Archív za 1987 rok

Strana 276

Způsob konzervace tlakových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250055

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hradil Zdeněk, Běťák Jaroslav, Dragoun Vítězslav

MPK: C23F 15/00

Značky: způsob, konzervace, systému, tlakových

Text:

...13 a vypouštěcí armatury 15 na expandér, přičemž je uzavřenaoddělující armatura 24 na sběrnící napáą jecí vody a napájecí hlava 12. Dále se poSt-UPUÍG podle postupu popsanêho v základním AO.V příkladu druhého provedení způsobu konzervace podle vynálezu u průtlačného kotle s hmotnostním průtokem 180,5 kg..s 1 uvedeného na obr. 2 se provede odstavení kotle tak, že tlak ve výparníku 3 se po uzavření dělicí armatury 17 snižuje do tlaku 5...

Zařízení pro automatické ohřívání kapaliny při chodu chladicí kondenzační jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239457

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Jioí, Vitvar Milan

MPK: F25B 29/00

Značky: jednotky, zařízení, chodu, kondenzační, automatické, kapaliny, ohřívání, chladicí

Text:

...d elektromagnetického ventilu vzduchováho kondenzátora pokračuje odváděcí potrubí zkapalněnáho chladiva k zásobníku chledive. Raverzní tlukový spínač je pripojeny na prívod studená vody. Reverzní tlekovy spínač je zapojen do elektrického obvodu e elektromagnetícwm ventilem průtokováho ohřívače vody a s alektromagnetickým ventilem vzduchováho kondensátoru. Reverzní tlakový spínač atřídavě spíná oba elektromagnetická ventily.Výhody zarízení pro...

Zařízení pro ohřev kapaliny pomocí slunečního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 250054

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hemzal Boleslav, Šik Vladislav

MPK: F24J 2/42

Značky: ohrev, pomocí, slunečního, záření, zařízení, kapaliny

Text:

...zásobníku 5 a jednak s jedním vývodem přetlakového ventilu 22, jehož druhý vývod je spnjen s jedním VÝVOÓGTD zpětného ventilu 23, jehož druhý vývod je spojen s rozvodem vody. Sluneční kolelttor 1 je dále spojen s natáčecím zařízením 29, které je také spojene s převodníkem 4 řídicích signálů pohonů, který je jednak spojen s havarijním koncovým spínačem 13 horizontálním a havarijníín koncovým spínačem 14 vertikálním, jednak se...

Způsob výroby oceli v tandemových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 239456

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Václav, Smrž Zdenik

MPK: C21C 5/04

Značky: způsob, pecích, výroby, tandemových, oceli

Text:

...odběru první zkoušky je nižší než požadovaná apodTím se sníží použití drahých přísed Felln, 45 FeSi e jiné, dolévání surováho železa, a tím se sníží i náklady na veázku. současně se zajistí i potrebný výkon tandemová pece, snížení zpracovaných i celkových nákladů ne výrobu oceli.Pro ilustraci některých z mnoha možných zpüsobü dwchéní lze uvést následující příklady, v nichž označení M 1 je množství oxidečhího spalovacího média, potŕebného ke...

Způsob regenerace palladia z oplachových lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 250053

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horský Miroslav, Mašek Pavel, Hušek Bohumil

MPK: C22B 11/04

Značky: regenerace, oplachových, palladia, způsob, lázni

Text:

...regeneraci provádět tak, že se oplachové vody prohánějí iontoměnnou kolonou, ve které se zachyceně palladium opět získava eluací.V případě použití stabilizovaněho aktivačního roztoku s komplexné vázaným palladiem nelze iontoměničově kolony použít,jelikož tato operace vede pouze k částečněmu zachycení palladia.Nedostatky současného stavu techniky řeší způsob regenerace palladia z oplacho w z I z. ivých lázní po aktívaci izolantů,...

