Archív za 1987 rok

Strana 210

Způsob tepelného zpracování monokrystalických mikrovlnných ferimagnetických rezonátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251148

Dátum: 11.06.1987

Autor: Šrámek Jiří

MPK: C30B 33/00

Značky: mikrovlnných, monokrystalických, ferimagnetických, způsob, rezonátorů, tepelného, zpracování

Text:

...v rozmezí 20 až 200 OC.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že tepelným zpracováním se zlepší homogenita monokrystalických mikrovlnných ferimagnetických rezonátorů a tím se dosáhne výrazného snížení hodnoty šíře rezonanční linie o 30 až 40 . Dále se dosáhne snížení hodnoty efektivního pole magnetokrystalické anizotropie o 10 až 30 . Tím se podstatné zvýši kvalita rezonátů z hlediska mikrovlnných ztrát, jakož i jejich teplotní...

Zapojení výstupního analogového systému mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251147

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bydžovský Jan, Koliáš Jan

MPK: G06F 3/05

Značky: analogového, systému, mikropočítače, zapojení, výstupního

Text:

...připojena přes měrný odpor Bg výstupní proudová svorka 22, která je přes druhý zpětnovazební odpor 51 a druhý spínač 33 připojena na neinvertující vstup operačního zesilovače 5, přičemž tento neinvertující vstup je přes první pomocný odpor El spojen se zemnící proudovou svorkou gł, na nížje zároveň připojena propojená třetí a čtvrtá svorka Q, Q prvního přepínače gł.V případě napětového výstupu je neinvertující vstup operačního zesilovače Q...

Nevýbušná skříň stacionárního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 251146

Dátum: 11.06.1987

Autori: Ecler Zdeněk, Bichler Jaroslav

MPK: H01L 23/34

Značky: měniče, skříň, stacionárního, nevýbušná

Text:

...je vyplněna svislou trubkovnicí s chladicími žebry. Svislá trubkovnice je zaústěna do dutiny stropu a dutiny podlahy. Chladicími žebry svislé trubkovice je dutina stěn rozdělena v prüchozí chladící kanál, na který je případně napojen vnější ventilátor,Další vnitřní ventilátor může být upraven v dutině stropu, přičemž sací ústí tohoto ventilátoru je zaústěno do prostoru skříně pro umístění stacionárního měniče.Nevýbušná skříñ stacionárního...

Enzymové činidlo pro stanovení glukosy oxidační kopulací obsahující glukosaoxidasu, peroxidasu a 4-aminoantipyrin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251145

Dátum: 11.06.1987

Autor: Chromý Vratislav

MPK: C12Q 1/26

Značky: obsahující, 4-aminoantipyrin, oxidační, stanovení, enzymové, glukosaoxidasu, kopulací, peroxidasu, glukosy, činidlo

Text:

...vlastnostech.Pro stabilizaci enzymú se nejčastěji používá albumin, který je současně i lyofilisaěním médiom. Jak jsme zjistili, přítomnost albuminu V kompletním glukosovám činidle značné snižuje stálost výsledného zbarvaní chinoniminováho barviva, jehož absorbsnce klesá. vysvětlení může být pravděpodobně oxidace albuminu katalysovená peroxidasou (A. Gemant Kolacular Biology Report 3, 283 - 287, 1977). Podobná jsou nekompatibilní i další...

Uložení pojezdového kola pro velké rázy, zejména u hutních kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 251144

Dátum: 11.06.1987

Autor: Kuchař Antonín

MPK: B61F 13/00

Značky: vozidel, uložení, velké, pojezdového, zejména, hutních, rázy, kolejových

Text:

...zde odpadá vychylování dosedacích ploch spirálových pružin, čímž je zajištěno rovnomerné stlačování všech těchto pružin.Rovněž je výhodou jednodušší montáž i demontáž tohoto uložení a tím i snížení výrobních nákladů a nákladů na údržbu a opravy.Na přiložených výkresech je příkladně znázorněno uložení pojezdového kola podle vynálezu, kde obr. 1 je čelní pohled na toto uložení v části rámu hutního kolejového vozidla a obr. 2 je pohled P z obr....

