Archív za 1987 rok

Strana 303

Optický filtr propustný v infračervené oblasti spektra

Načítavanie...

Číslo patentu: 238939

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kala Tomáš, Cimpl Zdeněk, Kosek František

MPK: G02B 5/20, G02F 1/39

Značky: infračervené, oblastí, filtr, propustný, opticky, spektra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že absorbční vrstva /1/ je jednostranně nebo oboustranně opatřená nejméně jednou antireflexní vrstvou /2/ o složení AsxEySpZq, kde: As je arsen, F je fosfor a/nebo antimon a/nebo bismut, S je síra, Z je kyslík a/nebo selen a/nebo telur, přičemž x=0,1 až 2, y=0,1 až 2, p=0,001 až 25, q=0,1 až 15, a zároveň x+y(0.

Spôsob výroby terc-butylovaného arylalkylfenolu alebo zmesi terc-butylovaných arylalkylfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238938

Dátum: 16.03.1987

Autori: Macho Vendelín, Guba Gustáv, Nosko Vladimír, Poór Robert, Jureček Ľudovít

MPK: C07C 39/06

Značky: terc-butylovaných, spôsob, arylalkylfenolov, terc-butylovaného, zmesí, výroby, arylalkylfenolu

Zhrnutie / Anotácia:

Arylalkylfenol alebo zmes arylalkylfenolov obecného vzorca C6H5C/RR'/C6H4OH, v ktorom R a R' sú rovnaké alebo rozdielne a môžu byt H alebo CH3, s výhodou benzylfenol alebo kumylfenol sa terc-butyluje izobutylénom v mólovom pomere k arylalkylfenolu alebo k arylalkylfenolom 0,5 až 5 :1 pri teplote 20 až 250 °C za katalytického účinku silných minerálnych kyselín alebo ansolvokyselín, prípadne tiež za prítomnosti rozpúšťadla alebo rozpúšťadiel tak,...

Způsob botnání polymerních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238937

Dátum: 16.03.1987

Autori: Elefantová Dagmar, Vaňáček Josef, Bartášková Pavla, Balžanka Pavel, Spousta Eduard, Kutý Jaroslav

MPK: C08J 9/12

Značky: způsob, botnání, částic, polymerních

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba polymerních částic zbotnalých rozpouštědly. Botnání se provádí pomocí vodné emulze organických rozpouštědel za přítomnosti 0,01 až 5 % hmotnostních povrchově aktivních látek. Stupeň botnání je dán obsahem rozpouštědla v emulzi. Zbotnalé částice jsou vhodné pro výrobu porézních plastických skeletů.

Způsob přípravy chemicky modifikovaného vláknotvorného polyetylentereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238936

Dátum: 16.03.1987

Autori: Svoboda Josef, Vaníček Jiří, Sűsser Otakar, Kvízová Milena, Blažek Jiří

MPK: C08G 63/18

Značky: polyetyléntereftalátu, způsob, vláknotvorného, chemicky, přípravy, modifikovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba vláknotvorného polyetylentereftalátu chemicky modifikovaného kyselinou izoftalovou případně jejím sulfoderivátem nebo kombinací obou těchto látek tak, že modifikační složka ve formě suspenze v etylenglykolu se přidává do procesu přípravy polyetylentereftalátu po skončení přeesterifikace dimetyltereftalátu etylenglykolem před začátkem polykondenzace. Takto připravený kopolyester vykazuje sníženou krystalinitu a zlepšenou zvláknitelnost....

Selektívny herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 238935

Dátum: 16.03.1987

Autori: Gahér Stanislav, Hýblová Oľga, Staňová Aurélia, Varkonda Štefan

MPK: A01N 37/22, A01N 43/70

Značky: prostriedok, selektívny, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Selektívny herbicídny prostriedok na ochranu kukurice proti širokolistým a trávnatým burinám so zvýšenou účinnosťou vyznačujúci sa tým, že obsahuje zmes 2-etylamino-4-chlór-6-izopropylamino-S-triazínu, 2,4-bis-izopropylamino-6-metyltio-S-triazínu a 2-etyl-6-metyl-N-/1-metoxy-2-propyl/-chlóracetanilidu vo vzájomnom hmotnostnom pomere a:b:c=2:1:2-4 až 1:2:2-4.

