Archív za 1987 rok

Strana 103

Způsob přípravy N2-acetylguaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252622

Dátum: 17.09.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 473/18

Značky: n2-acetylguaninu, způsob, přípravy

Text:

...(Hřebacký H., Farkaš J. Nucľ. Acid Chem. 1, 13, 1978). Tyto postupy vykazují nízkou výtěžnost, nejvýše do 60 , vyžadují vesměs dlouhou reakční dobu a produkt bývá hnědě zbarven.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy N 2-acetylguaninu způsobem podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že se zahřívání směsi guaninu, acetanhydridu a fosforečné kyseliny provádí v pžítomnosti katalytického množství 4-dialkylaminopyridinu...

4,9-Dihydro-6-methoxy-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252621

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor, Šmejkal František

MPK: C07D 471/04

Značky: 4,9-dihydro-6-methoxy-3-methyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)chinolin

Text:

...aplikován subkutánně V objemu 0,2 ml do záhybu kůže zad. Množství LD 50 viru bylo stanoveno v samostatném pokuse a bylo vypočítáno podle REEDA a MUENCHA (Reed L. J., Muench H. Ame. J. Hyg. 27, 493, 1938). Pro každou koncentraci bylo použito 7 myši. Neléčené myší hynuly podle koncentrace viru 3 až 7 dní po infekci. Zkoušená látka byla suspendována pomoci monoesteru olejové kyseliny s tripolyetylenglykolanhydrosorbítetherem (Tween 80). Látka...

Způsob odstraňování chromu ze systému amalgamové elektrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252620

Dátum: 17.09.1987

Autori: Orság Dušan, Mareček Josef, Staněk František, Kubát Cyril

MPK: C25B 1/00

Značky: chromu, elektrolýzy, způsob, systému, amalgamové, odstraňování

Text:

...se do proudu solanky mohou vnášet před dechlorací.Výhodnost vynálezu spočíva v tom, že bez zařazování dalších investíčně náročných operací se dosáhne dostatečného snížení obsahu chromu v solance, aniž by touto technologií byly zhoršovány následné čistící procesy.Způsob podle našeho vynálezu využívá k redukci Cr 0 â 7 ch 1 oridových iontů, které jsou vždy přítomny V solance ve vysoké koncentraci. Jak je patíné z rovnice (1)musí být kyselost,...

N-(Alkoxysilylpropyl)(1-fenylethyl)aminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252619

Dátum: 17.09.1987

Autor: Čapka Martin

MPK: C07F 7/18

Značky: n-(alkoxysilylpropyl)(1-fenylethyl)aminy

Text:

...popsaných ve vynálezu je skutečnost, že jako výchozí amin lze použít opticky aktivní 1-fenyl-etylamin a produktem reakce jsoułpoté opticky aktivní NďalkoDále uvedené příklady charakterizují látky podle vynálezu, aniž by jej vymezovaly nebo omezovaly.směs byla zahřívána na 130 °C po 10 h. Poté byla zředěna toluenem, sraženina odfiltrována a filtrát destilován. Po oddestilování níževroucích složek byl destilací za vakua získán...

Mechanická směs pro trvalou nehořlavou úpravu celulózových a směsových plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252618

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mottlová Eva, Janků Miloš, Doubek Svetozár

MPK: D06M 15/248

Značky: úpravu, směsových, trvalou, útvaru, směs, mechanická, plošných, nehořlavou, celulózových

Text:

...plošnéhoútvaru. zminěnou směsi lze dosáhnout i snížení účinného nánosu a tim i zlepšení užitných hodnot plošného útvaru, například zlepšení propustnosti pro vzduch, měkčí omak, snížení hmotnosti při současně vyšší spolehlivosti nehořlavého účinku. Mechanická směs podle vynálezu neobsahuje složky označené za karcinogenni látky a proto vyhovuje předepsaným hygieníckým požadavkům. V případě. že směs obsahuje i barviva, antimykoidní,...

