Archív za 1987 rok

Strana 264

Zařízení pro kladení nití do hlav jehel v pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 250392

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gryc Zdeněk

MPK: D04B 15/58

Značky: pletacích, zařízení, kladení, nití, jehel, strojích

Text:

...Ve vodorovném rameni úhelníkového tělesa 8 je z boku prevedenia šikmá drážka 28. Z čelní strany je do vodorovneho ramene tělesa 8 proveden otvor, v němž je vloženo pružina 11 a kulička 10. Do šikmé drážky 28 jesuvně vložen vodič 9 svou střední částí, V níž jsou provedeny dva otvory 21, které ve spolupráci s odpruženou kuličkou 19 vymezují pracovní polohu vodiče 9, znázorněnou na obr. 1 plnými čarami a nepracovní polohu vodiče 9,...

Závěsný element velkoobjemových transportních vaků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250391

Dátum: 15.04.1987

Autori: Boček Otakar, Rytíř Zdeněk, Vesecký Ladislav, Cach Jiří, Langmajer Miroslav, Jareš František, Havlíček Rudolf

MPK: B29C 65/04

Značky: veľkoobjemových, zařízení, tohoto, způsobu, transportních, element, provádění, závěsný, vaků

Text:

...vlaků podle vynálezu je jeho jednoduchost, možnost použití pro vaky různého tvaru válcového nebo hranolovitého. Při použití vysoce jakostního materiálu nosného popruhu a při použití jeho spojení s vakem, prevedeného podle vynálezu se dociluje bezpečný průběh manipula 4ce s tímto Velkoobjemovým transportním Vakem, bez rizika pro obsluhující pracovníky, rovnomerné rozmístění obsahu vaku, bez jeho deformace a tudíž se dociluje...

Zařízení pro manipulaci se svitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250390

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Karel, Dresler Jiří, Otevřel Josef

MPK: B21C 47/02

Značky: zařízení, manipulaci, svitky

Text:

...vodorovné pracovní rameno 18 nosiče 16 je uloženo suvně a jeho dráha pojezdu je ukončena nárazovým spínačem 19. V krajní poloze je pracovní rameno 18 drženo pruzinou.Sklopný podávač je tvořen sklopnou (ĺBS-j kon, jenž sestava z pevné části 2 D, otočné kolem čepu 21 a spojené s pístnicí dvojitéhosilnového válce 2.2. V pevné části 20 sklopné desky je suvně Liložena .pohyblivé část 24 s trny 23, která je přestavitelná tažnýín řetězovym elementem...

Způsob generování synchronizačního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250389

Dátum: 15.04.1987

Autori: Trmač Miloslav, Piškula František, Svoboda Petar

MPK: D04B 15/78

Značky: generování, způsob, signálu, synchronizačního

Text:

...za toto speciální zařízení.Podstata vynálezu a bližší vysvětlení principu generování jsou patrné z připojených schematických nákresů, která znázorňuji na obr. 1 ideální případ vytváření výsledného synchronizačního signálu S se signálu snímače ft bez chyby v periodě T, a fázi W.. T,Tkonst., çaíkonst.. Signál snímače ft má amplitudu A a střední hodnotu Gt,které jsou konstantní. Výsledný synchronizační signál se odvozuje komparací podle...

Adaptér pro navíječku cívek vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250388

Dátum: 15.04.1987

Autori: Přidal Hynek, Čechovský Emanuel

MPK: H02K 15/04

Značky: vinutí, adaptér, cívek, navíječku

Text:

...umožní podstatné snížit a v mnohých konkrétních případech i odstranit p 0 třebu vývoje, výroby a užívání nákladných speciálních jed-noúčelových přípravkü.Na pripojených výkresoch je znázorněn příklad provedení adaptéru pro navíječku cívek vinutí na strojní navíjení rotorů elektrických strojů točivých podle vynálezu, při čemž na obr. 1 je znázorněno možné výhodné provedení adaptéru v nárysu, obr. 2 ukazuje toto provedení v půdorysu a n-a...

