Archív za 1987 rok

Strana 221

Zařízení pro broušení a měření vnějšího povrchu kolen velkých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240004

Dátum: 01.06.1987

Autori: Velké Mezioíeí, Matoušek Karel

MPK: B24B 27/04

Značky: průměru, vnějšího, povrchu, broušení, zařízení, veľkých, kolen, měření

Text:

...jeho tvarą a tím se značně zkracuje doba pro jeho zhotovení. Další výhodou je to, že se dosahuje několikanásobně vyššího výkonu oproti ručnímu broušení a vyšší kvality broušených ploch,a rovněž i to, že obsluha zařízení je umístěna mimoNa přiložených výkresoch je schematicky znázorněno příkledné provedení zařízení podle vynálezu, kde obr. 1 je jeho nárys, obr. 2 je částečný pohled na toto zařízení, opatřené porovnávacím měřícím prvkem a...

Zařízení k přivádění technologického vzduchu do větracích zařízení velkoobjemových fermentorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240003

Dátum: 01.06.1987

Autori: Trubae Ladislav, Buganie Jioí, Zemeík Ladislav

MPK: C12M 1/04

Značky: technologického, zařízení, fermentoru, přivádění, větracích, veľkoobjemových, vzduchu

Text:

...což se projeví ve snížení pořizovacich nákladů. V horní části,fermentoru není nutné instalovat rozdělovací věnec e také kodpadeji vnější vertikální odbočky. Technologické výhodyepočíveji v rovnoměrném rozdělení technologického vzduchu do všech větracích zařízení. což má Vliv na rovnoměrnost biochemického procesu. Nevržené řešení lze použít pro libovolný počet větracích zařízení.Příklad zařízení k přiváděni technologického vzduchu nebo...

Vstřikovací tlakové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 240002

Dátum: 01.06.1987

Autor: Tesao František

MPK: F02M 59/30

Značky: vstřikovací, čerpadlo, tlakově

Text:

...regulace je možné souhrou tvaru vodicích líšt a vybrání v závislosti na velikosti posuvu vahadla ovládaného prostřednictvím plynového pedálu nebo plynové rukojetí řidičem. Přívod paliva dotválce je ovládán automatickým ventilkem stejně jako tlakový vý vod, který může pracovat ve spojení se vstřikovací tryskou. Součástí čerpadlapdle vynálezu může být i odpadový kanálek. Celé zařízení je kompaktní a malých rozměrů, výrobně velmi jednoduché a...

Přenosné atestovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240001

Dátum: 01.06.1987

Autor: Losenický Miroslav

MPK: B41M 1/24

Značky: zařízení, atestovací, prenosné

Text:

...g,tyče §, spouštěče łg, pojistky a převodové skříně gł. Mezi ochrannou trubkou ł a vnitřní trubkou g je uložena pružina Q. Tyč § je ve spodní části opatřena držákem g s uloženými razícími čísly 3 a v horní části má provedeno v délce potřebného zdvihu hřebenové ozubení łł, drážku § a vybráni łg. Proti pootočení tyče § je v její drážoe 8uložen vodící kolík g. Tyč Ě je suvně uložena v bron~ zových pouzdrech 1 vnitřní trubky g, Spouštěč łg...

Zařízení pro magnetotelurické sondování

Načítavanie...

Číslo patentu: 239550

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kubelka Vladislav

MPK: G01V 3/08

Značky: magnetotelurické, zařízení, sondování

Text:

...zpracování v případě, přesáhne-li derivace signálu v magnetické nebo telurické větvi předem zvolenou hodnotu. Zařízení je zvláště vhodné pro mělké, tvz. audiomagnetolurické sondování. Omezovač impulsivních poruch urychluje dobu sondování, vylučuje lidský faktor z režimu měření, zmenšuje nároky na pozornost operátora, snižuje rozptyl naměřených hodnot a tím umožňuje přesnějšíinterpretaci naměřených výsledků. Kromě toho odstraňuje...

