Zverejnene patenty 15.05.1987

Strana 3

Víceúčelové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 243620

Dátum: 15.05.1987

Autori: Šeda Jioí, Pírko Jan, Novotný Otakar

MPK: B62D 61/00

Značky: vozidlo, víceučelové

Text:

...podmínky pro jeho nízký zástavbový prostor a zlepšení jeho ochrany proti nečistotám a podobné. Zvláště v transportním stavu, kdy je přepravován jiným transportním prostředkem a jeho průchodivost terénem v pojezdovém stavu.Podstata víceúčelového vozidla podle vynálezu spočivá v tom, že V transportní poloze tvoří pojezdová plocha kol vnější obal vozidla, uvnitř kterého je uspořádán skládací mecha nismus a alespoň jedno reakční rameno.Příklad...

Zařízení k přeměně sluneční energie na mechanickou práci, zejména na čerpání kapaliny, zvláště vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243619

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bartoo Bohumil

MPK: F03G 7/04

Značky: zařízení, zejména, sluneční, zvláště, přeměně, energie, prací, čerpání, mechanickou, kapaliny

Text:

...3, přičemž každý vozík § je dále pevně spojen s príslušnou pistnicí lg pracovního válce ll naplněného pracovním médiem a pevně uspořádaného na jednomz konců nosníku 3. Pod horním bodem zdvihu 3 ramene nosníku 1 jsou uspořádány odtokové žlaby lg pro odtok kapaliny Q.V případě znázorněném na obr. 1, kdy jeden z pracovních válců ll je ponořen v kapalině Q například ve vodě, která má během dne po většinu roku menší teplotu než vzduch, naplní se...

Stavebnicové upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243618

Dátum: 15.05.1987

Autori: Král Ladislav, Hanžl Milan

MPK: B23Q 3/06

Značky: zařízení, stavebnicové, upínací

Text:

...a čtyřpolohový cyklus otočného stolu je změněn na osmipolohový. Tak je dosaženo toho, že zatímco pravé upínací místo gg druhého dílčího upínače g s menším obrobkem lg se ještě nachází v pracovní poloze, jeho levé upínací místo gł je ve výměnné poloze aprobíhají na něm uvolňovací a upínací funkce.Levé upínací místo El druhého dílčího upínače 1 je konstruováno shodně jako jeho pravé upínací místo gg. Obsahuje natáčecí mechanismus lg pro ovládání...

Způsob přípravy typově specifického antigenu viru herpes simplex HSV-2

Načítavanie...

Číslo patentu: 243617

Dátum: 15.05.1987

Autori: Beneš Jioí, Matoušek Stanislav, Kováo Josef

MPK: A61K 39/12

Značky: simplex, hsv-2, specifického, přípravy, antigenů, typové, způsob, herpes

Text:

...navázali glykoprotein C viru HSV-1 na lectin hlemýždě zhradniho kovalentně nsvázaného na agarosu a z tohoto jej vymyli roztokom N-acety 1 ga 1 aktosaminu.ükolem vynálezu je vyřešit odstranění typově spoločných antigenů viru herpes simplex typ 1 (HSV-1) a herpes simplex typ 2 (HSV-2), a tím umožnit zjištění přítomnosti HSV-2 protilátok u jedinců infikovaných rovněž HSV-1 virem.vynález řeší úkol tím, že používá afinitní chromatografie na...

Zapojení informačního systému průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243616

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pé?a Karel, Krulich Václav

MPK: G05B 15/02

Značky: informačního, robotu, systému, zapojení, průmyslového

Text:

...ggł a na druhý datový výstup vstup druhého paměčového registru ggg. Výstup prvního pamětového registru ggł je spojen s prvým datovým vstupom multiplexeru gg a výstup druhého pamětového registru ggg je spojen s druhým datovým vstupem multiplexeru gg, jehož výstup je připojen na nastavovací vstupy čítačů cyklu a vrstev li.Na synchronizační výstupy jgg řídicího systému robotu l jsou připojeny vstupy řadíče informačního systému gg, jehož...

