci 2 sklotbena s traktorem I. Horní nosné táhlo 1 je hor-ním spojovacím klouíbem 1 Q skloubeno se středovýmrámem IL střední sekce | 3 stroje.Středový rám 1 L stroje je opatřen alespoň jedním, s výhodou však dvěma hornímí bočními...

Zařízení pro objevování trhlin a dutin v ocelových tyčích

Načítavanie...

Číslo patentu: 239685

Dátum: 13.03.1987

Autor: Coffee Ronald Alan

MPK: G01N 27/82

Značky: tyčích, trhlin, oceľových, dutin, zařízení, objevování

Text:

...měřených tyčí ä. Elektromagnetický obvod jadra 4 uzavírají pőlové nástace 2, s měřenou tyčí i a vzduchovou mezerou. Sekundární vinutí 3 dvou nebo tří trsnsformátorků g jsou opeLřena dvěma dlodovými usměrňovacími můstky 3, pro vyvažovací ampármetr L na způsob Wheatstoneova můstku.V případě tří sekundarních vinutí 3 jsou dvě spojene s jedním diodovým usměrňovecím můstkem z a třetí se ární vlnou. 3, je spojene s protilehlým diodovým...

Chromační činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 239684

Dátum: 13.03.1987

Autori: Chick Jacques Alexadde, Heymes Alain, Blasioli Carlo

MPK: C01G 37/00

Značky: chromační, činidlo

Text:

...1 apod.Vyhodou chromačního činidla podle vynňlezu je fakt, že směs iontü chromu připravených totální nebo parciální redukcí šestimocnáho chromu existuje v reakční směsi po dlouhou dobu bez zformovoných pevných koordinativních struktur, což je také základní přsdpoklad pro rychlé e kvsntitotivní interakee s ligandy, jakými jsou barviva mající vhodné elektrondonorní funkční skupiny, např. výchozí barevné složky metslokomplexních barviv,...

Zapojení vyhodnocovací jednotky pro zjišťování polohy pracovního režimu motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239683

Dátum: 13.03.1987

Autori: Anlauf Alfred, Kindler Wolfgang

MPK: F02M 59/38

Značky: zjišťování, režimu, vyhodnocovací, motorů, jednotky, polohy, pracovního, zapojení

Text:

...polohy regulační tyče vstřikovacího čerpadla. Poloha regulační tyče určuje velikost množství dodávanéhopaliva do válce motoru, koresponduje tedy s hodnotou točivého momçntu motoru. Snímání otáček je možno umístit na kterékoliv rotující části motoru, je však vhodné umístit snímačk vačkové hŕídeli vstřikovacího čerpadla.Výhody zapojení podle vynálezu spočívají v tom, že řidič vozidla podle informace dané vyhodnocovací jednotkou, může volit...

Způsob aktivace katalyzátoru pro hydroformylaci alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239682

Dátum: 13.03.1987

Autori: Fehrer Ernst, Verhelst Willem Franciscus, Torenb Reinder, Fettweis Ewald

MPK: B01J 23/74, C07C 47/00

Značky: způsob, hydroformylaci, katalyzátoru, alkenů, aktivace

Text:

...výrazná zkrácení indukční periody aktivace.Postup podle tohoto vynálezu lze aplikovat zejména při zahejování výroby nldehydů hydroformylací. Lze jaj využít při kontinuálním i diskontinuálhím provedení ektivace a hydroformylace. Při kontinuálním provedení aktivece je vhodným zařízením k aplikaci postupu podle tohoto vynálezu průtočný míchený reaktor, napŕ. probublávaný, který lze opatřit ještě mechanickým míchadlem. Předaktivace malého...

Magnetický obvod rotoru synchronního stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239681

Dátum: 13.03.1987

Autori: Sanford Robert, Hartmann Eduard Htl, Large George Blackmore, Brown & Williamson Tobacco Corporation

MPK: H02K 21/08, H02K 21/00

Značky: stroje, rotoru, točivého, synchronního, výroby, magnetický, obvod, způsob

Text:

...Jobr. 2 ukazuje magnetický obvod rotoru v čelním pohledu ze struny první ěelnl sekce príosvne nosné konstrukční části, nn obr..j je zndzorněn megneticlq obvod rotoru v řezu A-.l, vyznočenémne obr. 2, na obr. 4 je zobrszen magnetický obvod rotoru v osovém příčném řezu, obr. 5 znázorňuje mngneticlgý obvod rotoru v řezu B-B, 239681 4vyznlčeném na obr. 4, a na obr. b, je znézorněn magnetický obvod rotoru v řezu C-C, vyznačeném na obr....

