Zverejnene patenty 15.05.1987

Strana 6

Kotvicí vložka dveřního závěsu pro ostění dveřního otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243049

Dátum: 15.05.1987

Autori: Šurda Ján, Dávid Július, Kluka Ján

MPK: E05D 5/02

Značky: kotvicí, ostění, vložka, otvorů, dveřního, závěsu

Text:

...výnálesu je to, že je součástí polodrúžh dveřního an ru, takže umožňuje používat stávejíoích dveŕních křídel bez použití dveŕních zárubní a nečiní potíäe při jejím sebetonovavání do panelu s dverním otvorom.Kotvicí vloika podla vynález je v příklsdných provedeuích znázornčna na priložených výkresoch, kde obr. l znázorňuje profil kotvicí vložlq tvaru písmeno U s dutýmlpŕírubsnl, elite v ostění dveřního potvoru, kde duté příruby jsou...

Zařízení pro pohon programového zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243048

Dátum: 15.05.1987

Autor: Gubiš Peter

MPK: G05B 19/06, G05G 21/00

Značky: zařízení, programového, pohon

Text:

...ktoré jsou opatřony pěti koncovými spínači,a to prvním koncovým spínače m, druhým koncovým spínačem L 1, třetím koncovým spínačem L 5,štvrtým koncovým spínačem L 9, a pátým koncovým spínačem 32, ktoré jsou svými vstupy paralelně připojeny k výstupu vstupního rozvaděče 21, k jehož vstupu jepřipojen přívod za tlakovćho prostředí.Výstup pdtdho koncového spínače Q je spojen se vstupom start-stop rozvaděče u, jehož výstup je připojen k hlavním...

Způsob výroby houževnatých polymerů propylenu a jeho kopolymerů s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243047

Dátum: 15.05.1987

Autori: Moleányi Vladimír, Bláha Vojtich, Seekár Peter, Kvaekaj Tibor, Koazovický Jan, Malík Vladimír, Seekárová Kristína, Baeo Július

MPK: C08F 10/06, C08F 8/50

Značky: polymerů, způsob, houževnatých, propylenu, výroby, kopolymerů, etylenem

Text:

...pro zpracování na granulat, tak poohopítelně pro aplikaci v oblasti vstřikovaných výrobků.Index toku je však možno vhodné upravit použitím organického peroxidu, jehož přídavkem je možno zvýeit index toku do rozmezí 2 až 6 woman. v A 0 č. 239 716 bylo popséno odbourávání kopolymerů organickým peroxidem, přičemž byl index toku výchozího prášku menší než 0.5 5/10 min.Odbouráváním ee dosáhne indexu toku 10 až 20 3/10 min. v závislosti na...

Zařízení pro vyhodnocení změn otáček poháněcího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243045

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dimun Milan, Baroák Štefan

MPK: G05D 5/03, H02P 7/06

Značky: motorů, vyhodnocení, změn, otáček, zařízení, poháněcího

Text:

...bloku 5, a hradla 5 tvo řenýcb operečníní sesilovači.Dále pak nařízení podle vyuálezu sestává z přízpusobovacího bloku 1, sestaveného např. s» napětovýoh převodníku a výkonových zeeilovaču, spínacího bloku à, což jsou v daném případě reláotransístorové obvody a napájecího bloku à, tvořeného tyrístorovým měničem a jednotkami. standardního regulátoru rychlosti a proudu.Hedílnou součástí nařízení podle vynálezu je. též programátor m tlouětky pásu...

Výsuvný závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 243044

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kudelás Boris

MPK: H05K 5/02

Značky: výsuvný, závěs

Text:

...na dolní okraj jednotek a kde je nutná dobrá přístupnost k připojovacím konektorům, nmístěným v dolní části zavěäené jednotky.Umístění výsuvného závěsu nad jednotkou možňuje teohnikovi výhodný nedhled při vyjílmení a zekládání jednotlą/ do pevne ližiny.Váha jednotky upevnené na vysuvném závěsu podle vynálezu umožňuje vyvinout menší sílu při manipulaci s jednotkou, oproti výsuvné podpěře, kde je nutná větší síla k překonání tření u...

