Archív za 1987 rok

Strana 265

Zařízení ke stabilizaci teploty kovových těles přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250352

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bareš Karel, Hes Luboš

MPK: D06C 7/00

Značky: zařízení, přístrojů, těles, stabilizaci, teploty, kovových

Text:

...systému a vysoká přesnost regulace teploty,způsobené umístěním čidla teploty blíže elektrickému topnému členu, takže lépe reaguje na promenlivou složku tepelného vý 4konlu než na V podstatě stálou složku výkonu odváděného. Výhodou je rovněž jednoduchost, provozní spolehlivost a vyloučení možnosti zničení přístroje při vyloučení chladiče protékaného kapalinou.Příkladné provedení zařízení ke stabilizaci teploty přístr-ojů podle vynálezu je...

Rytina tiskacího válce a zařízení na její výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250351

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hrach Václav

MPK: B41N 1/06

Značky: válce, tiskacího, rytina, výrobu, zařízení, její

Text:

...zajistit s ohledem na nestejnoměrnou hloubku rytiny.Rozdíl mezi klasickou rytinou a novou rytinou podle vynálezu je zřejmý ze schematických výkresů obr. 1 až obr. 4, kde znázor 250351ňuje obr. 1 nákres dosud použív-ané klasicke ažury, obr. 2 nákres používané nové ažury s příčnýmí přepážkami, obr. 3 ažurový pozitiv klasické výroby pásů ze Sci-Texu,obr. 4 ažurový pozitiv nového způsobu výroby pásü.Na obr. 1 je znázorněna klasická rytina jako...

Zapojení k regulaci nápravových tlaků zdvojené nápravy mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250350

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vykopal Vladislav, Pospíšil Vítezslav

MPK: B60G 17/04

Značky: zapojení, tlaku, zdvojené, nápravy, regulaci, nápravových, prostředků, mobilních

Text:

...regulačního ventilu 8 a regulovaný tlakový vzduch postupuje dále levým potrubím 11 k prvnímu vstupu levého dvou-cestného ventilu 19 a z jeho výstupu levým výstupním potrubím 11 a do levého vzduchového odlehvčovacího elementu 9, upevněneho svou základnou na horní levé části rámu a svou horní činnou častí pod levou stranou vlečené nápravy.Pravý -dvoucestný ventil 19 a levý dvoucestný ventil 19 jsou -svými druhými vstupy propojeny...

Zapojení protizkratového jištění motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250349

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hruška Jaroslav

MPK: B60L 3/00

Značky: vozidel, zapojení, jištění, protizkratového, motorových

Text:

...bateriový přepinač, opatřený tavnou plochou pojistkou, za kterým je připojeno rozpínací relé, na něž je připojen blok signalizace zkratu.Výhody protizkratového jištěnĺ motorových vozidel a speciálních strojů se signalizací spočívají hlavně V tom, že při vzniku zkratu způsobeného např. poškozenim izolace vodičü elektrické instalace, má obsluha možnost okamžitého zjištění poruchy a tak zabránit vzniku případného požáru. Pře i rušením dodávky...

Zapojení dvoutlakého hydrostatického obvodu s tlakově závislým připojováním vysokého tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250348

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ureš Luboš

MPK: B30B 15/16

Značky: hydrostatického, dvoutlakého, zapojení, obvodů, tlakově, závislým, tlaku, vysokého, připojováním

Text:

...pístu 8 přímočarého hydromotoru 7, v pracovní poloze B je pracovní .prostor pístu 8 propojen do odpadu a V pracovní poloze 0 čtyřcestného rozváděče 6 je propojení pracovního prostoru B přírnočarého hydromotoru 7 do odpadu přerušeno.Popsané uspořádání hydrostatického obvodu s tlakově závislým přípojováním vysokého tlaku pracuje taktoČtyřcestný rozvaděč G v pracovní poloze A. Větev nízkého tlaku 14 je prepojenia do prostoru pístnice 9 a...

