Archív za 1987 rok

Strana 287

Zařízení pro výškovou rektifikaci osazovaného stěnového dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 249622

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wieser Stanislav, Mach Jaroslav

MPK: E04B 1/60

Značky: dílce, osazovaného, stěnového, zařízení, výškovou, rektifikací

Text:

...Použití zařízení s plsetifikovsné zálivký možňuje zalít celý etyćník najednou, při dokonalém spojení osezoveného átěnověho dílce se stavební konstrukcí, takže lze zcela vypustit předchozí sa.moststné zsplňuvání styčných spár mezi čely stropních prefabrikátů msltou. Při prekročení soustředěného nsznáhání dílce hlavou stsvěcího äroubu ve fázi dodatočného eedání dílce dochází pouze k částečné plastické deformąci materiálu v bodoch osazení,...

Provizorní shoz sypkého a kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249621

Dátum: 15.04.1987

Autori: Michalec Zdeněk, Plepla Josef, Hudecváclav

MPK: B65G 47/18, B65G 47/16

Značky: provizorní, kusového, sypkého, materiálů

Text:

...mezi jednotlivými kuželovými dílypotrubí, vytvořenýmí mezi konci kuželových dílců potrubí o menších průměrech a konci kuželovych dílců potrubí o větších prúměrech, navazujících volně na sebe.Uvedené nevýhody provizorních shozů sypkého a kusového materiálu sestávajících z dílců potrubí, navzájem mechanicky spojených, se odstraní provizorním shozem sypkého a kusového materiálu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jednotlivé dílce...

Odvalovací válec pro pohon cívky s kuželovým návinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249620

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horatschke Rudolf, Svoboda Jan, Šimůnek Josef

MPK: B65H 59/38, B65H 54/06

Značky: kuželovým, odvalovací, pohon, cívky, válec, návinem

Text:

...podstata spočívá v tom, že střed zőny s vyšším koeficientem tření je na odvalovacím válci uspořádán posunutá směrem k velkému čelu cívky o vzdálenost odpovídající minimálně 5 šířky cívky.Uspořádání je doplněno některým ze zařízení pro cyklickou kompenzaci délky příze souhlasně s rozváděcím vodičom.Pro zpřesnění místa odvalu cívky na odvalovacím válci 3 e.u tohoto uspořádání s výhodou použito, tak Jako ve známých případech např. odvalovacího...

Zdvihové zařízení, zejména mostových jeřábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249619

Dátum: 15.04.1987

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 1/10

Značky: jeřábu, zdvihové, mostových, zejména, zařízení

Text:

...poJezden, na Jeho ,jedné straně.je uepořádáne navíjecí ústroJí g. Inno 2 z bubnu kačky Je vedeno přes dva v odstupu na závčeu 1.3 uspořádanć bubnové závěey 6 a konec lano ž Je uohycen k druhé straně vozíku l. Bubnové ávěey Q seetávaJí z otočnćho lenového bubnu g s drakemi pro lano ž, ktoré na každá z bubnů g vytváří neJnóně Jednu emyčku. K bubnu 8 .je pŕiřazeno přítlačné ústrojí AQ tvoře» né rámom 1 nesoucín paralelné k oee bubnu g...

Závěs dveří elektrického rozváděče

Načítavanie...

Číslo patentu: 249618

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nováček Rostislav, Bureš Ján, Sedláček Pavel

MPK: E05D 3/00

Značky: závěs, elektrického, dveří, rozváděče

Text:

...je vytvořena z ocelového profilu, jehož jeden konec obepíná otočný čep a V jehož střední části je Vytvořeno vybrání pro nosnou výztuhu a jehtž druhý konec je pevné spojen s nosnou částí rozváděče.Výhody závěšu dveří podle vynálezu spočívajív tom, že žávěs nesnižuje vnitřní profil skříně při manipulaci s přístroji. Umožňuje zapuštění dveří do profilu skříně s minimální mezerou, přičemž zlepšuje případné krytí rozváděčů dodatečným těsněním na...

