Archív za 1987 rok

Strana 138

Zapojení pro zlepšení slyšitelnosti amplitudově modulovaných vysílačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241156

Dátum: 15.08.1987

Autori: Hetflejš Jioí, Reiss Jioí

MPK: H03C 1/00

Značky: amplitudové, vysílačů, zapojení, slyšitelnosti, zlepšení, modulovaných

Text:

...jehož výstup je spojen se vstupem druhé dolní propusti a se vstupem součtového členu a nebo, že vstup součtového členu je spojen s výstupem druhé dolní propusti.Přínos vynálezu spočíva ve zjednodušenízapojení podle československého VyIláĺeZLl,A 0 č. 206 804, protože odpadne omezovač a zmenší se harmonické zkreslení procházejícího signálu o úrovních převyšujícíclí jmenovitou úroveň.Na přípojeném výkresu je hlokově zobrazeno zapojení...

Způsob měření hloubky penetrace a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 241155

Dátum: 15.08.1987

Autor: Novák Václav

MPK: G01N 3/42

Značky: provádění, penetrace, zařízení, hloubky, způsob, měření

Text:

...podle vynálezu je dále popsán a příklad provedení zařízení pro provádění tohoto způsobu podle vynálezu je zobrazen na výkrese, na němž zobrazuje obr. 1 zařízení pro provádění měření penetrace podle vynálezu v bočním pohledu a obr. 2 svislý řez částí těhož zařízení rovinou A-A na obr. 1.Zařízení pro provádění způsobu měření penetrace obsahuje penetrometr 7, který je opatřen měrnou tyčí 1, která je svisle posuvná. S měrnou tyčí 1 je pevně...

Způsob lisování plechových velkorozměrových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241153

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sova František, Vobooil Jioí

MPK: B21D 53/88

Značky: dílů, lisování, velkorozměrových, způsob, plechových

Text:

...rozměr. estližo je plechový velkorozměrový díl připeviíěn na pevném manlpulačníni rámu bodovým svařováním, pak odstřižený přidavek na povrchu pevného Inanípulačnííio rámu se postupně odsekává z jeho vnitřní strny a zbytky svaru se obrušujl úhlovou bruskou. Po této posledni operací je opět pevný menipulační rám přichystán k lisování dalšího plechového velkorozměrového dilu.Výhody způsobu lisováíií plechových velkorozntěrových dilů...

Zařízení vodního akumulačního zdroje tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241152

Dátum: 15.08.1987

Autori: Janeeka Jioí, Gebauer Jan

MPK: F24H 1/18, F24D 11/00

Značky: zdroje, vodního, akumulačního, zařízení, tepla

Text:

...zdrojem tepla pod horizontální rovinnou nejnižší akumulační nádrže. Na obr. 3 je zaříze ní se dvěma vertikálními sériemi akumulač-ních nádrží a zdrojem tepla umístěným pod horizontální rovinou nejníže položené akumulační nádrže se spoločným propojovacím potrubím spodních akumulačních nádrží na vratné potrubí. Na obr. 4 je obdobné zařízení jako na obr. 3, avšak se třemi vertikálními seriemi akumulačních nádrží a se samostatnou akumulační...

Skelet požárního uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241151

Dátum: 15.08.1987

Autori: Pavlík Jioí, Piškytl Jaromír

MPK: E06B 5/16

Značky: požárního, skelet, uzávěru

Text:

...a vymezovacích prvků.Tato skutečnost je zvláště důležitá u u 4závěrů s dlouhodobou požární odolnosti, kde je požadavek na co nejmenší přenos teplot ze strany Lizávěru namáhané požárem, na stranu odvrácenou. Navrhovaným konstrukčním řešením je dále dosaženo dostatečně tuhosti uzávěru pro bežný provoz i tvarové stability při jednostranném tepelném namáháni. To znamená, že se při požáru nedeformuje. Tímto se také může vyloučit...

Způsob přípravy 4”-epi-9-deoxo-9a-methyl-9a-aza-9a-homoerytbromycinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 241099

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kiss Arpád

MPK: C07H 17/08, A61K 31/71

Značky: 4''-epi-9-deoxo-9a-methyl-9a-aza-9a-homoerytbromycinu, způsob, přípravy

Text:

...a jedním eskvivalentem kyseliny mravenčí v lnertnim rozpouštědle při 2 D až 100 °C.Výhodným rozpouištědlem je chloroíorm. V tomto rozpouštědle se reakční složky s výhodou smísí při teplotě místnosti a pak se zahřívají k varu pod zpětným chladičem pro dokončení reakce..Alternatívne se methylace sloučeniny vzorce V 1 na IV provádí oxidativním chrá~ něním dimethylaminoslklupiny na odpovída jící N-oxid za současné tvorby 9 a-N~hydro~...

