Archív za 1987 rok

Strana 238

Přímočaré valivé vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250958

Dátum: 14.05.1987

Autor: Fiala Jaromír

MPK: B23Q 1/26, F16C 29/04

Značky: valivé, přímočaré, vedení

Text:

...která je ve styku s čely vložek.Hlavní výhodou přímočarého valivého vedení podle vynálezu je, že plocha, po níž se odvalují kladky, je vytvořena na povrchu vložky, a proto je snadno vyměnitelná a vyrobitelná. vložka může mít poměrně malé rozměry a je proto možné jí zhotovit i z dražv šího materiálu s lepšími mechanickými vlastnostmi, případně z plastické hmoty. Opěrné plochy mohou být v podélném směru přerušovány odlehčením a jsou snadno...

Zařízení k měření prostorové orientace planárních a lineárních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250957

Dátum: 14.05.1987

Autor: Dudek Josef

MPK: G01B 5/00

Značky: prvků, prostorové, planárních, zařízení, lineárních, měření, orientace

Text:

...část g pro vertikální měření tvoří dva vertikálníkotouco li, osou uložcnő v univerzálním kloubu 12, které jsou opatŕeny úhlomernou stupnici.Spojené měřicí části 3 pro vertikální a pro horizontální měření tvoří horizontálni rameno lg, na jednú straně pevné spojené s vertikálními kotouči lg a na druhé straně upraveno vo svislý čep, nesoucí pevnč horizontální směrový ukazatel lg, nastavitelné azimutový ukazatol ll a otočné pouzdro lg s...

Zapojení paměťové jednotky pro programově řízené obráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250956

Dátum: 14.05.1987

Autori: Moučka František, Petránek Vladimír

MPK: G05B 19/18

Značky: obráběcí, jednotky, zapojení, programové, stroje, paměťové, řízené

Text:

...obvodu pomocné paměti, tlačítka nulování pomocné paměti, 250956 4zadávacího tlačítka dat sloupoü L nebo 2.systému, generátoru frekvenci, obvodu výběru zápisu do paměti dat sloupců 1 nebo 2,systému, multiplexeru, obvodu hlokováni zápisudo paměti programu, tlačítok volby dat sloupců 1.nebo 2-systému, zobrazovacího polez LED diod, paměti dat sloupcu indikace, dekodéru adresy dat sloupců indikaoe, přepinaciho obvodu čtecích impulsů...

Zapojení k automatickému ovládání elektricky řízeného ventilu pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250955

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kocna Petr

MPK: B01D 15/08

Značky: elektricky, zapojení, chromatografii, řízeného, ventilu, automatickému, kapalinovou, ovládání

Text:

...obvodem vnějšího ovladání.startu.Hlavní výhodou vynálezu je možnost kombinovaného ovládání, tj. při chodu ve stavu manual lze ručním startem analýzu ínioializovat a po jejím ukončení se ventil automaticky vrací do výchozí polohy on-line signálom. Další výhodou tohoto způsobu je funkční propojení mikroprocesorově řízeného detektoru, což vede ke snížení nároků na obsluhu a k omezení možnosti vzniku chyby při obsluze.Vynález bude vysvětlen...

Respirační rouška

Načítavanie...

Číslo patentu: 250954

Dátum: 14.05.1987

Autori: Anděl Alois, Doležal František, Anděl Petr, Karpíšek Lubomír

MPK: A62B 18/02

Značky: rouška, respirační

Text:

...se nastaví správné délka upínacích pásek, utěsní partie kolem kořene nosu zašitou tvarovaci kovovou výztuhou a přitlačí prsty místo vertikálního skladu. Tím se na různé tvary nosů dotěsni příléhavost tak, že utěsni netěsnosti reliefu a případné možné podsávání. Respiračni rouška celou svou plochou filtruje okolní znečištěný vzduch.Respirační rouška podle vynálezu má minimálni vdechovaci a vydechovaci odpor pro použivatele, docilený poměrně...

