Archív za 1987 rok

Strana 226

Zařízení pro přestavitelné uložení trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243606

Dátum: 15.05.1987

Autor: Klimeš Stanislav

MPK: D03D 47/28

Značky: přestavitelné, uložení, zařízení, trysky

Text:

...pro prestavitelné uložení trysky, obr. 4 schematický nákres zarízení s použitím odtlačovacího šroubu.Tryska lg je válcovou částí lg otočně uložena v koncové části g držáku l a utěsněna těsněním 3. Do tangenciálních zářezů lg ve válcové části gg trysky lg zasahují dva seřizovací šrouby 5. Do koncové části g držáku l ústí i přívodní potrubí § prohozního média o poloměru R, utěsněné těsněním § v koncové části 3. Mezi koncovou částí g...

Tlaková komora hydraulického vakového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243605

Dátum: 15.05.1987

Autori: Vašíeek Vladimír, Kuda Vladimír

MPK: B30B 5/02

Značky: tlaková, hydraulického, komora, vakového

Text:

...deskou, ze stran bočnicemi a že kotevní šrouby jsou uloženy v silnostěnných trubkách.Příklad provedení tlakové komory z pŕedpjatého betonu podle vynálezu je zobrazen na připojených výkresech, kde na obr. 1 je osový řez komorou a na obr. 2 je přičný řez komorou. Tlakové komora se skládá ze šesti železobetonových kruhových dílů l, které mají uvnitř přibližně obdélníkový tvar. Kruhové díly l jsou připraveny z prostého betonu o vysoké pevnosti a...

Zařízení k odstraňování zbytkových mechanických částic z proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243604

Dátum: 15.05.1987

Autori: Houžvic Vladimír, Henzl Jindoich

MPK: C07C 5/18, B01D 47/06

Značky: zbytkových, mechanických, plynů, odstraňování, zařízení, částic, proudu

Text:

...plynu do atmosféry a je dále napojen svodem do usazovací jímky. Do prívodu cirkulační kapaliny je mezi usazovací jímkou a tlakovou komorou proudového směšovače zařazeno cirkulační čerpadlo.Praktické provedení zařízení podle vynálezu v aplikaci pro odstraňovaní zbytkových krystalků produktu z proudu reakčních plynů, vznikajících při výrobě antrachinonu fluidní katalytickou oxidací antracenu, znázorňuje připojený výkres. zařízení podle vynálezu...

Najížděcí a zvedací poháněná válečková trať

Načítavanie...

Číslo patentu: 243603

Dátum: 15.05.1987

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B65G 47/54

Značky: válečková, trať, najížděcí, zvedací, poháněná

Text:

...a spouštění plošiny l včetně najížděcí poháněné tratě g provádí hydraulický válec § pomocí elektromotorického hydraulického agreqátu Q a elektrorozvaděče 1. V nejnižší poloze musí být horní rovina nosných válečků a obou rovinných drah v rovině podlahy, a proto je konstrukce celého zařízení zapuštěna do vybetonované jámy v podlaze. Pro nezhytnost oboustranného bočního přístupu (montáž a údržba) je z obou stran zařízení jáma rozšířena...

Rám pro sušení catgutu a jiných vláken nebo podélných tvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243602

Dátum: 15.05.1987

Autor: Roháeek Jan

MPK: A61L 1/00

Značky: vláken, sušení, tvaru, catgutu, podélných, jiných

Text:

...řez rámom Ä, opatřeným na protilehlých postranicích vnějšími navěšovacími lištami l a vnitřními navěšovacími lištami g, znázorněnými v jejích příčném řezu, vnější navěšovncí lišty l jsou vyšší než vnitřní navěšovací lišty g a vlákna A lišící se dálkově jsou nad sebou zachycena v navěšovacích lištách za uzlíky §.Jelikož délkové rozměry rámu g i vláken A nelze v daném formátu znázornit, je naznačeno prerušení vláken i postrsnice rámu. Na obr....

