Archív za 1987 rok

Strana 213

Diskový váleček pro válečkové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251028

Dátum: 11.06.1987

Autor: Haneček Karel

MPK: B65G 39/02

Značky: dopravníky, válečkové, váleček, diskový

Text:

...konstrukce kotouče nezebreňuje poěkozováni nevulkenizovonćho opryžení od hra přeprevovených plechu. Plech má uožnoet pŕonzllcnout e poškodiť celou tloušłku opryžení, ř .mu znnčněsnižuje životuoeť o. bezporuchová použitelnoet diehových válečkůUvedené nevýhody odstraňuje ddekový váleček pro väleěkově dopravniky podle vynálezu, jehož podstatou je, že aeetávů z ono.zeuőho náboje e. tvarované příložły pevnč a. rozebiretelněppojených šroubem a...

Hydraulické zařízení pro posilování svalstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 251027

Dátum: 11.06.1987

Autor: Krásenský Vlastimil

MPK: A63B 21/00

Značky: svalstva, zařízení, posilování, hydraulické

Text:

...kyvnou lamelou QQ a prostor QQ za kyvnou lamelou QQ, přičemž tyto. prostory jsou naplněny neznázorněným hydraulíekým mêdiem, například olejom. Souose s osou 5 je na jedné straně zařízení vytvořen v rotoru Q otvor łi kruhověho prñřezu, který navazuje na první válcové vybrání QQ v unášeči 1. V otvoru QQ rotoru Q a v prvním válcovém vybrání QQ v unášečí 1 je uložen první regulační ventil QQ válcového tvaru, zajíštěný proti vysunutí z rotoru Q...

Zařízení na provzdušňování vysokých násypů zrnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251026

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vrba Viktor, Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek

MPK: A01F 25/22

Značky: zrnin, vysokých, zařízení, násypů, provzdušňování

Text:

...je vybaveno uzavíratolným krytom, a skladovacími prostory zrnin je uspořádán tepelný výměník s přídavným ventilátorem.Zařízení na provzdušňovâní vysokých násypů zrnín podle vynálezu zaručuje účinné pcovčtrâvání a schlazování velmi vysokých vrstev zrnin, předchâzí nadněrnemu zahřívání vzduchu kompresí a zabezpečuje odstranění nežádoucí samovolná ventilace skladovanýchPríklad provedení zařízení podle vynâlezu je ve schematiokém nárysu znàzorněn...

Zapojení zátěžové regulace brzdného systému vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251025

Dátum: 11.06.1987

Autor: Hloušek Bohuslav

MPK: B60T 13/26

Značky: regulace, zátěžové, vozidla, brzdného, zapojení, systému

Text:

...výstupním potrubím do zátěžové regulace.Toto provedení dosahuje brzdný účinek nezávislý na směru zatáčení. Ze dvou xozdílných tlaků na levé a pravé straně vozidla se pro řízení zátěžové regulace brzdění používá vždy tlak nižší. Tím se dosahuje žádoucího snížení brzdného účinku v zatáčoe.Příklady zapojení jsou uvedeny na obr. 1 a 2, kde obr. 1 zachycuje obecné sohema zapojení regulace brzdění a obr. 2 provedení, u něhož jako člen...

Uspořádání monoblokové mobilní úpravny vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 251024

Dátum: 11.06.1987

Autor: Trejtnar Jan

MPK: C02F 9/00

Značky: mobilní, uspořádání, úpravny, monoblokové

Text:

...a technologicky propojená nezakreslenými potrubími a armaturami pomocná zařízeníia to odvlhčovače vzduchu a ozonizátor a dále kanálové dmychadlo, dávkovací čerpadlo a nádrže chemických roztoků, přičemž ozonizátor a nádrže chemických roztoků jsou propojeny nezakreslenými technologickými potrubími, armaturami a směšovači s prvním filtračním reaktorem,druhým filtračním reaktorem a odplyñovací nádrží Výhody úpravny vody podle vynálezu lze...

