Archív za 1987 rok

Strana 308

Otočné vzduchotechnické potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237830

Dátum: 15.03.1987

Autor: Remek Augustín

MPK: F16L 27/00, B08B 15/00

Značky: vzduchotechnické, potrubie, otočné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru vzduchotechniky a rieši problém odsávania miestného odsávania škodlivín v priestore pre zlepšenie pracovného prostredia bez nárokov na devízové prostriedky. Podstatou vynálezu sú horizontálne a vertikálne točnice v montovaní v potrubí, ktoré je nemontované na zdroj odsávania a ukončené odsávacou hubicou.

Spôsob výroby alebo renovácie pracovných nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237829

Dátum: 15.03.1987

Autori: Mihalkovič Koloman, Šefčík Dušan, Rácz Gabriel

MPK: B23K 9/00

Značky: nástrojov, spôsob, renovácie, pracovných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšiť odolnosť pracovných nástrojov, najmä telies a hrebeňov šnekovníc lisov proti abrázii, a tým podstatne predĺžiť ich životnosť. Podstata sp(sobu výroby alebo renovácie pracovných nástrojov elektrickým oblúkovým naváraním spočíva v tom, že sa vykonáva prúdom intenzity 160 až 500 A, napätím 20 až 34 V, rýchlosťou navárania 15 až 60 cm . min-l rúrkovým oceľovým dr(tom, ktorého náplň obsahuje 0,5 až 2,5 % hmot....

Prípravok na odvrtávanie kruhových otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237828

Dátum: 15.03.1987

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B23B 41/08

Značky: kruhových, odvrtávanie, prípravok, otvorov

Zhrnutie / Anotácia:

Odvrtávací prípravok je určený na odvrtávanie kruhových otvorov na rovinných, valcových a guľových stenách tlakových nádob a zariadení v montážnych podmienkách, kde nie je možné použiť tepelné delenie ani trieskové vypichovanie otvorov. Odvrtávací prípravok sa skladá z kruhovej nosnej dosky s upínacími segmentami a vŕtacej dosky s vodiacimi otvormi osadenej prestaviteľne otočne na kruhovej nosnej doske, pričom vŕtačka je uchytená v suportoch na...

Pomocný sklad výbušnín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237827

Dátum: 15.03.1987

Autori: Poljak Stanislav, Mrázik Štefan, Dengstein Jiří, Sadloň Pavol, Emeljanov Demeter

MPK: E21D 19/00

Značky: výbušnin, pomocný, sklad

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocný sklad výbušnín je určený na uskladňovanie výbušnín v hlbinnom baníctve. Podstata riešenia podľa vynálezu je, že v banskom diele sú vo vzdialenosti, ktorá je od vstupného objektu minimálne 3 m, umiestnené statické tlmiace prepážky, vyplnené pieskom druhá skladová skriňa je umiestnená na začiatku a/alebo konci zostavy prvých skladových skriniek, pričom odvetrávanie je zabezpečené cez vetračkový ťah pre výdaj výbušnín je sklad vybavený...

Tlačený koreň horninovej kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237826

Dátum: 15.03.1987

Autori: Poltársky Viliam, Klein Karol

MPK: E02D 5/80

Značky: tlačený, kotvy, horninovej, koreň

Zhrnutie / Anotácia:

Tlačený koreň horninovej kotvy zložený z predpínacích lán vyznačujúci sa tým, že pozostáva najmenej z dvoch za sebou súoso rozmiestnených kotvových telies (l, 2), vzájomne sa opierajúcich prostredníctvom dutej súosej rozpierky (3), ktoré sú spoločne umiestnené na konci otvoru (5) vyhĺbeného v hornine (4) spolu s predpínacími lanami (6, 7) nerovnakej dĺžky, pričom dlhšie lana (6) sú zachytené pomocou klinových svoriek (8) v koncovom kotvovom...