Způsob přípravy roztoku dusitanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 243601

Dátum: 15.05.1987

Autori: Michaleík Rudolf, Šašek Oldoich

MPK: C01C 1/28, C01B 21/50

Značky: přípravy, dusitanů, způsob, amonného, roztoku

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že při přípravě roztoku dusitanu amonného 0 koncentraci 150 až 300 g/l z nitrozních plynů o koncentraci 9 až 13 S objemových kysličníku dusíku za tlaku 0,05 až 0,3 MPa absorpcí v absorpčním roztoku obsahujícím dusitan amonný, hydrogenuhličitan amonný, dusičnan amónný a uhličitan amonný, se absorpce v místě prvotního styku nitrozních plynů s absorpčním roztokem provádí při teplotě 0 až 20 °C a složení...

Koncentráty organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkoch v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 238450

Dátum: 15.05.1987

Autori: Macho Vendelín, Jambrich Pavol, Jambrich Martin, Polievka Milan, Mačurák Milan, Franko Peter, Zemanová Elena, Mihály František, Samuhel Jozef, Szentiványi Norbert, Benedikty Ján, Marcinčin Antón, Ondrejmiška Koloman

MPK: C09B 67/22, D01F 1/04, C08J 3/22...

Značky: farbenie, pigmentov, polyolefínových, výrobkoch, organických, hmotě, koncentráty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koncentrátov organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkov v hmote. Koncentráty pozostávajú z organických pigmentov, polypropylénového nosiča a dispergátora na báze alkylpolyglykoléterov. Vynález sa dá použiť na farbenie polyetylénových alebo polypropylénových vlákien, fólií, trubiek alebo iných výrobkov v hmote.

Reverzačná stupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238449

Dátum: 15.05.1987

Autor: Málik Ladislav

MPK: F16H 3/64

Značky: reverzačná, převodovka, stupňová

Zhrnutie / Anotácia:

Reverzačná stupňová prevodovka s ôsmimi prevodovými stupňami pre dopredný chod a s ôsmimi prevodovými stupňami pre spätný chod je určená pre mobilné pracovné stroje. Reverzačná stupňová prevodovka pozostáva z reverznej stupňovej prevodovky a základnej rýchlostnej prevodovky, ktorá je vytvorená pomocou dvoch planétových radov, dvoch raditených trecích brzd a dvoch raditeľných trecích spojok. Reverzná stupňová prevodovka je vytvorená pomocou...

Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238448

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kováč Jozef, Macko Robert, Lipka Radislav, Kellner Michal

MPK: C08L 61/10, C09J 3/14

Značky: spôsob, lepidiel, výroby, fenolformaldehydových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel založený na reakcii fenolu a formaldehydu v zriedenom vodnom roztoku, kde ako katalyzátor je použitý hydroxid alkalických kovov, alebo alkalických zemín. Množstvo použitého hydroxidu sa rozdelí na dvakrát, čím sa vytvoria podmienky dobrej zvládnuteľnosti chemickej kondenzačnej reakcie a na záver pomôže disproporcionáciou znížiť obsah nežiadúcich monomérov. Mólový pomer fenolu a formaldehydu sa...

Sériová planétová stupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238447

Dátum: 15.05.1987

Autori: Málik Ladislav, Hegedüš Pavol

MPK: F16H 3/64

Značky: planetová, stupňová, převodovka, sériová

Zhrnutie / Anotácia:

Sériová planétová stupňová prevodovka s ôsmimi prevodovými stupňami pre dopredný chod a štyrmi prevodovými stupňami pre spätný chod pozostáva z piatich planétových radov, piatich raditeľných trecích bŕzd a dvou raditeľných trecích spojok. Prevodovka je určená pre mobilné pracovné stroje.

Spôsob výroby kyseliny benzoovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 238446

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hlinšťák Karol, Kopernický Ivan, Danilla František, Mikula Oldřich, Bučko Miloš, Hronec Milan

MPK: C07C 63/06

Značky: kyseliny, výroby, spôsob, benzoovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby kyseliny benzoovej katalytickou oxidáciou toluénu molekulovým kyslíkom. Podstatou riešenia je, že oxidácia prebieha v prítomnosti monobenzénkarboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), kde R je H, CH3, Cl, NO2. Kyselina benzoová sa používa v rôznych chemických výrobách ako základná surovina, napríklad pre výrobu fenolu, antikoroznych prípravkov, plastických mazív a náterových hmôt.

