Archív za 1987 rok

Strana 302

Způsob stanovení vlivu grafitizace litiny na výsledky její opticko-emisní spektrometrické analýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239629

Dátum: 16.03.1987

Autori: Skoenek Jan, Eech Oldoich

MPK: G01N 21/31, C21C 1/08

Značky: opticko-emisní, spektrometrické, způsob, výsledky, vlivů, grafitizace, analýzy, litiny, její, stanovení

Text:

...podle vztahuCwli koncentraci i-tého prvku, nalezenou u prvého vzorku s hmot. grafitickěho uhlíku rovným nule,CGi koncentraci i-tého prvku, nalezenou u druhého vzorku s 2 hmot. grafitického uhlíku gG,/ gv hmot. grafitického uhlíku v analyzovaném vzorku, přičemž skutečná koncentrace i-tého prvku cvli skut se z nalezení koncentrace cvłi al vypočítá podle vztahuZpůsob podle vynálezu byl proveden se dvěma vzorky W a G.základní materiál pro...

Zařízení k osečkování listů a letorostů vinné révy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239628

Dátum: 16.03.1987

Autori: Bebejová Helena, Kadaoka Jioí, Gajdoš Miroslav, Oíha Jioí

MPK: A01G 17/02

Značky: vinné, listů, révy, osečkování, zařízení, letorostů

Text:

...pracovníkem. zařízením je dosahována vysoká Výkonnost, která odpovídá výkonnosti při osečkování 25 až 30 manuálních pracovníků.Zařízení je možno použít takřka za každého počasí, zatímco ruční Dsečkování bylo možno provádět pouze za příhodného počasí. Zařízení je možno nasadit i v prodloužených směnách,čímž se zvyšuje směnová i sezönní Výkonnost, zkracuje agrotechnická lhüta bez nároků na manuální pracovníky. Jelikož je vyloučen vliv...

Žáruvzdorné feritické oceli pro tváření za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239627

Dátum: 16.03.1987

Autori: Zbooílek Aleš, Cach Jioí, Trojan Miroslav, Pavlusik Peter

MPK: C22C 38/28

Značky: feritické, oceli, tepla, žáruvzdorné, tváření

Text:

...plánů při válcování a rovněž i způsob ochlazování materiálu po válcování. Tyto způsoby omezuji následky obtížné tvářitelnosti, avšak neřeší přičinu spočívající v pevnosti a jakosti hranic zrn, zejménaUvedené nevýhody odstraňuje feritická žáruvždorná ocel podle vynálezu, která obsahuje v hmotnostnich množstvích 0,01 až 0,2 uhliku, Štopy až 1,0 manqanu, stopy až 2,0 kře míku, 13 až 28 chromu, případně stopy až 1,5 8 hliníku a stopy až...

Textilní plášť na podzemní kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 239626

Dátum: 16.03.1987

Autori: Drda Rostislav, Smejkal Vilém, Mrázek Dušan

MPK: D04H 13/00, E04H 9/12

Značky: plášť, podzemní, textilní

Text:

...čelní stěnu 5 pomocí nezakreslených šroubů a pásnic.Způsob montáže podzemního krytu 2 textílního pláště, který sestává ze čtyř základních snadno montovatelných dílů, je následující.Do vyhloubené jamy je umístěna vana 1, k níž se po vestavění jakékoli pevnostně vyhovující nosné konstrukce (nejlépe z vylehčených kovových oblouků) pripojí pomocí našitých smyček 2 střešní část g s výztuhou 3, čelní stěnou 3 a zadní stěnou Q. Smyčky 2 se...

Sloupková paleta pro uložení a opracování odlitků a výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239625

Dátum: 16.03.1987

Autor: Zátopek František

MPK: B65D 16/22

Značky: sloupková, odlitků, výkovků, paleta, uložení, opracování

Text:

...v tom, že paleta je opatřena zařízením pro upínání dále opracovávaných a zušlechřovaných odlitků na plochy, které nebudou opracová~ vány a zušlechtovány, a s upnutým odlitkem je možno v zařízení otáčet do libovolné polohy a v této poloze fixovat za účelem vykonání příslušných operací. V této paletě je možno pro~ vést transport odlitků k dalším operacím až po konečnou montáž s možností skladování V paletěPříklad zařízení je znázorněn na...