Zapojení vyhodnocovací části měřiče prašností ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 239455

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vybíhal Jaromír, Svoboda Dalibor

MPK: G01N 21/01

Značky: vyhodnocovací, prašnosti, částí, zapojení, měřiče, ovzduší

Text:

...energie, jednak tím, že větrací jednotky nahěží trvale, s hlavně tím, že při vypnutám Větrání v otooném období klesají nároky na vytápění. Dále vynález umožňuje sledovat prašnost ovzduší pro účely bezpečnosti s ochrany zdraví při práci,pro technologické podmínky apod.Na připojeném výkresu je blokově znázorněn příklad zapojení měřiče praànosti, zejménajeho vyhodnocovací části podle vynálezu.Odberové sonda 1 je tvořeno zdrojem g konetanmího...

Zapojení elektronického obvodu diagnostického přístroje pro zjišťování patologických změn tkáně

Načítavanie...

Číslo patentu: 250052

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fučíková Eva, Šidak Zdeněk, Červencl Milan

MPK: A61B 5/05

Značky: obvodů, tkáně, zapojení, prístroje, zjišťování, změn, elektronického, diagnostického, patologických

Text:

...více mís 4tech, nebo s použitím soustavy měřicích elektrod lze vytvořit prostorovou představu o rozsahu patologické změny tkáně. Přitom diagnostické metoda je velmi rychlá a časově i fyzicky minimálně zatěžtlje vyšetřovaný objekt.Příklad provedení zapojení podle vynálezu a grafické znázornění přechodové charakteristiky prostoru mezi měřicími elektrodami je znázorněno na připojeném výkresu.Na obr. 1 je základní schéma zapojení elektronického...

Válce pro dopravu listů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250051

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fuchs Georg, Wiessner Manfred, Lesch Dieter

MPK: B65H 5/06

Značky: válce, listů, dopravu

Text:

...valcovém jádru.Tímto jednoduchým opatřením se zabez 4pečí nastavení mezery s vysokou přesností.vynález se blíže vysvetluje a popisuje na příkladu provedení, znázorněném v přiloženém výkresu, V němž je zakreslena dvojice válců, vytvořena podle vynálezu.jak se blíže neuvádí, jsou válce 1 a 2 známým způsobem uložený tak, že válecl je otočně uložen v pevných ložiskách, kdežto válec 2 je ve svém uložení výškově přestavitelný, a to tak, že mezera...

Přívod větracího plynu do sila na zrnitý materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 239454

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pichrt Aleš, Krejsa Jan, Michálek Jaroslav

MPK: A01F 25/22

Značky: přívod, zrnitý, větracího, materiál, plynů

Text:

...kleneb v blízkosti vstupu s výstupu čtyŕstěunćho tělaaa do kuielového dna sila, a to pro zúžený profil.Uvedené nevýhody známých zařízení odstraňuje přívod větracího plynu do sila na zrnitý materiál podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že je tvořen štěrbinou mezi Spodní částí sila a výsypkou pod ní umístänou.Výhodou přívodu vätraoího plynu do sila na zrnitý materiál podle .vyndlezu je, že umožňuje rovnomerné vnikání větracího...

Sposob prípravy medeného prášku pre výrobu vodivých sieťotlačových pást

Načítavanie...

Číslo patentu: 250050

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pietriková Alena, Somora Miloš

MPK: C22B 9/14

Značky: výrobu, vodivých, měděného, přípravy, pást, spôsob, sieťotlačových, prášků

Text:

...v roztoku 5 až 10 H 2 S 04 na kovovú práškovú meď.-Prípravu nmedeného prášku sa uvedeným postupom docieli velkost častí-c od 0,1 do 1,0 m a igulovitý tvar častíc pri zachovaní vysokej čistoty.Použitie je vo výrobe vodivej siete-tlačovej .pasty na metalizáciu keramických, rovinných povrchov a ,pri výrobe hrubovrstvových hytbridných integrovaných obvodov. Výtĺažnost POSÍIJJPU je 95 0/0, plošný odpor vrstvy 10 mQ . štvoretrl.Postup prípravy...

Čeřič jiker tvořený nádobou s dolním přívodem vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 239453

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štepita Matej

MPK: A01K 61/00

Značky: přívodem, tvořený, jiker, čeřič, dolním, nádobou

Text:

...čeríče jiker pro láhve s dolním prívodem vody se podstatnä zlepší funkce Zugská láhve. Jikry se rovnoměrná a plynule míchají v celém prdŕezu láhve. Při tomto systému míchání se odumřelá jikry ssmočinná oddálují od zdravých e shromaždují se v horní části láhve, odkud jsou postupně vyplsvovány mimo její prostor, nebo je molno snadným způsobem provést jejich hromadná odsátí. Nedochází ko strátám na jlkrách vlivem úniku nashromáädäného...