Přídavné zařízení mechanizované porubové výztuže k zajištění a ochraně pracovního prostoru na přechodu porub – chodba

Načítavanie...

Číslo patentu: 243043

Dátum: 15.05.1987

Autori: Siták 1ubomír, Gaško Pavol, Charvát Marián

MPK: E21D 17/02

Značky: ochraně, porub, mechanizované, přídavné, pracovního, porubové, prostoru, přechodu, zajištění, výztuže, zařízení, chodba

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu,kde na obr. 1 a 2 je sestava zařízení v půdoryse a bokoryse, na obr. 3 je príklad konkrétního provedení zařízení, kdy předstropnice je sklopná pomocí pevného ramene, na obr. 4 je předstropnice -sklopnápemocí volných ramen a na obrinñ je príklad konkrátního provedení nařízení s předstropnící dělenou kloubem a zesouvatelnou pomocí lwdraulickáho válce.Obrázky l a 2 znásorňují seatavu nařízení prechodu porub -...

Zapojení napěťového adaptéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243042

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kastel Pavel, Cejp Jozef

MPK: G08C 13/02, G08C 19/02

Značky: adaptéru, zapojení, napěťového

Text:

...(obr. 1). Výstup invertoru Lg je připojen na první vstupobvodu u, typu negsce ilogického součtu, jehož druhý vstup tvoří současně druhý vstup 3 zapojení pro připojení na tester.Výstup obvodu g typu negace logickáho souětu je připojen na první a druhý logický vstup 1 L, 3, budiče 33 signálu, jehož prvnía druhý hredieí vstup 33 a 1 L tvoří současně třetí vstup J zapojení pro připojení na nesnásornäný zdroj úrovně logická jedničky. První výstup...

Kotevní prvek do plechových stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 243041

Dátum: 15.05.1987

Autori: Petrík Juraj, Štulajter Ján

MPK: E04B 1/60, F16B 5/07

Značky: prvek, stěn, plechových, kotevní

Text:

...správnou polohu úchytnáho prvku vzhledem k plechová stäně a správnou a spolehlivou funkci přípoje - kotvení. Další výhodou je jeho výrobní jednoduchost, jako i jednoduchou e rychlost. jeho montáie.Příkladné provedení kotevního prvku podle vynálezu je znázorněno na výkrese, kde ne obr. I je polotover kotevního prvku v půdoryse, na obr. 2 je kotevní prvek již e ohnutými rovnoběłnými kotevními rameny před montáži v exonometrickám bokoryse,...

Zařízení pro limitní měření výšky hladiny kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243040

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ryška Jozef, Kesegh Vladimír

MPK: G01F 23/00

Značky: hladiny, limitní, výšky, zařízení, kapalin, měření

Text:

...v obou emörech.Príklad uspořádání podle vynálezu je schemeticky v nárysnám řezu znázorněn na pripojenám výkrese. V místě, kde ze má měřit limitní výške hladiny v tlakové nádrži L, je na tlaková nádrži ,L upravena pŕírube. K táto přírubě je připevnäno, například trouby, která nejsou na výkrese znázornšny, teleso ,LQ vlastního měřicího zařízení.V tělese u, je upevněn otočný čep g. Na čepu a, je ulozene vahadlo. Vehedlo je vytvořeno ze dvou...

Expanzní turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 243039

Dátum: 15.05.1987

Autor: Eervenko Jozef

MPK: F25B 11/00

Značky: expanzní, turbina

Text:

...okolí, pomocí tenkostěnnáho rotsčního profilu, způsobuje omezení tepelných toků k nízkoteplotní části. Demontovatelný spoj nízkoteplomí části ssjiešuje přístup k pracovnímu kolu a rozváděcím lopstkám,což umožňuje přesně nastavení jejich vzájemné polohy.Dále toto řesení umožňuje snadnou demontáž a montáž expsnsní turbiny ze zařízení, případně montáž nové expsnsní turhiny bez nutnosti rozpojovat vstupní e výstupní potrubí. Vynález současně...

