Archív za 1987 rok

Strana 309

Vnútorná pracovná stena hutníckych, najmä hlbinných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237142

Dátum: 15.03.1987

Autori: Király Štefan, Bodík Rudolf

MPK: F27D 1/00, F27D 1/10

Značky: pecí, hutnických, stěna, pracovná, hlbinných, vnútorná, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výmurovky stien hutníckych, najmä hlbinných pecí s vertikálnym delením na tepelnoizolačné a pevnostné vrstvy a rieši problém hospodárneho zvýšenia účinnosti a živostnosti monolitických výmuroviek. Vnútorná pracovná stena je delená horizontálne na tri vrstvy, z ktorých spodná vrstva je tvorená žiaruvzdornými tehlami, napríklad z taveného korundu a horná vrstva je tvorená napríklad dinasom. Stredná vrstva, v rozmedzí úrovne...

Silnoprúdová vyhladzovacia tlmivka obzvlášť pre zváracie zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237141

Dátum: 15.03.1987

Autor: Běčák Ján

MPK: H01F 29/00

Značky: tlmivka, zváracie, zdroje, vyhladzovacia, silnoprúdová, obzvlášť

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia silnoprúdovej vyhladzovacej tlmivky, obzvlášť pre zváracie zdroje. Tlmivka pozostáva z jadra, na ktoré je umiestnená cievka. Podľa vynálezu fixácia cievky na jadre je zabezpečená prostredníctvom dvojíc izolačných líšt, kruhových rozperiek a vymedzovacích líšt.

Rezný nástroj s vymeniteľnou reznou doštičkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237140

Dátum: 15.03.1987

Autori: Silavecký Štefan, Ďaďan Jozef

MPK: B23B 27/16

Značky: nástroj, doštičkou, řezný, vyměnitelnou, reznou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka rezného nástroja s vymeniteľnou reznou doštičkou, kde sa rieši upínanie vymeniteľnej reznej doštičky zo spekaného karbidu, reznej keramiky, prípadne iného rezného materiálu, pomocou staviteľnej úpinky, spojenej s utváračom triesok. Podstata vynálezu spočíva v tom, že teleso úpinky má vytvorenú dosadaciu plochu pre príložný utvárač triesky, pričom v osi telesa úpinky je vytvorený pozdĺžny zárez a kolmo naň závitový otvor pre...

Zapojenie elektronického časovacieho obvodu nastaviteľného v binárnom kóde

Načítavanie...

Číslo patentu: 237139

Dátum: 15.03.1987

Autori: Madzik Jaroslav, Bujňáček Marián, Židek Anton

MPK: G05B 19/18

Značky: nastavitelného, obvodů, elektronického, kóde, binárnom, časovacieho, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie elektronického časovacieho obvodu nastaviteľného v binárnom kóde je vhodné pre elektronické riadiace obvody najmä s voľne programovateľným poľom. Slúži pre vytvorenie voliteľných časových intervalov. Pozostáva z nastavovacej zbernice, generátora impulzov, binárneho čítača, logického obvodu a impulzného obvodu. Pre svoju realizáciu využíva integrované obvody malej a strednej integrácie.

Voľnobežná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237138

Dátum: 15.03.1987

Autor: Bednář Jiří

MPK: F16D 41/02

Značky: spojka, voľnobežná

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom zníženia hlučnosti pri voľnom chode a zvýšenia životnosti voľnobežnej spojky je pomedzi nábojom a príložkou pevne prichytenou k náboju otočne voľne vedený kotúč, ktorý je súčasne zvieraný pomedzi pevnú lamelu, pevne prichytenú na rohatku a pomedzi lamelu účinkom pružín. Západky zasahujú do tvarových otvorov obsahujúcich obmedzovaciu plochu a vyľahčenie.

Upínacie skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 237137

Dátum: 15.03.1987

Autor: Jakab Vojtech

MPK: B23B 31/10

Značky: upínacie, skľučovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka upínacieho skľučovadla umožňujúceho výmenu čeľustí z čela skľučovadla rovnobežne s osou skľučovadla pomocou novej úpravy, zabudovaním vytláčacieho zariadenia do telesa skľučovadla, ktorého akčný člen je v zábere s vymeniteľnými prvkami, pozostávajúcich z čeľustí a nosiča čeľustí.