Způsob hodnocení kvality hubiček dechových nástrojů, zejména klarinetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250953

Dátum: 14.05.1987

Autor: Syrový Václav

MPK: G10D 9/00, G01H 13/00

Značky: kvality, způsob, dechových, klarinetu, hubiček, hodnocení, zejména, nástrojů

Text:

...postihuje vliv tvaru a velikosti dutiny hubičky, dále vliv vstupního a výstupního otvoru, vliv opracování povrchu dutiny a akustický vliv materiálu hubičky na její kvalitu. Hodnocení ale nepostihuje vliv profilu tzv. dráhy hubičky, který je mechanicky měřitelný.Na připojeném výkresu je na obr. 1 znázorněna hubička klarinetu se sondou, na obr. 2 je blokovézapojení k provádění způsohu podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněna mikrofonní sonda 1 o...

Způsob přípravy 1,4-dibrom-2,2,3,3-tetrachlortetrafluorbutanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250952

Dátum: 14.05.1987

Autori: Dědek Václav, Liška František, Hrabal Richard, Chvátal Zdeněk, Bárta Milan

MPK: C07C 17/266, C07C 19/00

Značky: 1,4-dibrom-2,2,3,3-tetrachlortetrafluorbutanu, přípravy, způsob

Text:

...vzorce I radikáľovou adicí 1,2-dibrom-1,1-dichlordifluoretanuna 1,1-dichlordifluoretylen vzorce CF 2 CCl 2 (IV) jehož podstatou je, že se dihromdichlordifluoratan vzorce IIInechá reagovat s dichlordifluoretylenem vzorce IV za současnáho ozařovaní ultrafialovým avětlem. Podle dalšího význaku vynálesu se jako zdroj ultrafialového záření použije výbojka emitující záłaní v rozmezí vlnových dálek 180 až 600 nm. Je výhodné provádět...

Otěruvzdorná šedá litina, zejména pro tvářecí nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250951

Dátum: 14.05.1987

Autor: Král Zdeněk

MPK: C22C 37/00

Značky: nástroje, litina, šedá, tvářecí, oteruvzdorná, zejména

Text:

...1,0 S molybdenu, 1,0 až 4,0 niklu a/nebo mědi, přitom mědi je maximálně 2 .U dosud známých litin používaných pro tvářecí nástroje není v jejich složení ve stávající kombinaci s ostatními prvky v daném rozmezí nikl a měč, které mohou být vzájemné nahrazeny, ale i použity současně. Životnost nástrojů vzrůstá se snižováním obsahu fosforu a síry. Šedá litina podle vynálezu je charakterizována perliticko-bainitickou strukturou,která zajištuje...

Zařízení pro měření přítlaku proudových sběračů na trolej

Načítavanie...

Číslo patentu: 250950

Dátum: 14.05.1987

Autori: Mysík Josef, Boháč Pavel

MPK: B60L 3/00

Značky: prítlaku, proudových, zařízení, trolej, sběračů, měření

Text:

...pro měření přítlaku sběrače na trolej prújezdem, a to na obr. 1 je základní postavení zařízení, na obr. 2 je znázorněno postavení zařízení, které signalizuje správný přítlak a na obr. 3 je znázorněno postavení zažízení, signalízující nadměrný přítlak.V měřicím místě je k hlavní troleji l upravena pohyblivá trolej 3. Hlavní trolej l je v tomto místě prohnutá vzhůru, a to natolik, aby pohyblivé trolej 3 měla potrebný, dále popsaný zdvih....

Způsob regenerace matečných louhů po oxidační polykondenzaci 2,6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250949

Dátum: 14.05.1987

Autori: Preisler Ladislav, Šrámek Jaromír, Čiernik Ján, Spousta Eduard, Ryšánek Pavel, Šťastný Milan, Ambros Dušan

MPK: C22B 15/00

Značky: 2,6-xylenolu, regenerace, polykondenzaci, způsob, louhů, matečných, oxidační

Text:

...kovová měč se izoluje filtrací nebo dekantací. Tímto způsobem je regenerace mědi prakticky kvantitativní.Z aromatických uhlovodíků se nejčastěji používá benzen nebo toluen. Vždy ve směsi s etanolem nebo metanolem.Složsní matečných louhů je přibližně 40 až 45 objemových aromatícký uhlovodík, 55 až 60 objemových alkohol, 0,5 až 2,0 objemových voda, 0,5 až 2,5 objemových amin a 0,05 až 5 k hmotnostních chlorid měäný nebo měčnatý.iz...

