Archív za 1987 rok

Strana 250

Spôsob výroby 1, 1′ azobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239407

Dátum: 16.04.1987

Autori: Klinkovský Tomáš, Rott Hilbert, Syrový Jan, Boueek Jioí

MPK: C07C 107/02

Značky: spôsob, azobisformamidu, výroby

Text:

...Dávkuje sa 125 g 1,1 mól) 30 -ného B 202 tak, aby teplota nevystúpila nad 70 °c. Potom sa mieša ešte 4 h. Po ochladení, odfiltrovaní a premytí sa získa 110 g 1,1-azobisformamidu (94,8 na teóriu e hydrazodikarbónamid). Čistota je vyššia ako 99 hmot.,teplota rozkladu 208 až 212 °C, množstvo uvoľneného plynu 225 ml/5.Do oxidátora o obsahu 3 m 3 vybaveného chladiacim plášťom, meraním teploty, miešadlom,odplynom cez sifőn naplnený 5 ä-ným...

Způsob přípravy sulfonátů s karboxylátů (E)-3-(hydroxymethylen)dihydro-2(3H)-furanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239405

Dátum: 16.04.1987

Autor: Kellner Josef

MPK: C07D 307/58

Značky: sulfonátů, způsob, karboxylátů, přípravy, e)-3-(hydroxymethylen)dihydro-2(3h)-furanonu

Text:

...1, rerąylacetyl, netkansulfonyl, tritluormethensulfonyl, benzensulfonyl, -t-toluensultonyl, cimbrombenzensulronyl, hnaftelensulronyl nebo Z-nartalensultonyl, které jsou jednoduché e poskytují ze krátký reekční čee vysoké výtěłky konfiguračně čistých produktů. Slouěenirw obecného vzorce I lze pŕiprevit reakcí sodné soli J-(hydroswmetłwlerndiłąydro-Z(BłD-furanonue chloridy nebo bromidy nebo enhydridy karboxylovych nebo sulronových kyselín v...

Způsob spektrální sensibilizace halogenstříbrných černobílých a chromogenně vyvolávaných fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239404

Dátum: 16.04.1987

Autori: Matal Oldoich, Kubánek Antonín

MPK: G03C 1/10

Značky: emulzí, halogenstříbrných, chromogenně, sensibilizace, spektrální, černobílých, způsob, vyvolávaných, fotografických

Text:

...nebo halogenâ x, Vznamenaji alkylskupinm nssycenou nebo nonasycenou, s celkovým počtom uhlikových atomů 1 al 3, tenylskupinu a Ax znamenají mzlvisls aĺkylakupinu nasycenou nebo nonasycsnou s celkovým počtom uhlíhových atomů I až 3, karboqalkylskupim s celkovým počtom uhlíkových eiúz-Šl nobo 2, sultoalhylskupinu s colkovým počtom uhlíkových autorů 3 nobo 4, sulfotoolkylookupinu s colkovým počtom uhlíhových otoma I nooo 2 R 2, R 3 znamsnadí...

Vonná složka parfémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239403

Dátum: 16.04.1987

Autori: Bieovský Karel, Mráz Jan, Dvooák Lubomír, Makeš Milan

MPK: C11B 9/00

Značky: vonná, složka, parfémů

Text:

...ooetály goraniolu o citronelolu. V porfmäŕokém průmyslu nebyl dooud použit,nedopílo proto, o při jeho přípravě nobyly dokonale odstraněny stopy formoldehydu, ktoré ho vůňově onohodnocují. 3-forwl-3-buton-1-ol oo vyznačuje hlubokou trvonlivou dřevito-květinovou vůní, ktorá oo přodurčudo k aplikaci do typů lilio, oloondr, líps, tnlipán, norcio n ąorík.Vynúlez je blíle objasněn v následujících příkledech konkrétního provedení. P ř i k 1 a d 1Do...

Zapojení k porovnávání dvou elektrických množství

Načítavanie...

Číslo patentu: 239402

Dátum: 16.04.1987

Autor: Šustáeek Zdenik

MPK: G01R 17/02

Značky: zapojení, elektrických, porovnávání, množství

Text:

...hradla Hp, jsou použito hradla LSL typu NAND. Referenční hradlo H i pracovní hradlo in jsou zhotoveny na spoločnom čipu IO. Ve funkci vazebníoh prvků 3, Rp jsou použity stabilní odpor-y. Druhá vstupy s. sa referenčního hradle th a pracovního hł-sdla Hp jsou parelelnä nepojeny přímo na výstup zdroje z impulsů. Výstup n referenčního hradle a je napojen na první vstup o výstup mg pracovního hradla np je napojen na druhý vstup prvního...