Obvod pro měření zapínací doby spínacích polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239549

Dátum: 01.06.1987

Autori: Eerný Miloslav, Paleeek Jaroslav

MPK: G01R 31/26

Značky: polovodičových, spínacích, zapínací, součástek, měření, obvod

Text:

...g řídícíou impulsů s prvním hodinový vetua pem gg prvního klopuého obvodu gł. Výstup A zesilovače. g řídících ímpulsů je spojen s řídící olektrodou měřonó polovodičové součástky 1 .jejíž ksteds je připojens na vstup g děličo g napätí. Výstup 1,9 děliče g napětí je spojon s prvním snslogovým vstupom u přechodově paměti li a prvním vstupom 15 kompsrátoru u. Výstup g čssovscího obvodu l jo spojen s druhým l-ogiekým vstupom gg přechodové...

Zařízení k dávkování práškového očkovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239548

Dátum: 01.06.1987

Autor: Dolanský Vladimír

MPK: B22D 2/00

Značky: dávkování, očkovadla, zařízení, práškového

Text:

...očkovadlą do proudu tekutého kovu, sestávající z fluidního žlabu,opatřeného fluidním roštem a vrhací trubice podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že boční stěny fluidního žlabu jsou naťunkčním.k 0 nci zkoseny pod úhlem od.10 do 35 ° a opatřeny posuvným víkem.Výhody zařízení podle vynálezu spoóívaji zejména v tom. že seříznutý konec bočních stěm fluidníhl žlabu, jejichž úhel seříznutí je menší. než sypný úhel práškového očkovedla,...

Způsob přípravy metalokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239547

Dátum: 01.06.1987

Autori: Veselý Ivan, Žák Bohumil

MPK: C09B 45/26

Značky: způsob, metalokomplexních, přípravy, barviv

Text:

...dvojmocného kationtu zinku ve formě amokomplexu v množství 1.l 02 až l.10 l komponenty molu na 1 mol diazotaöníZpůsob přípravy výše uvedených metalckomplexních barviv podle vynálezu je realizován přídavkem vodných rcztcků anorganickýcb solí dvojmconého kationtu zinku do reakění směsi před zapoöetím azokcpulaöní reakoe,vedené v amoníakálním prostředí.Výhodné je použít uvedený konvernní katalyzátor ve formě předem připraveného amokomplexu...

Zapojení výstupního obvodu mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239546

Dátum: 01.06.1987

Autori: Franc Jioí, Rückl Jioí

MPK: G06F 3/00

Značky: obvodů, zapojení, výstupního, mikropočítače

Text:

...členu 1, Anoda luminiscenční diody je spojene přes omezovací odpor gs první napájecí svorkou lg. Emitor fototranzistoru optoelektrického spojovacího členu 1 je spojen s jedním vývodem prvního děličového odporu i a s jedním pőlem druhého děličového odporu Ž. Druhý pől druhého děličového odporu Ž je spojen se druhým vývodem kolekłorového odporu lg,s první svorkou zátěže lg a se třetí napájecí svorkou ll. Druhý vývod prvního děličového...

Zapojení vstupního obvodu mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239545

Dátum: 01.06.1987

Autori: Macháeek Pavel, Pinta Ladislav

MPK: G06F 3/00

Značky: vstupního, obvodů, mikropočítače, zapojení

Text:

...2 optoelektriokého spojovacího členu § je spojene s jedním pőlem kondenzátoru lg. Druhý pől kondenzátoru lg je spojen s prvním vývodem|kolektorového odporu lg a s kolektorem lg,rototranzistoru 2. Emitor ll fototranzistoru 2 je spojen se signálovou vstupní svorkou lg vstupního bloku lg a s jedním vývodem emitoě rového odporu lg. Jeho druhý vývod je spojen se druhou»napájecí svorkou lgg vstupního bloku lg a se druhounapájecí svorkou...

