Archív za 1987 rok

Strana 288

Teleskopická přední vidlice

Načítavanie...

Číslo patentu: 249582

Dátum: 15.04.1987

Autor: Červinka Jaroslav

MPK: B62K 25/06

Značky: teleskopická, přední, vidlice

Text:

...Olej z těchto jednotek je přiváděn do olejového válce uns. těného v nosných trubkách a tlak oleje působí prostřednictvím pístu na pružiny a ovlivñuje tak předpětí pružiny a tím tvrdost pérování předního kola vhodným sladěním pootáčení přední brzdy, objemu clen jového prostoru v teleskopické jednotce a průměrů pístů v horních nosních trubkách je možno žádaným způsobem omezit pokles motocyklu při brzdění Do systému může být zařazen...

Řetězové kolo hnacího kola motocyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249581

Dátum: 15.04.1987

Autori: Loeffelmann Rudolf, Benda Jiří, Čadina Jiří

MPK: F16H 55/12

Značky: řetězové, hnacího, motocyklů

Text:

...šrouby mohou s výhodou být vystříknuty, čímž se dostane povrchová vrstva s potřebnou povrchovou pevv ností a tvrdosti. Rozměry kola v tomto případě jsou voleny s ohledem na výrobní smrštění. Řetězové kolo z plastů může být vyrobeno v barvědle požadavku zákazníka i s barevným odlišením různého počtu zubů pro sportovní účelyľ Další výhodou nízká ceny řetězového kola je možnost nenákladného dodání většího počtu řetězových kol s různým počtem...

Způsob úpravy epitaxní vrstvy před měřením epitaxní struktury křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249580

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šťastný Vladimír, Mlejnková Jiřina, Veselý Miroslav

MPK: H01L 21/36

Značky: úpravy, měřením, struktury, epitaxní, křemíku, před, způsob, vrstvy

Text:

...Schottkyho přechodem vytvořeným pomocí rtutové sondyn Tato vrstvička se vytváří bud sama několikahodinovou expozicí povrchu epitaxni vrstvy okolni atmosféry nebo záměrně žíháním na vzduchu. Vrstvičku lze dále vytvořit také tak, že epítaxní struktura se před měřením ponoří na dobu delší než 5 minut do směsi kyseliny sirové a peroxídu vodiku, následuje několikanásobné mytí v redestilované vodě a sušení Všechny tyto operace podstatným způsobem...

Válec koželužského stroje s vyměnitelnou pracovní částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249579

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krmášek Lubomír, Halaška Zdeněk

MPK: C14B 17/02

Značky: vyměnitelnou, koželužského, válec, pracovní, částí, stroje

Text:

...na výměnu válců se zkrátí na jednu třetinu až čtvrtinu doby při stávajícím řešení a nedochází k opotřebení kalibrických ploch uložení válce ve stroji vlivem jeho neustálého rozebiráni.Vynález je znázorněn na přiloženém výkrese, kde obr.1představuje nárys válce koželužského stroje s vyměnitelnouVálec koželužského etroje s vyměnitelnou pracovní částí se skládá z vyměnitelná pracovní části 1 a koncových částí g, 2 válce. Na čelech vyměnitelná...

Hydrofilní masťový základ

Načítavanie...

Číslo patentu: 249578

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vltavský Zdeněk, Novák Vladimír, Mairych Michal

MPK: A61K 9/06

Značky: masťový, základ, hydrofilní

Text:

...doeáhnout e minimálnim množetvim maximálniho efektu. . Zm 1 něným.požadavkom vyhovuje podle vynálezu hydrofilni masřový základ typu emulze olej/voda, na bázi tukové složky, kterou tvori parefin, elkanoly e 8 až 18 atomy uhllku, alkankarboxylové kyseliny a 8 až 18 etomy uhliku, bud va formě chemických individuą nebo směsi, zejména etaarinu, a vodné složky, kterou tvoří voda, propylenglykol a/nebo glycerol, e přieadou emulgátoru,...