Zařízení k rozjezdu a elektrodynamickému brzdění osmimotorového elektrického trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239680

Dátum: 13.03.1987

Autor: Stoyanov Stoyan Borissov

MPK: B60L 15/22

Značky: vozidla, rozjezdu, osmimotorového, brzdění, zařízení, elektrického, elektrodynamickému, trakčního

Text:

...kontakt 31. Mezi svorku za druhou dvojici trekčnich motorů 9,1, M a zemni vodič je zařazen vykonový kontakt 25 a mezi svorka před výkonovým kontaktom g a zemnim vodičom jezařazen výkonový kontakt 22.Na obr. I je za prvni vstupni svorku obvodu zařazen výkonový kontakt al, prvni dvojiceptrakčnich motorů m, R, výkonový kontakt aá, odpornik 32, výkonový kontakt až, odpor-nik Q 6, druhá dvojice trakčnich motorů 91, 94, výkonový kontakt 32, třetí...

Zapojení převodníku pro získání informace o poloze v impulsní formě z induktivního snímače polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239679

Dátum: 13.03.1987

Autori: Djakov Assen Emilov, Yankov Rossen Angelov, Amov Blagoy Georgiev, Peeva Lilly Borissova

MPK: G01B 7/03

Značky: snímače, formě, poloze, induktivního, informace, impulsní, zapojení, získání, polohy, převodníku

Text:

...propojan ne budicí část induktivního snímače polohy á, přičemž výstupy dvoufásové snímací části induktivního snímače polohy 1 jsou propojeuy na vstupy dvoukanálového zesilovače E, přičemž jeden jeho výstup je propojen na vstup fázovacího článku LQ a druhý jeho výstup je propojen na obvod s nestevitelným zesílením 2, přičemž výstup fázovacího článku 19, je propojen na první vstup sčítacího obvodu 11 e výstup obvodu s nastevitelným zesílsním 2...

Zapojení lokátoru poruch na světlovodných kabelech

Načítavanie...

Číslo patentu: 239678

Dátum: 13.03.1987

Autori: Verhels Willem Franciscus, Kolev Tzonev Kolyo

MPK: G01R 3/11, G01R 31/00, G01R 31/08...

Značky: světlovodných, zapojení, poruch, kabelech, lokátoru

Text:

...podle vynálezu provozně spolehlivějěí, výrobné méně náročné a podstatne méně nákladné než dosud známá zařízení, přičemž zařízení podle vynález plní boze zbytku všechny funkce s požadovanou přesností jako obdobné známá zařízení.V dalším je vynález podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou čdstí.Na připojenám obr. je schematicky znazorněn příklad zapojení podle vynálezu.První výstup a bloku L časových základen je...

Stavebnicové dopravní sekce mezioperačního dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239677

Dátum: 13.03.1987

Autor: Torenbeek Reinder

MPK: B65G 13/04

Značky: dopravníku, mezioperačního, sekce, stavebnicové, dopravní

Text:

...spodnímu rámu J, (obr. 11 prostřednictvím šesti stojek §. V hornín rámu í(obr. 3) je vytvořena homí dráha L 1, která je stejná jako spodní dráha L 2.Na horním rámu i jsou shore umístěny výsuvná hydraulicky ovládané zaráäky Q (obr. I) a snímače LL polohy palet 32, se stavitelné posuvnymi prizmaty 31, do kterýchjsou vkládány hřídelová součástí 5,. Na krátkych hřídelích a (obr. 3) jsou uloženy kluzně v porovitych pouzdrech kladky 3 (obr. 2)....