Ruční zařízení k broušení břitů zaobleně tvarovaných nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239544

Dátum: 01.06.1987

Autori: Chromý Stanislav Rdd, Vystreil Otakar, Ružieka Oskar, Schmidt Kurt

MPK: B24B 3/06

Značky: nástrojů, ruční, břitů, zařízení, zaoblené, broušení, tvarovaných

Text:

...výměnného ozubu 1 s pojistnými prostředky lg,z otočného kroužku z, ze zarážky 2 a stavitelné opěry gg. Otočné rameno 33 je otočné spojene s naklâpěoí vidlioí g pomocí otáčeoího čepu li. I( opačnému konci otoöného ramene 10 je připojena objímka 1, do které je vložena upínací jednotka vytvorená tak, že její vnější pouzdro g je zasunuto do této objímky 1 a do tohoto vnějšďřo pouzdra g je opět vloženo výsuvné pouzdro i. Mezi tímto výsuvným...

Nespojovaná důlní stropnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239543

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šťastný Milan, Eierník Ján

MPK: E21D 17/00

Značky: nespojovaná, stropnice, důlní

Text:

...stropnice podle vynálezu. Podstatou vynálezu je vytvoření stropnice ze dvou stejných plochých dílů, z nichž je každý opatřen alespoň dvěma podélnými prolisy, jejichž výstupky dosedaji na Výstupky druhého z dílů a je na koncích ve směru podélné osy zúžen, přičemž oba díly jsou spojený svarem ve vybráních,vytvořených v kratších stranách profilu nosníku. Další zvýšení ,nosnosti tropnice lze dosáhnout průběžným stŕedním...

Způsob přípravy metalokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239542

Dátum: 01.06.1987

Autori: Slavíková Alena, Danik Josef

MPK: C09B 45/26

Značky: barviv, přípravy, metalokomplexních, způsob

Text:

...nebo 1-fenýl-3-knrbamoyl-5-pyrazolon e ohromecí reekčního produktu azokopuleoe v kyselém prostředí podle vynálezu tím, že azokopuleoe se provádí za přítcmnosti dvojmocného kationtu zlnku ve formě emokomplexu V množství 1.102 až l.101 moluZpůsob příprnmy výěe uvedených metelokomplexních berviv podle vynálezu je-realizován přídnvkem vodných roztoků eďhrganických solí dvojuocněhc katlontu zinku do reaköní eměei před zepočetím...

Způsob přípravy modrého metalokomplexního barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 239541

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pálffy Alexander, Víška Jarmil

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravy, modrého, barviva, způsob, metalokomplexního

Text:

...komponenty, kterou je 1-díezo-2-nąfto 1 ü-eulfonová kyeeline e kopuleění komponentou, kterou Ja-2-nftol a chroneeí reekčního produktu ezokopulaoe podle vynálezu tím,že ezokopuiąoe ee provádí za přítomnoeti dvojmoonéhopkationtu zinkn ve formě ąnokomplexu v množství 1.102 až 1.101 moluąpůeohvpříprevy metelokomplexního bąrviva konetituee 1 podle vynálezu Je realizován přídnvkem vodných roztoku anor~ geniokýoh eolí dvojmooného ketiontu...

Zapojení řídicí jednotky souřadnicového zapisovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239540

Dátum: 01.06.1987

Autori: Mleoch Antonín, Dadák Vojtich

MPK: G06F 3/13

Značky: jednotky, souřadnicového, řídící, zapisovače, zapojení

Text:

...skupinu stavových vstupu logických obvodů aritmetické jednotky, na skupinu řídicích vstupů třetího multiplex oru, na skupinu řídicích vstupů čtvrtého multiplexo jru, na skupinu stavových vstupů dekodéru řídicích signálu, naskupinu nulovacích vstupů příznakového obvodu aproximaěního znaménka, na skupinu stavových vstupůpříznakového obvodu vztahu přírůstku, na skupinu nulovscích vstupů obvodu indikace překročení zápisové plochy a na skupinu...

