Archív za 1987 rok

Strana 212

Způsob povrchové úpravy závitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251068

Dátum: 11.06.1987

Autori: Missaire Gerhard, Hübecker Hans, Lenze Friedrich

MPK: F16L 15/00, F16B 33/06

Značky: povrchové, úpravy, způsob, závitů

Text:

...a vsuvek, a to úpravou nosných ploch závitů nebo celé závitové plochy včetně osazení a ploch těsnicĺch kov na kov použitím látky, která při šroubování snižuje odpor tření v závitech, jehož podstata je podle vynálezu v tom, že plochy závitů se zdrsňuji na hloubku drsnosti 7 až 15 m metáoím hranatých až kulatých zrn korundu nebo karbldu křemiku o velikosti 40 až 200 m proti ploše závitu, načež sena zndrsněrrou plochu závitu .nanáší vrstva...

Způsob čištění cukerné šťávy připravené extrakcí řepného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251067

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kristensen Steen, Madsen Rud Erik, Nielsen Werner Kofod

MPK: C13D 3/08

Značky: extrakci, způsob, materiálů, čištění, stavy, pripravené, cukerné, řepného

Text:

...látky, jako jsou peknu, pnotemy dextra ny a vyso-komolekularní harvivlą. jsou zadržovány.Při owbvyklém provedení ultrafíltrace chemicky zpracovaué eukerné šťavy se» 90 až 95 límuoltnvrastnícll- cukeruéĺ šťavy odvede ve formě permeátu. Ve- vyhodném provedení podle uvedeného~vyrrálezu se přidáva proomyvací voda v takiovém množství, že celkovêí množství permeátur odpovídá množství zpracuovávané cukenné- šťavy. Z výše uvedeného je...

Způsob výroby nových therapeuticky použitelných 1,2-5,6-dianhydrohexitolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251066

Dátum: 11.06.1987

Autori: Somfai-relle Zsuzsanna, Oetvoes László, Sugár János, Eckhardt Sándor, Hidy Iván, Medzihradszky Kálmán, Elekes Ilona, Institoris László, Kerpel-frónius Sándor, Medzihradszky Hedvig, Di Gléria Katalin

MPK: C07C 31/20

Značky: použitelných, nových, therapeuticky, 1,2-5,6-dianhydrohexitolů, výroby, způsob

Text:

...Aby bylo možno doložit tuto skutečnost, byly srovnány vlastnosti 1,2-Eiö-dianhydrodulciholu DAD a 1,2-5,6-dia~.nhyIdro-SA-dilacetyldulcitolu diACDADJ, které jsou známy z literatury s vl-astniostmi 1,2-5,ô-dianhydro-SA-bls-jG-karboxypropionylsdulcitolu DisuDADj, vyrobenéhuo způsobem podle vynálezu. Údaje,ktere byly získány při použití v případech Wolkerova 1. m. kaľCĺllĺüsäľkwůwlľlll, S-180 sarkomu a P 333 leukaemla jsou uvedeny v tabulce 1.T...

Projektor pro audiovizuální účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 251065

Dátum: 11.06.1987

Autor: De Mello Castanho Elio

MPK: G03B 21/12

Značky: účely, audiovizuální, projektor

Text:

...9, který vykonává jednu otáčku.Po skončení elektrického impulsu vráti vratná pružina 13 západku 3 do záběru s rohatkou 4 a hlavní hřidel 9 se zastaví.Na hlavním hřídeli 9 je dále uloženo ozubené kolo 11 s srpovitý díl 12, které rovněž odvozují svůj rotační pohyb od hřídele 9. Ozubené kolo 11 je prostřednictvím dalších ozubených kol 16, 17 V zaběru s redukčním ozubeným kolem 18, jehož hřídel nese bubnovou clonu 15 s výřezem. Při každé otäčce...