Způsob přípravy esterů kyseliny octové s glycerinem a ethylenglykolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252617

Dátum: 17.09.1987

Autori: Knoflíček Karel, Bystrá Dagmar, Vacek Jan

MPK: C07C 69/18, C07C 69/16

Značky: kyseliny, esterů, octové, přípravy, ethylenglykolem, glycerinem, způsob

Text:

...se přeruši a obsah kotle se ochladí na 20 až 30 °C. Poté se zbytková kyselina octová zneutralizuje plynným čpavkem zaváděným za mícháni pod hladinu. V případě přesycení se nadbytečný čpavek vyfouká za vakua vzduchem. Vypadlý octan amonný se odstrani filtraci. Princíp výroby byl ověřen na následující aparatuře a vyžaduje jednak podstatně kratší celkovou reakční dobu a jednakumožňuje při stejném objemu reaktoru značně zvětšit násadu alkoholu a...

Spalovací zařízení se šikmým vratně pohyblivým rovinným roštem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252616

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kučera Vladimír, Homolka Dimitrij

MPK: F23B 1/18

Značky: rovinným, šikmým, pohyblivým, zařízení, spalovací, vratné, roštem

Text:

...že jsou rozmístěny ve dvou nebo více vrstvách.Zvlněním chladících trubek v rovině rovnoběžné s povrchem roštu se docílí při postupu paliva po roštu jeho částečně promíchávání a zvýšení třecí síly při zpětném pohybu roštu.Dvě příkladná provedení spalovacího zařízení podle vynálezu. Obr. 1 představuje svislý podélný řez spalovacím zařízením se dvěma vrstvami pevných chladících trubek, obr. 2 znázorňuje pohled na splaovací zařízení ve směru šipky...

Způsob přípravy m-fenylendimaleinimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252615

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kroupa Jaroslav, Svobodová Gabriela

MPK: C07D 207/452

Značky: způsob, přípravy, m-fenylendimaleinimidu

Text:

...se s chlorbenzenem při 55 DC emulze, která reaguje v celém objemu. Při teplotách nižších, kdy dochází k vypadávaní maleinanhydridu z emulze v pevné formě, dochází k reakci pouze na povrchu krystalú.Podobná situace nastává, dávkuje-li se m-fenylendiamin V pevné formě. Vzhledem k jeho omezené rozpustnosti V chlorbenzenu a k možnosti plynulého dávkování a tím i k k ovlivňování a stabilizaci reakční teploty je s výhodou používán acetonový roztok....

Vstřikovací maznice

Načítavanie...

Číslo patentu: 252614

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hanuš Jan, Šťastný Jaroslav

MPK: F16N 3/06

Značky: vstřikovací, maznice

Text:

...a šrouby ljž k čelu horniho víka lg upevněno sběrné korýtkoDolní část shěrného korýtka lg se opírá o těsnění łggl, kterým je opatřeno trychtýřovité čelo lží tohoto dolního víka lg. Sběrné korýtko lg má dno lglł sešikmeno se spádem ke spojovacímu kanálu łgä, přičemž poblíž uvedeného spojovaciho kanálu 135 je sběrné korýtko li opatřeno jimkou łgg, jejíž dno łjgł je vzhledem k horizontální poloze maznice LQ pod ústím spojovacího kanálu łââ. Boky...

(125I)ochratoxin a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252613

Dátum: 17.09.1987

Autori: Schmiedová Daniela, Vereš Karel

MPK: C07D 311/76

Značky: přípravy, 125i)ochratoxin, způsob

Text:

...chloraminu T.. v 125 . Dále je uveden príklad připravy Iochratox 1 nu. P ř 1 k 1 a dDo 5 ml hydrogenační baničky se neváži 10 mg ochratoxinu A, 8 mg octanu sodného,15 mg 10 hmot. Pd/Basoq a přidá se 1 ml 80 obj. metanolu. Po připojení baňky na hydrogenačni aparaturu se hydrogenuje vodíkem za atmosférického tlaku při teplotě 20 °C po dobu 1 hodiny, spotřeba vodiku 0,5 až 0,8 ml.Poté se obsah baničky přefiltruje přes cca 2 mm vrstvu...

Zařízení pro nasávání prachoplynné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252612

Dátum: 17.09.1987

Autori: Ťok Dan, Hrstka Pavel

MPK: F23K 3/02

Značky: prachoplynné, zařízení, směsi, nasávání

Text:

...soustavy pevných trysek a zvýšení ejekčního účinku mezikruhové dýzy udělením rotační složky rychlostního profilu proudícímu pracovnímu médiu a zrovnoměrněním přívodu pracovního média do mezikruhové ejektorové dýzy.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno zařízení k nasávání prachoplynné směsi. Zařízení sestává 2 přívodního potrubí Ä nasávané směsi, pevně spojeného se zadním čelem g obvodového plášte Ä, jehož přední čelo 3...