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238445

Dátum: 15.05.1987

Autori: Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Pašek Josef, Komora Ladislav, Zlacký Alojz

MPK: C07C 47/02

Značky: metanolu, oxidačnou, formaldehydu, dehydrogenáciou, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie energetickej náročnosti odstránením nutnosti používania rektifikácie pri výrobe formalínu s nízkym obsahom metanolu a efektívne riešenie ekologických dôsledkov technológie výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore. Uvedený účel sa dosiahne tým, že k plynom vystupujúcim z absorpčného stupňa procesu sa pridáva kyslík alebo plyn obsahujúci kyslík v množstve 0,02 až 2,0 móly...

Rozoberateľné klzné kĺbové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 238444

Dátum: 15.05.1987

Autor: Ružička Kamil

MPK: F16C 33/58

Značky: rozoberateľné, ložisko, klzné, kĺbové

Zhrnutie / Anotácia:

Rozoberateľné klzné kĺbové ložisko podľa vynálezu patrí do oboru klzných kĺbových ložísk, kde klzná dvojica je tvorená vnútorným oceľovým krúžkom s vonkajšou guľovou stykovou plochou a vonkajším krúžkom s klznou plochou z klzných materiálov s polytetrafluoretylénu plneným olovom, alebo polyacetátu kopolyméru. Na rozdiel od súčasných známych konštrukcií kĺbové ložisko podľa vynálezu má rozoberateľný vonkajší krúžok s klznými polosférickými...

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238443

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Zemanová Eva, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Belko Dušan

MPK: C07D 257/02

Značky: výroby, spôsob, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu nitračným štiepením 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, označovaného kódom DADN, kyselinou dusičnou s obsahom oxidu dusičného, pričom je do reakčného systému pridávaná nitromočovina v množstve 0,5 až 10 % hmot. na hmotnosť východiskového DADN. Postup je použiteľný vo výrobe oktogénu i pri vývoji nových postupov výroby tejto substancie.

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238442

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Belko Dušan, Zemanová Eva, Truchlik Štefan

MPK: C07D 257/02

Značky: spôsob, výroby, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5,7-tetranitro 1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, zvaného oktogén, nitračným štiepením 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, označovaného DADN, kyselinou dusičnou s obsahom oxidu dusičného, pri čom je do reakčného systému pridávaný dikyandiamid v množstve 0,05 až 11 % hmot., počítané na východiskové množstvo DADN. Postup je použiteľný vo výrobe oktogénu, no má význam predovšetkým pre vývoj nových...

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238440

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Belko Dušan, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

MPK: C07D 257/02

Značky: spôsob, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, zvaného oktogén, nitračným štiepením 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, označovaného kódom DADN, kyselinou dusičnou s obsahom oxidu dusičného, pričom je do reakčného systému pridávaný dusičnan močoviny v množstve 0,5 až 10 % hmot. na hmotnosť východiskového DADN. Postup je použiteľný vo výrobe oktogénu ako aj pri vývoji nových postupov výroby tejto...

Spôsob navárania bronzovej vrstvy na oceľové materiály a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238439

Dátum: 15.05.1987

Autori: Plachý Alojz, Kosnáč Ľudovít

MPK: B23K 9/04

Značky: vrstvy, materiály, vykonávanie, zariadenie, tohto, spôsob, navárania, bronzovej, spôsobu, ocelové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob navárania bronzovej vrstvy na oceľové materiály elektrickým oblúkom a zariadenie na vykonanie tohto spôsobu. Podstatou spôsobu podľa vynálezu je, že tavivo do miesta navárania sa privádza ochranným plynom elektrického oblúka. Podstatou zariadenia podľa vynálezu je, že medzi redukčný ventil (2) a navárací horák (6) je zaradený plynový zmiešovač (3) taviva.

Indukčne odporový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 238438

Dátum: 15.05.1987

Autor: Štefkovič Štefan

MPK: G01F 1/56

Značky: indukčne, prietokomer, odporový

Zhrnutie / Anotácia:

Indukčne odporový prietokomer je určený na meranie prietočných množstiev ľubovoľných kvapalín alebo plynov. Prietokomer pozostáva z dvoch transformátorov, ktoré sú vzájomne zviazané dvojicou rovnakých protichodne vinutých vinutí vyhotovených z trubky, materiál ktorej má vysoký teplotný súčiniteľ odporu. Trubkové vinutie je z hľadiska pretekanej látky zapojené v sérii.

Dvojčeľusťové chápadlo s priamočiarym pohybom ramien

Načítavanie...