Zariadenie na zamedzenie prúdenia vzduchu medzi miestnosťami s nerovnakou výškou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237136

Dátum: 15.03.1987

Autori: Székyová Marta, Leimberger Peter, Valent Ján

MPK: F24F 7/007

Značky: prúdenia, nerovnakou, výškou, miestnosťami, vzduchu, medzi, zariadenie, zamedzenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na zamedzenie prúdenia vzduchu medzi miestnosťami s nerovnakou výškou, vhodného napríklad pri riešení vetrania a klimatizácie divadelného priestoru alebo podobných priestranstiev, kde vylúčením vzájomného prúdenia vzduchu sa výrazne zlepšia podmienky tvorby hygienického stavu prostredia a súčasne vytvoria podmienky pre sníženie spotreby energie pre tvorbu tepelnopohodového stavu prostredia. Podstatou vynálezu je, že...

Rýchloupínač lyží

Načítavanie...

Číslo patentu: 237135

Dátum: 15.03.1987

Autor: Benčurik Jozef

MPK: A63C 11/04

Značky: rýchloupínač, lyží

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru zariadení pre opravu športových potrieb a rieši upnutie lyží na montáž a opravu lyžiarskeho viazania, ošetrovanie sklznice a brúsenie hrán lyží. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z pozdĺžneho obdĺžnikového rámu, na ktorého bočných ramenách sú uchytené priečne nosníky. Tieto sú opatrené prítlačnými úchytkami. Na bočnej strane ramien sú otočne uchytené bočné excentre s rukoväťami. V strede obdĺžnikového rámu spolu s...

Prestaviteľný záves pre transport imitátorov palivových kaziet do reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 237134

Dátum: 15.03.1987

Autori: Lipár Bernard, Lopoš Adolf

MPK: B66C 1/10

Značky: imitátorov, závěs, kaziet, reaktora, transport, přestavitelný, palivových

Zhrnutie / Anotácia:

Prestaviteľný záves pre transport imitátorov palivových kaziet do reaktora, pozostávajúci z nosníka, na ktorom sú prostredníctvom priečnych čapov zavesené držiaky bremena. Riešeným problémom je vytvorenie takého závesu, ktorý by pri minimálnej výrobnej náročnosti a minimálnej hmotnosti umožnil ľahké, rýchle a presné vzájomné ručné presúvanie dvojíc bremien tvaru dlhých štíhlych predmetov dopravovaných vo zvislej polohe. To sa dosahuje tým, že v...

Acyl-tiosemikarbazidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237133

Dátum: 15.03.1987

Autori: Veverka Miroslav, Marchalín Miroslav

MPK: C07C 159/00

Značky: přípravy, spôsob, acyl-tiosemikarbazidy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka acyl-tiosemikarbazidov vzorca I a spôsobu ich prípravy. Zlúčenina vzorca I sa používa ako medziprodukt pre prípravu triazol-4-yl-acetátov. Zlúčeniny vzorca I sa podľa vynálezu pripravujú reakciou acylhydrazínov s etylisotiokyanatoacetátom.

Alkylestery tiazolo[3,2-b]-s-triazol-5-ylacetátov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237132

Dátum: 15.03.1987

Autor: Veverka Miroslav

MPK: C07D 513/04

Značky: alkylestery, přípravy, tiazolo[3,2-b]-s-triazol-5-ylacetátov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka alkylesterov tiazolo[3,2-b]-s-triazol-5-ylacetátov vzorca I a spôsobu ich prípravy. Zlúčenina I sa používa ako medziprodukt pre polosyntetické antibiotiká. Zlúčeniny vzorca I sa podľa vynálezu pripravujú reakciou 3-merkapto-s-triazolov s alkyl 4-halogén-acetoacetátom alebo reakciou soli 3-merkapto-s-triazolov s alkyl 4-halogén-acetoacetátom a následnou cyklizáciou s kyslými dehydratačnými činidlami.

Obracač stohu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237131

Dátum: 15.03.1987

Autori: Snopek Pavol, Jambrich Ladislav, Mikloš Milan

MPK: B65G 59/08

Značky: obracač, stohu

Zhrnutie / Anotácia:

Obracač stohu s hydraulickým upínaním, ktorý využíva hmotnosť upínacích segmentov pri hydraulickom upínaní a je určený na otočenie stohu o 180°. Pozostáva z podstavy, na ktorej je uchytené pohonové ústrojenstvo a hnané a hnacie kladky. Na kladkách je voľne uložená otočná jednotka, na ktorej sú zospodu a zvrchu prichytené dopravníky a zboku prítlačný mechanizmus. Medzi valčekmi horkého dopravníka prechádzajú upínacie segmenty uchytené najmenej...