Ovládač přímočinné elektricky ovládané vzduchotlakové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251023

Dátum: 11.06.1987

Autori: Koreš František, Marek Vladimír, Bláha Václav

MPK: B60T 13/66

Značky: brzdy, ovladač, vzduchotlakové, přímočinné, elektricky, ovládané

Text:

...kdy dosud docházelo díky pomslému odvětráváníbrzdových válců k poškození obručí kol lokomotivy vlivem smyku.Příklad provedení ovladače přímočinné elektricky ovládané vzduchotlakové brzdy podle vynálezu je schemsticky uveden na priložených výkresoch. Na obr.l je nárys ovladače 7 k 11 dove po 1 oze, na obr.2 je jeho bokbrys. Na obr.3 je znázorněn detail vačky ovlšdače v naryse, na obr.4 v bOK 0 ry 53 a na obr, 5 v púdoryse a na obr.6 v...

Způsob biologické eliminace organického znečištění a anorganických forem dusíku z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251022

Dátum: 11.06.1987

Autori: Wanner Jiří, Grau Petr, Čech Svätopluk

MPK: C02F 3/00

Značky: eliminace, znečištění, organického, forem, biologické, způsob, odpadních, dusíku, anorganických

Text:

...které jsou udržovány ve vznosu tlakovým vzduchem, použitým jako zdroj kyslíku pro funkční polykulturu, a ktoré vytvéřejí anoxické prostředí pro souběžnou denitrifikaci.Přednost způsobu biologické eliminace orgsnického zneöištění a anorganických forem dusíku z odpedních vod podle vynélezu spočívá v tom, že procesy esimilace orgnického znečišténí, biologieké nitrifikace a denitritikaoe probíhají souběžně v jednom reaktoru, čímž odpadá...

Hydraulický rovnač hřebel řetězového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251021

Dátum: 11.06.1987

Autori: Stacha Václav, Grzyb Ludevít, Trávníček Josef

MPK: B65G 19/22, E21F 15/00

Značky: hřebel, řetězového, hydraulický, rovnač, dopravníku

Text:

...uveden řez zařízení a na obr. 3 je uveden příklad rovnače pro dopravník s dvěmí řetězy.Hydraulícký rovnač hřebel řetězového doprevníku podle obr. 1 eeetává s příčníku l, ve kterém jsou euvně uloženyvýeuvné plochá čepy 3 e 2. V příčníku l je vybrání 3 pro ze eunutí opěr 4 a Š hydraulických válcú § e É. Hydraulické válce§ e É jsou propcjeny přívodníeí trubkaní Q. ne kterých Jsou příveřeny přívcdy pro neeunutí plnícípíetole v případě. že nejsou...

Zařízení k ručnímu ovládání pracovního cyklu obuvnických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251020

Dátum: 11.06.1987

Autor: Žák František

MPK: A43D 81/00

Značky: obuvníckych, strojů, zařízení, ovládání, pracovního, ručnímu, cyklu

Text:

...lg tažnou pružínou 12 uchycenou na rámu 5 a objímce lg a stavěoím šroubem 15 zaěroubovaným v objímce lg pevně spojená s podpěrou 2. Nosný kryt 5 je na své horní části opatřen dorazovým šroubem l§ a je v něm vytvořena stupňovitá drážka 1,do níž zasahuje konec páky lg sklopně upevněné ve vidlíci 11 vytvořená na horní straně svisle postaveného dutěho hřídele 2,který je otočně a neposuvně uložen v nosném krytu j. Pod vidlicí 11 je na dutěm...

Termoreaktivní vodou ředěné kompozice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251019

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vaňouček Jaroslav, Dobáš Ivan, Pilný Milan, Šňupárek Jaromír, Pavlíčková Eva, Sochor Bohuslav, Marek Jan, Kaška Jiří

MPK: C08F 20/06

Značky: způsob, kompozice, vodou, přípravy, termoreaktivní, jejich, ředěné

Text:

...připravená z 800 hmot. dílů výše uvedených monomerů, 350 až 1200 hmot. dílů vody, 8 až 48 hmot. dílů povrchově aktivních látek a případně až 10 hmot. dílů hydroxidu amonného a/nebo sodného a současně se v průběhu 1,5 až 7 hodin přidává roztok 1 až 20 hmot. dílů iniciačního systému v 5 až 400 hmot. dílech vody, přičemž po ukončení dávkování emulze monomerů re reakění směs udržuje při uvedené teplotě ještě 1 až 4 hodiny, pak se ochladí a...

