Archív za 1987 rok

Strana 27

Zapojení aritmetické a logické jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245142

Dátum: 15.12.1987

Autor: Cautreels Werner

MPK: G06F 11/14

Značky: zapojení, jednotky, aritmetické, logické

Text:

...5, obvodu 6 stanovení parity binárního součtu, obvodu 7 stanovení parity logických funkcí a výberového obvodu 8 parity, přičemž vedení 00 s ovládlacími signály, zalkúdovanýnu v bezpečnostním kódu je připojeno na ovládací vstup vstupní-ho obvodu 0, výberového a korekčního obvodu 5, obvodu 3 logických funkcí a výberového obvodu 8 parity, vedení 010,020 nižší poloviny .prvého a druhého operandu je připojeno na prvý a druhý vstup vstupního...

Způsob výroby chladicího a mazacího přípravku pro tažení měděných drátů za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 245141

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bernhart Claude, Bellamy Francois, Chazan Jean-bernard, Samreth Soth

MPK: C10M 159/24, C10M 173/00

Značky: přípravků, chladicího, drátu, měděných, tažení, mokra, výroby, způsob, mazacího

Text:

...stabilní emulze ve vodě.Do sulfatačiního reaktoru opatreného míchadlem se predloží 540 kg ricinového oleje o teplotě 30 °C a během 1,5 hodiny se za míchání pridá 25,3 kg 960/0 kyseliny sírové (tj. 4,5 0/0 hmot. 100 kyseliny sírové, vztaženo na hmotnost predloženého ricinového olejej, přičemž se obsah reaktoru udržuje neprímýim chlazením na teplotě 30 až 33 °C. Po pridaní veškeré kyseliny se realkční směs míchá ještě 8 hodin. Poté se smíchá s...

Závěsná smyčka rybářských zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 245140

Dátum: 15.12.1987

Autor: Losert Wolfgang

MPK: A01K 95/00

Značky: zátěží, závěsná, smyčka, rybářských

Text:

...v tělisku zátěže. Dá se použit jako pevně spojená s těliskem zátěže .nebo jarko samostatná část ke zhotovení výměnné zátěže vhodného tvaru a vhodné hmotnosti podle podmínek při lovu.Provedeni závěsné smyčky rybářské zátěže je na obr. 1, jiříklady jíoužiti jsou na obr. 52, 3 a 4.Závěsná smyčka 1 ryhářské zátěže je zhotovena z drátu. N jedné straně je ohnutý do tvaru U s malou mezerou 2, kterou může volně procházet vlasec 3, .ale nemůže projít...

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu pro lasery s omezeným zesílením

Načítavanie...

Číslo patentu: 245139

Dátum: 15.12.1987

Autori: Markessini Efthalia Vergopoulo, Bitter Dieter, Wiechert Rudolf, Laurent Henry, Nickisch Klaus

MPK: C30B 29/28, H01S 3/14

Značky: pěstování, zesílením, tavenina, omezeným, monokrystalů, yttritohlinitého, granátu, lasery

Text:

...při vysoké koncentraci je účinnost laseru nedostatečná. V každém případě je však podstatné, aby růst monokrystalu probíhal v redukčni atmosfére, protože v~ oxidační, připadně neutrální atmosféře, se »část iontů praseodymu, zřejmě jak-o čtyřmocné, zabu 4duje v oktaedrických polohách což má za následek takový mechanismus zhášení luminiscence iontů neodymu, který je nezavislý- na čerpacĺ energií, respelktive inverzi,a proto je z hlediska...

Nealkoholický nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 245138

Dátum: 15.12.1987

Autori: Wagner Ludwig, Knabel Walter, Stepanek Premek, Isaac Otto

MPK: A23L 2/02

Značky: nápoj, nealkoholický

Text:

...surové ovocné šťavy z výlisků hroznů révy Vinné, 45,0 až 50,0 0/0 raíinovaného cukru, 1,5 až 2,5 0/0 kyseliny citrónová, 0,5 až 1,5 °/o muškátové tresti, potravinářská barviva a případně je stabilizován vhodným chemickým stabilizačnim prostřeclkem a z 81 až 83 kg vody a 0,2 až 0,6 kg oxidu uhličitého.Kyselina citrónová se může nahradit od 4povídajícím množstvím jiné vhodné kyseliny.Hlavní výhodou nealkoholického nápoje podle vynálezu je...

