Archív za 1987 rok

Strana 217

Spôsob a zariadenie pre zisťovanie prítomnosti absorbovateľných plynov alebo pár

Načítavanie...

Číslo patentu: 237668

Dátum: 01.06.1987

Autori: Adásek Štefan, Kordík Jozef, Paulík Jozef

MPK: G01N 27/04

Značky: plynov, zariadenie, spôsob, přítomnosti, zisťovanie, absorbovateľných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši sposob zisťovania prítomnosti absorbovateľných látok v sledovanej atmosfére absorpciou vo vhodnom médiu, ako aj jednoduché zariadenie na realizáciu uvedeného sposobu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do sledovanej atmosféry sa privádza medzi dve elektródy kvapalné absorpčné médium vytvárajúce kvapky s frekvenciou 1 . 102 až 1 - 10-1 kvapiek. min pričom vznikajúcimi kvapkami sa premosťujú snímacie elektródy a získaná vodivostná...

Způsob stabilizace koloidních a senzorických vlastností nápojů obsahujících organické složky, zejména piva, vína a ovocných nápojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237667

Dátum: 01.06.1987

Autori: Cimburek Zdeněk, Basařová Gabriela, Králíček Jaroslav, Kubánek Vladimír, Veruovič Budimír, Škach Josef

MPK: C12H 1/04

Značky: složky, piva, vlastností, zejména, senzorických, organické, ovocných, stabilizace, způsob, nápojů, koloidních, vína, obsahujících

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na nápoj působí po dobu 1 až 80 minut při teplotě -2 až 80 °C sorbentem na bázi blokového kopolymeru polyetylenoxidu a poly-6-kaprolaktamu v práškové porézní formě, s obsahem 1 až 40 hmot. % polyetylenoxidových jednotek, o měrném povrchu od 0,1 do 80 m2/g, s výhodou o středním poloměru póru od 1 do 600 nm, objemu pórů od 0,1 do 2,5 ml/g a pórozitě od l do 60 %.

Prostorová stavebnicová buňka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237666

Dátum: 01.06.1987

Autor: Siegel Jiří

MPK: E04B 1/348

Značky: stavebnicová, prostorová, buňka

Zhrnutie / Anotácia:

Prostorová stavebnicová buňka pro vytváření zejména jednopodlažních objektů i pro samostatné osazování sestává z podlahové a stropní konstrukce, soustavy nosných sloupků a stěnových dílců podstata vynálezu spočívá v tom, že podlahová konstrukce i stropní konstrukce je nesena pouze čtyřmi základními nosnými sloupky (3), umístěnými v odstupu od vnějších rohů buňky, přičemž buňka sestává ze základní části (1) s půdorysem ve tvaru pravoúhelníka, na...

Keramika ocelářských licích pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 237665

Dátum: 01.06.1987

Autori: Radostný Josef, Sláma Josef, Pospíšil Lubomír, Kiesl Stanislav

MPK: B22D 41/08

Značky: panví, licích, keramika, ocelářských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká keramiky ocelářských licích pánví, která sestává z 80 až 90 % hmotnostních umělého bílého korundu a vyznačuje se tím, že dále obsahuje 2 až 6 % hmotnostních kysličníku chromitého, 3 až 5 % hmotnostních kyseliny orthofosforečné a 5 až 15 % hmotnostních žárovzdorného jílu.

Třecí spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237664

Dátum: 01.06.1987

Autori: Lapčík Stanislav, Hebnar Petr

MPK: F16D 13/00

Značky: třecí, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká třecí spojky jednoduchého konstrukčního řešení, u které je využito čelní třecí síly a v případě zvýšeného tahu i obvodové třecí síly. Vyřešená třecí spojka je zvláště vhodná pro promítací přístroje, u kterých je využita při navíjení filmového pásu na navíjecí cívku.

Způsob výroby N-alkyl a N,N´-dialkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237663

Dátum: 01.06.1987

Autori: Rozehnal Jiří, Pašek Josef, Volf Jiří, Pavlas Jiří, Dlouhý Jiří

MPK: C07C 87/62

Značky: způsob, výroby, n,n´-dialkylaminů, n-alkyl

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká alkylace příslušných aromatických aminů primárními a sekundárními alkoholy v kapalné fázi při 150 až 250 °C s měďným katalyzátorem na nosiči při parciálním tlaku vodíku 0,2 až 10 MPa a molárním poměru alkohol : aminoskupina 0,5 : 1 až 5 : 1. Uvedené produkty slouží k výrobě barviv, pesticidů, stabilizátoru střelného prachu a stabilizátorů pryže.