Okrouhlý pletací stroj pro pletení punčoch a ponožek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251064

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bianchi Massimo

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: okrouhlý, pletací, ponožek, pletení, stroj, punčoch

Text:

...snaha jehel napííiat a detormovat přízi oček, která jsou na jejich háčcích zachycena, kdykoliv jehly procházejí pod spüdmĺm koncem prvního praoovního~ zámku 1 nebo jinéhuo ekvivalentního zámku,přičemž tento průchod se opakuje t-olikrát,kolik řad oček se nachází v patové čistí S očka zůstávají zachycena na jehlach, vyřazených z činnosti, stále stejné a nemění se. Tím se n-apíná příze těchto oček a může d-o-jít k přetrhu nebo k...

Zařízení pro tvoření klínkových pat a špiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 251063

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bianchi Massimo

MPK: D04B 9/56

Značky: klínkových, tvoření, zařízení, špiček

Text:

...je olpatřen jednou stupñovitou částí 3 A, 3 B. Přívod 4 Lniti je dalším ovládacím prvkom, který je výkyvný do »dvou symetrických knajních poloh 4 A, 4 B, které se nacházejí proti stupňovitým částem 3 A,3 B pracovních zámků 1 A, IB.ehly 5, uložené v drážkách jehelního válce, jsou zvendány a spouštěny působením selektorů 7, které jsou ovládaný volicim ústrojím, které bude popsáno v další části. ehly 5 jsou stahovány působením jednoho nebo...

Zařízení k odvzdušňování a/nebo odplynování, zvláště k absorpčnímu odplyňování soustav potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251062

Dátum: 11.06.1987

Autor: Roffelsen Franciscus

MPK: F16K 24/04, F16H 9/20

Značky: zvláště, potrubí, zařízení, odvzdušňování, odplyňování, absorpčnímu, soustav

Text:

...na ní navlečeného plováku.Zahnnutím dolního konce svfslé plovákové jehly v narážku je dána nejnižší možná poloha plováku vůči svislé plovákové jehle a jeho zachycení na Iľlĺ, jehož výhodou je výrobné nejjednodušší opatření.Podle dalšího Význaku vynálezu je dol ní konec svislé plovákové jehly zah-nut do jostrého úhlu V pruživou náhražku, ina nl navlečeného plováku.Rovněž výhodné a montáž ulehčující je zahlnutí svislé plovákove jehly jako...

Vstřikovací čerpadlo na tekuté palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 251061

Dátum: 11.06.1987

Autor: Brotherston Collin Peter

MPK: F02M 41/14

Značky: vstřikovací, palivo, tekuté, čerpadlo

Text:

...ústrojí 42, spojeného- s vačkuovým prstemcem 41 radlálxním ko-líkem 43. Hydraulické ústrojí 42 obsahuje pružné zatížený píst ulioželný ve valci, na jehož jeden konec se přivádí tlakouvá kapalína působící na píst tak, že jej tlačí proti působení pružné zátěže.Na vinějších oknajich čerpacích plunžrů 30 jsou umístěny dvě vačkové. kladičky, z nichž každá se skládá z válečku 44 neseIného třmenem 45. Vačkiové kladičky jsou držexny V axiální...

Způsob výroby solí derivátů 9-(hydroxyalkyl) purinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251060

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hadden John, Simon Lionel

MPK: C07D 473/00

Značky: výroby, způsob, derivátů, 9-(hydroxyalkyl, solí, purinů

Text:

...nebe palremteráląně. Lze jich používat ve formě injekčnich ndztbků, například ve vodě nebo jako tablet, pilulek, tbbolek atd.T a b u l k a. 1 souhrn chemických vlastností S-hyłdmxyalkyljpurinů(I) Číslo význam symholů ve vzorci syntetický slłoučeniny R 1 R X Y způsob 15428 H H OH DIP.PAcBA L 15437 H H SH DIP.PAcBA L 15447 H CH OH DIP.PAcBA L 15432 H CHa NH 2 DIP.PAcBA L 15434 CH H NHz DIP.PAcBA L 15444 GHz H OH DIP.PAcBA L 15418 ~CaH...

Páskový lemovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 251059

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bocca Alberto, Pagani Mario

MPK: A43D 44/00

Značky: lemovací, páskový, stroj

Text:

...kleští 15 jsou kmitavě uIHÍSĚĚJIY .na úložném bloku 17, který je upevněąu nu Vnějším konci druhé tyče 4. Pružné tlakové působení na čelísti kleští 16 je provádí-into dvěma kolíky 18, které jsou umíslěny V vodplovídajĺcĺch vybráních na, úložném blćku 17 a pomocí p~ružin 19 jsou přitlačlmváoy k čelistem klešti lži. Větší nebo menší přistavení čelistí kleští 16 může být nastavene pomocí dvou závitových ko 7 likü 20 na üložném bloku 17. ak je...

