Archív za 1987 rok

Strana 231

Způsob sušení potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242754

Dátum: 15.05.1987

Autori: Juroveák Oddej, Vosolsobi Ján, Harmaniak Ivan, Koddát Emanuel

MPK: F26B 3/00

Značky: způsob, výrobků, sušení, potravinářských

Text:

...v prvním období mohou být nastaveny dostatečně vysoké teploty a prütoky média a dostatečně nízke relativní vlhkosti.Jejich omezení je určeno pouze hledisky, která nesouvisejí bezprostředně s rychlostí průběhu sušení, ale ovlivñují jeho výsledek (mikrobiologická čistota, energetická náročnost apod.). Hranice takto určeného intervalu teploty a rychlosti proudění a dolní hranici rela tivní vlhkosti budeme stručné nazývat dovolenými hodnotami.Ve...

Šicí nit

Načítavanie...

Číslo patentu: 242753

Dátum: 15.05.1987

Autori: Sabadoš Július, Mucha Juraj, Nagy Jozef, Eoll Ák Mikuláš, Záborský Rudolf, Švergo Ján

MPK: D06M 15/643

Značky: šicí

Text:

...min 1. Nit vykazuje i požadovanou minimálni srážlivost a v závislosti na volbě teplot a reakčnich dob i požadovanou optimální tažnost.V následujících přikladech jsou procenta miněna vždy hmotnostně. Jako katalyzátoru se vždy používá 5 až 25 g/1 dibutylcíndilauiátu nebo epoxyaminu.Polyesterová šící nit, vyrobená ze stříěe bavlnářským způsobem, se naaouká na stlačenou dutinku křížovým návinem a zbobtná se v tlakovém barvicím aparátu uvedením...

Způsob výroby skleněné perle, perličky, zejména rokajlové perličky a obdobných výrobků a/nebo polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242752

Dátum: 15.05.1987

Autori: Koneený Václav, Beška Emanuel, Mucha Juraj, Talán Peter, Barabáš Ján

MPK: C03C 19/00

Značky: způsob, polotovarů, zejména, výrobků, perličky, obdobných, rokajlové, perle, skleněné, výroby

Text:

...výhody vznikají například při výrobě rokajlu použije-li se jako výchozího polotovaru pro vstup do lešticí lázně samotné sekanice nebo sekanice upravené tvarově šitlováním,rumplováním a podobné. Tím se totiž dále snižuje pracnost výroby, odstraňuje se další operace kulacení, získá se nový tvar perličky, snižuje se energetická náročnost výroby atd.Způsobu podle vynálezu lze dále využít i pro úpravu velikosti nestandardních výrobků na...

Polyamidová siťka k implantaci do lidského těla a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242751

Dátum: 15.05.1987

Autori: Žiaeek Ján, Orságová Eva, Beouška Vladimír, Markuš Štefan, Muráo Miroslav, Ihring Juraj

MPK: A61L 15/04

Značky: implantaci, siťka, lidského, polyamidová, způsob, výroby, těla, její

Text:

...model druhé skupiny je identický s modelem prvním, ale na rozdíl od tohoto se provádí na infikovaném prostředí.U psů třetí skupiny byl zašit jenom parietálni peritoneum, aniž by byly spojovány okraje defektu. Explantoplsst byl dán do dvou vrstev - vnitřní bezprostředně nad peritoneumem, přičemž jeho okraje byly implantovány nejméně 2,5 až 3 cm pod okraje defektu a vnější o rozmě rech odpovídajících vnitřnímu rozměru nad...

Konfekční buben pro výrobu radiálních pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 242750

Dátum: 15.05.1987

Autori: Konrád Viliam, Štrba Ján, Svorad 1ubom3r

MPK: B29D 30/24

Značky: buben, výrobu, konfekční, radiálních, pneumatik

Text:

...upevňovací prvky tří, případně čtyř membránr Vnitřní prostory nosných täles Jsou na vnějäích koncíoh vymezeny komoremi a slouží k umístění zařízení pro ovládání zdvihátok.Toto je vytvořena tělesem válce usazeném ve vnitřním průměru komor a na vnějěím průměru dutého hřídele. Píst, k němuž je připojen kužel s vidlicemí, najiždí pod kladky na čepech zdvihátek. jejich vnější konce nesou patkové segmenty opatřené korýtky.Upevňovací prvky membrán...