Způsob výroby roztoku hydroxylaminsulfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239401

Dátum: 16.04.1987

Autori: Konšel Zdenik, Stix Jioí

MPK: C01B 21/14

Značky: výroby, způsob, roztoku, hydroxylaminsulfátu

Text:

...při mírně zvýšené teplote. Reekce je eutokatelycká. Ketalyzátorem je kyselina sírová uvolněná při hydrolýze. Zvyěováním teploty e anilovlntn pH, rup- zvyšováníu koncentrace B 2304 dochází ke zvýšení rychlosti reakce. Hydrolýza hydroxylmindieulfonenu probíhá ve dvou soupních. Nejprve u tvoří monoaulrát.Doeud provozovano zpňçeby výroby hydroxyloninaulrátu apočívoui ve dvou základních způeobech prípravy duaitanu amonného. Při anoniekální...

Způsob výroby N-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238400

Dátum: 15.04.1987

Autori: Japelj Miha, Zupan Marko, Zupet Pavel, Šket Boris, Globokar Marjeta

MPK: C07D 417/12

Značky: výroby, dioxidu, způsob, n-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2h-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nový způsob výroby N-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxidu vzorce I tak, že se, uvede v reakci sloučenina obecného vzorce II s 2-aminopyridin-1-N-oxidem v inertním rozpouštědle. Sloučenina vzorce I je známý protizánětlivý prostředek nesteroidní povahy a mimoto má analgetický a antipyretický účinek.

Způsob výroby 19-epi-dianemycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238399

Dátum: 15.04.1987

Autori: Maeda Hiroshi, Cullen Walter Patrick, Ruddock John Cornish, Celmer Walter Daniel, Tone Junsuke

MPK: C12P 19/80

Značky: způsob, 19-epi-dianemycinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby antibiotika 19-epi-dianemycinu tak, že se pěstuje Streptomyces hygroscopicus ATCC 39205 ve vodném živném prostředí s obsahem využitelných zdrojů uhlíku, dusíku a anorganických solí za aerobních podmínek do nahromadění antibiotika 19-epi-dianemycinu. Antibiotikum je možno užít jako antikokcidiální prostředek a jako antibakteriální látku proti grampositivním bakteriím.

Herbicidní prostředek a spůsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238397

Dátum: 15.04.1987

Autori: Arndt Friedrich, Krüger Hans-rudolf

MPK: A01N 37/10

Značky: látky, účinné, výroby, prostředek, herbicidní, spůsob

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden pentitový derivát kyseliny 5-fenoxybenzoové obecného vzorce I, v němž jeden ze substituentů Y znamená skupinu vzorce II a vždy dva jiné substituenty Y znamenají skupinu, kde R1 znamená vodík nebo alkylový zbytek s 1 nebo 2 atomy uhlíku, R2 znamená alkylový zbytek s 1 až 8 atomy uhlíku, chlormethyl nebo chlorfenyl.

Způsob výroby nových derivátů {[bis(aryl)mehylen]-1-piperidinyl}-alkylpyrimidinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238396

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mertens Josephus Carolus, Vandenberg Jan, Kennis Ludo Edmond Josephine

MPK: C07D 417/06, C07D 401/06

Značky: nových, výroby, způsob, bis(aryl)mehylen]-1-piperidinyl}-alkylpyrimidinonu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů {[bis-(aryl)methylen]-1-piperidinyl}-alkylpyrimidinonu obecného vzorce I jakož i jejich stereochemicky isomerních forem nebo jejich farmaceuticky vhodných adičních solí s kyselinami tak, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce II s piperidinem obecného vzorce III a popřípadě se vzniklá sloučenina obecného vzorce I převede reakcí s vhodnou kyselinou v terapeuticky vhodnou adiční sůl s kyselinou, a popřípadě se...