Způsob výroby těla střely s vodicí obroučkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250948

Dátum: 14.05.1987

Autori: Cenek Mojmír, Kepert Jindřich

MPK: F42B 5/00

Značky: výroby, způsob, vodiči, střely, obroučkou, těla

Text:

...vyváženost střely při jejím pohybu v hlavní a na drázesobí na činitele, mající vliv na rozptyl výletu střely 2 hlavně. Je docíleno menší precese a nutace střely, které ovlivňují balistický koeficient střely a tim i její dostřel a rozptyl v cíli.Tím, že je vyráběna střela ze dvou částí, je možno nasunout vodicí obroučku na horní část těla střely před jejím spojením s dnovou částí těla střely v jeden celek. Tím je odstraněna komplikovaná...

Mobilní nádrž čistírny odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 250947

Dátum: 14.05.1987

Autori: Novák Václav, Rousek Rudolf, Křepela Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: mobilní, čistírny, odpadních, nádrž

Text:

...nižších teplotách. To má veliký význam pro provoz čistírny a čistící efekt. Při větším ochlazování čištěné vody klesá neúměrně účinnost čištění.vynález umožňuje postavit malou čistírnu odpadních vod racionálním postupem, při kterém se stavební práce zmenší na minimum. Stavební práce se omezí na terénní úpravy, výkop a přípravu podlaží a desky pod nádrž. Potom následuje uložení a montáž nádrže a technologie.Příklad provedení mobilní čistírny...

Kompletační stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 250946

Dátum: 14.05.1987

Autor: Gross Antonín

MPK: B25H 1/00

Značky: stůl, kompletační

Text:

...plochou deskou a nosným rámem ze dvou dílů, obr. 3 boční pohled na kompletační stůl s plochou pracovní deskou a nosným rámem ze dvou dílů, obr. 4 spojení boční a podélné stěny přestavitelného ohraničujícího rámu vnějších plošných rozměrů plochých výrobků, obr. 5 čez rovinou A-A z obr. 4, obr. 6 řez plochou pracovní deskou v místě uložení pravítka v podélné drážce a na obr. 7 půdorysný pohled na plochou pracovní desku v místě uložení...

Elektroinduktivní přístroj pro kontrolu vad ve feromagnetických materiálech s příložnou kontrolní cívkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250945

Dátum: 14.05.1987

Autori: Staněk Miloš, Fiala Ivo, Tellerová Radomíra, Belda Josef

MPK: G01B 7/34, G01N 27/20

Značky: příložnou, prístroj, feromagnetických, kontrolní, cívkou, materiálech, kontrolu, elektroinduktivní

Text:

...vzdálenosti příložných kontrolních cívek od kontrolovaného předmětu. Posuv překlápěcího napětí bistabilního klopného obvodu s předpětím, který je odvozen od signálu vstupního obvodu s příložnou kontrolní cívkou, kompenzuje změnu velikosti signálu vady, zapříčiněnou změnou vzdálenosti příložné kontrolní cívky od měřeného materiálu. V důsledku toho je indikace vady požadované velikosti nezávislá v určitém rozsahu na vzdálenosti příložná kont...

Vysokootáčkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 250944

Dátum: 14.05.1987

Autori: Smatana Jozef, Rajsigl Zdeněk

MPK: D01H 7/04, D01H 7/882

Značky: vysokootáčkové, ložisko

Text:

...podstata vynálezu jejv tom, že díly hřídele jsou pevně spojeny sllsováním. Další podstata vynálezu je v tom, že díly hřídele jsou pevně spojený přilepením. Další podstata vynálezu je v tom, že díly hřídele jsou spojený prostřednictvím pouzdra. Další podstata vynálezu spočívá v tom,že vnější pouzdro má alespoň na jednom okraji vnitřní obvodové vybrání, přičemž vzdálenost mezi povrchem vnitřního obvodového vybrání a vnějším povrchem hřídele...