Pinolová pracovná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237825

Dátum: 15.03.1987

Autori: Dobrota Milan, Walter Jozef

MPK: B23Q 1/30

Značky: pinolová, pracovná, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické zariadenie na vŕtacie, zahlbovacie, vyvrtávacie a závitovacie operácie s pracovným cyklom základným alebo vyprázdňovacím, s jedným alebo s viacej druhmi pracovných posuvov za sebou v jednom cykle, s možnými poskokmi medzi posuvmi. Zariadenie je zostavené z priamočiareho hydrovalca s dvomi piestnicami a z riadiaceho bloku jednotky. V prednej piestnici je uložený rotačný reverzačný motor a do zadnej piestnice je zasunutý zberač...

Zariadenie pre adaptívne vedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237824

Dátum: 15.03.1987

Autori: Grief Daniel, Grief Štefan

MPK: B23K 37/00

Značky: adaptívne, vedenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre adaptívne vedenie je určené najmä pre adaptívne vedenie horáka nad zvarovým spojom. Zariadenie pozostáva z feromagnetického E jadra a pred jeho krajnými pólmi sú pevne uložené v spoločnom telese senzora ďalšie dva senzory. Výstupné signály zo senzora cez vyhodnocovacie členy ovládajú reguláciu polohy v smere osi (X) aj v smere osi (Z). Vynález môže byť využitý okrem adaptívneho oblúkového zvárania aj v oblasti montáže, v...

Zariadenie na tepelnú úpravu pohybujúcich sa pozdĺžnych textilných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237823

Dátum: 15.03.1987

Autori: Ivančák Alojz, Nedělka Gabriel

MPK: D02J 3/02, D06C 7/00

Značky: úpravu, zariadenie, pohybujúcich, útvarov, pozdĺžných, textilných, tepelnú

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre tepelnú úpravu pohybujúcich sa pozdĺžnych textilných útvarov, najmä textilných vlákien. Zariadenie pozostáva z temperovacieho kanála vytvoreného aspoň dvoma ohrevnými blokmi uloženými v dvoch rovnobežne uložených radoch. Spodný rad je uložený v nosiči a podobne aj horný rad ohrevných blokov a obidve časti nosiča sú spojené navzájom čapom. Horný rad blokov je vertikálne posuvný a výška temperovacieho kanála je...

Automatický spúšťač tlakovej nitovacej jednotky pre jednostranné nitovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237822

Dátum: 15.03.1987

Autor: Fulier Jozef

MPK: B21J 15/18

Značky: nitovacej, jednostranně, automatický, spúšťač, nitovanie, jednotky, tlakovej

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je automatické spustenie nitovacej jednotky. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezem, ktorého podstatou je, že pozostáva z pracovného valca s odpruženým piestom, ktorého piestnica je opatrená vyhadzovačom a pevným vodidlom, v ktorom je odpružene posuvne uložený uchopovač. Pracovný valec je ovládaný tlakovým médiom z rozvádzacej komory. V tlakovej komore je uložený posúvač.

Způsob nežehlivé a nemačkavé úpravy textilních vlákenných materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 237821

Dátum: 15.03.1987

Autori: Švec Zbyněk, Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír, Košárková Věra

MPK: D06M 13/46, D06P 5/22

Značky: textilních, vlákenných, materiálů, úpravy, nemačkavé, vlákna, nežehlivé, způsob, obsahujících, celulózová

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob nežehlivej a nekrčivej úpravy textilných materiálov spočíva v jednokúpeľovej alebo nasledujúcej aplikácii zlúčenín všeobecného vzorca 1 a zlúčenín všeobecného vzorca 2, v ktorých jednotlivé symboly majú špecifické významy uvedené v opise, za prítomnosti kyslých katalyzátorov. V prvej fáze sa po zasušení roztoku na úpravu textilný materiál vystaví pôsobeniu teploty 120 až 210 °C po dobu 10 až 600 sekúnd. Potom sa materiál impregnuje...

