Archív za 1987 rok

Strana 260

Způsob výroby substituovaných benzothiazin-1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250552

Dátum: 15.04.1987

Autori: Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Drahoňovský Jan, Votava Vladislav, Kubelka Vladimír, Hampl František, Dědek Václav, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik, Černý Miroslav

MPK: C07D 279/02

Značky: benzothiazin-1,1-dioxidů, výroby, substituovaných, způsob

Text:

...význam.Přesmyk se provádí v 1- až 4 molárním roztoku alkoholátu ROCH 2 CH 20 Me, připraveném in situ působením alkalického kovu nebo jehohydridu na odpovídající alkohol,kde Me značí alkalický kov a R má sh-ora uvedený význam v atmosfére dusíku. K roztoku alkoholátu se přidá při teplotě 20 až 160 °C, s výhodou při teplotě 6 D až 120 °C najednou za intenzívního míchání ester obecného vzorce II, přičemž reakční doba je 10 »až 120 minut, s...

Dvouciferný budík

Načítavanie...

Číslo patentu: 250551

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hranáč Michal

MPK: G04B 23/02

Značky: dvouciferný, budík

Text:

...a jeho zabudovaní dává opačný pohyb chodu strojku, potřebný k rozvodovému ústrojí rafiček. Rameno zarážky zvonění je prodlouženo. Celková hmotnost značně nepřevyšuje běžné typy budíků.Na pripojených výkresech jsou znázor 4něny příklady vyhotovení budíku podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněn budík v půdorysu a na obr. 2 je znázorněn schematický příklad podle provedení vynálezu,kde jsou znázornený rozvody převodového ústrojí dvouclferného...

Zařízení pro rozmíchávání suspenze s nízkou pádovou rychlostí částic v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 250550

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kvasnička Jan, Krátký Jiří

MPK: B01F 7/00

Značky: zařízení, nízkou, částic, kapalině, suspenze, rozmíchávání, rychlostí, pádovou

Text:

...kde pádová rychlost partikulární fáze v kapalině je nízká a za dobupotřebnou k rozmíchání všech míst v nádrži se nevytvoří nový sediment.Další prednosti nového řešení podle vynálezu je, že míchadlo může být rychloběžneho typu, to znamená o malém průměru, vysoké frekvenci otáček a s nízkym příkonem. V důsledku nízkého kroutícího momentu bude Iníchací ústrojí pevnostně nenáročné a tím i levné. Pro velkoobjemovqu nádrž vyhoví jen jedno Iníchací...

Pancéřování mlecí mísy u kotoučového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 250549

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fryč Zdeněk, Raclavský Vladimír

MPK: B02C 15/14

Značky: kotoučového, mlecí, mísy, pancéřování, mlýna

Text:

...stejnou odolnost proti otěru jako manganová ocelolitina a je lacinější. Toto pancéřováni je uloženo na upinacích segmentech, vytvořených z konstrukční ocele třídy 11. Upínací segmenty z konstrukční ocele maji vybrání, ve kterých jsou segmenty pancéřováni z otěruvzdorného plechu s upínacimi segmenty z konstrukční ocele navzájem spojeny koutovými svary. Po odstranění opotrebovaných segmentu pancéřování z otěruvzdorného plechu je možno při...

Pojivo pro slévárenské formovací směsi tvrditelné za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 250548

Dátum: 15.04.1987

Autori: Veselý Milan, Hanzlík Miroslav, Šebor Pavel, Micka Vladimír, Klátil Karel, Zdražil Jiří, Křivánek Jiří

MPK: B22C 1/16, B22C 1/20

Značky: studena, pojivo, směsi, formovací, tvrditelné, slévárenské

Text:

...do 250 °C do čísla kyselosti 5 až 20 mg KOH.g 1 a hydroxylového čísla 25 až 40 miligramů KOIlg-í. Pryskyřice dále obsahuje od 5 do 40 hmot. dílů rozpouštědla ze skupiny alifatických uhlovodíků, aromatických uhlovodíků nebo ketonů s bodem varu 100 až 180 C a od 0,05 do 0,2 hmot. dílu kobaltnaté soli počítáno na kov jednosytné organické kyseliny s počtem uhlíků od 6 clo 20 ze skupiny allfatických mastných kyselín nebo naltenových...

