Archív za 1987 rok

Strana 131

Ochranná regulační zařízení větrné vrtule

Načítavanie...

Číslo patentu: 245596

Dátum: 15.09.1987

Autori: Daniel-szabó Juraj, Slavata Bohumil

MPK: F03D 7/04

Značky: větrné, zařízení, regulační, ochranná, vrtule

Text:

...v tom, že žebra jsou uspořádána do soustav, majících obalové plochy ve tvaru kruhú a jsou vzájemné spojena alespoň jedním vyztužovacím dílcem, přičemž spojnice náběžné hrany a odtokové hrany žebra svírá s osou symetrie plášte ostrý úhel s vrcholem přivraceným k vrtuli.Řešením ochranného regulačního zařízení podle vynálezu se dosáhne změny tlakových poměrů před mříží a za mříží v závislosti na proudění vzduchu. Při vysoké rychlosti větru...

Zapojení registračního elektronického rychloměru pro hnací kolejová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245595

Dátum: 15.09.1987

Autori: Košturiak Adam, Nožieka Zdenik, Oiháeek Ludik

MPK: G01P 3/481

Značky: vozidla, hnací, zapojení, registračního, elektronického, rýchlomeru, kolejová

Text:

...je spojen s napájecím vstupem zl poháněcího obvodugl a rychloposuvový koíncidenční obvod 22 s koincidenčnimi vstupy ggg až § 25 má výstup ggg spojen se zastavovacím vstupom ggg rychloposuvového obvodu gg se spouštěcím vstupem ggł.Funkce rychloměru vychází z využití impulsových signálu generovaných optoelektroniekým čidlem 2 nebo 4 kanálovým, přičemž všechny výstupní kanály čidla jsou vzájemně posunuty o 90 °. Kde pro vyhodnocování rychlosti...

Zavírací zařízení krytů a dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 245594

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jakeš Jan, Šmálek Josef

MPK: H05K 5/03

Značky: zařízení, zavírací, krytu, dveří

Text:

...na doraz §, který je výchozí polohou pod čelní plochou krytů nebo dveří lg, v nichž je obdélníkový výřez § pro ovládání klávesy l plochým nástrojem (šroubovákem), přičemž na rámu skříně jsou proti uzavíracím členům Q pevné uchyceny záchytné třmeny 1. Jak je zřejmě z připojených obr. 5 a 6, druhé provedení má zavírací zařízení klávesu l pevně spojenou přes otočnou hřídelku g s jedním uzavíracím členem Q svírajícím pravý úhel 5 plochou...

Zapojení pro prokládání činností dvoubodových regulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245593

Dátum: 15.09.1987

Autor: Klásek František

MPK: G05B 11/16

Značky: dvoubodových, činnosti, prokládání, zapojení, regulátoru

Text:

...účinek. Výstup analogového regulátoru A je připojen k hlavnímu vstupu komparátoru §, tedy obvodu, který může pracovat s hysterzí. Na výstupu komparátoru je jią dvouhodnotový signál, který určuje, zda řídící obvody 5 svým výstupem g přívod spínají nebo rozepínají. Řídicí obvody § mohou zajištovat synohronizaci výstupu s kmitočtem sítě,čímž vzniká cyklové řízení. Výstup 2 dvoubodového regulátoru l obvykle ovláda regulovanou trasu lg s čidlem. V...

Target vidikonové snímací elektronky nebo jiného elektrooptického měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 245592

Dátum: 15.09.1987

Autori: Turková Jaroslava, Rapant Štefan, Albrecht Zbynik, Navrátil Václav, Reinitzer Jioí, Betina Vladimír, Štamberg Jioí

MPK: H01L 31/00

Značky: jiného, target, snímací, měniče, elektronky, vidikonové, elektrooptického

Text:

...proud za tmy tak, že setrvačnost bude optimální.Podstata targetu vikonové snímaci elektronky nebo jiného elektrooptického měniče podle vynálezu spočívá v tom, že blokující vrstvy pro díry a elektrony jsou vytvořeny z amorfních materiálů legovaných prvky druhé a třetí, respektive páté a šesté skupiny periodické soustavy a mají šířku zakázaného pásu energií alespoň o 0,001 eVvětší nežlije šířka zakázaného pásu energií fotokonduktivní...