Kolo pro vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241097

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kiss Arpád, Marek Tibor, Krajeí Pavol

MPK: B60B 3/00

Značky: vozidla

Text:

...průměr dna 14 přibližně radiálně vnitřnimu průměru pláště u patek 3. Na ~opačné straně leží v prodloužení dna 14 axialně směrem ven ochranný prsten-ec 15, který je součástí j-áľlku a. přechází přímo v misku 16 ráiku.-násobku tloušťky patky 3, aby bylo ~ dost místa pr-o vsazení patky 3 a případně nástrojů při montáži.V důsledku pl-ochěho tvaru .prohl-oube-ní 13 .a bočního uložení misky 16 vzniká optimální prostor pro umístění brzdových...

Způsob výroby perchlormethylmerkaptanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241092

Dátum: 15.08.1987

Autori: Lysenko Jevgenij Vasiljevie, Vojtov Vladimir Grigorjevie, Lazarev Jurij Petrovie, Stipaninko Alexadd Vasiljevie, Gessner Dieter, Fesina Michail Iljie, Steckert Rainer, Starobinskij Rudolf Natanovie, Zverev Anatolij Vasiljevie

MPK: C07C 149/16

Značky: způsob, perchlormethylmerkaptanu, výroby

Text:

...látky ve vhodném zařízení kontinuálně -protlačrují kupředn a přitom dochází k intenzívnímu a účinnému promíchávání. Místo intenzívního promíchávání se také může použít přetlaku nebo se může použít kombinace promíchávání a přotlaku.Vynález se tedy týka způsobu výroby perchlorníethylmerkaptawnu chlcrecí Sĺľolllllĺľĺíil ve vodném prostředí, který je vyznačený tím, že se výchozí látky a plyný chlor za tlaku okolí nebo za zvýšeného tlaku při...

Způsob výroby N-fosfonomethylglycinu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241089

Dátum: 15.08.1987

Autor: Usatyj Jurij Pavlovie

MPK: C07F 9/38

Značky: výroby, solí, způsob, n-fosfonomethylglycinu

Text:

...níožno uvést mj,patenty USA číslo 3868 407, 4197 254 a 4 199 354.Vzhledem k to-mu, jakou důležit-ost N-fosfonomethylglycin a určité jeho soli jako herbícidy mají, jsou neustále hledány jinézpüsoby výroby těchto slołučenin, aby se získaly zlepšene .nebo alternativní výrobní po stupy.Nyní se zjistilo, že N-fosfonomethylglycin nebo jeho rozpu-stné soli jemožno získat v dobrých výiěžcích oxida-cí glycinínethylenfosfinová kyseliny nebo jejích...

Programovatelné učicí zařízení ke cvičení osob s vadou řeči

Načítavanie...

Číslo patentu: 241080

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kunina Natalija Matvejevna, Zabegalov Valerij Vasiljevie, Novikov Vladimír Michajlovie

MPK: G09B 19/04

Značky: reči, vadou, cvičení, zařízení, programovatelné, učicí

Text:

...plynulá, změna ryrohlosti pásku vyžaduje mimořádně k-omplikovanou a velmi draholu jelelktroniku.Na obr. 2 je samo o sobě známé zpožďovací zapojení realizované pomocí digitálního obvodu.jalk tvyplývá z obr. 2, přiohází signál Zu od zdroje zvulku do předzesílovače 13, kde je tento signál zesílen. Odtud se dostávásignál do vlzorjkovací jednotky 19, načež jeanallotgový signál pomocí ana-log-ově číslicevého převodníku 2 U převeden na signál...