Způsob zušlechťování textilních vlákenných materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 237820

Dátum: 15.03.1987

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír

MPK: D06P 5/22, D06M 13/46

Značky: celulózová, zušlechťování, způsob, textilních, materiálů, vlákna, vlákenných, obsahujících

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zušlechťování textilních vláknitých materiálů obsahujících celulózová vlákna, vyznačený tím, že se na textilní materiály působí vodní lázní obsahující sloučeninu obecného vzorce (1), kde Y je skupina (2) nebo (3) X je Cl nebo Br, R1, R2, R3 je alkyl s počtem uhlíků 1 až 3 nebo vodík, n celé číslo 2, 3 nebo 4, v množství 0,1 až 15 % z hmotnosti celulózových vláken při hodnotě pH lázně 11 až 14.

Zapojenie na reguláciu orálnej teploty inspiračných plynov zvlhčovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 237819

Dátum: 15.03.1987

Autori: Brychta Ondrej, Fujak Eduard, Magdolen Viktor, Kákoš Július, Tlučko Jozef

MPK: G05D 23/19

Značky: teploty, orálnej, reguláciu, zvlhčovača, zapojenie, plynov, inspiračných

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zapojenie na reguláciu teploty inspiračných plynov zvlhčovača najmä pre umelú ventiláciu pľúc a inhaláciu, využívajúce na reguláciu dve spätnoväzobné vetvy a umožňujúce hlásenie poruchy elektroniky alebo prekročenie nastavenej teploty. Riešenie podľa vynálezu umožňuje najmä automatickú reguláciu orálnej teploty dýchacích plynov pri použití parného odparovača pri umelej ventilácii pľúc. Zapojenie súčasne zabezpečuje ochranu...

Lineárny diferenčný prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: 237818

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kováčik Ján, Janoško Milan, Čop Vladimír, Šoltys Vincent

MPK: F16H 1/38

Značky: diferenčný, lineárny, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prevedenie lineárneho diferenčného prevodu medzi jeho vstupnou a výstupnou časťou. Jeho podstatou je také prevedenie prevodu medzi jeho vstupnou a výstupnou časťou, že vtláčací generátor je prenosovo spojený telieskami, hybne uloženými v klietke s ozubením hrebeňa s rozdielným rozstupom zubov voči rozstupu teliesok v klietke. Klietka s telieskami a hrebeň s ozubením sú umiestnené aspoň z jednej strany, okolo vtláčacieho...

Prúdový mlyn na drobenie pevných a húževnatých granulátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237817

Dátum: 15.03.1987

Autori: Antal Štefan, Horák Miloslav

MPK: B02C 19/00

Značky: pevných, húževnatých, drobenie, prúdový, granulátov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prúdového mlyna na drobenie pevných a húževnatých granulátov pozostávajúceho z urýchľovacej dýzy a odstredivého triediča, ktorý je rúrou spojený s cyklónom a spojovacím kanálom so zbernou nádobou, ktorá je ďalej v dolnej časti rozoberateľne spojená s tlakovým zásobníkom. Podstatou vynálezu je doplnenie zariadenia tým, že prívodné potrubie (20) tlakového plynu je privedené pod presýpací ventil (11) v tlakovom zásobníku (7) a...

Prípravok pre činenie a plnenie usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 237816

Dátum: 15.03.1987

Autori: Poslušný Antonín, Ptáček Miroslav, Smejkal Pavel

MPK: C14C 11/00

Značky: prípravok, plnenie, usní, činenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru koželužstva. Rieši zloženie prípravku pre činenie a plnenie usní na báze regenerátu triesločinených poločinených odpadov s prídavkom tenzidov. Podľa vynálezu prípravok obsahuje v suchom stave 60 až 80 % hmotnostných prírodných a syntetických trieslovín ako sú mimóza a gaštan a sulfonované kondenzáty fenolov alebo krezolov s aldehydmi, 0,1 až 15 % hmotnostných derivátov bielkovín a peptidov z kolagénu a 0,1 až 10 %...