Zařízení na výrobu hadice, slepené za mokra z impregnovaná vláknité podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245591

Dátum: 15.09.1987

Autori: Diaeik Ivan, Kirschner Zoltán, Lacko Vladimír

MPK: A22C 13/00

Značky: podložky, zařízení, vláknité, impregnovaná, mokra, výrobu, slepené, hadice

Text:

...kol 22 je rovnoběžná s podelnou osou rámu tryskově sušárny 21. V prostoru předních převáděcích kol gg je instalováno vlhčící zařízení, které sestává ze sběrného žlabu vlhčení gg, postřikovací trubice vlhčení 31 a ofukovacího kroužku vlhčení 33. V rámu tryskové sušárny 25 je umístěna trysková sušárna 33, která je tvořena horní 33 a dolní 3 tlakovou komorou. Tlakové komory 35 a gä jsou uzavřeny plechy 35, ve kterých jsou pod sušenou hadicí...

Zapojení pro logické vyhodnocování vstupních binárních signálů, zejména důlních lokálních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 245590

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sluka Pavel, Sommer Alexander, Knotková Eva, Blažej Anton Akademik

MPK: G05B 24/02, E21F 17/18

Značky: automatik, zapojení, vyhodnocování, důlních, lokálních, binárních, signálu, vstupních, logické, zejména

Text:

...vstupních binárních signálu sestává z prvního až n-tého vstupního členu 1.1 až 1.n prvního stupně a z prvního až n-tého vstupního členu2.1 až 2.n druhého stupně, které obsahují odporový dělič přizpůsobující napětově Vstupnísignály pro další návazné členy, dále z prvního až n-tého usměrňovacího členu 3.1 až 3.nprvního stupně a prvního až n-tého usměrňovacího členu 141 až 143 druhého stupně, které obsahují elektronické oąvody...

Logická vyhodnocovací zařízení, zejména pro lokální důlní automatizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 245589

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rendoš František, Zelník Addej, Reiser Vladimír, Košík Martin

MPK: G05B 24/02, E21F 17/18

Značky: zejména, důlní, logická, lokální, zařízení, automatizaci, vyhodnocovací

Text:

...7.1.2 až 7.n.2 prvního až n-tého vazebního členu 7.1 až 7.na současně se všemi výstupy 8.1.3 až 8.n.3 prvního až n-tého zesilovacího členu 8.1 ažgpn. Druhý vstup §LłLg prvního zesilovacího členu §Lł je spojen s prvním výstupem gLłLg prvního indikačního členu § 41, jehož druhý výstup 2414 je spojen s prvním vnějším signálovým výstupem §L 1 ł prvního indíkačního členu § 41. Třetí výstup gLłL 1 prvního indikačníhočlenu 21 je spojen s...

Vyztužovací pasta na bázi polyvinylchloridu želatinující při nižších teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 245588

Dátum: 15.09.1987

Autori: Odduš Imrlch, Štepita Matej, Gregor Alexander, Beseda Viliam, Pavlaeka Eduard

MPK: C08J 3/18

Značky: bázi, teplotách, pasta, želatinující, nižších, vyztužovací, polyvinylchloridu

Text:

...18 až 35 procent polyvinylchloridu, 8 až 20 procent kopolymeru vinylchloridu s vinylacetátem,V němž obsah vinylacetátu tvoří 5 až 20 procent, 6 až 25 procent uhličitanu vápenatého,7 až 22 procent di-2-etylhexylftalátu, 10 až 30 procent dibutylftalátu, 0,5 až 15 procent difunkčního nebo trífunkčniho monomerního akrylátového esteru, 3 až 15 procent polyvinylchloridové měkčené pasty s obsahem 0,05 až 0,90 procenta iniciátoru, 0,05 až 0,15...

