Archív za 1987 rok

Strana 244

Zařízení pro kontrolu přítomnosti polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250718

Dátum: 14.05.1987

Autori: Gregor Antonín, Jankovský Josef

MPK: F16P 3/00

Značky: přítomnosti, zařízení, polotovarů, kontrolu

Text:

...jednímj čelem o oeazení Q přidržovače á av druhým včelem o Vnitřní čelo pouzdra 1. Oaazenát část přidržovače 6 na straně odvrácené od evocb vé trubky J. ,je opatřenav závitem, ve které je zašrouvobána po-jistná matka 2. Pojietná. matka 2 slouží k nařízení přidržovače § a drží ho v základní poloze. Kąyž je přidržovačl 6 v základni poloze, dolvéhá pojiethá matka g naa zadní čelo náboje 2 a. je k němu dotlašována. tlakem tlačné. pružiny ž....

Zařízení pro spojování částí napínací stélky obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250717

Dátum: 14.05.1987

Autor: Hruboš Miroslav

MPK: A43D 8/44

Značky: částí, stélky, napínací, zařízení, spojování, obuvi

Text:

...válce A.K pohybovému šroubu 1 je připevněna nosná deska 1 lisovací matríce ąg, jejíž tvar odpovídá tvaru klenkové a patní části nášlepové plochy kopyta. K nosné desce ll lísovací matrice ąg jsou připevněny kolíky 31, pro něž jsou v suportu g vytvořeny vodicí otvory. Ve vrchní části rámu l je na čepu A s valívým ložiskem Al uložen ozubený segment 2 s klikovým nástavcem il. Ozubený segment Ž je v záběru s ozubeným hřebenem žg kruhového příčného...

Upevnění oběžného kola na hřídeli čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250716

Dátum: 14.05.1987

Autori: Večeřa Josef, Trnka Josef

MPK: F04D 29/22

Značky: oběžného, čerpadla, upevnění, hřídeli

Text:

...kroužku odpovídá hydraulickému tvaru náboje oběžného kola.Vyšší účinek řešení upevnění oběžného kola s oboustranným vstupem na hřídeli čerpadla spočívá v úspoře materiálu při výrobě hřídele, v nižších výrobních nákladech a v možnosti demontovat oběžné kolo čerpadla z obou stran hřídele.Příklad konkrétního provedení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, představujícím čáatečný podélný řez oběžným kolem s...

Zařízení na broušení tlumicích plošek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250715

Dátum: 14.05.1987

Autori: Maschita František, Vrzal Vladimír, Ehrlich Leoš

MPK: B24B 3/60

Značky: zařízení, plošek, tlumicích, broušení

Text:

...výkresech, kde představuje obr. l zařízení v nárysu, obr. 2 v půdorysu a obr. 3 V pravém bokorysu.Na horizontálním loži lg jsou proti sobě suvně uložený dvoje základní saně lg. Na těchto saních jsou uložený přídavné seně ll opatřené jednak stavitelným šroubem A s noniusem a jednak jistícím šroubem 5. Na přídavných saních ll jsou připevněna brusná vřetena lg s brusnými kotouči g. Ke každým základním saním ll je připevněn těsně podél brusných...

Absorpční pouzdro pro kompaktní skladování nebo dopravu palivových kazet jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250714

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bádroš Jozef, Šimek Zdeněk, Müller Jiří

MPK: G21C 19/06, G21C 19/40

Značky: skladování, pouzdro, dopravu, kompaktní, kazet, jaderného, reaktoru, absorpční, palivových

Text:

...rovnoběžné a tyto osy neleží v jedné rovíně. Část absorpční vrstvy jednoho absorpčního pouzdra může přitom tvořit současně i část absorpční vrstvy sousedního absorpčního pouzdra.Výhodou absorpčních pouzder podle vynálezu je jejich nižší cena, neboř spotřeba absorpčního materiálu je nižší. Výhodou je i další zmenšení rozměrů skladované nebo dopravované konfi 25 | 1 714gurace palivových kazet oproti provedení s dosud známými abeorpčními...