Spôsob hodnotenia farby citrusových koncentrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237815

Dátum: 15.03.1987

Autori: Karkalíková Marta, Drdák Milan, Príbela Alexander

MPK: G01N 21/25

Značky: citrusových, koncentrátov, spôsob, hodnotenia, farby

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou spôsobu hodnotenia farby citrusových koncentrátov je, že na citrusový koncentrát zriedený vodou v pomere 1 diel. hmot. : 6,5 dielov hmot. sa pôsobí s 0,5 až 0,7 dielmi hmot. 15 percentného roztoku hexakyanoželeznatanu draselného a následne sa pôsobí 0,5 až 0,7 dielmi hmot. 20,4 percentného roztoku síranu zinočnatého, za miešania a ďalej sa zreagované podiely filtrujú a filtrát sa po častiach 10 až 20 dielov objemových odoberá a číra...

Zariadenie na upevnenie skleného kohúta

Načítavanie...

Číslo patentu: 237814

Dátum: 15.03.1987

Autori: Trnka Pavol, Hauskrecht Peter, Kovár Jozef

MPK: F16K 5/16

Značky: skleného, zariadenie, kohúta, upevnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenia na upevnenie jadra skleného kohúta proti axiálnemu posunutiu. Pozostáva z pružnej trubky a prítlačného zariadenia, ktoré sa skladá z tela prítlačného zariadenia, šesťhrannej hlavy skrutky, prítlačných elementov a matice. Telo prítlačného zariadenia na jednej strane prechádza na šesťhrannú hlavu skrutky a na druhej strane na prítlačné elementy, ktoré sú opatrené úchytkami. Na povrchu tela prítlačného zariadenia a na...

Spôsob odstraňovania zvyškových napätí vo zvarkoch pôsobením ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237813

Dátum: 15.03.1987

Autori: Styk Ján, Adamka Jozef

MPK: B23K 20/10

Značky: odstraňovania, spôsob, zvyškových, zvarkoch, napätí, pôsobením, ultrazvuku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu odstraňovania zvyškových napätí vo zvarkoch pôsobením ultrazvuku, kde na celú sústavu, menovite na podložku, oba zvárané diely, prídavný kov a tavný kúpeľ sa v priebehu procesu zvárania aktívne pôsobí ultrazvukom v rozsahu frekvencií 17 až 213 kHz.

Okno z tyčových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237812

Dátum: 15.03.1987

Autor: Novák Štefan

MPK: E06B 3/12

Značky: tyčových, dielov

Zhrnutie / Anotácia:

Okno z tyčových dielov je určené pre vyplnenie stavebných otvorov občianskych a priemyselných budov novostavaných alebo rekonštruovaných. Okno má zhodný prierez okenného rámu s prierezom okenného krídla spojených prechodovým dielom, ktorý je zaklapnutý na rám krídla okna pomocou pasníc, zaklapnutých do odpovedajúcich vyčnielkov rámu krídla okna. K rámu okna rám krídla okna prilieha cez prechodový diel tesnenia na vnútornej strane okna a...

Skladací rám premietacej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237811

Dátum: 15.03.1987

Autori: Majer Andrej, Čierny Jaromír

MPK: G03B 21/58

Značky: plochy, premietacej, skládací

Zhrnutie / Anotácia:

Skladací rám premietacej plochy na premietanie filmov, diaprojekciu apod,. najmä pre sály kultúrnych, spoločenských, výchovno-vzdelávacích a športových zariadení s viacúčelovým využitím. Skladací rám pozostáva zo závesných horných segmentov, upevnených o horný okraj premietacej plochy a otočne zavesených na pojazdových vozíkoch horizontálnej pojazdovej dráhy, ďalej z dvoch protiľahlých, smerom od seba napnutých bočných segmentov, upevnených o...