Zařízení k opracovávání komutátorů elektrických strojů točivých, zvláště velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250387

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šimek Josef, Naxera Pavel, Kopecký Jaroslav, Růžička Otakar

MPK: H01R 43/06

Značky: komutátorů, zařízení, výkonu, elektrických, točivých, veľkých, opracovávání, strojů, zvláště

Text:

...tohoto stojanu předchází demontáž horní poloviny sběrneho üstrojí ze stroje.Z druhé, namontované spodní .poloviny sběrného ústrojí jsou odstraněny všechny kartáče kromě jednoho až dvou kartáčů na každém sběradle. Takto upravené sběrné ústrojí napájíme sníženýín napätím z vlastního napäjecího tyristorového zdroje pro vy 4vození točívěho momentu potrebného k přetáčení komutátorů.Výhodou zařízení k opracovávání komutatorů elektrických strojů...

Zařízení k upevnění žacího mechanismu k rámu stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250386

Dátum: 15.04.1987

Autori: Boruta Ivan, Martiník Přemysl

MPK: A01D 34/13

Značky: rámu, zařízení, upevnění, žacího, stroje, mechanismu

Text:

...na rám brání pružné tlumicí elementy, které pohltí až 70 pnoceiít vibraci a rázové energie. Nedochází tedy k vibracím ovlá-dwačů a sedačky jsou vytvořeny předpoklady .ke splnení hygienických předpisů pro obsluhu stroje. Upevnění žacího mechanirsmu podle vynálezu je mož 4no použít zvláště u trávních žacích strojů s neseným žacím .mechanismem umísteným mezi nápravami stroje.Na připojených-výkresech je znázorněno jedno z možných provedení...

Zařízení pro zavěšení žacího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250385

Dátum: 15.04.1987

Autori: Boruta Ivan, Martiník Přemysl

MPK: A01D 34/13

Značky: zavěšení, mechanismu, zařízení, žacího

Text:

...D a závesné páky 11 tak, aby byl dovolen pohyb závesných pák 11 směrem nahoru. Smerem dolů je pohyb omezen zarážkou 16 pevne spojenou s nosnou pákou 1 D, popřípadě ohebným táhlem 21. Závesná páka 11 je připojena ke konzole žacího mechanismu 17 pomocí čepu 7 a s příložkou 18 pouzdrové pružiny 8. Mezi závesné páky 11 a nosné páky lümohou být ustavený tlačné pružiny 22,tažná pružina 12 nebo zkutná pružina 23.Funkce zařízení je následující...

Pipeta

Načítavanie...

Číslo patentu: 250384

Dátum: 15.04.1987

Autor: Svoboda Zdeněk

MPK: B01L 3/02

Značky: pipeta

Text:

...dojde ke kratk-odobêmu zvýšení síly-část křivlky do bodu B, způsobené odválovánim kuliček po zkosení spodní 4ho dorázu a roztahováním plalnžetové pružiny. Další část křivky - od bodu B je charakterizovaná silou poltřebnou k odvalování kuliček po válcové ploše spodlního dorazu a solučte-m tuhosti pružiny pístu a pružiny dorázu.Pipena podle vynálezu je slložena z krytu 1 pipety, prevedeného z plastické hmoty, ve kterém je vyjimatelně uloženie...

Zařízení pro elektronickou předvolbu dávkovaného výdeje kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250383

Dátum: 15.04.1987

Autori: Musil Josef, Fabiánek Josef

MPK: B67D 5/06

Značky: výdeje, predvoľbu, elektronickou, zařízení, kapalin, dávkovaného

Text:

...invertorů 27. Výstupy- první soustavy invertorů 28 jsou pro-ponjeny se vstupy prvního logickéh-o členu 28, druhého logického členu 29 a s částí vstupů třetího logického členu 30. Výstupy druhé soustavy invertorů 27, jsou pnopjojeny se vstupy třetího logického členu 30. Výstup prvního logického členu 28 je připojen na vstup štvrtého logicrkéhlo členu 31. Výstupy druhého logického členu 29 a třetího» logického členu 34 jsou spojeny se...