Míchací nádobka se samočinným vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250713

Dátum: 14.05.1987

Autori: Batík Jan, Makovička Jaroslav

MPK: B01F 15/02

Značky: míchací, samočinným, výprazdňováním, nádobka

Text:

...ústí ll je umístäno v nejnižším bodě nádobky lg a jejíž výtokový konec 1 g je umístěn níž nežli nejnížäí bod nádobky lg. Nejnižěí bod nádobky lg je možno získat například vychýlením klasické válcově nádobky s plochým dnem od svislé osy, což je nejjednoduěäí způsob jeho dosažení. Vstupní konec §l odvzduěňovací hadičky §g je ve fázi měření čidlem 52 nad hladinou roztoku v nádobce lg, zatímco výstupní konec gg je zaústěn do odpadní trubky...

Zařízení pro kapilární izotachoforézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250712

Dátum: 14.05.1987

Autori: Pospíšil Petr, Hradil Jaroslav, Lukáš Břetislav, Stránský Zdeněk

MPK: G01N 27/26

Značky: zařízení, izotachoforézu, kapilární

Text:

...zdroje konstantního proudu je zapojen obvod nadproudové ochrany a to tak, že jeden výstup z násobiče napětí zdroje konstantního prou~ du je uzemněn přes převodník proud-napětí, který je zapojen na vstupu obvodu nadproudové ochrany. Blokovací zařízení přepětové ochrany je tvořeno dvěma oddělenými částmi, a to po řadě blokem přepětové ochrany a blokovacím obvodem. Mezi výstup bloku přepětové ochrany a vstup blokovacího obvodu je zapojen logický...

Uložení vyvažovacích kol pístových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250711

Dátum: 14.05.1987

Autori: Balašová Marcela, Čadek Otto

MPK: F16F 15/22, F02B 75/06

Značky: uložení, strojů, pístových, vyvažovacích

Text:

...náklady jsou poměrně nízké.Příklad provedení uložení vývažovacích kol podle vynálezu je znázorněn na priložených výkre 5 e 43 kde obr. 1 znázorňuje podélný řez tímto uložením a obr.2 znázorňuje schematicky uspořádání vyvažovacích kol u pístového stroje.Vyvažovací kolo g je uloženo na kluzném ložisku lg uspořádaném na nosném čepu l. Vetknutý konec nosného čepu l je vsazen do vybrání Ž ložiska 2 klikového hřídele 1. Nosný čep l je opatřen...

Vysokolegovaná bílá litina na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250710

Dátum: 14.05.1987

Autori: Urbanec Štěpán, Varhaníček Jaroslav, Šittner Miroslav, Mička Josef

MPK: C22C 37/06

Značky: vysokolegovaná, odlitky, litina, bílá

Text:

...proti erozi hydrosměsí i abrazi (případně spojené s dynamickým namáháním) je závislá jednak na typu a množství strukturních fází ve slitině, a při daném složení též na morfologii a distribuci těchto fází. Snahou metalurgů je tedy vhodným způsobem zasáhnout do nukleačního mechanizmu i do mechanizmu růstu tuhé fáze v průběhu primární krystalizace s cílem dosáhnout optimální typ a morfologiŕ strukturních fází dané sliti-V ny z hlediska...

Manipulační zařízení pro dělení materiálu rozbrušováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250709

Dátum: 14.05.1987

Autori: Zýka Karel, Dvořák Josef, Gall Jindřich

MPK: B25J 1/02

Značky: materiálů, dělení, rozbrušováním, zařízení, manipulační

Text:

...všemi směry V rovině kolmé k dělenému materiálu přičemž hoŕhí konec pohybového ramene je opatřen vyvažujícím závažím ą na dolním konci je uložen dělící kotouč a připevněna rukojet s ovládacím mechenismem pohonu dělícího kotouče.Výhodou manipulačního zařízenídle vynálezu je zvětšený akční prostor pro řezání těžce dosažitelnýoh materiálů a snadné obsluha, protože mechanismus pohybového ramene udržuje brusku vínastavené poloze v kterémkoliv...

Žárovzdorná torkretovací a vrhací bazická hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 250708

Dátum: 14.05.1987

Autor: Skovajsa Ladislav

MPK: C04B 35/62

Značky: torkretovací, žárovzdorná, hmota, bazická, vrhací

Text:

...pálené vápno, vápenný hydrát,sádru v množství, které splňuje podmínku obsahu nejméně 0,1 volného vápna v aktivní jemnozrnné složce.Plastifikační přísadou jsou anorganické neho organické přísady, vykazující plastifikační účinek, zejména bentonit, kaolín, jíly, hektorit, sulfitový louh, karhoxymetylcelulosa,škroh, dextrin, polyvinylalkohol, saponáty sq. samotné neho ve směsíoh.Žárovzdornou bazickou výplní jsou zásadité žárovzdorné složky,...