Ochranné zařízení proti vzpříčení šneků žlabového difuzoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241077

Dátum: 15.08.1987

Autor: Poljak Anatolij Vladimirovie

MPK: C13D 1/00

Značky: zařízení, ochranné, žlabového, vzpříčení, difuzoru, proti, šneku

Text:

...převo~ dů S, 7 a 12, 3.1 se dosahuje souhlaeného směru otáčení vobo~u rotačních prvků 1, 2 přesto, že smer otäčení hüaCĺCh lířídelů 9 a 13 je protísměrný.V přílkladu provedení zařízení podle .vjvrlálezu znázonněneho na obr. 2 jsou rotační prvky 1, 2, na nichž jsou, jíodobně jako u dříve uvedeného příkladui připevněxiy .dva vypínače 3 a va-čky 4, uváděny do pohybu odpovídajícímí řetěz-ovýníí jnrerody.Rotační prvek 2 s račkiamí 4 je...

Způsob rozkladu komplexu kyseliny o-benzoylbenzoové, fluorovodíku a fluoridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241076

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kiseljev Stanislav Filippovie

MPK: C01B 35/06, C07C 63/64, C01B 7/19...

Značky: komplexu, způsob, rozkladu, kyseliny, fluorovodíku, fluoridu, boritého, o-benzoylbenzoové

Text:

...a čištěním ,nerozpustného anthraohínonu jednoduchou fí 1 tr~ací a promývámím. Výsledná realkční směs se obvykle ředí vodou tak,aby výsledná koncentrace kyseliny sírové byla .například přibližně 70 hmotnostníeh procent a talk, že koncentrace athrachinonu je až 80 hmotnostníícłh 0/0. Kyselý matečný louh je pak možno znovu zahurstit »a znovu užít łk rozkladu komplexu a k tvorbě kyselého roztoku, sloužícího ke zřevděni roztoku anlthraołílinonu v...

Způsob výroby mikrobiální bílkoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241075

Dátum: 15.08.1987

Autori: Avdejev Vitalij Pavlovie, Korovin Sergej Konstantinovie, Myšljajev Leonid Pavlovie, Konstantin Nikolajevie, Jemeljanov Stanislav Vasiljevie, Sulman Leonard Abramovie

MPK: C12N 1/00, C12R 1/26

Značky: bílkoviny, mikrobiální, způsob, výroby

Text:

...kmene Methylomonas. Kultivace se provádí v prítomnosti methanolu jako jediného zdroje uhlíku a energie, v živném roztoku obsahujícim anorganické soli za aerobnich podmínek.Podstata zpüsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se požívá kmene Methylomonas nov. spec. č. 7 - 3, který je uložený u maďarského institutu hygieny pod číslem 00196. Kultivace se provádí při teplotě mezi 30 až 37 °C a hodnota pH fermentační břečky se udržuje mezi 6 a...

Způsob přípravy 4”-epi-9-deoxo-9a-methyl-9a-aza-9a-homoerystromycinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 241069

Dátum: 15.08.1987

Autor: Semivražnov Pavel Petrovie

MPK: C07H 17/08, A61K 31/71

Značky: způsob, 4''-epi-9-deoxo-9a-methyl-9a-aza-9a-homoerystromycinu, přípravy

Text:

...s alespoň jedním ekvivalentem formaldehydu a jedním ekvivalentem kyseliny mravenčí v inertním rozpouštědle při 20 až 100 °C. Výhodným rozpouštědlem je chloroiorm. V tomto rozpouštědle se reakční složky s výhodou smísí při teplotě místnosti a pak se zahřívají k varu pod zpětným chladičem pro dokončení reakce.Alternatívne se methylace sloučeniny vzorce VI na IV) provádí oxidatixrním chránéním dimethylaminoskupiny na odpovídající N-oxid za...

Zařízení pro přívod tlakové kapaliny k rotační části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241066

Dátum: 15.08.1987

Autori: Chlebnikov Sergej Anatoljevie, Astachov Jevgenij Arkadjevie, Neuman Bertram

MPK: E21C 27/22

Značky: částí, stroje, zařízení, tlakově, rotační, přívod, kapaliny

Text:

...axlální přívodní trubky v osovém směru přívodní trubky přesazeny azvláště jsou uspořádány v téže axiální rovině. de-li o vysoké přívíodní tlaky vody, například přes 10 MPa, může být uspořádání provedeno výhodné tak, že radialní otvory v objímce jsou vůči radíálním otvorům v přívodní trubce ve směru obvodu přesazeny a zvláště jsou vzájemné uspořádaný v rozličných radiálních rovinách, takže zvláště při řízení tlakového zatížení přívodu vody po...