Redukční ventil s planžetovým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250347

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kder Miroslav

MPK: F16K 31/126

Značky: planžetovým, ovládáním, ventil, redukční

Text:

...ventilem s planžetovým »ovládáním uzavíracího prvku podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že prohnutá planžeta, která otevírá kuželku uzavíracíh-o ventilu vstupního tlaiku, je druhým koncern uložena v misce redukčnIh-o ventllu.Planžet-ové ovládání škrtlcího ústrojí redukčního ventilu, je možné použít obzvláště u- ventilů s velkou plochou mebrány, například zásobníku média dýchacích přístro 4jů, kde vse prakticky neuplatňuje V...

Slitina hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250346

Dátum: 15.04.1987

Autor: Stránský Drahoslav

MPK: C22C 21/08

Značky: slitina, hliníku

Text:

...odstraňuje Slitina hliniku pro odlitky, s možností dotváření, podle vynálezu, .která ob-sahuje mimo hliník v 0/0 hm-otnosti ještě 0,40 až 1,60 křemíku,0,10 až 0,40 0/0 mědi, 0,01 až 0,15 0/0 titanu,0,10 až 0,60 0/0 železa, 0,05 až 0,70 manganu, 0,01 až 0,60 cvhrómu, 0,30 až 1,80 pr-ocenta h-ořčíku, 0,005 až 0,50 ceru,0,005 až 0,30 lanthanu.Šĺĺtina podle Írynäĺtäžú počlštafně Zvyšíĺjěmechanické vlastnosti, a to jak pevnost v tahu, která se...

Slitina hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250345

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stránský Drahoslav, Hořejší Zdeněk, Kalma Ludvík, Koreš František

MPK: C22C 21/10

Značky: hliníku, slitina

Text:

...slitina hliníku podle vynálezu, která obsahuje V hmotnosti mimo hliníku jakožto základníh-o prvku ještě 2,80 až 8,50 zinku, 0,2 až 3,20 h-ořčíku, 0,1 až 0,6 mědi, 0,05 až 0,40 °/o železa, 0,10 až 0,80 manganu, 0,1 až 0,50 procent chró.mu. Dále může obsahovat 0,001 až 0,80 0/0 ceru, 0,001 až 0,50 neodyrmu,0,001 až 0,80 lanthanu, 0,001 až 0,80 0/0 yttria čí vzájemné kombinace těchto kovů vzácnych zemin.Slitina podle vynálezu přeadčí...

Způsob stabilizace tekuté koncentrované vodné disperze parafinických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250344

Dátum: 15.04.1987

Autori: Exnerová Karla, Vácha Jaroslav

MPK: B01F 3/08

Značky: koncentrované, uhlovodíku, parafinických, vodné, způsob, tekuté, stabilizace, disperze

Text:

...také narušu-jí stabilitu »disperzního systému.V zařízení s mechanickým míchadlem bez použití speciálních emulgačních strojů lze připravit tekutou disperzí paraíinických uhlovodíků pri teplotě přesahující minimálně o 20 C bod táhí tuhých podílů parafínických uhlovodíků, kdy emulgační voda je vnesena -do homogenní směsi uhlovodíků a emulgátoru. Takto vznikla disperzie nemusí však být stabilní a její viskozita vyhovující pro transportní a...

Pedál plynu s pružným plastovým závěsem kotevní desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250343

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štorek Vladimír, Kučera Josef, Kopecký Stanislav, Solar Jiří

MPK: B60K 26/02

Značky: pružným, plášťovým, desky, pedál, kotevní, plynů, závěsem

Text:

...závěsu, kterým je nášlapný pedál otočně spojen s kotevní deskou.Pedál ,plynu s pružným plastovým závěsem kotevnt »desky je zobrazen na priloženém výkrese, lkde obr. 1 je půdorys pedálu,obr. 2 je řez pedälem v nárysu a obr. 3 jeÚplný .pedál ,plynu 1 podle vynálezu sestává z nášlapního pedälu 2 opatřeného nanem, z pružného plastoveho zâvěsu 4 a zkotevní desky 5. Nášlapný peudál 2 je opatřen nálitkem 6 pro uchycení táhla přípusti plynu »a...