Způsob přípravy mikropouzder

Načítavanie...

Číslo patentu: 250943

Dátum: 14.05.1987

Autori: Milichovský Miloslav, Hradilová Jarmila, Neuvirth Jiří

MPK: B41M 5/03, B01J 13/02

Značky: způsob, přípravy, mikropouzder

Text:

...nebo organických kyselín s hodnotou pKa menší jak 2,0 až B objem. díly ZN roztoků těchto kyselín a 0 až 10 objem. díly formaldehydu, kde odpovídající anorganické a organické kyseliny jsou nejčastěji HC 1,H S 04, H 3 P 04, HN 03, kys. p-toluen-sulfonová, čímž se pH reakční směsi upraví na hodnotu- v případném dotvrzení stěn mikropouzder v okyselené reakční směsi po 10 až 2 400 minutách reakce přídavkem některé z kyselín o pKa menší...

Elektrolyt pro katodické vylučování niklových a disperzně-niklových vrstev při použití rozpustné anody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250942

Dátum: 14.05.1987

Autor: Jeřábek Vladimír

MPK: C25D 3/12

Značky: anody, niklových, rozpustné, vylučování, disperzně-niklových, katodické, vrstev, použití, elektrolyt

Text:

...rozšíření sulfamátových lázní brání jejich dostupnost a cena.Potřebu rychlého nanášení kompozitníoh vrstev s vysokými otěruvzdornými vlaetnoetmiumožňuje do značné míry řešení složení elektrolytu podle vynalezu, jehož podstata spočívav tom, že obsahuje v jednom litru roztoku 0,4 až 1,7 molu nikelnatých iontü ve formě síranu nikelnatého, 0 až l,3 molu nikelnatýoh iontů ve formě chloridu nikelnatého, 0,08 až 0,43 molu kyseliny jantarové, 0 až...

Elektrolyt pro katodické vylučování niklových a disperzně-niklových vrstev při použití nerozpustné anody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250941

Dátum: 14.05.1987

Autor: Jeřábek Vladimír

MPK: C25D 3/12

Značky: vylučování, elektrolyt, anody, použití, niklových, katodické, vrstev, nerozpustné, disperzně-niklových

Text:

...Častým požadavkem v disperzním pokovování je také stejnosměrnost nanášené vrstvy, a to jak V složení, tak v množství vyloučeného kovu.Požadavku vylučovací rychlosti vyhovují sulfamátové lázně, jejichž většímu rozšíření brání jejich dostupnost a cena.Potřebu rychlého nanášení kompozitních vrstev s vysokými otěruvzdornými vlastnostmi při zachování stejnoměrnosti složení vrstvy umožňuje do značné míry řešení složení elektrolytu podle...

Kombinovaný uzávěr tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250940

Dátum: 14.05.1987

Autori: Labohý Ivan, Mikoláš Petr

MPK: C02F 1/44, F16J 13/00

Značky: tlakově, uzáver, kombinovaný, nádoby

Text:

...s vyjímáním pístu ayk častému poškození membránových modulů.Výše uvedené nevýhody řeší kombinovaný uzávěr tlakové nádoby s vloženým pístem těsněným v tělese tlakové nádoby, jehož podstata spočívá v tom, že těleso tlakové nádoby je na konci opatřeno závitem s našroubovancu převlečnou přírubou a pojistnou přírubou, přičemž tento uzávěr je uzpúsoben k připevnění přípravku pro vyjímání pístupomocí šroubů. Pist je opatřen otvorem pro spojení 5...

Terpolymery s charakterem hydrogelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250939

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hudeček Slavko, Hudečková Iva, Otoupalová Jaroslava, Čefelín Pavel

MPK: C08F 226/10

Značky: terpolymery, hydrogelů, charakterem

Text:

...obecně známým způsobem, tj. bud V přítomnosti iniciátorů na bázi peroxidů, perkarbonátů, azosloučenin, redox-systémů, nebo UV-zářením apod. dominimální konverze 70 8, počítáno na výchozí navážku.Hydrogely na bázi terpolymerů připravovaných podle vynálezu se získají jejich ponořením do destilované vody a nabotnáním do rovnovážného stavu. Vodu je třeba vyměñovat, neboč do ní přecházejí současně rozpustné složky (nezreagované monomery,...