Zariadenie pre vyhodnotenie granulometrie rozpojených hornín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237130

Dátum: 15.03.1987

Autori: Šúpala Jaroslav, Rybár Pavol, Šiška Július, Šuba Stanislav, Spišák Vladimír

MPK: G01B 9/00

Značky: granulometrie, rozpojených, vyhodnotenie, hornín, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti lomového a hlbinného dobývania ložísk, ako aj hodnotenia granulometrie rozpojených hornín použitých na sypané hrádze. Rieši zariadenie pre vyhodnotenie granulometrie rozpojených hornín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ku matnici zobrazovacej jednotky je priradený súradnicový snímač, ktorého výstupy sú pripojené na pamäťovú jednotku, ktorá je spriahnutá s vyhodnocovacou jednotkou. Vynález je možné využiť pre...

Chápadlo priemyselného manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 237129

Dátum: 15.03.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, priemyselného, manipulátora

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť uchopenie a manipuláciu s knižnými zložkami, knižnými blokmi (lepené, šité bloky), zavesenými knižnými blokmi do knižných dosák, jednotlivo i v náložiach, ako aj manipuláciu s balíkmi polygrafických výrobkov balených do baliaceho papiera, zmršťovacej fólie, krabíc a pod. Uvedeného účinku sa dosiahne pomocou priemyselného robota, ktorého chápadlo pozostáva z odpruženej prítlačnej dosky (20), ktorá pritláča knižný...

Spôsob výroby nástroja pre zhotovovanie intarzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 237128

Dátum: 15.03.1987

Autori: Georgiev Ivan, Kleskeňová Miroslava, Orech Július Tibor

MPK: B44B 9/00

Značky: spôsob, nástroja, intarzií, výroby, zhotovovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť opakovanie niekoľkotisícových výsekov obrazcov s maximálnou presnosťou a tým zvýšenie produktivity práce. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne zhotovením nástroja tak, že tvar požadovaného obrazca sa vyreže do preglejky laserovým lúčom, pričom rez sa na niekoľkých miestach preruší, následne sa do vyrezaných drážok vsadia oceľové vysekávacie nože, ktoré sa vopred poohýbajú do tvaru obrazca a ktoré prečnievajú z povrchu...

Spôsob úpravy zrnitosti sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237127

Dátum: 15.03.1987

Autor: Makovník Ján

MPK: B22F 1/00

Značky: zrnitosti, úpravy, materiálů, sypkého, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu úpravy zrnitosti sypkého materiálu za účelom zlepšenia jeho zhustiteľnosti, ktorého podstatou je, že sypký materiál sa triedi na frakcie, ktorých zrnenie je vymedzené veľkosťami zrna vyjadrenými geometrickou postupnosťou d1max · k2, d2max · k3, d3max · k4, d4max . k5, kde dmax je veľkosť najväčšieho zrna použitej frakcie a hodnota kvocienta k, jednotlivých členov postupnosti je volená z intervalu v rozmedzí 0,51 až 0,57,...

Priamočiare zhrňovacie zariadenie s premenlivou rýchlosťou zhŕňania tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 237126

Dátum: 15.03.1987

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír

MPK: B65G 47/53

Značky: zhŕňania, zariadenie, premenlivou, priamočiare, rýchlosťou, tehál, zhrňovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Zhrňovacie zariadenie je určené pre zhŕňanie tehál po valčekových dopravníkoch. Zhrňovacie zariadenie má na vozíku zhrňovača výkyvne uloženú zhrňovaciu lištu, ktorá sa pri zhŕňaní tehál, spoločne s vozíkom zhrňovača, pohybuje premenlivou rýchlosťou po priamej dráhe a po zhrnutí tehál sa zhrňovacia lišta sklopí. Pri spätnom pohybe je zhrňovacia lišta sklopená a pohybuje sa premenlivou rýchlosťou po tej istej priamej dráhe, pričom vo...