Způsob vsázkové halogenace pevného polymerního nebo kovového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241063

Dátum: 15.08.1987

Autor: Vinogradov Edgar Samojlovie

MPK: C08F 8/22, C23C 8/08

Značky: polymérního, materiálů, způsob, halogenace, vsázkové, kovového, pevného

Text:

...že zařízení k provádění postupu podle uvedeného vynálezu je kombinací bežného vícestupñového zařízení, které se používá pro manipulaci s halogeny, tak například uvedená komora může být použite pro sterilízační účely, přičemž je rovněž možno použít i dalších variacích řešení. Uvedené zařízení je rovněž možno oo do velikosti zmenšit nebo zvětšit podle průmyslového využití a podle množství materiálu, které se má v každé vsázce...

Zařízení k tepelnému krakování uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241060

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sergijev Arkadij Petrovie, Andilachaj Alexadd Alexaddovie, Gärtner Hans, Stesel Anatolij Mojisejevie, Šilov Alexadd Addejevie

MPK: C10G 9/02

Značky: tepelnému, krakování, uhlovodíku, zařízení

Text:

...uhlovodiků, kde uhlovodilçy zahřáté na reakční teplotu proudi reakčiíím pásmem zdola nahoru. Podstata vynálezu spočíva v tom, že reakční pásmo je tvořeno tlakovou nádobou, jejíž průřez vzrůstá ve směru zdola nahoru, přičemž stěny roakčního pásma a jeho osa svírají úhel (á větší než 0 ° a nejvýše rovný 30 °. Rozbíhavé reakční pásmo brání vzniku velkých gradientů rychlosti a podporuje prouděni vo tvaru zátky,ktera je optimální z...

Způsob tepelného krakování uhlovodíků a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 241059

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kercman Solomon Aronovie, Dydyrko Georgij Vsevolodovie, Pelten Ilja Fedorovie, Gusev Alexadd Vladimírovie

MPK: C10G 9/16

Značky: uhlovodíku, zařízení, krakování, tepelného, provádění, způsob

Text:

...vyvoláni tečného rotačního pohybu směsi kapalin a plynů upraveny v reaktoru trysky, ústící s výhodou tečně do vstupní sekce reaktoru. Těmito tryskami může být zaváděna část nástřiku nebo jiného média, například páry, čímž se nástřik uvádí do rotačního pohybu. Počet trysek je zvolen podle potřeby, například od 2 do 20 trysek.Podle výhodného provedení má reaktor tvar nahoru se rozšiřujícího kužele po celé délce nebo pouze po části délky,...

Způsob odstranění kovové znečištěniny z kapalného odpadního proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241058

Dátum: 15.08.1987

Autori: Slobodjanjuk Anatolij Ivanovie, Morozov Jurij Jevgeojevie, Geissler Horst, Tomsche Hartmut

MPK: C02F 1/64, C07C 17/38, C02F 1/26...

Značky: odpadního, kapalného, znečištěniny, kovové, proudu, způsob, odstranění

Text:

...železitého, se vyznačuje tím, že se odpadní proud uvede clo styku s 1 až 3 objemy zředěnêho» roztoku minerální kyseliny obsahujícího» 0,1 až 10 0/0 hmot. kyseliny, vztaženo na objem organíckého materiálu v odpadním proudu, 241058a výsledná vodná a organické fáze se odděli.ako minerální kyselina se použije kyselina chlorovodíková a vodný roztok kyseliny chlorovodíkové obsahuje 2 až 10 0/0 hmot. chlorovodíku. Objemový poměr kyseliny ke...

Způsob hydrokatalytického zpracovávání vysokovroucích uhlovodíkových frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241057

Dátum: 15.08.1987

Autori: Stoljar Eduard Alexaddovie, Drejšev Igor Ivanovie, Baeelis Leonid Vladimirovie, Abaskalov Vladimír Danilovie, Melnikov Alexadd Vasiljevie, Ivanov Vladimír Alexaddovie, Kušelman Vladimír Solomonovie, Levinson Vladimír Abramovie

MPK: C10G 47/12

Značky: způsob, hydrokatalytického, frakcí, uhlovodíkových, zpracovávání, vysokovroucích

Text:

...pórů, při o sobě známých podmínkách, jako je parciální tlak H 2 1 až 8 MPa, teplota 550 až 700 K,náklad suroviny 1 až 10 m 5/m 3 hod. a poměr plynu a produktu 80 až 1000 m 3 i. N.//m 3. Podle vynálezu se použijí extrudované katalyzátorové častice, jejichž obvodové plochy průřezu jsou ohraničeny širokými oblouky, Spojenými úzkými oblouky upačneho zakřiveni.5 fi Přímé provazce sloučeniit procházejí mezi Příklad provedení body na širokých...

