Archív za 1987 rok

Strana 257

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236872

Dátum: 15.04.1987

Autor: Brown Irwin Frederick

MPK: A01N 43/54

Značky: prostředek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, který jako účinné látky obsahuje 5 až 90 hmotnostních procent směsi pyrimidinu vzorce I, ve kterém X znamená atom chloru nebo fluoru, a metiramu, přičemž je hmotnostní poměr sloučeniny vzorce I k metiramu 1 : 10 až 1 : :100. Prostředek je vhodný k potírání houbových onemocnění ovocných kultur, zejména jabloní a hrušní.

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236871

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hough Thomas Lawley, Jones Graham Peter

MPK: A01N 43/82

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje 0,5 až 85 % hmotnostních jednoho nebo několika thiadiazolů obecného vzorce I, ve kterém R1 představuje zbytek Ra, -SO2Ra nebo -SO2NRaRb, v nichž bud každý ze symbolů Ra a Rb, které mohou být stejné, nebo rozdílné, znamená atom vodíku, cyklopentylovou skupinu, fenylovou skupinu, nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, přičemž shora zmíněné fenylové a alkylové zbytky...

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236870

Dátum: 15.04.1987

Autori: Regel Erik, Holmwood Graham, Paul Volker, Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm, Jäger Gerhard, Lürssen Klaus, Frohberger Paul-ernest

MPK: A01N 43/50, A01N 43/64

Značky: látek, růstu, fungicidní, regulaci, rostlin, prostředek, účinných, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden substituovaný 1-hydroxyalkylazolylderivát obecného vzorce I, v němž A znamená atom dusíku nebo skupinu CH, B znamená kyslík, síru nebo skupinu CH2, R znamená skupiny vzorců II, III a ve kterých X1 znamená atom vodíku nebo atom halogenu, X2 znamená atom halogenu, Y znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku,...

Způsob výroby substituovaných chloracetanilidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236869

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mogyoródi Ferenc, Rákosi Miklós, Bognár Rezsö, Makleit Sándor, Bódi Tibor, Dinya Zoltán, Tóth István, Koppány Enikó, Balogh Károly, Litkei György

MPK: C07C 103/32

Značky: chloracetanilidů, výroby, substituovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných chloracetanilidů obecného vzorce I, ve kterém R1 a R2 znamenají nezávisle na sobě atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 8 atomy uhlíku a R3 znamená alkoxyskupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, přičemž všechny uvedené skupiny mohou být s přímým nebo rozvětveným řetězcem, vyznačující se tím, že se na anilin obecného vzorce II, ve kterém R1 a R2 mají shora uvedený význam, působí v...

Způsob výroby (amido) N-substituovaných bleomycinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236868

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nakatani Tokuji, Fujii Akio, Takahashi Katsutoshi, Fukuoka Takeyo, Umezawa Hamao, Muraoka Yasuhiko

MPK: C07C 103/52

Značky: výroby, amido, bleomycinů, n-substituovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy (amido)N-substituovaných bleomycinů obecného vzorce I nebo jejich farmaceuticky přijatelných solí, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce VI nechá kondenzovat s aminem obecného vzorce H2N-X, a je-li to žádoucí, odstraní se měď ze získaného kondenzačního produktu a popřípadě se získaná sloučenina převede na svoji farmaceuticky přijatelnou sůl.

Způsob výroby antibakteriálně účinných 1,1-alkandiol-dikarboxylátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236867

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kellogg Michael Stephen, Jasys Vytautas John

MPK: C07D 499/55, C07D 499/32, C07D 499/00...

Značky: antibakteriálně, způsob, 1,1-alkandiol-dikarboxylátů, výroby, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob výroby nových chemických sloučenin cenných jako antibakteriální činidla. Vynález se zejména týká způsobu výroby monoesterů a diesterů určitých 1,1-alkandiol-dikarboxylátů, v nichž karboxylová skupina penicilinu nebo/a karboxylová skupina určitých přítomných inhibitorů ?-laktamasy je esterifikována. Z amerického patentového spisu 4 234 579 je známo, že 1,1-dioxid penicilanové kyseliny (sulbactam) je účinným inhibitorem...