Zařízení pro vedení nápichového klínu pod tkací rovinou víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252611

Dátum: 17.09.1987

Autori: Požár Vojmír, Lapeš František, Horňák Bohuslav

MPK: B03D 47/26

Značky: vedení, tkacího, rovinou, nápichového, tkací, stroje, víceprošlupního, zařízení, klínu

Text:

...výkresech, kde na obr. 1 je podélný řez zařízením pro vedení nápichového klínu, na obr. 2 je příčný řez vedení nápichového klínu.Zařízení pro vedení nápichového klínu podle obr. l a 2 sestává z tělesa l vedení, v němž je vytvořena drážka 3 ve tvaru U k vedení nápichového klínu Ä, v jehož spodní části je vybrání 5. Nápichový klín Q je posuvný v otvoru Ž článku É článkověho řetězu 1. Jednotlivé články É jsou spojený momooíčepů Q .Na bočních...

Zapojení pro ochranu řídicích impulsů tyristorů pulsního měniče s nucenou komutací proti rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252610

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sova Jiří, Potůček Vladimír, Straka Jaromír, Fridrich Miloš

MPK: H02M 3/135, H02H 7/12

Značky: rušení, řídících, pulsního, nucenou, proti, zapojení, impulsů, komutaci, tyristorů, ochranu, měniče

Text:

...jehož schéma zapojeníje znázorněno na připojeném výkresu. 4 I .Pulsní měnič sestava z hlavního tyristoru 3, ke kterému je antiparalelně připojena dioda g. Takovýchto antiparalelních kombinací hlavního tyristoru 3 a diody Q může pulsní měnič obsahovat několik, přičemž v každé kombinaci může být ještě zapojeno několik hlavních tyristorů g a diod g v sérii. Pulsní měnič dále obsahuje zháčecí tyristor 3 s antiparalelně zapojenou diodou...

Způsob přípravy 2,5-dijod-4-hydroxybenzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252609

Dátum: 17.09.1987

Autori: Franz Milan, Práchenský Jiří, Vokál Josef

MPK: C07C 121/75

Značky: způsob, přípravy, 2,5-dijod-4-hydroxybenzonitrilu

Text:

...působí jodační soustavou, vytvořenou uváděním plynného chloru do roztoku jodu v methanolu nebo kyselině octové při 15 až 30 °C.Postup může být s výhodou prováděn tak, že se k roztoku 4-hydroxybenzonitrilu v methanolu nebo kyselině octové přidá pevný jod, načež se do reakční směsi uvádí plynný chlor při teplotě 15 až 30 °c. vynález řeší dva uzlově momenty výroby.Prvním z nich je příprava jodačního činidla, které je připraveno tak, že v...

Zařízení pro převod rotačního pohybu na intervalový mezi dvěma souosými hřídeli, zejména pro pohon hřídele prošlupního ústrojí tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252608

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mohelnický Josef, Jíša Jan

MPK: D03C 5/00

Značky: tkacího, rotačního, převod, zejména, hřídeli, stroje, intervalový, ústrojí, prošlupního, pohon, zařízení, souosými, pohybu, hřídele, dvěma

Text:

...zařízení, při které rl Q (obr. 1, 2), je pohyb centrálního ozubeného kola lg závislý pouze na tvaru vačky Q. Vačkou É se dvěma vrcholy 53, gg se docili toho, že výstupní hřídel 5 je v průběhu otočení vstupního hřídele 3 o 1800 V klidu maximálně 38,940.Je-li obrys vačky É kruhový (není znázorněno), pracuje zařízení jako epicykloidníPodle druhé neznázorněné varianty, při podmínce 3 )r 1 a použití vačky É se dvěma vrcholy gg, gb, lze volbou...