Jednočinný vertikální lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 245137

Dátum: 15.12.1987

Autor: Chlodwig Franz

MPK: B30B 1/34

Značky: jednočinný, vertikální

Text:

...zajlštěny. Přivedením tlakového média nad písty pohonů vykonají jejich pístnice s llIláŠBCĺ deskou zdvih dolů a tedy operací lisování. Přivedením tlakového média pod písty pohonů v-yko-nají pístnice s unášeci deskou zdvih nahoru a pracovní prostor lisu je uvolněn. U jednočinného vertikálního lisu podlevynálezu odpadají vodicí sluoupy, které jsou nahrazeny přímo pístnicemi pístových pohonů, dále odpadá posuvný stůl a horní koncové deska....

Bidlen tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245136

Dátum: 15.12.1987

Autor: Bujadoux Karel

MPK: D03D 49/60

Značky: stroje, bidlen, tkacího

Text:

...přírazu, vymezeni vůli mechanismu a snížení nerovnoměrnosti chodu stroje. Aplikaci jedné nebo dvou pružin stejně jako nastavením jejich tuhosti nebo uchycením na bidlenu a rámu stroje lze vyvodit doplňkové silové účinky na bidlen potřebným směrem a velikosti. Použití je mož 4no rozšířit na. všechny typy přirazových mechanismů, a to při zachování jejich stávající konstrukce. Při použití dvou pružin s lineární nebo exponenciální...

Zařízení k měření frikčních vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 245135

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mata József, Javdani Kambiz, Markessini Efthalia Vergopoulo, Welch William Joseph, Walnut Creek

MPK: G01N 3/24

Značky: frikčních, měření, zařízení, vlastností

Text:

...chyb měření, vyskytujících se běžně v dosud užívaných přístrojích. Dále je cílem tohoto Vynálezu vyvinout takové zařízení, které odstraňuje Vliv setrvačných a třecích sil na měření a Vliv omezeně plochy měření, které jsou příčinou vysoké časové a přístrojové náročnosti shora zmíněných kompenzačních postupu a chyb měření.Cílem vynálezu je rovněž zařízení, ktere umožňuje současně přímé měření smykových a normálných napětí během celého smykového...

Držák sběracích kartáčků pro přívod elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245133

Dátum: 15.12.1987

Autor: Fórián Gábor

MPK: H01R 39/40

Značky: kartáčků, proudu, elektrického, přívod, sběracích, držák

Text:

...drážkami po vnějším obvode, majícím jednu řadu vstupních a výstupních otvorů shodného tvaru v průřezu se sběraoími kartáčky a uspořádanými souose se spiralovými pružinami. Kovové pouzdro je opatřeno ve spodní včästi otvorem pro západlku, tvořenou kuličkou. Sběrací kartáčky jsou opatřeny vybráním pro západku. .Kovové pouzdro je Vytvořeno z kovového prášku spékáním včetně kruhových drážek a jedné řady vstupních otvorů pro sběrací kiartáčky....

Zařízení pro ovládání rozváděče hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245131

Dátum: 15.12.1987

Autori: Polgári István, Elekes István

MPK: B30B 15/00

Značky: hydraulického, rozváděče, ovládání, zařízení

Text:

...Při uvuolnění kteréhokolív tlačítka během sjíždění pohyblivé traverzy se tato automaticky vrátí do výchozí polohy, bez ohledu na polo-hu ruční páky rozváděče.Zařízení pro ovládání rozváděče hydrau 4líckého lisu podle vynálezu je příkladně znázornětío kinematickým schématem na výkresu. - .Zařízení podle vynálezu sestava z tla-irového ventilu 1, odpadního ventilu 2, spojených vahadlem 3 přes šroubovou spojku 4 s vahadlovýnm hřídeleiíi 7. Dále...