Rotující vakuový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 249617

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jan Jiři

MPK: B01D 1/30

Značky: vakuový, rotující, uzáver

Text:

...a to při stejnýoh rozměrech (limitovaných podmínkami molekulární destilaoe) jako u dosud známého provedení. Tím je značně zlepšens dělící schopnost celého zařízení.Konkrétní provedení vynálezu blíže objasují připojené výkresy. Obr. 1 znázorňuje v osovém e částečnêm příčném řezu rotující vakuový uzávěr stojatého vícestupňověho zařízení pro molekulární destilaoi. Obr. 2 znázorňuje část třístupováho zařízení pro molekulární destilaci se dvěma...

Pružná osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 249616

Dátum: 15.04.1987

Autori: Skřepek Jan, Procházka Rostislav, Sokol Václav

MPK: D04B 21/18, A61L 15/00

Značky: pružná, osnovní, pletenina

Text:

...souetavy nití vybortí do podoby oček a smyček podle velikosti tahové síly. kterou vyvoláva vesraženém stavu plsteniny soustava výplňkových pružných útvarů,vložených do pleteniny pravidelně po Její šiři. to jest vytváři krepový efekt v pravidelných rozestupech nebo nepravidelné.Ve výhodném provedení je pletenina podle vynálezu na základě svých parametrů a vlastnosti použitelná především na Phužné platené obvazy. přičemž se jeji okraje zpevňuji...

Rybářský splávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249615

Dátum: 15.04.1987

Autor: Janda Jaroslav

MPK: A01K 93/00

Značky: rybářský, splávek

Text:

...se na vlas oi Ž nastavuje hloubka ponoření háčku s nástrahou. Splávek se dá umístiti na vlaseo bez demontáže háčku zatočením vlasoe 2 do závitu průchodek 1 .Průohodky s možností jednoduchého nasazení na vlaseclze zhotovit z vhodné pružné plastická hmoty. /obr. 3/. Průchodka 1 má otvor §pro vlaseo Ž,radiá 1 ní klínový zářez 2, který nedosahuje až k otvoru §, ale stěna o síle S je rozříznuta až za střed otvoru §. Při dané pevnosti a...

Dvoupolohový upínač obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249614

Dátum: 15.04.1987

Autori: Michlovský René, Skoupý Ferdinand

MPK: B23Q 3/06

Značky: obrobků, upínač, dvoupolohový

Text:

...čepy lg a stavitelnýmí dorazy 1 ia je v ní vytvořena zahloubení 33,do kterého zapadá v obou pracovních polohách aretační kulička gg, na kterou působí pružina 31 aretačního zařízení, upraveného v podpěrné liště gł. V horním, vyloženén rameni i tělesa L upínače jsou zabudována pouzdra 31, ve kterých jsou kluzně uloženy vodící čepy gg přitlačné desky 12. Na spodní straně přítlačné desky lg jsou umístěny polohovacími čepy gg a vyklàpěcí...

Způsob výroby kovových bižuterních prolamovaných perlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249613

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čepek František, Dědek Miloslav

MPK: A44C 27/00

Značky: bižuterních, výroby, prolamovaných, kovových, perlí, způsob

Text:

...nichž jsou vameny jehly odpovídající tvarově a rozměrově otvorům perly.Výhodou způsobu výroby bižuternich pnolamovaných parli podle tohoto vynálezu je především vysoká produktivita práce. Bižutcrníprolamovanéperlza ,zhotovené timto zptlsobexąmaji hladký povrch bez stop po sagojjích pľáěłů.způsobem podle tohoto vynálezu lze vyrábět na výstředni kovém lisu například kovovou bižuterni prolamovanou perlu o průměru 6 mm sa čtyřmi vlnuni...