Zariadenie na hĺbenie vrtov alebo rýh

Načítavanie...

Číslo patentu: 237125

Dátum: 15.03.1987

Autori: Bacmaňák Milan, Panáček Anton

MPK: E21B 11/00

Značky: hĺbenie, zariadenie, vrtov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšiť výkon doterajších drapákov lanových alebo hydraulických pri hĺbení vrtov alebo rýh, hlavne v ťažko rozpojiteľných zeminách a poloskalných horninách a urýchliť odstránenie lepivých zemín z čeľustí drapáka. Účelu sa dosiahne upevnením drapáka nepohyblivou časťou (1) na spodný koniec nádstavca (5), ku ktorému je v hornej časti pripevnené vibračné baranidlo (8) so závesom, vytvárajúc celok na zavesenie na zdvíhadlo. Na...

Zapojenie generátora testovacej postupnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 237124

Dátum: 15.03.1987

Autori: Chamraz Jozef, Kubo Jozef

MPK: H03K 19/00

Značky: testovacej, zapojenie, postupnosti, generátora

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie generátora testovacej postupnosti na generovanie algoritmických a nealgoritmických vzorov na testovanie integrovaných obvodov strednej a veľkej hustoty integrácie pozostáva z bloku riadenia programového priebehu, bloku algoritmického a bloku nealgoritmického generovania. Jednotka rozhrania je pripojená na pamäť mikroprogramu, ktorá je tiež spojená s jednotkou riadenia komunikácie a táto riadi obvody rozhrania.

Spôsob výroby 1,1´-azobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237123

Dátum: 15.03.1987

Autori: Balák Jiří, Grečnár Milan, Letz Štefan, Polievka Milan, Chovanec František

MPK: C07C 107/02

Značky: 1,1´-azobisformamidu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby 1,1(-azobisformamidu oxidáciou hydrazodikarboxamidu peroxidom vodíka za prítomnosti silnej kyseliny a zlúčeniny brómu. Oxidácia sa uskutočňuje za prítomnosti molybdénanu amónneho, oxidu molybdénového alebo komplexu solí molybdénu alebo volfrámu s trietanolamínom, pričom obsah katalytických zložiek molybdénu alebo volfrámu na hydrazodikarbonamid je 0,1 až 10 percent hmot. Oxidácia prebieha pri teplote 25 až 65 °C v...

Stimulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237122

Dátum: 15.03.1987

Autori: Hudec Jozef, Macho Vendelín, Polievka Milan, Poláček Štefan

MPK: A01N 37/32

Značky: rastlín, stimulátor, rastu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka stimulátora rastu rastlín, na báze syntetických organických zlúčenín, ktorý ako účinnú látku obsahuje sukcínimid a/alebo jeho na dusíku substituované etyl-, hydroxyetyl-deriváty, s výhodou vo forme zriedených roztokov o koncentrácii účinnej látky 1. 10-5 až 1. 10-1 % hmot.

Otočné viacpolohové upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237121

Dátum: 15.03.1987

Autori: Cejp Jozef, Charvát Marián, Hronec Július, Kastel Pavel, Petrík Juraj

MPK: B23Q 3/08

Značky: viacpolohové, upínacie, zariadenie, otočné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je riešenie otočného, prepravného, polohovacieho a upínacieho zariadenia s malým počtom mechanizmov, s malými stavebnými rozmermi a so samočistiacou schopnosťou polohovacích elementov aj obrobkov. Uvedený účel sa dosiahne riešením zariadenia spôsobom, pri ktorom je v telese portálového tvaru otočne uložený hriadeľ, spojený s natáčacím mechanizmom, na ktorý je nasunutý rotor, osadený po obvode výkyvnými unášačmi obrobkov....

Dvojitý spätný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 237120

Dátum: 15.03.1987

Autori: Krško Ján, Kovalík Marián, Čerey Ladislav

MPK: F16K 15/00

Značky: ventil, spätný, dvojitý

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitý spätný ventil je určený najmä pre pneumatické, alebo hydraulické zariadenia, kde sa vyžaduje dokonalá tesnosť vo všetkých montážnych polohách. Dvojitý spätný ventil pozostáva z telesa s prvým a druhým prívodným hrdlom a jedným odvodným hrdlom. V dutine telesa oproti prvému a druhému sedlu prívodných hrdiel je klzne uložený tesniaci valček tvorený vodiacim puzdrom z tuhého materiálu a tesniacou výplňou s väčším priemerom na oboch...