Depaletizátor ohradových a paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 250049

Dátum: 15.04.1987

Autori: Telka Vladimír, Šoltýs Pavol

MPK: B65G 57/22

Značky: depaletizátor, ohradových, paliet

Text:

...strane stola sú princhytené stĺpy a vytvorené vedenie.zariadením podľa vyxnalezu sa dosahuje nový vyšší účinok .tým, že umožňuje vytvárať automatické technologické pracoviská napojené na systém medzi-operačnej »dopravy a skladov bez manualneho .prekladanie predmetov, čo umožňuje vytvárať plne .automatizované výrobné systémy.Depaletizátoi ohradovýeh paliet bez po honu je znázornený na priložených .výkre-soch, Ikd-e .na obr. 2 je znázornený...

Způsob kapalinového vyvíjení diazografického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239452

Dátum: 15.04.1987

Autori: Snížek Jioí, Kanderal Fratišek, Vlasák Roman

MPK: G03C 5/34

Značky: vyvíjení, materiálů, diazografického, kapalinového, způsob

Text:

...například dalěí barvotvorne sloln, jednotlive nebo emlend diasosloučeniny, purračríi latky, látky antihalaöní, smáčecí, další metalizující prísady, mikrokoloidní prísady, mikrokoloidní křeniöitarw a kyeličnik křemitý spod. a pro vývojkový syetdm regulátor-d pH, etabilieatorů,reduküních pŕísad, emdčedel apod. Je pochopitelnó, ie pro zvýlení stability systému material- vývojka lze v případ převdlnl kapalinovdho vyvolavdní vyloučit nebo sníäit...

Vkladač panelov do glejacích lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250048

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mikletič Miroslav, Neužil Vojtech

MPK: B30B 15/30

Značky: vkladač, panelov, glejacích, lisov

Text:

...vynálezu umožňuje skupinové ukladanie a ,odoberanie panelov, do glejacich lisov pri obsluha jedným pracovníkom.Zariadenie -podľa vynálezu je v prikladnom prevedení znázornené na .prlpojenom výkrese, kde na obr. 1 je ná-rys .a na obr. 2 je pôdorys uikladača.Zariadenie pozostáva z mobilného podvozku 1, na »ktorom sú upevnené dve rovnobežné, vodorovné, v-o-diacetyče 2 nesúce zasúvač 3 tlačných ,tyčí 4 v počte podľa počtu etaží li-sov. Illačné...

Talířový pluh

Načítavanie...

Číslo patentu: 239451

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kováo Josef, Pittner, Houda Rudolf, Stupka František

MPK: A01B 17/00

Značky: talířový

Text:

...svého pohybu ještě před oddělení od pddy rozdrobena a nebyla by zaklopena. Protože je pro orební talíř ponechána pŕedradličkou pouze část skývy u obvodu talíře, je tak zabráněno příliäným rozdílům obvodov rychlosti talíŕe, které by jinak na neoddělenou skývu působily a tato je plynule oddělováns, unáäena diskom a seklápěne do brázdy. vNa pripojených výkresoch je schematicky znázorněn príklad provedení talířového pluhu podle vynálezu....

Univerzálne disperzné syntetické lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 250047

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kováč Gabriel, Klugar Jindřich, Ďurinda Ján, Pánek Antonín, Nichta Jozef, Juračka František, Šňupárek Jaromír, Pivoňková Alena, Chamko Dušan

MPK: C09J 3/14

Značky: syntetické, univerzálne, disperzné, lepidla

Text:

...špecifiickej vilstkozity vodného roztoku uvedenej soli zabezpečí zvýšená lepłkćrvoisť lepidiel podľa vynálezumokra a teda možnosť spájania adherondov prostrednícrbvom IIlOKvFÉhO nánosu lepidla. Súčasne sa prostrednictvom nerozpustnosti vo vode kyseliny alkrylovej alebo metakrylovej vo forme interpolyme-ru s obsahom 10 až 400/0 hmvotn-oistných, s výhodou 20 až 30 0/0 hmo.nostných Ikyseliny zabezpečí bezobtiažna priprava lepivdiel podľa...