Kompenzátor přítlaku tangenciálního řemene textilního stroje na vřeteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 245587

Dátum: 15.09.1987

Autori: Macho Vendelín, Didek Miloslav, Beneš Josef

MPK: D01H 7/14

Značky: kompenzátor, prítlaku, vřeteno, řemene, tangenciálního, stroje, textilního

Text:

...síly, kterou působí řemen na vřeteno, případně kompenzací silovéhomomentu Vyvozovaného touto silou, se změní podmínky při dimensování dynamické tuhostia míry tlumení prvků tvořících původní pružné uložení vřetene. Zatímco před úpravou bylo úkolem pružného uložení definovat polohu vřetene při působení hmotnosti vřetene, síly technologického původu a síly přítlaku řemene, po úpravě poslední z uvedených působení odpadá. Proto může být...

Zapojení obvodu číslicové filtrace rušení při odměru pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 245586

Dátum: 15.09.1987

Autori: Potaneoková Marta, Košalko Rudolf

MPK: G01F 1/56

Značky: číslicové, odměru, pohonných, rušení, zapojení, obvodů, filtrace

Text:

...přiloženého výkresu, na němž je schematicky znázorněno příkladné provedení zapojení obvodu číslicové filtrace rušení při odměru pohonných hmot podle vynálezu.zapojení obvodu číslicové filtrace rušení pri odměru pohonných hmot podle vynálezu je tvořeno k výstupu inkrementalního snímače l průtoku kapaliny připojeným vzorkovačem EL jehož výstup je spojen s prvním vstupem přepínače 3, spojeným svým prvním výstupom se vstupem prvního čítače 5,...

Zapojení obvodu pro potlačení nenulového údaje odměřeného objemu kapalin při počátečním tlakování systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 245585

Dátum: 15.09.1987

Autori: Welward Ladislav, Martvoo Augustín

MPK: G01F 1/56

Značky: údaje, kapalin, obvodů, tlakování, objemu, zapojení, počátečním, odměřeného, nenulového, systému, potlačení

Text:

...prvním vstupem čítače a svým druhým vstupem s výstupem blokování přepisu, přičemž výstup čítače je spojen se svým druhým vstupem a se vstupem obvodu blokování přepisu.Výhody zapojení obvodu pro potlačení nenulového udaje odměřeného objemu kapalín při počátečním tlakování podle vynálezu spočívají zejména v relativní obvodové jednoduchosti zapojení a v tom, že není třeba navrhovat vlastní počítadlo na četnost impulsů vyšší než odpovídá skutečně...

Způsob zpevňování a stabilizace částic imobilizovaných buněk pro denitrifikaci vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 245584

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lacko 1ubomír, Oežábek Karel, Zacher Jan, Aušková Mária, Somorová Marta, Šeda Miroslav, Buryan Petr

MPK: C02F 3/34

Značky: zpevňování, způsob, imobilizovaných, buněk, stabilizace, denitrifikací, částic

Text:

...pitné vody. V tomto případě byl jako zdroj uhlíku pro fyzikálně zabudované bakterie zvolen etanol. Kolona byla naplněna alginátovými peletami a denitrifikace probíhala V laboratorních podmínkách kontinuálním způsobem. Chemické cšetření pelet glutaraldehydem samotným, nebo glutaraldehydem v simultánní přítomnosti hexametylendiaminu nebo polyetyleniminu, vedlo k značnému gnížení resp. úplné ztrátě denitrifikační aktivity imobilizovaných buněk...

Elektronická počítadlo odměru pro výdej směsi dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245583

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zikán Viktor, Koepelka Jioí, Eerný Antonín, Vinkler Emanuel

MPK: G01F 1/56

Značky: počítadlo, elektronická, směsi, výdej, odměru, kapalin

Text:

...tohoto řešení lze jednoduše zajistit možnost předvolby vydaného množství směsi kapalin, což v případě vydávaní pohonných hmot znamená možnost zaplacení požadovaného množství směsi předem a tím urychlení provozu u čerpadel pohonných hmot.Vynález bude dále blíže popsán podle přiloženého výkresu, na němž je schematicky znázorněn příkladné provedení elektronického počítadla odměru pro výdej směsi dvou kapalin podle vynálezu.Elektronické...