Způsob snižování teploty varu vysokovroucích uhlovodíkových frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241056

Dátum: 15.08.1987

Autori: Mehr Dietrich, Heisig Ulrich, Holulüller Karl, Schiller Siegfried, Ziger Vitalij Alexaddovie, Steinfelder Karl, Skvorcov Valerij Alexaddovie, Thuss Bernd

MPK: C10G 47/12

Značky: vysokovroucích, snižování, uhlovodíkových, frakcí, způsob, teploty

Text:

...uhlovodíkového plynu 357 cm/s a maximální linoární rychlost kapalné fáze, vztaženo na prázdný průřez reaktoru, 8,3 mm/s. Tata omezení odporují požadavku po co nejmenší Iníře oběhu plynu a po vysokých vsázkách kapaliny, vyplývajicimu z ekonomických důvodů.Cílem vynalezu je nalézt výk-onný způsob snižování teploty varu vysokovroucĺch uhlovodíkových frakcí hydrogenačnĺm zpracováÄ ním za účelem výroby složek motorové nafty a topuých olejů,...

Přípravky určené k hubení parazitů rostlinných plodin, lokálních parazitů a parazitů teplokrevných zvířat a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241055

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kozlov Dmitrij Alexejevie, Bilskij Jevgraf Josifovie, Meinikov Alexadd Timofejevie, Matlin Josif Avsejevie

MPK: A01N 53/00

Značky: parazitů, lokálních, přípravky, určené, zvířat, účinné, plodin, způsob, výroby, hubení, rostlinných, látky, teplokrevných

Text:

...použití v místnosti mohou být rovněž získaný tak, že se nejdřive pripraví rozprášitelný olej na bázi insektlcldně účinné látky, načež se tímto olejem napojí knot lampy, který potom při spalování účinnou látku uvolňuje.Koncentrace insekticidně účinné látky inkorporov-ané v uvedeném oleji s výhodou činí 0,03 až 95 9/0 límotnosti.Sloučenina vzorce A může být také použita pro prípravu akaricidních prostředků určených pro hubení parazitů...

Způsob výroby melaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241054

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kukuj David Michajlovie

MPK: C07D 251/60

Značky: výroby, melaminu, způsob

Text:

...2 přívádí kapalná močovina. Melamínový reaktor 1 obsahuje fluidizovane lože častíc katalyzatoru, například kysličníku křemíčítého, kteréžto lože se udržuje ve fluídízovaném stavu píynným amoníakem příváděným amoniakovým přívodním potrubím 3. Druhým přívodním potrubím 4 se do tcpného hadu 5 přivádí horká tavenína soli, čímž se teplota fluídizovaného lože udržuje na dostatečně vysokém stupni,aby proběhla přeměna močovíny v melamín. Tato...

Ovladatelná spojka pro spojení hřídelů dvou jednotek spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241051

Dátum: 15.08.1987

Autori: Tjuševskij Vladimír Michajlovie, Jermakov Vladimír Jevgenivie

MPK: F02B 75/32, F16D 3/21

Značky: ovladatelná, hřídelů, jednotek, motorů, spojka, spalovacího, spojení

Text:

...vedené V radíálních dutinách 126, 128 vnitřní poloviny 110. shodného počtu otáček se zde dosáhne tím, že na oba písty 130, 132 se působí hydraulickým tlakem,proti rnitřní křivkové ploše 134, vytvořené na vnitřní straně vnější poloviny 106.Pro regulaci tlaku hydraulického média je určena suvna tyč 136., sloužící k ovládání spojky, pwomocí níž je z vnější strany axiálně protažen hydraulický kanál 136, na který uvnitř navazují radialní...

Způsob výroby 4-nitrodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241048

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kalugin Jurij Ivanovie, Graeev Konstantin Addejevie, Kosorukov Vjaceslav Ivanovie

MPK: C07C 0/0, C07C 85/04

Značky: výroby, 4-nitrodifenylaminu, způsob

Text:

...svých chlorídü, bromidů, jodidü. síranfi, oxidů, liydroxídů, uhličitanů, hydrogenuhličitanü, mravenčaiífi, octanů, propionanů, kyanidü, dusičnanů a fosiorečnanů.Výhodné jsou hydrogenuhličítany, uhličitz-víy a oxidy, přičemž jako kovy se používají zejména zinek, cín, chrom, vanad a mangan.Formanilíd se používá v množsti od 10 do Bill.) 0/0 límotnostiííoh, vztažeiío na množství medl, výhodné v množství od 50 do 200 °/o limotnostnítth.Postupem...