Zařízení pro přesný výsev semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 250938

Dátum: 14.05.1987

Autori: Nohejl Josef, Štangl František

MPK: A01C 7/04

Značky: výsev, semen, zařízení, přesný

Text:

...podle vynálezu je univerzální, tedy je možné po výměně pásku s různou velikosti jamek a vzdálenosti mezi nimi jej použit k setí zemědělských plodín včetně zeleniny 1 v lesnictví.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise pŕíkladu jeho provádění a provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 značí kompletní schéma ústrojí podle vynálezu,obr. 2 průřez a obr. 3 boční řez nekonečným gumotextilním pásem u ústrojí pro přesný výaev...

Měřicí zařízení pro zjišťování barevných odchylek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250937

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kopřiva Miroslav

MPK: G01N 21/57, G02B 27/02

Značky: barevných, zjišťování, zařízení, odchylek, měřicí

Text:

...obr. 2 je totéž měřicí zařízení s vloženým absorpčním filtrem pro stanovení úchylky obr. 3 obsahuje schéma integrovaného obvodu, který umožňuje vyhodnocení úchylky na připojeném milivoltmetru.Měřicí zařízení pro zjiščování barevných odchylek zejména u dezěnovaných plastických kůží a fólií z plastických hmot sestává z tubusu l, který je na svých okrajích opatřen závity pro upevnění vík g, jež slouží pro uchycení vzorků li. Z jedné strany je...

Zařízení pro vymezení zubové vůle v převodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 250936

Dátum: 14.05.1987

Autori: Dúcky Jozef, Chrastina Pavol, Straka Dušan

MPK: F16H 55/18

Značky: zubové, převodech, vůle, vymezení, zařízení

Text:

...záběru. K vymezení vůle mezi pastorky a ozubeným věncem je zapnuté vždy jen jedna spojka.Výhodou tohoto způsobu vymezení vůle je, že je možné přenášet i velmi velké krouticí momenty, které jsou potřebné například při náhonech vřeten obráběcích strojů, polohování stolů obráběcíoh strojů, ale i tam, kde je třeba tlumit otáčivý pohyb, například při sousledněm frézování apod.Příklad zařízení s vymezením vůle V převodech je znázorněný na výkresu....

Kulový kloub výtlačného potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250935

Dátum: 14.05.1987

Autori: Pavlík Vladislav, Jasan Leoš

MPK: F16L 27/06, E02F 7/10

Značky: kulový, kloub, potrubí, výtlačného

Text:

...patří i možnost za provozu, bez uvolnění jakéhokoliv dílu, zvyšovat tlak na těsnicí prvky a tím zvýšit jejich těsnicí schopnost.Pŕíklad podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených obrázcích, kde obr. 1 představuje podělný řez kulovým kloubem se stupňovitě osazeným přítlačným prstencem a s vnější dutou, kulovou částí, obr. 2 je podélný řez kulověho kloubu se stupňovitě osazeným přítlačným prstencem a s vnější dutou, kuželovou...

Soustava rotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250934

Dátum: 14.05.1987

Autori: Pour Josef, Pour Jiří

MPK: F03D 1/02

Značky: rotoru, soustava

Text:

...řešení je, že využívá nejen celé plochy kružnice opsané soustavou kružnic vytvářených konci vrtulí, ale navíc ještě 2/3 plochy překrývané jednotlivými vrtulemi rotorů, což představuje přibližně 1/3 celé shore uvedené plochy.Použite může být vrtulí dvou až šestilistých Náboje vrtulí a skříňové unášeče jsou opatřeny celodrážkovým profilom pro přesné nastavení protiběžného prolínání se vrtulí.Je možno použít s výhodou převodových skříní s...