Odrazné stínítko pro čtecí zvětšovací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245130

Dátum: 15.12.1987

Autor: Elek Sándor

MPK: G02B 27/02, G03B 27/70, G03B 21/28...

Značky: zvětšovací, odrazné, čtecí, prístroje, stínítko

Text:

...výskresu vyplýva, je Odrazné stínítko tvořeno plochým nosným rámem 3,který lmá v příčrném kolmém řezu profil píslllelle U. V jeho vdně 31 je upraven obdélníkový výřcz 32, odpovídající svými rozměry rozměrůní kopírovaného formátu na zinnkoVem papíru 12, který je uložen těsně pod uvedeným dnem 31. Na jednom konci .nosného ráínu 3 je jnříčííě Líložena Odvíjecí cívlna 4, spojená s napínací kladlkoíí 41 a uváděna do rotaačního pohybu ľBgL 1 l...

Kladivo pro mlýny a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245129

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jaszlits László, Kósa Edit

MPK: B02C 13/28

Značky: způsob, mlýny, výroby, kladivo

Text:

...části 1 R - 40 min bylo tvarově rozděleno do dvou částí. Klínoviiá (fast 3 nosné části 1 kladiva je směrem do bicí části 2 zúžena pod íthlem 5 °,přičemž její konec je zakončen radiusem R 10 mm. V druhé rovině se rozšířené část il kladiva klínovitě rozširuje směrem ke konci 5 v úhlu 2 °. Na klínovité části 3 byly vytvořeny tři tvarované prohlubně 7 o hloubce 3 mm, šířce 8 mm ve vzdálenosti 2 U mm, a to rovnoběžně s osou otvoru pro čejp....

Způsob využití odpadního tepla kouřových plynů z výroby slínku křemičitanového cementu a současné výroby aglomerovaného aditiva pro odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245128

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tardos László, Kenessey Ágnes

MPK: F28C 3/12

Značky: tepla, využití, aglomerovaného, odpadního, křemičitanového, cementů, způsob, spalin, kouřových, plynů, aditiva, výroby, současné, odsířování, slínku

Text:

...značné energetické ztráty.Většina výše uvedených nevýlhod je ve značné míře odstraněna způsobem využití odpadního tepla ksouřových plynů za disperzními výměníky tepla při výrobě slínlku křemíčitanového cementu suchým způso 245128bem podle vynálezu, při němž se výše zmíněných kouřových plynů ponejvíce o »teplotě 250 ~ 450 C používá k odpařování vody z vodných suspenzí jemných prachových částíc rozstřikovaných do proudu řečených...

Sklopný přepravník velkých ležících zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 245127

Dátum: 15.12.1987

Autor: Cseh György

MPK: A01K 15/04

Značky: přepravník, veľkých, zvířat, sklopný, ležících

Text:

...1 s ojí vpředu a s okem pro tažné lano vzadu je na čepechuložena sklopné plošina 2 s kladkami pro lana 3, s úvazci 4 pro popruh 5. Na podvozku se dále nachází zvedací a spouštěcí zařízení li.Zařízení podle vynälezu se přistaví rovnoběžně k ležícímu zvířeti 7 obr, 3 ze strany hřbetu zvířete V takové vzdálenosti,aby se po navalení zvířete na plošinu 2 docílilo jeho hřbeltní polohy. Vysunutím opěr 8 se zajilstí stabilita zařízení pro...

Zařízení pro automatické spouštění spalovacích turbín vybavených regeneračními výměníky tepla s časově proměnným průběhem spouštění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245126

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mátyus Péter, Kosáry Judit, Huszti Zsuzsa

MPK: F02C 9/28

Značky: regeneračními, spouštění, turbin, spalovacích, vybavených, automatické, průběhem, časově, proměnným, zařízení, výměníky, tepla

Text:

...na operační úseky ~ kroky, během kterých se paralelné ovláda řada elektrospotřebičů, podle vynalezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že nejměně jedno čídlo teploty, umístěné v přívodu spalin, je přes vyhodnocovací člen, komparační člen a elektronickou jednotku podpregramu zvyšovaní otáček zapojeno na elektropolíon regulatoru otáček, přičemž na elektronickou jednotku podprogramíí zvyšovaní otačelk je zapojen rovněž elektrotechnický blok...