Zapojení vysílače číslicové informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 242749

Dátum: 15.05.1987

Autor: Varga Alexander

MPK: G06F 13/00

Značky: číslicové, vysílače, informace, zapojení

Text:

...echematicky na připojeném výkrese.Mezi svorkou g kladnáhohmapájecího napätí a výstupní kladnou svorkou 3, zapojení je zapojen spínaný zdroj Q), konstantního proudu. Spínaný zdroj Q konstantního proudu obsahuje první tranzistor E 1 typu pnp, druhý tranzistor Ľ typu pnp a bázový odpor Ľ, kde ke svorce g kladného napájecího napětí je připojen emitor prvního tranzistoru 1 L a přes bázový odpor Ľ báze prvního tranzistoru 1 L.Baza prvního...

Spoj čepu s nábojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242748

Dátum: 15.05.1987

Autori: Almássy Stanislav, Slažik Dušan

MPK: F16B 21/00

Značky: nábojem, čepu

Text:

...i. vyse uvedená nevýhody popssxzých provedení odstraňuje spoj čepu s núbojem podle vyná~ lesu, jehož podstate spočivá v tom, že v dělící sptiře mezi vnitřní válcovou plochou vnějšího prstence s vnější válcovou plochou vnitřním prstence jsou kuželové otvory. vnější s vnitřní prstence jsou slespoň v jednom místě, ns svém obvodu v sxiálním smeru delené.Výhodou tohoto spojení je snadné montáž a demontáž spoje, jednoduchost provedení a poměrně...

Vytřásací rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 242747

Dátum: 15.05.1987

Autor: Panis Peter

MPK: B22D 29/02

Značky: vytřásací, rošt

Text:

...i vyjímání. Doba oprav výmenou roštnic se podstatne zrychlí.Príklad konkrétního provedení vynálezu je eohematicky znázornšn na pŕipojonćm výkrese, kde obr. 1 představuje vytřáaací rošt v oeovám řezu a obr. 2 je detail upevnění roštnice v roštově vanš.Podle vyrzálçvznx je vytřásaoí rošt L tvořen roátovou vaonu g s nosrtým rámem 3, přičemž roštová vana 2 je pro lepší zachycení padajících odlitků, určených k čištění, tvořeno horní částí A se...

Uložení rozpínacích čelistí pracovního trnu v zařízení na rozpínání obrobků, zejména potrubních dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242746

Dátum: 15.05.1987

Autori: Balla Ján, Bezák František

MPK: B21D 41/02

Značky: dílů, pracovního, čelistí, rozpínacích, uložení, rozpínání, obrobků, zařízení, potrubních, zejména

Text:

...na plochy rozpínacího klínu.Jinou výhodou je samočinné vracsní rozpínacích čelistí do výchozí polohy účinkom vlastní hmotnosti a dále snadné možnost vytvoření univerzálního zařízení pro rozpínání například lcroužků v ěirokám rozsahu jejich průměrü.Príklad provedení vynálozu je schematicky znázorněn na výkrese, kde na obr. l je zařízení na rozpínání obrobků v částečněm nérysném řezu a na obr. 2 je část půdorysu.Rozpínsoí zařízení sestává...

Minerální kompozice na bázi hydrosolu kysličníku křemičitého, alkanolaminů a hydroxidů a/nebo hydratovaných kysličníků hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242745

Dátum: 15.05.1987

Autor: Žlnka 1uboš

MPK: C04B 28/06, C09D 1/00

Značky: hliníku, hydroxidů, křemičitého, alkanolaminů, minerální, kysličníku, bázi, kompozice, hydrosolu, hydrátovaných

Text:

...reguluje vodorozpustnými slkanolamíny. Minerální kompozice obsahuje dále kysličníky, kxydroxidy nebo hydratované kysličníky hliníku. které vytváředí při dehydratsční kondenusci chemická vszby (-Al-0-Si-), odolávsçjící účinkům vlhkosti a vody.Minsrální kompozíce může dále obsahovat. pigmenty, pomocné plniva pro úpravu reolo- v gickýoh vlastností, případně tenzidy pro zamezení sedimentace.Minerální kompozioe podle vmálezu má dobré adhezní...