Zařízení pro nepřímé pneumatické měření tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249577

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čermák Zdeněk, Hampel Arpád, Klapetek František

MPK: G01L 7/08

Značky: tlaku, nepřímé, pneumatické, zařízení, měření

Text:

...ve dva oddělené prostory. Jeden z těchto prostoru je propojen trubičkou se snímačem tlakua do druhého je zaústěn přívod k manometru a ke zdroji stlačeného plynu. Když se v obou prostorách vyrovná tlak na membránu docházík uzevření ventilu a na manometru se ustálí tlak odpovídající tlaku ve snímaöi. Hlavní výhodou tohoto zařízení je vyloučení dynamických odporů vedení při vyrovnávání tlaku nad a pod membránou. U existujících zařízení nelze...

6-PurinylN-(2-chlorethyl)karbamát a thiokarbamát a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249576

Dátum: 15.04.1987

Autori: Reichlová Růžena, Mělka Milan, Beitová Marta, Křepelka Jiří, Grimová Jaroslava, Černý Antonín, Kejhová Irena, Pokorná Stanislava, Miko Milan

MPK: C07D 473/30, C07D 473/38

Značky: výroby, způsob, thiokarbamát, jejich, 6-purinyln-(2-chlorethyl)karbamát

Text:

...inhibice charakteristických znaků a příznaků onemocnění biologických objektů nesoucích nádory, zejména inhibice růstu nádoru,P 4 doby přežívání biologického objektu a inhibice zvyšování počtu a růstu nádorových buněk. Nádorový růst může být pozorován klinioky, nebo v pokusech in vivo, tj. na experimentálních zvířatech, nebo in vitro,např. na tkáních a buňkách připravených z nádorů. stanovení nádorového růstu může být prováděno vážením...

Zapojení měřícího oscilátoru pro měření reálné a jalové složky admitance dvojpólu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249575

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šojdr Ludvík

MPK: G01R 27/02

Značky: měřicího, zapojení, oscilátoru, admitance, reálné, dvojpólu, jalové, měření, složky

Text:

...X GX jBije připojena parelelně k rezonančnímu obvodu l, ktorý je do zpětnovezební smyčky ví~ cestupňového zpětnovazobního měřicího oscilátoru lg navázán pomocí prvního trsnsformsčního členu g e druhého transformačního člsnu 1. Součástí zpětnovazební smyčky vícestupňového zpětnovazebního měřicí» ho oscilátoru lg jsou první oddělovací stupeň 1 s druhý oddälovací stupeň § s konstsntním zesílením s řízený stupeň 5, jehož kolekto-3,249 575...

Zapojení řízené mnohakanálové vyhodnocovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249574

Dátum: 15.04.1987

Autori: Plachý Jaroslav, Zikos Dimitrij, Večera Jan, Kovář Josef, Hruška František, Daněk Zdeněk

MPK: H03K 21/00

Značky: vyhodnocovací, jednotky, zapojení, řízené, mnohakanálové

Text:

...druhý číslicový čítač má na první vstup zapojen vodič impulzních signálů druhého měřeného kanálu a na druhý vstup druhého číslicového čítače je zapojen vodič řízení režimu číslicového čítače druhého kanálua n-tý číslicový čítač má na první vstup zapojen vodič impulsních signálů n-tého měřeného kanálu a na druhý vstup n-tého číslicového čítače je zapojen vodič pro řízení režimu n-tého číslicového čítače n-tého kanálu, přičemž výstupy z...