Zapojení pro ovládání propadové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237662

Dátum: 01.06.1987

Autori: Leskota Jiří, Kolačný František

MPK: B07B 13/00

Značky: zapojení, ovládání, propadové, trysky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro ovládání propadové trysky třídicí komory vícekomorového třídiče zrnitých materiálů. Při ostrém třídění zrnitých materiálů je přesnost třídění závislá na přesnosti udržování předepsané hustoty vířicí vrstvy tříděné suroviny žádaného zrnitostního složení v dané komoře. Hustota vířicí vrstvy je udržována vypouštěním nahromaděné vytříděné suroviny z třídicí komory propadovou tryskou. Měření hustoty je v uváděném případě...

Stanovenie výbuchového tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 237661

Dátum: 01.06.1987

Autori: Goljer Igor, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Mlynárik Vladimír

MPK: G01N 24/08, G01N 33/22

Značky: stanovenie, výbuchového, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Stanovenie výbuchového tepla termodynamicky nestabilných organických zlúčenín pomocou 13C NMR. Vhodné pre aplikáciu najmä v oblasti syntézy nových termodynamicky nestabilných organických zlúčenín, možnosť využitia i v kriminalistickej praxi.

Víceúčelový čalouněný nábytek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237660

Dátum: 01.06.1987

Autor: Santarius Gustav

MPK: A47C 17/22

Značky: čalouněný, nábytek, víceúčelový

Zhrnutie / Anotácia:

Víceúčelový čalouněný nábytek je určen ke třem odlišným funkcím podle jednotlivého uspořádáni jeho pohyblivé části, výkyvně uchycené na části základní. Pohyblivá část se skládá ze tří dílů, spojených navzájem sklopně a výklopně a nesených na sklopném kování, opatřeném dvěma pohyblivými rameny. Nastavením opěradlového rámu s přilehlým sedacím rámem, k jehož opačnému konci je výkyvně závěsen spojen výklopný sedací rám, ve sklopném kování, lze...

Metylmetakrylátová stavební a opravářská hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 237659

Dátum: 01.06.1987

Autori: Adamovský Zdeněk, Emmer Jiří, Tomka Milan

MPK: C08L 33/12

Značky: stavební, opravářská, metylmetakrylátová, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Metylmetakrylátovou stavební a opravářskou hmotu lze využít jako stavebního materiálu pro budování samostatných konstrukčních prvků a na správkování všech tradičních stavebních materiálů s otevřenou strukturou póru. Nejefektivnějším se jeví využití této hmoty na budování a opravy silničních (dálničních), mostních a letištních vozovek. Samostatného metylmetakrylátového pojiva lze využít pro vyztužení a utěsnění všech stavebních materiálů s...

Pasové svinovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237658

Dátum: 01.06.1987

Autor: Voženílek Jiří

MPK: A21C 3/06

Značky: pásové, svinovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je omezit podíl zmetků při výrobě rohlíků. Zařízení sestává z tangenciálně rýhovaného válce (1) přiléhajícího k stíracímu noži (2), který je v břitu profilován shodně s rýhovaným válcem (1), a svinovací lištou (3), která tvoří spolu s tangenciálně rýhovaným válcem (1) komůrku pro svinování rohlíku. Rozměr svinovací komůrky je dán polohou svinovací lišty (3), která je otočně přestavitelná. Těstovací placka procházející mezi...

Střešní nosič zavazadel a předmětů pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 237657

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šlapák Václav, Jelínek Antonín, Forejt Antonín

MPK: B60R 9/04

Značky: automobily, předmětů, střešní, nosič, zavazadel

Zhrnutie / Anotácia:

Střešní nosič zavazadel a předmětů pro automobily sestává ze základní plošiny opatřené na spodní části spodním obvodovým pláštěm, který vytváří styčnou plochu s vlastní karoserií automobilu, přičemž čelní a spodní stěna spodního obvodového pláště je na styčné ploše opatřena těsněním a boční stěny spodního obvodového pláště jsou přizpůsobeny pro uchycení do žlábků automobilu.