Zařízení pro biologické čištění splaškových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 239624

Dátum: 16.03.1987

Autor: Nimec Dalibor

MPK: C02F 3/00

Značky: čištění, biologické, zařízení, splaškových

Text:

...částí bioloqického filtru, čímž se urychluje proces filtrace splaškové vody aerohními mikroorganismy.Uspořádání filtrační nádrže s biologickým filtrem tvořeným trubkovou náplní se zvětšeným aktivním povrchem vytváří příznivé podmínky pro biologicky velmi účinné dvojí promývání filtrové náplne, kterou prochází jak spojovacím potrubím přiváděná předčištěná aplašková voda, tak i její vyčištěná část, vytlačovaná po průtoku z akumulačního...

Skládací prostorová buňka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239623

Dátum: 16.03.1987

Autori: Staoka Karel, Dvorský Pavel, Jeništa Václav, Janů Karel

MPK: E04B 1/48

Značky: prostorová, skládací, buňka

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že každá vertikální stěna je ze dvou rozdílně velkých dílů, kde menší díly vertikálních stěn jsou se stropní a podlahovou stěnou spojeny pevné a jejich větší díly se stropní a podlahovou stěnou klouby.Výhodou skládací prostorové buňky podle vynálezu je to, že při jejím složení doléhá stropní a podlahová stěna na menší díly vertikálních stěn, které tak vytvářejí rozpěrné sloupky a větší díly vertikálních stěn...

Hybridní nádržová buňka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239622

Dátum: 16.03.1987

Autori: Sedláeek Jioí, Velkoborský Karel, Kaštyl František, Mrlík Bohumil, Odstreil Jioí, Sopoušek Ladislav

MPK: B65D 88/00

Značky: nádržová, hybridní, buňka

Text:

...může být provedeno propojení skladovacích prostoru. Připojení táhel k vodorovným výztuhám je uskutečněno pomocí zeber.Hybridní nádržovą buňka se svým tvarovým uspořádáním přibližuje k výhodám hranaté nádrže z hlediska využití stavební plochy a z hlediska úspory materiálu se blíží k výhodám víceválcových nádrží. seřazením několika buněk vedle sebe potom vytvoří mnohabuňkovou skladovací nádrž, která plně vyhovuje jak pevnostním požadavkům, tak i...

Kombinovaná chladicí výplň

Načítavanie...

Číslo patentu: 239621

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kováo Josef

MPK: F28F 25/08

Značky: kombinovaná, výplň, chladicí

Text:

...spodním okraji mezi nosnými trámky jsou desky nosné vrstvy spojeny šroubovými spojkami. Na svém horním okraji jsou desky nosné vrstvy pospojovány hřebenovými spojkami,kdy opět jednotlivé desky jsou zasunuty do jejich zářezů a hřebenové spojky jsou rozmístěny tak, že slouží svou vodorovnou úložnou plochou zároveň jako podpory pro chladící výplň z umělé hmoty, která je sestavena z jednotlivých vzájemně rovnoběžných desek v řadě za...

Zařízení k omezení pulsací průtoku jednofázové nebo dvoufázové tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239620

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kalásková Olga, Veverka Václav, Kremlieka Antonín, Kadleeík Jaroslav

MPK: F22B 37/26

Značky: jednofázové, omezení, pulsací, tekutiny, dvoufázové, průtoku, zařízení

Text:

...je alespoň jedna přepážka umístěna mezi plným trámcem, horním dnem, stěnou válcové komory a výstupní trubkou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po výšce sahá přepážka plného trámceVýhodou zařízení podle vynálezu je to, že zamezí pulsacím a současně s minimálním hydraulickým odporem dosáhne plynule změny směru proudící tekutiny.Příklad provedení zařízení k omezení pulsací průtoku jednofázové nebo dvoufázové tekutiny podle vynálezu je...