Adaptabilní izoelastická kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 245125

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szilágyi Géza, Gautier Patrick, Cautreels Werner, Kasztreiner Endre

MPK: A61F 2/32

Značky: adaptabilní, kyčelní, endoprotéza, izoelastická

Text:

...pružných prutů.Endoprotéza podle vynálezu sestává z hlavice 4, k níž je pripojene přiruba 2, do níž jsou svými horními konci vetknuty pravotočivé nebo levotočivé spirálově stoöenépruty 1 mohou být nestejně dlouhé a mohou mit i proměuuý průřez. Podle obr. 1 sestává endoprotéza ze dvou nebo více pravo-točivých nebo levotočivých spirálově stočených pružných prutů 1 kruhuového, eliptického, obdélníkového nebo jiného vhodného průrezu,...

Zařízení pro čištění splaškových vod biologicko-chemickým procesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245124

Dátum: 15.12.1987

Autori: Cautreels Werner, Bernhart Claude, Gautier Patrick

MPK: C02F 3/02

Značky: zařízení, procesem, splaškových, čištění, biologicko-chemickým

Text:

...a potřebných potrubí je zařízení ihned připraveno k čištění splaškových vod a vypouštění vod o~ poiřebných parametrech. Zařízení je schopno pracovat spolehlivě i V podmínkách plavby lodí. Příkladné pr-ovedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu,- který znázorňuje celkový pohled na zaříze ní pro čištění splaškových vod biologicke-chemickýín procesem.Zařízení podle vynálezu je s výhodou uspořádáno do blokovêho...

Keramický podstavec dekoračního svítidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245123

Dátum: 15.12.1987

Autor: Beauchamp Lilia Marie

MPK: F21S 1/12, F21V 21/06

Značky: keramický, svítidla, podstavec, dekoračního

Text:

...otvo-ry, z nichž alespoň jeden je opatřen průchodkou.Příkladné provedení keramického podstav ce dekoríačniho svítidla pradlevynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese v čelním pohledu a částečném řezu dolní části.Keramický podstavec tvoří těleso 1 vytvo- 1řené v podstatě jako dutý valec, na jehož jednom konci, jąguložen víko AZ-opatiíené opvodovýní osazením 3. V středovéni otvoru 4 víka 2 je uložena žáro-vkovaobjímłka 5. K...

Válcovací duo kladky, pro čtyřstranný šípový vtisk pro drát

Načítavanie...

Číslo patentu: 245122

Dátum: 15.12.1987

Autori: Schaeffer Howard John, Krenitsky Thomas Anthony

MPK: B21B 1/16

Značky: čtyřstranný, kladky, válcovací, drát, šípový, vtisk

Text:

...urážky. Rozvínutý tvar drážek obou proti sobě ustavených válcovacích kladek je souměrný podle roviny.Takto řešenými váloovacími duo kladkami lze vyrábět drát se šípovým včtyřstranným vtiskem, jehož jádro je kruhového prů 4 řezu a zpevněné v celém průřezu. I přes vysoký stupeň protváření je zaručen lineární tok vláken bez nebezpečí míkrotrhlín.mají minimální úchylku kruhovitosti. Příkladné provedení válcovacích duo kladek podle vynálezu je...

Způsob přípravy těsnění pro vysokotlaký nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 245121

Dátum: 15.12.1987

Autor: Wuerzer Bruno

MPK: B01J 3/06

Značky: způsob, přípravy, těsnění, vysokotlaký, nástroj

Text:

...použité lisovací p-ojivo v případě liswovaných součástek), které by mohlo negativně ovlivňovat syniéznĺ proces a mít vliv na vlastnostije známe, že mastek o základním vzorci 3 MgO.4 SíOz. H 2 O je velmi kluzký materiál, nezpůspbilý v přírodním svtavu přenosu vysokého smyk-ového napětí. Rešení podle tohoto vynálezu zvyšuje parametry materiálu na potřebnou hodnotu a tím umožňuje použití mastku. na stlačitelné těsnění vysolkotlakěho...