Zařízení k přehlednému a hospodárnému archivování stejných plochých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250933

Dátum: 14.05.1987

Autor: Tomíšek Pavel

MPK: B65D 83/08, B65D 81/02

Značky: plochých, hospodárnému, přehlednému, stejných, předmětů, archivování, zařízení

Text:

...pro maximální úspory času při vyhledávání konkrétních předmětů. Zanedbatelná není ani možnost pořízení relativně jednoduché formy pro lisování z nových hmot.Na přiloženêm výkresu je na obr. 1 vyznačeno zařízení v řezu řadami lichých sloupců a V provedení jako zásuvka. Na obr. 2 je řez řadami sudých sloupců a zařízení jako krabice s víkem a na obr. 3 je zobtazen půdorys zařízení a schéma pořadí předmětů ve sloupcích.Zařízení Q pro...

Antipyrogenní pěnotvorná transparentní barva na dřevo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250932

Dátum: 14.05.1987

Autor: Novák Ladislav

MPK: C09D 3/50

Značky: dřevo, transparentní, barva, pěnotvorná, antipyrogenní

Text:

...spojenou se zachovaním původní struktury dřeva.V průběhu výzkumu a praktického ověřování vlastností bylo zjištěno, že antipyrogenní pěnotvorná transparentní barva vykazuje trvalou adhezi jak k neopracovaným, tak dekorativně upraveným funkčním plochám dřeva a je proto aplikovatelná na stavebné montážní a interiérové výrobky. Jejich dodatečná ochrana uvedenou barvou v počtu tří vrstev nátěru představuje transparentní povlak, který...

Digitálně registrační dotykový hladinoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 250931

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kulhavý Zbyněk

MPK: G01F 23/00

Značky: hladinoměr, registrační, dotykový, digitálne

Text:

...obvodu, uvádění v činnost reqistračních zařízení lg, odblokováni spouštového obvodu ll, signalizace skončení měření apod. Registrační zařízení lg zaznamenává naměřené veličiny z digitálních výstupů obvodů digitálniho měřiče Ž polohy a přepínače 1 analyzovaného hrotu g. Je konstruováno například jako elektricky programovatelná paměč, tiskárna, případně navazuje na vysílací obvody dálkového ovládání.Spoušřový obvod ll dává povel k...

Způsob adsorpčního čištění plynu v adsorbéru s vnitřní izolací

Načítavanie...

Číslo patentu: 250930

Dátum: 14.05.1987

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 53/04

Značky: adsorpčního, způsob, izolaci, plynů, vnitřní, adsorberů, čištění

Text:

...svou funkci.Příkladný způsob adsorpčního čištění plynu podle vynálezu je zřejmý z přiloženého obrázku, kde je zjednodušeně zobrazeno schéma adsorpčního čištění vzduchu pro nízkoteplotní dělení.vzduch pro nízkoteplotní dělení se čistí ve dvojici adsorbérů l, 3, které jsou vybaveny vnitřní izolací l, 5 pevného adsorpčního lože §, Q molekulového síta. Vnitřní izolace 1, A je připevněna k vestavbě Z, §. Ve volném prostoru u adsorbéru l mezi...

Plášť pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250929

Dátum: 14.05.1987

Autori: Novák Ondřej, Ráček Jaroslav, Surovec Karel

MPK: B60C 11/04

Značky: plášť, pneumatiky

Text:

...plochy a vyššími poloměry zakřivení bloku.Na připojených výkresech je znázorněn přĺklad pláště podle vynálezu, kde na obrázku 1 je uveden řez pláště, obrázek 2 schematicky znázorňuje rozložení záběrových žeber dezénu pláště a na obrázku 3 je uveden řez záběrovým žebrem pláště.Jeden 2 možných příkladů konkrétního provedení může být například traktorový plášt pro zadní nápravu stroje, diagonální konstrukce rozměru 16,9-30 s kostrou, která je...

Zařízení pro měření úrovně hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250928

Dátum: 14.05.1987

Autori: Viererbl Ladislav, Gregor Josef

MPK: G01F 23/28

Značky: měření, zařízení, hladiny, úrovně

Text:

...rozptýleného záření gama je umístěn mimo primární svazek záření gama.Na přiložených obrázcích je uvedeno uspořádání zařízení pro prozařovací metodu a zařízení podle vynálezu. Na obr. 1 je uvedeno uspořádání zařízení pro použití prozařovací metody,na obr. 2 je uvedeno uspořádání zařízení pro měření úrovně hladiny podle vynálezu a na obr. 3je uvedena další varianta zařízení podle vynálezu.Zařízení na obr. 1 je tvořeno zdrojem Ä záření...