Klapkový uzáver pre techniku a spalinovod

Načítavanie...

Číslo patentu: 250046

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tóth Ernest

MPK: F23L 13/00

Značky: uzáver, spalinovod, klapkový, techniku

Text:

...priereze priebežné liesty klapky, ktorých .pozdĺžna rovinnost je zabezpečená opernými držiakmi listu klapky pripevnenými o rám klapky tak, že list klapky pri ľulbovolnolm natočení na .prrednom ložiska listu ľklapky a na zadnom 1 ožisku listu rklatpky je držaný v rovinnej polohe proti pôs-obenlu sily wyvinutej prúdom vzdušniny vo vodiacom kanáli.Použitím predmetnej klapky sa docielivylepšenie prevád-zkyschopnosti klapiek,zjednoduší...

Dorazové ústrojenstvo piesta priamočiareho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 250045

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tyrol Štefan

MPK: F01B 25/04

Značky: ústrojenstvo, motora, priamočiareho, piesta, dorazové

Text:

...kom 4, vybaveným axiálnou tlačnou pružiNevýhodou takéhoto usporiadania je, že nou 16, opretou jedným jej koncom o osavpri každom prestavovaní dorazu je nutné denie kolika 4 a druhým koncom o skrutkozvlášt prestavovať aj polohuysnivmatča, a to vú zátku 17 v nastaviteľnom doraze 1. O uvolnením azre-tačného prostriedku jeho nos- túto sa zvonku opiera čiapočka 18, tvoriaíca ných saní, ich prestavením a tąpätovným vonkajší koniec ovládacieh-o...

Chápadlo hriadelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250044

Dátum: 15.04.1987

Autori: Batrakov Sergej, Krukovec Lev, Zelina Pavol, Oršulák Jaroslav

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, hriadeľov

Text:

...siete,prípadne pri .náhodilom otvorení čeľustí počas poruchy zachytené »dvojicou podberných čeľustí. Prizmatioké lôžko v upodbeurnýoh .čeľustialch v kombinácii s centrovacim krivkovým úsekom pridržiavacích čeľustí dovoľujú uchopovanie ťažkých hriasdeľov .rôznych tvarov a rozmerov pri zaist-ení stálosti ich osi V stave uchopenia.Na pripojených výkresoch je .na obr. 1 kinematicky znázornená çprílkl-adné prevedenie chápadla hriadeľov...

Spodob delenia sacharidov od solí kyseliny boritej

Načítavanie...

Číslo patentu: 250043

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pollák Vladimír, Romanov Andrej

MPK: C07H 1/06

Značky: kyseliny, solí, boritej, spodob, sacharidov, delenia

Text:

...sacharóza v 93 O/o-nom výťažku, frakcie 29 až 31 sa použijú .na recyklovanie a z fraikcii 32 až 45 sa izioluje tetrarbowritan »disodný V 92 percentnom výťažku.Postupuje sa ako v ,príklade 1, s tým rozdielom, že do kolóny sa vnesie 0,3 ml 20 0/0 hmot. roztoku D-glwkózy v 0,1 mól . l 1 vodnom roztoku tetrahoritansu -ciisodného, Frak« cie 1 až 21 sú clestil-ovaná voda, frakcie 22 až 2-8 obsahujú roztok D-glulkózy, frakcie 29 až 30 obsahujú...

Beztlakový bubnový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: 250042

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

MPK: B01D 33/06

Značky: filter, beztlakový, bubnový

Text:

...v reze, na obr. 2 je »bočný vpohlad na beztlak-ový bwbnový filter v reze a na obr. 3 je bočný detail beztlavkového bubnového filtra s k-ombinovaným čistením filtračného sita.Beztlakový busbnový filter pre odfiltrovävanie mechanických nečistôt z odpadových ropných látok .na obr. 1 a obr. 2 pozostáva z vane li a filtraičného bubna 1, ktorý je tvorený .pevnou bočnou stenou 20 a delenou od-nimatelnou »bočnou stenou 9, medzi ktorými sú po obvode...