Způsob výroby alfa-ethyldeoxybenzoinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238934

Dátum: 16.03.1987

Autori: Hrušková Věra, Kaminská Zdena, Běluša Jindřich

MPK: C07C 49/784

Značky: výroby, způsob, alfa-ethyldeoxybenzoinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby alfa-ethyldeoxybenzoinu reakcí benzoinu s ethylbromidem v přítomnosti vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu a katalyzátoru fázového přenosu, při němž se přídavkem minerální kyseliny upraví pH reakční směsi po ukončení první fáze reakce na hodnotu 7 až O při teplotě 20 až 100 °C, načež se na směs, po případném částečném zbavení vody, působí ethylbromidem za přítomnosti 50% roztoku hydroxidu alkalického kovu v minimálně 4...

Způsob výroby 4-/2-dimethylaminoethoxy/brombenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238933

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kaminská Zdena, Běluša Jindřich, Hrušková Věra

MPK: C07C 93/14

Značky: výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-/2-dimethylaminoethoxy/brombenzenu reakcí 4-bromfenolu s 2-dimethylaminoethylchloridem v inertním nepolárním rozpouštědle, při němž se reakce provádí v přítomnosti 50% vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu, za azeotropického oddestilování vody. 4-/2-Dimethylaminoethoxy/brombenzen slouží k výrobě tamoxifenu, který se používá k léčení zejména tumoru prsu.

Nátěrová hmota na střešní krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238932

Dátum: 16.03.1987

Autor: Fiala Vladimír

MPK: C09D 3/80

Značky: hmota, nátěrová, střešní, krytiny

Zhrnutie / Anotácia:

Nátěrová hmota na střešní krytiny, která se skládá z 30 - 50 hmot. dílů akrylátové disperze, nebo disperze na bází kopolymerů akrylátu se styrenem nebo vinylacetátem, 5 až 40 hmot. dílů minerálních plniv s lístkovou strukturou jako mleté slídy nebo mastku a plniv pro zvýšení kryvosti jako plavené křídy, 5 až 20 hmot. dílů pigmentů jako titanové běloby, 0,5 až 3 hmot. díly nízkomolekulárních změkčovadel jako dibutylftalátu, 0,5 až 2 hmot. díly...

Spôsob hnojenia záhradných jahôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 238931

Dátum: 16.03.1987

Autor: Čierna Libénia

MPK: C05B 7/00

Značky: záhradných, hnojenia, spôsob, jahôd

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu hnojenia záhradných jahôd, vyznačujúci sa tým, že pred kvitnutím alebo na začiatku kvitnutia záhradných jahôd sa na jahodový porast fóliárne aplikuje zmesný vodný roztok, pripravený homogenizáciou kvapalného viaczložkového NP alebo NPK hnojiva obsahujúceho kondenzované fosforečnany amónne S N-dichlórfluórmetánsulfenyl-N´, N´- dimetyl - N -fenylsulfónamidom v hmotnostnom pomere 2,5 až 8,3 kg kvapalného NP. resp. NPK...

Způsob separace isotopů uranu metodou řízené distribuce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238930

Dátum: 16.03.1987

Autori: Cabicar Josef, Štamberg Karel, Štamberg Jiří, Švec František

MPK: C01G 43/00, B01J 41/12

Značky: isotopů, způsob, separace, řízené, distribuce, metodou, uranu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace isotopů uranu metodou řízené distribuce. Podstatou vynálezu je způsob separace isotopů uranu metodou řízené distribuce z z roztoku obsahujícího aniontové komplexy uranu za použití anexů na bázi makroretikulárního sferického zesítěného kopolymeru glycidylmethakrylátu obsahujícího aminové skupiny. Významnou vlastností anexu podle vynálezu je jeho vysoká mechanická odolnost v podmínkách používání, při velmi dobrém separačním...