Prostředek k medikaci krmiv pro hospodářská zvířata s růstově stimulačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239619

Dátum: 16.03.1987

Autori: Soueek Jan, Poikryl František, Tesárek Jioí, Halámek Emil, Kellner Josef

MPK: C07D 241/52, A23K 1/16, A61K 31/495...

Značky: krmiv, hospodářská, medikaci, zvířata, prostředek, růstově, stimulačním, účinkem

Text:

...povrchově aktivnich látek, jako jsou neionogenní,kationaktivní anebo anionaktivní tenzidy s dobrými emulgačnĺmi, dispergačními a smáčecimi vlastnostmi, popřipadě jejich směsi. Povrchově aktivní látky mohou také tvořit součást premixů a krmných směsi a mohou být zvoleny z velkého počtu známých sloučenin. Tenzidy se přidávaji v množství 0,5 až 10 kg na tunu krmiva.Aplikační formy synergické směsi podle vynálezu, jako jsou obvyklé veterinárni...

Tekutá minerální krmná přísada a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239618

Dátum: 16.03.1987

Autor: Liška Jaroslav

MPK: A23K 1/175

Značky: její, kŕmna, způsob, tekutá, výroby, minerální, prísada

Text:

...roztoku tekuté minerální krmné přisady a použitelnost v jakémkolivnapajecím systému bez nebezpečí ucpávání trysek. Neprobíhá-li způsob výroby přesně ve vymezeném sledu, roztok přísady není stálý.Tekutá minerální krmná přísada podle vynálezu se používá jako přídavek do pitné vody eventuálně do krmiva jako zdroj potřebných druhů makroprvků a mikroprvků V optimálních poměrech podle stanovených zooveterínárních dávek. Jejím použitím není nutné...

Styk pro železobetonové konstrukce pozemních a inženýrských staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 239617

Dátum: 16.03.1987

Autori: Prosecký Jaroslav, Macku Jaroslav

MPK: E04B 5/43

Značky: inženýrských, pozemních, konstrukce, staveb, železobetónové

Text:

...usměrnění napětí v tahu, hlavním tahu a ve smyku pomocí šikmé spáry a vložky, uložené ve spáře s případnou změnou tuhosti, je spojení vytvořeno pomocí ocelové výztuže s vyloučením případných nepřesností uložení konstrukcí na konzolách, kdy vzhledem k velkým podporovýmtlakům má každý výkyv v uložení značný Vliv na namáhání, a tím i únosnost styků.Zvláště výhodné je použití nového styku pro prefabrikované betonové konstrukce s velkou únosnosti...

Stavebnicový gravitační snímač dávkovaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239616

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kooaoík Milan

MPK: G01F 11/00

Značky: materiálů, dávkovaného, snímač, stavebnicový, gravitační

Text:

...Variabilnĺm sestavením převodu umožňuje snímat odpovídající jednotkové množství prošlého materiálu, přestože počet otáček bubnu či válce transportního pasu váhového dávkovače není jednotkový a neodpovídá celým otáčkám a odstraňuje tak použití elektronických obvodů či programovacího relé, nebo složitých převodu mechanických.Dále zjednodušuje zapojení na magnetické systémy impulsních počitadel a odstraňuje nutnost používat odpojovacích či...

Zařízení k zavádění vlákenných útvarů, zvláště přízí do zaplétací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 239615

Dátum: 16.03.1987

Autor: Skooep František

MPK: B65H 69/06

Značky: zařízení, přízí, komory, zaplétací, zavádění, útvaru, zvláště, vlákenných

Text:

...l, opatřeným zviřovacími můstky 3, 3. V zaplétací komoře l je vytvořen tlakový kanál 3 se středovým přívodem 3 pro tlakový vzduch. Tlakový kanál Q se uzavře přesunutím dílu l, přičemž se zároveň dostavaji do pracovní polohy i zviřovací mústky g, 2, tj. jejich třídy se účelně ustaví proti dvěma ústím tlakového kanálu l.Po obou stranách tlakového kanálu 3 jsou uspořádány nüžky §, §, jejichž čelisti jsou vůči podélné ose tlakového kanálu v...