Tlakový filter s diskontinuálným čistením a filtráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250041

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

MPK: B01D 33/06

Značky: filtráciou, čištěním, tlakový, diskontinuálným, filter

Text:

...»drôt 25, na ktorom je navinutá filtračná prepážka 26 tvorená dvom-a n-osnými sitami, medzi ktorými je filtračné mikrosito.~Filtračný buben 1 je uložený na jednej strane pomocou čapu 2 vo veku 3, pričom na čap 2 je nadvpojený Výstupný náhonový hriadel 4 prechádzajúci upchávrk-ou 27 a na druhej strane pomocou ložiskového domčeka 5 spojeného s xdelenou ibočnou stenou 6 filtračného bubna 1 na nosnej rúre 7, lktorá je cez prirubu 8 uchytená...

Polovodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 250040

Dátum: 15.04.1987

Autori: Serátor Miroslav, Langfelderová Helena, Durný Rudolf, Foret František

MPK: H01L 21/316

Značky: polovodiče

Text:

...farubu, je priehľadná a absorbuje žiarenie v blízkej IČ oblasti maximum d-»d absorpčného pásu je z 11 000 cm 1.Na výkrese je znázornená závislost vodiv-osti sklenej fázy látky zloženia Tl 2 CuS 042 na teplote.Výsledky štúdia elektrických »vlastností zlúčenín, ktoré sú .predmetom vynálezu sú uvedené v prI-kladoch.Pri chladnutí tavenín látok M 2 MS 042 sa merná elektrická vodivosť, ktorá je pre zlúčeniny s M Cu v blízkosti teploty...

Sposob spracovania vodných roztokov organických kyselín a ich esterov z procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250039

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mičák Jozef, Berežný Viktor, Ferenčík Ján, Lelko Jozef

MPK: C07C 49/403

Značky: organických, spracovania, roztokov, cyklohexanu, oxidácie, spôsob, vodných, esterov, procesu, kyselin

Text:

...destiláciou, znova použije na rafináciu zmesi kyselín. Prímesi díkarboxylovýclh kyselín získané ako destilačný zvyšok z regenerácia rozpúštadla sa ďalej spracujú spaľovaním.Výhodou spôsobu spracovania podľa tohoto vynálezu je možnosť efektívneho využitia udikatrboxylových kyselín.Možnosť spracovania vodných roztokov organických kyselín je zrejmé z príkladovVodný roztok zmesi -mono- a dikarboxylových kyselín objemu 2000 ml zahustíme...

Sposob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250038

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rendko Tibor, Střešinka Jozef, Malčovský Eugen, Mokrý Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C08G 63/12

Značky: polyesterpolyolov, výroby, spôsob

Text:

...a epoxidované nenasýtené tuky ap.Uvedené a ďalšie známe bezprostredne prekurzory diolov až polyolov reagujú hlavne pri esterifikácii a lpolyesterifikávcii analogioky ako dioly až polyoly, len neodpa-da reakčná voda a teda odpadá potreba odťahovanía väčších množstiev vody, čo sa V konečnom dôsledku prejavuje zvýšením celkovej rýchlosti výroby polyesterpolyolu.vedľajším produktom oddeleným ako organický zvyšok z hydrolýzy oxiudátu po oddelení...

Elastomérna zmes pre podošvy pracovnej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250037

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kočišík Marián, Janík Ladislav, Ladzianský Vladimír

MPK: C08L 9/00

Značky: obuvi, podošvy, pracovnej, elastomérna

Text:

...obuvpdosahuje na svojej ,podovšvovej časti odolnosť voči odteranilu 60 až B 0 9/0, čo predstavuje 50 o/o-nê zvýšenie tohoto parametru v porovnaní so súčasným stavom. Tento účinok je dosahovaný napriek tomu, že zdanlivo je kvalitatívne zloženie Ikvaučwkvovej fázy u zmesi podľa vynálezu horšie, nakolko zmes neobsahuje prírodný tkaučuk, a že oproti clorterajšiemu stavu obsahuje značne vyššie množstvo regeneratu. Ďalej sa u pracovnej obuvi s...