Zapojení řídicích obvodů grafické zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239539

Dátum: 01.06.1987

Autor: Hejl Vlastimil

MPK: G06F 3/14

Značky: zobrazovací, řídících, grafické, zapojení, obvodů, jednotky

Text:

...obvodu je určen pro připojení na procesor, nauprvní výstup čtvrtého klopuého obvodu je připojen na třetí vstuppátého hradla, na první vstup pátého klopného obvodu a na druhý vstup desátého hradla, druhý výstup čtvrtého klopného obvodu je připojen na první vstup osmého hradla, jehož výstup je pŕipojen na druhý vstup osmého klopneho obvodu a na druhý vstup devátého klopného obvodu, výstup druhého hradla je připojen na druhý vstup šestého...

Prutová hřídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 239538

Dátum: 01.06.1987

Autor: Zapletal Vladimír

MPK: C02F 1/00

Značky: prutová, hřídel

Text:

...funkčních prvků při přepravě.Výše uvedené nedostatky jsou zcela odstraněny konstrukcí prutové hřídele podle vynálezu, jehož podstatou je rozebíratelné spojení přírub nesoucích úložné čepy nejméně dvěma pruty symetricky umístěnými k ideální ose, přičemž tyto pruty,volně procházející otvory v přírubách,jsou na obou koncích opatřeny závity. Funkční prvky talířovitého tvaru jsou uloženy volně na těchto prutech a jejich vzájomná poloha je...

Automatický zpětný řetězový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239537

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hanslík Tomáš, Šubrt Jan

MPK: B65G 47/22

Značky: dopravník, automatický, řetězový, zpětný

Text:

...lištou lljuloženou na hřídeli lg ozubeného kola lg nacházejícího se v zá běru s ozubenou pistnicí 32, kterou je opatřena jedna strana pístu gg hydraulického válce gl, zatímco jeho druhá strana jeiopatřena hladkou pístnicí iz s nosičem ga narážek ig koncových ímspínačů gg. Hnací řetězové kolo 31 je uloženo na hřídeli 32239 537 napojenémpřes převodovou skříä lg na hnací motor lg. Na příhradovém nosníku 32 je umístěno tlumící zařízení ââ, na...

Způsob stanovení obsahu aktivního chloru v roztocích chlornanů a chloramínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239536

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kavka Jan, Kotora Jaroslav, Mejkal Eestmír, Hercik Petr, Hick Zdenik

MPK: G01N 27/44

Značky: chloraminů, chlóru, aktivního, roztocích, stanovení, chlornanů, způsob, obsahu

Text:

...roztoku bromidu draselného v prostředí kyseliny sírové a změna potenciálu se změří pomoci měrné platinové elektrody.Za těchto podmínek se kvantitativně projeví oxidační účinky aktivního ch 1 oru, z ohlornanů i chloraminů stejnou měrou.Stanovení podle vynálezu je rychlé, jednoduché, přesné a je vhodné zvlâště pro sériové analýzy.kyselině sírová bylo odměřeno 15 ml roztoku do 50 m 1 kádinky. Do roztoku byla ponořena dvojice elektrod, lesklá...

Způsob stanovení obsahu aktivního chloru v roztocích chlornanů a chloraminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239535

Dátum: 01.06.1987

Autori: Dias Rostislav, Kosek František, Janoš Jioí, Matijka František, Husa Václav

MPK: G01N 27/44

Značky: obsahu, chloraminů, způsob, roztocích, chlóru, chlornanů, aktivního, stanovení

Text:

...potencio.metrií, kdy roztok chlornanu nebo ohloraminu s volnýmvchlôremse vnese do roztoku síranu ohromitého a bromidu draselnéhov prostředí kyseliny sírové a změna potenciálu se změří pomocí měrné platinové elektrody. Za těchto podmínek se kvantitativně projevi oxidační účinky aktivniho chloru z chlornanů i chlor aminů stejnou měrou.- 2 239 535 Stanqvení podle vynálezu je rydhlé, jednoduché, přesné je vhodné zvláště pro seriové analýzy.Ze...