Způsob kontinuální přípravy fluoresceinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250342

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kroupa Jaroslav

MPK: C09B 11/08, C07D 493/10

Značky: kontinuální, přípravy, fluoresceinu, způsob

Text:

...zařízení typu turniket.Pracovní postup spočíva v tom, že se do reaktoru predloží fluorescein v množství odpovídajícím 50 až 100 zádrži realktoru, 4který se vyhreje na teplotu 160 až 230 °C. Při zapnutém míchání se pak kontinuálně pridáva směs ftalanhydrídu s resorcinem. Míchadlo je Lípraveno tak, aby přibližně v první tretine vra-cel-o fluodeslceín směrem k davkovacímu otvoru, aby ho byl přibližně trojnásobný přebytek proti dávkované směsi....

Fluidní teplovzdušné lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 250341

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vlček Vladimír, Hadač Jiří, Spurník Mirko

MPK: B65G 53/38

Značky: lože, fluidní, teplovzdušně

Text:

...polystyrénu fluidním .ložem může být předpěněný polystyrén použit ke konečnému zpracování za dvě až čtyři hodiny přirozené kondicionace ve zracích silech. Tím je z velké části šetřen jednak pracovní čas, zvyšuje se produktivita práce a jednak se snižují .nároky na velikost zracích sil a skladovacích prostor. Pěnový polystyrén, který prejde fluldlním ložem .podle vynálezu, je navýstupu z něj odolnější vůči mechanickému i fyzikálnímu...

Zapojení statického zdroje pro nabíjení a vybíjení akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250340

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kmínek Zdeněk, Raba Pavel, Heinrich Petr

MPK: H02J 7/02, H02J 7/04, H02J 7/10...

Značky: zapojení, akumulátorů, zdroje, nabíjení, statického, vybíjení

Text:

...a sledu fází a prvním výstupem 222 obvodu 22 kontroly polarity »akumulátoruDruhý výstup 183 obvodu 18 logiky vyhodnoecení stavu zátěže, druhý výstup 163 obvodu 16 komparátoru napětíově úrovně,druhý výstup 213 obvodu 21 výpadku a sledu fávzí a »druhý výstup 223 obv-odu 22 kontroly polarity akumulätoru jsou spojený s druhým vstupom 243 obvodu 24 signalizace. Druhý vstup 202 obvodu 20 měření derivace výstupního proudu je spojen .s »druhým...

Způsob zachování konstantního osvitu světlocitlivého materiálu při fotosazbě a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250339

Dátum: 15.04.1987

Autori: Macourek Vladimír, Kadleček Josef

MPK: B41B 21/08

Značky: zachování, způsob, materiálů, provádění, osvitů, způsobu, svetlocitlivého, tohoto, konstantního, fotosazbě, zařízení

Text:

...zvýšení výrobních nákladů podstatné snížit nároky na obsluhu přístroje, zejména v takovém režimu .práce,kdy se často mění zvětšení přístroje. Sta 4novení správneho osvitu je snadné na rychlé,což vede ke zvýšení produktivity práce a snížení spotřeby -světlocitlivého materiálu. vProvedení způsobu a úpravu ovládání přístroje podle vynálezu iblíže objasňuje přiložený výkres ovládacích prvků přístroje. Arby podmínka E konst. zůstala v...

Snímač zrychlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250338

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krátká Naděžda, Černohorský Jiří, Havlíček Zdeněk

MPK: G01P 15/06

Značky: zrychlení, snímač

Text:

...teplotou zlvětšuje. Přitom je nutné, aby uzlavřený prostor kolem měřicí soustavy byl zcela vyplněn tlumicím pr-ostředím. Není-li tomu tak, může část prostoru nevyplněná tlumicím prostředím nepříznivě ovlivnit metrologíckou charakteristiku akcelerometru.Nevýhodou dosud existujících snímačů zryctilení měřicích v okolí s měnící se tep 4lotou, jejichž vnitřevk je zcela yyplněn tlumicím prostredím, je jejich časté poškození. Zvýšený tlak...