Zařízení na odběr vzorků vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242744

Dátum: 15.05.1987

Autori: Chorvát Pavol, Gajdoš Anton

MPK: G01N 1/22

Značky: vzorků, vzdušiny, odber, zařízení

Text:

...na odběr vzorku vzduäirxy jsou mezi sebou propojeny teflonovou trubkouelektricky otipěnou, utěsnänou do připojovacích nátrubků e vloženou do gumové spiralní hadice.Výhodou předmětu vynálezu je možnost provadět odběr- vzorků za definovaných termodynomiokých podmínek, dále v odstranění nežddoucích strát. vzorku a zachování reprezentatívnosti,odnranâní kontauinace vzorku materiálem hadice a poslěze pak možnost provádět odběry vzorka i za...

Zařízení pro rekuperaci tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242743

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kusý Karol, Bublavý Jozef

MPK: F28F 27/00

Značky: tepla, zařízení, rekuperací

Text:

...ve vyrovndvací nádrži 3 odpadní látky, pomocí čidla 3 eníná teplotu ve -Iyrovnávací nádrži à ohřivané látky a pomocí čidle L 9, teplotu ne výstupu ohřívané látky z výměníku L tepla.Do vyrovnávací nádrže 3 odpadní látlq přítáká odpadní látka potrubím u., opatŕeným uzavírací ermaturou ü a odtéká přepedovýn potrubím u. Odkelování nádrže j se provádí odkalovacím potrubím 13 opatřeným uzavírací armeturou u.Vyrovnávací nádoba g ohřívaná látky je...

Přístroj na utahování drátěných smyček při osteosyntéze

Načítavanie...

Číslo patentu: 242742

Dátum: 15.05.1987

Autori: Varga Miroslav, Lackovie František, Griesbach Marian

MPK: A61F 2/46

Značky: utahování, drátěných, smyček, osteosyntéze, prístroj

Text:

...smyček podle vynález je naznačsn na obrázku.Tělesa L přístroje je zekondeno hlavicí ,LL se dvěma podćlnymi otvory 13 u. Ve vyhrání u je euvně uložen spínač g nerezováho drátu 3. Válcová část upínače 3 je opatřena prevým závitem g a je naěroubováne v matici 1, (která je otočné uložena v podćlné ose tělese L. Zadní část matice A je vytvořena jako ruční kolečko LL. Upínač 3 je opatřen šroubem pro zajištění nerezováho drátu j. xS přístroje se...

Zapojení fázového závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242741

Dátum: 15.05.1987

Autori: Griesbach Marian, Svineak Ilja, Zumr Jioí, Varga Miroslav

MPK: G08C 19/12

Značky: závěsu, zapojení, fázového

Text:

...závěsu podle vynálezu apočívá v tom, že vhodnou regulací fázového posuvu výstupního signálu neřízeného oscilátoru, uskutečňovanou v řízenćm poaouvači fáze, se dosahuje presný rrekvenční a rázový soulad signálu na výstupu ŕízenáho posouvače fáze s referenčním signálom.Řídicí signály, které určují velikost Ve rčesovou závislost fázového posuvu renlimovanćho řízeným posouvačem fáze jsou dle -zadanćho algoritmu vytvářeny ve vyhodnocovací...

Zapojení systému jednotné časové a frekvenční informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 242740

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mikulec Jozef, Ilavský Ján, Hronec Milan, Kopernický Ivan

MPK: G08C 19/12

Značky: informace, systému, časově, frekvenční, zapojení, jednotné

Text:

...koordinaci funkce regulačních soustav řízených počítači, ale i pro méně náročná řízení podružtwch časových indikátord, synchronních motorku zapisovačů spod.Navíc, při použitivřízených sekundárních generátor-ü časové informace, umožní systém jednotné časová a frekvenční informace dle vynálozu reprodukovat o požadovnaou přesností časové stupnice na velkém území v dosahu signálu řídící stanice.Príklad zapojení systému jednotné časová a...