Způsob vícestupňového spalování paliv a odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245582

Dátum: 15.09.1987

Autori: Didek Václav, Winter Jioí

MPK: F23C 11/02

Značky: odpadů, způsob, spalování, vícestupňového, palív

Text:

...písku o velikosti 0,1 až 0,2 mm dokončí spalovací proces při průtoku spalín fluidní vrstvou rychlostí pětkrát nižší ve srovnání s rychlostí prütoku spalín ve fluidní vrstvě prvního stupně spalování.Vzhledem k tomu, že převážnou část dřevního odpadu tvoří částice větší než 1 mm, odvádí se teplo, vzniklé spalovaním dřevního odpadu z fluidní vrstvy prvního stupně spalování. Přibližně stejne teploty spalovacího procesu v obou stupních spalování...

Způsob extrakce aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245581

Dátum: 15.09.1987

Autori: Doubal Karel, Kvíeala Jaroslav, Paleta Oldoich

MPK: C07C 7/10, C07C 15/02

Značky: extrakce, uhlovodíku, způsob, aromatických

Text:

...nádrž lg odtahu aromátů je spojene potrubím gl kapalných aromátů s odsazovací nádrží gg směsi aromátů. Ve schématu nejsou zahrnuty teplovýměnnéUhlovodíková směs je zbavena téměř dokonale frakce vroucí v rozmezí 60 až 100 OC před vstupem do extrakčního stupně, např. reaktifikací v rektifikační koloně l úpravy suroviny. Takto upravená surovina je potrubím 3 suroviny do extraktoru zaváděna do extraktoru à. V extraktoru dochází V protiproudém...

Plošina k provádění různých úkonů v jámě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245580

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stárek František, Koudela Vojtich

MPK: B66B 17/06

Značky: provádění, jámě, různých, plošina, úkonů

Text:

...jednoduchost a snadné montáž při potřebě rychlé a účinné kontroly různých úkonů v jámě jakož i rychlá demontáž od hloubícího okovu.Příklad provedení vynálezu je schematicky znázorněn na obrázcích 1, 2 a 3, přičemž na obr. l je znázorněno v levé části obrázku rozevření plošín na okovu a jejich dosah ke sténě jámy, v pravé části obrázku je znázorněno zavěšení okovu se zdviženými plošinami. Na obr. 2 je detailně znázorněn okov se zdviženými...

Spoj deskových prefabrikovaných stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 245579

Dátum: 15.09.1987

Autori: Chromec Alois, Pidra Egon

MPK: E04B 1/60

Značky: dílců, deskových, stavebních, prefabrikovaných

Text:

...sloupové systémy se stykují jen omezeně,převážně jen v jednom směru objektu.Uvedené nevýhody jsou odstraněny u spojení deskových prefabrikovaných stavebních dílcü podle vynálezu, jehož podstatou je, že nejméně do čtyř montážních ok na sousedních styčných plochách čtyř deskových prefabrikovaných stavebních dílců je vložen zdvojený spojovací prvek, tvořený dvojici tyčových prvků spojených mezi montážními oky nejméně dvěma příčnýmiVýhodou...

Způsob brzdění synchronního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245578

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hromas Josef

MPK: H02P 3/18

Značky: elektromotorů, způsob, brzdění, synchronního

Text:

...jejich vinutí.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob brzdění synchronního elektromotoru podle vynálezu,jehož podstatou je, že střĺdavý napájecí proud se přeruši a V okamžiku, kdy zpomalujíci se rotor se pootoči o vice než část otáčky, danou vztahem A n łp, se připoji stejnosměrný tepavý brzdici proud.Výhodou způsobu brzděni synchronniho elektromotoru podle vynálezu je jeho jednoduchost,zvýšení spolehlivosti pohonných soustav, jakož i snížení...