Krížový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 237119

Dátum: 15.03.1987

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F28D 9/00

Značky: křížový, tepla, výmenník

Zhrnutie / Anotácia:

Krížový výmenník tepla s fóliovou teplosmennou plochou rieší otázku rekuperácie tepla znečisteného vzduchu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že fóliová teplosmenná plocha je tvorená integrovanou fóliou, tvarove fixovanou napínacími lištami, vloženými vo dvojiciach do jednotlivých kanálov, pričom voľné konce napínacích líšt sú umiestnené vo vybraniach pozdĺžnych výstuh, upevnených na bočných vekách. Vytvorenie fóliovej teplosmennej plochy, ako...

Spôsob zisťovania polohy čiel vinutí transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 237118

Dátum: 15.03.1987

Autor: Hodák Vojtech

MPK: H01F 41/06, H01F 27/06

Značky: čiel, zisťovania, vinutí, transformátora, polohy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob zistenia polohy čiel vinutí transformátorov nasadených súoso na jadro, po ich konečnom stiahnutí samostatným stlačením. Poloha jednotlivých čiel vinutí sa zistí zmeraním ich vzdialenosti od vhodne zvolenej vzťažnej roviny kolmej na pozdĺžnu os vinutí, a to cez vertikálny chladiaci kanál u vinutia uloženého bližšie k jadru, a cez horizontálny chladiaci kanál u vinutia vonkajšieho. Z rozdielu vzdialeností sa zistí...

Diagnostické zariadenie vnútorného hydraulického okruhu traktorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237117

Dátum: 15.03.1987

Autori: Marko Michal, Horka Michal, Balog Július

MPK: G01L 1/02

Značky: hydraulického, zariadenie, vnútorného, traktorov, okruhu, diagnostické

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie spadá do oblasti diagnostických zariadení vnútorného hydraulického okruhu traktorov. Účelom vynálezu je r(znym nastavovaním ovládacej jednotky a ovládacích pák vnútorného a vonkajšieho hydraulického okruhu traktora vykonať v krátkom čase päť diagnostických úkonov vnútorného hydraulického okruhu traktora. Sú to meranie výkonu hydrogenerátora, meranie otváracieho tlaku poistného ventilu hydrogenerátora, meranie rýchlosti zdvihu spodných...

Spôsob nábehu parných kotlov pri recirkulácii spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237116

Dátum: 15.03.1987

Autor: Pomothy Ernest

MPK: F22B 35/00

Značky: spalin, kotlov, spôsob, náběhů, recirkulácii, parných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob nábehu parných kotlov pri recirkulácii spalín. Vynález je z oboru parných kotlov s membránovými stenami. Vynález rieši problém dodržania dovolených teplôt stien trubiek prehrievačov "ts" a teplotného rozdielu "t" medzi membránovou stenou stropného prehrievača a výparníka. Podstatou vynálezu je, že po zapálení kotla sa vzniklé spaliny, množstvo ktorých je určené teplotou steny stropného prehrievača a teplotným rozdielom medzistropným...

Panelový pecný voz

Načítavanie...

Číslo patentu: 237115

Dátum: 15.03.1987

Autori: Šimko Ladislav, Peťko Julius

MPK: F27B 9/14

Značky: panelový, pecný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pecných vozov pre výpal žiaruvzdorných a keramických tvarových hmôt v tunelových peciach pri teplotách až 1750 °C. Rieši konštrukciu pecných vozov so zreteľom na zníženie pružných a trvalých deformácií, zníženie celkovej hmotnosti, zlepšenie celkovej energetickej bilancie a predĺženie životnosti. Voz je vytvorený najmenej z troch samonosných panelov, ktoré sú spojené do monolitickej uzavretej skriňovej konštrukcie zo sivej...

Šablóna na kreslenie písmen

Načítavanie...

Číslo patentu: 237114

Dátum: 15.03.1987

Autor: Gajdoš Jozef

MPK: B43L 13/20

Značky: šablóna, písmen, kreslenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie a zrýchlenie práce pri kreslení písmen najmä typu helvetica. Uvedeného účelu sa dosiahne šablónou na kreslenie písmen, ktorá pozostáva z hlavného obrazca tvaru predĺženého písmena "U" a obrazca tvaru mäkčeňa, obrazca tvaru dĺžňa, obrazca tvaru čiarky, obrazca tvaru pomlčky, obrazca tvaru apostrofa, obrazca tvaru písmena "J", obrazca časti písmena "P", obrazca časti písmena "R", obrazca tvaru písmena "S", obrazca...