Způsob zkapalňování plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250547

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jirsa Jan, Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: F25J 1/00

Značky: způsob, plynů, zkapalňování

Text:

...se s vysokou účinnosti. V podstatě pouhou záměnou expanzní turbíny brzděné generátorem za expanzní turbinou brzděnou brzdicím kompresorem lze dosáhnout snížení měrné spotřeby energie na zkapalnění o 20 9/0. zůstává přitom zachován tlak na výstupu z cirkulačního turbokompresoru dusíku. Principem zvýšení efektívnosti zkapalňování je totiž to, že dochází ke snížení tlaku na výstupu z expanzníturbiny při zachování výtlačneho tlaku z cirkulačního...

Zdrojová komora reaktoru pro přípravu epitaxních heterostruktur

Načítavanie...

Číslo patentu: 250546

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brabenec Jan, Stejskal Josef

MPK: B01J 19/00

Značky: komora, epitaxních, zdrojová, heterostruktur, přípravu, reaktoru

Text:

...prostorově výhodné. Vířivá vložka na straně odtoku plynů ze zdrojové komory přispěje k lepšímu promísení plynů postupujících reaktorem. Provedení se zalmutými trubkami se osvědčilo v provozu jako funkčné i technologicky optimální. Uspořádaní vířivé vložky jako pevně spojené s vyjímatelnou vnitřní vložkou reaktoru umožňuje zlepšit údržbu a opravitelnost reaktoru, zejména jeho zdrojové komory. je-li loďka opatřena stopkou, usnadní se vkladání...

Depoziční komora reaktoru pro přípravu epitaxních heterostruktur

Načítavanie...

Číslo patentu: 250545

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stejskal Josef, Brabenec Jan

MPK: B01J 19/00

Značky: reaktoru, přípravu, heterostruktur, epitaxních, komora, depoziční

Text:

...reaktoru.Tím se dosahuje v souhrnu vyššího účinku ve vytvoření epitaxní heterostruktury,která má lepší homogenitu tloušťky, rovnoměrnější chemické složení a také přechody mezi jednotlivými epitaxními vrstvami jsou ostřejší, což je z hlediska funkce epitaxní heterostruktury V mikrovlnných či optoelektronických prvcích žádoucí. současně proti zařízením s podložkou pro nesení epitaxní heterostruktury přemísťovanou za provozu rychle do...

Pojezdové ústrojí pro mostový jeřáb

Načítavanie...

Číslo patentu: 250544

Dátum: 15.04.1987

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 9/00

Značky: pojezdové, ústrojí, mostový, jeřáb

Text:

...na stávající dráhy osazovat jeřáby s vyšší nosnosti bez ji 4nak nutných investičních nákladů na celkovou rekonstrukci. Pojezdové ústrojí podle vynálezu dále nevyžaduje, pro menší nosnosti, jeřábovou kolej, pojezdové kola mohou pojíždět přímo po nosníku jeřábové dráhy, což dále snižuje investiční náklady.vynález je na konkrétním příkladu zobrazen na přiloženém výkresu, kde v obr. 1 je znázorněno pojezdové ústrojí v nárysu a v obr. 2 V...

Model pro měření rychlostního pole v mezitrubkovém prostoru husté trubkové mříže

Načítavanie...

Číslo patentu: 250543

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mašek Václav, Malásek Václav, Šrůtek Josef, Mánek Oldřich, Plíhal Karel, Nekvapil Pavel

MPK: F28F 13/06

Značky: model, měření, mezitrubkovém, prostoru, rychlostního, trubkové, husté, mříže

Text:

...obklopujícího períferní trubky svazku.Sondy zasouvané v axiálním směru rovnoběžně s osami teplosměnných trubek narážejí na řešení průchodů trubkovnicemi a zejména na to, že obvykle vychází velmi dlouhé, a proto musí být robustní, což opět vede ke ZIIBČIIÉIHU zkreslení tvaru rychlostního pole.Uvedené nevýhody odstraňuje model pro měření rychlostního podle v mezitrubkovémprostoru husté trubkové mřiže podle vynálezu, který sestává ze svazku...