Regulační ventil se sinusovým průběhem rychlosti přímočarého pohybu kuželky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250707

Dátum: 14.05.1987

Autor: Stejskal Jaroslav

MPK: F16K 31/524

Značky: sinusovým, rychlostí, ventil, přímočarého, regulační, průběhem, kuželky, pohybu

Text:

...s vačkou 3 je unášena kulisa 1 spolu a táhlem lg e ku želkou ll k dolní úvrati gg vačky 2.Rychlost přímočarého pohybu kuželky ll, znázorněná na obr.4je dána vztshem dxdt kde pro 5 platí vztah- 3 x A ein (azt ÁZÄ 2 o V 250 707 Okamžitá rychlost pohybu kuželky ll, 1 je první derivací dráhy kuželky ll podle času 3, úhlová frekvence g 5 22, kde f po čet kmitů, tedy počet otáčok hřídele lg vačky Q za eekundu, 5 amplítuda, tedy...

Rozváděcí lopata čerpadlové turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250706

Dátum: 14.05.1987

Autor: Špidla Jiří

MPK: F03B 3/10

Značky: čerpadlové, lopata, rozváděcí, turbiny

Text:

...lopate čerpadlové turbiny v celkovém pohledu (obr. 1) e v příčném průřezu (obr. 2). i V ÁList rozváděcí lopaty 1 čerpadlové turbiny, pevně spojený s čepy g a à, má.nový tvar profilu, který je znázornený na obr. 2. Podle obr. 2 je profil listu rozváděcí lopaty 1 tvořený tře-mi oblouky elips 4, 5 a Q o stejných délkách vedlejších poloos e dvě mi kruhovými oblouky 1 e 8 a to tak,že sací strana profilu jevytvořena obloukem elipsy Q, kruhovým...

Zapojení ostřikovacích trysek skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250705

Dátum: 14.05.1987

Autor: Havlas Stanislav

MPK: B60S 1/02

Značky: zapojení, ostřikovacích, trysek

Text:

...ostřikovacích trysek skel motorových vozidel dle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že ostřikovací trysky jsouspojeny potrubím s chladičem motoru, přičemž do potrubí je vrazen ventil regulace množství kapaliny stříkané na sklo.Výhodou řešení dle vynálezu je snížení hmotnosti a zjednodušení konstrukce vozidla s možností vytvoření vhodnějšícn parametrů kapaliny pro ostřikování skel proti současnému stavu. Chladící kapalina je ve...

Valivé uložení s odstřikovačem tuku na straně volného konce hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 250704

Dátum: 14.05.1987

Autori: Ordáň Jan, Rákos Jaroslav

MPK: H02K 5/16

Značky: konce, odstřikovačem, straně, hřídele, volného, valivé, uložení

Text:

...uložení s odstřikovačem tuku na straně volného konce hřídele elektrického stroje točivého podle vynálezu, kde obr. 1 představuje zadní ložiskový uzel elektrického stroje točivého s odstřikovačem tuku v podélném řezu, na obr. 2 je znázorněn zvětšený detail hřídele v místě pod odstřikovačem tuku v podélném výřezu a obr. 3 ukazuje zvětšený detail možného vytvoření vrtání odstřikovacího kotouče tuku v podélněm výřezu.U řešení valivého uložení s...

Postranice kostry statoru velkého horizontálního točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250703

Dátum: 14.05.1987

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 5/04

Značky: kostry, postranice, horizontálního, stroje, velkého, točivého, statoru

Text:

...rovněž známy postranioe, z nichž každá sestava ze dvou částí v různé tlouštce, které jsou vzájemné svařeny. Tyto postranice jsou však vhodné zejména pro takové točivê stroje, u nichž není z konstrukčních důvodů omezena celková výška postranic.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny postranicí kostry statoru velkého horizontàlního točivého stroje. Podstata vynàlezu spočíva v tom, že nad i pod statorovym otvorem v základní časti jsou...