Světlomet, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241044

Dátum: 15.08.1987

Autor: Novgorodcev Boris Pavlovie

MPK: B60Q 1/02, B60Q 1/04

Značky: zejména, světlomet, motorová, vozidla

Text:

...lze najít již v nezčetných provedení/ch pokusech tohoto druhu, ktoré všechny ztroskotaly pa přísných mezinárodních homologačních požadavcích.vynález je v dalším podrobně-ji vysvětlen na príkladoch provedení ve spojení s výkresy, kde na obr. 1 je znázorněn osový řez detailom konstrukcčnlskupiny parabolickeho zrcadla a rozptylného skla světlometu pro motorová. ivozidla, u kterého je použit prstencc objímky podle vynálezu, přičemž konstrukční...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241043

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kurnosov Alexej Ivanovie

MPK: A01N 37/18

Značky: prostředek, synergický, herbicidní

Text:

...a 100 °/o představuje úplné uhynutí.Výsledky těchto testů jsou obsaženy v následující tabulce I. Pod označením O je uvedeno hodnocení pro sloučeniny aplikované jak udáno. Pod označením ,,E jsou uvedeny očekávané výsledky pro směsi -dvou herbicidů, založeno na odezvě pro každý samotný herbicid, odvozeno od tohoto údaje za použití Limpelovy rovnice ExY-xy 100kde X pozorované procentuální poškození při použití samotného jednoho herbicidu a...

Způsob výroby 3-methyl-5-ethylesteru kyseliny 2, 6-dimethyl-4- (2, 3-dichlorfenyl)-1, 4-dihydropyridin-3, 5-dikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 241038

Dátum: 15.08.1987

Autori: Fedotyeev Boris Petrovie, Todorov Milko Angelov, Alexaddov Dobromir Charalanov, Chomjakov Anatolij Nikolajevie

MPK: A61K 31/435, C07D 211/90

Značky: 5-dikarboxylové, 3-methyl-5-ethylesteru, 4-dihydropyridin-3, výroby, 3-dichlorfenyl)-1, kyseliny, 6-dimethyl-4, způsob

Text:

...účinné sloučeniny pohybuje mezi 0,1 a 99 hmot. prípravku, vhodně mezi 0,5 a 20 hmot. u injekčního přípravku a mezi 2 a 50 hmot., u přípravků pm orální podávání.Při výrobě farmaceutických prípravku obsahujících sloučeninu podle vynálezu ve formě dávkových jednotek pro orální podání může být sloučenina smíchána s pevným,práškovitým nosičem, například laktôzou,sacharózou, sorbitem, manitem, škrobem,například s bramborovým škrobem,...

Rozváděcí lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: 241037

Dátum: 15.08.1987

Autori: Danilenko Olesja Pavlovna, Bužinskij Igor Michajlovie

MPK: H04Q 1/14

Značky: lišta, rozváděcí

Text:

...umístěné v radách po dvojicích,jejichž konce vyčnívající z čelní strany tvoří svorky k vodlvému připojení vodičů, které jsou přívedeny k jednotlivým bodům připojení a vytvoreny například jako hovorové vodiče. Kontaktní díl nacházející se uvnitř každého funkčního elementn 4 je vytvořen tak, aby mohl sloužlt jako odpojevací nebo spínací kontakt..Vodicí elementy 3 obsahujíyelký počet vodicích kanálů 5, které vycházejí z přední strany...

Zařízení pro pohlcování mechanické energie zejména u velkých rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241035

Dátum: 15.08.1987

Autor: Ziebart Siegfried

MPK: F16F 9/30

Značky: veľkých, energie, mechanické, pohlcování, rázů, zejména, zařízení

Text:

...například polysilaxanpolymer, kapalný halogenový organickýpo-à lymer, alifatický alkohol nebo polyalkoholVolně posuvné dělicí stěny mohou být. vy. rolbeny například z polytetrafluoretyléhu,poiyamidu, tvrzené pryže, z kovů, ato vždy,podle t-oho, pro jaký účel je zařízení urče no a jaké tlaky ve válcích panují.Využití volně posuvné dělicí stěny v pohicovačích mechanické energie umožňuje ovladat proud vískózně pružného prostředí při...