Způsob přípravy sodné soli (Z)-3-(hydroxymethylen)-5-methyldihydro-2(3H)-furanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238929

Dátum: 16.03.1987

Autori: Jonáš Jaroslav, Mazal Ctibor

MPK: C07D 307/58

Značky: způsob, sodné, přípravy, z)-3-(hydroxymethylen)-5-methyldihydro-2(3h)-furanonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy sodné soli /Z/-3-/hydroxymethylen/-5-methyldihydro-2/3H/-furanonu vzorce I. Tato sůl se podle vynálezu připravuje tak, že se na gama-valerolakton a mravenčan ethylnatý působí kovovým sodíkem nebo hydridem sodným nebo alkoholátem sodným za nízké teploty. Sodná sůl /Z/-3-/hydroxymethylen/-5-methyldihydro-2/3H/-furanonu je reaktivní nukleofilní činidlo, umožňující připravit čisté deriváty...

N-(2-cyklohexylcyklohexyl)-2-benzotiazolylsulfénamid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238928

Dátum: 16.03.1987

Autori: Šalko Juraj, Durmis Július, Karvaš Milan Ing, Argaláš Peter, Göth Tibor

MPK: C07D 277/80

Značky: spôsob, n-(2-cyklohexylcyklohexyl)-2-benzotiazolylsulfénamid, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-/2-cyklohexyl-cyklohexyl/-2-benzotiazolylsulfénamidu vo forme cis-izomeru vzorca I alebo trans-izomeru vzorca II. Uvedené zlúčeniny je možno pripraviť reakciou 2-benzotiazolylsulfénamidu s cis-resp. trans-2-cyklohexylcyklohexylamínom v prítomnosti organického rozpúšťadla.

O-(halogénalkyl) O-(alkyl, aryl) (N-alkylamido, N,N-dialkylamido) O-(2,4-disubstituované-3-oxo-2H-pyridazín-5-yl) estery tiofosforečnej kyseliny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238927

Dátum: 16.03.1987

Autori: Konečný Václav, Žúžiová Jozefína

MPK: C07F 9/165

Značky: aryl, n-alkylamido, o-(halogénalkyl, kyseliny, o-(2,4-disubstituované-3-oxo-2h-pyridazín-5-yl, n,n-dialkylamido, estery, o-(alkyl, přípravy, tiofosforečnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka O-/halogénalkyl/O-/alkyl, aryl/ /N-alkylamido,N,N-dialkylamido/ O-/2,4-disubstituovaných-3-oxo-2H-pyridazín-5-yl/esterov tiofosforečnej kyseliny všeobecného vzorca I.

Spřádací rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238926

Dátum: 16.03.1987

Autor: Roller Jan

MPK: D01H 1/00, D01H 1/04

Značky: spřádací, rotor

Zhrnutie / Anotácia:

Spřádací rotor předřazený dopřádací rychloběžné křídlovce v důsledku jejího rychlého dopřádání při předpokládaném odtahu 300 m/min. musí při nezměněných otáčkách zrychlit a přizpůsobit průchod předené příze, což způsobuje snížení počtu zákrutů a také snížení její pevnosti. Aby se zabránilo přetrhům v tomto stadiu jsou vlákna z vyčesávacího válečku ze vstupní trubice ejektorově odtahována, ale dále bez sil odtahu nesena proudem vzduchu a jeho...

Spôsob výroby komponentov pre hydraulické a/alebo brzdové kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238925

Dátum: 16.03.1987

Autori: Macho Vendelín, Kavala Miroslav, Štovčíková Irena, Mikeštík Antonín, Rendko Tibor

MPK: C10M 109/02

Značky: výroby, hydraulické, komponentov, brzdové, kvapaliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Komponenty pre hydraulické a/alebo brzdové kvapaliny esterového typu, použité v hydraulických systémoch mechanizmov alebo bŕzd motorových vozidiel sa vyrábajú esterifikáciou vedľajších produktov z výroby cyklohexanónu. Tieto sú pestrou zmesou kyselín, esterov a polyesterov, esterifikujú sa jednomocným alkoholom o počte uhlíkov C1 až C4 pri teplote 80 až 300 °C za katalytického účinku silných minerálnych kyselín a/alebo aromatických sulfokyselín...

