Archív za 1987 rok

Strana 296

Zařízení pro ovládání otočných hřídelů vulkanizačního lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234162

Dátum: 01.04.1987

Autori: Sommer Emil, Mück Lumír, Obrátil Jan

MPK: B29H 5/20

Značky: ovládání, vulkanizačního, zařízení, otočných, hřídelů

Zhrnutie / Anotácia:

Toto zařízení ovládá v případě signálu k zastavení a otevření vulkanizačního lisu přetáčení otočných hřídelů do výchozí polohy, čehož je dosaženo západkou a stavitelnou narážkou.

Kombinovaný analogově-číslicový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 234161

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kudrnovský Miroslav, Dolejš Zdeněk

MPK: H03K 13/02

Značky: převodník, analogově-číslicový, kombinovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektronických měřicích přístrojů. Vynález řeší problém zvýšení rychlosti převodu a přesnosti analogově-číslicových převodníků používajících monolitických číslicově-analogových převodníků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že analogově-číslicový převodník pracující metodou postupných aproximací, používá kombinace monolitického a diskrétního číslicově-analogového převodníku, přičemž počet bitů tohoto analogově-číslicového...

Jednofázový zvárací transformátor pre strednofrekvenčné zváracie zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234160

Dátum: 01.04.1987

Autori: Čierny Pavel, Bartek Ján, Kukučka Vendelín

MPK: H01F 31/06

Značky: jednofázový, zdroje, zváracie, zvárací, strednofrekvenčné, transformátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavby transformátorov pre strednofrekvenčné zváracie zdroje. Transformátor pozostáva z feritového magnetického obvodu na jadrá ktorého sú umiestnené cievky vinutia. Chladiace kanály medzi cievkami a jadrami sú vymedzené vnútornými a vonkajšími kruhovými tyčami, umiestnenými pravouhlými výrezmi na bočné hrany jadier. Podľa vynálezu konce vonkajších kruhových tyčí prečnievajú cez konce jadier a sú prostredníctvom na ne...

Přechodový výztužný kus

Načítavanie...

Číslo patentu: 234159

Dátum: 01.04.1987

Autori: Prokop Vladimír, Stejskal František, Prchal Jozef, Kordula Miroslav

MPK: F27D 1/16

Značky: přechodový, výztužný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká přechodového výztužného kusu a řeší přechod mezi reakčními trubkami a kolektory v radiační části trubkových pecí. Přechodový výztužný kus je duté rotační těleso, jehož tvar je dán kombinací vnitřního kužele a vnějších vrcholy protilehlých kuželů, mezi kterými je válcová část. V horní části je ukončen horním kuželem, který přechází do anuloidu a v dolní části prostorově zborcenou plochou ukončenou výběhem. Jeho podstata spočívá v...

Zásobník prístrihov so spodným odberom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234158

Dátum: 01.04.1987

Autori: Rybánsky Pavol, Kalina Peter, Kahanec Stanislav, Antony Karol

MPK: B65G 47/90

Značky: prístrihov, spodným, zásobník, odberom

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník prístrihov je určený na vytváranie technologickej zásoby polotovarov - prístrihov na vstupe do automatizovaných technologických pracovísk pri manipulácii s priemyselnými robotmi a manipulátormi. Zásobník prístrihov pozostáva z otočnej dosky s pohonom, ktorá je pripevnená na ráme, ktorý je spojený s pevnou doskou s výrezom a otvormi, nad ktorými sú upevnené vodítka s prístrihmi. Takto vytvorený zásobník je výškovo prestaviteľný na...

1,1,3-trichlor-3-fenylbutan a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234157

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hájek Milan, Poštolková Věra

MPK: C07C 17/02, C07C 19/02

Značky: způsob, výroby, 1,1,3-trichlor-3-fenylbutan

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je 1,1,3-trichlor-3 fenylbutan a způsob jeho výroby, spočívající v tom, že se chloroform, -metylstyren, prášková měď á 1,10-fenantrolin-monohydrát smísí v molárním poměru 5:1:0,02 až 0,05:0,04 až 0,10 ku směsi se případně přidá 1 mol kysličníku vápenatého na 1 mol -metylstyrenu a vzniklá směs se za míchání v atmosféře inertního plynu jako je dusík zahřívá za normálního tlaku při 60 až 66 °C či za tlaku zvýšeného na 0,8 až 1,0...