Nosič čepelek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251058

Dátum: 11.06.1987

Autori: Pomfret Edward, Dorion Francis, Nissen Warren, Perry Roger

MPK: B26B 21/22

Značky: nosič, čepelek

Text:

...18 je připevněría típíiría~ cí hlava 29, příčně uspořádaná, mající ctvě přĺruby nebo kolejníčky 22, směřující srem ven, jejichž vnější povrch tvoří v t nou novinu 24, která je koílmá k oce krc 18. Vztažnä rovina 24 je vzdálenla o délku B r 14 mm od spojení krčku 18 s rukojetí 14 a o vzdálenost C v 5 mm näao čelom krčku 18. V základné upíoací hlavy Hi jsou vytvořeny dvě boční drážvky 26 po tebou stranách bodu připojení ke krčku 18. Pružná...

Vrstvené bezpečnostní sklo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251057

Dátum: 11.06.1987

Autori: Knackstedt Wilhelm, Beckmann Rolf

MPK: C03C 27/12, B32B 17/06

Značky: bezpečnostní, vrstvené, výroby, způsob

Text:

...přilnaviostí ve Střední oblasti stupnice atlheze se p 0 užívä v doprave, například jako zasklívacího materialu n 1 |ot~orovýcl 1 vozidel, kolejových vozidel, zemědělských vozidel, lodí,letadel atd. V těchto oblastech použití se může přilnavost přizpůsobená účelu použití užití regulovat zmenou druhu a množství silanu. Přitom se musí samozřejmě vzít v úvahu také přílnaviost změkčeuiých plastických fólií tíeupcavených silanem. Kombinací...

Prostorové spojovací pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 251056

Dátum: 11.06.1987

Autor: Baudin Jacques

MPK: H04J 1/02

Značky: spojovací, prostorové

Text:

...nichž každý má čtyři analogové multíplenory, a všechny řádky majítýž počet 2 L základních motivů. í/ýstupy z matice jsou označený S 1, S 2, S 3, . . . Sn- 1, Sm. Matice je sestavena ze základních nííodulů podle dvíoíjkooívého zákona., což znía-« mená, že počet základních moldulů jednoho typu na počátku každého řádku se zdvoj 251056násobuje od jednoho řáclku ke druhému a že v každém řádku je tento počet základních modulů jednoho typu...

Zapojení pro kontrolu hodinových signálů v číslicovém informačním systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 251055

Dátum: 11.06.1987

Autori: Valastro Bartolo, Roos Sture Goesta, Pehrson Jens Erland

MPK: G06F 11/10

Značky: číslicovém, informačním, hodinových, signálu, zapojení, systému, kontrolu

Text:

...blok.Na obr. 1 znázornená udestičlça 15 s plnianýmí spojí obsahuje několik piosuijoých registrů 11, jejichž údaje jsou příváděný vstupními vedenímí 12 a odváděny výstup.nimi vedenímí 13. Pro každý piosuvný registr 11 je na příslušných hodinových vstupech 14 až 17 přiváděn oddelený iincdíniový signál. Každý hodinový signál je přiväděu příslušnému posuvnému registru 11 přes zdroj 18 posouvacích hodinových signálů.Běžné regístry, které jsou...

Způsob nanášení povlaku nebo filmu z katalyticky aktivních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251054

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hensel Joerg, Bozon Alfred, Koberstein Edgar, Lakatos Eduard

MPK: B01J 37/02

Značky: katalytický, aktivních, prvků, filmu, povlaků, způsob, nanášení

Text:

...ethylenglykolu,moinomethylether ethyleinglykiolu,monomethyiethenacetát ethylenglykolu,moinopnopylether ethylenglyldolu,ethylformiát, ethylhexianol, ethylpropiionát, amylacetát, amylalkoihol, amylbutyrát, emylfłormiát, benzen, benzylacetát, beinzylalkollol, nrbutanol, n-butylacetát, n-butylbutyrát,1,3-butylenglykol-B-moinomethyletlíer,butylenglylnol-B-mon-omethylether-1jako rlozpouštědla, v nichž jsou rozpuštěny katalyticky aktivní...