Zařízení k regulaci napnutí drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238924

Dátum: 16.03.1987

Autor: Dvořák Miroslav

MPK: B21F 9/00

Značky: regulaci, napnutí, drátu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k regulaci napnutí drátu uchyceného ve dvou bodech na pevné základně, například rámu stroje, které sestává z tělesa /2/ umístěného na pevné základně /1/ opatřeného jednak otvorem /3/ pro průchod drátu /4/ a jednak otvorem /5/ se závitem, do kterého zasahuje regulační šroub /7/, jehož konec /8/ má tvar kužele, přičemž osa /6/ otvoru /5/ se závitem je v podstatě kolmá na osu otvoru /3/ pro průchod drátu /4/ a míjí osu otvoru /3/ ve...

Organická přísada do niklovacích lázní k vylučování lesklých niklových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238923

Dátum: 16.03.1987

Autori: Hampl František, Veselý Karel, Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Olyšar Karel

MPK: C25D 3/12

Značky: niklových, povlaků, lesklých, niklovacích, vylučování, prísada, organická, lázni

Zhrnutie / Anotácia:

Organická přísada do niklovacích lázní k vylučování lesklých niklových povlaků, která zlepšuje hloubkovou účinnost a vyrovnávací schopnost elektrolytu a dává možnost řízení fyzikálních vlastností vyloučených niklových povlaků v oblasti vnitřního pnutí, tažnosti a lesku. Předmětem řešení je použití polyethylenglykolu jako nositele lesku s výhodou s kombinací se sodnou solí 2-alkensulfonových kyselin a v kombinaci s alkylpyridinium halogenidem.

Rozváděcí komora vlásenkového výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238922

Dátum: 16.03.1987

Autori: Lochmanová Zdena, Martoch Josef, Kugler Vladimír

MPK: F28F 9/02

Značky: tepla, rozváděcí, komora, vlásenkového, výměníku

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení rozváděcí komory podle vynálezu je do nátrubku komory s bočně připojenými nátrubky /vstupním a výstupním/ vložena vestavba, která je jedním koncem připevněna ke snímatelnému víku na čele nátrubku komory a druhým koncem zasahuje do prostoru komory, a dělicí příčkou rozděluje prostor nátrubku komory a navazuje vnitřní prostor vestavby na dva stejné prostory a to první a druhý prostor, pričemž první prostor propojuje prostor vstupního...

Spôsob výroby n-alkánmonokarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 238921

Dátum: 16.03.1987

Autori: Hrušovský Mikuláš, Čihová Milina, Škriniarová Jaroslava, Vojtko Ján

MPK: C07C 53/126

Značky: kyselin, n-alkánmonokarboxylových, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby n-alkán-monokarboxylových kyselín štiepnou oxidáciou n-alkanónov. Postupuje sa tak, že n-alkanóny s počtom 5 až 11 atómov uhlíka v molekule sa oxidujú za premiešania 50 až 65% hmot. kyselinou dusičnou vo vode pri teplote 70 až 100 °C a ďalej sa n-alkánmonokarboxylové kyseliny izolujú rozpúšťadlovou extrakciou, výhodne dietyléterom. Oxidácia sa môže uskutočniť za prítomnosti 0,01 až 0,18 % hmot. oxidu vanadičného....

Spôsob prípravy bis/trifenylfosfánoxid/ tribromoželezitého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238920

Dátum: 16.03.1987

Autori: Ondrejkovičová Iveta, Ondrejovič Gregor

MPK: C07F 15/02

Značky: přípravy, tribromoželezitého, spôsob, komplexu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy bis/trifenylfosfánoxid/ tribromoželezitého komplexu vzorca FeBr3/Ph3PO/2, kde Ph značí fenyl. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že zlúčeniny železa zvolené zo súboru zahrňujúceho elementárny kov a soli silných anorganických kyselín, ako sú sírany, sa nechajú reagovať s kyselinou brómovodíkovou alebo bromidmi alkalických kovov a trifenylfosfánom Ph3P v acetonitrile za prítomnosti dikyslíka. Uvedený...