Způsob přípravy houbovitých syntetických hydrogelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234156

Dátum: 01.04.1987

Autori: Štol Miroslav, Lopour Petr, Cífková Irena

MPK: C08F 20/10, A61K 9/10, C08F 20/56...

Značky: hydrogelů, syntetických, přípravy, způsob, houbovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy houbovitých syntetických hydrogelů se zlepšenými mechanickými a biologickými vlastnostmi, vhodných zejména pro lékařské účely, vyznačený tím, že hydrofilní monomer nebo směs monomerů, vybraných ze skupiny monomethakrylátů, popřípadě monoakrylátů diolů nebo polyolů nebo polyoléterů, dále akrylamidu nebo methakrylamidu a jejich N-mono- či N, N-disubstituovaných alkylderivátů, obsahující až 5 % hmot. příslušného síťovadla, se...

Způsob třídění kukuřičných klíčků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234155

Dátum: 01.04.1987

Autor: Stejskal Břetislav

MPK: B07B 4/08

Značky: kukuřičných, způsobu, tohoto, zařízení, klíčků, způsob, provádění, třídění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob třídění kukuřičných klíčků suchou cestou za pomoci sítového a vzduchovného třídění spočívá v současném třídění kukuřičných klíčků, které jsou pomocí proudu vzduchu nasměrovaného proti pohybu kukuřičné drtě unášeny na vzduchovém polštáři na určené místo, v současném vytřiďování těžších částí kukuřičného jádra propadem přes síto a v současném odlučování lehkých částí proudícím vzduchem.

Plochá kovová tepelná trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 234154

Dátum: 01.04.1987

Autori: Zbořil Vladimír, Tyburec Milan

MPK: H05K 7/20

Značky: trubice, kovová, plocha, tepelná

Zhrnutie / Anotácia:

Plochá tepelná trubice spadá do oberu termomechaniky. Vynález řeší ekonomickou vyrobitelnost teplosměnného prvku s drážkovým kapilárním systémem a umožňuje efektivní homogenizaci a odvod tepla z více tepelně zatížených elektronických prvků. Plochá kovová tepelná trubice podle vynálezu je zhotovena tak, že plochá tenkostěnná tepelná trubice s vnitřním drážkovaným kapilárním systémem a bočními výstupky, vytvořená z páru drážkovaných pásků...

Zapojení řízeného měniče stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234153

Dátum: 01.04.1987

Autor: Keller Libor

MPK: H02P 13/16

Značky: řízeného, napětí, stejnosměrného, měniče, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řízeného měniče stejnosměrného napětí je určeno pro bateriové napájení měřicích přístrojů. Zdroj napájecího napětí je připojen přes spínač k primárnímu vinutí impulsního transformátoru, jehož sekundární vinutí je spojeno přes usměrňovač výstupního napětí s diferenčním zesilovačem. Diferenční zesilovač je přes tranzistor spojen s stabilním klopným obvodem, s nímž je rovněž spojen spínač, sestavený z tranzistorů. Při vstupním napájecím...

Zariadenie pre automatickú registráciu a reguláciu vývoja alebo spotreby plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234152

Dátum: 01.04.1987

Autori: Augustín Jozef, Polák Pavol, Baran Tobiáš, Haľama Dušan

MPK: G01F 1/74

Značky: spotřeby, plynov, reguláciu, zariadenie, vývoja, registráciu, automatickú

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru chemických alebo biochemických zariadení a rieši zariadenie pre automatickú registráciu a reguláciu vývoja alebo spotreby plynov. Jeho podstata je v tom, že zásobník je cez ventil napojený na trubicu ústiacu do reakčnej kultivačnej nádoby, v ktorej je umiestnená tvarovaná trubica s kvapalinou. Na nej je v priestore kvapaliny umiestnený bublinkový snímač, ktorý je napojený na elektronický blok, ktorý je pripojený aj na...