Soustava pro měření velmi malých proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251143

Dátum: 11.06.1987

Autori: Tlamsa Zdeněk, Krejčí Jiljí

MPK: G01R 11/10, G01R 11/00, G01R 19/00...

Značky: soustava, proudu, měření, velmi, malých

Text:

...2, zachycený transformátor ł, filtr 3, optoelektronický oddělovací člen Q a jednotka A měření časových intervalu jsou součástí jednotky 3 měření okamžitého sířového kmitoětu a generátor É vzorkovacích impulsů, analogová paměť 1 a integrátor Q jsou součástí jednotky Q integračního měření velmi malých proudů. Sítový transformátor A je pak spojen svým výstupem lg se vstupem gl filtru 3,jehož výstup gg je spojen se vstupem gł optoelektronického...

Zapojení synchronizační jednotky pro fázové řízení hodinových impulsů časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251142

Dátum: 11.06.1987

Autor: Kutěj Svatopluk

MPK: G04G 3/00, G04G 5/02

Značky: časově, jednotky, synchronizační, základný, řízení, impulsů, fázové, zapojení, hodinových

Text:

...data ve formě stŕídajioích se logických nul a logických jedniček. V ideálním případě úplného synchronismu pŕijimaných dat a časové základny by se jednotlivé bity přijímaných dat měnily v okamžiku přechodu signálu na výstupu 9 §ł zapojení z logické jedničky do logické nuly a signál na výstupu Qlł vyhodnocovaciho obvodu 1 bude inversní vůči signálu na výstupu Qgł.Tím budou přičitací korekční obvod 3 a odečítací korekční obvod A blokovány pro...

Zařízení pro kontrolu výchozího vnitřního průměru broušeného obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251141

Dátum: 11.06.1987

Autori: Požárek Václav, Hlinka Jan

MPK: B24B 49/10

Značky: průměru, kontrolu, zařízení, obrobků, výchozího, vnitřního, broušeného

Text:

...na první vstup lg součinového členu § na jehož druhý vstuplg je připojen výstup komparátoru á, přičemž do prvního vstupu ll komparátoru á je připojen druhý výstup gg ze sledovacího měřidla 3 se signálem rozměru a do druhého vstupu 184 rozměru výchozí polohy přísuvůkomparátoru § je připojen výstup z nastavovacího prvku a výstup łâ součinového členu Q je připojen na třetí vstup elektrického ovládání brusky.Zařízení pro kontrolu výchozího...

Zapojení elektronických bloků pro indikaci, vyhledání a vzorkování ultrazvukových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251140

Dátum: 11.06.1987

Autori: Jirk Jindřich, Passer Jindřich

MPK: G01N 29/04, B06B 1/00

Značky: elektronických, zapojení, bloků, vyhledání, ultrazvukových, signálu, vzorkování, indikaci

Text:

...univerzálne použitelná v různých ultrazvukových přlstrojich a jednoúćelovych ultrazvukových zaŕízenich. Podle specifických požadavků na ultrazvuková přístroje nebo jednoúčelove ultrazvuková zařízení je možno podíl funkcí za pojení dle vynálezu a jejich vzájemné vazby dynamicky měnit.Vyššiho účinku se dosahuje použitím zapojení elektronických bloků podle vynálezu v laboratorních i provozních ultrazvukových přístrojích a ultrazvukových měřicích...

Zařízení pro dotahování šroubových spojů, zejména nátrubků na trubky větších průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251139

Dátum: 11.06.1987

Autor: Penn Karel

MPK: B23P 19/06, F16L 15/00

Značky: spojů, šroubových, větších, zejména, dotahování, průměru, trubky, nátrubků, zařízení

Text:

...jako jedny konce vyvažovacích pružin 32 jsou uchyceny k horní přední části výkonné jednotky Ž.V přední části této výkonné jednotky Ž jsou ze spodu přípevněny vodící kladky gg a hlavní siloválec 32, který je druhou stranou přípevněn ke konzole 3, jenž je součástí základního rámu L. Vodící kladky ga jsou uloženy ve vedeních 3 přioevněných k rámu 1.V přední části je k základovému rámu L připevněna upínací vidlice 1 opetřená horními kladkami...