Způsob přípravy bestatinu v y-krystalické formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 236866

Dátum: 15.04.1987

Autori: Saitama-ken, Ishizuka Masaaki, Sakurai Terukatsu, Umezawa Hamao, Saino Tetsushi, Terada Takashi

MPK: A61K 37/02, C07C 103/52

Značky: formě, přípravy, způsob, y-krystalické, bestatinu

Zhrnutie / Anotácia:

Připravuje se bestatin v ?-krystalické formě tak, že se vždy při teplotě 0 až 50 °C po dobu alespoň 10 minut suspenduje nebo hněte hygroskopická krystalická forma bestatinu a/nebo jeho hydrátu v alespoň jednom organickém rozpouštědle ze skupiny acetonu, methylethylketonu, diethylketonu tetrahydrofuranu, ethylacetátu, dioxanu, isopropylalkoholu a vodného methanolu v množství alespoň 0,3 ml rozpouštědla na 1 g bestatinu. Bestatin vykazuje...

Perleťově lesklý pigment se zlepšenou stálostí na světle a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236865

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bernhard Horst

MPK: C09C 1/36

Značky: způsob, pigment, stálosti, světle, perleťové, lesklý, přípravy, zlepšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťově lesklý pigment se zlepšenou stálostí na světle na bázi slídových destiček o průměru 5 až 200 ?m a tloušťce 0,1 až 5 ?m potažených kysličníkem titaničitým a případné ještě dalšími kysličníky kovu, přičemž pigment má další tenkou vrstvu kysličníku manganu, a způsob jeho přípravy spočívající v potažení slídy ve vodné suspenzi alespoň jednou vrstvou akvátu kysličníku titaničitého, případně ve směsi nebo odděleně dalšími vrstvami...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236864

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wells Wilfred Hase

MPK: A01N 43/56, C07D 233/61

Značky: látek, způsob, účinných, prostředek, výroby, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I, ve kterém Z znamená skupinu CH nebo atom dusíku, A představuje popřípadě rozvětvenou alkylenovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou fenylovou nebo ethoxykarbonylovou skupinou, R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou fenylovou, ethoxykarbonylovou, methoxylovou, hydroxylovou,...

Perleťové lesklý pigment se zlepšenou transparencí a barvivostí a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236863

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bernhard Horst, Esselborn Reiner

MPK: C09C 1/36

Značky: přípravy, barvivostí, způsob, lesklý, transparencí, zlepšenou, pigment, perleťové

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťově lesklý pigment se zlepšenou transparencí a barvivostí na základě slídových šupin o průměru 5 až 200 ?m a tloušťce 0,1 až 5 ?m potažených kysličníky kovu, přičemž homogenní vrstva kysličníků kovu sestává hmotnostně z 0,1 až 20 % kysličníku křemičitého, z 0,1 až 20 % kysličníku hlinitého a zbytek tvoří kysličník titaničitý, a způsob jeho přípravy spočívající v potažení slídy ve vodné suspenzi vrstvou akvátu kysličníku titaničitého a v...

Přísada do krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 236862

Dátum: 15.04.1987

Autor: Selle Peter Henry

MPK: A23K 1/17

Značky: prísada, krmiv

Zhrnutie / Anotácia:

Přísada do krmiv popřípadě premix pro výrobu krmiv, vyznačující se tím, že obsahuje kombinaci účinných látek sestávající z kitasamycinu a 1,4-di-N-oxidů 2-methyl-3-karbamoylchinoxalinu obecného vzorce I, v němž R1 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo chlor, R2 znamená vodík, popřípadě hydroxyskupinou, alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, mono- nebo dialkylaminoskupinou s 1 až 4 atomy...

Kluzná směs a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236861

Dátum: 15.04.1987

Autori: Glowacki Jerzy, Platkiewicz Leonard, Debski Wlodzimierz

MPK: C10M 7/28

Značky: její, způsob, kluzná, přípravy, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Kluzná směs pro přípravu kluzných prvků a povrchů strojů, která se vyznačuje tím, že sestává ze 100 dílů hmotnostních nízkomolekulární epoxidové pryskyřice na bázi epichlorhydrinu a dianu kondenzované s 3 až 15 díly hmotnostními fenol-formaldehydové pryskyřice modifikované furíurylalkoholem, 2 až 15 dílů hmotnostních organického ředidla a 15 až 100 dílů hmotnostních známých plnidel anorganického původu, s výhodou titanové běloby, talku,...