Zařízení pro pohon příslušenství obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250702

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šmrha Václav, Kořan Alfréd, Jusko Pavel

MPK: B23Q 5/12

Značky: příslušenství, zařízení, obraběcího, pohon, stroje

Text:

...ložisku já šroub 1 pro výsuv vrtacího vřetena 1. V převodové skříni § jsou otočně uložený konec šroubu 1 s ozubeným kolem 31, hřídel s ozu-N beným kolem gg, druhý konec předlohového hřídele 35, na kterém je upevněno ozubené kolo 49, hřídel s ozubeným kolem il a vnitřním spojkovým drážkováním, hřídel Ag s vnitřním spojkovým drážkováním na jehož konci je upevněno ozubené kolo 51, ozubené kolo 51 a ve dvouložiskách uložený diferenciál....

Spřádací rotor pro spřádání ojednocených vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 250701

Dátum: 14.05.1987

Autori: Jiskra Miloslav, Vieriková Věra, Dykast Jaroslav, Tesař Oldřich

MPK: D01H 7/885

Značky: ojednocených, vláken, rotor, spřádání, spřádací

Text:

...průměru u dna rotoru ve sběrnou drážku, kde stěns, 250 701navazující na skluzovou stěnu svírá s touto tupý úhel e kde skluzová stěne svírá s osou rotace spřádeoího rotoru úhel skluzu v rozmezí lO° až 15 °, přičemž alespoň část dna rotoru, nevazující na sběrnon drážku má tvar křivky odohylující se od měru odtahu tvořící se příze WZ hlediska výroby rotorů jekož i z hlediska technologie bezveřtenového předení je výhodné, jestlíže průměr...

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250700

Dátum: 14.05.1987

Autori: Moldvai István, Vedres András, Stefkó Béla, Szántay Csaba

MPK: C07D 519/04, C07D 471/22, C07D 461/00...

Značky: racemických, 11-substituované, aktivních, způsob, kyseliny, apovincaminové, derivátů, přípravy, opticky

Text:

...benzoovou, fenyloctovou, p-aminobenzoovou, p-hydroxybenzoovou, p-aminosalioylovou atd alkylsulfonové kyseliny jako např. kyseliny methansulfonovou, ethansulfonovou, atd., cykloaliiatické sulfonové kyseliny jako kyselinu cyklohexylsulfonovou arylsulfonové kyseliny jako kyselinu p-toluensulíonovou, naítylsulfonovou, sulfanilovou, atd. aminokyseliny,např. kyselinu asparaginovou, glutaminovou,N-acetylasparagiíiovou,...

Způsob výroby dipeptidických derivátů oktahydro-6-azaindolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250699

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kobylecki Ryszard, Campbell Simon

MPK: C07D 471/04

Značky: výroby, derivátů, oktahydro-6-azaindolu, způsob, dipeptidických

Text:

...katalytickoil hydrogenací za vzniku tetrahydro-B-azaindolu vzorce V, který se na dusíkových atomech v polohách 6 a 1 chrání za použití běžných selektivně odštěpítelných chránicích skupin dusíkového atomu. Bylo zjištěno, že k uspokojivým výsledkům vede použití acetylové nebo trichlorethoxykarbonylové skupiny k chránění dusíku v- poloze 6 a použití tercbutyloxykarbonylové skupiny k chránění dusíku v poloze 1. Uplně chránená sloučenina...

Způsob výroby 1,4-dihydro-4-oxonaftyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250698

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kitayama Isao, Kobayashi Yoriko, Yotsuji Akira, Watanabe Yasuo, Konishi Yoshinori, Shinagawa Mikako, Minami Shinzaburo, Nitta Jun, Saikawa Isamu, Nagaki Hideyoshi, Narita Hirokazu

MPK: C07D 471/06

Značky: 1,4-dihydro-4-oxonaftyridinových, výroby, způsob, derivátů

Text:

...pentyloxyskupinu, hexyloxyskupinu, heptyloxyskupinu, oktyloxyskupinu apod., kyanoskupiiíu,aminoskupinu, acylaminoskupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, jako formylaminoskupinu,acetylaminoskupinu, propionylamínoskuplnu, butyrylaminoskupinu apod., a trihalogenalkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku V alkylové části, jako skupinu trifluorinethylovou, trichlormethylovou apod.Mezi atomy halogenů ve významu 53 mibolu R 5 náležejí například...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelárenských předvýrobků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250697

Dátum: 14.05.1987

Autori: Langner Klaus, Kepplinger Werner, Papst Gero, Nagl Michael, Seirlehner Leopold, Hauk Rolf