Způsob stanovení nerozpustných látek v mazacích olejích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251138

Dátum: 11.06.1987

Autor: Horáček Vladimír

MPK: G01N 30/90

Značky: nerozpustných, stanovení, způsob, látek, mazacích, olejích

Text:

...v hmotnostních je postup stejny, jen se používá nádoby vysušené do konstantní hmotnosti, vzorek oleje se vúží, po dekantaci se pak nádoba se zbylými úeadomi vysuší při teplotě asi 105 OC opět do konstantní hmotnosti a z rozdílu hmotnosti nádoby před a po stanovení se pak vypočítévá obsah nerozpuštěných látek v hmotnostních.Dále je znám způsob stanovení obsahu nerozpuštěnych látek v oleji fotometrickým stanovením na jednoúčelových...

Zařízení pro poloautomatické stanovení teploty vzplanutí hořlavých kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251137

Dátum: 11.06.1987

Autori: Horáček Vladimír, Horáček Marcel

MPK: G01N 25/18

Značky: vzplanutí, zařízení, poloautomatické, kapalin, teploty, hořlavých, stanovení

Text:

...vodivé elektrody, a to první snímaci elektroda Á a druhá snímaci elektroda §, upevněné se zapalovací spirálou Q na neznázorněném společném nosiči,který je horizontálně nebo vertikálně otočný. 1j Při zkoušce je nosič natočen tak, aby jak zapalovací spirála g, tak obě snímacĺ elektrody §, É zasahovaly svými aktivnimi částmi do prostoru zkušebního kelímku l. První snímaci elektroda § je připojena na kladné napájecí napětí a druhá snimací...

Zapojení čerpadla na stlačitelné tekutiny, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251136

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mokříš Jaroslav, Jelen Vladimír

MPK: F04D 27/00

Značky: čerpadla, zejména, turbokompresoru, zapojení, stlačitelné, tekutiny

Text:

...armatura lg s elektrickým pohonem, přes kterou prochází stlačený vzduch do sítě 11. K sacímu potrubí 3 je připojen jednak obvod 3 regulace teploty, který ovládá regulační ventil §,připojený na výstupní straně ke směšovači Q a na vstupní straně přes čtvrtou uzavírací armaturu lg S elektrickým pohonem k výtlačnému potrubí lg, s výhodou před dochlazovačem li, a jednak odvod Q signalizace a havarijního vypínání. Paralelně k výtlačnému potrubí...

Zařízení pro vytyčování a kontrolu prostorové polohy podélníků kotevních roštů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251135

Dátum: 11.06.1987

Autor: Hánek Pavel

MPK: G01B 5/00

Značky: prostorové, polohy, vytyčování, roštů, zařízení, kontrolu, podélníků, kotevních

Text:

...suvněcílový znak. V případě, že se pro vytyčování a kontrolu polohy bodů osy podélníků použijeteodolit, je cílový znak kuželovým nebo stupňovitě proměnným hrotem 7. Rozměry hrotu 1jsou dány tvarem ryskového kríze dalekohledu teodolitu.Hrot Z pro cílení teodolítem má šíři, odpovídající po výpočtu přesnému nastavení do svislé dvojrysky záměrného kříže dalekohledu teodolítu. S výhodou je hrot 1 stupňovitý,což umožňuje optimální cílení...

Způsob fixace netypických radioaktivních kapalných odpadů vitrifikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251134

Dátum: 11.06.1987

Autori: Stejskal Jiří, Süssmilch, Kepák František, Alexa Jiří, Vojtěch Otakar

MPK: G21F 9/16

Značky: odpadů, netypických, fixace, kapalných, radioaktivních, vitrifikací, způsob

Text:

...kmenem a zahuštěni. Uvedená metoda se mnohdy nedá použít při zpracování některých netypických radioaktivních odpadů,které vznikají např. při výzkumu, při likvidaci některých zařízení, případně při havariích.obsahují-li tyto odpady některé prvky, např. uran. chrom, kadmium apod. dochází během vitrifikace k reakcím, které vedou k vzniku rozpustných sloučenin. Dávkování sklářského kmene ve formě drcené frity vede k rychlému opotřebování...