Pojistka axiálního posuvu rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250542

Dátum: 15.04.1987

Autori: Liška Vladimír, Svoboda Jindřich, Zrůnek Bohuslav, Jirásek Petr

MPK: F16D 27/00

Značky: posuvu, rotoru, axiálního, pojistka

Text:

...stroje.Uvedené nevýhody odstraňuje pojistka axiálního posuvu rotoru podle vynálezu, jejíž podstata spočíva v tom, že na rotační části stroje jsou provedeny výstupky a proti výstupkům ve sníěru axiální síly je na statorové části destička s elektricky vodívou částí. Elektricky vodivá část je napoje 4na na elektrický obvod se zdrojem bezpečného napětí a ovládacím členem. Axiální pojistka přeruší při nedovoleném axiálním posuvu elektrický obvod,...

Karosérie obytných přívěsů skořepinové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 250541

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vlasák František

MPK: B60P 3/32

Značky: skořepinové, obytných, přívěsů, konstrukce, karosérie

Text:

...jejich spojením vznikají konstrukční celky o více funkcích pevnostní i užitkové. Vyznačuje se proto nízkou hmotnosti, vysokou tuhosti, produktivní technologií výroby. Vzhledem k vysoké tuhosti je při stavbe použito minimálnímnožství kovů - pouze pro uchycení polonaprav, oje a uchycení podpěrných nožek.Dalšími přednostmi uvedené konstrukce je možnost náročněji tvarovat jednotlivé díly karoserie, docílit lepšího estetického vzhledu a...

Rozpěrka se šroubovací aretací pro nastavení předepnutí konstrukcí, zejména ramen ložiskových hvězd hydroalternátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250540

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dufek Rostislav

MPK: H02K 5/26

Značky: předepnutí, šroubovací, zejména, rozpěrka, hvězd, nastavení, hydroalternátorů, aretaci, konstrukcí, ložiskových, ramen

Text:

...závitem, na němž je našroubována aretační matice a jednak na straně odvráceně od čepu tvarovým vybránim. V něm je uložena jedna strana pružného hydraulického membránoveho členu, který je opatřen proti sobě umístěnými přivodním šroubem a odvzdušňovacím šroubem, uloženými ve vybráních na bočních stranách opěrné desky. Druhá strana pružného hyd 4raulického membránového členu je uložena v dutině opěrné desky.Výhodou rozpěrek se šroubovací...

Zařízení k čištění skleněných předmětů rotačních tvarů v kapalině pomocí ultrazvukových kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250539

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šilhánek Václav, Jeřábek Radovan, Šmíd Rudolf

MPK: C03C 23/00

Značky: rotačních, ultrazvukových, zařízení, sklenených, tvaru, předmětů, kmitů, čištění, kapalině, pomocí

Text:

...zdroje 8, 9, 10 na druhé polovině mycí vany 2, přičemž zdroje 7 a 10 jsou instalovány navzájem na protilehlých bočních stěnách 4. V mycí vaně 2 je svou dolní částí, téměř polovinou, uloženo oběžné kolo 11, napojené na pohonnou jednotku 12.Oběžně kolo 11 je na obvodu opatřeno řadou ponořovacích košů 13. Každý ponořovací koš 13 (obr. 4 má tvar dutého válce,jehož plášť 14 je opatřen řadou otvorů 15 a čelní strana 16 směrem ke středu je opatřena...

Oxidované syntetické mazadlo na usně

Načítavanie...

Číslo patentu: 250538

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šíp Martin, Ježek Zdeněk, Zelenka Pavel, Zadák Milan

MPK: C14C 9/02, C10M 123/00

Značky: oxidované, mazadlo, syntetické, usně

Text:

...o C 1 až C 12 nebo směsi těchto látek s obsahem oxykyselin min. 2 0/0 a/nebo 0,1 až 40 0/0 hmot. oxídovaných nasycených a nenasycených mastných kyselín o C 10 až C 22 nebo směsi těchto látek s obsahem oxykyselin min. 2 a/nebo 0,1 až 35 0/0 hmot. parciálně oxidovaných parafiníckých a/nebo polyoleíinických uhlovodíků nebo jejích směsi s obsahem oxykyselín min. 2 0/0 a vody.Výhodou mazadla podle vynálezu je možnost zpracování...