Elektrický příhřev sklářských tavicích vanových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252607

Dátum: 17.09.1987

Autor: Rak Milan

MPK: C03B 5/027, C03B 5/04

Značky: pecí, příhřev, vanových, tavicích, elektricky, sklářských

Text:

...je 1,1 až 5 násobkem elektrického příkonu skupiny elektrod zóny tavení.Využití vynálezu umožňuje významné zvýšení tavicího výkonu velkokapacitní vanové pece o další desítky tun utavené kvalitní skloviny za den ve srovnání s elektrickým příhřevem umístěným V tepelné barieře a oblasti zakládání. Osazení tavicí zóny systémem elektrod podle vynálezu je realizačně jednoduché a ekonomicky výhodné.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a je...

Zrcadlový infraobjektiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 252606

Dátum: 17.09.1987

Autori: Klaboch Ladislav, Baudyš Antonín

MPK: G02B 13/14, G02B 7/00, G02B 5/00...

Značky: zrcadlový, infraobjektiv

Text:

...kolme na optickou osu v mezikružním prostoru v drúze průchodu záření umístěny rovnomerné plenperalelní krycí destičky z materiálu propustného pro viditelné i infračervené záření. Planparelelní krycí destičky mohou být zhotovené bud z fluoridu vápenatého nebo safíru, případně sirníku zinečnatěho.Výhodou navrženého zrcedlového infraobjektivu Je možnost snímání jemné struktury teplotních polí, protože jeho optická soustava je dokonale...

2 alfa, 3 alfa, 17 beta-trihydroxy-5 alfa-androstran-6-on a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252605

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kohout Ladislav, Strnad Miroslav, Velgová Helena

MPK: C07J 1/00

Značky: alfa, alfa-androstran-6-on, beta-trihydroxy-5, přípravy, způsob

Text:

...Vody, produkt se extrahuje dichlormethanem, organické fáze se promyje vodou, hydrogenuhličitanem draselným,vodou a vysuší. Získá se tak směs, která obsahuje tři produkty výchozí sločueninu, lipofilnějši produkt a polárnějši produkt. Tato směs se rozděli chromatografií na sloupci silikagelu (300 g, eluce směsi benzenu s etherem v poměru 73).Zpracováním frakcí s lipofilním produktem se ziská 1,0 g 2,3,17-triacetátu...

Bakteriální kmen Bacillus subtilis CCM 3855

Načítavanie...

Číslo patentu: 252604

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kučerová Helena, Chaloupka Jiří, Palečková Františka, Váchová Libuše

MPK: C12N 1/20

Značky: subtilis, bakteriální, bacillus

Text:

...za třepání po dobu 17 hodin při 30 °C. Stupeň přežití vykličených spőr byl 1 .Mutagenizovaná kultura byla odatředěna, promyta fosfátovým pufrem e po resuspendování ve fosfátovám pufru vyeete ne keseinový egar. Kolonie lišíci se od výchozího kmene buč morfologicky nebo velikostí zóny netráveného kaseinu byly podrobeny podrobnějšímu zkoumání. Získané kmeny byly lyofilizovány v 10 lektinu.Dále jsou uvedeny charakteristiky...

Průmyslový kmen houby Claviceps purpurea (Fr.) Tul. 59 CC 5-86

Načítavanie...

Číslo patentu: 252603

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rylko Viktor, Kozová Jaroslava, Pažoutová Sylvie, Sajdl Přemysl, Řeháček Zdeněk, Křen Vladimír

MPK: C12N 1/14

Značky: purpurea, fr, claviceps, houby, průmyslový

Text:

...púdě T 2, byly suspendovány ve fyziologickém roztoku.Výsledná suspense obsahovala 3,9 . 107 spór/ml. Z isolátů po ozářeni UV světlem dávkou 1 000 erg/mmz byl vybrán kmen 41, který tvořil ploché kolonie, dobře spoluroval, a kličivost jehož spôr byla 67 . V podmínkách submersni fermentace produkoval 3 až 4 9/1 alkaloidů. Ve spektru těchto alkaloidů převládl, stejně jako V případě rodičovského kmene 35, agroklavin.Mutacispörkmene 41 dávkou UV...