Snímací prostředek, vhodný k uchopení, přenášení a ukládání textilních, zejména pletených přístřihů a dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243038

Dátum: 15.05.1987

Autori: Grajták Ladislav, Rusina Blahoslav, Rodzioák Peter

MPK: B65H 5/10, D05B 39/00

Značky: vhodný, zejména, dílů, ukládání, uchopení, přenášení, prostředek, pletených, textilních, snímací, přístřihů

Text:

...s to ze snímącího didla 1 a z mechanismu 1 pro ovládání rotačního pohybu pohyblivé části snínncího čid 1 n 1. Toto snímaní čidlo 1 zahrnuje snímecí element 11, tvořící vnější část snímacího čídla L, oaazeného na své funkční ploše ve tvaru mezikruží hroty ĺj až QQ a dále snímscí element lg, tvořící vnitřní část snímacího čidla 1, otočně uloženého uvnitř snímacího elemsntu LL a oaaleného ve své funkční ploše hroty ll až 32 Snímací element 11...

Zařízení pro modifikaci litiny pod tlakem plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243037

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jung Ladislav, Morávek Vladimír

MPK: B22D 1/00, C21C 1/10

Značky: zařízení, plynů, litiny, modifikací, tlakem

Text:

...a tvarů, do kterých jsou vkládány pánve s tekutým kovem za účelom jeho i modifikace.Výhodou tlakových komor je to, že nejsou v přímém styku s tekutým kovem a jejich dobré utěsnění je technicky snáze řešitelná.Tlakové komory jsou různé konstrukce. Tlakové komory jsou například v podobě ležaté válcové nebo hranaté nádoby. Panev se závazím na kolejověm vozíloą. Otvor se uzavírá víkem,otočným kolem svisláho čepu nebo zasouváním přední stěny....

Dávkovač ke kontinuálnímu beztlakovému dávkování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243036

Dátum: 15.05.1987

Autor: Holmanová Anna

MPK: G01F 13/00

Značky: dávkování, beztlakovému, dávkovač, kontinuálnímu, tekutin

Text:

...desinfekční látku rovnomdrně. Dále existují davkovací zařízení používající různé mechanismy k uskutočnení vlastního dávkování, tzv. dávkovocí čerpadla, napr. pístová, která sice moiňují i tlakové dávkovňní. ale jejichž výroba vzhledem na rozmanité vlastnosti dávkovaných tekutín je nákladná a často vyžaduje použití speciálních materiálů a technologií.Výše uvedené nedostatky jsou odetraněny ddvkovaěem ke kontinuálnímu beztlakovemu dávkování...

Spojení tachodynama s hřídelem točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243035

Dátum: 15.05.1987

Autori: Riecky Ernest, Javor Peter

MPK: H02K 51/00

Značky: spojení, elektrického, stroje, hřídelem, točivého, tachodynama

Text:

...elektrického stroje a nástevného hřídele nevykszuje větší vý-ą V ołwlky než několik ihlových minut, postačí l jejích vzájemnámu kloubovému stŕedění i jedno řsdé kuličkové lozisko souosé s oběme hŕídeli.Příkledné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu, kde obr. 1 znázorňu je částečný podélný řez hřídelem točivého elektrického stroje a obr. 2 detail jiné variantyHřídel | toäiváho elektrického stroje je uložen v předním...

Inkrementální čidlo polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243034

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pokorný František, Poláeek Josef, Hyža Gustáv

MPK: G01P 3/36, G02B 26/10, G02B 27/10...

Značky: inkrementální, čidlo, polohy

Text:

...světlovodných vláken lze zvyäovet počet inkrementd, přičemž třída zůstává gřejná. Veškeré prdběhy, tzv. inkrementy jednotlivých světlovodů se nestevují vně přizachování předem zvolených vzdálenosti mezi evětlovody e bez demontáže čidle a to pouhým netočenim držáku světlovodů ne jednu či druhou stranu o předem zvolený úhel.Praktický priklad nového inkrementálniho ćidle je schematicłw znázorněn ne obr. 1 e na obr. 2 je upravená veriente...