Vstupní filtrační obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251018

Dátum: 11.06.1987

Autori: Nejdl Tomáš, Pavlů Jaroslav

MPK: H03K 17/16

Značky: obvod, filtrační, vstupní

Text:

...obvodu a svým emitorem a prvním vývodem filtračního kondenzátoru a s katodou usměrňovací diody, jejížanoda je spojena e druhým vývodem filtračního rezistoruÍ t íh b d ą a s prvn m vstupem vys upn o o vo u zn mVýhodné je vytvoření výstupního obvodu spínačem spor Jeným svým jedním vývodem s prvním vstupem výstupního obvodu a svým druhým vývodem přes primární obvod oddělovau oího členu s druhým vstupem výstupního obvodu, přičemž výstupní...

Způsob čištění a likvidace roztoků obsahujících melasu nebo odpadní prokvašenou záparu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251017

Dátum: 11.06.1987

Autori: Fabián Josef, Špaček Bohumil

MPK: C02F 1/52

Značky: melasu, obsahujících, likvidace, způsob, prokvašenou, odpadní, roztoku, záparu, čištění

Text:

...vyčiřený roztok, zbavený suspendovaných látek, částí rozpuštěných organických látek,koloidů a kovů (např. ca. Mg), které při změnách teploty a pH vytvářejí nežádoucí sraženiny, jež vedou k tvorbě inkrustůna provozním zařízení. Další výhodou je srážení za studena,což znamená přínos ve spotřebě energie.Jednou z výhod způsobu je také inaktivace konteminujících mikroorganismů a podstatné sížení hddnoty CHSKcr u vyčiřeného roztoku podle vynálezu v...

Způsob zpracování kapalných pyrolýzních frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251016

Dátum: 11.06.1987

Autori: Soldát Miloslav, Rybár Petr, Krupička Michael, Lederer Jaromír

MPK: C07C 13/36, C07C 3/02

Značky: pyrolyzních, zpracování, frakcí, způsob, kapalných

Text:

...v rozmezí 38 až 180 °C, termickou dimerizací cyklopentadienu přítomného ve těchto frakcích na( dicyklopentadien a následující deatilační úpravou, který spočívá v tom, že uvedená pyrolýzní frakce ae bez předchozího oddestilování C 5-frakce zahřeje na teplotu 100 až 15090, ponechá se při tlaku par systému reagovat za vzniku dicyklopentadienu po dobu 10 minut až J hodin, výhodné 1 hodinu a v následujícím stupni se rektifíkací oddělí...

Zařízení pro potěrání lněných a jiných rostlinných stonků, obsahujících lýková vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 251015

Dátum: 11.06.1987

Autor: Blažek Jan

MPK: D01B 1/28, D01G 9/00

Značky: lněných, vlákna, potěrání, obsahujících, lýková, zařízení, rostlinných, jiných, stonku

Text:

...vstupní části je opatřeno lištou, umístěnou za potěracím nožem ve směru rotace po celé délce tělesa rotoru, včetně naváděcího kužele. Lišta je na kuželově části rotoru upravena tak, že svou zadní hranou směřuje k obvodové kružnící,opisovaně potěracími noži na válcové části rotorą a smčřuje k této kružnici svou volnou zadní hranou. Přední hrana lišty spojená s tělesem rotoru sleduje ve svém směru potěrací nůž, jsvírající s osou...

Zámková plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: 251014

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kalivoda Václav, Beníšek Herbert

MPK: E05B 65/14

Značky: plomba, zámková

Text:

...kolmě na oeu hranolu, jimiž je přostrčen třmen pracovní část úkosového klíče je zhotovena z trubky a opatřena stejnými úkosy jako úkosová matice, rukojeř úkosověho klíče tvoří ohnutá válcová tyč.Navrženým řešením se dosáhne zvýšené ochrany nákladu, dopravovaného v kontejnerech a železničních vozech před zcizením nebo vypadnutím při samovolněm otevření dveří.Na obr. 1 je nárys zámková plomby podle vynálezu, obr. 2 znázorňuje zámkovou plombu v...