Tvdidlo pro epoxidové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250537

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kroupa Jiří, Dener Richard, Řepka Jan, Exnerová Karla, Kadleček František

MPK: C08L 63/00

Značky: pryskyřice, epoxidové, tvdidlo

Text:

...látky, ale i technické směsi nebo polyaminické odpadní produkty.Reakce se provádí tak, že do predloženého polyaminu se naráz nebo postupně přidává epoxidová pryskyřice. Rychlost přídavku je dana exotermií reakce a dodržením maximální teploty 140 °C. Výšemolekulární typy epoxidů se mohou přidávat ve formě roztoků v inertním rozpouštědle. Po ukončení přídavku a dozuění exotermu se reakce dokončí jaři 80 až 120 C po dobu 30 až 120 min., produkt...

Syntetické mazadlo na chromočiněné a semichromité usně

Načítavanie...

Číslo patentu: 250536

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šíp Martin, Zadák Milan, Zelenka Pavel, Ježek Zdeněk

MPK: C14C 9/02, C10M 123/00

Značky: syntetické, semichromité, usně, mazadlo, chromočiněné

Text:

...se sníži bod tuhnutí vzníklých esterů na výši bodu tuhnutí přírodních tuků používaných v koželužstvi. Takto přípravená mazadla jsou plnohodnotnou náhradou dosud používaných koželužských mazadel.Sultítovaný podíl zvyšuje pronikavost tukových složek do hmoty usně. syntetické látky vykazují zvýšenou afínítu tukových podilů ke kožní hmotě. Sulfatované, přírodní tuky zvyšují vyčerpávání líkrovacich lázní a dodávaji usním...

Syntetické mazadlo na semichromité usně

Načítavanie...

Číslo patentu: 250535

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zadák Milan, Ježek Zdeněk, Šíp Martin, Zelenka Pavel

MPK: C10M 123/00, C14C 9/02

Značky: mazadlo, semichromité, syntetické, usně

Text:

...v odpad.ních koželužských tucích,rozpuštěných v přebytku alkoholu použiteho k reesterífíkaci, které se zpracují ve směsných mazadlech sulíltaci. Reesteriííkací se sníží bod tuhnutí vzniklých esterů na výši bodu tuhnutí přírodních tuků po~ užívanýclí v koželužství. Takto připravenâ mazadla jsou plnohodnotnou náhradou dosud používaných koželužských mazadel, navíc sulfitovaná složka umožňuje vyšší proníkavost tukového podílu do hmoty usně a...

Způsob separace gangliosidových frakcí ionexovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 250534

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brdová Vlasta, Šmíd František, Sedláčková Jana, Mikeš Otakar

MPK: C07H 15/02

Značky: gangliosidových, frakcí, způsob, separace, ionexovou, chromatografii

Text:

...Uppsala s pomocí stnpñovittěłio gradientu octanu draselného v rozsahu kon.centrací 0-0,225 M v methanolu a za průtoku 2 ml/min. Mansson j. E., Rosengren B. a Svennerholm L., j. Chromatogr., 322 1985 465 ~ 472..Popsaný způsob splňuje požadavky ne rychlost dělení s použitím středních tlaků i na zatížení. Nevýhodou však je, že dosažené dělení gangliosidů se neřídilo vždy množstvím vázané sialoye kyseliny, nýbrž značná část gangliosidu CQ 1 b...