Suspenzní koncentráty prostředků k ochraně rostlin a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236860

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bauer Kurt Heinz, Etschenberg Eugen, Osthoff Heinrich, Ghyczy Miklos

MPK: A01N 25/04

Značky: způsob, jejich, rostlin, výroby, prostředků, suspenzní, koncentráty, ochraně

Zhrnutie / Anotácia:

Suspenzní koncentráty prostředků k ochraně rostlin na bázi nerozpustného, popříp. obtížně rozpustného pesticidu, jehož rozpustnost ve vodě nebo v používaném fyziologicky nezávadném organickém rozpouštědle je rovna 2 % hmotnostním nebo je menší než 2 % hmotnostní, fosfolipidu a organického rozpouštědla, popříp. směsi rozpouštědel, vyznačující se tím, že koncentrát sestává z a) 15 až 35 % hmotnostních nerozpustného, popříp. obtížně rozpustného...

Systém zavěšení pro spřažené nápravy podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236859

Dátum: 15.04.1987

Autor: Perlini Roberto

MPK: B60G 19/02

Značky: podvozku, systém, nápravy, spřažené, zavěšení

Zhrnutie / Anotácia:

Systém zavěšení pro spřažené nápravy podvozku vozidel má dvojici tuhých ramen, uložených jedním svým koncem otočně na centrálním čepu, upraveném na rámu vozidla, a druhým koncem na jedné z dvojice náprav. Každé z tuhých ramen má vzhůru vystupující rameno, mezi kterými je uložen pružný prostředek, který se deformuje kmitáním tuhých ramen kolem centrálního čepu pro zachycení zatížení vozidla a pro vyrovnávání rozdílů výšky mezi dvojicemi náprav....

Způsob měření charakteristických znaků vlákenného materiálu a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236858

Dátum: 15.04.1987

Autor: Thomann Christoph

MPK: G01N 29/00

Značky: provádění, zařízení, materiálů, způsobu, měření, znaků, způsob, charakteristických, vlákenného, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Měření vlákenného materiálu, jako jsou prameny a přásty, pomocí ultrazvuku. Vzájemným uspořádáním zvukového vysílače, zvukového přijímače a vlákenného materiálu je dosahováno, že všechny zvukové vlny, jež dospívají ke zvukovému přijímači, pronikly vlákenným materiálem. Impulsovým provozem zvukového vysílače a patřičnou, jenom krátkodobou přijímací pohotovostí zvukového přijímače jsou tlumeny veškeré fázově zpožděné, reflekcemi a interferencemi...

Elektromechanický spojkový uzel pro listovou hlavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236857

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tonev Tontscho Petrov, Zvetkov Krum Kostov

MPK: F16D 27/07

Značky: listovou, elektromechanický, hlavu, spojkový

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromechanický spojkový uzel pro listovou hlavu, který sestává z kývajícího se rámu a je uspořádán volnými vnějšími rameny symetricky uspořádaných dvouramenných pák. Vnitřní ramena těchto pák jsou prostřednictvím táhel kloubově spojena se zdvihátky platin. Kromě toho jsou volná vnější ramena těchto pák (2, 2`) umístěna v otvorech zámků (4, 4`), které jsou prostřednictvím pružin v jejich koncích spojeny se skříní stroje. Dolní konce zámků...

Zařízení pro přenos točivého momentu na hnaný prvek a pro jeho rychlé zabrzdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 236856

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schneider Rudolf

MPK: F16D 67/06

Značky: rychle, točivého, zabrzdění, prenos, momentu, zařízení, hnaný, prvek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přenos točivého momentu, které může přenášet velké střídavé točivé momenty při velmi krátké reakční době. Zařízení je snadno zamontovatelné, je provozně spolehlivé, vyžaduje nízké výrobní náklady a při malém opotřebení i nepatrnou údržbu. Zařízení sestává v podstatě z kotevního kotouče, k němuž jsou přiřazeny magnety, které vyvolávají podle potřeby pohyb vnějšího kroužku kotevního kotouče směrem ke spojkovému magnetu, popřípadě k...

Závěs traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236855

Dátum: 15.04.1987

Autori: Price David Scott, Kittle Carl Edwin, Schafer Richard Arthur

MPK: B60D 1/16

Značky: závěs, traktoru

Zhrnutie / Anotácia:

Závěs na traktoru pro nesené nebo zavěšené nářadí obsahuje jho, uložené výkyvně na koncích kyvného hřídele vyčnívajícího ze stran rámu traktoru. Jho sestává z pravého a levého postranního panelu a z dvoudílného dna. Ke jhu je mezi oběma díly dna výkyvně připevněna závěsná lišta. Levé a pravé dolní táhlo je předními konci připevněno ke jhu, přičemž dolní táhla jsou omezena ve výkyvném pohybu ve spuštěné poloze omezovacími táhly, z nichž každé...