Způsob zvýšení koncentrace oxidu siřičitého v plynech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234151

Dátum: 01.04.1987

Autori: Najmr Stanislav, Kočí Jan, Kordovský Josef, Hubená Jarmila, Vejvoda Josef

MPK: B01D 53/34

Značky: oxidů, způsob, plynech, tohoto, siřičitého, koncentrace, způsobu, zvýšení, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvýšení koncentrace oxidu siřičitého v plynech z tepelného rozkladu siřičitanu hořečnatého, získaného při odsiřování spalin vodní suspenzí magnezitu v souvislosti s využitím těchto plynů pro výrobu kyseliny sírové. Podstata vynálezu spočívá v tom, že část plynů z tepelného rozkladu siřičitanu hořečnatého po jejich ochlazení se zbaví oxidu siřičitého v absorberu SO2, načež se tyto plyny po absorpci smísí s neodsířenými...

Hřídelová ucpávka točivých strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233900

Dátum: 01.04.1987

Autori: Zikmund Danuš, Češka Stanislav, Dudek Josef

MPK: F04D 29/12

Značky: strojů, točivých, ucpávka, hřídelová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení provozních oprav hřídelové ucpávky při opotřebení těsnicího kroužku a prodloužení intervalu mezi těmito opravami. Uvedeného účelu se dosáhne konstrukčním uspořádáním hřídelové ucpávky, která obsahuje těsnicí kroužek osově posuvný a přitlačovaný k přírubě rotujícího pouzdra pružinami s kryty. Přítlačnou sílu na těsnicí kroužek lze měnit regulačním šroubem. Těsnicí kroužek je pro usnadnění výměny dělený. Součástí...

Zařízení ke změně krouticího momentu spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233899

Dátum: 01.04.1987

Autor: Cavro Rudolf

MPK: F01B 25/02

Značky: krouticího, spalovacích, zařízení, motorů, momentu, změne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalovacích motorů a řeší problém zabránění přehřátí motoru při jeho provozu i za extrémně vysokých teplot okolí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přetlakový korektor vstřikovacího čerpadla je propojen se sacím potrubím motoru, spojovacím potrubím, ve kterém je umístěn řídicí ventil, který je propojen s elektronickým vyhodnocovacím obvodem, na který je napojen snímač teploty motoru.

Univerzálna rýchlozáverná prípojka, najmä pre premývacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 233898

Dátum: 01.04.1987

Autor: Leško Štefan

MPK: F16L 37/08

Značky: univerzálna, rýchlozáverná, zariadenie, najmä, přípojka, premývacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka univerzálnej rýchlozávernej prípojky umožňujúcej rýchle pripojenie rôzne tvarovaných trubiek hydraulických alebo pneumatických rozvodov, ktoré sú ukončené tesniacimi prstencami, kužeľkami alebo nátrubkami na hydraulický premývací systém. Univerzálna rýchlozáverná prípojka podľa vynálezu pozostáva z telesa, v ktorom je vytvorený priebežný otvor,na ktorý je z jednej strany napojená hadica premývacieho zariadenia. Druhá strana...

Přítlačný váleček papíru pro psací a podobná zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233897

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kachlík Jiří, Dobeš Jaroslav

MPK: B41J 13/08

Značky: psací, podobná, přítlačný, papíru, zařízení, váleček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního uspořádání přítlačného válečku papíru určeného pro použití na psacích strojích, otiskovacích mechanismech a jim podobných zařízeních. Řeší ukládání přítlačných válečků na tvarované nosné prostředky,kdy po vyrobení tvarovaného nosného prostředku nelze známých a dosud používaných přítlačných válečků použít. Jeho podstata spočívá v tom, že přítlačný váleček sestává z alespoň dvou segmentů, které jsou částí válce...

Klonovaná linie leukemických buněk produkující interleukin 2

Načítavanie...

Číslo patentu: 233896

Dátum: 01.04.1987

Autori: Indrová Marie, Šímová Jana, Bubeník Jan

MPK: C12N 15/00

Značky: produkující, buněk, linie, interleukin, klonovaná, leukemických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká klonované linie leukemických buněk produkujících interleukin 2. Linie EL-4 TF/K může být průmyslově využívána jako zdroj interleukinu 2 pro experimentální práci v imunologických, diferenciačních a dalších modelových systémech.