Zařízení k předepínání šroubových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250533

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubák Jiří, Zábranský Václav

MPK: B25B 29/02

Značky: spojů, zařízení, předepínání, šroubových

Text:

...operace. Tato výhoda se projeví zvláště u přírubových šroubových spojů, kdy z důvodů namáhání materiálu je nutno současně napnout a smontovat několik, případně všechny šroubove spoje najednou.Na připojeněm výkresu je v. podelném osovém řezu znázorněn příklad provedení zařízení k předepínání šroubových spojů p 0 dle vynálezu.Šroubový spoj je tvořen spojovanými součástmi 1, 2, šroubem 3 a matíci 4. Okolomatice 4 je ustaven stojánek 5 s podpěrami...

Transportní lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: 250532

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kolomý Jan, Hejl Vladimír

MPK: H05K 7/12

Značky: transportní, lišta

Text:

...uvedené nedostatky jsou odstraněny transportní lištou podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sestává ze stlačených pružných elementů umístěných v nosníku, přičemž pružné elementy mají alespoň v jednom místě menší vnitřní průměr, než je průměr vývoclního drátu součástky.Vsunutím vývodního dratu se pružný element deformuje a tím svírá vývodní drát součástky. Sevřením vývoclního drátu ve dvou místech se zvýši spolehlívost upevnění a...

Snímač pro měření povrchových teplot ingotů v kokile

Načítavanie...

Číslo patentu: 250531

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bittner Vladimír, Drozd Vladimír

MPK: G01K 7/02

Značky: měření, snímač, povrchových, ingotu, kokile, teplot

Text:

...řešení podle vynálezu spočívá V tom, že termočlánek nemusí být chráněn před mechanickým poškozením a křemenná nebo kovokeramická trubice ztrácí své opodstatnění. Použití řešení podle vynálezu znamená vysokou provozní spolehlivost měření, nezávislou na velikosti měřeného ingotu. Drážka vytvorená v ocelovém válečku umožňuje totiž vertikální pohyb termočlán 4 .ku při chladnutí ingotu. Měrný konec termočlánku je zataven v povrchové vrstvě ingotu,...

Zapojení tvarovacího obvodu snímače značky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250530

Dátum: 15.04.1987

Autor: Liška Martin

MPK: F02P 9/00, F02P 7/06

Značky: tvarovacího, snímače, značky, obvodů, zapojení

Text:

...zapojení tvarovacího obvodu.Induktivní snímač 1 je spojen se vstupními obvody 2, připojenými na první vstup 3 zesilovače 4, přičemž druhý vstup 5 zesilovače 4 je spojen s prvním odporem R 1,druhým odporem R 2 a třetím odporem R 3,přičemž první odpor R 1 je ukostřen a druhý odpor R 2 je spojen s emitorem spínacího tranzistoru T 1, jehož kolektor je spojen s kostrou a báze je spojene s výstupem 6 mikropočítače, zároveň výstup zesilovače 4 je...

Zapojení hydraulického obvodu, zejména pro nastavovací a fixační textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250529

Dátum: 15.04.1987

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: D06C 7/00

Značky: fixační, zejména, obvodů, hydraulického, textilní, zapojení, nastavovací, stroje

Text:

...8, větveml 3, 10. Tímto postupem je doplněna případna tlaková ztráta a zařízení je přlpraveno k provozu. Dvoupolohový elektromagnetický rozvaděč 3 po zapnutí slouží v hydraullckém obvodu jako pojistka, ktera při výpadku elektrického proudu dava povel k nastavení výchozí polohy topných těles 23. Třípolohový elektromagnetický rozvaděč 4 zůstává zatím vypnutý, tlakové médium zůstává uzavřeno v prostoru mezi oběma hydraulickými valci 11, 12 a...

Napínač horní niti šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250528

Dátum: 15.04.1987

Autor: Koehler Jaroslav

MPK: D05B 47/04

Značky: napínač, šicího, stroje, horní

Text:

...předchozího odstrihu nití nebo pri odtahu niti odstrihovacím zařízením Príčka 19 a je zavedena do drážky 151 čepu 15.Dosud popsané uspořádání patří do známého stavu techniky není zde proto popisováno podrobněji.Součástí napínače 7 je napínací kotouč 22 tvorený jediným dílcem nasazení/In volně otočné na čepu 15 napínače 7. Na čela napínacího kotouče 22 dosedají vždy z jedné strany brzdné kotouče 23, 24, nasazené na čepu 15 a zhotovené napr. z...