Spôsob prípravy bis(trifenylfosfánoxid) trichloroželezitého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238919

Dátum: 16.03.1987

Autori: Ondrejkovičová Iveta, Ondrejovič Gregor

MPK: C07F 15/02

Značky: komplexu, přípravy, bis(trifenylfosfánoxid, spôsob, trichloroželezitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy bis/trifenylfosfánoxid/ trichloroželezitého komplexu vzorca FeCl3/Ph3PO/2, kde Ph značí fenyl. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že zlúčeniny zvolené zo súboru zahrňujúceho elementárny kov a soli silných anorganických kyselín sa nechajú reagovať s chloridmi alkalických kovov a trifenylfosfánom v molárnom pomere 1 : 3 : 2 v acetonitrile za prítomnosti dikyslíka pri teplotách 20 až 80 °C.

Spôsob prípravy bis/trifenylfosfánoxid/ tritiokyanátoželezitého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238918

Dátum: 16.03.1987

Autori: Ondrejkovičová Iveta, Ondrejovič Gregor

MPK: C07F 15/02

Značky: spôsob, přípravy, komplexu, tritiokyanátoželezitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy bis/trifenylfosfánoxid/tritiokyanátoželezitého komplexu vzorca Fe/NCS/3Ph3PO/2, kde Ph značí fenyl. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že zlúčeniny železa zvolené zo súboru zahrňujúceho elementárny kov a soli silných anorganických kyselín sa nechajú reagovať s tiokyanátmi alkalických kovov a trifenylfosfánom v acetonitrile za prítomnosti dikyslíka. Uvedený komplex sa používa ako katalyzátor oxidácie...

Spôsob terc-butylácie fenolu a/alebo alkylfenolu a zariadenie na uskutočňovanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238917

Dátum: 16.03.1987

Autori: Krútel Vojtech, Mihály František, Nosko Vladimír, Kavala Miroslav, Macho Vendelín, Jureček Ľudovít, Matušková Mária

MPK: C07C 39/06

Značky: spôsob, spôsobu, zariadenie, tohoto, fenolů, alkylfenolu, uskutočňovanie, terc-butylácie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie je závislé na čs. autorskom osvedčení 202 607, pričom alkylácia fenolu a/alebo alkylfenolu, zvlášť terc-butylácia p-krezolu metyl-terc-butyléterom alebo zmesou s 2-metylpropénom sa uskutočňuje v kvapalnej fáze za katalytického účinku minerálnych kyselín /CH2SO4/. Do reakcie vnášame a/alebo reakciou vytvorená voda a/alebo metanol sa s účinnosťou 10 až 100 °C z prostredia rozkladu a sučasne z terc-butylácie in situ vytváraným...

Způsob zušlechťování textilních materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 238916

Dátum: 16.03.1987

Autori: Socha Jaromír, Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

MPK: D06M 13/46

Značky: materiálů, textilních, způsob, vlákna, obsahujících, zušlechťování, celulózová

Zhrnutie / Anotácia:

Zpracování textilních materiálů obsahujících celulózová vlákna před barvením, současně s barvením nebo po barvení aniontovými barvivy vodnou lázní o hodnotě pH = 11 až 14, obsahující 1 až 200 g.l-1 sloučeniny obecného vzorce I, kde Y je skupina II nebo III n je celé číslo 1, 2 nebo 3, X je aniontový zbytek anorganické nebo organické kyseliny, zlepšuje barvitelnost celulózových vláken a současně zesíťuje celulózu za zlepšení užitkových...

Prací přípravek na bázi směsi povrchově aktivních látek k vypírání textilních materiálů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238915

Dátum: 16.03.1987

Autor: Šrom Antonín

MPK: D06L 1/12

Značky: povrchové, prací, materiálů, textilních, vypírání, směsi, látek, bázi, přípravek, způsob, aktivních, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká přípravku určeného k vypírání těžce vypratelných olejových skvrn ze tkanin. Skládá se z 5 až 45 hmotnostních dílů sodné soli di-/2-etylhexyl/esteru kyseliny sulfojantarové, 1 až 11 hmotnostních dílů sorbitu, 4 až 34 hmotnostních dílů vody a 90 až 10 hmotnostních dílů etoxylovaného alkylfenolu obecného vzorce I, kde značí R1 alkyl s 5 až 10 atomy uhlíku, n číslo 3 až 5. Způsob výroby sleduje získání stálého homogenního přípravku....