Průchozí ohřívací pec otápěná sálavými hořáky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249573

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartoš Vladimír, Freudl Antonín

MPK: F27B 9/36, F27B 9/12

Značky: průchozí, otápěná, ohřívací, sálavými, hořáky

Text:

...spalín a tím zvýšení tepelné účinnosti a výkonu pece. Další předností je zvýšení celkové rychlosti ohřevu, což má za následok snížené okujení ohřívaného materiálu. Rozložení teplot v peci dovoluje i rychloohřev lego~ vaných ocelí náchylných k tvorbě trhlin, protože ohřev do teplot plastíeity je poměrně pozvolný à rychloohřev probíhá již mimo oblast vzniku nebezpečných napětí. Pece podle vynálezu vykazují také podstatné.zkrácení doby...

Zapojení paralelní připojovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249572

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dvorský Pavel, Janů Karel, Staňka Karel

MPK: G06F 3/00

Značky: připojovací, paralelní, zapojení, jednotky

Text:

...vnějším zařízením. Povel k převzetí dat lze též ukončovat v závislosti na příchodu signálu potvrzení o převzetí nebo vydání dat. Signál přerušení lze přepínačem volit buä při začátku nebo při konci signálu potvrzení. Zapojení používá pro přenos datz mikropočítače a zpět pouze dva řídící signály, které pouze podle eměru přenosu mění svůj význam. Obvodově se jejich realizace, možnosti časování a obsluhy nemění. zapojení používá běžně dostupné...

Stavěcí rozpěra okenních křídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249571

Dátum: 15.04.1987

Autor: David Libor

MPK: E05C 17/22

Značky: rozpěra, stavěcí, křídel, okenních

Text:

...ł protahuje otevírané okenní křídlo tyčové vodítko g stavěcím členem Ž, který je epojen e pevným okenním rámom. Zablokováním tyčového vodítka g ve stavěcím členu Ž dojde k zeblokování pohybu celého okenního křídle. Jeho meximální otevření a zavřená poloha jsou vyznačeny přeruáovanou čarou. Vyloučení etevěoí rozpěry z činnosti při malých úhlech pootevření okenního křídle lze zajistit zmenšením průměru části tyčoveho vodítka g v délce Q....

Zařízení pro rozdružování zrnitých směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249570

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dědek František, Špaček František, Volšický Zdeněk, Mucha Pavel, Glogar Petr

MPK: B07B 13/00

Značky: zrnitých, zařízení, směsi, rozdružování

Text:

...obsahu ze značné části potlačen.Při rozdružování za mokra dochází k rozvolňování méně pevných součástí zpracovávaného drobnozrnného materiálu do vodního prostředí ve formě suspenzí a koloidních roztoků. Čištění a regenerace vody je v takových případech mimořádně obtížně technic~ ky řešitelné, kromě dlouhodobé sedimentace V sedimentačních jímkách a rybnících, které jsou málo účinné a značně znehodnoeují životní prostředí.Největší...

Zařízení pro třístupňový ohřev teplé užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249569

Dátum: 15.04.1987

Autor: Skokan Vladimír

MPK: F24J 3/00

Značky: užitkové, ohrev, teplé, zařízení, třístupňový

Text:

...vody. Soustřeďěním všech tří stupňů ohřevu užiťkové vody do předávaoí stanice se zjednodušěí provedení celého zařízení, odpadnou požadavky na nárokování dalšího místa v budově a bude umožněna kvalifikované obsluha celého zařízení v rámci společné obsluhy v předávaeí stanici.- 2 249 559 Vynález e jeho účinky jsou blíže vysvětleny popisu příkladu jeho provedení pomocí výkresu, ktorý představuje schéma zařízení pro třístupňový ohřev teplé...

Způsob čištění kalových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 249568

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vančura Čestmír, Komendová Vlasta

MPK: C02F 1/52

Značky: způsob, čištění, kalových

Text:

...kalových částic, se používají směsi různých činidel,a to různých polymerních flokulantů, s následným oddělením pevných látek sedimentací. Pro flokulaci těchto látek se pou 249 568živá např. kombinace dvou polyelektrolytů, a to kationického a aniodckého /typ Praestol 185 K a Praeatol 2935/ a dodává se ještě anorganický elektrolyt, čímž se dociluje vyšší účinnosti anionického flokulantu. Na čistící stanici průtočného typu,ovládané vodivosti...