Spôsob úpravy elasticity a transparentnosti polymérnej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 233895

Dátum: 01.04.1987

Autori: Beniska Jozef, Mayer Ladislav, Kišš Mikuláš, Michalíček Ľudovít, Füzy Štefan

MPK: C08L 23/12

Značky: polymérnej, kompozície, elasticity, úpravy, spôsob, transparentnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu úpravy elasticity a transparentnosti polymérnej kompozície na báze polymérov propylénu, ktorým sa jeho spracovateľské a úžitkové vlastnosti zlepšia. Podstatou vynálezu je technologický jednoduchý sp(sob úpravy elasticity a transparencie polymérnej kompozície na báze polymérov propylénu. Úprava transparencie a elasticity sa dosahuje pridávaním propylénetylénového a etylénvinylacetátového kopolyméru. Polymérna kompozícia...

Spôsob úpravy opotrebovaného motorového oleja pred jeho regeneráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233894

Dátum: 01.04.1987

Autori: Tkáč Alexander, Cvengroš Ján

MPK: C10M 11/00

Značky: opotrebovaného, úpravy, regeneráciou, motorového, oleja, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru regenerácie opotrebovaných motorových olejov a rieši spôsob úpravy opotrebovaného motorového oleja pred jeho regeneráciou na krátkocestnej filmovej odparke po odstránení vody a nízkovrúcich podielov pri teplote 140 až 170 °C pri atmosferickom tlaku. Postupuje se tým spôsobom, že opotrebovaný motorový olej sa vyhreje za atmosferického tlaku na teplotu 270 až 320 °C tak, že pri tejto teplote zotrvá po dobu 1 až 30 minút. Pri...

Sorbent pro separace platinových kovů z jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233893

Dátum: 01.04.1987

Autori: Švec František, Kálalová Eliška, Kálal Jaroslav

MPK: C01G 55/00, B01J 20/26

Značky: směsi, separace, kovů, jejich, sorbent, platinových

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je sorbent pro separace platinových kovů z jejich směsí, vyznačený tím, že obsahuje funkční skupiny obecného vzorce I kde R1 a R2 značí různý nebo stejný alkyl s jedním až čtyřmi atomy uhlíku, navázané na uhlovodíkový polymerní řetězec methakrylátového typu. Způsob použití sorbentu pro separace platinových kovů spočívá v tom, že se směsný roztok solí platinových kovů při pH nižším než 1 upraveném roztokem kyseliny...

Způsob měření odraznosti lesklých kovových povrchů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233892

Dátum: 01.04.1987

Autori: Okič Muhamed, Roušar Ivo

MPK: G01N 21/00

Značky: měření, zařízení, povrchu, lesklých, způsobu, způsob, kovových, odraznosti, tohoto, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se měří prostorové rozložení světelné energie v laserovém paprsku, který se odráží od povrchu měřené součásti a toto rozložení se porovnává s rozložením energie v dopadajícím laserovém paprsku. Zařízení je tvořeno laserem, za jehož výstupem je umístěn rotační přerušovač, planparalelní deska a měřený vzorek. Držák vzorku je možno posunovat ve všech třech osách. Odraz laserového paprsku od planparalelní desky je veden na...

Zařízení na ohýbání tyčí a trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233891

Dátum: 01.04.1987

Autor: Zvěřina Pavel

MPK: B21D 53/06

Značky: trubek, tyčí, zařízení, ohýbání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení na ohýbání tyčí a trubek, zejména trubkových elektrických topných těles, pomocí ohýbací jednotky, jejíž součástí je hřídel s ozubeným kolem, která je ve své zesílené horní části opatřena vodicí drážkou, do které zapadá čep šroubu. Toto zařízení umožňuje použít tolik ohýbacích jednotek, kolik je nutno provést ohybů na ztvarování tyče nebo trubky. Ohýbání lze provádět z obou konců tyče nebo trubky, čímž mohou pracovat dvě...

Zařízení pro korekci průhybu výložníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233890

Dátum: 01.04.1987

Autor: Sedlář Antonín

MPK: G01B 5/00

Značky: průhybu, korekcí, výložníku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Korekce průhybu výložníku kontrolních proměřovacích strojů eliminuje chyby polohy kostky, ve které je upevněn měřicí dotyk, způsobené průhybem při vysouvání výložníku z tělesa výložníku. Korekce průhybu je provedena tím, že korekční tyč se opírá o kladku, pevně spojenou s tělesem výložníku. Závěsné body korekční tyče a táhla jsou pevně spojeny přes závěs a přestavitelný závěs s přírubami výložníku. Korekci průhybu je možno měnit jednak profilem...