Dvojitý propustný měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 242739

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kaszonyi Alexander, Host Miroslav

MPK: G05F 1/10

Značky: měnič, propustný, dvojitý

Text:

...regulovených zdrojů na polovinu.Princip vyndlezu je popsán pomocí výkreeu, kde je uveden příkled řešení eekundúrní části dvojitého propustnáho meniče podle vynálezu, v něm začátek sekundárního vinutí prvního transformátoru je spojen s ketodou druhé oddělovací diody 2, a koncom eekundárního vinutí druhého traneformdtoru g e e anodou první usměrňovacídiody 1.Její katoda je spojene s ketodou druhé ueměrňovaoí diody i, e katodou relcuperační...

Zavěšení pojezdových kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 242738

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ambrož František, Kolesár Ján, Berežný Viktor

MPK: B62D 61/00

Značky: zavěšení, pojezdových

Text:

...kde obr. 1 znázorňuje čelní pohled na zsvěěení pojezdových kol a obr. 2 znázorňuje sxionometrický pohled na vozidlo se zsvěšením pojezdových kol podle vynálezu.Pojezdová kola 3, jsou otočně uložena v nábojí i kolem osy 4. Neboj i je otočné ulozen ve společné nápravě a. Společné náprava 2, je ulozene k rámu Q kolem výkyvné osy 1 která je ulozene výše než vrchol obrysu pojezdového kole 3.Osa á uložení náboje 2 svírá s osou i pojezdového...

Difúzní protivibrační přepážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242737

Dátum: 15.05.1987

Autor: Lelko Jozef

MPK: F28F 9/00

Značky: difuzní, protivibrační, přepážka

Text:

...použití v případě žebrovanych trubek.Výše uvedene nedostatky odstraňuje dífuzní protivíbreční přepázka podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že tvarované pásky jsou vloženy nejméně mezi dvěma řademi trubek nad sebou s mezerou mezi sebou.Difúzní protivibrační přepňžka způsobuje pouze částečnou reflexi stojatýoh vln a difuzi Jejich energie. V důsledku toho dochází k lepěímu potlačení stojatých vln oproti případu rovných...

Zařízení na čištění a vysoušení vnitřních stěn dutých těles, zejména výparníků chladicích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242736

Dátum: 15.05.1987

Autor: Fereneík Ján

MPK: F25B 43/04

Značky: čištění, dutých, zejména, chladicích, stěn, těles, vnitřních, zařízení, vysoušení, výparníku

Text:

...zpětného vodou ohlazenáho chladiče Z 1 připojeného na výstup z kapalinou ohlasenóhoPřepadové potrubí použité proplnchovací kapaliny z nádrže LQ je napojeno na odlučovač 22 vody a odtud do plovákové komory 25 destilátoru.Přívod eušicího vzduchu je ovládán kohouty Q a 2, a dvoucestnýn kohouťem a. Podle polohy ovládacíąpáky kohoutu z je suěicí vzduch přiváděn do levé větve kohoutu 3 bud přímo,nebo přes protiproudy výměník Zz vzduchom...

Zařízení pro odtávání vinutého vymražovacího výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242735

Dátum: 15.05.1987

Autori: Janek Bartolomej, Popeák Marián, Kusý Karol

MPK: F28F 17/00, F28D 7/02

Značky: odtávání, tepla, zařízení, vymražovacího, výměníku, vinutého

Text:

...vinutého výměníku tepla, kde je umístěno vypoultěoí hrdlo, nebot při tomto řešení nejsou trubkovnice, do kterých jsou upevněny trubky chladícího média ve dne aparátu, kde se shromažňuje kapalina, ktera skondenzuje a nevymrzne na teplosměnně plese aparátu.V tomto prostoru je při vymražování teplote odpovídající vstupní teplotě výmrežovanáho media, ktoré je vyšší než teplota tuhnutí vymraäovanć látky» Tímto způsobem so zkrití doba...