Způsob degradace ropných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249567

Dátum: 15.04.1987

Autori: Reichman Ferdinand, Záveský Zdeněk, Heller Zdeněk, Bartoš Ján, Rozum Jaroslav

MPK: C05F 9/04, C02F 11/16

Značky: degradace, způsob, látek, ropných

Text:

...provedeme přeložení kompostu nebo Jej oohladíme zavlažením. Přeloženi je možno provést po uplynutí 3 6 týdnů od založení kompostu. V této době dochází ke tvorbě čpaevku,ktorý je kompostovou hmotou zpětně vázán ve formě dusíka. Tato vazba bývá ukončena v období ä W 6 týdnů. Stoupne-li teplota před uplynutim této doby nad 55 °C ,je výhodnější kompost ochledít zavlažením,čímž zabráníme vyvětrání. čpavku. ľroces humirikace je ukončen při poklesu...

Zdrojová rotační soustava střídavého elektrického napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249566

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šiler Miloš, Šildberger Miloš

MPK: H02P 9/26

Značky: střídavého, rotační, soustava, napětí, zdrojová, elektrického

Text:

...napětí podle vynálezu, na kterém je vyznačeno její možné funkční schema zapojení.zdrojové rotační soustava střídavého elektrického napětípodle vynélezu, která sestává jednak z hlavního synohronního generátoru a jednak z budiče s rotujícím usměrňovačem, popřípadě podle potřeby 1 z pomocněho budiče s buzením permanentními magnety, v kaskádním bezkroužkovém uspořádání, mechanicky spřažených s poháněcím motorem, je opatřena diodovým...

Zařízení pro měření průtoku kapaliny nebo plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249565

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horina Rudolf, Král Jan, Baláš Vratislav, Králíček Jaroslav, Kára Jan, Preisler Vlastimil

MPK: G01F 1/34

Značky: průtoku, měření, zařízení, plynů, kapaliny

Text:

...charak 3 249 565teristiky téhož čidla lze měnit různou odlehlostí odběrů impulzních tlaků. Zařízení podle vynálezu umožňuje získávat sig~ nál o nestacionárním průtoku tekutiny a dovoluje měřit protek~ lé množství tekutiny i při nestacionárním průtoku a umožňuje měření průtoku tekutin o viskozitě 7 /l.105 až 1.100/ Pas.Z konstrukčního hlediska je výhodné použití jednoho nebo několika průtočných kanálů stejně velkého průřezu a délky. Za~...

Zařízení pro sklizeň krmné řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249564

Dátum: 15.04.1987

Autori: Flídr Josef, Filip František, Myšák Jan, Kábrt Karel, Tobiška Jaromír, Diblík František, Veselík Václav, Letý Karel

MPK: A01D 27/00

Značky: zařízení, řepy, sklizeň, krmné

Text:

...jedno duché co do funkce a údržby a zajištovalo doqňrou funkcí i při deštivém počasí.Uvedený úkol řeší způsob sklízně, jehož podstate epočívá v tom, že ještě na pevně v zemi držící řepu se působí po obou stranách řepy podélně vedenýmĺĺžzestupnâča podél řádku zeapoda nahoru rotujícími a současně poaouvajícímíŕžytahovacími tyčemi, působícími na chrást třením, které na počátku nadzvedávají a usměrnují chráet směrem nahoru, načež plynule...