Způsob výroby terc. amylmetyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237656

Dátum: 01.06.1987

Autori: Švajgl Oldřich, Vitvar Milan, Setínek Karel, Pokorný Petr

MPK: C07C 41/01

Značky: amylmetyléteru, způsob, výroby, terč

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby terc. amyléteru (TAME) ze směsi C4 až C6 uhlovodíků z pyrolýzy, selektivně zbavených dienů, a metanolu na kyselém katexu v H-formě. Jako vedlejší produkt vzniká oxibenzín s metanolem.

Střešní plášť z panelů a světlíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237655

Dátum: 01.06.1987

Autori: Janeček Zdeněk, Kroupa Štěpán

MPK: E04D 13/03, E04B 7/18

Značky: panelu, světlíků, střešní, plášť

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší střešní plášť z panelů a světliků, uložených na dvojicích podpor. vzdálenost podpor je menší než délka každého panelu. Na převislých koncích je uložen průběžný světlík, rovnoběžný s osami podpor. Panely jsou uspořádány do dvou sousedních, navzájem rovnoběžných řad, umístěných v odstupu od sebe.

Regulační šachta s dálkovým hydraulickým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 237654

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kulhavý František

MPK: G05D 9/00

Značky: regulační, šachta, ovládáním, dálkovým, hydraulickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce šachty s dálkovou hydraulickou regulací dvou předem plánovaných výšek v prostoru ovládaném potrubím s gravitačním průtokem, na kterém je šachta osazena. V šachtě je vnitřní prostor rozdělen hradítkem do dvou částí přítokové a odtokové, přičemž hradítko je v dolní části opatřeno regulačním otvorem ovládaným stavítkem spojeným s víkem ovládacího plováku umístěným v plovákové komoře s ovládacím maloprofilovým potrubím....

Přenosná nádobová regulační šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: 237653

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kulhavý František

MPK: G05D 9/00

Značky: nádobová, prenosná, regulační, šachta

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci přenosné nádobové šachty umožňující regulovat alespoň dvě výšky hladiny kapaliny v prostoru ovládaném potrubím s gravitačním průtokem, na kterém je šachta osazena. V horní části otevřena nádoba má alespoň jeden další otvor s uzavíracím členem spojeným s ovládací tyčí převyšující výšku nádoby a přístupné z terénu. Regulace odtoku z nádrže, a tím i výšky hladiny se provede klapkou, šoupátkem nebo hradítkem suvně uloženým...

Způsob indikace kompaktních kovových materiálů a předmětů v ocelářské strusce

Načítavanie...

Číslo patentu: 237652

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kröhn Miloš, Honzák Miroslav, Žwak Rudolf

MPK: G01V 3/11

Značky: způsob, ocelářské, indikace, kompaktních, kovových, předmětů, materiálů, strusce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob indikace podle vynálezu umožňuje odlišit kompaktní kovové materiály a předměty magnetické i nemagnetické od ocelárenské strusky, která je charakterizována velkým obsahem feromagnetických substancí a kysličníků v nekovovém materiálu. Uvedeného rozlišení je dosaženo rozdílným působením těchto materiálů na indukčnost rezonančního LC obvodu snímače. Kompaktní kovové materiály zvyšují rezonanční frekvenci LC obvodu snímače, čímž dochází při...

Způsob přípravy suroviny pro pyrolýzu a alkylaci z pyrolýzních uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237651

Dátum: 01.06.1987

Autori: Weisser Otto, Zmítko Jiří, Kubička Rudolf, Vítek Pavel, Pech Václav, Mostecký Jiří, Jonáš Josef

MPK: C10G 49/06

Značky: přípravy, pyrolýzu, způsob, suroviny, alkylaci, uhlovodíku, pyrolyzních

Zhrnutie / Anotácia:

Pyrolýza těchto uhlovodíků, vznikajících při výrobě etylenu, nebo krakování, zvláště z nerafinovaných nebo částečně rafinovaných surovin, zejména středních a těžkých destilátů, se provádí po jejich hydrogenaci v plynné, kapalné nebo smíšené fázi a za přítomnosti katalyzátorů na bázi platiny a/nebo paladia, nanesených na vhodném nosiči, s výhodou na aktivním kysličníku hlinitém, v koncentraci 0,02 až 5 % hmot., připravených buď účelově a/nebo...