Způsob výroby jahlových brdových listů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243615

Dátum: 15.05.1987

Autori: Furman Jan, Krása Radomír

MPK: D03C 7/00, D03C 9/06

Značky: způsob, jahlových, brdových, výroby, listů

Text:

...nití. Při výrobě perlinkové tkaniny dochází v takovém případě ke kłížení osnovních nití a k vazebním chybám. Také se zvyšuje přetrhovost osnovních nití. Tento problém se ještě více projevuje u tkacích strojůs větší paprskovou šíří a hustší dostavou osnovních nití v perlinkové tkanině.Uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem výroby jehlových brdových listů podle předloženého vynálezu. Pro ustavení jednotlivých jehel jehlového brdového...

Útkové stříhací zařízení bezčlunkového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243614

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kopka František

MPK: D03D 49/70

Značky: stroje, bezčlunkového, tkacího, útkové, zařízení, střihací

Text:

...je na prodloužený čep l konzoly prsníku uchycena konzola g a v požadované poloze zajištěna svěrným šroubem 3. Na volné rameno konzoly 3 je dvojicí šroubů A upevněno těleso § nůžkové části. Na konci horizontálního ramene tělesa § je přišroubován pevný nuž Q. Do svislého ramene tělesa § je vloženo pevné pouzdro 1 pro čepg, na němž je svým uložením otočně upevněn pohyblivý nůž g.Ňa uložení pohyblivého nože 2 je aretačním šroubem lg připevněna...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243613

Dátum: 15.05.1987

Autor: Tichopád Ivo

MPK: F28F 21/06

Značky: výměník, tepla

Text:

...podmínky proudění teplosměnné tekutiny V prostoru mezi trubicemi. současně se výhodné dá použít určitého uspořádání k dodržení požadovaných hodnot tlakových ztrát na vnější straně svazku trubic v rámu.Celkovou plochu výměny tepla včetně rychlosti proudění V mezitrubkovém prostoru a tlakových ztrát lze ovlivñovat i změnou vzdálenosti mezi řadami trubic umístěnými v osnově nad sebou, pokud uvažujeme tyče osnovy ve vertikální poloze. Vyšší výkon...

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 243612

Dátum: 15.05.1987

Autor: Roháeek Jan

MPK: C08L 63/10

Značky: tvrditeľná, kompozice

Text:

...avšak na 1 molární díl epoxidu se používají 2 molární díly kyseliny akrylové.Směs mono- a diesteru kyseliny akrylové s epoxidy se upravuje estery kyseliny akrylové o střední molekulové hmotnosti 125 až 300 a střední funkčnosti 1 až 3, přičemž se nejčastěji používá n-butylakrylátu, izobutylakrylátu, amylakrylátu, oktylakrylátu, 2-ethylhexylakrylátu,benzylakrylátu, etylenglykoldiakrylátu, butylenglykoldiakrylátů, diakrylátů...

Reaktivní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 243611

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vyroubal Antonan

MPK: C08L 63/10

Značky: reaktivní, kompozice

Text:

...hmoty až vysoce visközní kapaliny pryskyřičné konzistence, barvy tmavého medu. Podle použité výrobní technologie a množství epichlorhydrinu, se obsah epoxidových skupin V epoxidovém kondenzátu pohybuje obvykle mezi 0,310 až 0,480 mol/100 g, nesmí však klesnout pod 0,270 mol/100 g, protože takové epoxidové kondenzáty jsou již nepoužitelné jako složka kompozioe podle vynálezu.Pro kompozice podle vynálezu se používají estery kyseliny akrylové a...

Zařízení ke stanovení střední hodnoty dynamického tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243610

Dátum: 15.05.1987

Autori: Koažek Jan Pardubice, Jírek Jaroslav

MPK: G01F 1/34, E21F 1/00, G01D 1/02...

Značky: střední, stanovení, tlaku, hodnoty, dynamického, zařízení

Text:

...která je na jednom konci opatřena nastavným ěroubením lg, které slouží k rozepření rozpěrné tyče lg v sacím kanále l, jak je znázorněno na obr. 3. Rozpěrná tyč lg je opatřena jednak sondami łł pro snímání celkových tlaku, které jsou na ní upevněny v rozteěích 0,3 mm až 1,0 m, a to V závislosti na vzdálenostech těžišč jednotlivých ploch 2 a jednak jednou sondou lg pro snímaní statického tlaku. Na sondy ll, gg jsou napojený úklonné...

Prostředek k ochraně vzcházejících rostlin řepy cukrové proti spále

Načítavanie...