MPK: C21B 13/00

Značky: provádění, způsobu, zařízení, způsob, předvýrobků, surového, tohoto, výroby, ocelárenských, železa, tekutého

Text:

...pomocnýml zařízeními.Obr. 2 diagram průběhu teplot v tavicím zplyiíovači při použití jednak vysoce hod 233537notného paliva, jinak méně hodnotného paliva.Tavicí zplynovač 1 ohnivzdorně vyzděný má dolní část 1, střední část 1 a rozšířenou horní část 1. Dolní část 1 je určena k shromaždlování roztaveného kovu a strussky a opatřena odpichy taveniny a strusky. Ve střední části 1 jsou upravena přívodní potrubí 2 kyslíku, jímž se vytvoří...

Zařízení na sušení pásů materiálu, zejména pásů papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250696

Dátum: 14.05.1987

Autori: Luttenberger Alfred, Pinter Reinhard, Weinmann Milada, Scheucher Peter, Promitzer Wolfgang

MPK: D21F 5/02

Značky: zejména, materiálů, pásu, zařízení, sušení, papíru

Text:

...sušicí valec 1, který je částečně opásán nekonečným sítovým pásem 2, který nese pás 3 papíru a je veden přes vratný valec, eventuálně další sušicí válec 4, 5. Toto uspořádání je oznaěeno jako vlnovkovité potažení. V oblasti místa nábě-hu sítového pásu 2 na sušicí válec 1 je uspořádána dmýchací skříň 6 s dmýchacĺmi otvory 7, jimiž je dmýchán vzduch do mezery mezi nabíhajícím sítovým pásem 2 a dmýchací skříní 6. Na té straně dmýchací skříně 6,...

Způsob výroby derivátů pregnanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250695

Dátum: 14.05.1987

Autori: Laurent Henry, Annen Klaus, Wiechert Rudolf, Hofmeister Helmut

MPK: C07J 5/00

Značky: způsob, pregnanu, výroby, derivátů

Text:

...kyseliny orthomravenčí a 100 mg kyseliny p-toluenstílfonové. Po 48 hodinách se k reakčnímu roztoku přidá 5 ml pyridinu,roztok se odpaří za sníženého tlaku, zbytek se vyjme ethylacetátem, promyje vodou a vysuší síranem sodným. Po chromatografování surového produktu na silikagelu obsahujicím 2 0/0 triethylamínu. za použití směsi hexanu s ethylacetátem jako elučního činidla se izoluje 9,2 g 3-methoxy-3,5,911)-androstatrien-17-onu o teplotě...

Způsob výroby 1-alkylsubstituovaných 1,4-dihydropyridinlaktonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250694

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bossert Friedrich, Schlossmann Klaus, Petzinna Dieter, Goldmann Siegfried, Puls Walter, Bischoff Hilmar

MPK: C07D 491/048

Značky: 1,4-dihydropyridinlaktonů, výroby, způsob, 1-alkylsubstituovaných

Text:

...ředidla mohou popřípadě používat organické rozpouštědla jako pomocné rozpouštědla.ako pomocné látky je možno uvést napřikladvodu, netoxická organická rozpouštědla,jako paraflny například ropné frakce),rastlinné oleje například směs podzemnicového a sezamoveho oleje), alkoholy například ethylalkohol, glycerin), glykoly například propylenglykol, polyethylenglykoll,pevné nosné látky, jako například přírodní kamenné Ihoučky například kaolin,...

Způsob výroby 1-alkylsubstituovaných 1,4-dihydropyridinlaktonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250693

Dátum: 14.05.1987

Autori: Petzinna Dieter, Bossert Friedrich, Puls Walter, Schlossmann Klaus, Bischoff Hilmar, Goldmann Siegfried

MPK: C07D 491/048

Značky: 1-alkylsubstituovaných, výroby, 1,4-dihydropyridinlaktonů, způsob

Text:

...nebo/a nosnými látkami, popřípadě za použití emulgátorů nebo/a dispergátorů, přičemž se například v případě použití vody jako ředidla mohou popřípadě používat organickú rozpouštědla jako pomocná rozpouštědla.jako pomocné látky je možno uvést napříkladvodu, netoxická organické rozpouštčdla,jako parafiny například ropné frakce,rostlinné oleje například směs podzemnicoveho a sezamového oleje), alkoholy například ethylalkohol, glycerinL...