Spôsob oxidačného rozpúšťania sulfidov medi zo sulfidických surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 238914

Dátum: 16.03.1987

Autori: Havlík Tomáš, Kmeťová Dagmar

MPK: C22B 15/08

Značky: surovin, rozpúšťania, spôsob, sulfidov, oxidačného, sulfidických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do odboru hutníctva a metalurgie sa týka spôsobu oxidačného rozpúšťania sulfidov medi zo sulfidických surovín. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že na sulfidy medi sa v prostredí kyseliny sírovej o koncentrácii 0,1 až 0,5 mol H2SO4 dm-3 pôsobí ozónom v atmosfére kyslíka alebo vzduchu v množstve 2 % objemu ozónu pri tlaku 0,1 MPa a teplote 18 až 22 °C. Hlavné výhody spôsobu podľa vynálezu spočívajú v tom, že ozón...

Spôsob oxidačného rozpúšťania sulfidov neželezných kovov obsahujúcich železo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238913

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kmeťová Dagmar, Havlík Tomáš

MPK: C22B 3/00

Značky: rozpúšťania, oxidačného, neželezných, kovov, spôsob, obsahujúcich, železo, sulfidov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do odboru hutníctva a metalurgie sa týka spôsobu oxidačného rozpúšťania sulfidov neželezných kovov obsahujúcich železo zo sulfidických surovín v kyslom prostredí. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že na sulfidy neželezných kovov sa v prostredí kyseliny sírovej o koncentrácii 0,1 až 0,5 mol H2SO4 dm-3 pôsobí ozónom v atmosfére kyslíka alebo vzduchu v množstve 2 % objemu ozónu pri tlaku 0,1 MPa a teplote 18 až 22...

Spôsob prípravy 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238912

Dátum: 16.03.1987

Autori: Željazkov Vladimír, Vlachynský Ivan, Hauskrecht Peter, Husár Štefan Technik, Fančovič Karol

MPK: C07D 251/50

Značky: 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu reakciou vodných roztokov etylamínu, izopropylamínu, hydroxidu sodného s kyanurchloridom v prostredí vodonerozpustného rozpúšťadla, ktoré sa po reakcii oddestiluje od reakčnej zmesi s vodnou parou. Pri príprave vodných roztokov etylamínu, izopropylamínu, hydroxidu sodného sa použije voda vznikajúca pri oddestilovaní vodonerozpustného rozpúšťadla od reakčnej zmesi s vodnou...

Fotopolymerovatelný roztok pro fotomechanickou reprodukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 238911

Dátum: 16.03.1987

Autori: Povolný Bohumil, Kudrna Stanislav, Zachoval Jaromír, Šimák Vilém, Starý Vladimír

MPK: G03F 7/10

Značky: reprodukci, fotopolymerovatelný, fotomechanickou, roztok

Zhrnutie / Anotácia:

Fotopolymerovatelný roztok je určen pro polygrafický průmysl k výrobě presensibilovaných ofsetových tiskových desek, dále pro výrobu presensibilovaných chemigrafických zinkových desek a pro výrobu presensibilovaných desek pro přípravu tištěných spojů v průmyslu elektrochemickém. Roztok obsahuje 70 až 90 % hmotnosti směsného organického rozpouštědla, s výhodou směs acetonu a cyklohexanonu, dále 5 až 25 % hmotnosti modifikovaného alternačního...

Spôsob analýzy ionogénnych zložiek solí alkylditiokarbamidových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 238910

Dátum: 16.03.1987

Autori: Lúčanský Dušan, Polonský Jozef, Obdržálková Jana, Pukáčová Anna Prom, Teren Ján

MPK: G01N 27/26, C07C 155/06

Značky: ionogénnych, zložiek, alkylditiokarbamidových, spôsob, kyselin, solí, analýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob analýzy ionogénnych zložiek solí alkylditiokarbamidových kyselín, vyznačujúci sa tým, že analýza ionogénnych zložiek, najmä alkylditiokarbamidanov, síranov, dusičnanov, chloridov, acetátov, amónia, etyléndiamínu, hexametyléntetramínu Na+, Mn2+, Zn2+, Co2+,3+ Fe2+,3+ Ni2+, Cu2+ Cd2+, Sn2+, Sb3+, Hg2+, Al3+ Cr3+ vo vode rozpustných a/alebo nerozpustných solí alkylditiokarbamidových kyselín po ich chemickom rozložení chelátotvornými látkami...