Číslo patentu: 243609

Dátum: 15.05.1987

Autor: Soukup Josef

MPK: A01N 63/04

Značky: ochraně, vzcházejících, proti, řepy, cukrové, rostlin, spále, prostředek

Text:

...hostitele.Tato zjištěná široká kompetitivní a mykoparazitická schopnost proti fytopatogenním druhům vytváří dobré předpoklady pro využití k biologickému boji proti fytopatogenním druhům hub. zejména proti původcům epály řepy.cukrově, jak bylo dokázáno dalšími nádobovými i zahonovými polními pokusy. ~ Askutečnost, že houby rodu Eeauveria osídlují pudu a snášejí široké rozmezí teplot, je velmi příznivá pro záměr biologické ochrany proti...

Způsob odměřování předem stanovené délky útku u bezčlunkových tkacích strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243608

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kadlec Lubomír

MPK: D03D 47/34

Značky: útku, tohoto, strojů, zařízení, způsob, bezčlunkových, provádění, délky, odměřování, stanovené, předem, způsobu, tkacích

Text:

...opatřeného osmi vodicími drážkami §, v nichž jsou suvně uloženy lamely 2, spojené osmi ocelovými planžetami lg 5 drážkovým čepem ll. Drážkový čep ll je uložen otočně v otvoru lg drážkového bubnu 1. Současně je pravý konec drážkového čepu ll uložen otočně ve středicím otvoru lg příruby li. Příruba lg je upevněna upevňovacími šrouby lg k drážkovému bubnu 1 a současně svírá lamely 2ve zvolené poloze, dané požadovaným průměrem bubnu odměřovače.ve...

Diskrétní regulátor PS

Načítavanie...

Číslo patentu: 243607

Dátum: 15.05.1987

Autori: Havlan Vladimír, Vodoanský Jioí, Wichterle Otto Akademik, Rožnovský Josef

MPK: G05B 24/02

Značky: regulátor, diskrétní

Text:

...pravidelných časových intervaloch stejné, předem zvolené délky, nazývaných periodou vzorkování. Délka períody vzorkování se stanoví V bloku lg nastaveni periody vzorkování. V bloku l vyhodnocení a zesileni odchýlky je průběžně vyhodnocována odchýlka,tedy rozdíl mezi požadovanou hodnotou regulované veličiny a skutečnou hodnotou regulovanéPožadovaná hodnota tvqulované veličiny je přivedena na prvý vstup lg regulátoru a skutečná hodnota...

Zařízení pro přestavitelné uložení trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243606

Dátum: 15.05.1987

Autor: Klimeš Stanislav

MPK: D03D 47/28

Značky: uložení, přestavitelné, trysky, zařízení

Text:

...pro prestavitelné uložení trysky, obr. 4 schematický nákres zarízení s použitím odtlačovacího šroubu.Tryska lg je válcovou částí lg otočně uložena v koncové části g držáku l a utěsněna těsněním 3. Do tangenciálních zářezů lg ve válcové části gg trysky lg zasahují dva seřizovací šrouby 5. Do koncové části g držáku l ústí i přívodní potrubí § prohozního média o poloměru R, utěsněné těsněním § v koncové části 3. Mezi koncovou částí g...

Tlaková komora hydraulického vakového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243605

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kuda Vladimír, Vašíeek Vladimír

MPK: B30B 5/02

Značky: hydraulického, vakového, tlaková, komora

Text:

...deskou, ze stran bočnicemi a že kotevní šrouby jsou uloženy v silnostěnných trubkách.Příklad provedení tlakové komory z pŕedpjatého betonu podle vynálezu je zobrazen na připojených výkresech, kde na obr. 1 je osový řez komorou a na obr. 2 je přičný řez komorou. Tlakové komora se skládá ze šesti železobetonových kruhových dílů l, které mají uvnitř přibližně obdélníkový tvar. Kruhové díly l jsou připraveny z prostého betonu o vysoké pevnosti a...