Mechanismus na plnění pracovních desek kalíšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243033

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vítek Václav

MPK: B23Q 7/02

Značky: plnění, kalíšky, pracovních, mechanismus, desek

Text:

...desek kalíšky pomocí meohanismu podle vynálezu je odstranění namáhavá ruční práce a úspora pracovního času v nebezpečněm prostředí pyroprovozu.Na připojeném výkresu je znázorněno příkladné provedení mechanismu podle vynálezu. Mechanismus je v příčnám částečně řezu v poloze, kdy dochází k plnění pracovní desky kalíšky.Mechanismus na plnění pracovních desek kalíěky sestávü z vedení L, v němž je auvně uložena nosné deaka g, ve které je uložena...

Zapojení astabilního multivibrátoru pro aktivní komplexní zátěž

Načítavanie...

Číslo patentu: 243032

Dátum: 15.05.1987

Autor: Choleva Zdenik

MPK: H03K 3/08

Značky: komplexní, zapojení, astabilního, zátěž, multivibrátoru, aktivní

Text:

...na prvním vinutí 2 . se transformuje do třetího budícího vinutí 23 tak, že jeho konec napojený na první odpor 5, je kladný.Přes první odpor 2 teče následkem tohoto budící proud do báza prvního tranzistoru j. Budicí proud vytéká z emitoru prvního trenzistoru 3 a obvod se uzavírá přes otevřenou budicí giodum na začátek třetího budicího vinutí 23.Otevřená budicí dioda L 9, současně odpojuje malý atartovací proud, tekoucí startovacím odporom 2...

Odpružený plášťový termočlánek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243031

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dědek Vladimír, Hudec Jaroslav

MPK: G01K 7/06, G01K 1/14

Značky: plastový, odpružený, termočlánek

Text:

...exilňního ložiska v hloubce, která je rovna 1/4 1 5 S výšky, segmentu od jeho vnějšího okraje. Radiální vývrt je vedan v 1/4 úhlově šířky 5 5 segmentu, blíäe k odtoková hraně.Odpł-uženň část termočlánku je uehycene v dršňłm tvaru S, pŕipevněném na tölese 1 o šiske. V místě nad tělesem ložiska je na pláši termočlánku nasamena trubice s möEEóbn kovového materiálu, napfníunědi.Styčná plocha trubice s telesom ložiska je rozšírenia a tvoří tak...

Způsob měření čínitele zvukové pohltivosti rovinných nehomogenních absorbérů při kolmém dopadu zvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243030

Dátum: 15.05.1987

Autor: Zátopek František

MPK: G01H 3/08

Značky: rovinných, dopadu, nehomogenních, činitele, měření, zvukové, kolmém, pohltivosti, způsob, zvuku, absorbéru

Text:

...mezi panely.Na obr. 1 je znázornšno geometrické uspořádání experimentu. Výbojový zdroj je umístěn před absorbérem ve vzdálenosti h à 2,4 m. Snímač, v tomto případě kondenzátorový mikrofon,je umístěn vďvzdálenoeti é 0,4 m od abeorbáru a je orientován tečně memhránou ke zdroji.vzdálenost mikrofonu od absorbéru musí být vždy alespoň tak velká, aby odražený impuls dorazil k mikrofonu až po poklesu emitovenáho impulsu na nulovou hodnotu....

Stavební látka s nízkou vzlínavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243029

Dátum: 15.05.1987

Autori: Schubert Roland, Smejkal Vilém

MPK: C07F 7/08, C04B 24/42

Značky: vzlínavostí, stavební, látka, nízkou

Text:

...či dosáhnout, a to i bez použití tepelných ągregátü přidáním kysličníku váponatéhm který zbaví materiál vlhkosti svou hydratací na práškový hydroxid vápenatý. 5Hydrofobní účinnostvpráäkového kohydrolyzátu určité jemnosti je při libovolném složení ve výše uvedenám rozsahu poměru 9 1 až 1 9 vzájemně srovnatelná. PříkladiSměs portlandäkého cementu a křemičitého Kamenivo se zrněnim do 2,0 mm v hmotnostním poměru 1 z 2 se smíchala s vodou...