Způsob kalení ocelových výrobků o ekvivalentních průměrech nad 150 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 249612

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kremer Rudolf, Molínek Bronislav, Tvrdý Miroslav, Vlčková Helena

MPK: C21D 1/20, C21D 9/08

Značky: výrobků, průměrech, oceľových, ekvivalentních, způsob, kalení

Text:

...podle vynálezu je dosažení bainitické struktury nebo jejího maximálního podílu ve středu silnostěnných průřezů výrobků, snížení teplot transformace metastabilního austenitu na bainit,případně na další strukturní produkty při anisotermickém rozpadu austenitu a v důsledku toho dosažení zvýšené úrovně pevnostních vlastností a současně snížené úrovně tranzitníoh teplot vrubové a lomové houževnatosti. Další výhodou podle vynálezu je snížení...

Způsob přípravy pomocných chemických prostředků pro kožedělný průmysl

Načítavanie...

Číslo patentu: 249611

Dátum: 15.04.1987

Autori: Adámek Milan, Beránek Jan, Exner Rudolf

MPK: C14C 3/00

Značky: prostředků, průmysl, přípravy, kožedělný, pomocných, chemických, způsob

Text:

...čistotě a prakticky dochází tak k líkvidaci organické složą ky odpadních vod.Získané produkty vykazují velmi dobré aplikační vlastnosti. Vznikají ve formě vodné suspenze s vysokým obsahom požadovaného produktu. U výsledného produktu je výhodné pH upravit oŕganíckou kyselinou například šřavelovou nebo anorganickou ky-~ selinou, například zředěnou kyselinou sírovou na pH 2,5 až 7.Ve 125 g vody bylo rozpuštěno 120,5 g Crg/S 04/3.5 H 20. K...

Způsob přípravy katexu na bázi sulfonovaného 3-fenoxypropylsilikagelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249610

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rosenberg Ivan, Vozka Stanislav, Špaček Pavel

MPK: B01J 39/08

Značky: způsob, bázi, 3-fenoxypropylsilikagelu, sulfonovaného, katexu, přípravy

Text:

...do kolony nebo běžným způsobem usušen a uskladněn.V dalším bude vynález blíže objasněn na několika příkladech, aniž je na ně omezen.Do reakce byl vzat l g 3-fenoxypropylsilikagelu, který byl roztřepán s 5 ml koncentrované kyseliny sírové (Hzsoh) (p.a. resp. ch.č.,obsah min. 96 kyseliny sírové) ve skleněné, dobře uzavřené nádobce. Reakční doba byla 1 týden při 25 - 30 °c, přičemž každý den byla sedimentovaná část suspenze...

Koželužský likrovací, popřípadě hydrofobační přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249609

Dátum: 15.04.1987

Autori: Škrabal Mojmír, Koutný Petr, Janíček Karel, Řehák Petr

MPK: C14C 9/02

Značky: popřípadě, koželužský, přípravek, likrovací, hydrofobační

Text:

...mazadla do emulze dochází v podstatě pouze k naředění, takže velikost částic ani jejich distribuce se nemění. Nezáleží tedy na teplotě, ani mechanickém účinkupři různém způaobu emulgace je dosahován stejný výsledný efekt daný již samotným složením a přípravou.Koželužský likrovací, popřípadě hydrofobační přípravek podle vynálezu se připravuje tak, že účinné tukové, respektíve olejové látky, jako je např. polypropylenový olej, chlorparafin nebo...

Zařízení pro ruční ovládání chodu motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249608

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šimíček Milan

MPK: F02D 11/04

Značky: zařízení, chodu, ovládání, ruční, motorů

Text:

...je znázorněn na přiložoných výkresech, kde obr. l znázorňuje čelní pohled na zařízení v čás ítečném řezu, obr. 2 boční pohled a obr. 3 pohled na obr. 1 veéměru P na drážku se zářezy a ovládací páčku se zubem zaaunutým ,v zářezu.Zlžízení je tvořeno kulisou l tvaru kruhové výseče, na jejímž oblouku je vytvořena drážka g se zářezy 2. Na kulise l je upevněn kryt 1 na němž je vyznačena stupnice §označující otáčky motoru v rozmezí od O do...