Upínací přípravek se dvěma upínacími čelistmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 251013

Dátum: 11.06.1987

Autori: Blažek Jan, Černý Martin, Konývka Karel, Farář Zdeněk

MPK: B23Q 3/06

Značky: čelistmi, upínacími, dvěma, upínací, přípravek

Text:

...je klnsnatleká sohána Jedná varianty připravku, u ktoré jsou výklopná a axlálnč posuvná čeliati ňbě, přičemž připrevek Je opetřen člensn pro vyvozeni svěrná sily, na obr. 2 Je další konstrukčni varianta upinnoiho přípravku, u ktoré Jsou výklopná obě upínnoi čellstl, Jedna z čelisti Je axiâlně posuvná, přičenž svěrná sila Je vyvozovánn závažím a na obr. 3 je jedno konkrétní prevedení příprpvku.Souöáat ł je upnuta do upinacioh čelisti 2 ą...

Protivýbuchová ochrana stříkací kabiny pro nanášení práškových nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251012

Dátum: 11.06.1987

Autori: Dvořák Miloslav, Židlík Petr, Mokroš Martin, Štroch Vladimír

MPK: B05B 15/12

Značky: stříkací, ochrana, nátěrových, nanášení, práškových, protivýbuchová, kabiny

Text:

...výbuchová reakce vzníká. Produkty exploze Jsou odlehčenýn panelen V zadní etěně kabíny uvolněny. Odlehčený panel je přsdee nastaven na hodnotu požadovaného otevíracího tlaku. uvolněnín exploze bezproetředně z prostoru. kde vzniká. tj. například z prostoru fíltrů. se potlečuje přenos exploze uvnitř celé kabíny. Další výhodou vynálezu je oddělení prostoru fíltrů od prostoru etříkání pohyblívýní planžetaní. fungující Jako klapky. Tín se...

Způsob vytváření tenkého povlaku na povrchu tělesa plazmaticky aktivovanou chemickou reakcí z plynné fáze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251011

Dátum: 11.06.1987

Autori: Musil Jindřich, Havel Josef, Bárdoš Ladislav, Hortlík František

MPK: C23C 14/48

Značky: způsob, vytváření, provádění, způsobu, tělesa, tohoto, povrchu, chemickou, povlaků, zařízení, plynné, tenkého, plazmaticky, reakcí, aktivovanou, fáze

Text:

...depozice, ktere jsou nnohen vyšší než dosud známé. Účinné chlazení je dosaženo magnetickým rozaítánín elektronů od substrátu. Podle amerického patentu USP 4 066 659 je chráněn způsob a zařízení pro povlakování substrátu, při něnž se vytváří izolační vrstva na jedne části vodiveho terče a druhá část terče se udržuje bez izolační vrstvy iontovýa bonbardováním. Vodívý terč je na střídaven elektricke potenciálu dostatečně vysokého...

Tepelně izolační podložka pro prasnici se selaty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251010

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vrbka František, Kotrbáček Václav

MPK: A01K 13/00

Značky: selaty, prasnici, tepelně, izolační, podložka

Text:

...směrem odspodu z tepelně izolační vrstvy, tepelně vodivé vrstvy a další tepelně izolační vrstvy, která překrývá celou plochu vrstvy tepelně vodivé, přičemž všechny vrstvy podložku tvořící jsou navzájom spojeny.Tepelně vodivá vrstva je vytvořena z tepelně vodivé umělě hmoty, například z polypropylenu plněného vodivou přísadou, s výhodou uhličitanem vápenatým, nebo z kovového, například hliníkového plechu. vrstva či vrstvy tepelně izolační...

Zařízení pro čištění povrchu ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251009

Dátum: 11.06.1987

Autori: Cimala Ivo, Cimala Ladislav

MPK: B22D 31/00, B22D 43/00, B21B 45/00...