Nadouvatelné polymerni styrenové částice a spůsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238395

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schwarz Richard A

MPK: C08L 25/04, C08J 9/14

Značky: styrenové, spůsob, částice, nadouvatelné, výroby, jejich, polymerní

Zhrnutie / Anotácia:

Nadouvatelné polymerní styrenové částice obsahující jako nadouvací činidlo pentan a obsahující hmotnostně 0,1 až 1,0 % ethylen-bis-stearamidu a hmotnostně 1,0 až 1,5 % dibromethyldibromcyklohexanu, vztaženo vždy na hmotnost polymerního styrenu, vykazují výrazné snížení cyklu chlazení konečného tvarovaného výrobku. Ethylen-bis-stearamid a dibromethyldibromcyklohexan se mohou včleňovat do nadouvatelných částic v průběhu impregnace pentanem nebo...

Nadouvatelné polymerní styrenové částice a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238394

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schwarz Richard

MPK: C08J 9/14, C08L 25/04

Značky: výroby, styrenové, jejich, způsob, částice, polymerní, nadouvatelné

Zhrnutie / Anotácia:

Nadouvatelné polymerní styrenové částice se zlepšenými charakteristikami hoření se získají včleněním 0,1 až 0,5 % hmotnostních bis(allylether)u tetrabrombisfenolu A a hmotnostně 0,6 až 1,5 % pentabrommonochlorcyklohexanu, vždy vztaženo na hmotnost polymerního styrenu, buď impregnací spolu s nadouvacím činidlem, nebo smíšením s nadouvatelnými částicemi již nadouvací činidlo obsahujícímu.

Vícekomponentní čisticí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238393

Dátum: 15.04.1987

Autori: Magyar Zoltán, Titkos Domokos, Ferenci László, Magyar István, Bihari Ferenc

MPK: C11D 7/16, C11D 7/14

Značky: prostředek, vícekomponentní, čisticí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícekomponentního čisticícího prostředku pro čištění povrchů zařízení a přístrojů v potravinářském průmyslu, který sestává z alkalicky působící komponenty "A" a kysele působící komponenty "B", přičemž komponenta "A" je tvořena 1 až 20 % hmotnostními trihydrátu dikřemičitanu sodného, 1 až 5 % hmotnostními dihydrogenfosforečnanu sodného, 1 až 5 hmotnostními síranu sodného, popřípadě maximálně 5 % hmotnostními hydrogenfosforečnanu...

Způsob reprodukce obrazů v reprodukční technice

Načítavanie...

Číslo patentu: 238392

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wellendorf Klaus

MPK: G03F 5/00

Značky: způsob, reprodukce, reprodukční, obrazů, technice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu reprodukce obrazů v reprodukční technice, při kterém se záznam provádí s jemnějším rozlišením než snímání a jemnější rozlišení při záznamu se provádí větším počtem selektivně buzených záznamových paprsků. Podstata vynálezu pak spočívá v tom, že záznamové paprsky při zjemněné reprodukci čar se používají jednotlivě a řídicí informace pro buzení jednotlivých záznamových paprsků se získává z hrubší snímací informace.

Způsob výroby sulfoxidů trioformamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238391

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bizot Jean, Deprez Dominique

MPK: C07D 495/10

Značky: výroby, sulfoxidů, trioformamidových, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sulfoxidů thioformamidových derivátů obecného vzorce I elektrochemickou oxidací, vyznačující se tím, že se elektrochemicky oxiduje sloučenina obecného vzorce II v elektrolytu s obsahem alespoň 55 % vody při pH 7 až 7,5 za přítomnosti oxidačního činidla I+, získaného přímo v reakční směsi elektrochemicky z jodidu amonného, přičemž se užívá elektrody s vloženým potenciálem, v rozmezí 0,6 až 0,8 V s následnou izolací výsledného...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238390

Dátum: 15.04.1987

Autori: Noguchi Hiroshi, Kato Toshiro, Yamamoto Shigeo, Takahashi Junya, Ishiguri Yukio, Kamoshita Katsuzo

MPK: A01N 47/20

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačený tím, že obsahuje jako účinnou složku fungicidně účinné množství N-fenylkarbamátu obecného vzorce I, kde R1 je halogen, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, propenyl, butenyl, kyanoskupina, methoxymethyl, ethoxymethyl, ethoxykarbonyl nebo ethylendioxymethyl, R2 je alkyl se 2 až 3 atomy uhlíku, propenyl, propionyl, halogenmethyl, halogenethyl nebo methoxyethyl, R3 je alkyl s 1 až 8 atomy uhlíku, alkenyl se 3 až 8 atomy...

Pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 238389

Dátum: 15.04.1987

Autor: Glock Gaston

MPK: F41C 3/00

Značky: pistole

Zhrnutie / Anotácia:

Pistole s pažbou (1), ve které je spouštěcí ústrojí a na které je kluzně uloženo pouzdro závěru, v němž je hlaveň a závěr, jakož i s vratnou pružinou, opřenou o pažbu (1) a o pouzdro závěru. Závěr je opatřen úderníkem, o který se opírá pružina úderníku. Pro vychýlení zarážky (231) z dráhy pohybu úderníku je upravena spoušťová páka (63) a koncové polohy úderníku, případně kladívka, jsou určeny pohybem pouzdra závěru. Pro usnadnění výroby a...

Způsob tepelného vytvrzování skla a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238388

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rigby Malcolm James, Evason John, Ward Peter

MPK: C03B 27/00

Značky: zařízení, tepelného, způsob, vytvrzování, způsobu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tepelného vytvrzování skla, při kterém se žhavé sklo ochlazuje zrnitým materiálem, který se žene směrem ke sklu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se vyvíjejí alespoň dva proudy zhuštěných plynem fluidovaných částic zrnitého materiálu a tyto se ženou směrem ke sklu rychlostí, která zajišťuje soudržnost každého proudu v jeho dráze směrem ke sklu. Zařízení k provádění způsobu má trysky, k nimž je připojen alespoň jeden...

Způsob výroby panthenoxidu hlinitého a zinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 238387

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pauling Horst, Hanck Alfred

MPK: C07C 101/04, A61K 31/195

Značky: panthenoxidu, výroby, hlinitého, zinečnatého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby panthenoxidu hlinitého a zinečnatého obecného vzorce I, v němž Me znamená hliník a n znamená číslo 3, nebo Me znamená zinek a n znamená číslo 2, vyznačující se tím, že se nechá reagovat D- nebo D,L-panthenol vzorce II se sloučeninou obecných vzorců (R)3Al nebo (R)2AlH, ve kterých R znamená alkylovou skupinu s 1 až 12 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 12 atomy uhlíku, v molárním poměru 3:1, nebo se sloučeninou obecného vzorce...

Odstředivé čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238386

Dátum: 15.04.1987

Autor: Renger Hagen

MPK: F04D 29/40

Značky: čerpadlo, odstředivé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru strojírenství a řeší problém zvýšení stability činnosti odstředivého čerpadla s volným proudovým prostorem při seškrceném výkonu. Problém je řešen tím, že axiální vzdálenost mezi čelem (14) volného proudového prostoru (4) a hranou (13) vytvořenou mezi volným proudovým prostorem (4) s přilehlou částí (10) komory oběžného kola (6) se zvětšuje alespoň v části ve směru rotace oběžného kola (6) a je menší, než vzdálenost (B)...

Způsob velkokapacitního chovu ryb a plovoucí sádka vhodná pro tento způsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 238385

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gönczy János, Kovács András, Müller Ferenc, Váradi László, Keve József

MPK: A01K 61/00

Značky: vhodná, sádka, velkokapacitního, chovu, způsob, plovoucí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu velkokapacitního chovu ryb především v mrtvých vodách, zejména v důlních rybnících a plovoucí sádky vhodné pro provádění tohoto způsobu. Podstata řešení spočívá v tom, že do vody je vložena alespoň jedna plovoucí sádka, ryby jsou dezinfikovány proti parazitům a nasazeny do sádek v množství 120 kg/m3 tak, že ryby o hmotnosti lišící se nejvíc o 30 % jsou uloženy do jedné sádky s teplotou přes 10 °C, nejméně 0 °C, v sádkách...

Mechanismus pro zamezení zpětného otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238384

Dátum: 15.04.1987

Autori: Drescher József, Szécsényi György Budapešť, Vadász József Ing

MPK: A01K 89/02

Značky: zamezení, otáčení, mechanismus, zpětného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanismu pro zamezení zpětného otáčení v závislosti na úhlové rychlosti a na úhlovém zrychlení úplným záběrem spolupracujících součástí, například pro automatické zamezení zpětného chodu rybářského navijáku nebo pro ruční okamžité zamezení zpětného otáčení i při nulové úhlové rychlosti. Řešením podle vynálezu je udice zabezpečena i při otevřeném brzdicím prostředku. Při intenzívním hodu návnady se otáčí otočný díl, nesoucí...