Zařízení pro snímání tlakových projevů v horninách

Načítavanie...

Číslo patentu: 249607

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mrázek Karel, Macek Tomáš, Moravec Jaromír, Chrápek Petr, Horák Vladimír

MPK: G01L 7/10

Značky: projevů, tlakových, snímání, zařízení, horninách

Text:

...zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že tlakové nádoba s tlakovým enimačem je uzavřena víkem a naplněna kapalinou,přičemž k výstupu tlakového snímače je kabelem připojena záznamová aparatura se zdrojem elektrické energie.Zařízení je kompaktní a konstrukčně velmi jednoduché a prostřednictvím vrohního víka tlakové nádoby přenáší tlak horniny bezprostředně na kapalinu. Poměrně velká plocha styku víka tlakové nádoby s...

Způsob výroby bižuterních prolamovaných válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249606

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dědek Miloslav, Čepek František

MPK: A44C 27/00

Značky: bižuterních, prolamovaných, výroby, způsob, válečků

Text:

...euměrnými vľnami ve aměru osy válečku.Přílziüad využití vynálezu ve výrobním postupu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu. Na obr. l je v řezu znázonněna. tenkostěnná trubkąnasunutá nan trnu mezi rozevřenými čełiistmd. pružné kleštiny. Na obr. 2 je v řezulndcreslen tvar tenlvzostěnné trubky po stažení čelisti pružné kzleštiny.Na pracovním stole lisu je v tomto přikladu upnuta deska s trnem L, jehož tvar odpovídá vnitřním povrchu...

Upínací trn

Načítavanie...

Číslo patentu: 249605

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nekula Antonín, Erlebach Zdeněk

MPK: B65H 49/06

Značky: upínací

Text:

...materiálu a na obr. 5 je graf závislosti pootočení hřídele na zdvihu upinacích čelistí pro upinacíPříkladné provedení upínecího trnu podle ybr. 1 je tvořeno pouzdrem 2, které je otočně a centricky uloženo na hřídeli 1. V pouzdru Ž je vytvořen radiální průchozí otvor 1,ve kterém je suvně uložena upínaci čeliat 1 a to ve směru radiálním na podélnou osu pouzdra Ž. Přitom je upínací čelist 3-upevněna k objímce 1 otočně uložené na vnější...

Plynový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 249604

Dátum: 15.04.1987

Autor: Fík Josef

MPK: F23D 15/00

Značky: plynový, horák

Text:

...tryeekProvedeni plynového hořáku se zvýšeným rozsahem regulovatelnosti výkonu a délky plamene je znázorněno na přípojeném výkresu,který představuje-podélný řez hořákem.Na výkrese znázorněný plynový hořák se zvýšeným rozsahem re gulovatelnosti výkonu a délky plemene sestává ze vzduchového tělesa l s válcovou přepážkou g ve tvaru trubky, která rozděluje vzduchové těleso na dva mezikruhové přivody vzduchu. Na přivod vzduchu 3 navazuje...

Zařízení na výrobu plastových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249603

Dátum: 15.04.1987

Autori: Král Jan, Valenta Svatopluk, Vašíček Alois, Neuhäusl Emil

MPK: B29C 45/26

Značky: zařízení, výrobků, plášťových, výrobu

Text:

...od formovacího prostoru, vytvořen temperační prostor, do kterého se přivádí temperační látka, kterou se může poměrně rychle měnit a řídit teplota funkční plochy formy, která se tak optimálně přizpůsobqqpožadavkům technologie formování plastů.Pro dosažení optimálních výsledků při výrobě plastových výrobků v této formě je třeba zabezpečit správné dávkování reaktivních monomerů, oligomerů, popřípadě polymerů a také potřebné přivádění...