Zapojenie pre zber a spracovanie dát z tkacieho stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237810

Dátum: 15.03.1987

Autori: Sotorník Igor, Dodek Ján

MPK: G06F 15/46

Značky: tkacieho, stavu, zapojenie, spracovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zapojenia pre zber a spracovanie dát z tkacieho stavu, ktoré je realizované na tkacom stave a jeho základom je jednočípový, alebo jednodoskový mikropočítač (1), ktorý riadi zber a spracovanie dát z tkacieho stavu (15) a spracováva dáta, ktorá sú po spracovaní na požiadanie zobrazené na zobrazovacej jednotke (9) cez výstupný obvod (3) mikropočítača (1). Požiadavka je realizovaná obvodom žiadosti (7) cez prerušovací obvod (6)...

Polohovací mechanizmus, najmä nosičov pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237809

Dátum: 15.03.1987

Autor: Gurňák Jiří

MPK: F16H 27/06, B23Q 1/26

Značky: nosičov, mechanizmus, pracovných, najmä, strojov, polohovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je otáčanie nosičov pracovného stroja a presné zastavenie vo východiskovej polohe. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že hnací hriadeľ pohonovej jednotky je opatrený ramenom, na ktorom sú uložené klady zapadajúce do zubových medzier maltézského kríža. Rameno hriadeľa a maltézsky kríž hnaného hriadeľa sú opatrené clonami, oproti ktorým sú vo východiskovej polohe umiestnené bezkontaktné...

Kombinovaný interpolátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 237808

Dátum: 15.03.1987

Autor: Chladný Ján

MPK: G01C 15/00, G01B 21/28

Značky: interpolátor, kombinovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaný interpolátor ako kartografická pomôcka určený na riešenie vrstevníc na mapách, vyhotovený z priehľadnej tenkej doštičky, vyznačujúci sa tým, že na kruhovej doštičke je umiestnených sedem jednoúčelových interpolátorov (l, 2, 3, 4, 5, 6, 7) zostavených do tvaru kruhu (8), z ktorých každý je určený pre interpoláciu iného počtu vrstevníc a je opatrený na obvode ekvidistančnými stupnicami (11, 11a), na vnútornej ploche ekvidistančnými...

Zariadenie na meranie povrchovej tvrdosti betónových telies a konštrukcií meraním odrazovej rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 237807

Dátum: 15.03.1987

Autor: Hudoba Miloš

MPK: G01N 3/40

Značky: meranie, tvrdosti, odrazovej, rychlostí, telies, konštrukcií, meraním, povrchovej, zariadenie, betonových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru skúšobných metód pre stanovenie tvrdosti betónu. Rieši zariadenie na meranie povrchovej tvrdosti betónových telies a konštrukcií meraním odrazovej rýchlosti, ktoré pozostáva z nosnej, otočnej časti konštrukcie, ktorá pozostáva z valca a osky s motorčekom a prevodovým ústrojenstvom. Na hornom konci osky je gulička na uchopenie, pričom na otočnej časti konštrukcie - valci je na oske pohyblivo umiestnené vahadlo v puzdre...

Spôsob zatavovania čerpacích trubičiek sklenených vložiek do izolačných fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 237806

Dátum: 15.03.1987

Autor: Voska Miroslav

MPK: C03B 9/06

Značky: vložiek, zatavovania, fliaš, spôsob, čerpacích, izolačných, trubičiek, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob zatavovania čerpacích trubičiek sklenených vložiek do izolačných fliaš a jeho účelom je dosiahnutie rovnakej veľkosti a tvaru zátavu čerpacích trubičiek, pričom v mieste zátavu nedôjde prakticky k zmenšeniu hrúbky steny čerpacej trubičky, čím bude zaručená kvalita zátavu, väčšia mechanická pevnosť zatavenej čerpacej trubičky, takže nie je potrebná dodatočná ochrana konca zatavenej čerpacej trubičky. Uvedeného účelu sa...