Mazadlo pro tváření za studena výrobků z neželezných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252602

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mitera Jiří, Hanuš Zbyněk

MPK: C08L 91/06

Značky: kovů, studena, tváření, mazadlo, neželezných, výrobků

Text:

...mazadla vyžadují, aby polotovary před vlastním tažením byly zbeveny oxidických vrstev vzniklých po nutněm mezioperačnim žíhání. To se provádí mořením v minerálních kyselinách.Uvedená potíže řeší mazadlo podle vynélezu. Při zachování minimálně stejných mazecích vlastnosti, něřitelných např. dosahovenou tažnou rychlostí e potřebnou težnou silou, je možno vynechet jednu technologickou operací, a to moření v kyselinách.Výhody při použití...

Biologicky účinné deriváty 2H-benzopyranu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252601

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kahovcová Jitka, Křeček Jan, Hrdý Ivan, Romaňuk Miroslav, Bennettová Blanka, Němec Václav

MPK: C07D 311/04, A01N 43/16

Značky: deriváty, účinné, způsob, jejich, přípravy, biologicky, 2h-benzopyranu

Text:

...uvedený význam, R 2 značí OR 7, kde R 7 značí skupinu-CH(CH 3)OC 2 H 5, kde R 3 značí vodik, při němž se sloučenína IV, kde symboly R 1, R 4maji výše uvedený význam, R 2 značí hydroxyskupinu, R 3 značí vodík, nechá reagovat s ethylvinyletheremza katalýzy kyselinou para-toluensulfonovou při teplotě 10 až 20 OC.Dále je předmětem vynálezu způsob přípravy biologicky účinných derivátü 2 H-benzopyranu obecného vzorce I, kde R 1 značí fenylskupinu...

Bakteriální kmen Bacillus subtilis CCM 3853

Načítavanie...

Číslo patentu: 252600

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kučerová Helena, Palečková Františka, Chaloupka Jiří, Váchová Libuše

MPK: C12N 1/20

Značky: subtilis, bacillus, bakteriální

Text:

...při 35 OC. Vyklíčená kultura byla přenesenedo fosfátového pufru a mutagenizována působením 0,1 M etylmetansulfonátu za třepání po dobu 17 hodín při 30 °C. Stupeň přežiti vykličených spőr byl 1.Mutagenizovaná kultura byla odstředěna, promyta fosfátovým pufrem a po resuspendování ve fosfátovém pufru vyseta na kaseinový agsr. Kolonie lištcí se od výchoziho kmene bud morfologicky, nebo velikosti zóny nstráveného kaseinu byly podrobeny...

Klonování linie lidských lymfomových buněk IMG CZAS Jurkat K5-2B6

Načítavanie...

Číslo patentu: 252599

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bubeník Jan, Indrová Marie, Šímová Jana

MPK: C12N 5/00

Značky: lidských, jurkat, linie, klónování, lymfomových, buněk, k5-2b6

Text:

...koncentraci. Tento produkt má imunoregulační účinek a může sloužit v orqanismu k posílení reakce. Klonovanou buněčnou linii Jurkat K 5-2 B 6 je možné kultivovat in vitro v médiĺch vhodných pro živočišné buňky. Z konzerv uchovávaných v tekutém dusíku je možné zahájit produkcí interleukinu 2 po napěstování buněk do vhodného množství a přidání phorbol myrístát acetátu a phytohemaglutininu. Interleukin 2 produkovaný klonovanou...

Rošt fluidního reaktoru pro tepelné výkony do 3 MW term.

Načítavanie...

Číslo patentu: 252598

Dátum: 17.09.1987

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel

MPK: F23C 11/02

Značky: rošt, reaktoru, term, tepelně, výkony, fluidního

Text:

...že je lze sériově vyrábět na jednoduchých automatických lisech a svařovat na běžných svářecích automatech. Při tom po funkční stránce při použití u fluidnich ohnlšt nízkých výkonu pro malé parní a horkovodní kotle plně vyhovuje, nebot trubka pro průtok chladícího média přivařená k plášti jehlanu nejen zajišťuje jeho účinné chlazení, ale současně jej i vyztužuje před deformací od silového působení pulzující fluidní vrstvy. Rošt podle vynálezu...