Teplosměnná žebrovaná stěna, zejména pro skříň elektronického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249602

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jágr Jan

MPK: G01R 19/22

Značky: skříň, žebrovaná, stěna, elektronického, teplosměnná, zejména, zařízení

Text:

...rozměrnější a těžší.Tyto nedostatky odstraňuje převážnou měrou teplosměnná žebrovaná stěna podle vynálezu, jehož podstatou je, že k základní hliníkové desce jsou přišroubovana nebo přinýtována rovnoběžně nozmístěná chladící dvojžebra tvaru písmena U. Ve stykové ploše dvojžeber se základní deskou se přitom nachází vrstva tepelně vodivého lepívého tmelu.g 249 602 Vytvořením teplosměnné žebrované stěny ze základní hliníkové desky a libovolného...

Transformátor pro dvojpulsní měnič v uzlovém zapojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249601

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jágr Jan

MPK: H01F 19/08, H01F 31/06

Značky: transformátor, uzlovém, měnič, dvojpulsní, zapojení

Text:

.../obr. 1/.Tranaformátor pracuje náeledovně 0 běms.sekundárními vinutími 1 prochází puleující proud takového eměru, že v pomoc» ných jádrech vybudí stejnoeměrný magnetický tok. Protože je tento tok stejnosměrný, nejsou s jeho existcncí spojeny reaktanční úbytky napětí, jak by tomu bylo u toku rozptylověho,nýbrž akumulace energie stejně jako v jádřs tlumivky, protókané atejnoaměrným proudem. Sekundární napětí uz transformátoru/obr. 1, obr. 3/ má...

Zatěžovací zařízení pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249600

Dátum: 15.04.1987

Autori: Průša František, Lucek Jiří, Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: zařízení, zatěžovací, postupy, galvanoplastické

Text:

...vložena V propustném ohebném obalu.Zatěžovaoí zařízení podle vynálezu je univerzální. V praxi je použitelná pro modely různých tvarů a velikosti. Účinek zařízení, tj. jeho zatěžovaoí síla se regulujepočten a hmotnosti závaží. Závaží zalité v ochranném povlaku, zhotoveném například z pryskyŕíce,i filtrační tkanina ohebného obalu jsou vůči obvykle užívamýmxelektrolytům chemicky netečné a po použití se snadno vyperouave vodě. Ľanüpulaoe je...

Způsob galvanoplastického vylučování funkčních vrstev na tvarově složitých předmětech

Načítavanie...

Číslo patentu: 249599

Dátum: 15.04.1987

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: způsob, vrstev, funkčních, tvarově, vylučování, předmětech, složitých, galvanoplastického

Text:

...na styku» vých plochách se základním materiálem.uvedené nevýhody odstraňuje způsob galvanoplastickéhm vy 1 u~ čování funkčních vrstev na tvarově složitých předmětech, zejména na dílčích funkčních částich strcjních součástí, prowáděný pcmo~ ci tvarovaného stínění podle vynálezu. Postata vynálezu spočíva v tom, že se nejprve celý předmět zalije pomocí kaučukové zelévecí hmoty do tvarovaného stinění, ktoré se pouwlv místech...

Zařízení pro opracování hran feritových vychylovacích jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 249598

Dátum: 15.04.1987

Autori: Opluštil Petr, Horáček Miroslav

MPK: B24B 9/00

Značky: zařízení, feritových, jader, vychylovacích, opracování

Text:

...čelních l. Volbou většího počtu kladek čelních J na jedné hraně vychylovacíno jádro. 1 § se zintenzivní proces snížení, to znamená, že se zkrátí strojní čas srážení. Navíc navržená soustava umožňuje rozdílné nastavení odklonu jednotlivých kladek čelníoh l,kladek obvodových 1 g pod. úhlem 3, čímž se dosáłme srážení ve více stopách,a tím je řadou tečen dosaženo příblížení se opracované hrany profilu radiusu. Kladka čelní l je volně otočná. na...