Zapojení interface pro kalkulátory určené k automatickému výpočtu ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 250927

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kotolan Jan, Řebík Vladimír

MPK: G06F 15/00

Značky: automatickému, kalkulátory, určené, zapojení, výpočtu, ploch, interface

Text:

...paměti É ROMa připojeny na řídící vstupy (Pl 4) prvního přepínače l řádových výstupu (D) kalkulátoru lg,přičemž pátý výstup (PS) a šestý výstup (F 6) paměti É ROM je připojen na řídící vstup (PS, 6) druhého přepínače g a společné pôly (COM) obou přepínačů l, g jsou propojený, dále výstupy(AD 2) druhého čítače l jsou připojeny na adresovací vstup paměti É ROM, jejíž osmý výstup(F 8) je připojen na blok 2 akustické signalizace ukončení...

Způsob výroby dithioničitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 250926

Dátum: 14.05.1987

Autori: Stabryn Jaroslav, Janík Pavel, Hrbáč Milan, Pomp Zbyněk, Volný Jindřich

MPK: C01B 17/66

Značky: sodného, způsob, dithioničitanu, výroby

Text:

...1 000 l V rozplavovací nádrži se za míchání přidá V R 20 rozpustná kademnatá sůl cdsoq nebo Cdclz nebo Cd(C 00 CH 3)2 V takovém množství, které odpovídáoptimální hodnotě 0,04 Cd, vztaženo na hmotnost 420 kg vsazeného zinkového prachu.Nyní se do rozplavovaoí nádrže přidá za stálého míchání 420 kg zinkového prachu. Vzniklá suspenze se odčerpá do redukčního kotle, a do tohoto kotle se načerpá další podíl 1 150 1vody. za míchání 55 otáček za...

Způsob výroby tvarovaných dílů, zejména leteckých modelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250925

Dátum: 14.05.1987

Autori: Chromý Stanislav, Švára Karel

MPK: B32B 31/04, B32B 27/38, B32B 27/04...

Značky: tvarovaných, zejména, leteckých, způsob, výroby, modelů, dílů

Text:

...tvarem žebra l, znázorněného na obr. 2, tvořícího kostrukřídla l. Žehra l, rozdělená tětivou na spodní a horní polovinu, se vyříznou ze dvou dílů překližky 5. zhotoví se jednoduchá kostra, znázorněná na obr. 3, pro spodní díl např. pravé poloviny křídla l, slepená ze spodních polovin žeber g a dřevěných výztužných nosníků Ž, přes kterou se dále tvaruje plech É s určitým přesahem lg. Takto natvarovaný plech Q sei s kostrou položí podle obr. 4...

Kloubové uložení podvozku kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250924

Dátum: 14.05.1987

Autor: Tuček Aleš

MPK: B61F 5/02

Značky: uložení, kloubové, kolejového, vozidla, podvozku

Text:

...je, že osové zatížení šroubovité pružiny se nepřenáší přes pružící elementy, které jsou zatěžovány pouze vlivem natáčení opěrné desky pružiny při působení síly kolmé na osu šroubovité pružiny. Zařízení umožňuje změkčení tuhosti vypružení jak v příčném, tak V podélném směru, přičemž rozsah tohoto změkčení je možno do jisté míry nezávisle pro oba směry měnit, a to v závislosti na druhu použitých pružících elementů, jejich počtu a jejich...