Elektromagnetické chapadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250337

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hoferek Zdeněk, Jiříček Miroslav

MPK: B23Q 7/04, B25J 15/06

Značky: elektromagnetické, chápadlo

Text:

...síly po vypnutí prívodu .proudu .do vín~utí elektromagnetu tak, že dojde.k uvolnění součástí z nosné plochy .pólových nástavců pri nepatrné ztrátě magnetic 4ké síly s elektromagnetem pod proudem. Nová konstrukce -elektromagnetu umožňuje bezporuch-ový a plynulý postup součástí určené k opracování od operace k operací. Úpravu lze .provést i na -stávajícíclh elektromagnetických chapadlech.Príklad konkrétního provedení vynálezu je...

Zařízení pro chlazení elektronických stacionárních zařízení v terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250336

Dátum: 15.04.1987

Autor: Halbich Čestmír

MPK: H01L 23/34

Značky: stacionárních, terénu, chlazení, elektronických, zařízení

Text:

...pomocí chladicího zařízení využívajícího dvou .kovových chladičů spojených tepelnými trubicemi po své dé-lce tepelně izolovanýmí.Hlavní výhody zařízení pro chlazení elektroniokých součástek ve stacíonärních zařízeních v terénu podle vynálezu rspočívajív tom, že při chlazení se nespotřebovává elektrická energie, chladící zařízení nemá žádné pohyblivé součástí, nevyžaduje údržbu, je bezhlučné a velmi spolehlivé, odpadá potřelba zvláštníclh...

Zapojení generátoru budicích signálů pro střídač stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250335

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mikulášek Vladimír

MPK: H02M 7/42

Značky: stejnosměrného, budicích, generátoru, napětí, zapojení, signálu, střídač

Text:

...H 1 typu logického součinu a na vstup invertoru I. Výstup 5 invertoru I je připojen na první vstup druhého dvouvstupového obvodu H 2 typu logického součinu, jehož výstup je připojen na drulhou výstupní svorku 15.Výstup 4 tlvouvstupového obv-odu N typu negace logického součinu je připojen na druhý vstulp druhého dvoustupového obvodu H 2 typu logického -soulčin-u a ,na druhý vstup prvního dvouvvstunpového obvodu H 1 typu VIQgÉCjKÉHG součinu,...

Vazební filtr vyšších harmonických

Načítavanie...

Číslo patentu: 250334

Dátum: 15.04.1987

Autor: Richtr Josef

MPK: H02J 3/01

Značky: vyšších, harmonických, vazební, filtr

Text:

...za-pojen rvypínvač.Výhodou vazebního filtru podle vynálezu je skutečnost, že potlačuje všechny harmonické od nejnižší rezonanční frekvence sacích obvodů, sestavených z kondenzátorů a tlumivek, přičemž účinnost potlačení vyšších harmonických se se zvyšující tónovou frekvenci zvyšuje.Na připojeném výkrese je schematickynakreslen príklad zapojení vazebního filtru vyšších harmonických podle vynálezu.K prípojníci 1 je pres vypínač 2 a vzduchovou...

Technická tkanina, zejména pro výrobu povrstvených dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250333

Dátum: 15.04.1987

Autori: Holas Josef, Svojanovský Karel, Štelčík Josef, Šilar Jiří

MPK: D03D 15/00

Značky: tkanina, technická, pásu, výrobu, zejména, dopravních, povrstvených

Text:

...ze staplových vláken, .která zajištují požadovanou adhezi pro inrpregnät.Použití skanýich jadrových nití zajišťuje.rovnomerné rozložení .adhezivní složky obalové komponenty v c-elém objemu tkaniny.Pro výrobu víceútk-ových technických tkanin je výhodné použití odvozenin hlädlkýdh. a lomených keprových vazev nebo viceútkových plátnových vazetb, ve dvouütkovém,tříütikovéim, čtyřútžkovém neboiv ji-ném víceútkolvém provedení. Toto...