Rozmetadlo chlévské mrvy, kalů a podobných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243028

Dátum: 15.05.1987

Autori: Sasák Miroslav, Wächtler Horst

MPK: A01C 3/06

Značky: kalů, mrvy, podobných, chlévské, rozmetadlo

Text:

...prostŕedku, je možno rozmetadlo používat bez odebíraciho horiąontá 1 niho válce g. Na spodnim okraji držáku IQ je upevněna zástěra Z 2 pro částečně uàměrněnŕ rozmataného materiálu.Lopatkový rotor 1 - u provedení podle obr. 1 jsou použity čtyři - je tvoŕen hnaným nábojem LQ, na kterém jsou nad rozmetacim stolem 2 ve Spodní úrovni A - viz obr. 3 - upev ĺněuy Spodní. lopątky LL a v horní úrovni g horní lopątlq g.Uvedené úrovně, tj. vodorovné...

Zapojení pro sledování fázových rotorových proudů kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243027

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kaden Horst, Lehmann Wolfgang

MPK: H02H 7/097

Značky: kroužkového, rotorových, motorů, zapojení, fázových, proudu, sledování

Text:

...13 prvního stupně filtrece. v První pől kondenzátorů 11, 12, 13 prvního stupně flltrace je připojen přes odpor-y 131, 132, 193 druhého stupně filtrace na první pől kondemátoru § ga, 83 druhého stupně filtrsce s první svorku seřízovacích potcnciometrů m 1, na, na.Střední vývod s druhá svorka seřizovacích-potenciometrů 11, 112, u jsou připojeny na první pől kondenzátorů 2 22, 23 třetího stupně filtrace a první vstup citlivých reléDruhý pől...

Zapojení pro sledování rotorových proudů asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243026

Dátum: 15.05.1987

Autori: Chýlková Jaromíra, Mach Vladimír

MPK: H02H 7/097

Značky: motorů, kroužkového, rotorových, sledování, proudu, asynchronního, zapojení

Text:

...usměrnovač 1, § je zapojen do seria, přičemž mezi střední vývod s první svorky potencíoustrů LL, lg, u jsou zapojeny Kondenzátory 19 , 122, 193 druhého stupně filtraoe.současně jsou střední vývody potenciometrů LL, 13 d, u zspojeny tak, že střední vývod prvního potencíometru 1 | je připojen na první vstup cítlívého relé JA, střední vývod druhého potenciometru 13 je pžipojen na druhý vstup citlivého relé u a střední vývod třetího potenoiometnu...

Zařízení pro výrobu jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 243025

Dátum: 15.05.1987

Autor: Oíha Václav

MPK: B22C 15/26, B22C 9/10

Značky: jader, výrobu, zařízení

Text:

...pojezdová dráha 35, na které je vloženo zařízení i pro nanáěení lepid la na jádro. Zařízení 3 sestává ze šeblony 32, ve které jsou vytvoreny otvory i a je na niposuvné uložen zásobník g lepidla a čelní plocha u. Zásobník x je spojen a ramenem j posuv-u. Nad vyjížděoí tvarovouvpodložkou a a karuselem 2 pro lepení Jader je na pojezdové dráze g uspořádán první. manipulátor 4 s upínaoímí čelistmi LL pro přenášení části lader do lepíciho...

Převodová skříň malotraktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243024

Dátum: 15.05.1987

Autori: Slavík Milan, Sáblík Radko, Jíša Pavel, Werner Jioí

MPK: F16H 1/44

Značky: skříň, převodová, malotraktoru

Text:

..., které je pevně spojené seskříní 35 a současně je ve stálém záberu s čelním pastorkem á.Skříň A 6 diferenciálu, je prostřednictvím náboje gg evvnitŕního ložiska 32 uložens v protilehlé stene Q a současně náboj 39, čelního kola 31 je prostřednictvím vnitřního ložiska ,u víka uložen ve víku g uzávěrlq. Neboj 32 je opstřen čelními ozuby L.Jedna poloosa j) je uložena jednak prostřednictvím vnějšího ložiska skříně gv protílehlé stěně jâ, jednak...