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250692

Dátum: 14.05.1987

Autori: Szántay Csaba, Vedres András, Moldvai István, Stefkó Béla

MPK: C07D 519/04, C07D 461/00, C07D 471/22...

Značky: derivátů, racemických, přípravy, kyseliny, apovincaminové, způsob, 11-substituované, aktivních, opticky

Text:

...arylsulíonové kyseli ny jako kyselinu p-toluensulfonovou, naftylsulfonovou, sulfonilovou, atd aminokyseliny, např. kyselinu asparaginovou, glutami novou, N-acetyluasparaginovou, N-acetylglu-Tvorba soli se může např. provádět v inertním organickém rozpouštědle jako alifatické alkoholy s 1 až 6 atomy uhlíku tak,že se racemickä nebo opticky účinná sloučenina vzorce I rozpustí v rozpouštědle a zvolená kyselina nebo její roztok se...

Způsob výroby cyklických imidů dikarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250691

Dátum: 14.05.1987

Autori: Tóth Gábor, Horváth Irén, Légrádi László, Szél László, Réti Tamás, Mészáros Pál

MPK: C07C 102/04

Značky: dikarboxylových, způsob, cyklických, kyselin, imidu, výroby

Text:

...°C apří 220 až 230 °C.Po skončení přidávání močoviny se získaný produkt zavede na desky deskovacího zařízení za teploty 260 °C a füalimíd se zpracuje do desek na deskovacím bubnu chlazeném vodou.Plyny sublimující během reakce se izolují v sublirnační komoře a oddělený anhydrid kyseliny ftalové a ftvalimíd se opět použijí při syntéze. Plyny sc odstraliují pro promytí vodní pračkou. Promývací voda so stále církuluje do vypírací věže a...

Herbicidní a růst rostlin regulující prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250690

Dátum: 14.05.1987

Autori: Pelejtei Krisztina, Matolcsy Gyoergy, Seboek Dezsoe, Dukai József, Soeptei Csaba, Kardos Mariann, Gimesi Antal, Bélai Iván, Nagy Lajos, Szatisz Janisz, Cserháti Tibor, Tombor Ágota, Gerlei Anikó

MPK: A01N 47/36

Značky: prostředek, růst, výroby, rostlin, látky, herbicidní, účinné, regulující, způsob

Text:

...°C.Příprava výchozích látek az-Chlorbenzensulfonyichlorid se připraví podle DE PS 2 308 262.G-MethyI-Ii-methoxy-Z-aminotriazin se řipraví podle P P S 66-92 a 66-1115, CMeziprodukty podle a a b) se hechajĺ reagovat způsobem popsaným v evropském pat. spise 34431.způsobem popsaným v příkladu 1 se nechá reagovat odpovídající benzensulfonylníočovina s ů-cyklodextrinem v~ molárním poměru 12. Molekulární hmotnost kom plexu 2 634. Při stanovení TEA...

Způsob výroby derivátů pyridazinu substituovaných v poloze 3 substituovanou aminoskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250689

Dátum: 14.05.1987

Autori: Chambon Jean-pierre, Wermuth Camille Georges, Biziere Kathleen

MPK: C07D 237/20

Značky: aminoskupinou, způsob, poloze, substituovaných, substituovanou, pyridazinu, výroby, derivátů

Text:

...oxychloridu fosforečného na príslušné ZH-pyridaaz-B-ony.Vynález je bliže objasněn dále uvedenými příklady provedení. V Přípravách 1 až 23 je popsána příprava meziproduktů obecného vzorce I, ve kterém R 4 znamená skupinu vzorce -COO-alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku v alkyl-ove části, z nichž se pak hydrolýzou získají příslušné sloučeniny obecného vzorce I.Směs 8,0 g S-chlor-ćl-metlíyl-G-naít-l-ynpyridazinu se 4,8 g hydrazirthydrátu se zahřívá 4...