Způsob vytápění rotačních pecí pevnými palivy a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239614

Dátum: 16.03.1987

Autor: Ružieka Hynek

MPK: F27D 13/00

Značky: vytápění, zařízení, způsob, rotačních, palivy, pecí, pevnými, způsobu, provádění

Text:

...jeho povrch je ve srovnání s ležící vrstvou mnohonásobne větší.V činnosti je známým způsobem i chladič § slínku a rotační pec §, z níž vypálený slínek vypadává na rošt 1 chladiče § slĺnku, je jím posunován, zespodu profukován chladicím vzduchem,chlazen, přičemž se chladící vzduch vysoce předehřívá. Předehřátý vzduch se v chladiči § slínku nad roštem 1 dělí na dvě části Jedna část vstupuje vlivěm podtlaku v rotační peci Éžárovou hlavou A do...

Způsob úpravy polotovarů pro trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239613

Dátum: 16.03.1987

Autori: Soukup Ladislav, Dlabaja Emil

MPK: C21D 1/74, C21D 9/08

Značky: způsob, polotovarů, trubky, úpravy

Text:

...Po žíhání v ochranné atmosféře před válcováním za studena se odstraní vnitřní povrchová vrstva elektrochemicky nebo chemicky, například ve směsi kyselín.Výhodou řešení podle vynálezu je především vyšší kvalita výrobku z takto připraveného polotovaru. To má za následek širší uplatnění a poskytuje vyšší záruky bezpečnosti při uplatñování výrobku, například pro účely jaderné energetiky. Další výhodou je snížení materiálových a energetických...

Způsob hodnocení zdravotního stavu vegetace

Načítavanie...

Číslo patentu: 239612

Dátum: 16.03.1987

Autor: Klír Jioí

MPK: G02F 1/23, A01G 7/06

Značky: zdravotního, vegetace, způsob, stavu, hodnocení

Text:

...Q a lg obou snímků lg, ll se nachází zdravý, nepoškozený strom, zatimco V identiokých bodech gg a gg obou snímků se nachází odumřelý strom. Zdravý strom na obr. 1 je charakterizován vysokým činitelem odrazu v pasmu 0,83 gum. V pozitivu se tedy bude bod 2 jevit jako světlý, projde jim tedy větší množství světla a poněvadž se promitá pod zeleným filtrem, dopadne do bodu 33 velká složka zeleného světla.V pásmu 0,66 gum zobrazeném na pozitivní...

Přímočará a křížová ovládací hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239611

Dátum: 16.03.1987

Autor: Prosecký Jaroslav

MPK: H01H 25/06

Značky: křížová, hlavice, ovládací, přímočará

Text:

...v nárysu příklad provedení ovládací hlavice pro přímočaré a křížové ovládání spínacích komponentú a na obr. Z je tato hlavice zobrazena v bokorysu.Přímočará a křížová ovládací hlavice podle obr. 1 a 2 sestává z ložiska É, které je pevně ukotveno na konstrukcí, ve kterém je otočně, v radiálním směru Ě, uložena trubka l. Proti pohybu v axiálním směru A je trubka l aretována kroužkem lg a přírubcu g, kde příruba g je na trubce l pevně...

Způsob strojního leštění ploch skleněných mnohostěnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239610

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kooaoík Milan

MPK: B24B 9/08

Značky: leštění, strojního, sklenených, způsob, mnohostěnů, ploch

Text:

...s relativně malou přesností o určitou hodnotu menší. vynález lze aplikovat na již používané lešticí stroje, například na-stroje s válcovými nástroji, které se používají k leštění lustrových hlaviček.Příklady zařízení, na nichž lze leštit plochy skleněných mnohostěnů způsobem podle tohoto vynálezu, jsou naznačeny na přiložených výknesech. Na obr. 1 je schematický nárys stroje s válcovým lešticím nástrojem, na který jsou přitlačovány skleněné...