Zařízení pro kompenzaci uvolněného lineárního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249563

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jindra Karel, Hanus Václav, Česenek Bedřich, Krmaš Antonín

MPK: B65H 59/36

Značky: uvolněného, lineárního, kompenzaci, zařízení, materiálů

Text:

...2 schematické znázornění pracovní polohy dotykových částí čidla.U neznázorněných bezvřetenových dopřádacích strojů je středem spřádacího rotoru 3 přiváděn lineární materiál 3 od předkládané cívky 5 s lineárním materiáĺem g do spřádacího prostoru g. kde dochází k tvorbě rotorové opřádané nebo předenoskané příze.Mezi spřádacím rotorem 3 a předklaoanuu cívkou 3 s lineárnímmateriálem g je umístěno kontrolní dotykové čidlo Q. sloužící k zamezení...

Víceotvorová vstřikovací tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 249562

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ryšan Václav

MPK: F02M 61/16

Značky: víceotvorová, tryska, vstřikovací

Text:

...výstřikových otvorůVýhodou víceotvorovê trysky podle vynálezu je její vyrovnaná průřezovâ charakteristika s postupným zmenšovâním průtočnêho průřezu směrem k výstřikovým otvorúm. Tím se zmenší nâhlê změny rychlosti proudu paliva, podstatně se sníží místní tlakové ztráty a vzroste hodnota výtokového součinitele tryskyHf Sníženímístních ztrât příznivé ovlivňuje zkrâcení délky vstřiku paliva. Tryska dle vynálezu zajištuje kratší a...

Zemní souprava pro ovládání armatur uložených v zemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 249561

Dátum: 15.04.1987

Autor: Křenek Břetislav

MPK: F16K 41/02

Značky: uložených, souprava, zemní, ovládání, armatur

Text:

...1 s vnitřní trubkou §. V urovni terénu je zemní souprava zakryta poklopem Q.V přírubě 2 víka armatury je uložena ucpávková příruba lg s těsněním § a ucpávkovým víkem ll . Šroub lg cpávky, jehož jeden konec spojuje rozebíratelně kroužek ll s ucpávkovou přírubou lg , má na svém druhém konci našroubovánu matici ll ucpávky. Další matice L 2 s nákružkem lg je otočné uložena mezi ucpávkovou přírubou lg a kroužkem L 1, v němž jsou vytvořena...

Způsob izolace solí katalyticky aktivních kovů kobaltu, niklu, manganu a železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 249560

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brožek Vlastimil, -, Kálalová Eliška, Kovářová Zdeňka

MPK: C01G 45/00, C01G 49/00, C01G 51/00...

Značky: železa, manganu, způsob, izolace, niklu, kovů, katalytický, kobaltu, aktivních, solí

Text:

...který tvoří náplň v koloně příslušné výšky, podle objemu koncentrátu a množství kovů v něm obsažených. V další fázi se kationty z ionexu uvolni použitím různých a různé koncentrovaných kyse 1 in,a to kyseliny sírové, popřípadě i kyseliny chlorovodíkové koncentrace 0,05 až 5 mo 1.1 l.Kyselina určité koncentrace se volí podle záměru zpracování průmyslových koncentrátů. Kyselina sírová o koncentraci 5 mol.l 1 vytěsní z ionexu všechny vázané...

Prefabrikovaná opěrná stěna

Načítavanie...

Číslo patentu: 249559

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hlasivec Hynek, Klimeš Miloslav

MPK: E02D 29/02, E04C 1/10

Značky: stěna, opěrná, prefabrikovaná

Text:

...prefabríkovaného dílce, snadno vyrobitelného, suàdovatelného, přepravovatelného i osazovatelného, lze stavět velmi variabilní opěrné stěny různé l proměnné výšky a. nejrůznějšího, 1 2 Ž 249 559případně i proetorově řešoného půdorysu, určeného jednak tvarom terénu, ale také etatiekým výpočtu podle předpokládaného tlaku zeminy. Umožňuje to proněnný uhol vzájomného půdorysného náklonu podlouhlých prefabrikovaných dílců. Polodrážlcová...