Zařízení k odstraňování zbytkových mechanických částic z proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243604

Dátum: 15.05.1987

Autori: Henzl Jindoich, Houžvic Vladimír

MPK: C07C 5/18, B01D 47/06

Značky: mechanických, zbytkových, odstraňování, plynů, částic, proudu, zařízení

Text:

...plynu do atmosféry a je dále napojen svodem do usazovací jímky. Do prívodu cirkulační kapaliny je mezi usazovací jímkou a tlakovou komorou proudového směšovače zařazeno cirkulační čerpadlo.Praktické provedení zařízení podle vynálezu v aplikaci pro odstraňovaní zbytkových krystalků produktu z proudu reakčních plynů, vznikajících při výrobě antrachinonu fluidní katalytickou oxidací antracenu, znázorňuje připojený výkres. zařízení podle vynálezu...

Najížděcí a zvedací poháněná válečková trať

Načítavanie...

Číslo patentu: 243603

Dátum: 15.05.1987

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B65G 47/54

Značky: válečková, najížděcí, zvedací, poháněná, trať

Text:

...a spouštění plošiny l včetně najížděcí poháněné tratě g provádí hydraulický válec § pomocí elektromotorického hydraulického agreqátu Q a elektrorozvaděče 1. V nejnižší poloze musí být horní rovina nosných válečků a obou rovinných drah v rovině podlahy, a proto je konstrukce celého zařízení zapuštěna do vybetonované jámy v podlaze. Pro nezhytnost oboustranného bočního přístupu (montáž a údržba) je z obou stran zařízení jáma rozšířena...

Rám pro sušení catgutu a jiných vláken nebo podélných tvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243602

Dátum: 15.05.1987

Autor: Roháeek Jan

MPK: A61L 1/00

Značky: jiných, catgutu, sušení, podélných, vláken, tvaru

Text:

...řez rámom Ä, opatřeným na protilehlých postranicích vnějšími navěšovacími lištami l a vnitřními navěšovacími lištami g, znázorněnými v jejích příčném řezu, vnější navěšovncí lišty l jsou vyšší než vnitřní navěšovací lišty g a vlákna A lišící se dálkově jsou nad sebou zachycena v navěšovacích lištách za uzlíky §.Jelikož délkové rozměry rámu g i vláken A nelze v daném formátu znázornit, je naznačeno prerušení vláken i postrsnice rámu. Na obr....

Způsob přípravy roztoku dusitanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 243601

Dátum: 15.05.1987

Autori: Michaleík Rudolf, Šašek Oldoich

MPK: C01C 1/28, C01B 21/50

Značky: způsob, přípravy, dusitanů, roztoku, amonného

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že při přípravě roztoku dusitanu amonného 0 koncentraci 150 až 300 g/l z nitrozních plynů o koncentraci 9 až 13 S objemových kysličníku dusíku za tlaku 0,05 až 0,3 MPa absorpcí v absorpčním roztoku obsahujícím dusitan amonný, hydrogenuhličitan amonný, dusičnan amónný a uhličitan amonný, se absorpce v místě prvotního styku nitrozních plynů s absorpčním roztokem provádí při teplotě 0 až 20 °C a složení...

Koncentráty organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkoch v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 238450

Dátum: 15.05.1987

Autori: Samuhel Jozef, Mačurák Milan, Polievka Milan, Franko Peter, Jambrich Pavol, Benedikty Ján, Ondrejmiška Koloman, Szentiványi Norbert, Jambrich Martin, Mihály František, Zemanová Elena, Marcinčin Antón, Macho Vendelín

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04, C09B 67/22...

Značky: pigmentov, polyolefínových, organických, koncentráty, hmotě, výrobkoch, farbenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koncentrátov organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkov v hmote. Koncentráty pozostávajú z organických pigmentov, polypropylénového nosiča a dispergátora na báze alkylpolyglykoléterov. Vynález sa dá použiť na farbenie polyetylénových alebo polypropylénových vlákien, fólií, trubiek alebo iných výrobkov v hmote.

Reverzačná stupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238449

Dátum: 15.05.1987

Autor: Málik Ladislav

MPK: F16H 3/64

Značky: stupňová, reverzačná, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Reverzačná stupňová prevodovka s ôsmimi prevodovými stupňami pre dopredný chod a s ôsmimi prevodovými stupňami pre spätný chod je určená pre mobilné pracovné stroje. Reverzačná stupňová prevodovka pozostáva z reverznej stupňovej prevodovky a základnej rýchlostnej prevodovky, ktorá je vytvorená pomocou dvoch planétových radov, dvoch raditených trecích brzd a dvoch raditeľných trecích spojok. Reverzná stupňová prevodovka je vytvorená pomocou...

Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238448

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kováč Jozef, Kellner Michal, Lipka Radislav, Macko Robert

MPK: C08L 61/10, C09J 3/14

Značky: spôsob, lepidiel, výroby, fenolformaldehydových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel založený na reakcii fenolu a formaldehydu v zriedenom vodnom roztoku, kde ako katalyzátor je použitý hydroxid alkalických kovov, alebo alkalických zemín. Množstvo použitého hydroxidu sa rozdelí na dvakrát, čím sa vytvoria podmienky dobrej zvládnuteľnosti chemickej kondenzačnej reakcie a na záver pomôže disproporcionáciou znížiť obsah nežiadúcich monomérov. Mólový pomer fenolu a formaldehydu sa...

Sériová planétová stupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238447

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hegedüš Pavol, Málik Ladislav

MPK: F16H 3/64

Značky: převodovka, stupňová, sériová, planetová

Zhrnutie / Anotácia:

Sériová planétová stupňová prevodovka s ôsmimi prevodovými stupňami pre dopredný chod a štyrmi prevodovými stupňami pre spätný chod pozostáva z piatich planétových radov, piatich raditeľných trecích bŕzd a dvou raditeľných trecích spojok. Prevodovka je určená pre mobilné pracovné stroje.

Spôsob výroby kyseliny benzoovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 238446

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hlinšťák Karol, Bučko Miloš, Kopernický Ivan, Danilla František, Mikula Oldřich, Hronec Milan

MPK: C07C 63/06

Značky: výroby, benzoovej, spôsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby kyseliny benzoovej katalytickou oxidáciou toluénu molekulovým kyslíkom. Podstatou riešenia je, že oxidácia prebieha v prítomnosti monobenzénkarboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), kde R je H, CH3, Cl, NO2. Kyselina benzoová sa používa v rôznych chemických výrobách ako základná surovina, napríklad pre výrobu fenolu, antikoroznych prípravkov, plastických mazív a náterových hmôt.

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238445

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pašek Josef, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Zlacký Alojz, Komora Ladislav

MPK: C07C 47/02

Značky: spôsob, oxidačnou, výroby, formaldehydu, dehydrogenáciou, metanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie energetickej náročnosti odstránením nutnosti používania rektifikácie pri výrobe formalínu s nízkym obsahom metanolu a efektívne riešenie ekologických dôsledkov technológie výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore. Uvedený účel sa dosiahne tým, že k plynom vystupujúcim z absorpčného stupňa procesu sa pridáva kyslík alebo plyn obsahujúci kyslík v množstve 0,02 až 2,0 móly...

Rozoberateľné klzné kĺbové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 238444

Dátum: 15.05.1987

Autor: Ružička Kamil

MPK: F16C 33/58

Značky: rozoberateľné, klzné, kĺbové, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Rozoberateľné klzné kĺbové ložisko podľa vynálezu patrí do oboru klzných kĺbových ložísk, kde klzná dvojica je tvorená vnútorným oceľovým krúžkom s vonkajšou guľovou stykovou plochou a vonkajším krúžkom s klznou plochou z klzných materiálov s polytetrafluoretylénu plneným olovom, alebo polyacetátu kopolyméru. Na rozdiel od súčasných známych konštrukcií kĺbové ložisko podľa vynálezu má rozoberateľný vonkajší krúžok s klznými polosférickými...

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238443

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dimun Milan, Zemanová Eva, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Belko Dušan, Truchlik Štefan

MPK: C07D 257/02

Značky: 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu nitračným štiepením 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, označovaného kódom DADN, kyselinou dusičnou s obsahom oxidu dusičného, pričom je do reakčného systému pridávaná nitromočovina v množstve 0,5 až 10 % hmot. na hmotnosť východiskového DADN. Postup je použiteľný vo výrobe oktogénu i pri vývoji nových postupov výroby tejto substancie.

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238442

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zemanová Eva, Dimun Milan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Belko Dušan, Zeman Svatopluk

MPK: C07D 257/02

Značky: spôsob, výroby, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5,7-tetranitro 1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, zvaného oktogén, nitračným štiepením 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, označovaného DADN, kyselinou dusičnou s obsahom oxidu dusičného, pri čom je do reakčného systému pridávaný dikyandiamid v množstve 0,05 až 11 % hmot., počítané na východiskové množstvo DADN. Postup je použiteľný vo výrobe oktogénu, no má význam predovšetkým pre vývoj nových...