Zařízení pro nanášení základní lepící hmoty pod polyetylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 239609

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kratochvíla Ladislav, Slánský Bohuslav, Juránek Josef

MPK: B05C 3/08

Značky: nanášení, základní, hmoty, zařízení, lepicí, polyetylen

Text:

...vnitřním vybraní redukčního elementu je uložen výstupní stěrací kalibr sevřený přítlačným prstencem, závitově spojený s redukčním elementem. Mezi vstupní a výstupní hlavicí je vloženo pouzdro, tvořené dvěma soustřednými trubkami, které mají po svém obvodu řadu vzájemné si odpovídajících otvorú, přičemž alespoň jedna z trubek je uložena otočně. iZařízení podle vynálezu je ve srovnání s vysokotlakými hnětači jednoduché a energetickyméně náročné....

Elektrický vícenásobný zasouvací spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 239608

Dátum: 16.03.1987

Autor: Jordán Jaroslav

MPK: H01R 13/64, H01R 13/432

Značky: vícenásobný, zasouvací, elektricky

Text:

...částmi stěn vidlice. Přiostisknutí těchto vybavovacich křidélek se aretační části stěn s ozuby vyhnou směrem ven á tím uvolni aretaci.Na připojených výkresech je znázorněno přikladné provedení šestinásobného zasouvaciho spoje pro válcové koliky a dutinky podle tohoto vynálezu, kde představuje obr. 1 boční pohled na zásuvku, obr. 2 středový řez zásuvkou, obr. 3 boční pohled na vidlici, obr. 4 středový řez vidlici, obr. 5 půdorys vidlice....

Zapojení generátoru grafických obrazových barevných signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239607

Dátum: 16.03.1987

Autori: Záhejský Jioí, Stejskal Jan, Linhart Petr, Llnhart Rudolf

MPK: H04N 9/07

Značky: generátoru, zapojení, barevných, grafických, signálu, obrazových

Text:

...druhé grafické paměti 2 a s adresovým vstupem lg třetí grafické paměti lg.serializační vstup lg třetí grafické paměti lg je spojen se serializačním vstupem gg první grafické paměti §, se serializačním vstupem gg druhé grafické paměti 2 a se serializačním výstupem 23 synchronizačního bloku 3. Hodinový výstup gg synchronizačního bloku 3 je spojen s hodinovým vstupem gg grafického procesoru l. Parámetrový vstup li grafického procesoru l je...

Stolní hokej

Načítavanie...

Číslo patentu: 239606

Dátum: 16.03.1987

Autor: Gattnar Oddej

MPK: A63E 7/06

Značky: hokej, štôlni

Text:

...větším průměrem. Tyto nástavce jsou zpravidla provedeny z umělé hmoty, která časem praská. Casto nástavec z hřídele sjede. To vše brání plynulému průběhu hry.Výše uvedené nevýhody nema stolní hokej, zahrnující hrací plochu s vodicími drážkami usměrňujícími pohyb hráčů, přičemž tyto vodicí drážky jsou zakřivené a vodicí drážky soupeřících hráčů jsou s výhodou alespoň v některých úsecích od sebe vzdáleny tak, že se dráhy hokejek hráčů alespoň...

Zařízení k měření ulehlosti a vlhkosti půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239605

Dátum: 16.03.1987

Autori: Pekarik Marian, Minczinger Štefan, Baránková Edita, Kalvoda Vladimír, Frimm Richard

MPK: G01N 33/24

Značky: měření, zařízení, půdy, vlhkosti, ulehlosti

Text:

...v důsledku velmi proměnlivých fyzlkálních vlastností püdy na jednotlivých měřených místech.Nedostatky stávajících řešení zařízení pro měření ulehlosti půdy a její vlhkosti jsou V podstatné míře odstraněny zařízením podle vynálezu pro měření ulehlosti a vlhkosti půdy,jehož podstata spočívá v tom, že držák, uložený čepem ve slupicą je ve své spodní části opatřen pracovním orgánem, přičemž držák je v horní části opřen o siloměrný člen a ve...