Zařízení ke zjišťování hustoty tepelného toku žáruvzdornými stěnami tavicích pecí, zejména sklářských

Načítavanie...

Číslo patentu: 242734

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ragas Adrian, Rekoš Jozef

MPK: C03B 5/42

Značky: hustoty, zařízení, zjišťování, stenami, pecí, žáruvzdornými, zejména, sklářských, tepelného, tavicích

Text:

...desky g dostatočne tenkć. NTato iiruvzdorna vlikns, odolná proti teplotám od 500 do 1200 °c jsou pojem bud chemicky, napŕ. tmelen na bázi koloidního oxidu kŕemičitáho, kyseliny fosforečnó, nebo sklokeruiky, neho jen mechanicky Mágane.V této uprava Itdnh 3 zo suovinw na bázi S 102 - M 203 malý tepelný odpor, který je mensi ne 1/200 vlastní stěny, takže celkový teplotní tok stenou pece se téměř nenaruší.Doska z je protkáne ternočldnkovými...

Zapojení dráhového kontaktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242733

Dátum: 15.05.1987

Autori: Chlebec Ladislav, Šabík Ján, Duhar Jozef

MPK: G05D 3/12

Značky: kontaktů, zapojení, dráhového

Text:

...elektrolytický kondenzátor ,L 2 na bázi spínacího tranzistoru n, a současněpřes stejný vstupní odpor jj a blokovecí diodu 11 na výstup 121 napětovóho komparátoru u»Paralelně k bázi a emitoru spínacího tranzistoru LL je zapojen odpor L 5 báze-elitaa ochranná dioda 20, která je svojí katodou pripojene na bázi spínacího trenzistoru LL 4 a anodou spolu s emitorem spínacího tranzístoru al na nulový potenciál napájení, tedy nemní svorku.Kolektor...

Zařízení pro snadnou manipulaci s cívkami na materiálových vložkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242732

Dátum: 15.05.1987

Autor: Endel Adrián

MPK: D06B 5/16

Značky: materiálových, zařízení, snadnou, cívkami, vložkách, manipulaci

Text:

...na výkrese, kde na obr. I je nakrealena základní poloha materiálová vložky a na obr. 2 je pracovní poloha a uvolněnou horní řadou cívek.Materiálové vložka, sestávající z vloäková komory á a noarwch trnů 1, je uložena na noanám stole 1, který je připojen na loydraulický pohon Q. Na vloäková komore á, opatŕené noonými trhy 3 je volně uloäeno posuvné dno 2 s otvory, jejichž průměr je větší než průměr nosných trnd 3, a menší než průměr sloupdd...

Zamykatelná klávesa zavíracích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242731

Dátum: 15.05.1987

Autori: Cabarka Miroslav, Drahovský Jozef

MPK: H05K 5/03

Značky: zavíracích, klávesa, zařízení, zamykatelná

Text:

...provedení jsou znázorněna na přiložerłých výkresoch, kde obr. 1.a 2 znázorňuje nárya e bokoryssjednoho provedení a obr. 3 a 4 nárya a bokorys druhého provedení.Jak je zřejmá z obrázků, má zařízení klávesu L s otvor-em Z pre nástroj (ěroubovák) pevné spojenou s opěrným remánkem klávesy 3 a otočnou kole oey A tak, že při zamknuté poleze je opěrné reménko klávesy vmáčlmuté do gumového dorazu i a pružná planžeta §,upevnené na pevná části dveří...

Uspořádání vnitřku rozváděcí vzduchová skříně trubkového rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242730

Dátum: 15.05.1987

Autor: Drahovský Jozef

MPK: F27B 3/26, F27D 17/00

Značky: skříně, rekuperátoru, vnitřku, uspořádání, rozváděcí, vzduchová, trubkového

Text:

...tak, aby zvýěený-průtočný podíl vzduchu připsdl ns čelní, nejexponovanějäí řadu trubek.Škrtící clony vlak vždy předetevují nežádoucí zvýšení tlakových ztrát a způsobují snížení účinnosti x-ekuperátoru nebo zvýšení požadavku tlekováho zdroje vzduchu.Uvedené nedostatky odstraňuje z velká části uspořádání vnitřku rozváděcí vzduchové skříně e podstatou uspořádání je podle vynález to, že na dnu rozváděcí vzduchové skříně jsou mezi...