Nosič alespoň s jednou podlouhlou čepelkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251053

Dátum: 11.06.1987

Autori: Perry Roger, Pomfret Edward, Nissen Warren, Dorion Francis

MPK: B26B 21/22

Značky: nosič, jednou, čepelkou, alespoň, podlouhlou

Text:

...oblasti. Sníěrení dolů, kolmo k povrchu 50, jsou »dvě oddelená žebra 54, z níchž každé má na svém spnodtním lnoncí přírubu 56, která vystupuje směrem udovnltř o 0,46 mm, čímž tvoří vystupek ve formě vý 251053Žebrvové výstupky 2 na přední straně stěIny 44 .nesou příčný kryt 64, jehož pro-vrch je o 5,86 mm nadpovrchem 50 rozměr E obr. 1) a jestliže je nosič čepelek 12 připojen k držátku 10, je tento povrch vzdálen 15,2 milimetru od čelního...

Vodotěsná podzemní stěna a způsob jejího vytvoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 251052

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hurtado Jean, Caron Claude

MPK: E02D 5/18

Značky: vodotesná, stěna, podzemní, jejího, způsob, vytvoření

Text:

...směsi se vkládají fólie z plastů, které jsou na styč.ných plnocháchslepeny nebo svtařeny. - vje samozřejmě, že do rýhy k vytvoření stěny lze uložit kamenivuo, ocelovou výztuž nebo betonové prefabrikáty. K tomuto účelu stačí uložit do rýhy inaplněné samotvrdnouci vrbnou kapalinou ocelovou výztuž nebo betonový pretabrikät a vyčkat ztuhnutí stěny.Tak například lze piodle vynálezu použit přímo jako vritací kapaliny kaše, která obsahuje určité...

Pneumatika kola motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251051

Dátum: 11.06.1987

Autori: Holmes Thomas, French Tom, Mitchell Villiam, Kenney Michael

MPK: B60C 15/02

Značky: vozidla, pneumatika, motorového

Text:

...4 obsahuje ocelovy dráž 6 X 6 ze svinutých pramenů s průměrem 0,96 mm -o-balený prží. obvodový pruh 5 uložený nad každou pwatkou má- délku 30 mm a je zbiotoven z pryže o tvrdosti 80 ° Sho-reovy stupnice. Výplñíi z nylonové tkaniny pro pneumatiky obalené pryží je uložena kolem pat 251051ko-véhoo drátu s nylonovými kordy svírlajícími s radiálním směrem úhel 45 °. Patkwový pásek 7 z pryžového materiálu je uložen ve vnější části patky a je...

Zapojení pro přístup na mikropočítačovou sběrnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 251050

Dátum: 11.06.1987

Autor: Jaroš Vladimír

MPK: G06F 13/20

Značky: přístup, mikropočítačovou, sběrnicí, zapojení

Text:

...právě probíhejí oího přenosu. vyskytne-li se jiná žádost nebo víoe žádos tí o sbärnioi v okemžiku. kdy připojení jednotka žtdáo další přenos, vyřeií se nejprve priorita häšným způso bem s psk bud hned odpojení, nebo požadovaný přenos s nísledným odpojením jednotky od sbärnice s přidölenín jinéľ 3 i 251 usn Činnost obvodu přístupu lze programově volit a tím opti mslizovat provoz na eběrníoi vzhledem k právě probíhąjícímu výpočtu každého...

Zapojení inteligentního terminálu s grafikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251049

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 3/14

Značky: inteligentního, grafikou, zapojení, terminálu

Text:

...vstupů Q paměti Ž a na druhou skupinu adresových vstupu gg multíplexoru 1 adresy. První skupina datových výstupů Qłą procesoru ł pro signály D 0 až D 15 je připojena na skupinu datových vstupů 21 paměti 2, kdežto jeho druhá skupina datových výstupu Qłg pro signály V(0) až V(15) je připojena na skupinu datových vstupů gł registru g počáteční adresy, a sice pro signály V(O) až V(11) a na druhou skupinu datových vstupů Qg radiče Q zobrazení, a...

Epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251048

Dátum: 11.06.1987

Autori: Macho Pravoslav, Klančík Luděk

MPK: C08L 63/00

Značky: kompozice, epoxidová

Text:

...stavebního průmyslu jako tmely, izolační a penetrační nátěry, pojiva plastbetonů a podobně.9 Význačným efektom vynálezu je zpracování odpadního epiohlorehydrinu beze zbytku, čímž odpadá nejen nutnost drahé rektifika ce, ale i nákladní likvidace rektifikačního odpadu, přičemž se produkuje kompozice využitelná efektivně zejména ve stavebnictví.Do reaktoru se za míohání předloží 2 150 kg odpadního epiohlorhydrinu z vakuové destilace výroby...

Způsob výroby oxidů trojmocných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251047

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hinterholzinger Otto, Kysela Vladimír, Novák Luboš, Zubček Ladislav

MPK: C25B 1/00

Značky: kovů, způsob, výroby, oxidů, trojmocných

Text:

...způsobu výro by podle vynálezu zaručuje nepřitomnost elkálii ve výslednýchoxidech. Celý postup výroby kromě kalcinace probíhá v rozmezí teplot 15 až 50 °C za vcelku minimálních energetickýchnároků. Při provádění způsobu podle vynálezu se využívá membránové elektrolýzy roztoku príslušného kemence amonného v katodovém prostoru elektrolyzéru, který je oddělen od prostoru anodového aniontoměničovou membránou. Při průchodu stejnosměrného proudu...

Modul n-kanálového sběru, filtrace a A/D převodu analogových dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 251046

Dátum: 11.06.1987

Autori: Popov Petr, Buchar Karel, Cibulka Josef, Prepsl Jiří, Kvasnička Josef, Jelínek Richard, Krtek Jan

MPK: G06F 3/05

Značky: sběru, modul, analogových, převodů, filtrace, n-kanálového

Text:

...z dvojic vstupu dvojitého analogového multiplexeru 5. Dvojice výstupů dvojitého analogového multiplexeru 5 je spojene s dvojici vstupů diferenciálního zesilovače 5,jehož výstup je spojen s napětovým vstupem integrátoru Q.Na proudový vstup integrátoru Q je připojen výstup klíčovaného zdroje § proudu a současně výstup přednastavovacího klíče 2,zatímco výstup integrátoru § je spojen se vstupem komparátoru 1,jehož výstup je připojen na jeden...

Zapojení pro rovnocenný časový přenos informací skupině stykových interfejsových modulů zobrazovacích jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251045

Dátum: 11.06.1987

Autori: Popov Petr, Bečka Karel

MPK: G06F 3/14

Značky: stykových, modulu, interfejsových, zapojení, rovnocenný, prenos, informaci, skupině, zobrazovacích, jednotek, časový

Text:

...s fázovecím vstupem E následujícího stykového interfejsového modulu.Každý stýkový interfejsový modul SM 1 až SMn eestává z časovecího generátoru gg, jehož první vstup 33 spojÉHs fázovacím vstupom E a jehož první výstup je spojen s fázovacím výstupem EQ stykového interfejsového modulu §M. Druhý vstup časového generátoru gg je spojen s výstupem taktovacího generátoru Q a jeho druhý výstup je spojen se vstupem připojovacího obvodu 29. Výstup...

Zapojení testovacího a inicializačního subsystému mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251044

Dátum: 11.06.1987

Autori: Míček Petr, Tesař Petr, Kocián Milan

MPK: G06F 11/22

Značky: zapojení, testovacího, mikropočítače, inicializačního, subsystému

Text:

...bloku 1,systémového segmentu Q operační paměti a permanentní paměti Q pro testy a inicializaoi systému. Součástí zapojení je i stavový registr 1 a registr 1, propojený přes výstup 1 s displayem Q.Řídicí blok 1 má řídící vstup 3 sběrnice vnějšího systému, datový vstup 3 a adresový vstup gł. Datový vstup Q je propojen s obousměrným pripojením gg interní datové sběrnioe na obousměrném zesilovaoím bloku g, jakož i s obousměrným pripojením Qg...