Univerzálne zariadenie na tvarovanie zväzku kruhových predmetov do tvaru šesťhranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250036

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kollár Ladislav, Bačík Jozef

MPK: B21C 49/00

Značky: šesťhranu, tvaru, predmetov, zariadenie, tvarovanie, kruhových, zväzku, univerzálne

Text:

...posuvné rameno sú ,pri zdvihu vylkl-opeané d-o strán.Pohyby jposuvného dvojra-mena a posuvného ramena sú vzájomne viazané tak, že ich činné plochu spolu s činnou plochou pevného »dvojrarmena V každej polohe vytvárajú obrys ,pravidelného hore otvoreného šesťvhxrtanu. Zariadenie podľa vynálezu je u 4niverzállne, odpadá používanie množstva tvarovacích šaJblón .pre rôzne priemery predmetov.Na pripojenom výkrese je znázornený priklad Ibľrevewdenia...

Sposob demonomerizácie suspenzných polymérov alebo kopolymérov vinylchloridu a zariadenie k jeho uskutočňovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250035

Dátum: 15.04.1987

Autori: Daňo Ján, Glos Ján, Kuška Vladislav, Zeleník Július, Sellyei Ladislav

MPK: C08F 6/24, C08F 14/06

Značky: uskutočňovaniu, demonomerizácie, kopolymérov, zariadenie, spôsob, suspenzných, polymérov, vinylchloridu

Text:

...prúudmi inasýtenej, resp. predohriatej vodnej pary. Vďaka intenzivnemu turbulełntnémtl režimu, ktorý sa pri fluidizácii dosahuje, lprebie-ha ude-sorpčný proces uvoľňovania inonomérneho vinylchloridu z častíc veľmi úičinne.Suspeonzia V kolóne postupne prepadáva z , etáže na etáž, až nakoniec zdem-onomerizovaná susjpenzia obsahujúca oca 1 pp-m monomérneho vinylchloridu opúšťa kolóna a vedie sa na ďalšie spracovanie. Pod pojmom...

Sposob výroby 2,2´-dibenztiazolyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250034

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Argaláš Peter, Leška Štefan

MPK: C07D 277/62, C08K 5/47

Značky: výroby, spôsob, 2,2´-dibenztiazolyldisulfidu

Text:

...forsme hemihydrátu.Po ukončení oxidácie kaptaxu na altax sa prebytoíčná kyselina sírová zneutralizuje s uhličitanom vápenatým. Molárny .pomer uhličitanu vápenatého ku »kyselina sírovej je 0,01 1 až 101. Pri m-olárnom pomere väčšom alko 11 obsahuje 2,2-di~be~nztiazolyltdisulfid i nezreagovaný uhličitan väpenatý.Po- ukon-čení oxiudácie kaptaxu na .altax sa preebytočna kyselina sírová -neutralizuje s hydroxidom alebo kynsličxníkom...

Rozvod pracovnej kvapaliny rozrušovacieho hydraulického kladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 250033

Dátum: 15.04.1987

Autor: Daško Jozef

MPK: E21C 3/20

Značky: rozvod, hydraulického, kladiva, rozrušovacieho, pracovnej, kvapaliny

Text:

...piesta 13 na prívodný kanál 11 a v dolnej polohe piesta 13 na odvodný kanál 12. V dolnej polohe piesta 13 je medzi prvou tlačlnou diferenciálnou plochou 15 piesta 13, prvou valcovou plochou 16 piesta 13, prvým čelom 3 posúvačla 2 a apr-vou valcovou plochou 4 posúvača 2 vytvorená tlłmiaca komora.V hornej polohe piesta 13 je medzi treťou diferenciál-nou plochou 23 piesta 13, druhým čelom 26 polsüvača 2 a treťou valcovou plochou 19 piest-a...