Způsob výroby dihydrátu nebo/ a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 245120

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kohler Rolf-dieter, Markert Juergen

MPK: C01B 25/32

Značky: dihydrátu, hydrogenfosforečnanu, způsob, výroby, vápenatého, bezvodého

Text:

...vápenatá surovina. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým přímým výrovbním postupům výrazně výhodnějším,neboť produkt má lepší jakost a zužitkování surovín je vyšší.Výroba může být kontinuální, disk-outlnuální, nebuo kombinace obou těchto postupü. Postupuje se například tak, že do cirkulujícího roztoku částečně zneutralizované kyseliny trihydrogenfosforečné o koncentraci 1 0/0 až nasycený roztok při dané teplotě se...

Zařízení pro dávkové měření průtočné kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245119

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vida Zoltán, Németh József, Takigami Katsuhiko, Sebestyén Béla, Hagen Helmut, Gergö György

MPK: A01J 7/00

Značky: kapaliny, měření, dávkové, zařízení, průtočné

Text:

...na podtlakové potrubí 19 a vzduchové potrubí 25. Vodtokové hubicí 12 je upraveno koncové čidlo 73, které je s ostatními snímacímí čidly 7, 71, 72 vedením 2 D napojeno na řídící člen 22 a výkonný člen 23, jež jsou signálním vedením 21 spojena s prvním v-entilem 16, druhým ventilem 17 a třetím ventilem Ill. Alternatívne může být odměrná nádoba i v horní části opatřena zúžením 24, v němž je umístěno horní snímací čidlo 72 a nad ním hubice...

Vícefunkční mazivo pro tažení drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245118

Dátum: 15.12.1987

Autori: Azuma Makoto, Wilmshurst Eric Charles, Kozlik Antonin, Jeffery James Edward

MPK: C10M 105/22

Značky: vícefunkční, drátu, tažení, mazivo

Text:

...kovů.Vyso-ké kvality maziva ve smyslu nízkych tažných sil potrebných k realizaci tažení drátu bylo dosaženo optimalizaci koncentrace a složení Inazivostních a emulgačních složek a adítivací výsleduých základů přísadami na bázi realkčních produktů dusíkatých sloučenin s alkalickou rea°kcí s anorganickými nebo organickými kyselinami obsahujícími fosfor.Složení vícefunkčního maziva podle vynálezu a jejich vlastnosti je možno ukázat na...

Zařízení k provádění fluidních procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245117

Dátum: 15.12.1987

Autor: Redman Richard Paul

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidních, provádění, procesu, zařízení

Text:

...loži, což lze uskutečnit během procesu, a to změnou odporu roštu i v jednotlivých jeho částech v poměru k měnícímu se odporu expandované vrstvy zpraoovávaného produktu podle požadovaných změn provozních podmínek. Změna odporu roštu Luno-žňuje využívat jedno zařízení -pro různé, i výrazně se lišící produkty bez výIněny roštu.Výhodou zařízení podle vynálezu je také možnost vzájemným pohybem dílů roštu narušit mechanickou pevnost...

Vysokosklopný tažený zásobník za samojízdnou řezačku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245116

Dátum: 15.12.1987

Autori: Palluel Auguste Louis Lucien, Swalwell John Edward, Mckay Garry Michael

MPK: A01D 90/00

Značky: vysokosklopný, zásobník, rezačku, samojízdnou, tažený

Text:

...na souvrati rychle přeložen do dopravního prostředku pro odvoz sklizené hmoty .nebo do velkoobjemového kontejneru. Uspořádáním pojezdové části zásobníku s nízkým měrným talakem na půdu se dosáhne vedle již zmíněného sníženípočtu přejezdů po poli také snížené devastace rostlinného pokryvu.Na připojeném výkresu je schematlcky znázorněno provedení zařízení podle .vynálezu, ve svislém příčném řezu, kde je čarkovaně vyznačen zásobník ve sklopené...