Lisovací zařízení na výrobu tvarovek z pěstebných substrátů nebo zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245577

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sedláeková Venuše

MPK: B30B 11/04

Značky: zařízení, lisovací, zeminy, substrátů, výrobu, pěstebných, tvarovek

Text:

...doplňovat, protože výška tvarovací formy odpovídá požadované výšce tvarovky. Lisovací trny přesně zapadají do otvorů tvarovací formy. Tlačnou sílu je možno seřídit dle struktury substrátu. Při slisování tvarovek se zároveň pomocí kuželových hrotů vytlačí otvory pro sazenice. vytlačení tvarovek z tvarovací formy se provede lisovacími trny po přizvednutí a zajištění tvarovací formy V potřebné výšce. ovládání hydrauliky při lisování a...

Zařízení pro úpravu vody iontoměniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 245576

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nováeek Alois Ing, Koranda Jioí, Faekovec Viktor

MPK: B01J 47/00, C02F 1/42

Značky: iontoměniči, zařízení, úpravu

Text:

...3. Kuželová přepážka lg je v horní části perforovaná,ve spodní části na ni navazuje difuzor ll. Tryska 2, kuželová přepážka lg a difuzor ll vytvářejí ejektor.V horní části pracovní kolony l je umístěn uklidňovací perforovaný disk łg s trubkovými přepady. Přívod upravované vody do ionexové kolony zprostředkují dvě potrubní větve s možností regulace průtoků. Hlavní přívodní potrubí lg upravované vody je zaústěno do horní části pracovní...

Lištová zařízení proti ztrátám krmiva u krmítek prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 245575

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eáslav

MPK: A01K 5/00

Značky: krmítek, ztrátám, prasat, krmiva, zařízení, listová, proti

Text:

...v hustším osazení. Lištové zařízení je jednoduché, nenáročné na výrobu, tedy minimální investice. Rovněž nevyžaduje zvláštní údržbu. Osazení lištového systému u krmítek, se investice vložená do této úpravy v krátkém čase vráti uživateli V podobě úspor jadrných krmiv.Příklad provedení lištového zařízení proti ztrátám krmiva u krmítek prasat, je znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 znázorňuje namontované zařízení na krmítku v řezu...

Zařízení pro blokování chodu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245574

Dátum: 15.09.1987

Autori: Omský Josef, Kupka Frant Išek

MPK: D03D 51/18

Značky: chodu, stroje, textilního, blokování, zařízení

Text:

...prvků zařízení pro blokování chodu textilního stroje, přičemž na vodorovnou osu je vynešen čas E a na svislou osu napětí Q jednotlivých signálu. Na obrázku jsou znázorněny časové průběhy výstupního signálu lg obvodu g počátečního nulování, výstupního signálu lg paměti 5, výstupního signálu lg snímače l nápichu, výstupního signálu łä prvního srovnávacího obvodu 2, výstupního signálu l§druhého srovnávaoího obvodu g, výstupního signálu...

Způsob pokovování povrchu složitých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 245573

Dátum: 15.09.1987

Autori: Málek Karel, Vocetka Jan, Maloušek Antonín

MPK: C25D 3/04

Značky: složitých, dílců, povrchu, pokovování, způsob

Text:

...výšky typů písmen.Typový válec, jehož typy jsou opotřebeny do minimálně poloviny své výšky se nejdříve obrousí nejvýše o 0,1 mm tak, aby všechny typy měly přibližně stejnou výšku. Pak se typový vâleo dokonale odmastí, např. v parách chlorovaných uhlovodíků a před vlastním pokovenim elektrolyticky. Potom se obroušený a odmaštěný typový válec zavěsi na pŕípravku do tvrdé chromdjící galvanické lázně, pracujicí např. s poměrem CĽO 3 HZSO 4 ...

Zařízení pro cejchování aerodynamických měřicích sond

Načítavanie...