Kalorimetr pro stanovení entalpie a vlhkosti proudící mokré páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 249597

Dátum: 15.04.1987

Autor: Valha Jan

MPK: G01K 17/00

Značky: páry, vlhkosti, kalorimetr, entalpie, stanovení, proudící, mokré

Text:

...střední komora Q a kalorimetr je ukončen výstupní komorou §. Ve vstupní komoře g e střední komoře 2 je umístěn ohřívací element 3,§, k jejímž výstupům jsou připojeny vířiče A, 1, které svým výstupem ústí do následující komory j §. U výstupu prvního víříče 1 je umístěno první teplotní čidlo gg a ve výstupu druhého viřiče 1 je umístěno druhé teplotní čidlo gą. Každá komore 3, 2, §je opatřena tlskovým odběrem 31,gg, gg. Ohřívací elnnnnty j,4 §...

Nové deriváty 1,4-benzochinondiiminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249596

Dátum: 15.04.1987

Autori: Taimr Luděk, Pospíšil Jan

MPK: C07C 119/14

Značky: nové, 1,4-benzochinondiiminu, deriváty

Text:

...ve 1 X)nü benzenu byl při laboratorní teplotě 15 minut intenzívně míchán 5 10 g bezvodého síranu hořečnatého a 60 mmoly oxidu stříbrného. Směs byla přefiltrována a hmota na filtru promyta 150 ml benzenu. Ve filtrátu bylo rozpuštěno 20 mmol p-semidinu a 30 mmol bezvodé kyseliny octové a roztok byl při laooratorní teplotě míchán 30 minut. K roztoku bylo přidáno 25 g silikagelu, který byl předem impregnován 2,5 ml koncentrovaného...

Kompozice pro rozlivové hmoty se sníženou sedimentací pigmentů a plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 249595

Dátum: 15.04.1987

Autori: Opl Jan, Prachař Otakar, Müller Karel, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Wiesnerová Ludmila

MPK: C08L 63/10

Značky: hmoty, plniv, kompozice, rozlivové, sedimentaci, sníženou, pigmentů

Text:

...pigmenty, zejména pignenty na bázi oxidů železa, přírodními okry, oxidy zinku či titanu, lithoponem a podobně. Povrchové napätí, smáčivost pigmentů a rheologioké vlastnosti kompozioe lze dle potřeby regulovat přídavkem malého množství silikonovýoh olejů, nízkomolekulárníoh polymérů esterů kyseliny akrylové, fluorovanýoh sloučenin či kondenzáty na bázi melaminu či moöoviny a formaldehydu nebo jinými látkami a podobnými účinky.Význačnou...

Hmota zejména pro lité bezešvé podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249594

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/10

Značky: zejména, lité, bezešvé, podlahy, hmota

Text:

...močoviny čiVýznačnou výhodou hmot podle vynálezu Je omezení až potlačeni sedimentace částio plniv a pignentů, což se projevuje vyšší homogenitou fyzikálně-mechanických parametrů a rovnoměrným barevným odstínem vytvrzenýoh hmot, zejména pak podlah. Egalizátory zamezují shlukováni a sedimentaoi čústio plniva a pigmentů, aniž však podstatné ovlivňudí viakozitu nevytvrzené hmoty. Jako egalizátory však nelze použít všechny běžně známé...

Hlídací souprava se světlovodným čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249593

Dátum: 15.04.1987

Autori: Toman František, Berka Miroslav

MPK: F23N 5/08

Značky: světlovodným, hlídací, čidlem, souprava

Text:

...nejsou vázány na dobu použití a hlídací soupravu je možno umístit do libovolného místa, což umožňuje minimální ztráta účinnosti vedení světla ve světlovodu.Příklad praktického provedení předmětu vynálezu jebřezen na Přiloženém výkresu. Na obr. l je celkové schema uspořádání hořáku e čidlem se světlovodem u hořáků s rekuperací a na obr. 2 je pohled. na ústí hořáku.Na obr. 1 je na etěně pece l osazen hořák g. Středem hořáku 2 je trubka...