Způsob výroby derivátů pyridazinu substituovaných v poloze 3 substituovanou aminoskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250688

Dátum: 14.05.1987

Autori: Chambon Jean-pierre, Biziere Kathleen, Wermuth Camille Georges

MPK: C07D 237/20

Značky: substituovanou, poloze, substituovaných, aminoskupinou, způsob, pyridazinu, derivátů, výroby

Text:

...se získají ze sloučeníií obecného vzorce I, ve kterém R 4 znamená skupinu sCOO-alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylové části, působením amoniaku, rozpuštěného V alifatíckém alkoholu, například niethanolu.B-Chlorpyridaziny, použité jako výchozí látky, jsou známé sloučeniny nebo je lze připravit známymi postupy, zejména působením nadbytku oxychloridu fostorečného na příslušné ZH-pyridaz-B-ony.vynález je blíže objasněn dále uvedenými příklady...

Způsob zmenšování tvorby nánosů při homopolymeraci ethylenu nebo jeho kopolymeraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250687

Dátum: 14.05.1987

Autori: Fulks Bernard Dwane, Sawin Steven Paul, Jenkins John Mitchell, Aikman Collin Dale

MPK: C08F 10/02, C08F 2/34, C08F 4/64...

Značky: ethylenu, tvorby, nánosu, zmenšování, způsob, homopolymerací, kopolymeraci

Text:

...za použití sloučenin na bázi titanu, jako katalyzátorů.Dalším úkolem vynálezu je vyvinout způsob ošetření reaktorů s fluidním 1-ožem pro výrobu polyoletinových pryskyřic za použití katalyzátorů na bázi titanu nebo. jiných katalyzátorů, vyvolávajícich vytváření nánosů.Tyto a další aspekty vynálezu budou patrné z dalšího popisu a připojeného výkresu, schematicky zobrazujícího typický polymerační postup v plynné fázi ve tluidním loži pro...

Způsob výroby kvarterních amin-thiolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250686

Dátum: 14.05.1987

Autor: Dextraze Pierre

MPK: C07D 233/84, C07D 213/20, C07D 241/04...

Značky: kvartérních, výroby, amin-thiolů, způsob

Text:

...tento postup je thiol shora uvedeného obecného vzorce VII, jehož způsob výroby je předInětem tohoto vynálezu.V souladu s tím je tedy předmětem vynálezu způsob výroby kvartérních amin-thiolů obecného vzorce VIIve kterém A představuje cyklopentylenovou skupí nu, cyklohexylenovou skupinu nebo zbytek vzorceR 1, R 11, R 12 a R 13 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, X znamená vyrovnávající...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250685

Dátum: 14.05.1987

Autori: Auer Engelbert, Diskus Alfred, Leitner Harald

MPK: A01N 47/06

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...ernulgační, dispergačvní a zesíťující schlcnptítmstí. je možno užít také směs smačedelJakou ani-nulová smáčetdla je možno užít také ve vodě rozpustná mydla nebo ve vodě nozpusbná syntetické smáčedla.Z mýdel je možno uvést soli vyšších alifatických kyselín o 10 až 22 atomech uhlíku a »alkalickými kovy, s kovy alkaljckých zemin nebo »alnílllllě soli, Inapřílílaíd sudclné nebo dnaselné soli kyseliny ~olejové nebo stearové nebo soli s...

Způsob výroby 1,4-dihydro-4-oxonaftyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250684

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kitayama Isao, Watanabe Yasuo, Minami Shinzaburo, Kobayashi Yoriko, Saikawa Isamu, Konishi Yoshinori, Yotsuji Akira, Shinagawa Mikako, Nagaki Hideyoshi, Narita Hirokazu, Nitta Jun

MPK: C07D 471/06

Značky: 1,4-dihydro-4-oxonaftyridinových, výroby, derivátů, způsob

Text:

...0 vou, terc.butylovou, pentylovou, hexylovou , heptylovou, oktylovou apod., hydroxylovou skupinu, alkoxyskupiny s 1 až 10 atomy uhlíku, například přímé nebo rozvětvené alkoxyskupiny s 1 až 10 atomy uhlíku, jako methoxyskupinu, ethoxyskupinu,n-propoxyskupinu, isopropoxyskupinu, n-butoxyskupinu, isobutoxyskupinu, sek.butoxyskupinu,terc.butoxyskupinu, pentyloxyskupinu, hexyloxyskupinu, heptyloxyskupinu, oktyloxyskupinu apod., kyanoskupinu,...