Ponorné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 243023

Dátum: 15.05.1987

Autori: Seibt Valtr, Sajvera Jioí

MPK: F04D 13/06

Značky: čerpadlo, ponorné

Text:

...i.Spodní konec rotoru A je vně vnitřního pláětě 3 opatřen oběžným kolem 1, jehož sací strana je přivräcen k ucpávce Q rotoru i. Oběžné kolo 1 je uloženo ve výtlačné skříni Q tvorená mezistěnou 2, a spodním víkem m upevněnými k vnějšímu plášti l.Ve spodním víku Lg je upraven výstupní kanál |L a výtlačné hrdlo 13. vnější plášt J, je ve své horní části na úrovni elektromotoru j, a zároveň nad úrovní ucpávky í rotoru i opatřen eacími otvory...

Uložení hřídele spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243022

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pospíšil Josef, Fotul Ilja, Pošta Jan

MPK: D01H 1/12, D01H 7/04

Značky: hřídele, spřádacího, rotoru, uložení

Text:

...elektrickým motorom, jehož obrátky řídí menič frekvence elektrického proudu. Rotor elektrického motoru je na vnějším průměru obklopen statorem elektrického motoru s jeho vinutím, čímž zaujímá velký prostor.Problémom je velivé uložení hřídele elektromotoru e pružné uložení dvou trojic odvelovacích kladek, aby bylo zajištěno odpovídající uložení hřídele 1 přítlek odvelovacíoh H kladek .Uvedený problém je řeěen uložením hřídele spřádacího rotoru...

Zařízení pro přesné ustavení polohy mechanických skupin ve dvou pravoúhlých souřadnicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 243021

Dátum: 15.05.1987

Autor: Denk Karel

MPK: F16B 5/02, B23B 41/16

Značky: mechanických, ustavení, pravouhlých, skupin, zařízení, souřadnicích, přesné, polohy

Text:

...v kolmých souřadnicích.Příklad uspořádání je patrný z připojených obr. 1, 2, 3, kde obr. 1 znázorňuje směry posuvů mechanismu v pravoúhlých souřadnicích X a I.-excentrů a na obr. 3 je znázornšn boční řez zařízením, kde je zndzorněno uložení mezidesky zařízení, posuvné ve smšru Y a nosné desky zařízení, posuvná ve smeru x.Na pevná desce L stroje je do drážky upevnšno vedení g, které zapadá do drážląr upravená v mezidesce 1. Tato mezideska J,...

Mokrý odlučovač úletu pro šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 243020

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bartoo Karel

MPK: B01D 47/00

Značky: úletů, odlučovač, šachtové, mokrý

Text:

...funkce tím, že je i za nimořádnych provozních režimu zabezpečeno dostatečně chlazení.Na výkresu je znázorněn mokrý odlučovač úletu pro ěachtové pece, zvláště kupolové,podle vynálezu, který sestává z dvoudílného vnějšího plášte, jehož horní a dqlní polovina je spojena utčnnönou přírubou a rozebíratelnými spojí.3 d 243020 Dolní polovina odlučovaće ,L má duty vnější plášĺ, který tvoří průtočnou nádrž g. Ned šeohtau pece je zavěäen na táhlech...

Imerzní vana

Načítavanie...

Číslo patentu: 243019

Dátum: 15.05.1987

Autor: Booek Jioí

MPK: A61B 10/00

Značky: imerzní

Text:

...zobrazované oblasti pro dokumentační účely. Fixaoe sondy přítlačnou deskou ulehčuje manípulaci s prístrojom. ~ ~V případech, kde je nutno pro vytvoření kvalitním obrazu redukovat množství vyzářené ultrazvuková energie, resp. upravit fyzikální parametryrultrpzvukových vln, lze vložit mezi sondu a prozařovanou oblast útlumově nebo fázovací články tak, že jsou uloženy na dno vany.Na uvedených výkresoch je znázorněn příklad provedení imerzní vany...