Koncové ložisko ramena sázecího a vytahovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242729

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kitta Alojz

MPK: F27D 3/06

Značky: koncové, vytahovacího, stroje, sázecího, ramena, ložisko

Text:

...stroje do karuselové pece je plné vystaveno agresivnímu pecnímu prostředí.Opotřebeni ložiska je proto značné a vyäaduje časté výměny. Spojovací lrouby loziskového těless však bývaji následkem tepelné expozice tak zkorodovmy, že musí být prscně odsekány. Vzhledem k tomu, že funkční plochy ložiska jsou rovněž znehodnoceny, vede často výměna ložiska prskzicky k destrukci celého ložiskového těleso.Uvedenápnedoetstky odstraňuje a velké miry...

Těsnící potrubní šroubový spoj pro přípojky hydraulických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242728

Dátum: 15.05.1987

Autor: Brostak Miroslav

MPK: F16L 19/00

Značky: těsnicí, prípojky, systému, hydraulických, potrubní, šroubový

Text:

...potruhní äroubový spoj pro přípojlw hydrsuliqHon systémů, kdo těsnícího účinku se dosahuje axiálním vložením těsnícího O - krouäku do otáčky vytvorená v některá z těenäných s spojovsných součástí s podstata vynálezu spočívá v tom, že dno otvoru hydraulickáho kanálu strojní součástí je uloženo váloovým osasením, na něž dossdd přodní čelo pretencovč pñíruby těsnícilho nátrubku a na zadní čelo prstoncová příruby dosedá rovinnó čelo...

Těsnící potrubní šroubový spoj pro spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242727

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pozdina Zdenik

MPK: F16L 19/00

Značky: spojky, potrubní, šroubový, těsnicí

Text:

...značnou čistotu pri menipulaci, protože i nepatrná nečistoty vzniklé mezi kulslové tšsnící plochy mají pri vysokých tlacích za následok vznik netěsností a únik kepalneho média, zavzdusňovlní hydraulická soustsvy a podobne.Opakovaným rozpojováním a epojováním těchto typů prípojok a spojek vznikají na tesnicích funkčních plochách záděry a ozlaky, která také sniäují těsnost spoje.Výše uvedené nedostatky odstraňuje těsnící potrubní šroubovy...

Zařízení pro pohon polohovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242726

Dátum: 15.05.1987

Autor: Búrka Ján

MPK: H02P 5/34

Značky: zařízení, polohovadla, pohon

Text:

...zařízení.Na pripojených výkresoch jsou uvedeny příklady konkrátního provedení zařízení podle vynálezu. Obr. 1 znázorňuje jednoduělí variantu zařízení, kde asynchronní motor je hřídelí přímo spojen se západkovým-mechsnismem. Obr. 2 znázorňuje variantu, kde ssynohronní motor je navíc mechanicky spojen se snímačom polohy.Zařízení se v podstatě skládá z esynchronního motoru ,L běžné konstrukce vinutého do hvězdy. Střed vinutí je spojen...

Rotor zejména vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242725

Dátum: 15.05.1987

Autori: Nosá1 Jozef, Slaneak Ján

MPK: H02K 9/16

Značky: rotor, vysokootáčkového, točivého, stroje, elektrického, zejména

Text:

...obvodový plíätěm 5,.Vnitřní průměr kotouče i je menší než průměr vnitřní roztečne kruänice lopatek 2,. Lopatkové kanály 4 jsou u vnějěího obvodu napojeny na vstup 1 chladicích kanłld 3,. uspořádaných v rotoru 1 ve amáru jeho osy rotace, která jsou výstupom m napojony na rldiňlně uspořádaná propojovací kanály ą. jejichž vyústění LL je provedeno do komory 33 tvaru prstence.Vyústění LL má od osy rotace menší radiální vzdálenost než výstuphlá...