Značky: zařízení, povrchu, čištění, ingotu

Text:

...může být jednoduše zakrytováno a opatřeno odsávacím ústrojím. Zařízení pro čistění povrchu ingotů umožňuje nahradit doposud používaný koks v hlubinných pecích dolomitickou e nebo vápencovou drtí.Zařízení podle vynálezu je v příkledu provedení znázorněno na připojeném výkreeu. Obr. 1 znázorňuje boční pohled do zařízení a obr. 2 de schemetickým řezem v místě A-A z obr. llz nšhož byly pro větší přehlednost vynechány nepodstatné vedlejší...

Způsob regulace chodu pásového dopravníku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251008

Dátum: 11.06.1987

Autor: Toušek Edvard

MPK: H02P 1/04, B65G 23/44

Značky: zařízení, regulace, dopravníku, pásového, způsobu, tohoto, provádění, způsob, chodu

Text:

...rozběhu některým z výše uvedených způsobů. Základom konstrukce těchto zařízení je čidlo, která vyhodnocuje naetalý prokluz z rozdílu mezi otáčkemi bubnu, resp. obvodovou rychlostí bubnu, a rychlostí pásu. Toto čidlo potom dává povel k nnpnutí pásu nspínacím vrátkem. Tato zařízení se však v praxi ukázala naprosto neúčinná, neboř reagují následně - až na zjiätěny nastali prokluz, přičemž žádná napínací zařízení není sto reagovat tak...

Zařízení pro stanovení stopových množství uhlovodíků v plynné směsi plamenným ionizačním detektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251007

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vojtek Jan, Kocián Vítězslav

MPK: G01N 30/68

Značky: množství, směsi, zařízení, plamenným, plynné, stanovení, stopových, detektorem, ionizačním, uhlovodíku

Text:

...Z tohoto důvodu může být zpracována několikatináaobná dávka vzorku. při jednoduchám čaeovám programu,při použiti vodiku a dueiku o etředni čietotě e při použiti vzduchu z normálniho tlakováho rozvodu. Velkou výhodou Je také to, že výstupniho signálu z tepelně vodivostniho detektoru je možno použit ke etanoveni některých anorganických plynů, ktere nelze stenovit plamenovým ionizečnim detektorem, Jako napřiklad kysličniku uhličitého nebo...

Sorpční netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251006

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kučera František, Prudilová Marcela, Kühnel Vlastislav

MPK: B01D 23/10, D04H 1/42

Značky: textilie, netkaná, sorpční

Text:

...Jejich použití je uzce specializované, pro čištění odpedních vod se zejména pro svou náklsdnost nehodí.Tyto nevýhody odstraňuje předkládaný vynález, který je výrobně spolehlivý a snadno vyměnitelný sorpční prostředek a má širší použití. Je vhodný pro čištění odpedních vod. Svým složením i konstrukcí se sorpční netkané textilie podle vynálezu zcela odlišuje od složení a konstrukce teztilií popisovených uvedenými patenty.Cílem vynálezu je...

Proužkovací zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251005

Dátum: 11.06.1987

Autori: Fučík Milan, Fischer Evžen, Kopečný Miroslav

MPK: D04B 15/58

Značky: okrouhlého, dvouválcového, zařízení, pletacího, proužkovací, stroje

Text:

...vodiče s pracovním V koncern pro vedení nitě 2. Tato přední část 31 je ulozene v tvarované drážce lll (obr. 3) pravítka Ľ pro vedení vodičů nití z pracovní donepracovní polohy a naopak. Tlakem planžsty 51 doeedá přední část 21251 01 | 5 vodiče ll pouze na spodní hranu drážky lll. Dále je k přední části 21 uchycena tažné pružina l , jejíž druhý konec je upevněn na držák a proužkovacího zařízení. Snímací nos 11 vodiče .1 dosedá na večku łä...