Prostředek pro zvýšení korozivní odolnosti galvanických povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250332

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mitera Jiří, Buryan Petr, Heidingsfeld Viktor, Treml Petr

MPK: C23F 11/10

Značky: povlaků, prostředek, galvanických, zvýšení, odolností, korozivní

Text:

...sušiny výchozí diesperze ředěnírn vodou .a spokud je třeba i úpravou visk-ozity zředěné disperze prídavkem 0,005 až 5 hmot. disperze kopolymeru .alkylaikrylát ~ kyselina akrylová a/nebo metakryvlová, který obsahuje 8 až 35 hmot. .kyseliny ajkrylové a/nebo metakrylove.pH zředěné wdisp-erze se udržuje na hodnotě vyšší než 7 prídavlkem hydroxI-du, svýhodou amonného, sodnéh-o či -draselného nebo jejich směsi a/nebo jejich vodních...

Způsob přípravy kapalných elastomérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250331

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bruthans Václav, Jarolímek Přemysl, Hanzlík Miroslav, Wiesnerová Ludmila, Rada Antonín, Wiesner Ivo, Müller Karel

MPK: C08L 63/10, C08G 59/16

Značky: přípravy, způsob, elastomerů, kapalných

Text:

...ředění a doprave kapalného elastomeru.Vyrobené elastomery mají relativně nízke viskozity, které nelze jinými způsoby dosáhnout.Úkolem používaných reakčních katalyzátorů je nejen potlačení polymeračních reakcí, ale rovněž katalýza adice dimerních mastných kyselín na nízkomolekulární epoxidové pryskyřlce.V ruoli redukčních katalyzátorů se osvědčily zejména oxidy dvojmocného cínu a trojmocného antimonu, alkalické cínatany a antimonitany, cínaté...

Epoxidový kaučuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 250330

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/16, C08L 63/10

Značky: kaučuk, epoxidový

Text:

...i epoxidového kaučuku jsou uvedeny v tabulceZ-EHA viskozita MPZ MPa tažnost 0/0 tvrdost °Sh A mPa . s/25 C 1 10 69 405 3,51 54 68 15 47 862 1,98 86 44 20 22 406 1,23 105 40 30 8 108 0,89 89 36 MPZ mez pevnosti v tahu 2-EHA Z-etylhexylakrylát Příklad 2 Přiklad 3Reakcí 1 molu polymernich mastných kyselin 644 g o střední funkčnosti 2,24 se 2 moly nízkomolełmlární dianové epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 396, se připraví...

Kapalná elastomerní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250329

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/16, C08L 63/10

Značky: elastomerní, kompozice, kapalná

Text:

...epoxidovými pryskyřicemi na bázi dianu nebo bisfenolu F o střední epoxidové funkčnosti 2,0 a střední molekulové hmotnosti 340 až 700.Reakcí 1 molu 596 g polymerních mastných kyselin o střední karboxylové funkčnosti 2,11 se 2 moly nízkomolekulárni dianové pryskyřice o střední molekulové hmot 4nosti 350 a střední epoxidové funkčnosti 2,0 se připraví telechelický předpolymer s koncovými epoxidovými skupinami s obsahem 0,154 mel/100 g...

Způsob přípravy epoxyakrylátových kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250328

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanzlík Miroslav, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo, Rada Antonín, Wiesnerová Ludmila, Vacek Antonín, Novák Jiří, Micka Vladimír, Bruthans Václav, Kundrát Pavel, Müller Karel

MPK: C08L 63/10, C08G 59/17

Značky: epoxyakrylátových, způsob, přípravy, kompozic

Text:

...se způsobem podle vynálezu,který spočíva v tom, že předložená tavenina epoxidové pryskyřice o teplo-tě 100 až 150 stupňů C se sytí vzduchem, načež za míchání se přidá C 4 až C 10 akrylát obsahující nejméně 50 ppm hydrochinonu, případně plastifikátor, kompozice se homogenizuje za stáleho sycení vzduchem, přidá se 50 až 250 ppm hydrochinonu, načež se kompozice chladí na 50 až 120 °C a vypouští do nádob.Způsobem podle vynálezu lze...