Způsob stabilizace vysoce citlivých fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239604

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kotek Jioí, Révus Miloš, Baxa Jozef, Koš?álik Milan

MPK: G03C 1/34, G03C 1/30

Značky: emulzí, vysoce, způsob, stabilizace, citlivých, fotografických

Text:

...kg emulze obsahující 45 g Ag. Emulze se spolu se želatinovou ochrannou vrstvou, obsahující obvyklé přísady a 3,5 ml 5 vodného roztoku 2-hydroxy-4,6-dichlor-1,3,5-triazinu, polije na triacetátovou podložku. Pořízené senzitogramy se vyvolaji podle ČSN 66 6403.Jako srovnávacích zkoušek se použije tatáž panchromaticky sensibilizovaná emulzeah neobsahujíci roztok sodné soli 2-hydroxy-4,6-dichlor-1,3,5-triazinu a roztok laurylalkoholu kondenzovaného...

Průtokový měřič mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239603

Dátum: 16.03.1987

Autor: Oachaj Eugen

MPK: G01F 1/72, G01F 11/28

Značky: průtokový, měřič, mléka

Text:

...které otevírají a uzavírají otvory ve dnech nádob, umístěnými na táhlu ventilů. Ventily/jsou-otevírány a uzavírány elektromagnetem na pokyn snímače hladiny. Možnost přesného měření i v podtlaku zajišřují otvory v obou nádobách, které vyrovnávají podtlak na stejnou úroveň ve všech částech měřiče. Měření se děje cyklickým plněním a vyprazdňováním A odměrné nádoby.Zapojením měřiče do okruhu dojicího zařízení se umožní měření nadojeného mléka od...

Zapojení aktivního převodníku střídavého proudu na stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239602

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kvietok Anton

MPK: H02M 7/12

Značky: střídavého, zapojení, převodníku, napětí, stejnosměrné, proudu, aktivního

Text:

...pólu zenerovy diody, zatímoo druhý pól Zenerovy diody je spojen se stŕedním vývodem vinutí přímo.Hlavní předností zapojení je, že přenos výkonu přes proudový transformátor je velmi nízký, neboč potřebný přenášený výkon je dán pouze ztrátami na usměrňovacíoh diodách. Proto je v tomto případě výhodnější použít například spínací germaniové diody jak v müstkovém zapojení, tak i v dvoucestném usmrňovači. zapojení umožňuje, aby proudový...

Způsob výroby surového železa a ferroslitin ve sklopném ocelářském agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239601

Dátum: 16.03.1987

Autori: Oachaj Eugen, Kvietok Anton, Ce1uch Ján

MPK: C21B 11/00

Značky: agregátu, výroby, železa, způsob, sklopném, ocelářském, ferroslitin, surového

Text:

...vynálezu ze vsázky, tvořené železnou rudou, aglomerátem, peletami nebo jejich vzájemnou kombinací, její redukcí redukčnim plynem, jehož podstata spočívá v tom, že redukce se provádí zplodínami vzniklými nedokonalým spalováním uhlovodíků přiváděných do hutnického agregátu hořáky s kyslíkem a snižování množství křemíku, fosforu a síry v surovém železu foukáním prachového vápnaVýhodou způsobu výroby surového železa podle vynálezu je to, že...

Syn-forma hydrochloridu 2-methoxyimino-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetylchloridu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238950

Dátum: 16.03.1987

Autori: Novák Ludvík, Mandel Martin

MPK: C07D 277/40

Značky: syn-forma, hydrochloridu, výroby, 2-methoxyimino-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetylchloridu, způsob, její

Zhrnutie / Anotácia:

Syn-forma hydrochloridu 2-methoxyimino-2-/2-amino-1,3-thiazol-4-yl/acetylchloridu a způsob její výroby. Uvedená nová látka je velmi výhodným novým výchozím produktem syntézy polosyntetických, tzv. aminothiazolových beta-laktamových antibiotik se širokým spektrem účinnosti
vyrábí se chlorací bezvodé syn-formy kyseliny 2-methoxyimino-2-/2-amino-1,3-thiazol-4-yl/octové.