Číslo patentu: 238437

Dátum: 15.05.1987

Autori: Krč Štefan, Boháčik Ľubomír

MPK: B23Q 7/04

Značky: ramien, chápadlo, dvojčeľusťové, priamočiarym, pohybom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dvojčeľusťového chápadla s priamočiarym pohybom ramien s upevnenými čeľusťami a nastaviteľným rozsahom uchopovania pri zaručení centrického uchopenia. Pre pohon sa používa lineárny motor s tlakovým médiom bez mechanických prevodov. Nosnú časť tvorí nosná skriňa z tenkostenného materiálu. Chápadlo má signalizáciu stavu čeľustí a je určené pre priemyselné roboty najmä pri manipulácii s rovnakými čeľusťami v sérii.

Spôsob prípravy povrchových funkčných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 238436

Dátum: 15.05.1987

Autori: Styk Ján, Adamka Jozef

MPK: C21D 1/09, B22D 27/02

Značky: spôsob, vrstiev, povrchových, přípravy, funkčných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru špeciálnych spôsobov prípravy funkčných vrstiev na výrobkoch z konštrukčných, špeciálnych a nástrojových materiálov, vyrobených z kovov a ich zliatin. Účelom vynálezu je zlepšenie štruktúry vo funkčenej vrstve, a to tak, že nie sú pozorované nehomogenity a štruktúrne zložky majú jemnejšiu morfológiu. Uvedený účel sa dosiahne ohriatím povrchu výrobku intenzívnym energetickým zdrojom na teplotu austenitizácie, pričom...

Spôsob prípravy funkčných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 238435

Dátum: 15.05.1987

Autori: Adamka Jozef, Styk Ján

MPK: B22D 27/02

Značky: přípravy, spôsob, funkčných, vrstiev

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru špeciálnych spôsoboch prípravy funkčných vrstiev na výrobkoch z konštrukčných, špeciálnych a nástrojových materiálov, vyrobených z kovov a ich zliatin. Účelom vynálezu je zlepšenie štruktúry vo funkčnej vrstve a to tak, že nie sú pozorované nehomogenity a štruktúrne zložky majú jemnejšiu morfológiu. Uvedený účel sa dosiahne ohriatím povrchu výrobku intenzívnym energetickým zdrojom na teplotu tavenia materiálu výrobku,...

Ohmický kontakt

Načítavanie...

Číslo patentu: 238434

Dátum: 15.05.1987

Autori: Lányi Štefan, Kaminskij Vladimír Vasiljevič Kandidát Vied

MPK: H01L 23/00

Značky: kontakt, ohmický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrických ohmických kontaktov na polovodičoch na báze sírnika samárnatého. Podstata vynálezu spočíva v tom, že je tvorený vrstvou kobaltu v mieste pripojenia prívodu k polovodičovej vrstve na báze sírnika samárnatého. Využitie vynálezu sa predpokladá pri výrobe snímačov jednoosového alebo všestranného tlaku, zrýchlenia, vibrácií, tenzometrov pre potreby strojárstva, energetiky a pod.

Spôsob prípravy funkčných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 238433

Dátum: 15.05.1987

Autori: Styk Ján, Adamka Jozef

MPK: B22D 27/02, B22D 19/08

Značky: spôsob, vrstiev, přípravy, funkčných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru špeciálnych spôsobov prípravy funkčných vrstiev na výrobkoch z konštrukčných, špeciálnych a nástrojových materiálov, vyrobených z kovov a ich zliatin. Účelom vynálezu je zlepšenie štruktúry vo funkčnej vrstve a to tak, že nie sú pozorované nehomogenity a štruktúrne zložky majú jemnejšiu morfológiu. Uvedený účel sa dosiahne ohriatím povrchu výrobku, pokrytého práškovým materiálom o vysokej tvrdosti, intenzívnym...

Spôsob výroby ľahčených sieťovaných polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238432

Dátum: 15.05.1987

Autori: Turčány Jozef, Ďurian Anton, Jehlár Peter, Podmanický Jozef, Oswald Anton, Gajdoš František

MPK: C08J 9/10, C08J 3/24, C08L 23/26...