Způsob přípravy epoxyakrylátových kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250327

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Jiří, Wiesnerová Ludmila, Novotný Jaroslav, Šnirch Josef, Hanzlík Miroslav, Brunthans Václav, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Jahnel Richard, Müller Karel

MPK: C08L 63/10, C08G 59/17

Značky: přípravy, kompozic, epoxyakrylátových, způsob

Text:

...přidá 50 až 300 ppm hydrochinonu a po jeho rozpuštění se směs sytí proudem kyslíku nebo vzduchu, načež za míchäní se vpustí tavenina epoxid-ové pryskyřice o teplotě alespoň 100 °C, komrpozice se zhomogenizuje a ochladí na 50 až 80 °C za stáleho sycení kyslíkem nebo vzduchom,na-čež se vy-pouští do nádob.způsobem ,podle vynálezu lze přípravovat epoxyaxkryiátové kompozice založené na běžných druzícvh dianových epoxi-dový-ch prys-kyřic -o střední...

Zařízení k regulaci nápravových tlaků zdvojených náprav mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250326

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pospíšil Vítezslav

MPK: B60G 17/04

Značky: mobilních, prostředků, zařízení, náprav, regulaci, zdvojených, tlaku, nápravových

Text:

...s jednou vnduchovou odlehčovací pružinou .a na o-br. 2 je pravý bočnítpohled na provedení use dvěma postranními vz-duchovými odlehčovacími pružinami.čovací vz-ddchovou pružinou k čepu B, pevně spojeném s třmenem 2 rámu 1, otočné pomocí závěsu 7 připevněno listové pero 5,o jehož jeden volný konec se opírá hHBJCÍ náprava 3 a o druhý konec vlečená náprava 4. VTe vrcholové části listového pera 5 je .připevněna .páka 12, na jejíž rameni je...

Zařízení na uzavírání dna papírových sáčků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250325

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zvěřina Pavel

MPK: B65D 33/20

Značky: sáčků, papírových, uzavírání, zařízení

Text:

...,na jejichž konci jsou upevněné ohýľbalcí rolny.Hlavní výhodou zařízení .na uzavírání »dna papírových sáčků podle tohoto vynálezu je,že umožňuje lseřízením ony-baních rolen zvolit optimální tvarování podle tuhosti materiálu a velikosti záhybu.idu v čästečném řezu .príklad provedení zařízení na nzavíráni dna papirových sáčků..Na upevňovací desoe 1 je při-pevněna ,podpěrná lišta 2, která tvoří zálkladnu pro těleso 3. Těleso 3 ve tvaru...

Zařízení pro kontaktní přenos elektrického signálu ze snímacího čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250324

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mysliveček Zdeněk, Vaník Jiří

MPK: G01K 13/04

Značky: kontaktní, čidla, prenos, signálu, snímacího, elektrického, zařízení

Text:

...chlazení, ale přívod til-travanéhťo vzduohu brání také přístupu neči-stot jako je např. prach nebo olejové páry ke stýkovým plochäm mezi lçroužky a kartáčIky. V některých případech je výhodné zvýšit elasticitu k-ontaiktu tím, že vnitřní čelo přítlačuých písxtků je situoväno do určitévzdálenosti od .místa, ve .kterém je na .pružné vplanžetě uchycen třecí kartáček.Příklad provedení k-ontalktního přenosového zařízení podle vynálezu je znázorněn...

Jednořadý zásobník pro automatickou zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 250323

Dátum: 15.04.1987

Autori: Popelínský Lubomír, Horák Zdeněk

MPK: F41D 10/02

Značky: automatickou, zásobník, jednořadý, zbraň

Text:

...nacoházejícího se v üstí zásobníku a osou hlavně. To znamená, že náboje a tedy í zá 4swobník jsou uloženy mimo rovinu procházející osou hlavně, čímž je možno uvolněný prostor využít pro odvod prázdných nábojnic ze Zbraně.Další výhodou při použití zásobníku automatické zbraně podle vynálezu je zjednodušení a zrycblení obsluhy zbraně při výcviku, nebot .po střelbě se -vyjme ,prázdný zásobník a je možno zasun-out další, již naplněný zásobník...