Vinutie elektromagnetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250032

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rybár Alexander, Rovný Peter

MPK: H01F 7/06

Značky: elektromagnetov, vinutie

Text:

...lepšiemu využitiu materiálu vodičov a k zmenšeniu rozmerov vmavgnetu. Chladič sa vyznačuje pomerne rmalým hydrodynamickým odporom a preto je vhodný aj pre použitie s uzavretým obehom chladiaceho media, čiže s chladiacou jedunotkou, polzlostävajücou z čenpa-dla a sústavy »chladiacich batérii.Na priložených obrázkoch je znázornený príkla-d vyhotovenia vinutia podľa vynalezu. Na obr. 1 je znázornený nárys rozvinutéhlo plášta chladiča, na obr. 2...

Sposob elektrotroskového zvárania hliníka alebo jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250031

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vehner Ladislav

MPK: B23K 25/00

Značky: zvárania, hliníka, spôsob, elektrotroskového, zliatin

Text:

...jeho nevýhodou je, že nezaručuje spoľahlivé spojenie pri zváraní rhrubých plných kusov so zväzkom líšt alebo zväzkom plechov, čo je častý spoj puri stavbe prúdovodičovýrch systémom, zberníc.Uvedené nevýhody sa do značnej miery odstránia spôsobom elelktrotrosłkového zvárania hlinika podľa vynálezu, kt-orého (pod stata spočíva v tom, že zvárací prúd privádzaný do pevného kusa je 0 15 až 40 nižší aIk-o zvárací prúd, priváldzaný do zväzku lišt...

Striekacia forma s tunelovým vtokom pre krehké termosety a termoplasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250030

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pilát Milan

MPK: B29C 33/02

Značky: striekacia, tunelovým, forma, termoplasty, termosety, vtokom, křehké

Text:

...vynálezu vytvorená z vtokovej sústavy a telesa vtokovej zvnložlky, ktorého podstata spočíva v tom, že tunelový vtokový -otvor vo vtokovej ldrážke je opatrený odtlačovacími šírkmými ploškami symetrickými ck vyhadzovaču vtoku .a (k tulnelové-mu otvoru. Uhol a týchto odtláčacíclh šik-mých plošiesk je me.nší ako unhol p 1 v 0 vtokovej drážke.Čiastočná povytiahnutíe vtokového rozvodu z otvoru tuneiového vtoku umožňuje pootočením vytiahnut vtok bez...

Vysokonapäťová káblová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250029

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rovný Stanislav, Tichý Vladimír, Žarnovičan Juraj

MPK: H01R 11/00

Značky: vysokonapäťová, káblová, koncovka

Text:

...elastomérovej .pásky 18. Vladrôtové jadro 153 celoplastového kábla i 15 je ~uk~ončené kontalktným kolikom 16, na spojí s viacdrôtovým jadrom 153 celoplarstoveho kábla 15 opatrené návinom z vodivejsamospojitelnej elastomérovej pásky 17,ako aj návinom z izolačnej samospojiteľnej ela-stomérovej pásky 19, zasahujúcim aj na zužujúcu sa časť izolačného telesa 10.Na obrázku 2 je znázornený detail izolačného telesa 10 vysokonapäťovej...

Podošvový kompozit

Načítavanie...

Číslo patentu: 250028

Dátum: 15.04.1987

Autori: Oravec Ján, Oždáni Ján, Hanzlík Stanislav

MPK: C08L 27/06

Značky: kompozit, podošvový

Text:

...elastomérmi, technológiou vstrekolisovania alebo intrúzie taveniny zmesi polyméroiv do dutiny tvar-ovacej formy, dochadza vplyvomCim ŕealiciáin pblyriiérnyohiizložiêlkza šifrčasného vytvárania trojrozmernejštruktú,L hiąäzy iši sp ,v oovatelská viskozita a šĺŕiěłžšlšââàeêłñžfianiežžpri ďalšom spracovaní. Nevýhodou uvedených jvzmesí je zníženie -odolnosti voči oderu, odolnosti voči pres-ka niu. .pri,...