Jednostranný výsuvný závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 249558

Dátum: 15.04.1987

Autor: Slabý Vladislav

MPK: A47G 25/06

Značky: jednostranný, závěs, výsuvný

Text:

...k sobě nahoře připoje Vnymi z výsuvné části 2 tvorené jedním profílem a dvou vali vých systémů spočívejících na princípu rovné válečkové klece Q, 1. Vysouvání může být provedeno držadlem 5, které po odpojení dvou šroubů s maticemi lze přípojit na opačnou stranu pro druhoátranný výsuv, přičemž se zároveň zamění í dorazy 2. Pro větší výsuv lze rovné válečkové klece à, 1 zdvojít podle obr. 4 tak, že se vždy mezi dvě válečkové klece Q, 1 vloží U...

Způsob přípravy světlocitlivých fotografických barevných nebo chromogenně vyvolávaných černobílých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249557

Dátum: 15.04.1987

Autori: Davídková Pavla, Dostál Josef, Arient Josef

MPK: G03C 1/08

Značky: způsob, fotografických, černobílých, barevných, vyvolávaných, chromogenně, světlocitlivých, materiálů, přípravy

Text:

...1 yl-4-skupiny (Ev.pat. 44 279), tetrazolylskupiny (JA-OS 145 319), aminosulfonylskupiny (JA-PS 12 661/74). sulfinyloxískupíny (JS-PS 12660/74), benzotriazolylskupiny (JA-os 122 335/74 a 34 232/75),různě substituované pyrolidinové skupiny (NSR 3,020,416) a další.~Uvedené DIE složky projevují celou řadu nedostatků. Tak zpravidla nejsou použitelná zcela samostatné, protože silný inhibitující účinek odštěpující skupiny během chromcgenního...

Žlutá dvouekvivalentní DIR-složka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249556

Dátum: 15.04.1987

Autori: Davídková Pavla, Dostál Josef, Arient Josef

MPK: G03C 1/08

Značky: dir-složka, výroby, její, žlutá, dvouekvivalentní, způsob

Text:

...(JA-OS 145 319),aminosulfonylskupiny (JA-PS 12 661/74), sulfinyloxiskupiny (JA/75), ruzně substituované pyrolidinové skupiny (NSR 3,020,416)Uvedené DIR složky projevují celou řadu nedostetků. Tak zpravidla nejsou použitelná zcela samostatné, protože silný inhibitující účinek odätěpující skupiny během chromogenního vyvoláva» ní výrazně snižuje, a to i u vysokotepelného vyvolávání, barevný výtěžek. Musí se proto tyto DIR složky...

Zařízení pro letmou montáž ocelového světlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249555

Dátum: 15.04.1987

Autor: Svoboda Vlastimil

MPK: B04B 7/18

Značky: světlíků, zařízení, letmou, montáž, ocelového

Text:

...světlíkezn, protože díky záchytmřm plachtám odpadá riziko poranění pracovníka náhodné spadlým materiálem nebo nástrojom. Totéž platí také při provádění ůdžby světlíku za nomálního výrobního provozu v hale, protože montážní nástavba je na pracovní plošině ůdržbářakého vozíku instalována trvale.Na schematickém výkresu je na obr. 1 znázorněn axonometrieký pohled na montážní nástavbu a na montážní podpěru zařízení. Na obr. 2 je v příčném...

Žací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249554

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mizera Jiří, Pavlica Ivo, Tesař Alois

MPK: A01D 34/76

Značky: ústrojí, žací

Text:

...znázorněny na připojeném výkrese, kde obr. 1 znázorňuje jednoduché žací ústrojí v půdoryse, obr. 2 je řezem A-A z obr. 1 a obr. 3 představuje alternativní provedení žacího ústrojí v půdoryse.Zací ústrojí podle vynálezu je tvořeno alespoň jednou dvojici souosých, vodorovných nebo mírně šikmých řezných kotoučů ł, opatřených na obvodě zuby g. Oba řezné kotouče L na sebe přiléhají, přičemž s výhodou může být bud jeden,anebo oba opatřeny pro...