Číslo patentu: 245572

Dátum: 15.09.1987

Autori: Korvas Zdenik, Thiel Jioí

MPK: G01L 27/00

Značky: cejchování, zařízení, aerodynamických, měřicích

Text:

...V těch případech, kdy využití běžných typů difuzorů není možné z důvodů tlakových a rychlostních pulsací v měřícím prostoru.Příklad provedení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu. Zařízení pro cejchování aerodynamických sond má výstupní systém uspořádaný tak, že se skládá z vnitřní trubice ł opatřeně vnějším prstencem 2. Vnitřní trubice 1 i vnější prstenec 3 jsou rotačněVnitřní průměr trubice 1 se ve směru proudu média,...

Rám vibračního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 245571

Dátum: 15.09.1987

Autor: Neubauer Llbor

MPK: E01C 19/28

Značky: válce, vibračního

Text:

...vynález rámu vibračního válce rozdělený kloubem řízení na přední a zadní díl, jehož podstata spočívá v tom, že zadní díl je vytvořen jako přímý dutý horizontální nosník, na jehož přední části je uchycen kloub řízení, na bocích jsou uchycena dvě hnací pneumatiková kola prostřednictvím hydrostatických převodovek a kde na horní části je vytvořena konzola pro uchycení kabiny. Přímý dutý horizontální nosník lze s výhodou provést jako nádrž...

Zařízení pro přívod podlouhlého polotovaru do nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245570

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dvooáková Jaroslava, Uhlío Miroslav, Doubek Rudolf

MPK: B21J 13/08

Značky: polotovarů, zařízení, nástroje, podlouhlého, přívod

Text:

...se skládá ze tří funkčních jednotek, ze kterých první ve smyslu pohybu tvářence je pásový dopravník l se skluzem 2, znázorněný V pohledu shora v obr. 2. Skluz 3 je připojen k dopravníku l V pokračování směru pohybu jeho větve łâ a je tvořen dvoudílnou trubkou, která má sklon dolů a je zakotvena šikmo položeným otvorem 33, tvořícim ústí trubky, kterým tvářenec É opouští trubku a vstupuje do další funkční jednotky. Touto jednotkou je...

Způsob odlévání polymerních gelů z těkavých směsí monomerů v otevřených formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245569

Dátum: 15.09.1987

Autori: Perner Bohumil, Janda Jaroslav

MPK: G02C 7/04

Značky: zařízení, směsi, způsobu, odlévání, tohoto, otevřených, provádění, gelů, formách, monomerů, těkavých, polymerních, způsob

Text:

...výpočet, lze použít vztahů pro ideální roztok jako zcela postačující aproximace. K výpočtu parciálního tlaku P složky nad roztokem se pak potřebuje pouze znalost nasycených par P° čisté složky při dané teplotě a její množství v kapalné fázi udané molovým zlomkem x. Parciální tlak složky se pak rovnáÚprava ochranného plynu, tj. jeho obohacení parami těkavých složek lze provádět i jinými způsoby. Nejjednodušší, avšak poměrně nákladný způsob...

Zapojení skupinového referenčního zdroje napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245568

Dátum: 15.09.1987

Autor: Boueek Ivan

MPK: H02M 3/145

Značky: skupinového, napětí, zapojení, zdroje, referenčního

Text:

...při periodických kontrolách pomocí dostavování jednotlivých zdrojů referenčního napětí bez nutnosti při kontrolách měnit nebo přepínat prvky v obvodu.vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je nakresleno blokové schéma zapojení.skupinový referenční zdroj napětí sestává z řady zdrojů ll, łg,ł§ referenčního napětí. Kladné vstupy všech zdrojů il, łg,łÄ referenčního napětí jsou spojený s kladnou vstupní svorkou 3 napájecího napětí, zatímco...

Zařízení k přenosu síly úměrné hmotnosti vozidla na snímač ložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245567

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kvapil Josef, Kubelka Jioí, Kvapil Ioí

MPK: B60T 8/18

Značky: úměrné, ložení, přenosu, vozidla, zařízení, hmotnosti, snímač, síly

Text:

...pro čtyřnápravový vůz s podvozky se šroubovými pružinami, u nichž se svislá složka hmotnosti vozu, působící na šroubovou pružinu, přenáší rovněž v nezměněné velikosti přímo na snímač ložení.Další výhody zmíněného zařízení jsou, především jeho jednoduchost a tím optimální účinnost, dále vyloučení tangenciálních pohybů ve stykové ploše mezi středícím talířem svislé tyče a opěrkou snímače ložení, takže vyloučeny příčné třecí síly, které mají...