Způsob přípravy odpadního ostřiva ze sléváren železných kovů, pro jeho druhotné využití na výrobu zejména obalového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250923

Dátum: 14.05.1987

Autori: Zámečník Milan, Jedlička Rudolf, Lorenc Stanislav, Stavěníček Vladislav, Burian Alois, Halík Josef, Ornst Jiří, Kolbinger Zdeněk, Šafek Miroslav, Karásek Miloslav, Blechta Jan, Šedivý Svatopluk

MPK: C03C 1/02

Značky: využití, ostřiva, odpadního, výrobu, způsob, železných, zejména, kovů, sléváren, obalového, přípravy, druhotné

Text:

...skládkách a s chemickým čištěním odpadní vody hlavně od křemičitanů sodných.Výše uvedené nevýhody uvedených způsobů regenerací odpadového ostŕiva odstraňuje způsob úpravy odpadového ostřiva ze sléváren železných kovů, pro jeho druhotné využití na výrobu zejména obalového skla, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že odpadové ostřivo pojené vodním sklem a vytvrzené plynným katalyzátorem - oxidem uhličitým C 02, či tekutým...

Závěs pro manipulaci se železobetonovými stavebními dílci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250922

Dátum: 14.05.1987

Autori: Sovadina Josef, Čichoň Viktor, Venclík Alexandr

MPK: E04G 21/14

Značky: dílci, stavebními, závěs, železobetonovými, manipulaci

Text:

...závěsem pro manipulaci se žele zobetonovými stavebními dílci při jejich výrobě podle vynálezu. sestávajícím z nosného stykového tělesa a závěsné tyče, upravených pro vzájomný rozebíratelný spoj, kde styková plocha nosného stykového tělesa je kolmá na podélnou osu závěsné tyče a stykové těleso má tvar kotcuče, válce a podobné a je v tělesu železobetonového stavebního dílce jeho podstata spočíva v tom, že stykové nosné těleso je opatřeno...

Zařízení k zabezpečení stability přesahujícího sklopného dílu na podstavné konstrukci nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250921

Dátum: 14.05.1987

Autori: Miholová Natália, Mihola Vladimír

MPK: A47C 17/48

Značky: dílů, zabezpečení, konstrukcí, nábytku, zařízení, přesahujícího, sklopného, podstavné, stability

Text:

...a je provedeno jednostranné, případně oboustranně s libovolnou kombinací počtu skříněk nebo desek. K otočnému připevnění skříňky nebo desky je použito lihovolných závěsů či jiných zařízení. U skříňky je přesah sklopného dílu zajištěn i při otočení skříňky o 90 ° do polohy II.Zařízení předmětu vynálezu zajišťuje jednoduchým způsobem stabilitu přesahu sklopného dílu před nežádoucím sklopením pod váhou osoby a skříň plní funkci pro ukládání...

Způsob výroby částečně depolymerovaného a současně modifikovaného škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250920

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bella Josef

MPK: C08B 30/12

Značky: výroby, způsob, modifikovaného, částečně, škrobu, současné, depolymerovaného

Text:

...se pohybovat v rozmezĺ 0,5 až 100 kJ.kgl.Při ozařování urychlenými elektrony se reakční směs rovná pomocí vhodného zařízení do stejnosměrné vrstvy na pohyblivý pás, který prochází pod výstupním okénkem urychlovače elektronů. Zde je reakční směs vystavena účinku rozmítaného svazku urychlených elektronü. Po ozáření se vzniklý produkt z pohyblivého pásu odebírá stěrkou nebo jinak do zásobníku pytlovacĺho nebo jiného balicího zařízení, nebo k...

Hydraulické zařízení pro ovládání pracovního nářadí malotraktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250919

Dátum: 14.05.1987

Autori: Albrecht Zbyněk, Nesvadba Lubomír

MPK: F04B 9/14

Značky: pracovního, zařízení, malotraktoru, ovládání, nářadí, hydraulické

Text:

...propojeno.Při uspořádání zařízení podle vynálezu, znázorněném na obr. 6, je příruba E s rámem 2 propojena pomocí spojovacích šroubů 33 tak, že tlačný kanál 35 v rámu g je napojen na odtokové vybrání lg v hydraulickém válci 1 a současně spouštěcí kanál gg V rámu g je napojen napřívodní kanál Ž v hydraulickém válci 1 a druhé odtokové vybrání 121 není v dělicí rovině 1V uspořádání, znázorněném na obr. 7 je víko 23 opatřeno závěsem já se zpětným...