Mechanismus pro automatické ovládání tiskových tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239676

Dátum: 13.03.1987

Autori: Socci Fabrizio, Peschiera Borromeo It

MPK: B41F 13/34

Značky: tlaku, automatické, mechanismus, ovládání, tiskových

Text:

...čepem 2 a tažnou pružinou m.239575 . , Na zdvojená vačoe j, je na nosnám čepu || ulozene západka L 2, pevnä spojená s kolíkem 11,ne jehož konci je uložená kladiěka LI Kladička ,m je dotlačována prostřednictvím pružiny i do vybrání vytvoreného na kulisa Q. Zdvojená vačke ,L je opatřena první polohovací kladkou jj, uloženou na čepu LE, a druhou polohovací kladkou 11, ulołenou na čepu n.Na prvním čepu 31, upevnänám v bočnici 29, tiskového...

Uspořádání integrálního uzavřeného materiálového okruhu v povrchových úpravách zejména v galvanotechnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239675

Dátum: 13.03.1987

Autori: Pagani Giorgio, Bosco Dino, Brambilla Lorenzo, Verbeek Francois

MPK: C25D 21/00

Značky: povrchových, uspořádání, materiálového, galvanotechnice, uzavřeného, integrálního, okruhu, zejména, úpravách

Text:

...zachycování aerosolu pokovovací lázně se vzduänirw, vana pro prípravu lázně pro doplňování pokovovací varw, do oplachové větve druhá jsou začlenärw koncoví průtočąý oplach s nátokem neoneseąým rovnovúlnou objemovou bilancí vody v pokovovací varné, ionoxovň linka pro regenoraci funkční lázně a rokuperaci kovu z oplachu a prípravu domineroliaovaná vody a zásobhí vane na demineralizovanou vodu.Uspořádáním lntegrálního usavŕonáho materiálového...

Způsob výroby polotovarů kos

Načítavanie...

Číslo patentu: 239674

Dátum: 13.03.1987

Autori: Bulten Eric Jan, Boeckh Franz-xaver, Kümmel Dietmer

MPK: B21H 7/10

Značky: způsob, výroby, polotovarů

Text:

...Pásový kovový material obdélníkoveho prdřezu, ohřáty na váloovaoí teplotu se nejdříve válcuje mezi tverovými velci na předvnlek o velikosti e průřezu dvou polotovarů kos e pak se příčně odetřihuje ne výrobní délkyhkteré se následně podělně rozetřihují ne dve polotovary.Výhodou uvedeného řešení je tvarování výchoziho materiálu v jedné výrobní operací e odatraněním manuální práce.Na přiloženěm výkreeu jsou uvedeny tři výkresy, kde na obr. 1 je...

Způsob výroby měkkých usní z hovězin nebo z vepřovic

Načítavanie...

Číslo patentu: 239673

Dátum: 13.03.1987

Autori: Farquharson Graeme John, Heggenstaller Anton, Serban Alexander, Watson Keith Geoffrey

MPK: C14C 9/02

Značky: způsob, hovězin, vepřovic, usní, výroby, měkkých

Text:

...působení likrovecím prípravkom na bázi kvarterizovaných amidových kondanzátů tuků, například obchodního označení Moliol-K, dochází k rozvolnení kolagenová struktury usne, čímž se zvyšuje mekkost není, což ve svém důsledku dovoluje enížit množství používaných likrovecích přípravků použitých při činení, piklování a v předúprave, o 10 až 30 hmotnoetních procent.Ďalšími přednostmi způsobu podle vynálezu je lepší vyčerpání cbromu z lázní, nebo...

Zařízení pro zkoušení kovových vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239672

Dátum: 13.03.1987

Autori: Baláspiri Lajos, Pálosi Eva, Sarkadi Ádám

MPK: G01N 3/18

Značky: zařízení, zkoušení, kovových, vzorků

Text:

...opetřena proudovými přívody pro přímý průchod proudu a její vnitřní prostor je napojen na zdroj ochranné atmosféry neho vakua,přičemž přítlačné čelist je nejméně jedna a je upravena svisle posuvně a otočné.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že na svisle posuvnou s otočmou čelist nebo čelisti se v průběhu zkoušky působí přesně detinovaným a řízend mechanickým namáháním, a to prostým tlakom, kombinací tlak-snyk, tlak-krut a teh-smyk ze...