Značky: sieťovaných, ľahčených, polyolefínov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby ľahčených sieťovaných polyolefínov s mernou hmotnosťou 40 až 150 kg/m3. Rieši problém získania materiálu vhodného najmä pre obuvnícke aplikácie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že základná zmes sa sieťuje pri teplote 160 až 180 °C, pri tlaku 25 až 30 MPa, po dobu 15 až 45 minút pri súčasnom pozvoľnom rozklade nadúvadla a po ochladení na teplotu 20 až 50 °C expanduje pri teplote 130 až 160 °C, tlaku 0,1 až 25 MPa,...

Spôsob adhezívneho spájania krátkych vlákenných častíc s povrchmi na báze chlórovaných vinylových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238431

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ivan Miroslav, Dimun Milan, Formánek Leopold, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Belko Dušan, Rajniak Igor

MPK: C08L 33/06, D06N 7/04

Značky: spájania, adhezívneho, krátkých, chlorovaných, vlákenných, spôsob, vinylových, částic, povrchmi, polymérov, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob adhezívneho spájania krátkych vlákenných častíc s povrchmi na báze chlórovaných vinylových polymérov, určených najmä pre vákuové tvarovanie, obalový a dekoračný materiál, použitím vrstvy vodnej disperzie, ktorej neprchavá zložka je tvorená polymérom na báze jedného alebo viac akrylových monomérov, obsahujúcich poprípade aj styrén, ktorý vždy obsahuje zapolymerizované jednotky aspoň jedného alkylesteru kyseliny akrylovej...

Materiál vhodný na obklady pri odlievaní, najmä oceľových odliatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238430

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pešek Jiří, Krejčí Jaroslav, Horváth František, Brhel Jaroslav

MPK: C04B 35/10, C04B 35/14

Značky: vhodný, materiál, odlievaní, odliatkov, najmä, obklady, oceľových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby oceľových odliatkov a rieši problém zvýšenia ich povrchovej akosti. Podstata vynálezu spočíva v tom, že materiál je tvorený základnou zložkou pozostávajúcou z 0,5 až 1,5 hmot. % kysličníka železitého, 30 až 59 hmot. % kysličníka kremičitého, 38 až 65 hmot. % kysličníka hlinitého a zvyšok do 100 hmot. % sú stopové prvky. Jej objemová hmotnosť je od 0,43 do 1,1 g/cm3. Povrch základnej zložky je opatrený žiaruvzdornou...

Zariadenie na spracovanie syntetických polymérov so súčasným dávkovaním prímesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 238429

Dátum: 15.05.1987

Autori: Čuba Štefan, Chlebovec Jozef

MPK: D01D 13/00

Značky: dávkováním, súčasným, polymérov, příměsí, syntetických, zariadenie, spracovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spracovanie syntetických polymérov so súčasným dávkovaním prímesi umožňujúce nastavenie pohonných hriadelí dávkovacích čerpadiel do najvýhodnejšej polohy tým, že jedna z pohonných hriadeľov prevodovej skrine je uchytená na povrchu telesa prevodovej skrine a tým ju môžeme prestaviť do žiadanej polohy.

Automatický napínací mechanizmus reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 238428

Dátum: 15.05.1987

Autor: Barboriak Anton

MPK: F16G 13/02

Značky: reťaze, mechanizmus, automatický, napínací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka automatického napínacieho mechanizmu rýchlobežnej puzdrovej reťaze, ktorý je začlenený do reťazového pohonu tak, aby sa napínací mechanizmus pohyboval iba v jednej vetvi reťazového pohonu. Možnosť použitia u všetkých reťazových pohonov, kde reťaz neobieha dookola a kde nie sú žiadúce časté intervaly údržby reťazového pohonu v priebehu životnosti napríklad u priemyselných robotov.

Spôsob spojenia priečnej a pozdĺžnej konštrukcie lodných telies zváraním oblúkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 238427

Dátum: 15.05.1987

Autori: Weiss Pavol, Antal Jozef, Csalava Pavol, Radi Bartolomej

MPK: B23K 9/225

Značky: telies, priečnej, pozdĺžnej, zváraním, konštrukcie, lodných, spojenia, spôsob, oblúkom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spojenia priečne ja pozdĺžnej konštrukcie lodných telies tak, že na plát prvého a druhého dna, na ktorom sú namontované a privarené pozdĺžne výztužné prvky sa namontujú priečne výztužné prvky, v miestach križovania s pozdĺžnymi výztužnými prvkami, opatrené výrezmi a do medzier sa nakoniec namontujú kompenzačné vložky práve takej šírky, aby vzniklo tesné prepojenie pozdĺžnej a priečnej konštrukcie vzájomne zvarenej. Tento spôsob je možné...