Přípravek na leštění dokonale hladkých ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 252597

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hofmanová Helena, Matějka Jindřich

MPK: C09B 1/02

Značky: leštění, přípravek, dokonalé, ploch, hladkých

Text:

...a 5 až 15 hmotnostních dílů křemeliny nebo jine zeminy 5 velikostí častíc maximálně do 5 ,mu Křemelinu lze zčásti nebo zcela nahradit uhličítany neho oxidy kovů vápníku, hořčíku, barya, křemíku, zinku, titanu nebo jejich směsi. Je možné postupně vmíchat do přípravku vodu, a to v množství až do 100 hmot. dílů, případně přidat parfém v množství do 3 hmot. dílú a protiplísñovou složku, jako bistributylcinoxid,...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252596

Dátum: 17.09.1987

Autori: Ptáček Robert, Pavlíková Jarmila, Kuthan Petr, Thorovský Zdeněk

MPK: C09B 45/26

Značky: černá, chromokomplexní, azobarviva, šedá

Text:

...sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami (II) v molekule.Nyní byla nalezena šedá až černá 12 chromkomplexní azobarviva sestávajíci podle vynálezu ze směsi mpnosulfonovaněho (I) a disulfonovaného (II) 12 ohromkomplexuX No, 3 I II kde M Na, K, NH. xl N 02 v rozmezi 0,2 až 0,5 mol obě x 2 N 02 0,5 až 0,8 mol x 3 S 03 H a x 4 N 02 Y 1 H 0,7 až 0,9 mol nebo obě Y 2 NHCOCH 3 0,1 až 0,3 mol X 3 N 02 a X 4 s 03 Hv poměru III 0,05 až...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252595

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pavlíková Jarmila, Kuthan Petr, Thorovský Zdeněk, Ptáček Robert

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, černá, azobarviva, šedá

Text:

...barviva V malé míře i dvě symetrická 12 chromkomplexní barviva, a to jednak bez sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami (II) v molekule.Nyní byla nalezena šedá až černá 12 chromkomplexní azobarviva sestávající podle vynálezu ze směsi monosulfonovaného (I) a disulfonovaného (JI) 12 chromkomplexua připruvitelná koordinační chromací směsi nesulfonovaného a sulfonovaného o,o-dihydroxyazobarviva a 11 chromkomplexu...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252594

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pavlíková Jarmila, Thorovský Zdeněk, Kuthan Petr, Ptáček Robert

MPK: C09B 45/26

Značky: černá, azobarviva, chromokomplexní, šedá

Text:

...(I) a disulfonovaného (II) 12 chromkomplexua připravitelná koordinačnĺ chromaci směsi nesulfonovaného a sulfonovaného o,o-dihydroxyazo bąrviva a 11 chromkomplexu 0,0-dihydroxyazobarviva obsahujiciho v molekule jednu sulfosku pinu nebo přímo misením I B II za mokra resp. za sucha.zvýšením obsahu disulfonovaného 12 ohromkomplexu (II) lze příznivé ovlivnit barviřské vlastnosti monosulfonovaného 12 chromkomplexu barviva s vyšším...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252593

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pavlíková Jarmila, Ptáček Robert, Thorovský Zdeněk, Kuthan Petr

MPK: C09B 45/26

Značky: šedá, chromokomplexní, azobarviva, černá

Text:

...v malé míře i dvě symetrická 12 chromkomplexní barviva, a to jednak bez sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami (II) v molekule.Nyní byla nalezena šedá až černá 12 chromkomplexni azobarviva sestávajicí podle vynálezu ze směsi monosulfonovaného (Il a disulfonovaného (II) 12 chromkomplexu/ ~ Z kde M Na, K, NH 4 II kde obě Z H nebo N 02Zz kde zl N 02 a zz so 3 Ha připravitelná kootdinačni chromaci směsi nesulfonovaného a sulfonovaného...

Prostředek zvyšující výnosnost cukru při pěstování cukrové řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252592

Dátum: 17.09.1987

Autor: Socha Jaromír

MPK: A01N 37/46

Značky: výnosnost, cukrů, řepy, pěstování, zvyšujíci, cukrové, prostředek

Text:

...naznačuje,že hnojivá látky dodané rcstlinám jsou lépe využívány. Přítomnost fenolické složky ve směsi umožňuje i vznik fenolických inhibitorů přirozeného původu a tak lze nepřímo ovlivnit i ukládání zásobních látek a tím i cukernatcst bulev.Podstatnou výhodou prostředku podle vynâlezu je, že působí na ošetřené rostliny ve velmi nízkych dávkách. Účinné složky směsi jsou v přírodním prostředí snadno metabolizovetelné aproto nezanechávají...