Vodicí nosník přesných souřadnicových stoiů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245115

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gibson David Vincent, Seragnoli Enzo

MPK: B43L 13/02

Značky: nosník, souřadnicových, stoiů, přesných, vodiči

Text:

...nosníku podle vynálezu se dosáhne vyšších dynamických parametrů než u stávajících souřadnicových kreslicích stolů. Přitom se sníží hmotnost vodicího nosníku asi o 50 °/i, což umožní zvýšit zrychlení pohybového ústrojí ze 3 na 5 m/s a rychlost z 0,35 na 0,7 m/s. U nově konstruovaných stolů je predpoklad dosažení zrychlení pohybového ústrojí 10 m/s a rychlosti 1 m/s. Sníží se i pracnost a energetická nár-očnost výroby vodicího nosníku proti...

Způsob zjišťování obrobitelnosti feromagnetických materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245114

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kozlik Antonin, Wilmshurst Eric Charles

MPK: G01N 27/80

Značky: tohoto, provádění, obrobiteľnosti, způsob, materiálů, zařízení, způsobu, zjišťování, feromagnetických

Text:

...magnetovací cívky Z je umístěna snímací cívka 3, připojeuá na vstup harmonického analyzátoru 4. Mezi magnetovací cívkou 2 a snímací cívkou 3 je feromagnetický materiál 5. je výhodné,když feromagnetický malteriál 5 je umístěn uvnitř magnetovací cívky 2. ještě výhodnéši je, když snímací cívka 3 je uspořádána souose s magnetovací cívłkou 2.Feromagnetícký materiál 5 se zmagnetuje magnetickým polem vytvářeným magnetovací cívkou 2 napájen-ou...

Způsob třídění zrnitého materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245113

Dátum: 15.12.1987

Autori: Thorne Stephen James, Jeffery James Edward, Hunt Patrick Arthur

MPK: B07B 9/00

Značky: způsobu, provádění, způsob, tohoto, zařízení, zrnitého, materiálů, třídění

Text:

...části 5. Tříděnáŕsměs zrnitého materiálu se přivádí ze zásobníku 7 přes oiddělovač tlaku B pomocí uváděcí trubky 8 pod hladinu fluidní vrstvy 9.Způsob tohoto třidění lze následovně opakovat a zařízení popsané a vyobrazené na obrázku 1 lze rozšířit na patrový aparát V horizontální či vertikální rovině podle to-h-o, zda sedimentující složky je převážná část či nikoliv. Blíže tento způsob zařízení ilustrují následující příklady.Byla tříděna...

Slévárenské jádro

Načítavanie...

Číslo patentu: 245112

Dátum: 15.12.1987

Autori: Backhouse Alan James, Sponer Gisbert, Dietmann Karl

MPK: B22C 9/10

Značky: jádro, slévárenské

Text:

...kovového prostředku a zdržuje zakladání jadra. Při použití slévárenských hřebů je nutné jejich následné odstranění při čištění odlitků.Lepení jádra do formy je časově náročné,jelikož lepidlo vyžaduje určitý čas k zaschnutí. D-odatečne dodusání formy v okolí známky lze použit jen v některých speciál r -~ en nních případech, kdy vzniklé dekformace v okolí jadra nejsou .na závadu kvalitě odlittku nebo když je jádro- dostatečně rozměrné,aby...

Zapojení lineárního obrazového snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245111

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kampe Wolfgang, Wiedemann Fritz

MPK: G01B 7/02

Značky: snímače, obrazového, zapojení, lineárního

Text:

...výstupem.OSgIineární-lro obrazového snímače LS,- .dru.hŕí Strana kondenzátoru D 1 je. lspojena současně s šestýIn-.odp-orem Rçknlçatodouvrdlody D,přes sedmý (Jdpuor R 5 zpětnovazebně s neinvertujícím vstupem prvního operačního zešsilovačel-Al zesilovacího obvodu 1 a .přesSe zmenšujícím se rozměrem d měřeného předmětu se zmenšuje počet neosvětlených foto-citlivých prvků, v důsledku čehož se zvě-tšuje ,napětí na kondenzátoru C 1 a tím i kladná...