Deriváty alifatických aldehydů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238949

Dátum: 16.03.1987

Autori: Romaňuk Miroslav, Kovalev Boris, Konjuchov Valerij, Streinz Ludvík, Vrkoč Jan

MPK: C07C 109/097

Značky: jejich, deriváty, alifatických, způsob, aldehydů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty alifatických aldehydů obecného vzorce I, kde R1 je zbytek nerozvětveného nebo rozvětveného necyklického uhlovodíku s 7 až 20 atomy uhlíku a jednou až čtyřmi dvojnými vazbami, A je skupina obecného vzorce nebo N-pyridinioacetylová skupina, kde R2 je alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, X je atom halogenu a způsobu jejich přípravy. Deriváty se používají pro přípravu prostředků uvolňujících feromony pro monitoraci, masový odchyt nebo desorientaci...

Způsob selektivního kvantitativního odměrného stanovení fosfornanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238948

Dátum: 16.03.1987

Autori: Roušalová Blanka Rndr, Novák Josef

MPK: G01N 31/16

Značky: selektivního, způsob, fosfornanů, kvantitativního, odměrného, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu selektivního kvantitativního odměrného stanovení fosfornanů ve vodném roztoku vedle fosforitanů, fosforečnanů a organických látek na bázi alfa-hydroxykyselin oxidimetrickou titrací železnatých iontů vzniklých oxidací fosfornanů železitou solí v přítomnosti heterocyklických ligandů s konjugovanou dvojnou vazbou -N-C-C-N za katalýzy stříbrnými ionty v kyselém prostředí. Vynález je využitelný zejména při kontrole vyčerpání...

Kationaktivní tenzid

Načítavanie...

Číslo patentu: 238947

Dátum: 16.03.1987

Autori: Bechtold Ludvík, Vácha Jaroslav, Kršňák František, Raif Zdeněk

MPK: C11D 1/62

Značky: tenzid, kationaktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Kationaktivní tenzid, určený převážně pro přípravu prostředků se změkčující, antistatickou a antimikrobiální účinností. Kationaktivní tenzid, připravený na bázi alifatického alkoholu, epichlorhydrinu a terciárního alifatického aminu, je tvořen hmotnostně 20 až 60 % kvarterní amoniové soli obecného vzorce, kde R značí alkyl se 4 až 22 atomy uhlíku v řetězci, X je ze 60 až 95 % vodík a z 5 až 40 % skupina, kde m značí 1 až 3, R1,2,3 je alkyl s...

Kapalný dezinfekční detergent

Načítavanie...

Číslo patentu: 238946

Dátum: 16.03.1987

Autori: Šimek Stanislav, Prachař Otakar, Kršňák František, Raif Zdeněk

Značky: detergent, kapalný, dezinfekční

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem je dezinfekční prostředek, vhodný zejména pro zdravotnická zařízení, komunální hygienu, případně dezifekční namáčení. Tohoto cíle se dosáhne podle vynálezu kapalným dezinfekčním detergentem, který obsahuje hmotnostně 2 až 20 % kationaktivního tenzidu vzorce I případně jejich směsi, kde R značí alkyl se 4 až 22 atomy uhlíku v řetězci, n značí 2 až 10, X je z 60 až 95 % vodík a z 5 až 40 % skupina, kde m značí 1 až 3, R1,2,3 je alkyl s...

Kapalný změkčovací prostředek s antistatickou a antimikrobiální účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 238945

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kršňák František, Raif Zdeněk

MPK: C11D 1/835

Značky: změkcovací, prostředek, kapalný, antistatickou, antimikrobiální, účinnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalný změkčovací prostředek s antistatickou a antimikrobiální účinností, vhodný zejména do poslední máchací lázně. Cíle se dosáhne kapalným změkčovacím prostředkem, který obsahuje hmotnostně 2 až 30 % kationaktivního tenzidu I obecného vzorce kde R značí alkyl s 8 až 22 atomy uhlíku v řetězci, n značí 2 až 10, X je ze 60 až 95 % vodík a z 5 až 40 % skupina II, kde m značí 1 až 3, R1,2,3 je alkyl s počtem uhlíku 1 až 4 anebo hydroxyalkyl se 2...