Lisovacia hlavica najmä k lisovaniu plášťov komorky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250027

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kováčik Alexander, Jablonka Rudolf, Revay Jozef

MPK: B29C 43/32

Značky: plastov, komorky, lisovacia, najmä, hlavica, lisovaniu

Text:

...hlavice 1 o~ patrená lištou 1 D vrrchnou 15 a spodnouvačkou 16 a je pevne spojená s piestnicou.pneumatickeho valca 2. Tŕň 12 je opatrený d-orazom 19 a čapom 21 a je prostredníctvom vonlkajšej pružiny 12 odpružene uložený v otvore 18 v lisovacej shlavice 1. Na te 4lese 5 upinawča 20 sú lkyvne uložené na kolíkoch 9 pálky B. Pálky 8 sú opatrené čelus« ťami G a otočne uloženými gvrcihnými 14 a spodnými kladkami 11. xLisovaciahlavica 1 Ějuchytená...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250026

Dátum: 15.04.1987

Autori: Baxa Jozef, Střešinka Jozef, Rendko Tibor, Čollák Mikuláš, Matějovský Vladimír Ing, Štěpina Václav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Malčovský Eugen

MPK: C10M 109/02

Značky: komponentu, spôsob, výroby, syntetického, mazadla

Text:

...ettoxylácie, ako aj propoxvlátcie glycerolu a trimetylo-lpropánu, ďalej produlkty jpolya-dície etylén-oxidu a/alebvo propylénoxidu na uvedené a ďalšie technicky dostupné trojmocné alkoholy.Zo štvormocných až šesťmocnýtch alkoho lov najvýznamnejší je pentaerytritol, xylitol,dipentaerytritol, redukované culkry, produ~k~ ty edície a polyadicie etylénoxiwdu, ako aj propylén-oxidu na viacmocné alko-holý, veud~ ľajšie produlkty z výroby...

Kompenzátor polohy a orientácie z pružného materiálu, pre poddajné uloženie uchopovacej hlavice PRaM

Načítavanie...

Číslo patentu: 250025

Dátum: 15.04.1987

Autori: Illés Gejza, Hricišák Ľubomír, Bartl Peter

MPK: B25J 19/00

Značky: poddajné, materiálů, orientácie, pružného, hlavice, uchopovacej, uloženie, kompenzátor, polohy

Text:

...z pružné-ho materiálu, pre podudajné uloženie úchopovacej hlavice PRaM na jeho kroncový člen podľa vyná-lezu, ktorého podstatou je, že je tvorený dutým valrcom, prechâidzajúcim na jednom svojom .konci do dolnej podstavy dutého zrezaného vkužela, pričom kompenzát-or je na »oboch svojich koncoch opatrený úohytnou prírubou a na vnútornom obvode, 4v mieste prechodu »dutéh-o valca -do vdutého zrezaneho kužela OĎV-OIÍOVÝlIH zápichom.Ilríklandne...

Mechanický škrabák na dobytok

Načítavanie...

Číslo patentu: 250024

Dátum: 15.04.1987

Autori: Konrád Anton, Stareček František

MPK: A01K 13/00

Značky: mechanicky, dobytok, škrabák

Text:

...pri ošetrovaní dobytka, čim -sa zvýši produktivita práce ošetrovateľa.Na prijpojenom výkrese je -sohématicky znázornený qnechanioký šikrnabák na dobytok podľa vynálezu, .pričom na obr. 1 je .pozdĺžny rez a na obr. 2 priečny rez.Mechanický škrabák na dobytok pozostáva z bubna 4, iktorý má na obvode priupevnené škrabky 5, pričom bubon 4 je nasadený na hnací bri-adel 1, s ktorým je spojený cezMechanický šľkrabák na dobytok, Vyznačujúci sa...

Sposob dokončovacieho obrábania valcových dier s kuželovým ukončením

Načítavanie...

Číslo patentu: 250023

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lovíšek Anton, Hromádka František, Hudek Ladislav

MPK: B24B 33/02

Značky: kuželovým, spôsob, ukončením, válcových, obrábania, dokončovacieho

Text:

...práce a geometrické presnosť opracovaného otvoru.Uvedené nevýhody sú ešte výraznejšie pri opracovaní tenłkostenných súčiastok s prechodom vnútornej kuželiovej plochy do valcovej.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob dokončovacieho obrábanie valcových dier s kužeľovým ukončením podľa vynálezu, kto 4reho podstata spočíva v tom, že súčiastka s predpracovanou valcov-ou dierou sa na konci stiačí po celom obvode v oblasti pruž.nýcih deformácií a...