Upínací ústrojí zapichovacího a vyvrtávacího nástrojového držáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243018

Dátum: 15.05.1987

Autor: Nimcová Jitka

MPK: B23B 29/00

Značky: držáku, upínací, nástrojového, vyvrtávacího, ústrojí, zapichovacího

Text:

...se použije zapichovaoí nástrojový držák jj /obr. 2, 3/, jenž sestava ze základního tělesa ML uloženého na příčnem suportu 3. Se základním tělesem 1 m je apojen držák LQanástrojů.V držákuLQZ nástrojů jsou upraveny upínací otvory LQZ pro uložení obráběcích nožů. V základním tělese LM je ulozene pero 9 které je vloženo do polohovací drážky 1 příčného suportu 3,.V základním tělese LL je vyhotoven výřez m ve tvaru seříznutého komoláho kužele. 0...

Způsob výroby kontaktního systému stimulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243017

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bartoníeek Robert

MPK: A61B 19/02

Značky: kontaktního, způsob, výroby, stimulátoru, systému

Text:

...se navleče vytvarovaná forma.Kontaktní kostka se před zalitím prys látoru, -což umožní dokonalou kontrolu spoje. pomocí trnů separovanýoh sllikonovým olejom, na teleso stimulátoru, upevní rámečke a utěsní lepidlem. u se fixuje za vložený trn v praoovním stojánku, nalévekou zaleje mediciální pryskyřioí. Po vytvrzení e vyj Spodní část formy se naeadí Takto upravený stimulátor s formo cím otvor-em se forma s kontaktní koat mutí z formy se povrch...

Zařízení pro ochranu ložiska míchadla před kontaminací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243016

Dátum: 15.05.1987

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: B01F 15/00

Značky: zařízení, před, kontaminací, ložiska, míchadla, ochranu

Text:

...pouze za prvním ložiskem uložení.Uvedená uspořádání umožňuje přívod jedné nebo více nekontsminujíoích tekutín. složek reakce či inertní takutiny skrze mezery v kluzném či valivém uložení a skrze mezeru mezi oddälujíoí přepúžkou a vnitřním magnety magnetické spojky. Tímto způsobem je ložiska samo ohráněno před kontsminscí prostředím v reakčním prostoru či prostředí v tomto prostoru před kontsminací stykeu s materiálu uložení.Celá zařízení...

Vyjímatelná zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243015

Dátum: 15.05.1987

Autor: Baník Jan

MPK: B01F 15/00

Značky: vyjímatelná, zarážka

Text:

...prstencen se záhlub němi je fixouáno k hrdlu reakční nádoby, přičemž volný konec ramene je opatřen klínovou plo chou s otvory, která zapadá do záhlubně, v níž je rameno upevneno zajištovacím čepem.Hlavní výhody vyjímatelné zarázky podle vynálezu spočivají v její jednoduché výrobě. snadné manipulaoi a ní a v dokonalá údržbe, což je neooenitelné zejména ve farmaceutickémprůmyslu, pri práci podle zásad správné výrobní praxe.Celá úprava reakční...

Způsob vytvoření přepážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243014

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kováeik Peter, Popelka Kvitoslav

MPK: F28F 9/16

Značky: způsob, přepážky, vytvoření

Text:

...trubice.Hlavní výhodou půeobu vytvorení přepážky podle vynúlezn je jednoduchosttechnologie,která vylučuje prorežení, vrtání nebo propelovúní otvoru v přepeäce. Odpede potřebu přes ných etroju e neetrojů, přepełku lze vytvořit kolem libovolně tvarově elolitćho průřezu příčnáno prvku.Ne obr. I je přepáäke, kterou proetupuje nnklonäná trubice, ovinutá zúvitem plochého,rediálně vruboveného lebrey ne obr. 2 je přepáäka, kterou prostupují články...