Zapojení brzdicího ústrojí železničních podvozků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250382

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kapalla Rudolf

MPK: B60T 13/26, B61H 9/00

Značky: železničních, podvozku, ústrojí, zapojení, brzdicího

Text:

...brzd prípojných vozidel, druhá prípojka 3 pro plnicí větev dvojhadicového systému brzd prípojných vozidel a tretí prípojka 5 pro »ovládací větev dvojhadicového systému brzd prípojných vozidel. Železniční podvozek2 obsahuje obvyklé vystrojení, tj. průběžné potrubí 14 zakončené nia obou koncĺch prvlní spojkou 7. Odbočka 18 z průběžného potrubí 14 je zaústěna »do rozváděče 10 typu DAKO. Z rozvaděče 10 je vyvedeno plnicí potrubí 15 zaústéné do...

Kapalinový chladič s jednostranným i oboustranným vstupem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250381

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dvořák Miroslav, Ibl Stanislav, Brožovský Miroslav, Casanova Rudolf, Kratochvíl Arnošt, Janče Jiří, Kamenický Jan

MPK: H01L 23/34

Značky: oboustranným, vstupem, tepla, kapalinový, jednostranným, chladič

Text:

...sobě nejen po obvodě, ale i mezi kanály ve střední části chladiče. Celek je dostatečně tuhý a tvarově stálý při mechaníckém í tepelném zatížení. Tvwanrem drážek v deskách lze přitom vytvořit opti 4mální kanál co do průřezu, teplosměnné plochy í turbulence chladiva. Tím je možno dosáhnout dobrého tepelného odporu při vhodném průtokovém množství chladiva .a ooosném hydraulíckém odporu chladiče. Kanály lze provést s malou silou žeber mezi...

Způsob zpracování odpadního roztoku síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 250380

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pálffy Alexander, Závodník Jiří, Horák Stanislav, Dadák Vojtěch, Steček Leopold, Schoedelbauer Vladimír

MPK: C01C 1/28, C05D 5/00

Značky: odpadního, roztoku, síranu, amonného, způsob, zpracování

Text:

...hsmojivla. oddelený, podvojný siraun hořečnato-amoniný je DOUŽÍÍ jako nový druh hořečnato-dusíkľatéhro hricijiva. Podle předběžného průzlłumu u zemědělských podníků je o toto hnojivło zájem, čímž je zajištěn jeho odbyt.P-odvojrný síraln hořečnato-amołnný je vhodným dusíkatým hnojivem na neutrálních a oalkalických půdách chudých horčíkem, dále pro Chmel, cibuli, česnek, křen, vřepku, hořčici apod.Pro dosažení mraximálního vyloučení...

Zařízení na podávání a ustavení drátků, zejména při výrobě vánočních prskavek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250379

Dátum: 15.04.1987

Autor: Brabec Jaroslav

MPK: B21K 27/02

Značky: drátku, zařízení, podávání, výrobe, vánočních, zejména, prskavek, ustavení

Text:

...39 osazená funkční částí na ozubeném hřebenu 44 podélně připevlnětného na spodek unášeciho vozíka 45, který je ve vnitřním prostoru opatřen svislými žebry 8 U, mezl -nimtž jsou mezery pro edrátky 18,vodorovné osy žeber B 0 jsou toproti ose líšt 29 votočeny o 90 °, přičemž dno vozíku 45 tvoří současně výškový a středicí doraz drátků 18. Zapadka 39 je na zadní částí svrchu opatření tlačníou pružinou 41 a na spodu je opratřena svislým...

Způsob výroby glazurované dekorativní svíčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250378

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kadavý Oldřich

MPK: C11C 5/00

Značky: dekorativní, výroby, glazurované, svíčky, způsob

Text:

...obrazců. Svíčka z vyzrálelí-o materiálu je schopna přijmout po celém svém povrchu souvislý glazunovací film, který je bezbarvý a umožňuje tedy prühled do barevné upravené hmo-ty tělesa svíčky. Do glazurovací hmoty je možno přidávat fluorescenční činidla, která zvýrazňují barevnost svíčky. Glazuna svíčky splňuje všechny» estetická požadavky na -dekorativlní svíčku, vytváří celistvý vysoký lesk po celém povrchu svíčky, oinezuje...