Dělený kryt pro spřádací jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239534

Dátum: 01.06.1987

Autori: Cimpl Zdenik, Husa Václav, Matijka František

MPK: D01H 7/882

Značky: jednotku, spřádací, delený

Text:

...plocha tvoří na čelní části ovládací výstupek. .Příkladné provedení řešení dle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém vyobrazení, kde značí obr. 1 boční pohled s částečným řezem spřádací jednotkou, vybavenou kryty v pracovní uzavřeně poloze, obr. 2 boční pohled s částečným řezem spřádací jednotkou vybavenou kryty s odklopenou čelní částí.Spřádací jednotka ldvyzařující akustický výkon je opatřena děleným krytem tlunícím hluk a...

Směs pro výrobu magnezitových výlevek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239533

Dátum: 01.06.1987

Autori: Janoš Jioí, Cimpl Zdenik, Kosek František

MPK: B22D 41/08

Značky: směs, výrobu, výlevek, magnezitových

Text:

...i pálených, obsahující podle hmotnostimagnezitového prachu o zrnitosti do 1 mm s podílem frakce do 0,1 mm nejméně 90 , jako pojiva 5 až 7 vsíranu hořečnatého nebo chloridu hořečnetého a to jednotlivé nebo ve směsi, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že směs obsahuje 5 až 20 páleného lupku, páleného jílu nebo šamotu o zrnitosti do 1 mm, jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci.Přidáním do původní výrobní směsi pro výrobu...

Univerzální frézovací vřeteník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239532

Dátum: 01.06.1987

Autori: Matijka František, Husa Václav

MPK: E23B 19/00

Značky: vřeteník, univerzální, frézovací

Text:

...na připojených výkresesh, kde na obr. 1 je jehocelková sestava v bočnín pohledu a čáatečném řezu, obr. 2 představuje čelní připojova cí plochuamobr. 3 až 5 jsou příklady použití přídsvných fré- ~Na nosné části lg frézky je vodorovně vedeno těleso ll vřeteníku, které sestává ze zadní podélné~části gg a přední zvý šené části l. Na zadní podélné části gg je uložene převodová skříňlg,napojená na hlavní náhonový motor 32. Jak mezi přední...

Zařízení pro ovládání elektromagnetů u okrouhlých pletacích strojů, zejména maloprůměrových, řízených mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239531

Dátum: 01.06.1987

Autor: Janoš Jioí

MPK: D04B 15/78

Značky: maloprůměrových, strojů, zejména, okrouhlých, elektromagnetů, mikropočítačem, řízených, zařízení, ovládání, pletacích

Text:

...je použit jako pomocný zdroj energie nabitý kondenzátor. Po sepnutí elektronického spínače vpbije se kondenzátor do elektromegnetu, ale pak již do něj teče jen přídržný proud,nastavitelný odporem zepojeným s elektromagnetem do série. Tento odpor je~sučasně nabíjecím odporom pro kondenzátor. Nevýhodou tohoto zapojení jsou relativně velké ztráty tepla na odporu. Při větším počtu takto zapojených elektromagnetů bylo by potřeba odvädět teplo na...

Zapojení elektronických spínačů pro ovládání elektromagnetů na okrouhlém pletacím strojí, řízeném mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239530

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kosek František

MPK: D04B 15/78

Značky: ovládání, mikropočítačem, elektromagnetů, stroji, řízeném, zapojení, elektronických, spínačů, pletacím, okrouhlém

Text:

...impuls z periferníhoobvodu 1. ýZapojení zabezpečuje tyto funkoeo 1/ Uvedení všech spínacích prvků do rozepnutěho stavu, je to výchozí stav, ktorý bude nadále označován jako vynulování spínacích míst,2/ eepnutí programom etanového počtu spínacích prvků,.3/ rozepnutí programem atanoveného počtu spínacích prvků z libo volného počtu eepnutých spínacich prvků.Vynulování všech spinacích míst se provádí elektrickým inpulscm, vyslaným z řídicího...