Přerušovač směrových světel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249592

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dymeš Lubor, Mlejnek Jaroslav, Kučera Stanislav

MPK: B60Q 1/34

Značky: světel, směrových, přerušovač

Text:

...měděného drátu cívky Pernanentní magnet působí na pohyblivou kotvu svou přitnžlivou silou zejména při vyžhavování odporového drátu,kdy elektromagnet má velmi nízkou účinnost.V důsledku zesílené magnetické indukce funkčního magnetického obvodu lze nnstavovat větší vzduchovoudmezeru, 249 592 mezi pohyblivou kotvou a jádrem elektromagnetuoVšechny tyto vlivy se přiznivě podílí na eniženém 0 palu kontaktů a hlavně na celkově zvýšené životnosti...

Oběžné kolo odstředivého čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249591

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dopita Rostislav, Vykopal Jan

MPK: F04D 29/24

Značky: čerpadla, oběžné, odstředivého

Text:

...spolehlivost oběžného kola a tím celého čerpacího zařízení.Příklad provedení oběžného kola podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. l je podélný řez jednolopatkovým oběžným kolem, na obr. 2 je pohled na oběžně kolo z obr.l vs směru S s obrysem lopatky, na obr. 3 až 5 jsou znázorněny aletrnativní tvary lopatek jedno a dvoulopatkového oběžného kola v meridiálním řezu.Oběžné kolo podle vynálezu, obr. l, sestává z...

Způsob přípravy katalyzátoru pro zpracování uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249590

Dátum: 15.04.1987

Autori: Václav Novák, Vybíhal Jaromír, Círová Alena, Antkowitz Erich

MPK: B01J 23/88, B01J 37/00

Značky: zpracování, způsob, přípravy, katalyzátoru, uhlovodíku

Text:

...spočivá podle vynálezu V tom, že pH vzniklé suspenze v závislosti na koncentraci výchozich vzájemné sráženýchroztoků, jejich průtokové rychlosti a teplotě se pohybuje v rozme 249 59 | 1zi 6,0 až 6,9, výhodně 6,7 až 6,8, načež se suspenze bud přimo,nebo až po přidavku aktivátorů filtruje, promývá, suši. formuje a tepelně zpracuje na katalyzátor. Katalytická hmota se může aktivovats 1 oučeninami fluoru, fosforu a křemiku v množstvi 0,1 až...

Zařízení pro čištění součástí blízkým ultrazvukovým polem, zejména válcových filtračních vložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249589

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šabek Václav, Gabriel Karel, Šmolík František, Šteif Eduard

MPK: B08B 3/12

Značky: zejména, zařízení, vložek, filtračních, součástí, blízkým, ultrazvukovým, válcových, polem, čištění

Text:

...6 utěsněno k vnější ploše dna nádoby j pro čištění je spojen prvním šroubovým spojem ll. Přenosové laděné vedení l je opatřeno chladicími žebry 3,2 , ocnlazovanými ventilátorem go . Je spojene druhým šroubovým spojsm 1 g s ultrazvukovým měničem 1.1, který je kabelem A 5 elektricky vodivě spojen s vysokofrekvenčním generátorem l 6. Nádoba jpro čištění je opatřena navnější plošs dna přítokovým potrubím gj a spojená prvním ventilem 3 s odpadním...

Vodní čerpadlo spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249588

Dátum: 15.04.1987

Autor: Babák Jan

MPK: F01P 5/10

Značky: motorů, čerpadlo, spalovacího, vodní

Text:

...Q, jež je na evém druš hém konci opřena o zajišřovací podložku 1 zajištěnou proti posunutí pojistným kroužkem §. Předpětí válcové pružiny Q v montáž 3 249 588ním stavu musí být větší nebo rovno maximální provozní hodnotě axíální síly § od hydroetatického tlaku kapaliny. Vnitřní kroužky předního ložiska i a zadníhcložiska i jsou uložený na hnacím hřídeli g a vzájemné rozepře~ ny trubkou ž. Tento řetězec je axiálně opřen o příčný kolík...