Spôsob výroby sušeného mlieka s egalizovaným obsahom mliečnych komponentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237805

Dátum: 15.03.1987

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23C 1/00

Značky: mlieka, výroby, spôsob, obsahom, sušeného, komponentov, mliečných, egalizovaným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby sušeného mlieka s egalizovaným obsahom mliečnych komponentov, ktorý umožňuje upravovať hmotnostný pomer zložiek mlieka. Egalizácia sa vykonáva pred, alebo po usušení mlieka tekutými, alebo sušenými rozpustnými koncentrátmi mliečných bielkovín, alebo srvátkou v rôznom hmotnostnom pomere.

Vystužený základ a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237804

Dátum: 15.03.1987

Autori: Greša Ján, Hladký Radovan, Morávek Vladimír, Janček Viliam

MPK: E02D 5/46

Značky: vystužený, spôsob, výroby, základ

Zhrnutie / Anotácia:

Účel vynálezu je návrh konštrukcie a spôsob výroby štrkovo-suspenziového základu. Základ tvorí driek vystužený spájajúcou nosnou konštrukciou ukotvenou do hlavice základu. Medzi driekom a hlavicou je krycia vrstva. Driek je vytvorený z vytvrdnutej samotvrdnúcej suspenzie a prírodného kameniva. Základ sa vyrába tak, že do vrtu alebo šachty naplnenej samotvrdnúcou suspenziou pred jej počiatkom tuhnutia sa vkladá spájajúca nosná konštrukcia,...

Záterová pasta pre rubovú úpravu textilných podlahovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237803

Dátum: 15.03.1987

Autori: Padyšák Pavol, Hulík Milan, Adamec Jozef, Piskla Štefan, Dulaj Milan

MPK: D06M 15/263

Značky: textilných, záterová, podlahovín, úpravu, rubovú, pasta

Zhrnutie / Anotácia:

Záterová pasta pre rubovú úpravu textilných podlahovín na báze homopolymérnej polyvinylacetátovej disperzie, zmäkčovadla, mikromletého vápenca a vody, pozostáva z 200,0 hmot. dielov homopolymérnej polyvinylacetátovej disperzie, 10 až 19,0 hmot. dielov dibutylftalátu, 120 až 200,0 hmot. dielov mikromletého vápenca, 25 až 70,0 hmot. dielov hydratovaného oxidu hlinitého a vody v množstve do 30,0 hmot. dielov, prípadne obsahuje 0,01 až 1,0 hmot....

Zariadenie pre rezanie závitov na kužeľovitých predmetoch na sústruhoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 237802

Dátum: 15.03.1987

Autori: Meheš Štefan, Hupka Jozef

MPK: B23G 3/14

Značky: kuželovitých, predmetoch, rezanie, závitov, zariadenie, sústruhoch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru mechanickej technológie opracovávania a týka sa zariadenia pre rezanie závitov na kužeľovitých predmetoch na sústruhoch pri pozdĺžnom pohybe nástroja. Podľa vynálezu zariadenie pozostáva z kužeľového ozubeného kola upevneného do upínacej hlavy vretena sústruhu, kde ozubené kolo je opatrené stredovým guľovým výčnelkom, na ktorý je otočne umiestnené prostredníctvom stredového guľového zahĺbenia hnacie kužeľové ozubené...

Zmes pre orchannú vrstvu, najmä proti tepelnému účinku laserových lúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237801

Dátum: 15.03.1987

Autori: Čierny Dušan, Senecký Ladislav, Trebichavský Ctibor

MPK: F16L 59/00, C04B 28/26

Značky: tepelnému, laserových, proti, lúčov, najmä, orchannú, účinků, vrstvu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je ochrana kovového stola proti tepelným účinkom laserového lúča. Uvedeného účelu sa dosiahne ochrannou vrstvou podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že pred jej nanášaním je v polocestovitom stave a na 1 kg kremičitého piesku obsahuje 0,04 až 0,20 kg kremičitanov sodných rozpustených vo vode a 100 až 350 cm3 vody.