Zařízení pro blokování momentových vypínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249553

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čech Jiří, Petzold Miroslav

MPK: H01H 9/20

Značky: vypínačů, blokování, zařízení, momentových

Text:

...menší než je délka kolíku ILi, takže výstupek ł 6 je v prostoru kruhové dráhy kolíku 31 při jeho otáčení. Vypínací páka g je opatřenatéž vypínecím dorazem i, který je umíetěn naproti tlačítka 2 momentového vypínače Q upevněněho na tělese g zařízení.Zařízení pracuje takto. V základní poloze (obr. l.) je vypínací páka ł svým výřezem plně dotlačována na čep g. Na. bok narážky, ya, který jena opačném konci vy-pínací páky łĺdoléhá dotyk łł. Kyvna...

Zapojení pro vytváření a vysílání složeného kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249552

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bradáč Zdeněk

MPK: H04J 3/00

Značky: složeného, vysílání, vytváření, kódu, zapojení

Text:

...ústředen, bezpečnostních ústředen a další zvětšení počtu přenášených informací na stávajících okruzích, využívající časový neb úrovňový kód bez nároku na zvětšení počtu spojů.Vynález je blíže vysvětlen na příkladu provedení dle připojených výkresů, kde obr. 1 značí schéma zapojení pro vytvoření a vysílání složeného kódu, obr. 2, 3, 4 vytvoření složeného kódu z úrovňového a časového kódu.Na vysílací straně je upraven zdroj l kmitočtu, na...

Zapojení pro příjem složeného kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249551

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bradáč Zdeněk

MPK: H04J 3/00

Značky: kódu, zapojení, složeného, příjem

Text:

...první blokovací člen g, na jehož výstup je připojeno druhé úrovnové hradlo Ž,které obsahuje paralelné připojený usměrňovač, na jehož výstup- 3 249 551 je připojen druhý obvod Q pro vyhodnocení úrovňového kódu. Na výstup druhého úrovňového hradla g je připojendmhý útlumový člen ll, jehož výstup je připojen na první obvod łQ pro vyhodnocení časového kódu. Ne výstup pásmové propusti l je připojen druhý blokovací člen Q, na jehož výstup je...

Způsob fermentační přípravy L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238800

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bárta Miroslav, Pelechová Jana, Grégr Vratislav, Pírko Jaromír, Jára Jiří, Smékal František, Basařová Gabriela

MPK: C12P 13/08

Značky: fermentační, přípravy, způsob, l-lysinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu fermentační přípravy L-lysinu v tekutých kultivačních médiích, které obsahují jako zdroj uhlíku sacharosu a jako hlavní zdroj dusíku kyselý hydrolysát profokarpové mouky (jemně mleté boby Psophocarpus tetragonolobus). Tímto hydrolysátem je možno nahradit standardně používaný hydrolysát arašídové mouky jako zdroj dusíku ve fermentačních médiích. Jako produkční mikroorganismy jsou používány mutantní kmeny Brevibacterium...

Elektrooptický modulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238799

Dátum: 15.04.1987

Autori: Cuchý Zdeněk, Škoda Václav, Kravárik Jozef

MPK: H01L 31/00

Značky: elektroopticky, modulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrooptický modulátor, zejména pro vysoké hustoty výkonu procházejícího záření a s vysokou elektrickou pevností, s krystalovým elementem, s výhodou z monokrystalu primárního fosforečnanu draselného, případně deuterovaného, kde cíle je dosaženo tím, že krystalový element má poměr průřezu k délce 1:1,5 až 3 a je opatřen na koncích po obvodu elektrodami v šířce 1/5 až 3/8 jeho délky a na základní elektrody jsou případně navlečeny další...