Způsob čištění hippurové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251133

Dátum: 11.06.1987

Autori: Zikán Viktor, Vavřina Josef, Nováček Alois, Boledovič Ján, Bruna Ladislav

MPK: C07C 103/84

Značky: kyseliny, hippurové, způsob, čištění

Text:

...jehož podstata spočíyš v tom, že se surová kyselina hippurová překrystalizuje z 95 až 100 OC horké vody v přĺtomnosti 1 až 2 ekvivalentů oxidu, resp. hydroxidu vápenatého na stanovenémnožství kyseliny benzoové v surové kyselině hippurové.Výhoda jednoduchosti způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se surová kyselina hippurová překrystalizuje za horka z 12 až 14 hmot. dílů vody vztažených na hmotnost surové kyseliny hippurové V...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi alkydových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251132

Dátum: 11.06.1987

Autori: Pilný Milan, Hireš Jaroslav, Kaše Josef, Husák Jiří, Drobný František, Hájek Karel, Suran Pavol, Bandžuch Jan

MPK: C09D 3/64

Značky: disperzí, bázi, ředitelné, hmoty, vodou, alkydových, nátěrové

Text:

...Nárazově snesou teplotu ~ 10 °C a 60 OC. Jsou dostatečně stabilní při naředění vodou i při mechanickém namáhání. Jeimožně je nanášet štětcem, stříkáním, vzduchovou pistolí, máčením atd. Vytvořené mátěry jsou dobře slité a zasychají do stupně 1 za 1 až 6 h a do stupně 4 do l až 34 dnú. Nátěry po zasohnutí jsou odolné vodě, snášejí přetírání, mají výbornou přilnavost a dobré mechanické vlastností. Jsou vhodné zejména pro povrchovou úpravu ko...

Zařízení pro korekci rozměrů a tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251131

Dátum: 11.06.1987

Autori: Nosek Jiří, Růžička Miroslav, Mirsch Miroslav

MPK: G01B 21/02

Značky: rozměrů, zařízení, tvaru, korekcí

Text:

...paměti ll zadní korekce.Obvod gg maximální korekce je spojen s prvním řídícím vstupem 182 obvodu lg omezení přední korekce a druhým řídicím vstupem 192 obvodu lg omezení zadní korekce.Zařízení pro korekci rozmeru a tvaru pracuje tak, že před zahájením funkčního cyklu je čidlo snímače Q v klidové poloze před kalibrem g. Má-li být prováděna korekce podle měřené součástí L, která je do měřicí polohy zasouvána vhodným nevyznačeným manipulačním...

Hydrostaticko-dynamická převodovka se spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251130

Dátum: 11.06.1987

Autor: Hranáč Karel

MPK: F16H 45/00

Značky: spojkou, převodovka, hydrostaticko-dynamická

Text:

...tvary ll a je vo svém pohybu spřažena se spojkovou pákou a pákou neutrální polohy lg, která je omezena v kruhovém regulačním pohybu polohami drážek lg, gg, gl na kulise gg, spojené s točně uloženým tegulačním pouzdrem gg.Reverzní blokovací páka 23 je uložena v otočné kulise gg. V níž jsou v drážkách 21s čepy gg ovládající reverzní regulační rozváděče gg a gg. Spojková páka a páka neutrál- ní polohy lg je spojena přes výkyvný segment gl...

Zařízení k oddělování páry od vody v bubnech, obsahujících odstředivé oddělovací prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251129

Dátum: 11.06.1987

Autor: Karpíšek Jiří

MPK: F22B 37/32

Značky: oddělování, odstředivé, zařízení, prvky, obsahujících, páry, oddeľovací, bubnech

Text:

...nebo dvou řadách při jedné straně bubnu se lze v určitých mezich přizpůsobit roztečí mezi příčnými řezy,v nichž jsou zaústěny do bubnu přívodní trubky parovodní směsi.Při doplnění zařízení zavedením napájecí vody do některých sběrných buněk jakodo sběrných komor nebo vstupnfch kanálů, lze získat další výhody. Napájecí voda nedohřátá do bodu varu se promísí důkladně s oběhovou kotelní vodou v odstředivem poli oddělovacího prvku a dohřívá se...