Způsob zahušťování roztoků a/ nebo suspenzí z fermentačních výrob a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245110

Dátum: 15.12.1987

Autori: Strasser Michael, Hiestand Peter, Michelet Jacques

MPK: B01D 1/22

Značky: suspenzí, provádění, způsobu, fermentačních, výrob, tohoto, roztoku, zařízení, způsob, zahušťování

Text:

...způsobu ohrevu se V uzlu termolýzy .nevyskytují periodicky pracující výměníky tepla, takže odpadá jejich střídání a čištění během provozu odparky. Nejsou zvláštní požadavky na obsluhu, protože provoz termoilyzéru je kontinuální. Další výhod-ou je to, že plyn z roztoků a/nebo suspenzí se uvolňuje ve filmovém expandéru, .odkud je odváděn a v rámci celkového odplvnění stanice je -odsáván vývěvou.Pro příkladné provedení způsobu zahušíování...

Pružné lamely k přenosu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245109

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bujadoux Karel, Merten Gerhard

MPK: F28F 1/30

Značky: lamely, pružné, přenosu, tepla

Text:

...plochy - pružné lamely, prostřednictvím kterých je zajištěno .sálání a konvekce teplého vzduchu do prostoru. Teplovodní plochá otopná tělesa vytvořena použitím pružných lamel podle tohoto vynálezu vykazují zvýšený tepelný výkon oproti známým typůlm otopných těles .při jejich snížené .hmotnosti. Tohoto pokroku a vyššího účinku, kterýse projevuje zvýšeným tepelným výkonem je nutno spatřovat v tom, že pružné lamely zabezpečují Stálý styk s...

Roztok pre vytváranie borátových elektrotechnických povlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245108

Dátum: 15.12.1987

Autor: Rassmann Christoph

MPK: C23D 5/00

Značky: roztok, povlakov, vytváranie, elektrotechnických, borátových

Text:

...naniesol naň nanášacĺ roztok pozostávajúci zo zmesi 1 hmot. dielu kyseliny borítej a 3 hmot. dielov štvorboritanii lítneho vo vode s pridavkiom 1 0/0 objemového priemyselného tenzidu na báze propyllénoxidu a etylénoxidu. Roztok ďalej obsahuje 2 hmot. diely nitrometánu a 40 hmot. dielov acetónu. Potom sa materiál jednofázovo vypaloval pri 250 C 5 minút.Povrch kovového materiálu sa zbavil ostrých hrotov ich zaoblenim valcovaním medzi kovovými...

Nový kmen houby Aspergillus niger CCM-F-749

Načítavanie...

Číslo patentu: 245107

Dátum: 15.12.1987

Autori: Peters Wolfgang, Klose Sigmar, Bernt Erich, Scheibe Peter

MPK: C12N 1/14

Značky: ccm-f-749, nový, aspergillus, niger, houby

Text:

...podle druhu melasy)H 16 6 D až 70 0/0 hmot. KC na nasazený cukr U 47 85 až 90 9/0 hmot. KC .na navsazený cukrb tvorba kyseliny oxalové hmotnosti na vytvořenou kyselinu citrónovou)c hmotnost mycelia bez výraznějšíhorozdílu, mycelium kmene U 47 jeví vysokou odolnost proti infekční houbě Penicillium, d uvedené parametry jasně prokazují rozdílno-st ve fyziologických projevech získané mutanty., které jsou výhodnější pro provozní využití tohoto...

Zapojení pro přímý přenos nízkofrekvenčních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245106

Dátum: 15.12.1987

Autori: Corain Luciano, Kapp Joachim-friedrich, Wendt Hans

MPK: H04B 5/02

Značky: signálu, přímý, prenos, zapojení, nízkofrekvenčních

Text:

...obr. 1. Na straně vysílače A je výstup snímače 1 fyzíkální veličiny nebo zdroj vstupního signálu včetně stejnosměrně složky galvanícky propojen na vstup stabilního modulátoru 2, za kterým následuje stabilní oscilátor a náso-bič kmítočtu 3 s obvodem Ba pro výběr žádaného kmitočtovéb-o násobku pro výstupní nosný signál. Tyto stupně tvoří přímé prvky převodníku vstupního napětí a jeho změn na úměrné změny kmitočtu nebo fáze výsturpního- signálu...