Rýchlotvrdnúca hydraulická zmes so zlepšenými reologickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238909

Dátum: 16.03.1987

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 24/02

Značky: vlastnosťami, rýchlotvrdnúca, zlepšenými, reologickými, hydraulická

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes podľa vynálezu okrem 100 dielov hlinitanového cementu, 3 až 30 dielov mletého vápna a/alebo vápenného hydrátu, 0,1 až 5 dielov regulátora tuhnutia, pozostávajúceho z organickej kyseliny obsahujúcej najmenej dve karboxylové skupiny, ako je napríklad kyselina etyléndiamíntetraoctová, a/alebo z rozpustného síranu dvojmocného kovu, ako je napríklad síran meďnatý a/alebo z anionaktívnej sulfonovanej organickej zlúčeniny, ako je napríklad...

Transmisně reflexní polariskop

Načítavanie...

Číslo patentu: 238908

Dátum: 16.03.1987

Autor: Macura Pavel

MPK: G01N 21/17

Značky: reflexní, polariskop, transmisně

Zhrnutie / Anotácia:

Polariskop pro experimentální analýzu napětí v oblasti pružných a plastických deformací je tvořen optickou lavicí, na jejím jednom konci je umístěn první světelný zdroj /1/ a v optické ose /S1/ průchozího světla je na optické lavici umístěn postupně polarizátor /2/ průchozího světla, první výsuvná čtvrtvlnová deska /3/ a měřený objekt sestávající nejméně z jednoho tvářecího nástroje /12/ a reálného tvářeného vzorku /10/ s opticky citlivou...

Nízkoodporový bezprepadový rošt pre zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 238907

Dátum: 16.03.1987

Autori: Strapek Milan, Beňa Ján, Bocko Jozef

MPK: F23H 13/00

Značky: rošt, nízkoodporový, bezprepadový, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru konštrukcie chemických zariadení. Rieši konštrukciu nízkoodporového bezprepadového roštu pre zariadenia s fluidizovanou postupujúcou a nehybnou vrstvou častíc tuhého materiálu. Podstatou nízkoodporového bezprepadového roštu je, že pozostáva z platne s rovnomerne rozmiestnenými otvormi, cez ktoré je prevlečené vlákno tak, že každým otvorom prechádza aspoň jedno vlákno, pričom hrúbka vlákna je 0,1 až 0,5 - násobok priemeru...

Způsob přípravy fluorovaných diazaalkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238906

Dátum: 16.03.1987

Autori: Dědek Václav, Hampl František, Horová Marči, Liška František

MPK: C07C 87/22

Značky: fluorovaných, způsob, diazaalkanů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy fluorovaných diazaalkanů obecného vzorce I a/nebo obecného vzorce II a/nebo obecného vzorce III, kde RF je fluoralkylová nebo chlorfluoralkylová skupina o počtu uhlíků 2 až 4, n = 2 až 10. Jeho podstata spočívá v tom, že se N, N, N´, N´-tetramethyl-1,omega-alkandiany obecného vzorce IV, kde n = 2 až 10, adují za iniciace ultrafialovým nebo gama - 60 zářením nebo organickými iniciátory na fluorované nebo chlorfluorované alkeny o...

Zařízení na sklizeň brambor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238905

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kapic Bohumil

MPK: A01D 21/04

Značky: zařízení, sklizeň, brambor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen na práce v zemědělství a má nahradit dnešní kombajny na brambory, které jsou složité, těžké, náročné na energii, mají pasivní vyorávací ústrojí, a proto nabírají ornici i s kameny, tvoří hroudy, poškozují bramborové hlízy, mají neúnosné ztráty a musí se provádět ruční přebírání na kombajnu. Vynález se týká zařízení na vyorávání - vybírání brambor aktivním vyorávacím ústrojím principu řetězové frézy, kde v dolní úvrati...