Způsob upevňování chmelovodičových drátků k nosným drátům stropu chmelnice a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251128

Dátum: 11.06.1987

Autori: Prášil Vladimír, Kopecký Jiří, Beroun Stanislav, Stehlík Jaroslav

MPK: A01G 17/08

Značky: způsobu, stropů, tohoto, provádění, upevňování, chmelnice, nosným, drátům, způsob, chmelovodičových, drátku, zařízení

Text:

...drátkú k nosným drátüm podle vynálezu, obr. 3 pak schematicky znázorňuje celkový pohled na pracovníka se zařízením pro upevñování chmelovodičových drátků k nosným drátům podle vynálezu, uloženým na dlouhé tyčí a na obr. 4 jsou pak znázorněny v bočních pohledech typy možných příkrutů chmelovodičových drátků u způsobu upevňování chmelovodičových drátků k nosným drátüm podle vynálezu, přičemž v prvním sloupci jsou například boční pohledy na...

Hřídel míchacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251127

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kvasnička Jan, Rybníček Zdeněk, Kvapil Jan, Hruban Konstantin

MPK: B01F 15/00

Značky: ústrojí, hřídel, míchacího

Text:

...k nádobě míchacího zařízení. otvorom v přírubě stojanu l prochází spodní část § hřídele, která nese neznázorněné míchadlo a je uložena ve spodním ložisku Q, ve znázorněném provedení pevně a rozebíratelně spojeném s tělesem mechanické ucpávky §. Mechanická ucpávka É sama je k přírubě stojanu l pevně a rozebíratelně připojena prostřednictvím připojovací příruby 1. Spodní část § hřídele i horní část 5 hřídele jsou na spojovaných koncích...

Zařízení pro regulaci tlaku plynu v ložiskové části expanzní turbiny, ohraničené ucpávkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251126

Dátum: 11.06.1987

Autor: Schustr Pavel

MPK: F25B 11/00

Značky: ucpávkou, částí, plynů, tlaku, zařízení, turbiny, ložiskové, regulaci, expanzní, ohraničené

Text:

...pouzdra l, vytvářejicích komory 3 a 3. Pružná membrána A je v kontaktu s pružinou §, stlačovanou regulačním šroubem 2,který prochází závitem stěny pouzdra l. Do komory 3 ústí plynové vedení ll, tvořené trubkou,vycházející z prostoru gg před ucpávkou 12. Komora g je spojena plynovým vedením § s dutinou ve skříni gg. vytvořenou za horním ložiskem ll.Z komory g je vyústěno plynové vedení §, opatřené na vstupu sedlem lg, na které dosedá pružná...

Způsob přípravy epoxidového základu zalévací látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251125

Dátum: 11.06.1987

Autor: Galíková Anna

MPK: C08L 63/00

Značky: způsob, přípravy, epoxidového, základu, zalévací, látky

Text:

...titaničitého na 100 hm. dilů epoxidového základu, pak se směs zhomogenízuje.Zalévací epoxidová látka zhotovená z epoxidového základu připraveného způsobem podle vynálezu se může získávat vytvrzovánim jak aminickými a anhydrickými tvrdidly tak i latentnimi katalyzátory a amidy. Zalévacĺ epoxidová látka zhotovené z epoxidového základu připraveného způsobem podle vynálezu za nízkou viskozitu 15 a 40 Pa.s., podle množství a poměru...

Manipulační zvedák

Načítavanie...

Číslo patentu: 251124

Dátum: 11.06.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/08

Značky: manipulační, zvedák

Text:

...stojany odebrat a přemístit na jiný dopravní prostžedek nebo stůl s roštovým uspořádánim stojanů.Na připojeném výkresu je znázorněn přiklad provedení vynálezu kde na obr. 1, je příčný řez manipulačním zvedákem a na obr. 2 je půdorysný pohled.Na rámu stolu l jsou ustaveny zvedaci stojany 3, na kterých spočívá výškově přesta~ vitelný rám 3, který nese oboustranně teleskopicky výsuvné plošiny 3. Na horní straně plošín 5 je upravená nástavba...