Klešťové nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245105

Dátum: 15.12.1987

Autori: Wiechert Rudolf, Laurent Henry, Hofmeister Helmut

MPK: B25B 7/10

Značky: klešťové, nářadí

Text:

...nářadí. U některých provedení, zvláště u velkých hasáků, je tato úspora ještě mnohem vyšší. Bez ohledu na hmotnost je další výhodou nářadí podle vynálezu to, že sevřením- profilu mezi čelistí z lamel se dosahuje příznivého rozložení pružných deformací ve svíraném předmětu, a tím dochází k jeho spolehlivěj 4šímu a pevnějšímu uchopení. Další výhodou jsou nízké nároky na technologii výroby, nebot lamely lze vyrábět lisováním z pásové...

Způsob měření elektrického odporu vrstev a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245104

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kapp Joachim-friedrich, Wendt Hans, Annen Klaus

MPK: G01R 27/00

Značky: odporu, vrstev, zařízení, způsob, tohoto, měření, způsobu, elektrického, provádění

Text:

...podle vynálezu je blíže znázorněno na obr. 1, kde je schematicky znázorněno zařízení k měření elektrického odporu vysokoo-dporové vrstvy a na o-br. 2 je schematicky znázorněn vyhodnooovací systém se zdrojem stejnosměrného napětí.Na obr. 1 je znázorněno schematicky zařízení k měření elektrického odporu vysokoodporove vrstvy 2, která je nanesena na kovovém válci 1. Zařízení sestává z prvního kontaktu 3, který je tvořen svazkem emných vláken a...

Způsob konfekce a řezání koster klínových řemenů a zařízení na řezání kostry klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245103

Dátum: 15.12.1987

Autori: Laurent Henry, Hofmeister Helmut, Annen Klaus, Wiechert Rudolf

MPK: F16G 1/06

Značky: koster, zařízení, kostry, řezání, klinových, řemenů, konfekce, způsob

Text:

...je dále vybaveno posuvnýmĺ vypínacírn valcem, jehož povrch je upraven obdobným způsobem, jako profilovaný válec a sadou řezacích nožů,jejichž rozteče jsou shodné s rozmístěním plošek válce.způsobem konfekce a zařízení na řezání ruľkávce kostry klínových řemenů podle vynálezu se dosáhne snížení pracnosti při obsluze konfekčního stroje, která plyne z nutnosti manipulace s cívk-ou nekonečné profilované vložky. Dále se odstraní...

Zařízení pro vyrovnávání souososti hřídelů rotačních soustrojí za provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245102

Dátum: 15.12.1987

Autor: Sponer Gisbert

MPK: G01M 1/00

Značky: zařízení, rotačních, vyrovnávání, soustrojí, souososti, provozu, hřídelů

Text:

...vlivem rozndílných dilatací vodorovný posuv ložiska tak, aby byla splněna podmínka vyrovnání hřídelů v horízontálním smeru. To má značný význam, i když s využitím ložískov-ých stojanů lze získat pouze menší posuvy, řádově několika desetin milimetru do 0,5 mm ve výškovém i vodorovném smeru.Další příkladná aplilkace zařízení podle vynálezu je uvedena na obr. 4. Zařízení obsahuje stroje 1, 2, 3, 4, 5 s xhřídell spojený mi v soustrojí, dále...

Pružné potrubí pro povrchové rozvody kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245101

Dátum: 15.12.1987

Autor: Dietmann Karl

MPK: F16L 58/18

Značky: potrubí, povrchové, pružné, rozvody, kapalin

Text:

...a pak potrebných opatření pro snížení prosakování, čištění a udržovaní. sou stále zanášezny a nutně vyžadují pouze nívelačně vyrovnanou trasu. iUvedené četné nevýhody odstraňuje podle vynálezu pružné potrubí pro povrchové rozvody kapalin, které je tvořeno dvojitýmpláštěm z rovných povlaků, mezi nimiž je .izolace z plastové pěny, a opatřené zevně ochranným pláštěm, přičemž jeho podstata spočíva v tom, že vnitřní a vnější povlaky jsou navzájom...