Způsob výroby polyethylenových vláken o vysoké pevnosti v tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238383

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lemstra Pieter Jan, Smith Paul, Pijpers Jacques Peter Laurentius, Kirschbaum Robert

MPK: D01F 6/30, D01F 6/04, C08F 10/02...

Značky: polyethylenových, vysoké, způsob, vláken, pevnosti, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polyethylenových vláken se provádí zvlákňováním roztoku ethylenového polymeru nebo kopolymeru, který obsahuje maximálně 5 % hmotnostních jednoho nebo více alkenů obsahujících 3 až 8 atomů uhlíku, přičemž hodnota Mw je vyšší než 4.105 kg/kmol a poměr Mw/Mn je nižší než 5, a roztok obsahuje přinejmenším 80 % hmotnostních rozpouštědla, při teplotě nad teplotou želatinace roztoku, přičemž produkt získaný zvlákněním se ochladí pod...

Způsob výroby derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238382

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gagnol Jean Pierre, Bernhart Claude, Gautier Patrick

MPK: C07D 207/325

Značky: výroby, derivátů, pyrrolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyrrolu obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená fenylový zbytek nebo 2-pyridylový zbytek, R2 znamená atom H, C(1-6)alkyl, v přímém nebo rozvětveném řetězci, jakož i jejich farmaceuticky vhodných solí s minerálními nebo organickými kyselinami spočívající v tom, že se sloučenina obecného vzorce II, ve kterém R1 má výše uvedený význam a A znamená nitrilovou nebo esterovou skupinu, nechá reagovat se sloučeninou ze skupin,...

Způsob výroby derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238381

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gagnol Jean Pierre, Gautier Patrick, Bernhart Claude

MPK: C07D 207/325

Značky: derivátů, pyrrolu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyrrolu obecného vzorce I, ve kterém C(1-6) alkyl R1 znamená v přímém nebo rozvětveném řetězci, jakož i jejich solí s farmaceuticky vhodnými kyselinami, spočívající v tom, že se ?-isokyanoester obecného vzorce II, ve kterém R1 má výše uvedený význam, alkyluje reakcí se sloučeninou obecného vzorce III, ve kterém hal znamená atom halogenu, načež se na získaný produkt působí kyselinou k přeměně isokyanátové skupiny v...

Náboj pro ruční palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 238380

Dátum: 15.04.1987

Autori: Varennes Vauzelles Laurin Jacques, Antoine Robert

MPK: F42B 11/26

Značky: ruční, palné, náboj, zbraně

Zhrnutie / Anotácia:

Náboj sestává z válcového tělesa zakončeného hrotem. Podélný řez hrotem je omezen dvěma vydutými křivkami, které jsou souměrné kolem osy X-X´ střely. Uvnitř střely je vytvořena dutina naplněná částečné prachovou náplní. Náboj je použitelný pro všechny ruční palné zbraně, zejména používané pořádkovými jednotkami.

Jízdní kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238379

Dátum: 15.04.1987

Autor: George Hon Cheung Hung

MPK: B62M 1/18

Značky: jízdní

Zhrnutie / Anotácia:

U jízdního kola podle vynálezu je hnací pojezdové kolo poháněno přenosem síly střídavě z pedálových klik a ze sedla. Ve výhodném provedení je hnací pojezdové kolo spojeno převodovým ústrojím, například nekonečným řetězem, vedeným přes ozubená kola, s klikovým mechanismem, opatřeným jednak pedálovými klikami s pedály na jedné straně od osy otáčení a jednak přenosovou klikou, spojenou přenosovým podlouhlým dílem s nosnou trubkou, upevněnou na...

Urychlovač pro rozváděče, zejména třítlakové rozváděče tlakovzdušných brzdových ústrojí kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238378

Dátum: 15.04.1987

Autor: Huber Johann

MPK: B60T 15/38

Značky: urychlovač, vozidel, ústrojí, rozváděče, zejména, brzdových, tlakovzdušných, třítlakové, kolejových

Zhrnutie / Anotácia:

Urychlovač pro rozváděče, zejména třítlakové rozváděče (3) tlakovzdušných brzdových ustrojí kolejových vozidel s urychlovačem (30) naskočení a přenášecí komorou (40), jakož i s urychlovačem (52) provozní brzdy má v urychlovači (52) provozní brzdy komoru (55) vztažného tlaku, ke které je připojena přenášecí komora (40) urychlovače (30) naskočení, která nemá žádnou trvale otevřenou odvětrávací trysku. Tím se dosáhne aktivace urychlovače (52)...