Zařízení pro samočinné vyrovnávání snímací hladiny přístřihů, zejména textilních dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250377

Dátum: 15.04.1987

Autori: Plačková Lenka, Kadlec Zdeněk

MPK: B65H 5/08, D05B 39/00, D06H 7/00...

Značky: vyrovnávání, textilních, dílů, snímací, přístřihů, samočinně, zejména, zařízení, hladiny

Text:

...zásobník s několika textilními díly na úložné plošině ke konci snímaní z hraničky neznázorněným snímacím plľlüstředkem a na obr. 2 detailní pohled vyrovnávacíhlo ústrojí s hnací jednotkou jako pokračování ooíbr. 1 z levé strany.Podle příklandného provedení na obr. 1 je zařízení pro samočin-né vyrovnávání hladiny přístřihů připraveno pro snimäní horního přístřihu T například pomocí neznázorněné snímací hlavy rnanipulátouru. K hortnímu...

Anionaktivní tenzidy na bázi sulfátů oxypropylenovaných destilačních zbytků po přípravě 2-etylhexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250376

Dátum: 15.04.1987

Autori: Paulovič Milav, Bareš Milan, Peterka Vlastimil, Haummer Jaroslav, Kepl Jiří, Petrus Tibor, Nikl Stanislav

MPK: C11D 1/29

Značky: sulfátu, tenzidy, anionaktivní, destilačních, 2-etylhexanolu, oxypropylenovaných, zbytků, přípravě, bázi

Text:

...a sultataci je směs neutralizována hydroxiudem ralkalického kovu, amoniakem a/nebo aminem.Tyto obtížné definovatelné látky vznikají i reakcí sulfatač~ního- činidla s .acetaly, estery či propylenglykoly, které jsou bud v destilačních zbytcích oohsaženy, a nebo vznikly při reakci s propylenoxidem. V některých případech, í když se nepodílí na povrchové aktivite, mohou přispívat ke zlepšení rezojlogickýlch vlastnosti výsledného...

Hydrodynamické radiální ložisko s naklápěcími segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250375

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šimek Jiří

MPK: F16C 17/03

Značky: radiální, hydrodynamické, segmenty, ložisko, naklápěcími

Text:

...je možné odstranit například kmitání nezatíženných segmentů, způsobené jejich zápornýln předpětím při velké výstřednostl čepu. U velkých soustrojí, například vícetělessových turbin s několika ložísky, umožňuje použití ložisekpodle vynálezu vyrovnávat udiference v zatíženi jednotlivých ložísek, vzniklé v důsledku tephotních dilatací. Ložisko může také pružné reagovat na změny provozních podmínek »a při vhodné regulaci může působit jako...

Radiální kluzné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 250374

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kačer Vladimír

MPK: F16C 23/02

Značky: kluzné, ložisko, radiální

Text:

...dílů ložiska, jsou kolmé na dělicí řezy tělesa. Každý ze samostatných dílů je wopatřen nejméně dvěma spojovacími členy, pro rozebiratelné a. přestavitelné spojeni se sousedícími rdíly ložiska. .Změnu vůlí mezi protilehlými kluznými plochami a příslušrným čepem případně úpravu osového nastaveni ložiska ve stoja nu je možno u tohoto ložiska provésti od povídající výměnou podložných plechů pod kameny a V rovinách twořenými řezy...

Zapojení zdroje izolačně oddělujícího napájení vstupní a výstupní části izolačních zesilovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250373

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vytopil Oldřich, Bánovec Josef, Vorel Lubomír, Koňařík Milan

MPK: H04B 15/02

Značky: oddělujícího, izolačních, napájení, zdroje, zapojení, částí, izolačné, zesilovačů, výstupní, vstupní

Text:

...jehož podstata spočíva v 110 m, že oscilátor, spí-nač a primární vinutí »oidděllovacího transfovrímátoíru jsou napájeny ze stejnosměrného napájení výstupní části íz-olačního zesilovače a sekundární vinutí oddělovacího transformátoru napájí přes usměrňovače a filtry vstupní části zesilsovačů, přičemž primární .a sekundární vinutí oddělovacího transfonmátoru jsou navinuto na nejméně dvłou prosto-rově. oddělených jádrech a vazba mezi...