Zařízení k opravě dopravních pásů z pryže nebo plastické hmoty a jejich spojování v nekonečný pás dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236854

Dátum: 15.04.1987

Autor: Thies Peter

MPK: B29D 29/04, B29H 5/16

Značky: jejich, opravě, nekonečný, hmoty, pryže, dopravních, dopravníku, zařízení, plastické, pásu, spojování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává v podstatě z vytápěných lisovacích desek z horních a dolních traverz, které jsou spojeny po dvojicích upínacímí svorníky s mechanickým upínacím ústrojím a deformují se lisovacím tlakem v ohybu s definovanou ohybovou čárou, a z hydraulického ústrojí k vyvíjení lisovacího tlaku s obvodově stabilními, avšak v průřezu deformovatelnými hydraulickými hadicemi. Hadice se opírají o příslušnou traverzu a jsou uloženy v tlačné desce s...

Skleněná vlákna odolná vůči alkáliím pro vyztužení cementových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236853

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fyles Kenneth Melvin, Shorrock Peter

MPK: C03C 13/00

Značky: skleněná, cementových, odolná, vyztužení, vůči, alkáliím, výrobků, vlákna

Zhrnutie / Anotácia:

Skleněná vlákna pro vyztužení cementových výrobků, která mají zvýšenou odolnost vůči alkáliím a zvýšenou trvanlivost. Skleněná vlákna jsou vyrobena ze skloviny, která obsahuje ve hmotnostní koncentraci 55 až 75 % oxidu křemičitého, 11 až 23 % oxidu R20, 6 až 22 % oxidu zirkoničitého, 0,1 až 1 % oxidu chromitého, 0,1 až 7 % oxidu hlinitého a 0,5 až 16 % oxidů vzácných zemin nebo oxidu titaničitého, přičemž R2O je alespoň jeden oxid ze skupiny...

Zařízení pro omezení úhlu vybočení, zejména zadního vozu kloubové soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236852

Dátum: 15.04.1987

Autori: Karászy György, Ivony József, Ratskó István, Mádi Jenö

MPK: B62D 5/06

Značky: zadního, kloubové, zejména, soupravy, omezení, vybočení, úhlu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro omezení úhlu vybočení pro kloubové soupravy, které slouží k zamezení vybočení předního a zadního vozu v nepřípustném směru. U zařízení je mezi oběma vozy soupravy vestavěno hydraulické ústrojí s alespoň dvěma pracovními válci, které je vždy přes den ventil napojeno na hydraulickou nádrž ventily jsou funkčně spojeny s čidlem směru rejdu řízení pro zachycení pootočení hřídele řízení, přičemž danému směru rejdu řízení je přiřazeno...

Stěrač pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236851

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dal Palu Attilio

MPK: B60S 1/04

Značky: stěrač, vozidla, motorová

Zhrnutie / Anotácia:

Stěrač pro okna motorových vozidel, který sestává z armatury (2) připojené k ovládacím raménku a nesoucí stírací vložku (12). Podél celé stírací vložky (12) je umístěn výztužný prvek (11), který sestává nejméně ze dvou vzájemně oddělených dílů tvořených lamelami (20). Hlavní význak stěrače spočívá v tom, že obě lamely (20) výztužného prvku (11) jsou ustaveny ve vzájemně nehybné poloze pomocí spojovacího ústrojí (24) pro přímé spojení obou lamel...

Kleština pro přívod proudu na tyčovou elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250650

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chmelíř Miloš, Řezáč Jiří

MPK: H01R 4/28, H05B 7/103

Značky: elektrodu, kleština, tyčovou, přívod, proudu

Text:

...plocha mající otvor menší než vnější rozměr segmentu, vytvořená na těľese kloštiny přípojenem k pouzdru kleätíny. Täleso kleštíny může být vytvořeno ve tvaru dutého válce vloženćho do pouzdra kleštiny a opatřeného průohozími otvory pro tlačne pružiny uloženév zakloubeníoh segmentů a opírajícíoh se o pouzdro kleětiny. Pouzdro kleštiny může být opatřeno 1 montážním otvorem pro montáž pružín. A V1 eštína podle vynálezu jednoduchým způsobem...