Zařízení pro ovládání odtlačovače pleteniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239529

Dátum: 01.06.1987

Autori: Buroo Vladimír, Cimpl Zdenik, Kloeppel Friedrich, Voeský Albert, Malovec Ján, Veselý Vladimír, Baránek Jioí, Obst Radomír

MPK: D04B 9/54

Značky: ovládání, zařízení, pleteniny, odtlačovače

Text:

...otáčok pletací hlavy.cíle je doaaženo uepořádáním zařízení pro ovládání odtlačovače pleteniny podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom,že k ovládací páce odtlačoveče pleteniny je přietaven elektromagnet a vratná pružina.Hlavní výhoda takto uspořádaného zařízení epočívá v tom,že-k ovládání odtlačoveče pleteniny není nutné enižovat otáčky jehelního válce,-protoževovláání odtlečovače je možno provést bez poexrku rozkazovacího bubnu...

Zapojení obvodu pro řízení regulovatelného odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239528

Dátum: 01.06.1987

Autori: Jelínek Jindoich, Eerbák Ivan

MPK: H01C 1/00

Značky: řízení, regulovatelného, obvodů, odporu, zapojení

Text:

...podle výnálezu je to, že poháněcí motorek bloku regulovatelného odporu je bezkontaktně spínán vždy na maxiÁ mální napájecí napětí, takže nedochází k necitlivosti při malých změnách řídícího signálu, přičemž i životnost a četnost spínání je proti dosavadním řešením značně vyšší. Lzapojení obvodu pro řízení regulovatelného odporu je příkladně schematicky znázorněno blokovým schématem na připojeném výkresu.Obvod pro řízení regulovatelného odporu...

Kovové zapouzdřené elektrické rozvodné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239527

Dátum: 01.06.1987

Autor: Stolaoík Ivo

MPK: H02G 5/06, H02G 5/08

Značky: rozvodné, kovové, elektrické, zapouzdřené, zařízení

Text:

...vnějšího kovového pouzdra ll je upevněno vnitřní kovové pouzdro lg z elektricky dobře vodivého materiálu, v něnž je uložena blíže nenmznačená zhášecí komora 3 kontaktním ústrojím, jehož částí je zakreslené táhlo lg. Vnitřní kovové pouzdro lg, představujíeí současně část proudovodné dráhy přípojnic, má tvar dutého válce, na jehož povrchu je pevné uchycen spojovací třmen gg a na protilehlé straně je pevné uchycen válcový roubík l§....

Zařízení k rozřezávání hromadných polotovarů násobných klínových řemenů po vulkanizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 239526

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vanik Vladimír, Bartušek Tomáš, Peterka Josef

MPK: F16G 3/10

Značky: řemenů, hromadných, rozřezávaní, polotovarů, zařízení, vulkanizací, klinových, násobných

Text:

...nejméně jeden řezný nástroj.Použitím zařízení podle vynálezu se odmraní pracná manipulace s rukávcem klínových řemenů po vulkanizaci, resp. při instalaci rukávce před rozřezávánín 5 a současně se docílí značného zkvalitnění samotného řezu, což příznivě ovlivní kvalitu konečného výrobku. Aplikace zařízení podle vynálezu dále umož šňuje intenzifikaci výrohního procesu při současném zmechaní zování celého procesu.Na QŇGYSU je schematicky...

Zapojení řídicího systému navíječky cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239525

Dátum: 01.06.1987

Autor: Muselík Miloslav

MPK: G05B 19/18

Značky: navíječky, řídicího, systému, cívek, zapojení

Text:

...je zapojen též na čtvrtý vstup druhéhočítsče a druhý výstup testovacího obvodu je zapojen na pátý vstup druhého čítače.Výhoda zapojení řídícího systému navíječky cívek je v tom, že použitím elektronických a automatizačních prvků je umožněno svým naprogramování a programovatelností jednoduché a rychlé nastavení pracovního režimupři dosažení vysoké přesnosti ukládání vodičü a zjednodušení mechanické části vlastní navíječky.f . Konkrétní...