Způsob výroby tělesa cívky indukčního snímače vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 250372

Dátum: 15.04.1987

Autori: Širokorad Jurij, Přijal Ladislav

MPK: H01F 7/12

Značky: indukčního, vibrací, tělesa, cívky, snímače, způsob, výroby

Text:

...je zhotoveno těleso cívky a roztažlivost kovu, ze kterého je zhotoven permanentní magnet a těleso snímače vibrací. Při běžně používaném způsobu výroby, kdy každá součástka snímače vibrací se vyrábí zvlášť a pak byl snímač smontován, bylo nutno pro spolehlivou funkci snímače mIti vůli mezi tělesem cívky a permanentním magnetem nejméně0,5 mm i více, což značné zhoršovalo technické parametry snímače vibrací.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny...

Vodní komora svislého dvoutahového ohříváku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250371

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křížek Vladimír, Martoch Josef, Kugler Vladimír

MPK: F28F 9/02

Značky: ohříváku, dvoutahového, svislého, vodní, komora

Text:

...těsněním, dotlačovaným vložkou,nasunutou pod klín a čep. Pro všechna těsněná místa je s výhodou použito azbestové šňůry, která se při opravách nahradí novou. Výhodou vodní komory podle vynálezu je i ta skutečnost, že ve vodním prostoru komory není nikde užit šroubový spoj, který by se následkem dlouhodobého působení ohřívané vody při provozu stal nedemontovatelným.Posuvný límec s výhodou kruhového tvaru skýtá záruku dostatečně tuhosti a...

Elektrostatický univerzální rozprašovací adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: 250370

Dátum: 15.04.1987

Autor: Alexander Radko

MPK: B05B 5/08

Značky: elektrostaticky, adaptér, rozprašovací, univerzální

Text:

...otvor s vloženou hadicí a šroubením, ústící do prostoru pod upínací maticí rozprašovací trysky.Hlavní výhody uspořádání zařízení podle tohoto vynálezu spočívají V tom, že adaptér pro připojení k běžné ruční nebo automatic ké plstoli pro klasické vysokotlakérrozpra-šování umožňuje využívat progreslvní technologil nanášení náterových hmot v elektrostatickém poli a po přlvedení v-zduchu ještě zlepšit ekonomii i kvalitu povrchovéhpravy.Na...

Zařízení pro hlídání uvolněné nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 250369

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fučík Bořivoj, Zahrádka Pavel

MPK: D04B 35/12

Značky: nitě, hlídání, uvolněné, zařízení

Text:

...nitě, přičemž u tyčky je uspořádán elektrický kontakt hlídacího obvodu pro dosednutí elektrického vodivého kroužku při uvolnění nitě.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkrese, kde znacobr. 1 uspořádání tyčky, kontaktu »a kroužku mezi očky pro vedení ,nitě se znázornením obou poloh kroužku, 4obr. Z detail doteku kroužku a kontaktu při uvolnění nitě.Známý dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového...

Lehké vláknité izolační prvky a způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250368

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smutný František, Kyral Jan, Franc Vladimír, Přidal Josef

MPK: C04B 14/38

Značky: vláknité, způsob, lehké, izolační, výroby, prvky

Text:

...koloidního oxidu křemičitého ve výrobku a tudíž vysoké pevnosti V žáru. Přitom je možno v důsledku přítomnosti směsné disperzní přísady jako další složky omezit anebo zcela vyloučit přísadu anorganických solí, jmenovitě síranu hlinitého, jako gelačního činldla pro sol S 102. Bylo zjištěno, že přítomnost jemně disperzní směsi kaolinu .a úletového oxidu křemičitého, odpadajícího při výrobě krystalického křemíku,spolu s organickým...