Způsob výroby S(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butyl-amino-2-hydroxypropoxy)fenyl)-1,1- diethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250683

Dátum: 14.05.1987

Autori: Gratz Richard, Gordon Robert, Hofer Otmar, Schloegl Karl, Zoelss Gerhard

MPK: C07C 127/19

Značky: výroby, způsob, diethylmočoviny, s(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butyl-amino-2-hydroxypropoxy)fenyl)-1,1

Text:

...V průběhu sertotoninové ÍJHÍUSE.Změny bronchiälního tonu se přepočítávají na hsodwmotu odporu RAWy přičemž hodnota odporu RAW, přičemž hlüldlľllüvľü na počátku mfuse Celiprololu se pokládá za 100 prtrcent.V sérii 13 pokusil se ukázalo, že pouze S--Celiprrolol má ve všech případech významný a ndllouhotrvvající účinek ve smyslu nozšíření prfndušek, a to v průměru o 52 i 18 . Při podání RH-J-Celipnoulolu stoupl tonus prüdušek po pouze několik...

Způsob výroby S(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butylamino-2-hydroxypropoxy)-fenyl)-1,1- diethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250682

Dátum: 14.05.1987

Autori: Gordon Robert Jay, Gratz Richard, Zoels Gerhard, Hofer Otmar, Schloegl Karl

MPK: C07C 127/19

Značky: diethylmočoviny, s(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butylamino-2-hydroxypropoxy)-fenyl)-1,1, způsob, výroby

Text:

...tnoąžilní infuzí serotoninu následující mevodcuKočky obnjíoo pohlaví o hmotnosti 2,5-až 4,8 kg se narkotizuji pentvobarbitalem. Do průdušnice .a dlo pohrudniční dutiny každé kočíky se zvavede kvanyla. K registraci dechovéhvo objemu V průdušnici se užije pneumatachaogitaf .a k měření tnanspulmonálníhio tlaku V triachey a V pleurállni dutině se užije zařízení, schopné měřit tlakrový rozdíl.TVUO signály se pri každém vdechu převádějí ne...

Způsob výroby 1-alkylsubstituovaných 1,4-dihydropyridinlaktonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250681

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bossert Friedrich, Puls Walter, Goldmann Siegfried, Bischoff Hilmar, Petzinna Dieter, Schlossmann Klaus

MPK: C07D 491/048

Značky: 1,4-dihydropyridinlaktonů, způsob, 1-alkylsubstituovaných, výroby

Text:

...mastných kyseli 1 n, polyio-xyethylenethery mastných alkoholů, alkylsultlolnáty .a a-rylsulfonáty), dispergátuiry na příklad ligniin, sultitové odpadmi louhy, methylcelulůzu, škrob a po-lyvinylpyrrolidioíí a lubrikátory například htřečnatou sůl ste arrove kyseliny, masiek, stearovioo kyselinu a natriumlaurylsullát).Aplikace se provádí obvyklým způsobem,výhodne orálně .nebo parenterálně, zejmés na perlinguálně nebo ĺI 1...

Způsob výroby 2-oxindol-1-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250680

Dátum: 14.05.1987

Autor: Crawford Thomas Charles

MPK: C07D 209/34

Značky: 2-oxindol-1-karboxamidů, způsob, výroby

Text:

...okolo 80 C. Za těchto podmínek se obecně používa-jí reakční doby pohybující se od několika htodin, například od dvvou hodin, do několika dnů, například do dvou dnů. Reakční směs se pak Iochladí, zředí se nadbytkem vody a okyselí s.e. Produkt obecného vzorce I, ve kterém R znamená zbytek -4 CO~R 1, lze pak izoloväaat filtrací neho standardními metodlami extrakce rozpouštédlem.První reakční stupeň způsobu podle vynálezu, jímž je reakce...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250679

Dátum: 14.05.1987

Autori: Anderson Richard, Lee Shy-fuh

MPK: A01N 57/24

Značky: účinné, prostředek, způsob, výroby, složky, herbicidní

Text:

...v 10 dílech kupialľné slozučejniny obecného vzor ce l, například sloučeniny 38 dále uvedené,a směsi se piostřikem impregnuje 88 »dílůKrHÍCÍIIJOIVHIÍLČ gravnulnocvané attapulgtłové hlin~ ky, například gríanulámího Attapulgtísu LVM společností Engelhard Mřnernls and Chenížc-als.Die thyl~ 1- Z-chllolr-S-aníínsoanilíno ~ ethylfolsñonát 1,20 g, 3,9 mnmlu) se rozpustí v leclové kyselíně cenové 5,0 ml). Dno roztoku se příldá...