Aminopolymerová tmelicí hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 250322

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štepita Matej

MPK: C09K 3/10, C09D 5/34

Značky: aminopolymerová, hmota, tmelící

Text:

...dietylaminoetanol, N-m-etyldíetanolamin a dícyklohexylamin, dále díetylamin a trietylamin. Uvedené aminy se používají v bezvo dém stavu a vytváraním aminopolymerü se zvyšuje sušina pojiva. Modífikované ndisper~ ze amínovýmí sl-o-učeninami se Iho-mogeííizují se změklčovadly ftalált-ového typu, s plnivy o zrnltostl do 0,5 mm, s výhodou do 0,2 mm,koloidním kysličníknern »křemíčitým a/nebo křídou, případně s hpd-roíobizujícími přísadami,...

Napínací zařízení obou větví řetězu dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250321

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jankásek Jan

MPK: B65G 23/44

Značky: řetězů, zařízení, větví, napínací, dopravníku

Text:

...záukladovou doskou se svorníkem a iamuenem s řetězovým-i .koly.Podstatou -vynálezu je, že Základová deska je pomocí svorníku ot-očně uložena v .nosné konstrukcí a spojena s ramenem .prostřednictvím svěrných spojů. Svérné spoje .prochazeji »drá.žkou, vytvořenou v podélné oseramene. Oba konce ramene jsou opatřeny čepy, na kterých jsou -otočně uložen-a řetězová Ikola a dístanční vložky.Výhodou zařízení je, že umožňuje lkompenzovat...

Rektální tyčinka pro odběr vzorků stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250320

Dátum: 15.04.1987

Autori: Němec Petr, Hubáček Jaroslav

MPK: A61B 1/30, A61B 10/00

Značky: vzorků, stolice, rektální, tyčinka, odber

Text:

...irvedené nedostatky odstraňuje rekrtàlní tvčinka pro odběr vzorků stolice podle vynálezu, jejíž podstata spočíva v tom,že je vytvořena z plastické lunoty, přičemž na jednom konci je Vytvořeno vybraní a .na druhém ukonci je tyčinka rozšířena do kuželovitê izátky, opatřené drážkami.Výhodou rektální tyčinky podle vynálezuje skutečnost, že nemůže dojít k jejímu zalomení v tkonečníku a tím k prípadnému poranění vyšetřova-ného pacienta....

Zařízení pro skladování a přepravu čistého i špinavého prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250319

Dátum: 15.04.1987

Autori: Doksanský Vladimír, Krutina Jiří, Synovec Vladimír

MPK: B65D 88/00, B65D 88/22

Značky: skladování, prádla, prepravu, čistého, zařízení, špinavého

Text:

...a .laminátem na tbocích nástavby, ,přitčemž pogumovaná textílie je odníma-telná.Zařízení podle vynálezu řeší problematikuho prádla v provozech .prádelen a navazující sberny. Stohovatelnost nástavby umožňuje lepší využití skladových prost-orů.Na přip-ojených výkresech je schematicky znáz-orněno provedení zařízení podle vynálezu, kde obr. 1 představuje zařízení s podlátžkami ve vodorovné p-oloze na čisté prádlo, obr. 2 zařízení se zavěšeným...

Zařízení k chlazení zrnitých materiálů, zejména cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250318

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, zařízení, slínku, chlazení, zejména, zrnitých, cementářského

Text:

....proti čelům 7 a 8 pevných a pohyblivých desek 5 a B, přičemž nad. dnem 4 je ve směru kolmém na směr pohybu pohyblivých desek B s čely 8 umístěna soustava příční-ků 12 ve tvaru -obraceného písmene U, otevřených směrem dolů.Na otvor 11 .pro odvod ochlazeného slínku navazuje těsnicí šachta 13, pod níž je umístěn podávač 14 ochlazeuneho slínlku, např. vozíkový, pro výhrab ochlazeného slíniku.Pro posuv soustavy piohyblivých deselk 6 vůči soustavě...