Způsob nízkoteplotního dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242724

Dátum: 15.05.1987

Autori: Novák Ivan, Macko Tibor, Zvirák Ján

MPK: F25J 3/04

Značky: dělení, způsob, vzduchu, nízkoteplotního

Text:

.... Protiproudym ochlazováním s produkty dělení je obohecený vzduch ochlazován v regenerátorech 1, Q blízko mezi sytosti a pak je veden potrubím ,LL do raktitikačních kolon m, L.V nichlse dvojnásobnou rektifikací získává kyslík. Kyslík se shromažduje v hlavním kondensátoru LL. Jako produkt dělení je vyváděn potrubím ,L 2 z kondensátoru do regenerátord 1, 5, kde se v trubkové veetavbě kyslík ohřívá na teplotu blízkou teplotě vstupu jícího...

Zařízení pro odběr tepla z elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 242723

Dátum: 15.05.1987

Autor: Buszewski Boguslav

MPK: F28D 7/00

Značky: odber, tepla, zařízení, elektráren

Text:

...n, u, n, jj, postupně nerůstají s růatem tlakových rozdílů v nevezujících na sebe parních odběrech. Jmenovitý tlak páry ve špičkove~ vcín ohŕíváku u, činí kolem 0,5 MPa e z dispozičních důvodů nelze již tento ohřívák umístitv príslušná výškové rozdílu pod ohřívákem u.Proto je zde použito podávacích čerpadel 1. Ze lpičkovecího ohříviku i se pŕeěerplvl čerpadlem Lg príslušná část ohřáté vody do odplyňoväku 2, e z napljecí nádrže Q postupuje V...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého a amonné soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 242722

Dátum: 15.05.1987

Autori: Berek Dušan, Bystrický 1ubor

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, výroby, hydrogenfosforečnanu, amonné, bezvodého, způsob, dihydrátu

Text:

...do dosud vlhkého produktu, případně při oventuilni úpravě velikosti částic mletím.Způsob výroby podle vynúlazu je dále blíäe popsdn na konkrétním pŕikladu provedení. P ř í k l a d 115 roztok chloridu vápenetěho obsahující 3 i hmotnosti chloridu hořečnatěho byl ve vaádkovám níchaném roaktoru smichán a ekvivalontním množstvím kyseliny trihydrogenfosforečné o koncentraci 85 i hmotnosti.Neutralizaci plynným amoniakem na pH 7 byl vysrážen...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242721

Dátum: 15.05.1987

Autori: Rešetka Milan, Stoešinová Dagmar

MPK: C01B 25/32

Značky: výroby, hydrogenfosforečnanu, způsob, bezvodého, dihydrátu, vápenatého

Text:

...vápenstý a to jednorázově nebo postupně, případě je možno provést současně i ředění.Vznikla sražeains se oddélí, promyje, vysuši a případně alespoň demrdratuje tepelným zpracovúním na poładovsný produkt. Zbylý roztok soli silná kyseliny a slabé zásady se může použít jako recykl.Přídavné látky je výhodné dávkovat do výchozích složek, nebo přímo do srážecího zařízení, do dosud vlhkého produktu, případně při eventualní úpravě velikosti častíc...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242720

Dátum: 15.05.1987

Autori: Halmo František, Kúš 1udovít

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforečnanu, způsob, dihydrátu, vápenatého, bezvodého, výroby

Text:

...výroby podle vynálemu je dále blíže popsán na konkrětním případu provedení.Směs dihydrútu a bezvodnáho hydrogenfosforečnanu vápenatého 10 roztok chloridu vápenatého obsahující 3 hmotnosti chloridu hořečnntáho byl vevsádkovém míchaném reektoru sníchán se stechíometríckýą množstvim vodná suspenze Jemné rozemletého hydogenfosforočnanu amonného, čímž došlo k vysrážení hydrogenfoafoŕečnanu vápenatého.Teplota byla udržována na hodnotě 65 OC...