Spôsob obmedzenia polymerizácie a rozkladu vstupných surovín a medziproduktov pri výrobe C1 až C4 esterov kyseliny metakrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 238426

Dátum: 15.05.1987

Autori: Letz Štefan, Macho Vendelín, Balák Jiří, Polievka Milan

MPK: C07C 67/22, C07C 69/653

Značky: vstupných, spôsob, rozkladu, metakrylovej, polymerizácie, kyseliny, medziproduktov, esterov, výrobe, obmedzenia, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši obmedzenie polymerizácie a rozkladu vstupných surovín a medziproduktov pri výrobe C1 a C4 esterov kyseliny metakrylovej z acetónkyanhydrínu zmesným anorganicko-organickým inhibičným systémom. Pri tomto spôsobe se v zmiešavacej fáze vstupných surovín pridáva síran meďnatý a aspoň jedna látka zo skupiny pyrokatechín, hydrochinón, p-aminodifenylamín, difenylamín, pričom amínické inhibítory sa používajú buď v čistej forme, alebo ako...

Spôsob regenerácie hliníkových ofsetových tlačových platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 238425

Dátum: 15.05.1987

Autori: Záhumenský Ladislav, Žuffa Milan, Hamar Jozef

MPK: B41N 3/00

Značky: spôsob, regenerácie, ofsetových, platní, hliníkových, tlačových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie spočíva v tom, že sa z tlačovej formy po vytlačení potrebného nákladu dokonale odstráni tlačová farba a po opláchnutí vodou a vysušení sa v roztoku hydroxidu sodného s koncentráciou 15 až 20 hmot. %, pri teplote 10 až 50 °C, odstraňujú tlačové prvky a oxidová vrstva 1 až 20 minút. Potom sa platňa opláchne vodou a v roztoku kyseliny dusičnej s koncentráciou 5 až 25 hmot. %, pri teplote 10 až 50 °C sa neutralizuje a vybieľuje 8...

Vstupné zariadenie grafických systémov, predovšetkým modulárnych upínacích jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238424

Dátum: 15.05.1987

Autori: Švarba Dušan, Sille Jozef, Kurucz Peter, Cabadaj Ján

MPK: G06K 11/00

Značky: jednotiek, vstupné, modulárnych, upínacích, systémov, grafických, predovšetkým, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je vstupné zariadenie grafických systémov, predovšetkým modulárnych jednotiek upínacích systémov s jednoznačnými funkcionálnymi väzbami pre zariadenie spracovávajúce binárne veličiny na grafické, postupnosťou impulzov z kódovaných miest s nim elektricky spojených. Zariadenie obsahuje pracovnú plochu so sieťou kódovaných miest, s ktorou je spojená najmenej jedna predloha, ktorá je opatrená kódovanými oblasťami priradenými ku...

Zriadenie na automatické dávkovanie drobkov do polí baličky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238423

Dátum: 15.05.1987

Autor: Gutten Rudolf

MPK: A22C 21/00

Značky: polí, drobkov, baličky, dávkovanie, automatické, zriadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie na presné dávkovanie drobkov do polí baliacej linky bez použitia manuálnej práce. Zariadenie pozostáva z gravitačného zásobníka, ktorého spádovú stenu tvorí vynášací dopravník s vynášacími platničkami, na ktorých sú upevnené nabodávacie ihly.

Zariadenie pre nakladanie a vykladanie, najmä pre nakladanie vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238422

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jalakša Vladimír

MPK: B65G 67/02

Značky: vykladanie, zariadenie, vozidiel, nakladanie, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zmechanizovanie manipulačných prác pri nakladaní a vykladaní vozidiel. Uvedeného účelu sa dosiahne vysokozdvižným obkročným vozíkom pozostávajúcim zo širokorozchodného podvozku (2) a z podvozku (1), na ktorom je uchytený pevný rám (3) s vedením (5) pre vidlice (4) a s vedením (6) pre širokorozchodný podvozok (2). Vozík s bremenom sa nakladá aj skladá z vozidla (10) pomocou širokorozchodného podvozku (2) pohybujúceho sa po...