Obvod pro měření zotavovacích vlastností tyristorů a diod

Načítavanie...

Číslo patentu: 240700

Dátum: 01.06.1987

Autor: Pelikán Petr

MPK: G01R 31/26

Značky: tyristorů, zotavovacích, měření, obvod, vlastností

Text:

...závěrného proudu začíná na kladném pőlu druhé kondenzátorové baterie §, spojené a kladným pőlem druhého zdroje 3 napětí,pokračuje spojem s anodou tyrietorového spínače lg, z katody tyrietorového spínače přes proměnnou indukčnost gg na katodu měřeného prvku 5, z anody měřeného prvku přes bočník 1 na záporný pől druhé kondenzátorové baterie §, spojený se záporným pőlem druhěho zdroje 2 napětí. Obě smyčky mají spoločnou tu část, ve které je...

Stolek manipulátoru s vakuovým upínáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 240699

Dátum: 01.06.1987

Autori: Dostál Zdenik, Michálek Jioí

MPK: B41M 9/00

Značky: upínaním, vákuovým, stolek, manipulátoru

Text:

...předností stolku manipulátoru je, že umožňuje separačni zdvih stolku se substrátem, potřebný pro rychlou a přesnou manipulaci za provozu.Řešení podle vynálezu bliže objasní přiložený výkres,kde na obr. 1 je znázorněn v osovém řezu stolek manipulétoru se substrátem ve stavu, kdy substrát je v mechanickém kontaktu s maskou nebo nosnou kazetou, přičemž prostor mezi stolkem a substrátem není evakuovén, obr. 2 znázorňuje stav, kdy mezi...

Rychloupínač pracovního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240696

Dátum: 01.06.1987

Autor: Vobooil Jioí

MPK: E02F 3/96, E21C 25/08

Značky: pracovního, rýchloupínač, orgánů

Text:

...a vlastní výměna pracovního orgánu je dána čaeeu cca 45 sec bez závislosti na velikosti a hmotnosti pracovního nástroje. U současně známých upínačů je nntné,při nasazování a upínání pracovních orgánů hmotnosti větší,než která je předepsdno pro manuelní práci ohs 1 uhy,používat další nechanizace a celý Pľoces trvá až 30 uinut o více.Príklad provedení rychloupínačo pracovního orgánu je schenatioky znízorněn no pripojených výkresoch. kde obr....

Ovládací narážka zásobníkového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240695

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kooínek František, Homola Josef

MPK: B65G 43/08

Značky: náražka, dopravníku, ovládací, zásobníkového

Text:

...lłvýkyvná ve směru pohybu vozíku l kolem vodorovného čepu §, která je na spodním konci opatřena ozubem 2 zasahujícim~pod pracovní nsrážku 5 Pracovní narážka Ž je na spodním konci opatřena šikmou odtlačovací plochou lg a na boční straně ll přilehlé pomocné narážce 1 pak vybráním lg, které je v horní poloze pracovní narážky Ž výše nežV každé stanici je pod zásobníkovým dopravníkem umístěno čidlo ll, jehož činnou část představuje koncový...

Elektroakustický žiarič pre rozprašovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 240694

Dátum: 01.06.1987

Autor: Turinský Miroslav

MPK: B05B 17/00

Značky: žiarič, rozprašovanie, elektroakustický, kvapalín

Text:

...žiarič s exiálne polarizovaným prstencovým piezoelektrickým meničom v reze a na obr.3 je nakreslený elektroakustický žiarič s radiálne polarizovaným prstencovým piezoelektrickým meničom v reze.Elektroakustický žiarič pre rozprašovanie kvapalín pozostáva z piezoelektrického axiálne polerizovaného diskového meniče 1 (obr.1), ktorého horná plocha je opatrená hornou elektródou 1 a dolná ploche dolnou elektródou 5. Na hornej ploche meniče 1 je...