Způsob výroby imidu kyseliny o-sulfobenzoové vysoké čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 238944

Dátum: 16.03.1987

Autori: Louda Miloš, Lásková Soňa

MPK: C07D 275/06

Značky: čistoty, způsob, imidu, o-sulfobenzoové, kyseliny, výroby, vysoké

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby imidu kyseliny o-sulfobenzoové /sacharinu/ vysoké čistoty oxidací o-toluensulfonamidu a následujícím frakčním srážením roztoku vzniklých sodnodraselných solí o-sulfamoylbenzoové kyseliny okyselením kyselinou chlorovodíkovou, vyznačující se tím, že druhá frakce se sráží za horka při teplotě 85 °C až 95 °C.

4-(3-alkylamino-2-hydroxypropoxy)-3-(alkoxymethyl)-propiofenóny a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238943

Dátum: 16.03.1987

Autori: Čižmáriková Ružena, Dingová Anna, Kozlovský Ján, Borovanský Alois, Béderová Eva, Švec Pavel

MPK: C07C 91/22

Značky: 4-(3-alkylamino-2-hydroxypropoxy)-3-(alkoxymethyl)-propiofenóny, spôsoby, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nových 1-aryloxy-3-amino-2-propanolov všeobecného vzorca I kde R1 je nasýtený alebo rozvetvený alkyl s 1-10 atómami uhlíka a R2 znamená rozvetvený alkyl s 3-4 atómami uhlíka /izopropyl, terc. butyl/a 4 spôsobov prípravy týchto zlúčenín. Pripravené látky vykazujú betalytickú a antiarytmickú účinnosť. U vyšších analógov bola zistená povrchová lokálno anestetická a antimikróbna aktivita. Využitie týchto látok sa predpokladá v...

Tavné lepidlo pro přípravu vinylkovových laminátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238942

Dátum: 16.03.1987

Autori: Zvoníček Josef, Peremský Pavel, Čada Oldřich

MPK: C09J 3/14

Značky: laminátu, tavné, přípravu, vinylkovových, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Tavné lepidlo pro přípravu vinylkovových laminátů obsahuje 100 hmotnostních dílů kopolymeru etylenvinylacetátu s obsahem vinylacetátu 10 až 50 % hmotnostních, 120 až 150 hmotnostních dílů modifikační pryskyřice, kterou formaldehydová nebo fenolpropanformaldehydová nebo difenolpropanformaldehydová pryskyřice modifikovaná kalafunou směsného esteru glycerinu a aduktu pryskyřičných kyselin s anhydridem dikarboxylové kyseliny, glycerinesteru nebo...

Způsob čištění 2-merkapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238941

Dátum: 16.03.1987

Autori: Svoboda Michal, Martvoň Augustín, Rybár Alfonz, Horsák Ivan

MPK: C07D 285/12

Značky: způsob, 2-merkapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazolu, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu čištění 2-merkapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazolu vzorce I. Sloučenina vzorce I se používá jako meziprodukt při výrobě polosynthetického antibiotika "Cefazolinu", který má široké spektrum účinku proti Gram-negativním i Gram-pozitivním bakteriím. Čistota sloučeniny vzorce I má rozhodující vliv na kvalitu finálního produktu a čisticím operacím je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost. Způsob čištění sloučeniny vzorce I spočívá...

Způsob výroby kopolymerů propylenu s polyétery

Načítavanie...

Číslo patentu: 238940

Dátum: 16.03.1987

Autori: Majerová Karla, Kimmer Dušan, Kučera Miloslav

MPK: C08G 81/02

Značky: polyétery, způsob, kopolymerů, výroby, propylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba kopolymerů propylenu s polyétery. Na řetězcích polypropylenu se v prostředí nedezaktivujícím ionty generují oligomerními dikationty kationtová centra, s nimiž se potom nechá reagovat při teplotě 250 až 350 K roztok polyéteru nebo směsi polyéterů.