Zařízení na povrchovou úpravu trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241034

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sarafanov Vitalij Fjodorovie, Thiers Eberhard, Dachnovskij Rostislav Georgijevie

MPK: B65G 49/00

Značky: zařízení, úpravu, povrchovou, trubek

Text:

...druhů pracovních kapalin do různých sběrných nádrží 13, odkud jsou pomocí druhého čerpadla 16 převáděny zpět do pracovního okruhu.Stříkací operace se může několikrát opakovat a přizpůsobovat se daným požadav kům. Kromě toho je možno libovolně volit sled proplachovacích astříkacích operacíPo provedení povrchových úprav se trubky 2 přesouvají opět do výchozího postavení, odkud jsou pomocí najížděcích klapek 3 vysunuty z dopravního ústrojí 24 a...

Zařízení pro mísení plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241033

Dátum: 15.08.1987

Autori: Beljackij Jurij Vjaeeslavovie, Ebert Josef, Fischer Horst, Schirner Rolf

MPK: B01F 3/02

Značky: mísení, plynů, zařízení

Text:

...části 3 a a 3 h plášte 3 .uzavřený čelními deskami 5 a Sa. e však též možné použít plášte 3 o stejném vnějším průměru jako má plynové potrubí, takže nástavné části 3 a a 3 h plášte 3 jsou součástí plynového potrubí.V zařízení podle vynálezu je ve stěně každé z trubek 1 upraven malý otvor 6. Ačkoliv na obr. 1 je v -každé trubce 1 vytvořenpouze jeden tento malý .otvor, je možno v každé trubce vytvořit větší počet těchto otvoril,...

Zařízení ke stříkání nekonečných prstenců běhounů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 241031

Dátum: 15.08.1987

Autori: Lebediv Vladimir Stipanovie, Prochorov Jevgenij Fedorovie, Jevstratov Alexadd Alexejevie

MPK: B29D 30/08

Značky: stříkání, běhounu, nekonečných, prstenců, pneumatik, zařízení

Text:

...kotouč.Za účelem převzetí pásu s nastříknutým běhounem je použit přetlačovací prstenec,axíálně přesuvný směrem k navíjecímu kttouči. Ten je rovněž s výhodou opatřen -iovnitř prolamovanými kotoučí tvaru V a může tak odebírat z navíjecího kotouče nastříknutý prsteneeběliounu pneumatiky o proměnné velikosti a přívádět jej k dalšímu zpracování. Podle dalšího vytvoření vynálezu jsou po obvodu rozděleny a uvnitř navíjecího kotouče upravený známé...

Způsob aerobního vyhnívání a/nebo sušení organických odpadních látek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 241029

Dátum: 15.08.1987

Autor: Socha Jioí

MPK: C05F 9/00

Značky: odpadních, aerobního, sušení, způsob, látek, vyhnívání, zařízení, organických, provádění

Text:

...vlastni realsčííí prostor, který je uzavřen až po zónu vynášení rovněž s uzavřeným průřezeín určeným pro již nereagující nebo reaktivní hmotu krytem plynojemu. Tento kryt je shore do reakčníhoprostoru až po horní obrysovou či u přepážek zasahujícich výlisky hmoty, vytvořenými v předkomoře rozdělen na jednotlivé reakčuí úseky. Na dně reakčního prostorujsou skupinové vytvořeny nastavitelné prv ky přivádějící topný plyn, příslušně k...

Ústrojí pro hydraulické odvádění prachu z filtračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241027

Dátum: 15.08.1987

Autori: Volný Petr, Sonnek Jioí

MPK: B01D 46/04

Značky: hydraulické, ústrojí, filtračního, odvádění, zařízení, prachu

Text:

...na přiloženém výkrese,je provedeno jako elektrický filtr a je opatřeno vstupem 1 plynu a výstupem 2 plynu. Uvnltř filtračního zařízení jsou u znázorneného provedení umístěny tři filtrační buňky3, kterými postupně proudí čištěný pľyn Pod každou filtrační buñkou 3 je násypkä 4,uzavřená turniketem 5. Prach vypadávající z filtrační buñky 3 je zachyoován v násypce 4 a přes turniket 5 odváděn. Místo turniketu 5 může být použito i jiného výstupního...