Uspořádání kontinuální kuželové odstředivky pro ohřev cukroviny parou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240693

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šilar Jioí, Kocůrek Ladislav, Telecký Václav

MPK: C13F 1/06

Značky: kontinuální, párou, kuželové, uspořádání, cukroviny, odstředivky, ohrev

Text:

...využívá elementů. které v kuželové odatředívce jsou k rozděleni a urychleni cukroviny.Přiklad provedení vyná 1 ezu.je schematícky znázorněn na výkrese, kde na obr. 1 je podélný řez kontinuální odstředivkou na cukr s uspořádáním pro ohřev cukrovíny parou a na obr. 2 je detail tohoto ohřevu.Znàzorněná kontinuáläĺšgůgĺŕedívka sestává z válcováho lubu l. který ve spodní části pokračuje výsypkou g na cukra nahoře je zakryt víkem š. Nad ním je...

Poháněcí mechanismus otočného roštu tlakového generátoru na zplynování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240692

Dátum: 01.06.1987

Autori: Stratil Jaroslav, Mach Josef, Skalický Petr, Hubálek Jan

MPK: C10J 3/42

Značky: tlakového, poháněcí, generátoru, roštů, uhlí, otočného, mechanismus, zplyňování

Text:

...je poháněcí mechanismus připojen. Rešením podle vynálezu se dosáhne úplného odstranění všech přídavných sil. které jinak vyvolává řetězový pohon. Také se odstrani použití složitých dilatečnioh spojek. Zjednodušením pohonu je snížena jeho hmotnost s ohledem na potřebný výstupní kroutici moment to přispivá k větší životnosti zařízení. uspořádání podle vynálezu umožní bez potíží využít více převodových skříní, které svými pastorky zabírají do...

Zásobník pro sypké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240691

Dátum: 01.06.1987

Autor: Radev Stefan

MPK: B65G 65/30

Značky: hmoty, zásobník, sypké

Text:

...je tvořen bočnímistěnami směrem k zásobníku sklopenými a vůči sobě.rovnoběžnymi nebo rüznoběžnými a se zásobníkem spojenymi výkyvněa dále dnem, zavěšeným na siloválci, přilehajicím na boční stěny z vnější strany.Výhodou zásobníku pro sypké hmoty podle vynálezu je to, že umožňuje skladování a následné plynulé vypouštěni a nebo současně i řížený odběr sypkých hmot různých druhů, které relativně při malém rozdílu v jejich granulometrickém...

Zásobník pro sypké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240690

Dátum: 01.06.1987

Autor: Jaroš František

MPK: B65G 65/30

Značky: zásobník, hmoty, sypké

Text:

...i řízený odběr sypkých hmot různých druhů, které relativně při malém rozdílu v jejich granulometrickem složení mohou mít značnéZásobník pro sypké hmoty podle vynálezu je jako príklad znázorněn na priložených výkresech, kde obr. l znázorňuje svislý řez zásobníkem s predsazeným odběrným žlabem z tyčí obáélnikového průřezu, obr. 2 znázorňuje půdorysný pohled na obr. l, obr. 3 znázorňuje půdorysný pohled na vytvarovaný předsazený odběrný...

Zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240689

Dátum: 01.06.1987

Autor: Ferkl František

MPK: B65G 65/30

Značky: sypkých, zásobník

Text:

...že jeho předsazeny odběrný žlab je tvořen bočnimi stěnami k zásobníku kolmymi, navzájem rovnoběžnymi nebo šikmými, kde ke každé boční stěně žlebu je kyvně připevněnc jedno krídlo dna žlabu a kde ke každému křidlu dna žlabu je připevněna páka, která je druhým koncom spojene s pístnioi silového válce.Výhodou zásobníku pro sypké hmoty podle vynálezu je to, že umožňuje skladování a následné plynulé vypouštěni a nebo současně i řizený odběr...

Zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240688

Dátum: 01.06.1987

Autor: Doudlebský Ctibor

MPK: B65G 65/30

Značky: sypkých, zásobník

Text:

...V ostatních fyzikálně-mechanických vlastnostech.Zásobník pro sypké hmoty podle vynálezu je juK 0 příklad znáworněn na přiložených výkresech, kde obr. l znázorňuje svislý řezÍüásobníkem, obr. 2 znázorňuje půdorysný pohled na óbr. l a obr. 3Hnázorňuje boční pohled na obr. 1 ve směru šipky S.Podle příkladného provedení je zásobník l sypkých hmot opat řen předsazeným odborným žlabem, který sestavá ze dvou bočníchctěn g, 1, které jsou směrem k...

Zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240687

Dátum: 01.06.1987

Autor: Novák Eduard

MPK: B65G 65/30

Značky: sypkých, zásobník

Text:

...stěnami předsazeného odběrného žlabu, obr. 2 znázorňuje půdorysný pohled na obr. 1, obr. 3 znázorňuje boční pohled na obr. l ve směru šípky S, obr. 4 znázorňuje svislý řez zásobníkem s bočními výkyvnými stěnami předsazeného odběrného žlabu, obr. 5 znázorňuje půdorysný pohled na obr. 4 a obr. 6 znázorňuje boční pohled na obr. 4 ve směru Šípky S 1.Podle příkladného provedení je zásobníkl sypkých hmot opatřen předsazeným odběrným žlabem, který...

Zásobník pro sypké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240686

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kraus Vladimír

MPK: B65G 65/30

Značky: sypké, hmoty, zásobník

Text:

....vlsstnostecłnZásobník pro sypké hmoty podle vynálezu je jako příklad znázorněn na priložených výkresech, kde obr. l znázorňuje zvislý řez zásobníkem, obr. 2 znázorňuje půdorysný pohled na obr. 1 a obr. 3 znázorňuje boční pohled na obr. 1 ve mněru šípky S.Podle příkladného provedení je zásobník l sypkých hmot opatřen pŕedeazenýzzr odběmým žlabem, který sestává ze dvou bočních stěn 2 a j, které jsou výkyvně klouby 5 spojeny se...

Zásobník pro sypké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240685

Dátum: 01.06.1987

Autor: Sojka Jioí

MPK: B65G 65/30

Značky: sypké, hmoty, zásobník

Text:

...pro sypké hmoty podle vynálezu je jako příklad znázorněn na priložených výkresech, kde obr. l znázorňuje svislý řez zásobníkem, obr. 2 znázorňuje půdorysný pohled na obr. l a obr. 3 znázorňuje boční pohled na obr. l ve směru šípky S.Podle příkladného provedení je zásobník l sypkých hmot opat~ řen předsazeným odběrným žlabem, který sestává ze dvou bočních stěn g a 2, které jsou výkyvně klouby Q spojeny se zásobníkem l e které jsou spojeny...

Zásobník pro sypké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240684

Dátum: 01.06.1987

Autor: Musil Vítek

MPK: B65G 65/30

Značky: zásobník, hmoty, sypké

Text:

...vlastnostech.Zásobník pro sypké hmoty podle vynálezu je jako příklad zná~ zorněn na priložených výkresech, kde obr. l znázorňuje svislý řez zásobníkem, obr. 2 znázorňuje půdorysný pohled na obr. 1 a obr. 3 znázorňuje pohled na obr. l ve směru šipky P, obr. 4 znázorňuje sýislý řez zásobníkem e obr. 5 půdorysny pohled na obr. 4.Podle příklaoného provedení je zásobník l sypkých hmot opatřen předsazeným ooběrným žlabem, který...

Zásobník pro sypké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240683

Dátum: 01.06.1987

Autor: Novotný Jan

MPK: B65G 65/30

Značky: hmoty, sypké, zásobník

Text:

...jehož předsazený odběrný žlab má dno svým nornim koncem spojeno s vodorovnou pístnicí silového válce pevně spojeného s nosnou konstrukcí a svým dolním koncem s vodorovnou pístnicí silového válce, čepem spojeného s nosnou konstrukcí a obr. 6 znázorňuje půdorysný pohled na obr. 5.Podle přĺKladnéhO provedení,znezorněného na obr.Ila 2, je zásobník l sypkých hmot opetřen předsazeným odběrným žlabem, který sestává ze dvou paralelních bočnícn stěn...

Způsob přesného tmelení při výrobě planparalelních destiček a přípravek k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 240682

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hamrla Jioí, Eáslava František, Šimek Josef

MPK: B24B 7/16

Značky: přesného, způsob, přípravek, provádění, destiček, planparalelních, výrobe, tmelení

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že mezi dvě planparalelní desky se vloží vyhřátý brousící nebo leštící kotouč s ještě plastickým tmelem a na něm uchycenými opracovávanými destičkami a poté se tyto desky stahují k sobě až k dosažení celkové tlouštky, tvořené tloušřkou planparalelníchkovových desek, brousící nebo leštící desky, tloušřkou opraoovávaných destiček a zvolenou tloušřkou tmele, která činí 1 až 3 /um. Předmětem vynálezu je také...