Dvoutaktní kapalinový dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 245566

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eechová Marie

MPK: A61M 31/00

Značky: dávkovač, dvoutaktní, kapalinový

Text:

...3,přičemž levý vstupní ventil l je připojen na začátek řídicího válce 2, na jehož konci je připojen levý výstupní ventil Ä, pravý vstupní ventil 3 je připojen na začátek řízeného válce lg, na jehož konci je připojen pravý výstupní ventil 5, přičemž řídící válec 3 s řízeným válcem gg jsou spojený spojkou lg pro vzduch a levý výstupní ventil 3 s pravým výstupním ventilem A jsou spojeny výstupní spojkou g, na řídícím válci 2 je uchycen horní...

Vazební vrstva mezi plasty na bázi epoxidových pryskyřic, polyfenylenoxidu, polypropylenu, polyesterových pryskyřic a kovy na bázi mědi a jejích slitin a oceli a jejích slitin a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245565

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šíma An, Zbooil Miroslav, Hebelka Milan

MPK: C23C 22/00

Značky: bázi, jejich, polyesterových, plasty, epoxidových, výroby, vazební, polyfenylenoxidu, slitin, polypropylénu, mědi, vrstva, pryskyřic, její, způsob, oceli

Text:

...vrstva podle vynálezu řeší způsob vytvoření plynotěsného a mechanicky pevného spoje, jehož kvalita spočíva v tom, že plastická hmota je fixována V oxidické vrstvě pevné lpící na povrchu kovu. Další významnou výhodou je, zvláště pro použití na výkonových polovodičových součástkách, že tato vazební vrstva je schopna kvalitné zakotvit nejen tenké vrstvy plastu, ale i poměrně rozměrné plastové konstrukční díly. Tato skutečnost je...

Servomechanismus pro řízení polohy vodicí lavice skacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245564

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jeništa Václav, Egrt František, Novosad Jan

MPK: D01H 1/36

Značky: servomechanismus, polohy, vodiči, lavice, stroje, řízení, skacího

Text:

...vynálezu je uveden a vysvětlen pomocí obr. 1 až 3, kde na obr. 1 je znázorněn tvar požadovaného návinu, na obr. 2 je schematicky uveden příklad servomechanismu pro řízení polohy vodĺcí lavice a obr. 3 vysvětluje princip funkce servomechanismu v případě válcového návinu cívek skacího stroje.servomechanismus na obr. 1 má hnací motor 1 s konstantními otáčkami gł, které jsouregulované bud samostatným regulátorem nebo číslicovým řídícím...

Klín s ventilačními drážkami pro synchronní stroje s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245563

Dátum: 15.09.1987

Autori: Höhne Detlef, Krumbiegel Curt, Schünemann Ulrich

MPK: H02K 1/30, H02K 1/32

Značky: klín, stroje, drážkami, ventilačními, hladkým, synchronní, rotorem

Text:

...reaktance pro pýoudy vyšších harmonických se současně snižují ztráty ve stroji a zlepší se chlazení budícich civek rotoru, aniž by došlo ke snížení mechanické pevnosti klinů nebo zubů rotoru.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněn příklad klínu s ventilačními drážkami pro synchronni stroje 5 hladkým rotorem podle vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje axonometrický pohled na klín a obr. 2 příčný řez umístění klinu v zubu rotoru.Klin 3...

Způsob izolace sterolů a tokoferolů z dezodoračního kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245562

Dátum: 15.09.1987

Autori: Forró Juraj, Šmíd Jioí, Florovie Stanislav

MPK: C07C 35/44, C07D 311/72

Značky: kondenzátu, dezodoračního, sterolů, způsob, tokoferolů, izolace

Text:

...při hydrolýze. Vlastní hydrolýza se provádí bud bez rozpouštědla, tj. reakci dezodoračního kondenzátu s vlhkým hydroxidem vápenatým za zvýšené teploty, nebo v prostředí nižšího alifatickéhc alkoholu, s výhodou etanolu, přičemž teplota hydrolyzy je určena teplotou varu rekční směsi.Izolace sterolů a tokoferolu 2 nezmýdelnitelného podílu se provádí o sobě známými postupy. Experimentálně jsme však zjistili, že izolace uvedených látek v...