Rychlouzavírací armatura v kombinaci s rychlootevírací armaturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242719

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kováe Jozef

MPK: F16K 11/074

Značky: armaturou, rychlootevírací, kombinací, rychlouzavírací, armatura

Text:

...g o stejné rozteči, jak je tnilorněno na obr. 2. ktoré Jsou spojený s výstupním průřezem i výstupní skříně z a dalších łost výfukových segsentd Q o stejne rozteči spojených s nrostorem sběrače 1.Na čelní stěnu 1 se vstupy do šesti pracovních segmentu g a do šesti výfukových segmentů á dosedá segmentová hvězidce E, se šesti průtočrwmi segmenty S, o stejné rozteči uložená otočné na dutám čepu m upsvněnám v neboji ,LL výstupní skříně 2, a na...

Zařízení na oddělování tyčí zejména prutů betonářské výztuže, ze svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242718

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kalaš Václav, Varga Alexander, Almássy Stanislav

MPK: B21K 27/00

Značky: betonářské, prutů, zařízení, svazků, tyčí, oddělování, zejména, výztuže

Text:

...závčsu 4 pro nasledovné měření délky tyče ,L. Na druhí stran vychystivseího vosíku LL,po pravé ruce obsluhy, je uníetěna ruční brzda, jejím ukolem je rixovst vychystdvadí vozík j v poloze odběru tyče ,L do uchopovacího zdvěsu 4.V horní části vychyetěvacího vozíka ,LL je kolno ke směru jeho pojezdu uloiena otočně a zároveň v podélně ose posuvná hřídel ovládací páky u, se kterou je spojene sveddtko ,L 1 ve tvaru vačląv.Za vedátkem ,L 1 je...

Zapojení dvojčinného tranzistorového měniče s cizím buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 242717

Dátum: 15.05.1987

Autor: Varga Alexander

MPK: H02M 1/00

Značky: dvojčinného, tranzistorového, zapojení, měniče, buzením, cizím

Text:

...L, a.Činnost obvodu podle vynálezu je následující ve výchozím stavu na budicím primárnín vimłtí I transformátoru I je takový signál, že na konci symetrickáho eekundárníh vinutí2 m je signál kladný, tedy pŕee první odpor 5, teče budíeí proud do otevŕenáho prvního traneíatoru 1. Jeho kolektoton teče proud z prvního vínutí ą 1 a na třetím vínutí ,gs.se índukuje blokovaeí napětí kladná.Na štvrtom vínutí I vzniká blokovaeí napětí záporná....

Obvod pro vyhodnocování bezporuchového stavu elektrického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242716

Dátum: 15.05.1987

Autori: Varga Alexander, Almássy Stanislav

MPK: H02P 7/06

Značky: pohonů, obvod, vyhodnocování, elektrického, stavu, bezporuchového

Text:

...a vstup 321 můstku a pro měřenínapomáha napájecího napětí je připojen k výstupu g zdroje záporného napájecího napětí a jeho výstup 322, je připojen ke vstupu 341 čtvrtého komperátoru u, jehož výstup na je spojen s druhým vstupom 32 g obvodu 32 logického součínu.Obvod pro vyhodnocování bezporuchového stavu elektrického pohonu s polovodičovým měničem podle vynálezu pracuje nasledovné.Signál o připravenosti pohonu příjímat a vykonavat řídící...

Otáčkový regulátor polovodičového pohonu stejnosměrným elektromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242715

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mikulec Jozef, Almássy Stanislav, Kopernický Ivan

MPK: H02P 7/06

Značky: pohonů, otáčkový, regulátor, elektromotorem, polovodičového, stejnosměrným

Text:

...je spojen s prvním výstupom g nelineárního funkčního meniče 52.Třetí vstup a pro řízení dolní meze omezení výstupního napětí obvodu 39, pro omezení výstupního napětí je epojen s druhým vstupom 5,1 nelineárního funkčního meniče m, jehož vstup LL je spojen s drulmým vstupom ,LZ operačního zesilovače u.Třetí vstup L 1 operačního zesilovače ,m je spojen s výstupom Ľ obvodu Q řízení zesílení, jehož řídící vstup 1, je spojen s výstupem g obvodu...