Mechanické měřidlo sbíhavosti kol silničních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 251004

Dátum: 11.06.1987

Autor: Sysel Antonín

MPK: G01B 5/14

Značky: měřidlo, sbíhavosti, silničních, mechanické, vozidel

Text:

...schématicky znázorněn priklad provedení mechanického měřidla sbíhavosti kol eilničních vozidel podle vynálezu, kde na obr. 1 je pohled na měřidlo a na obr. 2 je pohled na měřidlo nasazené na kolech vozidla.Mechanická měřidlo sbíhavosti kol silničních vozidel podle obr. l a 2 sestáváz lanka l, na jBh 0 ž J 0 dn°m konci JB seřizovacím šroubkem g upevněn přestavitelný háček §. Druhý konec lanka volně prochází otvorem v základné Q a je upevněn...

Ochranný povlak pro povrchovou úpravu součástí hydraulických a pneumatických zařízení z kovových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251003

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bálek Miloš, Kantor Ladislav, Mlýnek Bohumír, Magnus Anton, Matejka Dušan, Šmidák Štěpán, Ivan Lubomír, Ryška Miroslav, Janeta Jan, Škobrtal Svatopluk, Bódi Jan, Zezulka Alois

MPK: C23C 4/00

Značky: součástí, hydraulických, úpravu, kovových, slitin, povrchovou, povlak, zařízení, pneumatických, ochranný

Text:

.... ti 6 W 4. proti otěru Je vysoká~ÝzvýĚenou životnost a zvýšenou odolnost proti korozi, která vyplýva ze složení jednotlivých složek (Ni, Cu, än, Mo). Výše uvedených vlastností.až 0,09 vytváří dobrou přilnavost, relativně měkkou.zá kladní vrstvu a v této vrstvě je rozložen komponent z tvrdých kovů, přičemž obě složky maaí dobré antikorozní vlastnosti. Navrženým složením se současně zabezpečí všechny vlastnosti nutné k vytvoření...

Ochranný povlak spojovacích částí trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251002

Dátum: 11.06.1987

Autor: Hnilica Petr

MPK: F16L 57/00, B65D 59/00

Značky: ochranný, trubek, povlak, částí, spojovacích

Text:

...vnitřním prostoru trubky, Na připojeném Vškresu je znazcrněn příklad provedení ochranného povlaku podle vynálezu. Je znézornčn v řezu konec. trubky s vnější a vnitřní částí ochranného povlaku, Na vnější část ochranného povlaku je provedono bandážování jednou vrstvou samolepící folia. .Vynélez využívá pro protikorozní a protideformační ochranu spojcvaoíoh částí trubek všeho druhu ochranný povlak, který je sestaven z vnější části ł, vnitřní...

Snímač pro indikaci požárů ohříváků vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251001

Dátum: 11.06.1987

Autori: Okleštek Evžen, Enžl Jiří

MPK: G08B 17/06

Značky: požáru, ohříváku, snímač, indikaci, vzduchu

Text:

...teploty, potom rychlý termočlánek na ní zareaguje rychle, protože jeho časová konstanta je přibližně 1 sekunda. Vlastní snímač má derivační charakter, docílený konstrukcí, bez použití jakýchkoliv elektronických obvodů. zpracování elektrického signálu probíhá běžnými zesilovači a integračními obvody, které lze skonstruovat tak, če jsou necitlivě na vnější poruchy. Krátka časová konstanta rychlého termočlanku je docílena tím, če tento je...

Způsob zajištění čelby proti pádu horniny a samosvorný segmentový úchyt k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238300

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kuskunis Spiros, Suchánek Jaroslav, Pexa Ladislav

MPK: E21D 19/04

Značky: zajištění, tohoto, pádu, samosvorný, způsobu, čelby, úchyt, segmentový, způsob, proti, provádění, horniny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zajištění čelby proti pádu horniny a samosvorného segmentového úchytu k provádění tohoto způsobu, zejména vhodného pří vrtání vývrtů na čelbě pro trhací práce v horizontálních a dovrchních dlouhých dílech hlubinných dolů. Podstata způsobu spočívá v tom, že se po odtěžení horniny upevní na poslední zabudovanou a zajištěnou výztuž samosvorné segmentové úchyty, na které se zavěsí ochranná síť přes celý profil čelby a...