Způsob výroby trans 1-/4-/2-dimethylaminoethoxy/fenyl/-1,2-difenyl-1-butenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238904

Dátum: 16.03.1987

Autori: Jarý Jiří, Čapková Jindra, Čapek Karel

MPK: C07C 93/14

Značky: trans, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby trans isomeru 1-[4-/2-dimethylaminoethoxy/fenyl]-1,2-difenyl-1-butenu, kde trans isomerem je isomer s nesubstituovanými fenylovými skupinami v poloze trans, tj. látky vzorce I, při němž se zahřívá 1-[4-/2-dimethylaminoethoxy/fenyl]-1,2-difenyl-1-butanol vzorce II při teplotě 60 °C až do teploty varu kyseliny octové po dobu 2 až 8 hodin v roztoku kyseliny octové. Látka je použitelná při léčení rakoviny.

Chemicko-tepelná akumulačná špičková elektráreň s plynovou turbinou v otvorenom sekundárnom obehu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238903

Dátum: 16.03.1987

Autori: Sedlák Juraj, Füri Belo

MPK: H02J 15/00

Značky: sekundárnom, elektráren, chemicko-tepelná, turbínou, špičková, oběhu, akumulačná, otvorenom, plynovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru energetiky a rieši chemicko-tepelnú akumulačnú špičkovú elektráreň s plynovou turbínou v otvorenom sekundárnom obehu. Jej podstata je v tom, že ohrievače pracovnej látky sekundárneho obehu sú napojené na plynové turbíny sekundárneho obehu. Jej charakteristickým rysom je, že z akumulačného systému chemickej a tlakovej energie pracovná látka sa vedie do hlavného katalytického reaktora, v ktorom sa uskutoční chemická...

Indikátor pro kontrolu parní sterilizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 238902

Dátum: 16.03.1987

Autori: Svoboda Vlastimil, Hrbotická Eva

MPK: G01N 31/22

Značky: sterilizace, kontrolu, indikátor, parní

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká složení indikátoru pro kontrolu podmínek parní sterilizace. Indikátor je založen na principu vzniku sirníku olovnatého z výchozí směsi olovnaté soli, sirného květu a polymerního zahušťovadla za přítomnosti vodní páry. Za podmínek sterilizace přechází zbarvení indikátoru ze světle béžové do sytě hnědé. Tento indikátor se používá při kontrole dodržení podmínek parní sterilizace ve zdravotnictví.

Způsob výroby 4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238901

Dátum: 16.03.1987

Autori: Hermecz István, Nagy Gábor, Bernáth Gábor, Knoll József, Szentmiklósi Péter, Fülöp Ferenc, Mészáros Zoltán, Virág Sándor

Značky: derivátů, 4-oxo-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidinových, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-oxo-4H-pyrido [1,2-a]-pyrimidinových derivátů obecného vzorce I, jejich příslušných solí, jakož i kvarterních amoniových solí, se provádí tak, že se na derivát 2-aminopyridinu obecného vzorce II, nebo na příslušnou sůl této sloučeniny s kyselinou působí esterem beta-ketokyseliny obecného vzorce III, v přítomnosti kondenzačního činidla kyselé povahy, načež se vzniklá sloučenina obecného vzorce IV popřípadě redukuje, nebo se...

Prostředek pro kotvení stromů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238750

Dátum: 16.03.1987

Autor: Jurenka Jan

MPK: A01G 17/04

Značky: prostředek, stromů, kotvení

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro kotvení stromů je určen k využití v zemědělství, sadovnictví, zahradnictví apod., a zejména je výhodný pro pěstování stromů a stromořadí ve městech. Prostředek pro kotvení stromů sestává z pryžového pásu U profilu, opatřeného po vnitřní straně příčným žebrováním, odstřiženého a stočeného v pouzdro, příchytné kovové pásky, kotvícího lana a systému nejméně tří pevných bodů. Při zakotvení umožní pružnost lanka a elastičnost pryže...