Zařízení pro generaci přerušení a čtení vstupních signálů mikropočítače s pamětí PROM

Načítavanie...

Číslo patentu: 251043

Dátum: 11.06.1987

Autori: Pinker Jiří, Bejvl Josef, Georgiev Vjačeslav

MPK: G06F 13/32

Značky: generaci, mikropočítače, čtení, signálu, přerušení, pamětí, vstupních, zařízení

Text:

...výstup x 1 paměti PRO 1 je připojen na přeruäovaoí vstup 5 mikroprooesoru. Druhý e třetí výstup 12, X 3 Paměti PRO 1 jsou připojeny na pátý a äesty vstup 24, 25 budiče g sběrnice. čtvrtý výstup X 4 paměti PROH 1 je připojen jednak na vstup g§ 1 vybavení budiče g sběrnice a jednak na vstup âijgbudiče g běrnioe. Další vstupy Q. 26, 23. § 32) gv 20, gg, CS 2 jsou spojeny a připojeąv na zdroj 1 napětí o velikosti 5 V. Výstupy go až g.,...

Zapojení pro řízení korekčního obvodu rastrovacího elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251042

Dátum: 11.06.1987

Autor: Rychnovský Michael

MPK: H01J 37/248

Značky: elektronového, rastrovacího, korekčního, řízení, zapojení, mikroskopu, obvodů

Text:

...snižuje počet ovládaných prvků. zabraňujemožnosti vzniku chybného měření a odstraňuje nutnost ručního mechanického zadávání.vynález objasní příložený výkres, na kterém je uveden příklad zapojení v blokovém uspořádání.zapojení na obr. sestava z obvodu ł objektivu.který je spojen buč přímo. nebo přes dělíč g napětí, naznačený čárkovaně ,s prvními vstupy prvního, druheho až n-tóho komparátoru ga. gg až gg, jejichž výstupy jsou spojeny s...

Způsob broušení dutých válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 251041

Dátum: 11.06.1987

Autor: Mitura Josef

MPK: B24B 55/02

Značky: broušení, dutých, válců, způsob

Text:

...otvory po obvodu čel dutých válců se zaslepí, pak se válec naplní po okraj středových otvorů čel chladícím mediem a takto připravený valec se brousí.Výhodou způsobu podle vynálezu je podstatné snížení hlučnosti broušaní a výrazné zkvalitnění celého brousícího procesu. Způsob podle vynálezu umožňuje broušení dutých válců s velmi tenkou stěnou pláště, které se dříve nedaly brousit. Snížením rezonance, vàbrací a vlivem pomocného vnítřního...

Způsob odstranění karboxylových skupin vázaných na matrici porézních, makromolekulárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251040

Dátum: 11.06.1987

Autor: Šmigol Vladimír

MPK: C07C 29/136

Značky: matricí, porézních, makromolekulárních, látek, způsob, vázaných, odstranění, karboxylových, skupin

Text:

...na skuu piny hydroxylovą a to bis(2-methoxyethozy)-dihydrohlinitanem sodným v prostředí takových organických rozpouštědel, která nereaguji s bis(2-methoxyethoxy)-dihydrohlinitanem sodným a zároveň jsou chemicky inertní vůči redukovanému sorbentuSorbent po této redukci má nulovou (titrační metodou neměřitelnou) hodnotu iontově výměnné kapacity.Způsob redukce je ujacněn v následujicím přikladě. Přík 1 ad 110 g makroporézního kopolymeru...

Zapojení systému pro sběr a zpracování dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 251039

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vlček Jiří, Koblih Zdeněk, Luska Jaromír

MPK: G06F 15/74

Značky: systému, zpracování, zapojení, sběr

Text:

...adresy včetně zabezpečení s řídicí impulsy. Z první sběrnicepřebírá date včetně Jejich zabezpečení, která ukladá do svépaměti současně s informacemi na řídicích vodičích. Informacedále předává do první aktivní Jednotky łg, která řídí ukládání dat prostřednictvím druhé eběrnice g do pasivních jednotek gł, Qg, Q a předávání dat z pasivních jednotek jł, gg, 31. Pasivníjednotky jł, 13, Q samy nemohou požadovat přístup na druhou sběrnici . Na...