Zařízení, zejména pro vratné nastavení požadované polohy výstupního hřídele mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250317

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nechlebová Eva, Macek Jan, Němeček Václav

MPK: B21B 37/00, H02P 3/00

Značky: vratné, hřídele, nastavení, zařízení, požadované, mechanismu, zejména, výstupního, polohy

Text:

...1, v 2. Ciudlo 3 polohy, -namontované .na výstunpním hřídeli lmechanísmu, je připojeno na informační vstup y vyhodnocovacího bloku 5. Tento informační kanál nese tří nezávislé informace.Prve dvě informace jsou rovnoměrně naotá-čku rozložené ímpulsy, vzájemné o 90 ° elektrlckých posunutá, třetí informace je na otáčku jeden krátký, tzv. nulovací ,puls. Čízdlo 3 polohy .se na hřídeli musí aretovat tak, aby v požadované poloze byal jim indikován...

Způsob měření teplotní vodivosti zejména plošných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250316

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hes Luboš

MPK: G01K 17/08

Značky: plošných, vodivosti, teplotní, měření, zejména, způsob, předmětů

Text:

...jednoduchého vztahu a skutečnost, že veškeré .hodnoty pro výpočet teplotní vodivosti lze získat z jediného měření, což umožňuje kontinuální měření, např. na pohyrbující se plošné textilii.Podstata způsobu podle vynálezu vyplyne z popisu funkce příkladného zařízení podle obr. 1.Blok 1 je pomocí topné -spirály 2 vytapěn na .požadovanou teplotu stabilizovanou ineznázorněným regulátorem spojeným -s čidlem teploty 3. Další čidlo 4 slouží lke...

Zařízení k provádění únavových zkoušek pevných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250315

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chudáčková Zdeňka, Černušák Ladislav, Maruška František, Němec Zdeněk, Harvánková Růžena, Kupec Eduard, Tománek Jan, Šindelář Pavel

MPK: G01N 3/32

Značky: pevných, materiálů, zkoušek, provádění, zařízení, únavových

Text:

...podle vynálezu spočívá V tom, že deformační sila vytvářená poháněcím mechanismem je zvyšována využitím pružícího efektu protllehle uložených desek.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad zařízení podle vynálezu.Základní část zařízení tvoří tlačná tyč 2,uložená v kluzném vedení 3 a opatřená na obou svých koncích tlačnými hlavicemi al,které jsou připojeny k tlačné tyčí 2 stavěcímí šrouby 5. Proti ohěma koncům tlačne tyče 2...

Přední část karosérie automobilu s chladičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250314

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vinter Martin

MPK: B62D 25/08

Značky: chladičem, část, karosérie, přední, automobilů

Text:

...výhodou vedení chladicího vzduohu karosérií podle vynálezu je spojení kladů dosud známých řešení bez zjevných nevýhod. Prost-orové nároky celého kanálu nejsou větší než u udnes .nejběžnějšího uspořá.dání -s přímým průcholdem vzduchu za ohla dič a pod karosérii. Při plynulém tvarování o-blouků průchoziho kanálu .nejsou aervodynamické ztráty při .pwrůichodu vzduchu větší než u uspořádání s přímým průchodem vzduchu za chladič a nad přední...

Zařízení pro regulaci rychlosti a zrychlení spolupracujících pohonů válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 250313

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kotora Jaroslav, Páník Jaroslav

MPK: B21B 37/00

Značky: regulaci, válcovací, tratě, pohonů, zrychlení, zařízení, rychlostí, spolupracujících

Text:

...zařízení podle vy-naíezu je těíž .p-oháněcí motor 12 horního válce 118 stolice, poháněcí motortlíł spoiníhoväüce 19 stolice, poháněcí rnotor 14 navíjedlallö a poháněcí motor 15 rozvíjexdla 17, včetně jejích buidící-ch vinutí -12.1, 13.1, 14.1,15.1.~ Mezi -válvci .V 18, 19, stolice je ještě v ndaném jnřípandě USPOŤĚJÓČH vložený válecl 20, který tak s hornim vol-cem 18 tvoří pracovní válce stolice, zpracovávající příslušnýwkovový pás 21....