Samočinný odvodňovač degazačního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238299

Dátum: 01.06.1987

Autor: Svrčina Miroslav

MPK: E21F 7/00

Značky: samočinný, potrubí, degazačního, odvodňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti degazace, zejména na hlubinných dolech. Týká se samočinného odvodňovače degazačního potrubí pro použití při degazaci s průmyslovým využitím těchto plynů. Podstata spočívá v tom, že je tvořen nádobou s víkem, do níž je zaustěn přívod vody se zavzdušňovací trubicí a uzavírací klapkou a ve spodní části vedením s uzavíratelným plovákem, ovládající sedlo vývodu, který je opatřen samouzavírací klapkou. Na spodní části víka je...

Zařízení pro kontrolu metod vyšetřování srdeční činnosti v nukleární medicině

Načítavanie...

Číslo patentu: 238298

Dátum: 01.06.1987

Autori: Husák Václav, Kleinbauer Karel, Erban Jiří, Grigar Oldřich

MPK: A61B 5/02

Značky: činnosti, srdeční, metod, kontrolu, zařízení, nukleární, medicině, vyšetřování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontrolu metod vyšetřování srdeční činnosti v nukleární medicíně, sestávajícího z poháněcího motoru a z hracího hřídele. Na hnacím hřídeli je umístěna dvojice vaček, které jsou kinematickými vazbami prostřednictvím dvou kladek a dvou pružin spojeny s dvěma písty. Dvojíce pístů je umístěna ve dvou válcích s radioaktivní kapalinou, spojených dvěma přírubami s dvěma balonky, které jsou umístěny ve skleněné nádobce s...

Hydraulické zapojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238297

Dátum: 01.06.1987

Autori: Novák Jan, Drapač Václav, Kaláb Zdeněk

MPK: B30B 15/16

Značky: hydraulické, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru tvářecích strojů, a týká se hydraulického zapojení pro ovládání tříkomorového, dvoupístového, diferenčního hydraulického valce montážního lisovacího přípravku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že všechny tři komory hydraulického valce přípravku jsou propojeny s hydraulickým agregátem přes společný třípolohový rozvaděč, přičemž na přívodní větvi za rozvaděčem je umístěn tenzometrický tlakový spínač na odváděcí větvi z...

Způsob modifikace měkkého lehčeného polyuretanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238296

Dátum: 01.06.1987

Autori: Tesařová Anna, Lukovský Leo, Tesař Petr

MPK: C08L 75/04

Značky: polyuretánu, způsob, měkkého, modifikace, lehčeného

Zhrnutie / Anotácia:

Měkký lehčený polyuretan modifikovaný přídavkem telechelických tekutých kaučuků na bázi butadienu, izoprenu nebo kopolymeru izobutylen - 1,3 pentadienu majících koncové reaktivní skupiny na koncích řetězce ukončeny skupinou hydroxylovou, o průměrné molekulové hmotnosti 800 až 8000, které se přidají při výrobě do základních polyolů v množství 5 až 50 hmotnostních dílů na základní polyol. Přídavkem uvedených telechelických polymerů dosáhne se...

Automatický umlčovač signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238295

Dátum: 01.06.1987

Autori: Boháč Jiří, Žebrák Milan

MPK: H04B 1/10

Značky: signálu, umlčovač, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit jednoduchý umlčovač signálu. Podle vynálezu se toho dosáhlo tím, že automatický umlčovač je tvořen řízeným zesilovačem a tranzistorem, přičemž emitor tranzistoru T je připojen na řídicí vstup řízeného zesilovače Z a báze tranzistoru T je připojena na dělič Z odporů Rl a R2, zatímco mezi bázi tranzistoru a zem je zapojen kondenzátor C, a jeho kolektor je připojen na zem. Jeho výhodou je, že umlčuje signál v době...

Niťová brzdička

Načítavanie...