Numerická koule

Načítavanie...

Číslo patentu: 242876

Dátum: 15.03.1987

Autor: Móri Imrich

MPK: A63F 9/12

Značky: koule, numerická

Text:

...vnitřního kanálku É. Podobně odpovídá plošný rozměr čtvercových polí g v posuvných pásech ł šířce vyhloubených drážek 4.Koule je rozebíratelná na dvě polokoule, spojené stredovým šroubem a matkou, anebo jiným způsobem úchytu. Oddělenim obou částí lze kouli rozebrat na dvě polokoule a konstrukcí daný počet samostatných ctvercových poli g.Je-li napr. každý pás l rozdělen na sestnáct oddelených čtvercových polí 2, lze kouli rozebrat celkem na...

Zařízení pro detekci kapek u stroje na tváření skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 237310

Dátum: 15.03.1987

Autor: Peters Homer Daniel Frutchey

MPK: C03B 9/40

Značky: kapek, tváření, stroje, detekci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro detekci kapek u stroje na tváření skla, který zahrnuje rozváděč kapek tvářecí ústrojí pro tváření skleněných předmětů a řídicí obvod spojený s tímto tvářecím ústrojím. Podle vynálezu je u dráhy postupu kapek dotvářecího ústrojí umístěno čidlo kapek, přičemž mezi obvod pro změnu startovací doby v řídicím obvodu a mezi čidlo kapek je zapojen detekční obvod kapek. Čidlo kapek obsahuje fototranzistor.

Zapojenie na integráciu stratového napätia supravodivých magnetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237150

Dátum: 15.03.1987

Autori: Štofaník František, Gömöry Fedor

MPK: H01F 7/22

Značky: stratového, napätia, zapojenie, integráciu, supravodivých, magnetov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie sa týka merania strát magnetickej energie supravodivých magnetov. Podstatou zapojenia je, že signál zo supravodivého magnetu sa vedie na vstup operačného zosilňovača, tvoriaceho integrátor, cez jeden odpor signál z kompenzačnej cievky sa vedie na vstup operačného zosilňovača cez druhý odpor. Vhodnou voľbou oboch odporov sa dosahuje kompenzácie induktívnej zložky napätia na supravodivom magnete, čo umožňuje získať na výstupe...

Vinutie vysokonapäťového izolačného transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 237149

Dátum: 15.03.1987

Autori: Málek Karel, Bajcsy Belo, Pivarč Juraj

MPK: H01F 33/00

Značky: vysokonapäťového, vinutie, izolačného, transformátora

Zhrnutie / Anotácia:

Rešenie sa týka konštrukcie vinutia vysokonapäťového izolačného transformátora o výkone niekoľkých kVA s oddeľovacím napätím desiatky až stovky kV. Rieši technicko-technologický problém konštrukcie vinutia vysokonapäťových izolačných transformátorov. Podstata vynálezu je v tom, že primárne vinutie izolačného transformátora je navinuté na valec a je fixované delením medzikružím a sekundárne vinutie je opatrené medzikružím kvapkovitého tvaru s...

Magnetický obvod vysokonapäťového izolačného transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 237148

Dátum: 15.03.1987

Autori: Bajcsy Belo, Málek Karel, Pivarč Juraj

MPK: H01F 3/10, H01F 3/04

Značky: magnetický, obvod, izolačného, transformátora, vysokonapäťového

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka konštrukcie magnetického obvodu vysokonapäťového izolačného transformátora o výkone niekoľko kVA s oddeľovacím napätím desiatky až stovky kV. Rieši technicko-technologický problém konštrukcie magnetických obvodov vysokonapäťových izolačných transformátorov a ich držiakov. Podstata riešenia je v tom, že magnetický obvod transformátora nemá žiadny sťahovací konštrukčný diel s podložkami, ale je celý stiahnutý pevnou izolačnou...