Stroj pro převazování balených kusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238377

Dátum: 15.04.1987

Autor: Büttner Hans Hugo

MPK: B65B 13/10

Značky: převazování, stroj, balených, kusů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stroje pro převazování balených kusů se skřipcem (31), který klade převazovací prvek (47) kolem baleného kusu (49) je pohybován tažným ústrojím (17) a je zastavován v postavení, kde jsou spojovány konce převazovacího prvku. Podle vynálezu leží základní postavení skřipce ve středovém úseku (12) dráhy tažného ústrojí (17) a skřipec sedí na nosném ramenu (28), které je vedeno po kolejové dráze (19), která je na obloukové oblasti...

Světelný zdroj s nízkým příkonem, obsahující plynovou sodíkovou vysokotlakou výbojku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238376

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kerekes Béla

MPK: H01J 61/56

Značky: plynovou, nízkým, zdroj, vysokotlakou, příkonem, sodíkovou, světelný, výbojku, obsahující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká světelného zdroje s nízkým příkonem, který tvoří plynová vysokotlaká výbojka obsahující výbojovou trubici umístěnou v baňce, dále vysokofrekvenční předřadník připevněný na hrdle baňky a opatřený pláštěm a na něj navazující paticí. Vynález řeší zmenšení rozměrů výbojky vhodným uspořádáním filtračního kondenzátoru vysokofrekvenčního předřadníku takovým způsobem, že kondenzátor zasahuje do vnitřního prostoru patice a účelně zaujímá...

Zařízení ke stanovení ovulace u domácích zvířat, jako vepřů, krav a koní

Načítavanie...

Číslo patentu: 238375

Dátum: 15.04.1987

Autor: Weiland Werner

MPK: A01K 21/00

Značky: koní, vepřů, stanovení, domácích, ovulace, zvířat, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Aby bylo možno zjistit u domácích zvířat, jako vepřů, krav a koní okamžik ovulace bezpečně a jednoduchým způsobem, navrhuje se zařízení, které vykazuje teplotní čidlo (9), zastrčitelné do pochvy (7), zvířete (4), které při definovaném zvýšení teploty uvádí v činnost signalizační čidlo (14).

Balicí stroj pro balení cigaret do obalů se skládanými dny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238374

Dátum: 15.04.1987

Autor: Oberdorf Manfred

MPK: B65B 19/24

Značky: cigaret, stroj, balicí, obalů, balení, skládanými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká balicího stroje pro balení cigaret do obalů se skládanými dny, který sestává z bubnů s komůrkami, to jest obalovacího bubnu pro obalování dávky cigaret obalovým materiálem, uzavíracího bubnu pro uzavírání horních stran vytvářených obalů a sušicího bubnu, přičemž komůrky bubnů se naplňují a vyprazdňují přesouvadly. Aby se dosáhlo vyšší rychlosti balení a současně se zajistila dostatečně dlouhá doba sušení, jsou komůrky...

Stator jednovřetenového výstředného šroubového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238373

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nádor Anatal, Gulyás Lajos

MPK: F04C 3/00

Značky: šroubového, jednovřetenového, čerpadla, stator, výstředného

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká statoru jednovřetenového výstředného šroubového čerpadla, který je tvořen vzájemně na sebe napojenými úseky pouzder se závitovými vnitřními profily opatřenými elastomerovým obkladem a těsněním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na protilehlých stranách mezi vnějšími stěnami vnitřního závitového profilu a vnitřními stěnami vnějších úseků pouzder jsou vytvořeny kanály napojené na diferenciální čerpadlo spojené s tlakovou komorou...

Zařízení ke kontinuální výrobě zeleného krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 238372

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ruthner Othmar

MPK: A23N 17/00

Značky: zeleného, krmiva, zařízení, výrobe, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke kontinuální výrobě zeleného krmiva z osiva, schopného klíčení, které se máčí, plní do lísek a přivádí se do klíčicí komory, v níž se tvoří z osiva kořenové rouno, z něhož se pak v klimatických komorách na nekonečných pásech vytváří zelená hmota krmiva, vyznačující se tím, že sestává z alespoň jedné komory pro klíčení a tvorbu kořenového rouna a alespoň jedné klimatické komory pro tvorbu zelených listů, popřípadě výhonků z kořenového...