Zařízení pro ovládání elektromagnetů u okrouhlých pletacích strojů, zejména maloprůměrových, řízených mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239524

Dátum: 01.06.1987

Autor: Neset Vladimír

MPK: D04B 15/78

Značky: okrouhlých, ovládání, strojů, pletacích, řízených, elektromagnetů, zejména, maloprůměrových, zařízení, mikropočítačem

Text:

...řídící systém a vzroetly by i náklady na něj. u Další zapojení vystačí s jedním nepájecím napätím. I V tom to případě je použit jako pomocný zdroj energie nabitý kondenzátor. Po sepnutí elektronického spínače vybije se kondenzátor do elektromagnetu, ale pak již do něj teče jen přídržný proud,Tento odpor je současně nabíjecím odporem pro kondenzátor. Nevýhodou tohoto zapojení jsou relativně velké tepelné ztráty na odporu. Při větším...

Uzavřená zhášecí komora elektromagnetického vzduchového stykače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239523

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vymital František, Müller Jioí, Kmeco Rudolf

MPK: H01H 33/72

Značky: vzduchového, elektromagnetického, stykače, uzavřená, komora, zhášecí

Text:

...stěny, procházející prostupy jsou zahnuty do vybraní výsuvných postranic, zhotovených z plastových materiálů.Uzavřená zhášecí komora podle vynálezu splňuje požadavky kladené na vzduchové stykače střední proudové velikosti v oblasti zapínací a vypínací schopnosti, má však značné sníženo elektrické opotřebení kontaktního materiálu při běžném spínání spotřebičůNa přiloženém výkresu je uzavřená zhášecí komora vzduchového elektromagnetického...

Způsob umožňující opakované použití křemenného kelímku při výrobě monokrystalu křemíku Czochralského metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239522

Dátum: 01.06.1987

Autori: Idda Jaromír, Vlk Václav

MPK: C30B 15/10

Značky: umožňující, způsob, czochralského, metodou, monokrystalů, křemíku, opakované, kelímků, křemenného, použití, výrobe

Text:

...s křemenným kelímkem a lze 31. proto z kelímku snadno odstranit,aniž by došlo k ,jeho poškození.Využltím uvedeného způsobu se zabráni roztržení křemenrxěho kelímku, takže je ho možné použítxpři výrobě dalšího monokrystalu křemíku.Na připojeném výkresu na obr. 1 Je znázorněno schematické uspořádání vynálezu, kde na manipulátoru 1, který může vykonávať,rotační 1 posuvný pohyb, je na závěsu g upevněno železo 3, které Je potřeba zavést-do...

Zařízení pro granulací a podávání amorfních látek, zejména pro fluidní sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239521

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pelechová Hana, Kavka Josef, Skalský Jioí

MPK: F26B 25/00

Značky: fluidní, zařízení, granulací, podávání, zejména, látek, sušárny, amorfních

Text:

...zeřízení pro granuleci a podávání amorfníchvlátek, zejména do fluidní sušárny. Zařízení podle vynálezusestává z komory grenulátoru, matrice granulátoru ve tvaru dvou částí válcových ploch, která tvoří spoäní část komorya je opetřene otvory.o průměru, oçpovídajícímu velikosti gra nulí 2 z protlačovacích elementů. Zařízení je charakterizolváno tím, že-protlečovecí elementy tvoříotočná ramena, umístěná na poháněných hřídelích s opačným smyslem...

Způsob výroby butadienstyrenového kaučuku emulzní kopolymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 239520

Dátum: 01.06.1987

Autori: Štichauer Josef, Eernohorský Vladimír, Smolek Petr

MPK: C08F 236/06

Značky: způsob, kopolymeraci, emulzní, butadienstyrénového, kaučuku, výroby

Text:

...butadienu na vstupu do kopolymerace může být prováděna např. změnou poměru nátoku čistého a ísurového butadienu do kopolymeraoe. Protože kopolymeraci škodí časté změny koncentrace butedienu na vstupu do kopolymerač 239 520 nich reaktorů více, než provozování kopolymerące s nižší ale rovnoměrnou koncentracíbutadienu, přináší nový způsob kopolymerace další výhodu v~tom, že se zrovncměrni koncentrace butadienu na vstupu do kopolymeràčních...