Molekulárně selektivní senzor a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241022

Dátum: 15.08.1987

Autori: Hartman Evžen, Brázda Zdenik, Fuchs Eduard, Pavlica Ivo

MPK: C12Q 1/00

Značky: výroby, selektivní, molekulárně, senzor, způsob

Text:

...nebo nezpůsobí žádnou změnu v koncentraci nebo reaktivitě měřltelných komponent.Senzor podle tohoto vynálezu je možnovytvořit i tak, že na oddelených částech povrchu membrány přirozené. struktury,sloužicí jako reaktiviíí zšna, nebo na daných částech povrchu jsou vázány různé druhy enzymfl ve statisticky homogenním rozložení, a k jedne části povrchu přisluší jedna nebo více indikačnich elektrod. Při tomto uspořádání mohou být zií-otoveny...

Způsob výroby 3-methyi-5-ethylesteru kyseliny 2, 6-dimethyi-4- (2, 3-dichlorfenyl ) -1, 4-dihydropyridin-3, 5-dikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 241021

Dátum: 15.08.1987

Autori: Griehl Volker, Voigtová Kerstin, Antonová Elisabeth, Stoye Hartmut

MPK: A61K 31/435, C07D 211/90

Značky: 6-dimethyi-4, 5-dikarboxylové, kyseliny, 4-dihydropyridin-3, způsob, 3-methyi-5-ethylesteru, výroby, 3-dichlorfenyl

Text:

....Při výrobě farmaceutický/ch přípravků ob sahujících sloučeninu podle vynálezu veiC-rníě dávkových jednotek pro orální p 0 clání může být zvolená SIOLIČGDÍlÍIä smíchána s pevným, práškovítým nosičem, například laktózou, sacharózou, sorbitem, manitem, škrobem, například s bramborovýmškrobem, kukuřičným škrobem, amy 1 opek tinem, s deriváty celulözy nebo želatinou,právě tak s kluznou látkou, například stearatem hořečnatýní, stearáteín...

Zařízení pro pohlcování mechanické energie, zejména u velkých rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241019

Dátum: 15.08.1987

Autor: Virt Jaromír

MPK: F16F 9/30

Značky: veľkých, pohlcování, rázů, mechanické, zařízení, zejména, energie

Text:

...adhesních sil ve viskózně pružném prostředí. Jakmile však působí dynamické síly, stávají se vnitřní pnutí v prostředí většími nežli adhesní síly a způ sobují posunutí dělicí stěny v prostředí, při- čemž dělicí stěna se vzhledem k viskózně pružnemu prostředí pohybuje pomaleji nežpístnice, čímž vytváří přídavnou brzdnou sílu. Poloha dělicí stěny ve válci je dana zdvihem pístu ve váici a délkou hlavy pístu,protože- v okamžiku...

Vodováha

Načítavanie...

Číslo patentu: 241018

Dátum: 15.08.1987

Autor: Vyoral Leopold

MPK: G01C 9/34

Značky: vodováha

Text:

...4 G,48 nemohou být větší než je sila pružné tyčky 51, 53 a v důsledku toho nemůže dojít k deformování telesa objímky 2 D radiál ními a axiálnímí silami rektítikačnich šroub- «ků 44, 45, 48. Pružná sila pružné tyčky 51,53 zůstává také po dlouhou dobu neměnná,takže i při nárazech vodováhy 2 nedochází k žádným změnám nastavení a seřízení vodováhy 2. omezení velikosti přestavovacích sil rektifikačních šroubků 44, 48, 48 poskytuje také možnost...

Způsob sestavování textu z arabských písmen a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 241017

Dátum: 15.08.1987

Autor: Chupík Lubomír

MPK: B41J 3/02

Značky: textů, provádění, zařízení, arabských, písmen, způsob, sestavování

Text:

...jediné klávese Klávesnice ovládá elektronické zařízení, které může být v praxi konstruováno s míkroprocesory. jeho funkční príklad obr. 4. .jak je z obr. 4 patrno, zahrnuje zařízení podle vynálezu klávesnici a s klávesaml odpovídajlcími základním písmenům, které mohou být přítomny v textu v několika různých formách, spojenou s kódovacím ústro~ jim c pro přeměnu impulsů vydávaných stlačením kláves na odpovídající kódy. Dále zahrnuje...