Stůl pro manipulaci s tyčovým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251123

Dátum: 11.06.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: stůl, tyčovým, materiálem, manipulaci

Text:

...pro manipulaci s tyčovým materiálem a na obr. 2 je bokorysný pohled z obr. 1.Jednotlivé roštnice l jsou rozmístněny na rámu 3 štolu ve stanovených roztečích. V mezerách mezi roštnicemi l jsou upraveny zvedací stojany 5 pro dráhový nosník 5. Na dráhovém nosníku A je umístěno výsuvné vedení Ě pro vozíky §. Vozíky § jsou na horní hraně opatřeny záchyty 1 vytvarovanými shodně jako stojany § na přívážecím vozu g a odvážecím vozu lg. Pojezd...

Pojezdový vůz pro manipulaci s materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251122

Dátum: 11.06.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: pojezdový, materiálem, manipulaci

Text:

...pracovni nebo manipulační stoly 5 roštovými stojany, případně opačně materiál ze stolu přepravit na vůz. Pritom celou operací lze snadno zautomatizovat.Na připojeném výkresu je znázorněn přiklad provedení vynálezu, kde na obr. 1 je příčný řez pojezdového vozu pro manipulaci 5 materiálem a na obr. 2 je půdorysnýłpohled.Na podvozku pojezdověho vozu jsou ustaveny zvedaví stojany g na kterých spočívá výškově přestavitelný rám 3, který nese...

Způsob výroby fenol-formaldehydové předkondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251121

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kudrna Stanislav, Barling Karel, Růžička Karel

MPK: C08G 8/10

Značky: fenol-formaldehydové, způsob, výroby, předkondenzátu

Text:

...0,5 až 2,0 1/min,načež se kondenzaoe dokončí během 40 až 80 minut při teplotě 70 až 75 OC.Oproti bežným způsobům kondenzace vzniká při katalickém působení vysokomolekulárního alkalického katalyzátoru předkondenzát, který obsahuje 12 až 15 hmotnostních 2 2,4,6-trimetylolfenolu a 15 až 17 hmotnostních směsi 2,4 a 2,6 ~dimetylolfenolu. směs dále obsahuje 13 až 18 hmotnostních o- a p-hydroxybenzylalkoholu a asi 13 volného Eenolu.Při...

Vyhodnocovací zařízení pro třídičky s poloautomatickou kalibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251120

Dátum: 11.06.1987

Autori: Psutka Petr, Růžička Miroslav

MPK: G01B 21/00

Značky: poloautomatickou, zařízení, třídičky, vyhodnocovací, kalibraci

Text:

...gg. Tím je určeno, že se na výstupu provozní paměti 3 objeví signál odpovídající měřenému rozměru.od ukončení signálu na úrovñovém vstupu lg nebo měřicím vstupu ll se odvozuje ukončení signálu na klíčovacím vstupu 33. současně se v tomto okamžiku aktivizuje dvoufázový převodník É signálem přivedeným na časovací vstup gg. Dvoufázový převodník 5 odpoví signálem s časovým překrytím, který je zveden na přerušovací vstup łgg. Časové překrytí je...

Elektrolyt pro vylučování slitiny nikl-fosfor-grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 251119

Dátum: 11.06.1987

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: C25C 1/08, C25C 1/06

Značky: elektrolyt, vylučování, slitiny, nikl-fosfor-grafit

Text:

...Í k l a d 1hmot. dilů grafitu a 1 000 hmot.dIlů vody se vyhřeje na 50 OC.Při katodové proudové hustotě 1 až 5 A/dmz a mechanickém micháni se vyloučí povlakMikrotvrdost vyloučeného povlaku je 650 až 700 HVm. Po tepelném zpracování při 200 °C se tvrdost zvyšuje na 950 až 1 000 Hvm.P ř 1 k 1 a d 2 Eletrolyt obsahující 800 hmot. dílů fluorboritanu nikelnatého, 15 hmot. dilů kyseliny jantarové, 0,5 hmot. dílú polyvinylalkoholu, 30 hmot. dílú...