Zariadenie pre elektronické meranie pretekajúceho množstva tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237113

Dátum: 15.03.1987

Autor: Poláček Milan

MPK: G01F 3/36

Značky: množstva, tekutin, elektronické, pretekajúceho, meranie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre elektronické meranie pretekajúceho množstva tekutín obsahuje najmenej dve komory, ktoré sa zo spoločného prívodu kvapaliny striedavo plnia cez otvorený vtokový ventil a striedavo vyprázdňujú cez otvorený výtokový ventil, čím vo výslednom efekte je prietok neprerušený. Otváranie a zatváranie ventilov je riadené elektronicky podľa odoberaného množstva tekutiny, pričom elektrické odozvy prepínania sú priamo úmerné prietoku a...

Zariadenie pre elektronické meranie prietoku tekutého média

Načítavanie...

Číslo patentu: 237112

Dátum: 15.03.1987

Autor: Poláček Milan

MPK: G01F 3/36

Značky: media, zariadenie, prietoku, tekutého, meranie, elektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre elektronické meranie prietoku tekutého média obsahuje najmenej dve komory, ktoré sa zo spoločného prívodu kvapaliny striedavo plnia cez otvorený vtokový ventil a striedavo vyprázdňujú cez otvorený výtokový ventil, čím vo výslednom efekte je prietok neprerušený. Otváranie a zatváranie ventilov je riadené elektronicky podľa odoberaného množstva tekutiny, pričom elektrické odozvy prepínania sú priamo úmerné prietoku a vyhodnotené...

Zariadenie na orientované zastavovanie vretena obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 237111

Dátum: 15.03.1987

Autor: Haluska Tibor

MPK: B23Q 5/22, B23Q 1/08

Značky: zastavovanie, obrábacieho, vřetena, stroja, zariadenie, orientované

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie zabezpečujúce orientované zastavovanie vretena obrábacieho stroja. Je riešené sekvenciou činností odpojenia hlavného pohonu vretena, zabrzdenia, pretáčania pomocným motorčekom a zastavením s prípadnou aretáciou v jednej alebo viac polohách odvodených od nastaviteľných predvoliteľných spínačov. Predvoliteľné spínače určujú zmysel otáčania pastorka pomocného motorčeka v závislosti na polohe smerových a...

Prenosové členy diferenčnej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237110

Dátum: 15.03.1987

Autori: Čop Vladimír, Janoško Milan, Šoltys Vincent, Kováčik Ján

MPK: F16H 15/40

Značky: převodovky, členy, přenosové, diferenčnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prenosových členov diferenčnej prevodovky, u ktorých sa rieši prevedenie prenosových členov prevodu. Podstatou vynálezu je také prevedenie prevodu, že v klietke prevodovky sú posuvne-otočne uložené telieska, ktoré sú vo valivom styku s vtláčacím generátorom a puzdrami ozubenia kolesa, pričom vedenie teliesok v klietke v smere ich rotácie má vybratie, prípadne sú uložené vo vedení klietky pomocou krúžkov, kde valivý styk teliesok...

Zariadenie pre demontáž elektrických točivých strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237109

Dátum: 15.03.1987

Autori: Petričko Pavol, Soroka Pavol

MPK: H02K 15/02

Značky: demontáž, strojov, zariadenie, elektrických, točivých

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z dvoch pevných stojanov nesúcich prevodovku s výsuvným koníkom a so samostatným pohonom. Medzi stojanmi je umiestnený upínací stôl pre uloženie rozoberaného stroja medzi výsuvné koníky.

Spôsob výroby tepelneizolačnej rúry s ochranným plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 237108

Dátum: 15.03.1987

Autor: Skala Ján

MPK: F16L 59/14

Značky: rúry, spôsob, výroby, ochranným, plastom, tepelneizolačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru tepelneizolovaných potrubí. Rieši spôsob výroby tepelneizolačnej rúry s ochranným plášťom, ktorá pozostáva z aspoň jednej vnútornej rúry, súosého plynonepriepustného ochranného plášťa a tepelneizolačnej vrstvy zo zmesi zrnitého expandovaného perlitu a hydrofóbneho spojiva. Postupuje sa tak, že vnútorná rúra a vonkajšia rúra sa súose fixujú vo vertikálnej polohe tak, že vonkajší ochranný plášť je najviac rovnako dlhý ako...