Zapojení pro kvazifrekvenční řízení rychlosti trojfázových, zejména asynchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250367

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hoskovec Josef, Král Jan

MPK: H02P 5/34

Značky: trojfázových, kvazifrekvenční, asynchronních, motorů, řízení, zejména, rychlostí, zapojení

Text:

...motoru se v tomto provozním režimu zvyšuje efektivní hodnota sítového proudu při zatížení motoru jmenovitým momentem přibližně na trojnásobek jeho jmenovitého proudu. Zároveň pracuje systém vzhledem k sníženému napětí motoru při malých napájecích kmitočtech s nízkým účiníkem.Uvedené nevýhody dosud známých zapojení účinné potlačuje zapojení podle vynálezu, jehož podstata .spočíva v tom, že V reži 4mu kvaziírekvenčního cýklokonvertorového...

Zařízení k řízení pneumatické a elektrodynamické brzdy elektrického trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250366

Dátum: 15.04.1987

Autori: Eret Václav, Hofschneidr Jiří

MPK: B60T 13/00

Značky: vozidla, elektrodynamické, trakčního, elektrického, zařízení, řízení, brzdy, pneumatické

Text:

...členu, zařazenému mezi rozvaděč a brzdový valec. Zařízením podle vynálezu k řízení pneumatické a elektrodynamické brzdy elektrického trakčního vozidla se dosáhne Vyššího brzdného účinku brzdových systémů při rychlobrzdě, neboť vynález zajišťuje současné působení obou brzd.Příkladné uspořádání zařízení podle vynúlezu je schernaticky zobrazeno na připojeném výkrese.., .Brzdič samoičinné pneumatické brzdy 1 ří dí tlak v potrubí samočinné...

Regulátor elektrodynamické odporové brzdy s tyristorovým pulsním měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250365

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kouba Pavel

MPK: B60L 7/02

Značky: odporové, regulátor, tyristorovým, pulsním, brzdy, měničem, elektrodynamické

Text:

...napájecí vstup 1011, tyris.torového pulsního měniče 10. První vstup 501 časovacího členu 5 je připojen na druhý vstup 202 prvního komparätoru 2. Čtvrtý vstup 504 časovacího členu 5 je připojen na výstup 304 bloku 3 logických obvodů. Pátý vstup 505 časovacího členu 5 je připojen na druhý výstup 403 paměťového obvodu 4. Třetí vstup 303 bloku 3 logických obvodů je přes druhý komprarátor 6 a integrátor 7 připojen na druhý výstup 403 paměťového...

Způsob výroby bovdenového drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250364

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dušek Josef

MPK: B21B 1/16

Značky: bovdenového, způsob, výroby, drátu

Text:

...dvouchodê bovdenové hadice, která se následkem nedodrženI tolerancí bovdenového drátu nachází mimo přímku stočenou ve šroubovici, snižuji ohýbací vlastnosti bovdenu a jsou příčínou vyskakování jednotlivých drátů.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby bovdenového drátu líchoběžníkového profilu podle vynâlezu, z polotovaru kruhového průřezu. Tažením se postupně re 4dukuje polotovar kruhového průřezu při redukci 65- až 85 na...

4-aminoazobenzen-2-yl-karbamát ethylnatý a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250363

Dátum: 15.04.1987

Autor: Slouka Jan

MPK: C07C 125/06

Značky: přípravy, způsob, 4-aminoazobenzen-2-yl-karbamát, ethylnatý

Text:

...přefiltrovana a sraženina na filtru byla několikrát promyta horkým ethanolem. Spojené filtráty byly odpařeny k suchu a odparek byl rozpuštěn v 150 m 1 benzenu. Roztok byl pak po přidání malého množství aktivního uhlí přefiltrován a k filtrátu bylo za důkladného míchání přidáno 20 ml 34 poztoku suchého HC 1 v bezvodém ethanolu. Vyloučený hydrochloríd byl po několika hodinách odsát, promyt benzenem a vysušen. Výtěžek činí 8,15 g 93 0/0), t. t....