Podúrovňový mechanizovaný sklad krmná řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245561

Dátum: 15.09.1987

Autor: Skoeeek Eduard

MPK: A01F 25/02

Značky: podúrovňový, sklad, řepy, mechanizovaný, kŕmna

Text:

...sama se po té od bulev odděluje. Bulvy jsou potom snadno dočištěny suchou cestou, odhliňovačem produktu a tím je získáno dieteticky i nutričně hodnotné krmivo. Vlivem provzdušňování nedochází k vytvoření ohnisek hniloby a je tím zamezeno jinak vznikajícím velkým ztrátám. Zpracovatelská linka nevyžaduje obsluhu, pouze její dohled a shrnování zbytků bulev zůstávajícíoh v rozích skladu na vyprazdñovací dopravník. Oproti vybírání bulev z krechtů...

Složená tlaková nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 245560

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tesao Václav

MPK: B65D 88/06, B65D 88/00

Značky: složená, tlaková, nádoba

Text:

...vedle sebe. Válcová tělesa jsou seříznutými hranami pevně připojena k oběma protilehlým plochám středové příčky, která je v místěstyku obou válcových těles opatřena otvory. Válcová tělesa jsou na obou koncích uzavřěna spoločnými víky. Dále je podstatou vynálezu to, že válcová tělesa jsou v horní a dolní části vzájemné spojene horní rovinnou deskou a dolní rovinnou deskou. Rovněž je podstatou vynálezu to, že na povrchu tlakové nádoby je...

Způsob čištění odpadní vody z textilního průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245559

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koišein Zdenik, Šulc Karel, Kováo Jioí

MPK: C02F 1/28, C02F 1/58

Značky: způsob, textilního, odpadní, průmyslu, čištění

Text:

...30 až 35 OC. Vyšši teplota urychluje stabilizaci kalu, pH je nutno nastavit na 6,4 až 7,5 nejlépe droeným vápencem, který je V dané technologii použĺván.zpracováni odpadnich vod z textilniho průmyslu podle vynálezu umožňuje investičné nenáročné a účinné čištění vody vhodné pro vypouštěni do recipientu, ev. pro recirkulaci v průmyslu. Kal z čištění je možno po obohaceni snadno rozložitelnými organickými látkami,živinami a dalšim zpracovánim...

Jehlová mikroelektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 245558

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vocel Milan, Špunda Josef

MPK: A61B 10/00

Značky: mikroelektroda, jehlová

Text:

...tkání nebo v typu zapuštěných elektrod se aktivní plocha katody nachází v dutině trubičky, která je vyplněna hmotou propustnou pro kyslík a brání prestupu molekul bílkovin k elektrodě. Oba typy katod měří kyslík ve spojení s anodou, která je umístěna odděleně od katody. Při styku katody s tkání elektrody rychle reagují na změny tenze kyslíku ve tkáni, ovšem nevýhodou je, že katoda může být znečištěna elektroforetickou absorpcí bílkovinných...

Šroubové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245557

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rott Jioí, Karásek Viktor

MPK: F04C 3/00

Značky: čerpadlo, šroubové

Text:

...netěsností jsou jenom velmi malé.Díky uvedeným výhodám je možno stavět nejenom malá čerpadla, jež mají větší výtlačnou schopnost, lepší provozní účinnost i větší životnost, než maji doposud známá šroubová čerpadla a dělicím kolem, nýbrž je možno stavět i velká čerpadla, která dosahují výkonü srovnatelných s největšími lopatkovými vodními stroji.Na připojeném výkresu jsou schematicky znázorněny dva příklady provedení hlavních částí čerpadla...