Spôsob prípravy selektívneho herbicídneho prípravku na báze 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237107

Dátum: 15.03.1987

Autori: Šmída Tibor, Lacko Juraj, Poór Robert

MPK: A01N 43/70, A01N 25/30

Značky: selektívneho, spôsob, báze, 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-triazínu, přípravy, přípravků, herbicídneho

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa predmetu vynálezu sa pripravuje selektívny herbicídny prípravok na báze 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-tríazínu finalizáciou jemne zomletého technického 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-triazínu, suchého dispergátora, pozostávajúceho z kaolínu a neionového tenzidu na báze zmesného kopolyméru propylénoxidu a etylénoxidu. Ďalej sa pridáva sulfitový výluh, kaolín a po premiešaní sa pridá zmáčadlo a zmes sa ďalej mieša,...

Zariadenie pre optimalizáciu komínových strát v keramických peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 237106

Dátum: 15.03.1987

Autori: Pupák Anton, Pažický Július

MPK: F27B 9/12

Značky: keramických, optimalizáciu, komínových, zariadenie, strát, peciach

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre optimalizáciu komínových strát keramických pecí. Rieši reguláciu teploty a obsahu kyslíka v dymových plynoch recirkuláciou vzdušín v predhrievacom a páliacom pásme pece. Ventilátor (2) a ventilátor (3) primárneho spaľovacieho vzduchu majú na sacej strane zapojené regulačné orgány (5) pre regulovanie prietoku dymových plynov z recirkulačného potrubia (13), regulačné orgány (6) prietoku dymových plynov do pálicieho...

Generátor kódu na princípe postupného sčítania binárnych bipolárnych prírastkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237105

Dátum: 15.03.1987

Autor: Roth Ján

MPK: H03K 13/01

Značky: sčítania, princípe, prírastkov, bipolárnych, binárnych, generátor, kódu, postupného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka generátora vstupných kódov D/A prevodníka aproximovaných funkcií, prípadne kódov pre oznamovaciu techniku. Podstata spočíva v pripojení pamäte binárnych bipolárnych prírastkov kódu na vstupy jedného sčítanca sčítačky a na vstupy druhého sčítanca sú pripojené výstupy generátora cez dvojvstupové súčinové hradlá, pričom medzi výstupmi sčítačky a generátora je zapojený pamäťový register. Adresovanie pamäte prírastkov je z výstupov...

Dilatačná medzivrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 237104

Dátum: 15.03.1987

Autor: Miklánek Ján

MPK: F16L 59/02

Značky: medzivrstva, dilatačná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zmenšenie prestupu tepla medzivrstvou, spolupôsobenie medzivrstvy s tepelnou izoláciou, rýchle vyrovnávanie rozdielnych tlakov vzduchu medzi medzivrstvou a vonkajším ovzduším, možnosť jednoduchej výroby a montáže, zvýšenie únosnosti v tangenciálnom smere a zníženie spotreby plechu. Uvedeného účelu sa dosiahne vytvorením medzivrstvy z rovnej plechovej dosky, opatrenej obojstrannými prelismi, pričom spodné prelisy tvoria oporné...

Hydraulický snímač tlaku hornín vo vrte

Načítavanie...

Číslo patentu: 237103

Dátum: 15.03.1987

Autori: Čerey Ladislav, Tokár Michal

MPK: E21B 47/06

Značky: snímač, tlaku, hornín, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadením, ktorého sa riešenie týka, sa umožňuje sledovať zaťaženie v priestore, v ktorom je zabudované. V baníctve v ochranných pilieroch a v podzemnom staviteľstve umožňuje zisťovanie zaťaženia pod základmi stavby, napätia v pôde a určenie únosnosti p(dy. Podstatou riešenia snímača hornín vo vrte je možnosť snímať tlak pôsobiaci v dvoch kolmých smeroch pomocou dvoch, resp. štyroch hydraulických valcov prostredníctvom hydraulického média z...