Pigmentový přípravek pro polygrafii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251118

Dátum: 11.06.1987

Autori: Aristov Boris, Smrček Vladimír, Nečas Miroslav, Grechova Natalia, Gorenko Valentina, Vencl Josef, Zelenka Ivan, Rakušan Jan

MPK: C09B 67/12

Značky: pigmentový, přípravek, polygrafii

Text:

...anin mědi vyrobený bezrozpouštědlovým kontinuálním způsobem například podle čs. A 0 177 258,210 288. Surový ftalocyanin médi se mikronizuje mletím s práškovítou dispergačnĺ směsiv lopatkovóm hnětači při zvýšené teplotě například 45 až 85 °C. Používané práškovádispergační směs obsahuje 60 až 95 hm. anorganické soli, nejčastěji chloridu sodného, o velikosti částic 3 až 40 m, a 5 až 40 hm. organické kapaliny, nejčastěji polyetylen...

Způsob přípravy imidazolových derivátů polymerů a kopolymerů 2-hydroxyethyl-methakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251117

Dátum: 11.06.1987

Autori: Čoupek Jiří, Jelínková Miroslava, Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 20/12, C08F 8/30

Značky: imidazolových, způsob, kopolymerů, 2-hydroxyethyl-methakrylátu, polymerů, derivátů, přípravy

Text:

...derivátů polymerů a kopolymerů 2-hydroxyetyl-metakrylátu, vyznačený tím, že se na alkylujicĺ derivát těchto polymerů.sa n CHZC m (I) ,l CO 0 CH 2 CH 2 X kde X C 1, Br, I, C 6 H 5 SO 2 O, CH 3 C 6 H 4 S 02 O, CH 3 SO 20 působí roztokem ímídazolnatria v roz pouštědle, které je slabší kyselinou než imídazol, například metanol, etanol, tetra hydrofuran, dimetylformamid.Podle vynálezu se imidazol alkyluje alkylbenzensulfonátem...

Způsob výroby porcelánového zboží s tvarovanými okraji, otvory, případně reliéfy vytvářenými laserem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251116

Dátum: 11.06.1987

Autori: Dunovský Jiří, Minařík Václav, Růžička František, Rypl Josef, Lonský Jiří

MPK: C04B 41/80, B23K 26/00

Značky: způsob, reliéfy, případně, výroby, porcelánového, otvory, zboží, laserem, okraji, vytvářenými, tvarovanými

Text:

...z tvárné hmoty po vytočení nebo odlití vypaluje po dobu Z 0 až 50 minut při teplotě od 700 do 800 OC a na takto získaném polotovaru výrobku se pomocí laserového paprsku vytváří požadovaný okraj, otvory, případně jiný reliéf, načež se takto upravený polotovar výrobku maluje anebo opatřuje ručně nebo strojově potiskem a po glazurování se polotovar vypaluje při teplotě v rozmezí od l 300 do 1 400 FC na konečný výrobek.velkou výhodou zpúsobu...

Otočný stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 251115

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hoferek Zdeněk, Selzer Rudolf

MPK: B23Q 1/16

Značky: stůl, otočný

Text:

...unašeče ll, přičemž mechanická aretace lg sestává z aretačního kolíku gg a přítlačné pružiny gl, které jsou uloženy na vertikální části druhého pákovéhomechanismu lg na vertikálně posuvné hřídeli lâ.Vertikálně posuvná hřídel lg je dále spojena s pohyblivou částí lamelové spojky gg, jejíž pevná část je spojena se satelitním kolem gg planetového převodu 33. Vertikálně pohyblivé hřídel lg je zakončena narážkovým bubínkem gâ, který je uložen...

Zapojení spínačů na přijímačové straně kolejového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251114

Dátum: 11.06.1987

Autor: Faran Antonín

MPK: B61L 23/30

Značky: přijímačové, kolejového, obvodů, straně, spínačů, zapojení

Text:

...spínače 3, s první pracovní svorkou gł třetího spínače Q a současně s druhou svorkuu gg výstrojeDruhá svorka 12 Xabelového vedení ł je přitom spojena jednak s druhou svorkou33 zdroje 3 kódovacího proudu a jednak s druhou pracovní svorkou gg třetího spínačeÉ, přičemž první svorka 3 ł zdorje 3 ködovacího proudu je spojene s první pracovní svorkou 51 prvního spínače 3. současně jsou řídící svorka gg prvního spínače 3 a řídící svorka gg druhého...