Elektrolyt pro vylučování slitiny nikl-karbid křemíku-grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 251038

Dátum: 11.06.1987

Autori: Cerhová Anděla, Holpuch Vladimír

MPK: C25C 1/08, C25C 1/06

Značky: slitiny, elektrolyt, nikl-karbid, vylučování, křemíku-grafit

Text:

...v následujících příkladech,jímižElektrolytická lázeň obsahující 600 hmot. dílů chloridu níkelnatáho, 10 hmot. dílů kyseliny mléčné, 0,3 hmot. dílů polyvinylalkoholuy 100 hmot. dílů grafitu, 100 hmot. dílů kerbidu křemíku na 1000 hmot. 0110 L vyhŕeje na 50 °c.Ppoudová hustota na katodě je l až 5 A/dmz. Pokovováníprobíhá za neuetáláho mechanického míchání elektrolytu. Vylou ěený povlak obsahuje 0,B hnot. karbidu kłemíku, l,3 hmot....

Zaoblovací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 251037

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bielý Jiří

MPK: B23B 51/08

Značky: zaoblovací, hlava

Text:

...produktivita práce oproti ručnímu zaoblování a snížení nsmáhavosti práce oproti zaoblování hran na frézkáoh. Zaoblovací hlavou je možno zaoblovat hrany, které nejsou průchozí. Pbloměr zaoblování i úhel zaoblení je možno nastavit.Zaoblovaoí hlava podle vynálezu je znázorněna na přiložených výkresoch. Na obr. 1 je znázorněno schéma hlavních součástí zaoblovaoí hlavy, na obr. 2 je znâzorněn příklad kon ~krétního provedení zaoblovací hlavy v...

Zapojení pro řízení krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251036

Dátum: 11.06.1987

Autori: Šivic Josef, Švec Karel

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, krokového, zapojení, řízení

Text:

...s druhým vstupom spínače Iází, sedmá vstupní svorka je spojene se třetím vstupem spínače rází a osmá vstupní svorka je spojene se čtvrtým vstupom spínače Iází. První výstup spínače rází je spojen s první výstupní svorkou, druhý výstup spínače rází je spojen s druhou výstupní svorkou, třetí výstup spínače fází je spojen s třetí výstupní svorkou a čtvrtý výstup spínače tází je spojen se čtvrtcu výstupní svorkou.Funkce zapojení pro řízení...

Zařízení k měření úchylek tvaru a polohy funkčních ploch kroužků valivých ložisek s přímkovým stykem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251035

Dátum: 11.06.1987

Autor: Modra Cyril

MPK: G01B 5/20

Značky: valivých, úchylek, zařízení, kroužků, tvaru, ploch, stykem, ložisek, funkčních, polohy, přímkovým, měření

Text:

...l, v zobrazeném případě kroužku vílečkověho ložiska, uložená čelom na měřicí zakladně g a zajištěná proti radiúlnímu posunutí pevnýmí opěrkomí 1. vnější měřicí dotyk 5 je opatřen jednak dorazem li a jednak vnějěím držúkem li, ve kterém je uchyceno vnějěí měřicí čídlo §, přilehlé k vnějšímu válcověmu povrchu měřené součástí l. Vnitřní měřicí dotyk 5 je opatřen prvním vnitřním drždkem § pro uchycení indikdtoru 13, jehož hrot je ve styku s...

Buňka na uložení vajec

Načítavanie...

Číslo patentu: 251034

Dátum: 11.06.1987

Autori: Marešovský Bohumír, Kotalík Miroslav, Bláha Jaroslav

MPK: A01K 41/00, B65D 85/32

Značky: vajec, buňka, uložení

Text:

...zvýšenými nosnými prvky.Lsvá e dolní bočnice jeouopetřeny sníženými nosnými prvky.výhody buňky na uložení vajec podle vynálezu spočívají v tom, že každé vajce uložené v buňce je zajištěná konstrukcí prvků e přídržných jazýčků tak, že osa vejce je mimoběžná s podělnou oeou bunky. Tím je zaručene optimální polohe z hlediska líhnivosti vajec jak při skladování, tak při inkubsci e kromě naklápění lísek v líhni není třeba delěíĺäodatečne...