Sonda pro elektrický katatermometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 240681

Dátum: 01.06.1987

Autor: Nimeeek Petr

MPK: G01W 1/17, G01K 7/22

Značky: sonda, elektricky, katatermometr

Text:

...zakončená šroubem pevně dotaženým do tělesa.Výhodou sondy podle vynálezu je lineární vztah mezi proudem tekoucím topným prvkem, tj. Zenerovou diodou, a elektrickým příkonem dodaným tälssu sondy, který se přemění v Jouleovo teplo,podle rovnice P Uz.I, kde Uz je Zenerovo napětí, které je konstantní. Další výhodou je dokonalý přestup tepla mezi topným prvkem a tělesem sondy.Příklad provedení sondy pro elektrický katetermometr podle vynálezu...

Zhášecí komora tlakoplynového spínače pro vysoké a velmi vysoké napětí s jednotlakovým principem zhášení oblouku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240680

Dátum: 01.06.1987

Autori: Michálek Zdenik, Filouš Jioí

MPK: H01H 33/04, H01H 33/88

Značky: napětí, vysoké, jednotlakovým, velmi, tlakoplynového, zhášení, spínače, komora, zhášecí, oblouků, principem

Text:

...na vypínačích, nepřenáší nežádouci setrvačné rázové síly na keramické izolâtorĺgni delší díly vypínače. Izolační táhlo může být méně dúmenzováno. Pohon vvchází menší, protože uryohluje menší pohyblivé hmoty. Nejsou nutné tlumiče krajních poloh v pohonu, protože tlumemí je zajištěno přímo ve zhášecí komoře. Celkové vychází pohon asi poloviční a vypínač podstatné jednodušší. Navíc je docíleno jednoduchosti výroby, zkoušení, eeřizování i...

Kontaktní čidlo pro zjišťování výšky násypu sypkých látek v nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240679

Dátum: 01.06.1987

Autor: Plšek Josef

MPK: G01F 23/00

Značky: nádobách, sypkých, látek, zjišťování, kontaktní, násypů, čidlo, výšky

Text:

...podstatě poruchovou funkci čidla. Pokud je čidlo vřazeno do řidíciho systému ovládajicího akčnimi prvky plnění zásobníku, způsobuje poruchový chod takového čidla vážné provozní nebo technologické problémy. obdobné nevýhody vykazuje 1 čidlo opatřené pevným tyčovým dotekem, protože vznášejici se.prachové podíly látky, například vlhké prachové uhlilse usazujš na povrchu dotekové tyče 1 přiléhajicích plochách izolační průchodky.Výše uvedené...

Zařízení pro velmi jemný rozptyl kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240678

Dátum: 01.06.1987

Autor: Krueek Zdenik

MPK: A01G 25/00

Značky: zařízení, rozptyl, kapalin, jemný, velmi

Text:

...možnosti zabudovíní konečného filtru příno do zařízení je zaručene absolutní čietota a tím i znemožniní uepání při provozu a to i s předčištčnou filtrovanou kapalinou, na př. vodou, protože při průtoku dlouhým potrubín je enadná možnost odloučení nečietot nebo oxidovaných čieteček z vnitřního povrchu trubek a tím ucpíní a znemožnění trvilćho provozu. Přitom není nutno použít vyaokotlakého rozvodu, pro provozíbezpečně stačí tlaky v rozmezí 0,5...

Magnetický závěrný drážkový klín

Načítavanie...

Číslo patentu: 240677

Dátum: 01.06.1987

Autori: Zondler Helmut, Sturm Elmar

MPK: H02K 3/48, H02K 3/493

Značky: drážkový, magnetický, klín, závěrný

Text:

...pracná,protože vodiče se musí uzavřenými drážkami prctahovat.Jsou známy konstrukce hlavních polů s uzavřenými drážkami pro kompenzační vinutí V oddělených nástavcich. U těchto konstrukcí je výroba kompenzačního vinuti i při uzavřených drážkáoh méně pracná, zato je však zapotřebi vice lisovacich nástrojů.Tyto nevýhody jsou odstraněny Q kompenzačniho vinutí uloženého v otevřených nebo polouzavřených drážkách v pőlových nástavcích a uzavřených...