Zařízení pro posuv tyčové elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250649

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szabó Josef, Kroupa Petr, Řezáč Jiří

MPK: H05B 7/10, H05H 1/38

Značky: tyčové, zařízení, posuv, elektrody

Text:

...plovouoím uložením. Dotlačovací element může být tvořen excentricky uloženým válečkem, unášeeí kolo může být opatřeno kuželovými dosedacími plochemi a plovoucí uložení tělesa unášecího systému na tělese hořáku může být tvořeno kuličkami a kulisovýmZařízení podle vynálezu umožňuje docílit přesný a v širokém rozsahu rychlostí regulovatelný posuv tyčové elektrody s malými nároky na její tvarovou přesnost a kva litu povrchu.Příklad provedení...

Zařízení pro uložení rotační elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250648

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kroupa Petr, Chmelíř Miloš, Řezáč Jiří

MPK: H05H 1/34

Značky: zařízení, rotační, uložení, elektrody

Text:

...umožňuje rychlé a spolehlivá nastavování polohy rotační elektrody 1 jednoduché odsunutí tělesa rotační elektrodyod tčlesa stabílizačního systému hořáku bez porušeí jejího základního nastavení. Uložení tčlesa rotační elektrody ve vodíoíoh drâžkáoh umožňuje nastavování polohy při zachování souososti tčlesa stabilizačního systému a těleea rotační elektrody, čímž dochází k rovnoměrnému odhořívání rotační elektrody a prodlužuje se tak její...

Chlazené čelo kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250647

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kroupa Petr, Řezáč Jiří, Szabó Josef

MPK: H05H 1/28

Značky: kapalinou, hořáku, čelo, stabilizovaného, plazmového, chlazené

Text:

...čelo plazmového hořáku sestává z čelní desky ł s osazenýmí okraji a ze zadní desky 3, uspořádané na öelní stěně tělesa Z plazmového hořáku. V čelní desce l dutého čela je přes těsnění § uspořádána hlavní tryska E a otvorom v zadní desce 3 prochází přední tryska Q stabilizačního systému zasahující osazením vytvořeným na Její čelní ploše až k čelní desce 3, vytvářejícímkolem hlavní trysky E odsávací komoru Q a vymezujícíůsoučasně tuto komoru...

Stabilizační systém kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250646

Dátum: 15.04.1987

Autori: Řezáč Jiří, Szabó Josef, Kroupa Petr

MPK: H05H 1/24, H05H 1/26

Značky: kapalinou, stabilizovaného, plazmového, hořáku, stabilizační, systém

Text:

...přičemž poměr vnitřních průměrů zadní trysky a škrtící trysky, resp. zadní škrtící trysky, je větší než poměr vnitřních průměrů škrtící trysky, resp. přední škrtící trysky a hlavní trysky. Zkosené stěny katodové clony, zadní trysky a škrtící trysky nebo trysek mohou být kuželové, nebo mohou mít vypouklý nebo vydutý tvar a trysky a katodová clona mohou být elektricky odizolovány od sebe navzájom, resp. od öela hořáku a od puuzdra...

Způsob izolace sterolů z vedlejších produktů výroby sulfátové buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250645

Dátum: 15.04.1987

Autori: Růžička Vlastimil, Seifert Reiner, Mostecký Jiří Akademik, Koudelková Zdena

MPK: C07J 9/00

Značky: izolace, buničiny, způsob, sterolů, vedlejších, sulfátové, produktů, výroby

Text:

...nemají vyřešenou otázku regenerace rozpouštědel a pomocných chemikálií používaných k izolací sterolů.Například fínská firma Kaukas při izolací sterolů z telového mýdla používá směsi rozpouštědel hexan-aceton-methanol-voda,což značné ztěžuje regenerací rozpouštědel /US Patent 3 965 085O přímou krystalizaci sterolů z talového mýdla se pokouší autoři Slavjanski A.K. a Mednikov F.A. Těchnologia Lesochimičeskoj Promyšlenností, Lesnaja...

Zařízení pro upevnění stínění

Načítavanie...