Spôsob prípravy katexu s ditiokarbamátovou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238421

Dátum: 15.05.1987

Autori: Polonský Jozef, Hladký Zdeněk, Ríšová Juliana, Garaj Ján, Rattay Vladimír

MPK: B01J 45/00

Značky: spôsob, katexu, skupinou, přípravy, ditiokarbamátovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy katexu s ditiokarbamátovou skupinou. Postupuje sa tak, že anex obsahujúci najmä sekundárne amínové skupiny v aktívnej forme sa nechá 24 hodín vo vodnom roztoku hydrooxidu amónneho alebo hydroxidu alkalického upraveného na hodnotu pH 7,5 až 9 napučať. Po odfiltrovaní sa anex premyje destilovanou vodou a na 1 milimól výmennej kapacity anexu sa pridáva 1 milimól hydroxidu amónneho a 2 minimóly sírouhlíka. Výsledný...

Zariadenie pre zdvih manipulačných čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238420

Dátum: 15.05.1987

Autor: Žarnay Martin

MPK: B66D 1/08

Značky: zdvih, čelustí, manipulačných, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka stavby zariadenia pre manipuláciu s tehliarskymi polotovarmi a výrobkami. Účelom vynálezu je zjednodušiť spôsob synchronizácie rýchlostí zdvihových reťazí a izolovať motor od nežiadúcich síl a momentov, ktoré zapríčiňujú zníženie jeho životnosti. To sa dosiahne takým usporiadaním, že zdvihové reťaze sú ukotvené napínacími skrutkami v nosnej konštrukcii, obopínajú reťazové ťažné kladky napínané priamočiarym motorom, ďalej vedú...

Kapacitný membránový barometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 238419

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01L 7/08

Značky: membránový, kapacitný, barometer

Zhrnutie / Anotácia:

Kapacitný membránový barometer je určený pre meteorologické merania. Podstata barometra spočíva v tom, že na polymérovej membráne, upevnenej v telese, z oboch strán protismerne stlačenej pružinami, ktoré sa opierajú o nastaviteľné pružinové sedlá je upevnený vodivý krúžok, ktorý je vodivo spojený špirálou s kolíkom, vsadeným v izolačnom puzdre a v izolačnom krúžku. Nastaviteľná kondenzátorová doska, zaskrutkovaná v závitovom puzdre je vodivo...

Kalibračný prístroj pre membránové barometre

Načítavanie...

Číslo patentu: 238418

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01L 27/00

Značky: prístroj, kalibračný, membránové, barometre

Zhrnutie / Anotácia:

Kalibračný prístroj je určený pre kalibráciu kapacitných a interferenčných barometrov. Podstata prístroja spočíva v tom, že v membránovom telese je stlačená polymérová membrána predpätou mernou pružinou, uloženou v pružinovom sedle, ktoré sa opiera o nastaviteľný valec mikrometra so stupnicou, upevnenom v stojane na základovej doske a závitový krúžok utesnený tesniacim krúžkom pritláča dištančnú vložku na polymérovú membránu a sedlo telesa,...

Interferenčný membránový barometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 238417

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01L 7/08

Značky: membránový, barometer, interferenčný

Zhrnutie / Anotácia:

Interferenčný membránový barometer je určený pre meteorologické účely. Podstata barometra spočíva v tom, že v telese je vložená polymérová membrána z oboch strán protismerne stlačená dvoma pružinami, umiestnenými v nastaviteľných pružinových sedlách, pričom jedno pružinové sedlo je zaskrutkované v telese a druhé pružinové sedlo v prítlačnom puzdre, zafixovanom závitovým krúžkom, pritom v strede polymérovej membrány je prilepené snímacie...

Spôsob difúzneho zvárania materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238416

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hrivňáková Dáša, Turňa Milan, Karovičová Mária, Turňa Ľubomír

MPK: B23K 20/00

Značky: zvárania, spôsob, materiálov, difúzneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti bezoblúkového a bezplameňového zvárania s využitím rozdielnej teplotnej rozťažnosti materiálov. Účelom vynálezu je v dôsledku rôznych teplotných rozťažností ohrevom vytvoriť na styčných plochách zváraných dielov prítlačnú silu a zároveň ohrevom až na difúznu teplotu zabezpečiť difúzny spoj. Zvárané diely sa pritom neprehrievajú, čím nedochádza ich nežiadúcim deformáciám. Vložením tuhého rámu so zváranými dielmi do...