Mechanický závěs pro uchopení surového pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 250362

Dátum: 15.04.1987

Autor: Helštýn Josef

MPK: B29D 30/08

Značky: pláště, mechanicky, závěs, uchopení, surového

Text:

...rámvem a pohyblivým ramenem mechanického závěsu, obr. 6 částečný podélný řez nosným rámem a půdorysný pohled na pohyblivé rameno mechanického závěsu.Mechanický závěs sloužící k uchopení surového pláště 27 pozůstává z nosného rá 250362mu 1 obn 1, 5 a pohyblivých rtamen 2 z nichž každé obsahuje stavitelnou opěru 3,čtyři pojezdové kladky 4, odvalovaci kladku 5, ovládací tyč 6, spojovací tyč 7, spojovací čep 8, dvě boční táhi-a 9, dva blokovaci...

Kmen mikroorganismu Corynebacterium glutamicum CCM 3867

Načítavanie...

Číslo patentu: 250361

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bárta Miroslav, Ulbert Stanislav, Plachý Jiří, Bučko Michal, Hano Alexander, Čulík Karel, Mikláš Emil

MPK: C12N 1/20

Značky: corynebacterium, glutamicum, mikroorganismu

Text:

...vytváří intenzívní bílý nárůst po celém povrchu agaru, k pigmentaci nedochází.Na krevním agaru tvoří kulaté, hladké,šedé kolonie, s rovnýmí okraji, nehemolysující.Test na katalázu pozitivní.Test na methylenovou modř negatívní. Voges-Proskíauerův test vneg-ativní.Při způsobu šlechtění podle vynalezu se postupuje tak, že se výchozí kmen Corynebacteríum glutamicum CCM 3287, resistentní k S-(Z-amínoethylj-L-cysteíiíu a dependentní na homoserin,...

Sdružené pracoviště technologické linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250360

Dátum: 15.04.1987

Autori: Suchý Stanislav, Toman Václav, Čtverák Jaroslav, Jobánek Stanislav

MPK: B23Q 41/02

Značky: sdružené, technologické, pracoviště, linky

Text:

...rovině. soustružlci pracovni stanice 1 je vybavena otočným upínačem 2, jehož převodová skřiň 16, připojená na poháněcí elektrom-otor 30, je opatřenaiautomatickou aretací rotačniho rozpínacího trnu 15, proti kterému je uspořádán otočný opěrný hrot 19 s krytem .20 vinuti obráběného statoru 11. Otočný operný hrot 19 je umistěn na natáčecim rameni 18, otočně uloženém na čepu 29 převodové skříně 16. Otočný upínač Z je současně opatřen třemi...

Přístroj pro výrobu a montáž nádob, zejména rozměrných

Načítavanie...

Číslo patentu: 250359

Dátum: 15.04.1987

Autori: Festa Josef, Krása Radomír

MPK: B21D 51/18

Značky: montáž, nádob, zejména, rozměrných, prístroj, výrobu

Text:

...na tělese 1 ve směru kolmém k ose obrobku 7 pomocí šroubu 8 a kola 9. První základní kladka 5 je naklínovana na hřideli uloženém valivě v ložiskách 10 posuvně uložených na tělese 1.Druhá základní kladka 6 je valivě uložena na čepu pevné uloženém na tělese 1.Hřídel druhé korekční kladky 4 je spo-jen s hřídelem první základní kladky 5 pomocí kloubového hřidele 11. Přitom pro hřídel první základní kladky 5 je uspořádán pohon motorem 12 přes...

Vnitřní zařízení horního bubnu dvoububnových kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250358

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rozehnalová Zlata, Karpíšek Jiří, Zelinka Gerhard

MPK: F22B 5/00

Značky: zařízení, dvoububnových, bubnu, horního, kotlů, vnitřní

Text:

...počtem parních bublín, oddělení vyrobené páry v cyklónech a lepší řešení s uohledem na jakost vyrobené páry proudící z těch trubek, které při jinýchuspořádáních zůstávají volně zaústěny do vodního prostoru bubnu.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, jako bokorysný řez bubnem parního kotle se zařízením podle vynálezu.Do bubnu 1 jsou zaústěny přívlodní trubky parovodní směsi ze stěn spalovací komory 2, trubky přední...