Uložení tělesa pně kormidelního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233889

Dátum: 01.04.1987

Autor: Mandl Jiří

MPK: B63B 9/00

Značky: tělesa, kormidelního, zařízení, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení tělesa pně kormidelního zařízení v plavidle sestávajícího z trubky, ve které je v dolní části kluzné ložisko a v horní části valivé ložisko s těsnícím kroužkem a mezikruhovým víkem, vyznačující se tím, že na dolním konci trubky /1/ tělesa je vytvořena komolá kuželová plocha /2/, která je uložena v dolním kuželovém sedle /4/ upevněném v trupu /16/ plavidla, kde spodní obvod komolé kuželové plochy /2/ je na úrovni dnové obšívky /15/ a na...

Deliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 233888

Dátum: 01.04.1987

Autor: Šuška Štefan

MPK: F16D 71/02

Značky: deliace, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Učelom vynálezu je umožnenie delenia na nerovnaké kroky. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením pozostávajúcim z hydraulického valca, ktorého piest je na jednej strane opatrený ozubeným hrebeňom zaberajúcim s ozubeným kolesom voľnobežnej spojky. Na druhej strane mimo hydraulického valca je piest opatrený skrutkou s nastavovacími maticami.

Zariadenie na vrstvenie a predlisovanie jednosmerne tvarovaných aglomerovaných predliskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233887

Dátum: 01.04.1987

Autori: Tirpák Mikuláš, Némethy Tomáš

MPK: B29J 5/04

Značky: zariadenie, tvarovaných, predliskov, predlisovanie, aglomerovaných, vrstvenie, jednosměrně

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie rovnomernosti hrúbky koberca predlisku po celej ploche a zlepšenie kvality o 40 až 50 % oproti doposiaľ, väčšinou ručne pripravovaným predliskom. Kontinuálna linka na výrobu jednosmerne tvarovaných predliskov sa zautomatizuje, odstráni sa pracnosť a súčasne sa celé zariadenie zjednoduší. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne tým, že vláknitý materiál prepadáva cez tvarovanú lištu, kde sa pritvarováva, tvarovaný...

Plniace a vyprázdňovacie zariadenie k viacetážovým lisom

Načítavanie...

Číslo patentu: 233886

Dátum: 01.04.1987

Autor: Oroszlán Tibor

MPK: B27D 3/00

Značky: lisom, zariadenie, viacetážovým, vyprázdňovacie, plniace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zasúvanie dyhových súborov do lisu tou istou hranou akou sú dyhové súbory plnené do kaziet a presúvané z kaziet do plniacej časti zariadenia, čím sa podstatne skráti doba obehu kaziet v linke. Zariadenie je súčasne oveľa jednoduchšej konštrukcie ako doposiaľ známe podobné zariadenia. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne novým usporiadaním častí zariadenia tak, že plošinky s vybraniami pre zasúvanie tyčí zasúvadiel sú v rohoch...

Vertikální zvedací mechanismus pro role textilního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233885

Dátum: 01.04.1987

Autor: Ptáček Milan

MPK: B65H 29/38, B65H 5/28

Značky: materiálů, zvedací, vertikální, mechanismus, textilního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vertikálního zvedacího mechanismu pro role textilního materiálu, zejména pro použití u stříhárenských pokládacích stolů. Podle vynálezu zvedací mechanismus sestává ze dvou sloupových vedení, mezi nimiž je suvně uložena šikmá plošina, přičemž na sloupová vedení jsou uchycena na straně přivrácené k pracovní ploše střihárenského pokládacího stolu šikmá otočná ramena, podepřená vzpěrami. Délka vzpěr je regulovatelná.

Plnoautomatické zařízení pro výplet a montáž kontaktních dutinek pro konektory

Načítavanie...

Číslo patentu: 233884

Dátum: 01.04.1987

Autor: Hrubý Zigmund

MPK: H01R 43/00

Značky: kontaktních, konektory, dutinek, plnoautomatické, výplet, zařízení, montáž

Zhrnutie / Anotácia:

Plnoautomatické zařízení pro výplet a montáž kontaktních dutinek pro konektory FRB je tvořené mechanickou ovládací částí sestávající z pohonné jednotky, programátoru, pneumatického rozvodu a hlavní části, dále z elektronické ovládací a kontrolní části, přičemž hlavní část je tvořena základním tělesem na němž je umístěn vícepolohový karusel s pletacími trny, střihacími noži a podavačem drátu spojenými s naváděcí jednotkou, střihací a ohýbací...