Kompozitní materiál na bázi částic rostlinného původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239519

Dátum: 01.06.1987

Autori: Švejda Josef, Hrdina Josef, Jíšová Václava

MPK: C08L 61/08, B32B 21/08, B29J 5/00...

Značky: materiál, původu, částic, rostlinného, bázi, kompozitní

Text:

...velikých koně centracich a s vysokým obsahem formatdehydu.Tyto nedostatky jsou odstraněny kompositnim materiálem podletvynálezu, sestávajicim z částic rosttinného původu, pojených navzá jem vytvrzeným resolovým pojivem, jehož podstata spočivá v tom, že je jako resolového pojiva použito resotu na bázi kondenuátu furyL aldehydu a jedné nebo vice stožek zvoLených ze souboru zahrnujicichfenoL, furyLaLkohoL a mqčovinu, přičemž pojivo je vytvrzeno...

Zařízení k ořezávání hran kovových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239518

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pohl František, Klíma Jioí, Malimánek Václav

MPK: B21L 37/08

Značky: ořezávání, pásu, kovových, zařízení

Text:

...nožů s úhlem břitu 37 90 ° a. sestavením dle vynálezu se úplně zamezí vyštipování ostří, lze využít vysocejakostní oceli zušlechtěné na maximální tvrdost ostří a při- V tom i v litém stavu, zvýši se životnost nožů, protože ostření se provádí tak, že průměr kruhovýchvstřihecích nožů při mnoha opravách zůstává konstantní, sníží se spotřeba nožů, zvýši se časové využití výrobních egregátů při podélném svařování. Tvarování pásu tvarovacími...

Mechanoelektrický snímač síly a hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 239517

Dátum: 01.06.1987

Autori: Micenko Štefan, Růžek Josef

MPK: G01L 1/22

Značky: snímač, mechanoelektrický, síly, hmotnosti

Text:

...pod každou nohu postele e ležícím, nepohyblivým pacientom. Snímač je odolný proti působení destrukčních činítelů, charakter 1 stlc~ kých pro klinické aplikace, tedy vniknutí kapalín, prachu,dobře odolává nárazům a vysokému přetížení. částečně je omezena i citlivost na působení parazitních tlaků. Snímač lze velmi snadno uzpůsobit pro měření malých 1 vysokých hmotnosti, nebo realizovat řadu anímačů pro hmotnosti v řadě od10 kg az do 500...

Zařízení pro měření tlakové diference

Načítavanie...

Číslo patentu: 239516

Dátum: 01.06.1987

Autori: Krenc Jan, Plachý Josef

MPK: G01L 13/00

Značky: diference, měření, zařízení, tlakově

Text:

...v tom, že uzavřenánádobka může být řešena tak, aby.vyhovovala estetidkým požadav kům průmyslového designu.Na připojených výkresech jsou schematicky znázorněny pří klady provedení zařízení pro měření tlakové diference podlevynálezu, kde na obr. 1 je řez tlakovou nádobou s připojenouvytvořena z tělesa a objimky a na obr. 3 je mezi těleso a objímku včleněna prodlužovací vložka.Manometr l (obr. 1) je uložen v uzavřené nádobce, tvořené tělesem...

Způsob opatřování ocelových povrchů antikorozním návarem s obsahem chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239515

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kosek Jioí, Kopecký Jioí, Ciniburk Václav, Hrdina Miroslav

MPK: B23K 9/04

Značky: způsob, návarem, antikorozním, chromu, obsahem, povrchu, opatřování, oceľových

Text:

...vlastností,zejména tvrdosti nejméně 335 HB aobsahu chromu více než 12 procent. Dalším přínesem je úspora návarových elektrcd,energie a pracovního času. Způsobem podle vynálezu lze navařovat plochy rovinné, zakŕivené vnější 1 vnitřní.Způsob opatřování ocelových povrchü antíkorozním náverem podle vynálezu je dále popsán se zřetelem na připojeně výkresy,kde obr. 1 znázorňuje pohled na navařovanou součást s rovinným povrchem, obr. 2 je...