Způsob čištění 2-aminonaftalen-1-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252591

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kmoníčková Světla, Suchánková Libuše, Roman Jan, Mareš Slavomil

MPK: C07C 143/60

Značky: čištění, způsob, kyseliny, 2-aminonaftalen-1-sulfonové

Text:

...na nerozpustnou formu bervive,které způsobuje jednak zbarvení, jednak znečištění 2-amino-naftalen-1-sulfonové kyseliny. Jednou z možností odstranění tohoto nežádoucího efektu je dvojnásobná klerace alkalické reakční směsi po kopulaci s karborafinem. Nevýhodou tohoto způsobu je časová náročnost, potreba filtračního zařízení a nepříjemná manipulace s karborafinem před filtrací i po filtraci při čištění filtračního zařízení i nutnost likvidace...

Koncentrovaná suspenze syntetického perleťového pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252590

Dátum: 17.09.1987

Autor: Mazal Pavel

MPK: A61K 7/043

Značky: koncentrovaná, syntetického, suspenze, pigmentů, perleťového

Text:

...Vyšší koncentrace amorfního kysličníku křemičitého není výhodná z aplikačního hlediska proto, že podstatně snižuje lesk lakovéhoMěření reologických vlastností na rotačním viskozimetru, sedimentace po centrifukaci a konzistence podle ČSN 67 3013 přinesly výsledky, které ukázaly, že koncentrovaná suspenze podle vynálezu poskytuje po zředění koloidním roztokem nitrocelulőzy v poměru 15 až 115,tedy ve velmi širokém rozmezí, lepší reologické...

Způsob stanovení schopnosti hrubozrnných kovových materiálů k rekrystalizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 252589

Dátum: 17.09.1987

Autor: Jandoš František

MPK: C21D 7/13, B22D 46/00

Značky: schopnosti, materiálů, rekrystalizaci, stanovení, hrubozrnných, způsob, kovových

Text:

...se při usilovném výzkumu shromažäují po dobu mnoha měsíců.Uvedené nevýhody pracného a časově náročného postupu shromažäování dat, potřebných pro definici schopnosti hrubozrnných kovových materiálů k rekrystalizaci podle kritéria kritického stupně deformace, odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se určuje z diskontinuální změny celikosti zrna na podélném řezu zkušební tyče přetržené při zkoušce tahem a z...

Zařízení zimní ochrany mokré chladicí věže s přirozeným tahem vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252588

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sýkorová Ilona, Sýkora Dalibor

MPK: F28C 1/12

Značky: vzduchu, zařízení, chladicí, zimní, ochrany, veže, přirozeným, mokré, tahem

Text:

...bloku.Za sedmé, výhodou řešení s velkým počtem relativně malých otvoru pro průchod sekundárního vzduchu je plná kompatiblita i se známou technikou zpevñování hyperboloidní skořepinové konstrukce tahového komína pomocí soustav vodorovných kruhových a svislých hyperbolických výztužných žeber, která přicházejí v úvahu právě při mezních velikostech chladicích věží pro jaderné elektrárny s lehkovodními reaktory. Za osmé, předložené zařízení je...

cis-1-(2-(2,4-Dichlorfenyl)-4-(2-alkyl-thio-5-pyrimidinyloxymethyl)- 1,3-dioxolan-2-lymethyl)-1H-imidazoly a jejich sole

Načítavanie...

Číslo patentu: 252587

Dátum: 17.09.1987

Autori: Holá Vladislava, Šváb Alois, Zikán Viktor

MPK: C07D 405/14

Značky: 1,3-dioxolan-2-lymethyl)-1h-imidazoly, jejich, cis-1-(2-(2,4-dichlorfenyl)-4-(2-alkyl-thio-5-pyrimidinyloxymethyl

Text:

...inoku 1 a.) Výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulce 1.. Minimální inhibiční koncentrace v mg/1 Látky a bsp sp cAa CAb TM AN Látka z příkladu provedení 1 0,15 50 0,15 50 0,07 0,7 Látka z příkladu provedení 2 5,2 25 0,7 50 0,15 12,5 klotrimazol 3,1 - 0,7 - 0,03 3,1 mikronazol 6,2 - 0,7 - 0,03 1,5 ketokonazol 50 - 0,03 - 0,7 12,5Jak plyne 2 uvedených výsledků hodnocení, jsou sloučeniny obecného vzorce I a jejich soli u vybraných kmenů...