Unášeč zadního kola motocyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249587

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ráfl Jan, Benda Jiří, Čadina Jiří, Hejna Miloslav

MPK: B62M 9/08

Značky: unášeč, motocyklů, zadního

Text:

...aretace. Mohou však být zalisovány í svým hladkým průměrem do přímého otvoru a jištěny bud pouze přesshenynebc jiným vhodným mechanickým způsobem. Kovováložisková vložka může být do unášeče zalisována nebo zastříknuta a její vnitřní přesný průměr pro loži sklo může být zvlášt obroben. Zcele. nový systém vytváří upevnění řetězového kola,kde řetězové kolo je lícováno na válcovém průměru unášeče. Po vložení a pootočení řetězového kole tak,...

Regulátor teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 249586

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pěchota Miroslav, Malina Josef, Cejpek Zdeněk, Nováček Miloslav, Šváb Jaroslav

MPK: G05D 23/30

Značky: teploty, regulátor

Text:

...nezí kontaktní doekou a topnýn článken.Hlavní výhody regulátoru teplot podle tohoto vynàlezu epočívejí v ton. že eníneč teploty potřobnou plochou eníná teplotu jak z grílovecí deoky, tak ílz topneho článku, čímž je vytvořena optínální vozbe pro naxíealní cítlívost regulace teploty.Dootetačný převod teple ne anínoč teploty 2 gr 1 lovaoí.daeky 1 topneho článku je zeručen pružnýo uložením torsoetetu e pružneetí topneho článku v níetě dotyku...

Zařízení pro zavěšení stroje na tříbodovém hydraulickém závěsu traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249585

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hoenich Pavel, Brázda Zdeněk

MPK: A01B 59/043

Značky: stroje, zařízení, zavěšení, hydraulickém, traktoru, závěsu, tříbodovém

Text:

...g. To obsahuje líneární motor §, v danémipřípadě hydraulický válec, napojený neznezorněnými apojovacímí hadicemi na vnější hydraulický okruh traktoru.ł. Horní závêané táhlo 1 tříbodovéhunhydraulického závěsu traktoru 3 obsahuje též kluznouopěru il pro umožnění volného vertikálního pohybu spuštěného Pr 9 °°V Aníhostroje 2, zsvěäcného na závěsých táhlech g 1 tříbodovéha ihydraulického závěsu trektoru g. S výhodou je traktor A opetřen...

Zámek bezpečnostního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249584

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zámorský Jiří, Burian Vladimír

MPK: A44B 11/00

Značky: zámek, bezpečnostního, pásu

Text:

...horní a dolní desky ll, lg se třmenem 31. V dolní desce lg znázorněně na obr. 6 je upraveno příčné vybrání lg, vodící drážka ll a rovněž čtyři malé otvory pro spojení s vložkemi ll, lg a s horní deskou ll, stejně tak větší otvor pro spojení horní a dolní desky ll, lg se třmenem 21. vložky ll, li znázorněné na obr. 7 a 8 jsou opatřeny zářezem gg. V horní části vložky ll, ll se nalézá otvor pro- 3 249 584 spojení s horní a dolní deskou ll, lg a...

Zámkové ústrojí výsuvné zubové spojky pro zachycování axiálních sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 249583

Dátum: 15.04.1987

Autor: Stejskal Jan

MPK: F16D 11/00

Značky: zubové, výsuvné, zámkové, zachycování, spojky, axiálních, ústrojí

Text:

...náboji l pracovního válce válcovací stolice je přišroubována ozubená hnaná část g spojky a hnací ozubená část 2 spojky je přišroubována k hlavě kloubového hřídele 1.fIäbo 3 5 hnané části g spojky je opatřen výřezovým otvorem §,v nemž je suvně uloženo prizmatické-vodící těleso 1,jehož účelem je shade nější usszování hnané části g spojky na její hnecí část 1. Vodícím tělesem 1 prochází otočně válcový dřík § stavěcího šrou~ bu, který je opatřen...