Zařízení pro středění trnové tyče lisoděrovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250357

Dátum: 15.04.1987

Autori: Velešík Milan, Musálek Lubomír, Lukáš Josef

MPK: B21B 25/02

Značky: tyče, zařízení, trnově, středění, lisoděrovací, stolice

Text:

...v základní poloze opřeny o čelní plochu výběžného vodítka. O žebra středicích pák jsou opřeny kladky uchycené na koncích pak připevněných na svých hřídelích spojených se siloválci.Výhodou zařízení pro středění trnové tyče podle vynálezu je jednoduchý středicí mechanismus. Stojan s výběžným vodítkema středicími pákami lze jednoduše vyjmout jako celek z rámu stolice a nahradit jej připraveným stojanem, což je nutné při změně programu nebo při...

Zapojení pro ovládání navíjecího zařízení pro navíjení hlavně křížově vinutých cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250356

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hájek Jiří, Jagoš František

MPK: H01F 41/02, H02P 1/04

Značky: vinutých, ovládání, navíjení, navíjecího, cívek, hlavne, křížové, zapojení, zařízení

Text:

...z nejméně jednoho stejnosměrného zdroje napětí, bez jakékoliv změny zapojení jednotlivých obvodů pro ovládání funkcí navíjecího zařízení.Transtormátor T má první sekundärní vinutí Tv 1 s odbočkou upraveno pro zapojení dvoucestného Lisměrňovače D 1, pro napájení stejnosměrnêho motoru pro navíječku, sestávajícího z diod D 1, D 2 a tiltračního kondenzátoru C 1. Tlačítkovým přepínačem A 1 pro volbu napětí se volí nižší nebo vyšší napětí pro...

Zařízení pro kompenzaci poklesu napětí navíjené příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 250355

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nestrojil Ladislav, Čech Miloslav

MPK: B65H 59/22, B65H 59/10

Značky: napětí, příze, poklesu, kompenzaci, zařízení, navíjené

Text:

...vačky 23 pevně spojené s hřídelí 24 na kterou je přitlač-ovan palec 43 dvojramenné páky 44 otočně uložené na čepu 45 a přitlačovane k vačce 23 pružinou 46, přičemž druhý palec 47 dvojramenné páky 44 doseda na rameno 38 tvarového dotykače 11 otočně uloženého na čepu 13, pevně uchycenem na tělese pneumatického kompenzátoru 8, kde je dále uchycen stavitelný doraz 9 pojištěný šroubem 10. V tělese pneumatického kompenzätoru B je vytvorená...

Způsob broušení dřevoobráběcích nástrojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250354

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mužík Vladimír

MPK: B24B 3/38

Značky: zařízení, nástrojů, tohoto, broušení, způsob, dřevoobráběcích, provádění, způsobu

Text:

...na břitu obráběcího nástroje tzv.-žiletkový břit. Tím dochází při hoblovánídřevní hmoty k oddělování kapílárky skutečným řezem a nikoli utržením. Tzn., že oddělené kapilárky nepřevyšují opracovanou plochu a elektrostatický náboj již nezpůsobuje nežádoucí vztyčování stl-ačených zbytků utržených kapilár od opracované plochy,kam byly následným vtlačením brusným kotoučem přílepeny. Vlivem dokonalého oddělování dřevních kapilár se též zkracuje...

Uložení průběžných a dělených hřídelů pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250353

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Ludvík, Čillík Milan

MPK: D03D 51/00

Značky: stroje, pneumatického, dělených, tkacího, uložení, průběžných, hřídelů

Text:

...a dělených hřídelů pneumatického tkacího stroje podle vynálezu, jehožpodstatou je, že ložiska čepů jsou asymetrieky upevněna v otsočnýcb přírubách. Další podstatou uložení podle vynâlezu je, že každá příruba má pro každý druh bidloveho mechanismu předem zvolenou polohu, přičemž nastavení příruby do zvolené polohy je provedeno děleně po 90 °.Výhodou uložení podle vynálezu je, že při přeměně prohozního a přírazového ústrojí odpadá...