Prsní jímka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233883

Dátum: 01.04.1987

Autori: Jakubek Walter, Mareček Ján, Šráček Jiří

MPK: A41C 3/00, A61M 1/08

Značky: jímka, prsní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že vnější vypuklý kryt je opatřen na povrchu větracím a vylévacím otvorem, v němž je upevněna dutá zátka vyplněná porézním materiálem propustným pro atmosférický vzduch. Velikost pórů je 0,02 až 0,2 ?m, porézní materiál je tvořen filtrační hmotou. Prsní jímka je použitelná v nemocnicích, gynekologických a dětských odděleních, kde jsou matky s dětmi.

Etážová sušárna zejména zemědělských plodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 233882

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kučera Vlastimil, Choc Miroslav, Těšík Jan

MPK: F26B 19/00

Značky: zejména, plodin, sušárna, etážová, zemědělských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká etážové sušárny, u níž se řeší snížení spotřeby energie vícenásobným ohříváním sušicího prostředí. Účelem vynálezu je dosáhnout na výstupu ze sušárny vyššího nasycení využitého sušícího prostředí odváděnou vlhkostí a zároveň snížit množství sušicího prostředí, a tím i spotřebu teplá na jednotku hmotnosti odpařené vody i úsušku. Uvedeného účelu je dosaženo etážovou sušárnou, která je složena ze sekcí a jednotlivé sekce jsou...

Regulátor tlaku plynu s dálkovou signalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 233881

Dátum: 01.04.1987

Autori: Porkert Jiří, Málek Bořivoj

MPK: F16K 7/17

Značky: dálkovou, regulátor, plynů, tlaku, signalizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší sloučení dvou funkcí do jedné armatury, která reguluje tlak plynu jako regulátor tlaku plynu a ovládá signalizační elektrický obvod a navíc signalizuje porušení hlavní membrány. Armaturu tvoří regulátor tlaku plynu, doplněný pouzdrem obsahujícím stavitelně uložený mikrospínač, který přepíná signalizační elektrický obvod v závislosti na požadovaném přetlaku nebo podtlaku ve výstupním hrdle. Požadovaný přetlak nebo podtlak je...

Membránový ventil s dálkovou signalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 233880

Dátum: 01.04.1987

Autori: Porkert Jiří, Málek Bořivoj

MPK: F16K 7/17

Značky: membránový, dálkovou, ventil, signalizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší sloučení dvou funkcí do jedné armatury pomocí jednoho tlakového čidla s převodem, která uzavírá průtok plynu a ovládá signalizační elektrický obvod a navíc signalizuje porušení membrány. Armatura tvoří membránový ventil doplněný pouzdrem obsahujícím stavitelně uložený mikrospínač, který přepíná signalizační elektrický obvod v závislosti na zdvihu ventilu.

Spôsob stanovenia a rozlíšenia usadenín vo vodných predhydrolyzátoch pri výrobe buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233879

Dátum: 01.04.1987

Autori: Jacko Jozef, Pľutová Mária, Šutý Ladislav, Mozoľová Lujza

MPK: D21C 9/00, G01N 21/27

Značky: stanovenia, predhydrolyzátoch, spôsob, buničiny, usadenín, vodných, rozlíšenia, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru analytických metód používaných pri výrobe buničiny. Rieši spôsob stanovenia a rozlíšenia usadenín vo vodných predhydrolyzátoch pri výrobe buničiny. Postupuje sa tak, že usadeniny kalového alebo živičného typu po sedimentácii a filtrácii sa podľa vynálezu izolované rozpustia za izbovej teploty v 0,01 N až 1,0 N vodnom roztoku hydroxidov alkalických kovov a ďalej sa stanovujú spektrofotometricky meraním absorbancie týchto...