Přípravek pro přemísťování osnovních nití u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238798

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kuba Zdeněk, Sedláček Ivan, Kakáč Karel, Modrijan František

MPK: D03D 47/26

Značky: stroje, přemísťování, tkacího, osnovních, nití, přípravek, víceprošlupního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku pro přemísťování osnovních nití u víceprošlupního tkacího stroje a jeho podstatou je, že je tvořen plochou lištou opatřenou záchytnými prostředky pro záběr s držáky opatřenými hákem a na opačném konci záchytným výstupkem pro zavěšení s výhodou na rozřazovacím paprsku.

Zařízení pro centrální dávkování tuku do jamek lívanečníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238797

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kuřec Karel, Orlík Petr

MPK: A47J 37/10

Značky: dávkování, lívanečníku, jamek, centrální, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká lívanečníku upraveného pro centrální dávkování tuku do jeho jamek. Sestává z miskového rezervoáru tuku, z jehož dna vybíhají spádované kanálky, kterými je rozváděn do jednotlivých jamek tuk.

Vyhrnovací štěrbinový dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 238796

Dátum: 15.04.1987

Autor: Karel Cyprián

MPK: B65G 65/32, B65G 65/30

Značky: štěrbinový, vyhrnovací, dávkovač

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení konstrukce vyhrnovacího štěrbinového dávkovače pro dávkování sypkých hmot, který je použitelný v chemickém, potravinářském průmyslu a příbuzných oborech, kde je třeba dávkovat malé či kontinuální množství sypkých hmot. Podstata spočívá v tom, že spodní část zásobníku sypkého materiálu je opatřena štěrbinou, do níž zasahuje cyklicky se pohybující vyhrnovač, upnutý v upínací hlavici, která je ovládána pístnicí, opatřenou ochranným měchem...

Způsob stanovení 2,5-dialkoxy-4-morfolinylbenzendiazoniových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238795

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lakomý Jaroslav, Kubias Jiří

MPK: G01N 27/48

Značky: způsob, 2,5-dialkoxy-4-morfolinylbenzendiazoniových, sloučenin, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob stanovení 2,5-dialkoxy-4-morfolinylbenzen-diazoniových sloučenin, jehož podstata spočívá v tom, že se stanovovaný diazoniový kationt zkopuluje přebytkem pasivní komponenty, například acetoacetanilidu při pH 8 až 9 na azosloučeninu a nezreagovaný přebytek pasivní komponenty se stanoví roztokem diazoniové soli aminolátky, přičemž se bod ekvivalence určí kapkovou zkouškou na výtok s pasivní komponentou, nebo...

Inaktivovaná tkáňová vakcína proti vzteklině a spůsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238794

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chumela Josef, Zatloukal Libor, Vrzal Vladimír

MPK: A61K 39/205

Značky: tkáňová, vakcína, vzteklině, spůsob, proti, její, inaktivovaná, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Inaktivovaná tkáňová vakcína proti vzteklině je určená k imunoprofylaxi vztekliny u psů, koček, skotu, koní, ovcí a ostatních hospodářských a domácích zvířat. Obsahuje inakrivovaný virus vztekliny kmene Vnukovo - 32/CAMP V - 286/ v lyofilizovaném stavu. Vakcína se k použití připraví rozpuštěním v lipoidním adjuvanse. Inaktivovaná vakcína proti vzteklině se vyrábí pomnožením kmene viru vztekliny Vnukovo-32 na buněčných liniích křeččích ledvin v...

Způsob výroby suroviny pro katalytické reformování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238793

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Jindřich, Hable Kurt

MPK: C10G 49/02

Značky: výroby, katalytické, reformování, způsob, suroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba suroviny pro katalytické reformování příp. pro katalytickou isomerizaci ze středně vroucích vhodně volených dvou frakcí z ropy při jejich paralelní hydrorafinaci na smísených sulfidických katalyzátorech a redestilací produktů hydrorafinace na frakci do 180 příp. až do 220 °C, která se spojuje s ropným benzínem před jeho hydrogenační rafinací.