Stojan posuvné vertikální stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 252586

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mikolajek Jaroslav, Zachar Jiří

MPK: B21B 13/06

Značky: posuvné, stojan, stolice, vertikální

Text:

...a dále to, že vzduchové potrubí není vedeno zevně po stojanech a plošinách vertikální stolice, nepřekáží pracovníkum při montáži, demontáži nebo při provádění oprav a údržby, ale značné jim usnadňuje jejich práci. Další výhodou je i to. že design stolice může být proveden bez rušivých vlivů navěšeného vzduchového potrubí, což příznivě ovlivñuje vnější estetický vzhled.n Na přiloženém výkresu je přikladně schematicky znázorněn...

Zařízení pro měření pohybu útku při stahu z odvíječe

Načítavanie...

Číslo patentu: 252585

Dátum: 17.09.1987

Autori: Směták Vincenc, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 51/12

Značky: pohybu, útku, měření, odvíječe, zařízení, stahu

Text:

...obvodu vyhodnocení polohy útku je připojen výstup snímače polohy útku, přičemž snímač polohy útku je uspořádán u plochy vytvářené odvíjeným útkem mezi bubnem odvíječe a prohozní tryskou při odvíjení útku z bubnu odvíječe.Výhody zařízení pro měření pohybu útku při stahu z odvíječe útku podle vynálezu spočívají zejména v tom, že snímač polohy útku je uspořádán na nepohyblivé části strojepřičemž jediný snímač polohy útku snímá okamžitou...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-1-alkanolem a 5,9,12-trimethyl-4,6-tetradekadien-3-olem, respektive jeho 13-hydroxy-, 13-alkoxy- a 13-aralkoxykarbonylalkylkarboxyderivátem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252584

Dátum: 17.09.1987

Autori: Romaňuk Miroslav, Zemanová Marcela, Kahovcová Jitka, Sláma Karel, Hrdý Ivan, Křeček Jan, Streinz Ludvík

MPK: C07C 69/40

Značky: 5,9,12-trimethyl-4,6-tetradekadien-3-olem, 13-aralkoxykarbonylalkylkarboxyderivátem, respektíve, 13-hydroxy, smíšený, přípravy, 13-alkoxy, ester, 1-(2,2-dimethyl-2h-chromen-6-yl)-1-alkanolem, kyseliny, způsob, jantarové

Text:

...byla za přítomnosti katalytického množství 4-dimethylaminopyridinu míchána při teplotě 15 až 25 °C po dobu 2 hodín a pak byla ponechána stát přes noc.Po odfiltrování N,N-dicyklohexylmočoviny byl filtrát postupně promyt 5 vodným roztokem kyseliny solné, nasyceným roztokem chloridu sodného. Éterická vrstva byla vysušena nad bezvodým síranem sodným a za sníženého tlaku byla odpařena. odparek byl dělen sloupcovcu chromatografií na silikagelu s...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252583

Dátum: 17.09.1987

Autori: Vrzáň Josef, Pošíval Jaromír, Domalíp Vratislav, Kubička Rudolf, Brzobohatý Pavel, Schamberger Jiří

MPK: C10J 1/00, C10J 1/16

Značky: způsob, výroby, plynů, generátorového

Text:

...oxid uhličitý V množství 0,01 až 0,3 t C 02 na 1 t ropného zbytku, s výhodou 0,02 až 0,15 t C 02 na 1 t ropného zbytku, při tlaku 10 až 15 MPa nebo/a sazový olej v množství 5,0 až 200 kg na 1 t zplyňovaného ropného zbytku obsahující 3 až 5 hmot. sazí suspendovaných v atmosférickém zbytku, při tlaku 0,3 až 0,45 MPa.V praxi se postupuje tak, že na 1 generátor, který zplyňuje 9 až 10 t/h ropněho zbytku se přidává plynný oxid uhličitý v množství...