Číslo patentu: 250644

Dátum: 15.04.1987

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: stínění, upevnění, zařízení

Text:

...jsou vytvcŕeny nejméně dvě rybinovítě upínací úchytky, v jejichž otvoreoh jsou upevnőny výkyvně šrouby. Výkyvné šrouby zapadají do zářezů, vytvorených na obvodu izolační krycí desky v níž je vytvořen otvor pro zámek tur~ bínové lopatky.Výhodou zařízení podle vynálezu je především rychlost spojení lopatky se stíněním, ktenĺ je základní podmínkou pre dodržaní technologických požadavků galvanoplastickěho proce~ su. Další výhodou zařízení je...

Bruska laboratorních vzorků kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250643

Dátum: 15.04.1987

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Voznica Luděk, Bičánek Bedřich, Miklenda Jiří

MPK: B24B 41/06

Značky: laboratorních, bruska, kovů, vzorků

Text:

...ve svislém aměru, dále z držáku vzorku, 2 ústrojí pre posuv do záběru brushého kotouče ve svislém směru, dále 2 ústrojí pro posuv držáku vzorku v horizontálním aněru s 2 nosnéhosloupu sesvislou osou, jehož podstata spočívá v tom, že na spodni části nosného sloupu je kyvně ve vodorovné rovině uložen držák lsboratorníhovzorku kovu ve tvaru vidlice, jehož spodní rameno má podélnou drážku,ve ktoré je suvně uložen svislý palec, výotředně...

Způsob rafinace meziproduktů prostanoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250642

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubelka Vladislav, Hájek Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Drahoňovský Jan, Prošek Zdeněk, Paleček Jaroslav

MPK: C07D 307/935

Značky: způsob, prostanoidů, meziproduktu, rafinace

Text:

...na fritě a po usušení se získá 80 až 95 hmot. produktu, který obsahuje 90 až 100 hmot. sloučeniny obecného vzorce I. Výtěžek při této rafinačni operací závisí na složení výchozího surové ho produktu.Výhodouzpůsobu podle vynálezu je vysoká čistící účinnost,malá spotřeba rozpouštědel, která je možná snadno regenerovst,jednoduché provedení spojené se zvýšením produktivity práce. Je tedy způsob rafínace podle vynálezu výhodný i z...

Parní injektážní tryska pro bezdýmé obsazování koksovacích komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250641

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kosek Jiří

MPK: B05B 1/14

Značky: tryska, obsazování, parní, koksovacích, komor, bezdýmé, injektážní

Text:

...než jednootvorové, ale pracují s neuspokojivou účinnosti jmenovitě u koksárenských baterií s pěchovaným provozem vybaveným jedinou předlohou u níž musí být veškeré emise vznikající při obsazování koksovací komoryodsáty jedinou komorovou stoupačkou.Tyto nedostatky odstraňuje parní injektážní tryska pro bezdýmé obsazování koksovacích komor podle vynálezu tvořená dutým válcovým tělesem s kuželovým dnem opatřeným nejméně dvěma výtokovými otvory,...

Injektážní parní tryska pro koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250640

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kosek Jiří

MPK: B05B 1/02

Značky: komory, tryska, koksovací, injektážní, parní

Text:

...dochází k větším výronům surového koksárenského plynu ve formě emisí ze zavážecích otvorů na stropě baterie, které jednak zhoršují pracovní prostředí na baterii a za nepříznivějšíoh podmínek mohou znamenat objektivní požární nebezpečí. Zvýšit celkovou účinnost zařízení pro parní injektáž víceotvorovou tryskou není možné vzhledem k malému průměru úložného otvoru v nálitku nosiče trysek.Tento nedostatok odstraňuje injektážní parní tryska pro...

Spínač pomocného elektrického obvodu malého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250639

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartoš Stanislav, Mrkvica Miloš, Vondrák Jaroslav

MPK: H01H 1/06

Značky: spínač, obvodů, pomocného, malého, elektrického, napětí

Text:

...elektrického vodiče, např. drátu nebo lenka, na který je po sepnutí spínače naražen ukončovaí prvek, např. spojovací dutinka.Protože spínačpdle vynàlezu spojuje funkci ovládání koncověho spínače a funkci dorazu, mohou být tyto části při konstruci lisu vypuštěny Tím se zrychlí pracovní cyklus ą Žvýší produktivita práce. Další výhodou spinačeile vynálezu je konstrukčni jednoduohost a vysoká spolehlivost, nobnř využívá jako ponU 2 2 m 639...