Číslo patentu: 238294

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pavelka Ladislav, Mach František, Mohelnický Josef

MPK: B65H 59/38

Značky: brzdička, niťová

Zhrnutie / Anotácia:

Niťová brzdička je určena zejména pro brzdění mezi nehybnou cívkovou předlohou a odtahovým ústrojím, s přerušovaným nebo nepřerušovaným odběrem nitě. Zahrnuje dvojici brzdicích členů, jejichž přítlak proti sobě je přestavitelný v závislosti na požadovaném napětí nitě. Jedním členem je plochá pružina, uchycená na držáku a opatřená na volném konci vodicím očkem, která je pružně přitlačována ke druhému členu, vytvořenému válečkem, upraveným napřič...

Bezpečnostní zátka tlakové nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 238293

Dátum: 01.06.1987

Autor: Vejmelka Petr

MPK: F17C 13/06

Značky: nádrže, zátka, bezpečnostní, tlakově

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění dokonalého uzavření tlakové nádrže zátkou, kterou nelze z hrdla tlakové nádrže vyšroubovat, dokud je v tlakové nádobě tlak. Cíle bylo dosaženo vhodnou konstrukcí zátky, jejímž šroubením lze otáčet maticí nouze, když v tlakové nádobě není tlak.

Zapojení pro snížení kolektorového příkonu zesilovacího klystronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238292

Dátum: 01.06.1987

Autor: Husník Miloš

MPK: H01J 25/10

Značky: příkonu, zapojení, snížení, kolektorového, zesilovacího, klystronu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro snížení příkonu zesilovacího klystronu. Zapojení pracuje tak, že v době, kdy zesilovací klystron zesiluje vlastní obrazový signál dochází ke snížení kolektorového napětí a proudu a tím i potřebného příkonu.

Zhutňovací hlubinný základ a způsob a zařízení k jeho budování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238291

Dátum: 01.06.1987

Autori: Čermák Boris, Klein Karol

MPK: E02D 5/18, E02D 5/44, E02D 27/16...

Značky: hlubinný, základ, budování, způsob, zařízení, zhutňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zhutňovací hlubinný základ a způsob i zařízení k jeho budování, zvláště pilota budovaná na místě i prefabrikovaná pilota s rozšířenou patou i bez rozšíření, mikropilota, velkoprůměrová pilota, pilota s vyloučením nosnosti na plášti úsek podzemní stěny apod. Účelem vynalezu je konstrukce, technologický postup výroby a zařízení umožňující zvýšit pevnost základové půdy zhutněním a snížit sedání stavby. Účelu se dosáhne podle vynálezu tím, že...

Způsob přípravy čistého tetrachlordifluorethanu z technického nebo surového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238290

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pošta Antonín, Dědek Václav, Bárta Milan, Hemer Ivan, Müller Karel, Hrubý Václav, Fikar Jiří

MPK: C07C 19/00

Značky: čistého, způsob, tetrachlordifluorethanu, přípravy, produktů, technického, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spočívá v rafinací technického tetrachlor-l,2-difluorethanu /Ia/ a/nebo tetrachlor-l,l-difluorethanu /Ib/, které obsahují zejména trichlortrifluorethan /II/, dichlordífluorethan /III/, trichlordifluorethan /IV/, tetrachlorethylen /V/ a pentachlorfluorethan /VI/, v případě surového produktu ještě chlortrifluorethan /VII/, dichlordifluorethylen /IX/ a dichlorfluorethan /X/ tak, že se nežádoucí látky odstraní působením chloru uváděným do...

Přídavná sklopná podpěra návěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238289

Dátum: 01.06.1987

Autor: Klenor Karel

MPK: B62D 53/04

Značky: podpera, přídavná, návěsu, sklopná

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je přídavná sklopná podpěra návěsu prutové tříprvkové konstrukce, zamezující jeho překlopení podpěra prutové tříprvkové konstrukce sestává ze dvou prutů spojených do tvaru písmene V otočně uložených na podélnících podvozku, přičemž třetí delší opěrný prut je otočně uložen na protilehlém dolním konci podpěry ve vrcholu spojených prutů tak, že je nasunut na pístnici jednoho z podélníku.