Způsob výroby derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238371

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gagnol Jean Pierre, Bernhart Claude, Gautier Patrick

MPK: C07D 207/325

Značky: výroby, způsob, derivátů, pyrrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyrrolu obecného vzorce I, kde obecné symboly mají význam uvedený v hlavním bodě předmětu vynálezu. Tyto sloučeniny se vyznačují ochranným účinkem na myokard, antiarytmickým účinkem a účinkem proti srážení krevních destiček.

Zařízení pro záznam informace na disk uložený v kazetě

Načítavanie...

Číslo patentu: 238370

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jánosi Marcell

MPK: G11B 5/012

Značky: záznam, uložený, kazetě, zařízení, informace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro záznam informace na disk uložený v kazetě, které je opatřeno pohonnou jednotkou opatřenou pohonným hřídelem pro otáčení disku v kazetě vložené do pohonné jednotky. Účelem vynálezu je zmenšení rozměrů zařízení. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že vzdálenost mezi diskem a první kratší a oběma delšími bočními stěnami kazety je stejná a kratší než vzdálenost mezi diskem a druhou kratší boční stěnou, přičemž kazeta...

Zařízení k zabránění kolizím mezi brázdicím ramenem a nakládací rampou brázdicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238369

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wrulich Herwig, Pfundner Hane Peter, Dröscher Erich

MPK: E21C 25/00

Značky: zařízení, rampou, nakládací, zabránění, kolizím, ramenem, brázdicího, brázdicím, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k zabráněni kolizím mezi brázdicím ramenem a nakládací rampou brázdicího stroje. Vynález se týká zařízení k zabránění kolizím mezi brázdicím ramenem a nakládací rampou brázdicího stroje opatřeného brázdicím ramenem nesoucím alespoň jednu brázdicí hlavu a výkyvným alespoň kolem vodorovné osy a nakládací rampou s možností zvedání a spouštění a uspořádanou pod brázdicím ramenem. Podstatou vynálezu je, že zařízení je tvořeno snímacím...

Regulační zařízení soustavy pro hromadnou přepravu tyčových předmětů, zejména cigaret

Načítavanie...

Číslo patentu: 238368

Dátum: 15.04.1987

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/35

Značky: cigaret, zařízení, prepravu, zejména, tyčových, regulační, soustavy, hromadnou, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulačního zařízení soustavy pro hromadnou přepravu tyčových předmětů, zejména cigaret, a řeší se jím technický problém spolehlivé regulace přepravy cigaret bez nebezpečí jejich mechanického poškození. Podstata vynálezu spočívá v tom, že regulační zařízení je tvořeno snímači (16, 17, 18, 19) pro měření množství tyčových předmětů v daném místě soustavy obsahujícími nejméně dva s odstupy uspořádané fotoemisní prvky (33) a stejný...

Kuličkový šroubový převod

Načítavanie...

Číslo patentu: 238367

Dátum: 15.04.1987

Autori: Korthaus Helmut, Wilke Richard

MPK: F16H 25/22

Značky: šroubový, převod, kuličkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kuličkový šroubový převod, složený z matice a vřetena, mezi kterými jsou v závitových chodech matice a vřetena se shodnými stoupáními uloženy kuličky, které jsou zpětně vedeny členy, vytvořenými ve vřetenu. Vynález řeší problém zlevnění výroby převodu a snížení tření. Problém je řešen tím, že členy pro zpětné vedení kuliček mezi dvěma sousedními vřetenovými závitovými chody vřetena jsou tvořeny jednak rovinnou plochou mezi...

Způsob výroby minerálních krmných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238366

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalteyer Gerd, Ulrich Hansjörg Chem, Dany Franz-josef D

MPK: A23K 1/175

Značky: výroby, krmných, minerálních, způsob, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Při výrobě minerálních krmných směsí se v mísiči k práškovité směsi kyselých fosforečnanů sodíku, hořčíku a vápníku, dobytčí soli a krmného vápna, jakož i popřípadě otrub, stopových prvků a vitamínů, přidává zředěná kyselina fosforečná v takovém množství, že obsah vody je alespoň 13 % hmot., vztaženo na obsah fosfátů ve směsi. Směs obsahující zředěnou kyselinu fosforečnou se zpracovává v mísiči alespoň 3 minuty při 40 až 120 otáčkách za minutu...