Způsob provádění opravy nádrže z vrstveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250527

Dátum: 15.04.1987

Autori: Landa Václav, Průša František, Lucek Jiří

MPK: C25D 17/18

Značky: vrstveného, materiálů, provádění, způsob, nádrže, opravy

Text:

...hloubce od 0,05 do 0,10 milimetru do dosud neporušené vrstvy. Válcová plocha řezu se provede ručně, například velmi ostrým prohnutým nožem, popřípadě speciálním nástrojem, kolem dokola místa praskliny, takže se odstraní v místě poruchy popraskaná vrstva stěny i s nejbližším okolím, přičemž řez zasahuje do další dosud neporušené vrstvy do hloubkyod 0,05 mm do 0,1 mm. Plocha řezu se provede s výhodou tak, že svírá s plochou stěny nádrže úhel od...

Způsob zpracování těžkých podílů odpadajících z výroby isobutanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250526

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kotůlková Svatava, Malík Miloš, Novrocíková Marta, Macek Vladimír, Novrocík Jan

MPK: C07C 31/12

Značky: isobutanolu, zpracování, těžkých, způsob, podílu, výroby, odpadajících

Text:

...na konečnou teplotu 12 °C. Vyloučené krystaly byly odsáty, promyty 80 mililitry benzenu, vysušeny na vzduchu, čímž bylo získáno 142 g látky obsahující 99 hmotnostních 2,2,4-trimetylpentan-LB-diolu.Matečný louh 0 hmotnosti 850 g a obsahující 76,5 hmotnostních triisobutylaminu, 5,2 hmotnostních 2,2,4-trimetylpentan-LB-diolu a 1,7 0/0 hmotnostních diisobutyl-n-butylaminu byl během 15 min vkapán do suspenze 472,7 g kyseliny fumarové v 1 220...

Zařízení pro axiální posun roztěracích válců barevníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250525

Dátum: 15.04.1987

Autori: Trávníček Mojmír, Hynšt Karel

MPK: B41F 1/46

Značky: barevníků, roztěracích, axiální, zařízení, válců, posun

Text:

...změna délky axiálního posunu roztéracích válců barevníku. Uvedené výhody představují lep 4ší využití tiskových strojů přinášející vyšší pnodukci. iná výhoda je, pokud má řetězcvé kolo umístěné na hřídeli formového válce poloviční počet zubů než hnací řetězove kol-o tklikového mechenismu, že lze to-to- řetězové kolo přestavit tak, aby axiální posun roztěracích válců pwnobíhal oproti podélnému vybrání formového válce vždy ve stejné...

Hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250524

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: F15B 11/16

Značky: servomotoru, zařízení, hydraulické, ovládací, dvoustupňové

Text:

...ze sekundárního výstupu 38 k seklwnldárnímu spotřeblči 31. Otačí-li se volantem. 4 s řídicím stupněm 1, přichází z něho řídící proud q do zesilovače průtoku 10, v něm-ž se zesiluje HIH celkový proud QM a jednou ze spotřebních větví 22, 22, podle směru otáčení volantu 4, postupuje do servomotoru 24. Přebýtek proudu kapaliny jde z děliče piňt-oku 35 sekundárním výstupom36 k sekundárnímu spotřebiči 31. ovládání servo-motoru 24 dalším řĺidicĺm...

Závěs dveří vakuotěsných a plynotěsných komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250523

Dátum: 15.04.1987

Autori: Exner Milan, Rybář Oldřich, Lode Jiří, Frey Augustín

MPK: E05D 3/00

Značky: dveří, závěs, vakuotěsných, komor, plynotesných

Text:

...nosné udesce.Vyšší účinek řešení podle vynálezu lze spatřovat v jednoduché koncepci, umožňující snížení výroibních nákladů, snadnou montáž a snadnou manlpulací s dveřmi čí víky o velkých rozmeroch, protože se u 4Inožňuje SHIIDDČÍEÍIHŠ VYDOVIIÉlIIÍ dosedacích těsnících ploch.Nla příopjenýclí výkresoch je záves dveří podle vynálezu, kde obr. 1 značí poihled na záves dveří a kromoru ~ schematicky znázorněno, obr. 2 půvdorys, obr, 3 řez závěsem...