Uzávěr skříně ložiska vibrátoru s rotujícími nevývažky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250638

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ocelková Anna, Kubín Sáva

MPK: F16C 35/00

Značky: ložiska, vibrátorů, skříně, nevývažky, rotujícími, uzáver

Text:

...kde přilehlá vnější čelní stěna skříně k čelní stěně disku je alternativně tvořens fíxečním kroužkem ložiska, jehož podstata spočívá v tom, že náboj disku je s jeho čelní stěnou s kruhovou drážkou propojen konvexní plochou.Výhodou uzávěru skříně ložiska podle vynálezu je zajištění jeho dobré těsnící funkce bez přívodu těsnicího tuku do jeho labyrintového těsnění z venčí při současném zajištění přiměřeného odvodu upotřebeného mezecího tuku z...

Měřící zařízení pro pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250637

Dátum: 15.04.1987

Autori: Záruba Jan, Kohout Jiří

MPK: G01G 11/04

Značky: zařízení, měřicí, váhy, pásové

Text:

...směšovač lg je propojen přes synchronizátor lg na jeden ze vstupů součinového obvodu li, který je připojen na počítadlo lg pulsů. Další vstupy součínového obvodu łä jsou připojeny na hodiny li e přes další synchronizátor ll bezdotykový snímač ll rychlosti pásu g. Klouby strunových siloměrů 5 a rámu lg jsou umístěny V příčné rovině procházející dvoukloubovým závěsem Q nebo jsou umístěnyv prostoru smyčky pásu g.Rám łg podavače s...

Zařízení pro ovládání spouštěcího systému karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250636

Dátum: 15.04.1987

Autori: Valek Stanislav, Pitra Jiří

MPK: F02M 1/02, F02M 1/08

Značky: ovládání, systému, spouštěcího, zařízení, karburátoru

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 znázorňuje celkový pohled na karburátor ze strany od motoru s částečným řemem spouštěcího systému, obr. 2 znázorňuje řez šoupátkovóu komorou ve směru její osy a v čepu 7 a obr. 3 znázorňuje pohled na páčku ovládání spouštěcího systému zhora.Karburátor sestává ze šoupátkové komory l V níž se pohybuje šoupátko Q. V šoupátku E je výstupek a nad ním je ve váloou vém vybrání víka...

Ukotvení torzní tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 250635

Dátum: 15.04.1987

Autor: Lukáš Milan

MPK: F16F 1/14

Značky: ukotvení, tyče, torzní

Text:

...drážka, přičemž mezi dnem drážky a dosedací plochou hlavy torzní tyče jsou uloženy ploský klin a příložka, na kterou dosedá kroužek, pevně uložený v náboji ze strany činného úseku torzní tyče, přičemž na opačném konci náboje dosedá na čelo ploského klínu svým dříkem šroub, našroubovaný v zátoe náboje. Na konci náboje za zátkou může být uložen pojistný kroužek, mezi nimž a zátkou je uložena talířová pružina.Výhodou navrhovaného řešení je jeho...

Klínový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 250634

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dohnal Václav

MPK: F16K 3/12

Značky: klinový, uzáver

Text:

...kanálů v klinovém uzávěru.vyšší účinek řešení podle vynálezu spočívá v tom, že nosnou část klinu, zajišřující vzájemné spojení obou desek, tvoří pera klinu, která jsou umistěna mimo oblast největšího namáhàni desky klinu, což umožňuje využívat této konstrukce í pro nejvyšší provozní tlaky bez požadavku na zvyšovaní tlouštky desek klínu a tímPřiklad konkrétního provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, představujícím nárysný...

Způsob přípravy surovinové výrobní směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250633

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: C04B 38/02

Značky: přípravy, surovinové, výrobní, způsob, směsi

Text:

...proniká voda dovnitř uzavřenýoh pőrů popílku, kde se věže na vnitřní povrch a vyplnuje mikrokapiláry. Tímto uoohanizmom dochází od rozmíchání popílkus vodou ko kontinuálníau úbytku vody zo suopenze odlevu a narušuje so optimalizovaná konzistonce odlevů. Odlovy houstnou nikoliv Jen v důsledku hydratace pojiv, zhoräují so podmínky k nakynutí plynom z plynotvorné přísady a k vytvoření pőrovitê makrostruktury, dochází k jejím poruchám a...