Zařízení k nanášení barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243013

Dátum: 15.05.1987

Autori: Lukeš Miroslav, Tunka Václav

MPK: A43D 95/06

Značky: barvy, nanášení, zařízení

Text:

...v podstatě kolmých na sebe. Jak nanáěecí hubioí, tak i kotoučem nelzebarvu účinný nenáěet na evisle orientovanou plochu.Uvedená nedostatky odstraňuje zařízení k usnesení barvy podle vynálezu. jehož podstata spoćívá v tom, že v nanděecí hubici je Vytvořeno vybraní navazující na průtokovy otvor,ve kterém je vsazena nasákavá vložka, jež má na ćinně ploěa vytverovanáho ocenení odpovídající profilu okraje podeěvového dílu.Pokrokovost vynálezu...

Nosný rám podvozku pro uložení pracovních orgánů nebo adaptéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243012

Dátum: 15.05.1987

Autori: Prossr Otto, Poláeek Antonín, Dostál Ludik

MPK: A01B 59/048

Značky: adaptéru, pracovních, podvozku, nosný, orgánů, uložení

Text:

...samostavitelnými, před nimiž mohou být uspořádány děliče j porostu. K základnímu pŕednímu nosnému příčníku |je pripojene svým předním konoem jedno postranní pevné podelné romane ,L a jedno postranní Výkyvné podálná rameno ž, spojené se základním předním nos ným příčníkem 1 pomocí spojovacího čepu Q.Na zadním konci postranního pevného podélnéhc, ramene g a poštrenního výkyvnáho podelného ramenejsou uspořádána zadní nosná kola 1, l opět s...

Snímač polohy žhavého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243011

Dátum: 15.05.1987

Autor: Denk Karel

MPK: G01J 5/00

Značky: snímač, žhavého, materiálů, polohy

Text:

...těles jsou rovnohěžné a jedna společné příčná boční plocha je tvořeno víkem. na němž je v každém z trojúhelníkových dutých těles umístěn v prostoru prostřední třetiny výšky jeden ze snímačćťzáření, přičemž plocha pz-otilehlui víku je volně průchozí pro světelná paprsky. vVýhodou snímače polohy žhavého materiálu podle vynálezu je především skutečnost, že neobsahuje žádnou pohyblivou součást, čímž se značné prodlužuja životnost. Jimi výhoda...

Dilatační spojka čel statorového vinutí elektrických strojů točivých, zvláště zkratových alternátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243010

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kubíeek Karel, Bartoo Karel

MPK: H02K 3/50

Značky: statorového, vinutí, zkratových, točivých, alternátoru, elektrických, spojka, strojů, dilatační, zvláště

Text:

...strojů točivych, zvláätä zkratovyeh alternátorü podle vynálezu, jehož podstate epoćívá v tom, že diletační spojka je složena z elektricląr vodivých pásku o různé délce a tlouätce menší než je tlouätka vodiče tyče vinutí i vodiče čel vinutí, ne koncích vzájemné spojených, vodivě pripojených k vodičüm tyče vinutí i k vodičům čel vinutí s ohxąutých tak, že mezi jednotlivými elektricky vodivými pásky je vůle.Dilsteční spojka podle...

Způsob fermentační přípravy námelové očkovací látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243009

Dátum: 15.05.1987

Autori: Foret František, Kupský Miroslav, Boeek Petr, Deml Mirko

MPK: C12N 1/14

Značky: látky, očkovací, fermentační, námelové, přípravy, způsob

Text:

...rychlým stárnutím konidií,mechanickým poškozením konidií během kultvivace mícháním a pro dané produkční kmeny nepřirozeným postupom kultivace.Další nevýhodou je vzhledem k poměrně malé koncentraci konidií v jednotce objemu média nutnost používat k zaočkování 1 ha Žitná plocľw, při dodržaní předepsaného množství živých konidií, velkych objemů (na I ha cca 10 litrů) submerzní námeloviny. Tím se zvyšují nároky na konzervaci, dopravu a...