Způsob přípravy polyaminových tvrdidel se sníženou reaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250522

Dátum: 15.04.1987

Autori: Exnerová Karla, Lidařík Miloslav

MPK: C08G 59/50

Značky: přípravy, způsob, reaktivitou, tvrdidel, sníženou, polyaminových

Text:

...jsou pro přípravu tvrdidel vhodné zejména amirny alifatické, jako napr. diethylentriamin, trietłhylentetramin, tetraethylenpentamín, dipropylentriamin, trimethylhexamethylendiamin, hexamethylendiamin aj. nebo amlny cykloalltatické, např. cyklohexylaminopropylamin, cyklohexylamin.Z esterů oąp-nenasycených monokxarboxyových kyselín lze použít estery kyseliny akrylvove, methakrylové, krot-onové, skořioové, ako nlapř. methylakrylát,...

Způsob zaslepování otvorů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 250521

Dátum: 15.04.1987

Autor: Straka Jindřich

MPK: F16L 55/10

Značky: zaslepování, zařízení, způsob, otvorů, provádění

Text:

...zaslepovanéhno otvoru a tím spolehlivě vodděluje těsjnicí materiál od těsněného media.Zařízení může být provedeno tak, že pevná podložka je na své spo-clo částí ukončena vybíhající kuželovotu plochou, která při 1 isování svou kuželovou plochou VyÍVčllľUjBjosazenou podložku do tvaru vybílrajícíhokužele, který napomáha rozlisovat těsxnícím materiálem zahnuté konce osazené podložky ke stěně zastlepdvaného otvoru.Zařízení může být provedeno...

Zařízení na výrobu previtaminu D2

Načítavanie...

Číslo patentu: 250520

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beštová Jana, Hrdina Radim, Nepraš Miloš, Fuka Josef, Královský Josef, Luňák Stanislav, Vencl Josef, Kalhousová Marta, Titz Miloš, Sádlo Luboš

MPK: C07C 172/00

Značky: previtaminu, výrobu, zařízení

Text:

...mezi sebou sériově propojeny. Celý systém má centrální přívod roztoku suroviny a odvod ozářesného roztoku.Spoje mezi sériové pnopojenými průtoč.nýmí křemennými spírálamí ozařovacích jednotek V každém ze čtyř okruhů jsoo uskutečněny pomocí PVC had-iček. Regulrace přívodu roztoku se provádí rotametrem na vstupním potrubí do reaktoru. Průtokovárychlost ozařovaného roztoku v křemelnných spirálach je 8 až 15 lĺhosdlnu.Reaktor je schematicky...

Montovaný velkokapacitní zásobník na skladování sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 250519

Dátum: 15.04.1987

Autori: Král Petr, Kusý Jaroslav

MPK: B65D 88/00

Značky: zásobník, sypkých, velkokapacitní, montovaný, skladování

Text:

...aby se vyrovnoly s úhlem, který svírají dvě sousedící stěny vícebokěho hra.nolu nebo jehlanu a vodorovluými plochými tyčemi 4, ktere zůstávají podélně rovné, ale jsou přlčně ohuute tak, jak to vyžaduje plášť vícebokéłro hra-nolu nebo jehlualnu. svislé a vodorovné ploché tyče 3, 4 se díky svému vytvarování navzájom kříží, přičemž se dotýkaji. Při horní základné 5 komolého jehlanu a při jeho Spodní základne 6 jsou křížící se ploché tyče...

Zapojení pro kódování a dekódování sériové binární informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 250518

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kubín Pavel

MPK: G11B 5/00, H03M 7/00

Značky: binární, informace, sériové, zapojení, dekódování, kódování

Text:

...kódu mezi dvěma jedničlnami. Tyto charakteristiky bývají obvykle označovaný symboly d - pro mínimální počet nul mezi dvěma sousedními jedničkami a k - pro maximální možný počet nul mezi dvěma sousednímí jedrničkami a kódy označené těmito charakteristikami bývají nazývaný kódy RLL.Mají-li být splněny požadavky na hodnotu parametru d větší než nulovou umožňující pří zachování nejmenšího povoleného rozestupu mezi dvěma jedničkami signálu...