Způsob výroby závažového kolíku pro impresní tonografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251113

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hradil Jaroslav, Čihák Josef, Pospíšil Petr

MPK: A61B 3/16

Značky: způsob, výroby, závažového, kolíků, tonografii, impresní

Text:

...snímačea elektromagnetické pole není homogenní.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby závažového kolíku pro impresní tonografii,jehož základní části jsou sloupek, feritové jádro a hrot, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že sloupek, feritové jádro a hrot se spojí pájením stříbrnou pájkou nebo odporovým svařováním, načež se takto spojené díly podrobí broušení na konečný rozměr, lapování a leštění, a poté se vytváří čelní kulová...

Stavebnicová válcová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251112

Dátum: 11.06.1987

Autori: Orel Eduard, Doleček Luboš

MPK: E05B 27/04

Značky: stavebnicová, vložka, válcová

Text:

...bud stejným klíčem nebo i roz~ dílným klíčem na jedné straně vložka s vyšší bezpečnosti a na druhé straně doplňovací díl s knoflíkem na jedné straně vložka, druhou stranu tvoří opěra pro upevnění vložkyPříklad provedení Stavebnicové válcové vložky je znázorněn na výkresu, kde obr. 1 znázorňuje svislý podélný řez dvojitou válcovou vložkou, kde na levé straně je vložka Víceřadá a na pravé straně vložka jednořadá. Obr. 2 znázorňuje pohled na...

Způsob zpevňování a stabilizace částic biokatalizátoru pro enzymovou přeměnu 7-beta-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánové kyseliny na 7-aminocefalosporánovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251111

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bárta Miroslav, Guttmann Tomáš, Bučko Michal, Mikláš Emil, Jakubová Antonie, Vojtíšek Vladimír, Plháčková Kamila

MPK: C12N 11/08

Značky: způsob, stabilizace, částic, přeměnu, biokatalizátoru, zpevňování, 7-beta-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánové, enzýmovou, kyseliny, kyselinu, 7-aminocefalosporánovou

Text:

...místností 1 až 24 hodín, poté se částice suspendují ve studené vodě nebo pufru, několíkrát dekantují vodou nebo pufrema ponechají bobtnat při teplotách v rozmezi 5 až 20 OC.uvedeným způsobem získané a stabilizované částice biokatalyzátoru se uvedou ve styk s vodnými roztoky 7-aminocefem sloučenin, zejména 7 ~d-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánovou kyselinu a v průběhu nepřotržité úpravy pH reakčni směsi v rozmezí hodnot 7,0 až 8,0 přĺtokem...

Vícevrstvý hydroizolační povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 251110

Dátum: 11.06.1987

Autori: Čermák Evžen, Folber Bohuslav, Voborský Jiří, Štěpán Jiří, Výborný Jaroslav, Kohout Jaroslav

MPK: E04D 5/10, B32B 7/02

Značky: povlak, hydroizolační, vícevrstvý

Text:

...hydroizolačni povlak podle vynálezu,jehož podstata spočívá V tom, že seetává z hydroizolační fólie např. polypropylenu,polyetylenu, polyvinílchloridu chráněné alespoň 2 jedné strany stabilizovanou technickouVýhody vicevrstvého hydroizolačního povlaku spočívaji nejen v ochraně fólie při dopravě, manípulaci a montáži proti mechanickému poškození, ale i V ochraně proti sluneční mu záření a povětrnostním vlivúm.Příkladné provedení...

Zařízení pro stanovení fyzikálních vlastností zemin při bobtnání

Načítavanie...

Číslo patentu: 251109

Dátum: 11.06.1987

Autor: Pexa Ladislav

MPK: G01N 33/24

Značky: zařízení, stanovení, fyzikálních, vlastností, bobtnání, zemin

Text:

...výkresech je znázorněno zkušební zařízení, kde na obr. 1 je v řezu celková sestava zařízení, na obr. 2 je znázorněn detail dna zařízení.Zařízení pro stanovení fyzikálních vlastností zemin obr. 1 má v tělese l zařízení ve Spodní časti pláště vytvořenu komoru lg, v tělese l zařízení je umístěn vnitřní válec g, ve kterém jsou uloženy spodní odběrný píst A a odběrné valečky g, které mají z obou stran umístěny porézní destičky lg, s...