Způsob oddělování tuku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251033

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kynos Milan, Vlk Jaroslav, Vostrovský Miloš, Bělík Jan, Müller Miloslav, Horák Stanislav

MPK: C14B 1/00, B01D 17/02

Značky: provádění, způsob, způsobu, zařízení, oddělování

Text:

...jsou vedeny po kolejnicích, jež jsou upraveny v sedimentační nádrži- 3 V 251 nas pod úrovní hladiny odpadních lázní ve směru posuvu spodní větve stíracího dopravníku. V pružných menžotách jsou upraveny vodící otvory ve tvaru příčného profilu kolejnic. V místech vodicích otvorů jsou k pružným manžetám přiloženy doplňkové stěrky. Na stíracích liätách jsou uloženy nosné kladky, jež jsou ve styku s kolejnicemi. . V sedimentaění nádrži je v...

Hnací buben s vestavěným pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251032

Dátum: 11.06.1987

Autor: Kulan Anton

MPK: B65G 23/08

Značky: hnací, buben, pohonem, vestavěným

Text:

...se schematickým vyobrazením na připojeněm výkresu. kde na obr. 1 je pďdélný řez hnaeím bubnem vedený rovinou A-A naznačenou na obr. 4. na obr. 2 je podélný řez hnaoím bubnem vedený rovinou B-B naznačenou na obr. 4, na obr. 3 je v částečněm řezu nárysný pohled na druhý pevný čep, který je současně rámom redukčního převodu a na obr. 4 je bokorysný pohled na druhý pevný čep podle. obr. 3 s naznačenými rovinami řezů A-A a B-B použitými v...

Pásová váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 251031

Dátum: 11.06.1987

Autori: Čmejla Petr, Zelenka Miroslav

MPK: G01G 11/16, G01G 11/04

Značky: váha, pásová

Text:

...váha sestává ze strojní části ł a z vyhodnocovaoí aparaturw. Vyhodnocovací aparature je rczdčlena na vstupní část 21 a výpočtovou část łg. Strojní část ł obsahuje měrný úsek s válečkovou stolicí opřenou o převodní čep 1 a snímač g rychlosti frekvenčního typu. Vstupní část ji vyhcdnocovací eperatury je umístěns u strojní části ł v teplotnč izolovaně ekříni 1 , přičemž obsahuje snímač A síly, o který je opřen převodní člen 2 a k němuž je...

Zapojení pro řízení obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251030

Dátum: 11.06.1987

Autori: Sedláček Oldřich, Smíšek Josef, Dráždil Josef, Kessner Karel, Jobánek Stanislav

MPK: G05B 19/02

Značky: stroje, řízení, obraběcího, zapojení

Text:

...zmetky, příspívá zapojení k maximálnímu využití stroje i k úspoře elektricke energie.Příklad zapojení pro řízení obráběcího stroje podle výnálezu,kdy obráběcí stroj je vybaven dvěma pracovními stanícemi, je sche matícky znàzorněn na přípojenem výkrese.Blok 1 ovládacích a spínacích obvodů je opatřen šesti výstupy,z nichž první výstup llfje připojen k prvnímu vstupu žl bloku š řízení první upínací stanice, druhý výstup lgje připojen k...

Trubkovnice ohříváku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251029

Dátum: 11.06.1987

Autor: Průša Josef

MPK: F28F 9/02

Značky: trubkovnice, vzduchu, ohříváku

Text:

...by byla zastíněna. Na celé její ploše nemůže dojít proto ke zkorodování, takže se její životnost podstatné prodlouží. Vzhledem k rozdílu teplot trubkovnice a studeného vzduchu dochází k předávání tepla do studeného vzduchu,teplota vzduchu se zvyšuje a toto teplo je tedy hospodarně zužitkováno. Poněvadž rozdíl mezi teplotou spalín a trubkovnicí je malý,je též tepelná ztráta minimální. Výroba trubkovníce, obzvláätě trubkovnice s paralelními...