Spojovací trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250517

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pšenička Josef, Ráfl Jan, Láska Jindřich

MPK: F02M 35/10

Značky: spojovací, trubice

Text:

...spojovací trubici a uvést ji do správně polohy.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na vnějším povrchu spojovací hadice v mís 4 tě jejího prechodu do nákružku spojovací.A trubice jsou vytvořena nejméně tři üchytnažeb~rajejichž noviny symetrie pnocházejí 0 sou nákružku. Úchytinä žebra přesahujísvým obrysem vnější obvod nákružku spojovací trubice a jsou rozdělena rovnoměr. ně po obvodu spojovací...

Univerzální míchací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250516

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bláha František

MPK: B28C 5/16

Značky: univerzální, míchací, zařízení

Text:

...na výkresu, který představuje toto zařízení v inárysu.Na základovém rámu 1 je na čepech 4 výkyvně uložen hlavní rám 2 míchacího ú 4stroji a uprostřed uspořádán hydraulický válec 3. Na hlavním rámu 2 je na čepu 6 sklopné uložen. malý rám 5 míchacího bubinu 10 s pohonem a mezi malým rámem 5 a hlavním rámem 2 je uspořáudán šikmý hydraulický válec 7. Na hlavním rámu 2 míchacího ústrojí je dále uspořádána jedn-ak radiální míchací hlavice 9 a...

Zapojení pro indikaci poruchy jednofázového můstkového invertoru proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250515

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smolík Antonín, Novotný Miloslav, Šíma Josef, Jagielski Jerzy

MPK: H02H 7/10

Značky: jednofázového, proudu, zapojení, invertorů, můstkového, poruchy, indikaci

Text:

...větev sériovým spojením primárníľno vinutí třetího impulsního transformátoru s třetím tyristorem a čtvrtá větev sériovým spojením primárního vlnutí čtvrtého impulsního transfotrmátoru se štvrtým tyristorem. Sekundární vinutí prvního až štvrtého impulsního travnsformátoru jsou zapojenia do série tak, že smysl vinutí prvního a třetího imprulsrttího transformátom, stejné jako druhého a čtvrtého impulsního transformátoru, je opačný. Sériové...

Izolační vložka trolejových vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250514

Dátum: 15.04.1987

Autor: Filipi Miroslav

MPK: B66C 13/22

Značky: vodičů, izolační, vložka, trolejových

Text:

...vzpěrové deformaci těchto vodičü.Uvedené nedostatky odstraňuje izolační vložka trolejových vodičů a podstata vynálezu spočíva v tom, že kolmo na rovinu podložky trolejových vodičů jsou V místě jejich dilatačini mezery připevnětny »dvě paralelní bočnice zhotovené z izolantu, jejichž náběhová čela jsou zaoblena pod rádiusem,který je roven nejméně třem čtvrtinám výšky tnolejového vodiče.Izolační vložka podle Vynalezu dovoluje zvětšení dilatačni...

Vrtný výplach s asfaltickou přísadou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250513

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vyhnálek Vít, Přikryl Josef, Svoboda Zdeněk

MPK: C09K 7/02

Značky: asfaltickou, přísadou, vrtný, výplach

Text:

...ne jeho emulgaci Ve vodě. Po aplikací tohoto činidla je asfalt Ve Vrtném Výplachu pouze dispergován. Tekuté asfaltické činidlo je způsobilé vytvářet emulzi astaltu s vodou, avšak pro získání takové emulze, která je způsobilá snižovat flltroVateln-ost vrtného Výplachu při vrtání V jílových břidlicích je nutný synerglcký účinek určitého tenzidu. Samotné činidlo nesnižuje filtrovatelnost Výplachu na požadovanou míru.Uvedené ilevýhody odstraňuje...