Otočné pracovisko riadiča pre jazdu mobilného stroja v oboch smeroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 233878

Dátum: 01.04.1987

Autori: Rišian Jozef, Boháčik Miroslav, Slezák Vladimír

MPK: B62D 33/06

Značky: stroja, pracovisko, smeroch, oboch, jazdu, riadiča, otočné, mobilného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otočné pracovisko riadiča tak, aby jazda mobilného stroja v oboch smeroch bola rovnako pohodlná a bezpečná. Uvedeného účelu sa dosiahne takým usporiadaním, že nosič, na ktorom je upevnené sedadlo, prístrojový panel, volant, hydraulické servoriadenie, je otočne uložený v točnici, pričom obe polohy určené pre jazdu sú zaistené blokovacím zámkom ovládaným ručnou pákou, ktorou sa zároveň uvádza do činnosti parkovacia brzda. V ose...

Zařízení pro rozřezávání usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 233877

Dátum: 01.04.1987

Autori: Bednařík Jiří, Juráň Lubomír, Dokoupil Mořic

MPK: C14B 5/04

Značky: usní, rozřezávaní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení zařízení pro rozřezávání mokrých usní bezprostředně po vyčinění. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že nožový hřídel (23) je upraven v trubkovém nosníku (21) upevněném k jednomu rameni vahadla (2), jehož druhé rameno je spojeno s pístnicí (14) tlakového válce (15). Ložná podpěra (6) je upravena na vozíku (5), pro jehož kola (51) jsou na základové desce (l) upraveny kolejnice (16). Na vozíku (5) je upraven ozubený...

Zařízení pro výrobu destilované apyrogenní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 233876

Dátum: 01.04.1987

Autori: Filka Jan, Dvořáček Jiří

MPK: B01B 1/08

Značky: výrobu, destilované, zařízení, apyrogenní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na výrobu destilované apyrogenní vody termickým způsobem z pitné nebo upravené vody. Jeho podstata spočívá v tom, že sběrná nádoba s vnějším pláštěm a vnitřním pláštěm je nasazena na odparné nádobě, přičemž sběrná nádoba je uzavřena teplosměnnou plochou chladiče a vnitřní plášť sběrné nádoby je v místě nad Raschigovými kroužky miskovitého tvaru.

Zařízení k zamezení sedimentace v prostoru horní trubkovnice topné komory odpařovacích krystalizátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233875

Dátum: 01.04.1987

Autor: Čuda Pavel

MPK: B01D 9/02

Značky: sedimentace, zařízení, odpařovacích, komory, prostoru, topné, krystalizátoru, horní, trubkovnice, zamezení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení podle vynálezu je zamezení sedimentace v prostoru horní trubkovnice topné komory odpařovacích krystalizátorů. Zařízení tvoří kuželový plášť, pevně spojený s pláštěm aparátu nebo s přečnívajícím okrajem pláště topné komory a s horní trubkovnicí topné komory, na které jsou připevněny zakrivené kuželové lopatky. Zařízení je určeno pro aparáty s pevnou topnou komorou, kde dochází ke krystalizaci suspenzí o nízké viskozitě nebo...

Způsob výroby ohebných plošných útvarů typu umělé usně reverzním postupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233874

Dátum: 01.04.1987

Autori: Ponic Josef, Ťopek Karel, Svoboda Jiří

MPK: D06N 3/08

Značky: ohebných, výroby, usně, způsob, umělé, plošných, reverzním, útvaru, postupem

Zhrnutie / Anotácia:

Zvýrazněné sytosti metalového, perleťového nebo flitrového vzhledu povrchové úpravy, která je současně ve zvýšené míře odolná proti opotřebení otěrem, se dosahuje tím, že se na reverzibilní podložku nejprve nanáší transparentní povrchová úprava, obsahující popřípadě podbarvení a na ni se ukládají funkční, tak zvané lícové vrstvy, avšak vrstva obsahující metalové částice, flitry nebo perleť se ukládá mezi vrstvu transparentní povrchové úpravy a...

Regulační pístové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 233873

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kolarčík Vilibald, Haderka Milan, Pospíšil Zdeněk

MPK: F04B 49/00

Značky: čerpadlo, regulační, pístové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení pracovní charakteristiky s plochým průběhem výtlačného tlaku u čerpadla obsahujícího alespoň dva pracovní prostory s fázově posunutými pracovními písty a stejný počet pomocných válců, v kterých je uložena pohyblivá těsnicí přepážka, kde každý pracovní prostor je hydraulicky propojen s pomocným válcem před jeho těsnicí přepážkou. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že pomocné válce (9) jsou za jejich těsnicími přepážkami...