Zariadenie na vyhodnocovanie deformácie pri skúšaní pružných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237147

Dátum: 15.03.1987

Autor: Drahoš Martin

MPK: G01M 5/00

Značky: vyhodnocovanie, skúšaní, pružných, predmetov, zariadenie, deformácie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je také usporiadanie prvkov zariadenia, ktoré umožňuje vyhodnocovanie deformácií bez premiestňovania skúšaných predmetov alebo samotného vyhodnocovacieho zariadenia, nakoľko silový valec s rýchloupínacou tlačnou hlavicou je upevnený na jednej strane zvislej tyče a protiľahle o 180° je upevnené meradlo deformácie. Toto usporiadenie zaručuje aj vyhodnocovanie šikmých plôch skúšaných predmetov s maximálnou presnosťou.

Ohýbací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237146

Dátum: 15.03.1987

Autor: Ružička Kamil

MPK: B21D 7/02

Značky: nástroj, ohýbací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oblasti tvárniacich nástrojov na spracovanie plechu ohýbaním. Účelom vynálezu je riešenie ohýbacieho nástroja na ohýbanie koncov rozmerného plechového polovýrobku, pričom prečnievajúci rovný koniec plechu väčšej dĺžky počas ohýbania v nástroji zostáva v horizontálnej rovine. Uvedeného účelu sa dosiahne vytvorením ohýbacej prizmatickej drážky vo valcovom telese (3) ohybnice, ktoré sa počas ohýbania pootáča v klzných polpaňvách...

Spôsob dekarbonizácie a odvodnenia opotrebovaných ropných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237145

Dátum: 15.03.1987

Autori: Žúži Bohuslav, Révus Miloš, Baxa Jozef, Trubač Karol

Značky: ropných, dekarbonizácie, spôsob, olejov, odvodnenia, opotřebovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vo vynáleze sa rieši problém dekarbonizácie a odvodnenia opotrebovaných ropných olejov pomocou vodného roztoku povrchovo-aktívnej látky - oxyetylovaného alkylfenolu, majúceho hodnotu HLB 5 až 10, pri teplotách do 200 °C. Po premiešaní sa oddelí olej v podstatnej miere zbavený vody a nečistôt, ktorý sa môže použiť pri ďalších technologických operáciách alebo priamo pre menej náročné účely.

Vymeniteľná rezná platnička pre kopijovité vrtáky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237144

Dátum: 15.03.1987

Autori: Fibich Jozef, Matunák Ján

MPK: B23B 27/16

Značky: kopijovité, vrtáky, platnička, rezná, vymeniteľná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vymeniteľnej reznej platničky, ktorá sa vsadí priamo alebo prostredníctvom adaptéra do držiaka kopijovitého vrtáka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rezná platnička má vytvorené vedľajšie chrbtové plochy, pričom každý z hrotov má rôznu vzdialenosť od osi obrábania. Ďalšia podstata spočíva v tom, že vedľajšie chrbtové plochy majú vytvorenú fazetku.

Bezkontaktný spínač striedavého prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237143

Dátum: 15.03.1987

Autori: Sivák Miroslav, Jánošík Ján

MPK: H03K 17/56

Značky: striedavého, prúdu, bezkontaktný, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkontaktný spínač striedavého prúdu pre spínanie pri prechode napätia nulovou oblasťou. Pozostáva z výkonového triakového spínacieho obvodu, napojeného na riadiaci obvod, ktorý je napojený na zosilňovací obvod s optoelektronickým väzbovým členom, napojeným na blokovací detektor prechodu napätia nulovou oblasťou. Riešeným problémom je zhospodárnenie a konštrukčné zjednodušenie spínacieho systému pri zachovaní podmienky spínania v oblasti...