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238440

Dátum: 15.05.1987

Autori: Belko Dušan, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

MPK: C07D 257/02

Značky: 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, zvaného oktogén, nitračným štiepením 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, označovaného kódom DADN, kyselinou dusičnou s obsahom oxidu dusičného, pričom je do reakčného systému pridávaný dusičnan močoviny v množstve 0,5 až 10 % hmot. na hmotnosť východiskového DADN. Postup je použiteľný vo výrobe oktogénu ako aj pri vývoji nových postupov výroby tejto...

Spôsob navárania bronzovej vrstvy na oceľové materiály a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238439

Dátum: 15.05.1987

Autori: Plachý Alojz, Kosnáč Ľudovít

MPK: B23K 9/04

Značky: zariadenie, materiály, ocelové, vrstvy, spôsobu, navárania, tohto, spôsob, bronzovej, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob navárania bronzovej vrstvy na oceľové materiály elektrickým oblúkom a zariadenie na vykonanie tohto spôsobu. Podstatou spôsobu podľa vynálezu je, že tavivo do miesta navárania sa privádza ochranným plynom elektrického oblúka. Podstatou zariadenia podľa vynálezu je, že medzi redukčný ventil (2) a navárací horák (6) je zaradený plynový zmiešovač (3) taviva.

Indukčne odporový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 238438

Dátum: 15.05.1987

Autor: Štefkovič Štefan

MPK: G01F 1/56

Značky: indukčne, prietokomer, odporový

Zhrnutie / Anotácia:

Indukčne odporový prietokomer je určený na meranie prietočných množstiev ľubovoľných kvapalín alebo plynov. Prietokomer pozostáva z dvoch transformátorov, ktoré sú vzájomne zviazané dvojicou rovnakých protichodne vinutých vinutí vyhotovených z trubky, materiál ktorej má vysoký teplotný súčiniteľ odporu. Trubkové vinutie je z hľadiska pretekanej látky zapojené v sérii.

Dvojčeľusťové chápadlo s priamočiarym pohybom ramien

Načítavanie...

Číslo patentu: 238437

Dátum: 15.05.1987

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B23Q 7/04

Značky: dvojčeľusťové, ramien, pohybom, priamočiarym, chápadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dvojčeľusťového chápadla s priamočiarym pohybom ramien s upevnenými čeľusťami a nastaviteľným rozsahom uchopovania pri zaručení centrického uchopenia. Pre pohon sa používa lineárny motor s tlakovým médiom bez mechanických prevodov. Nosnú časť tvorí nosná skriňa z tenkostenného materiálu. Chápadlo má signalizáciu stavu čeľustí a je určené pre priemyselné roboty najmä pri manipulácii s rovnakými čeľusťami v sérii.

Spôsob prípravy povrchových funkčných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 238436

Dátum: 15.05.1987

Autori: Adamka Jozef, Styk Ján

MPK: B22D 27/02, C21D 1/09

Značky: přípravy, povrchových, spôsob, vrstiev, funkčných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru špeciálnych spôsobov prípravy funkčných vrstiev na výrobkoch z konštrukčných, špeciálnych a nástrojových materiálov, vyrobených z kovov a ich zliatin. Účelom vynálezu je zlepšenie štruktúry vo funkčenej vrstve, a to tak, že nie sú pozorované nehomogenity a štruktúrne zložky majú jemnejšiu morfológiu. Uvedený účel sa dosiahne ohriatím povrchu výrobku intenzívnym energetickým zdrojom na teplotu austenitizácie, pričom...

Spôsob prípravy funkčných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 238435

Dátum: 15.05.1987

Autori: Styk Ján, Adamka Jozef

MPK: B22D 27/02

Značky: funkčných, spôsob, vrstiev, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru špeciálnych spôsoboch prípravy funkčných vrstiev na výrobkoch z konštrukčných, špeciálnych a nástrojových materiálov, vyrobených z kovov a ich zliatin. Účelom vynálezu je zlepšenie štruktúry vo funkčnej vrstve a to tak, že nie sú pozorované nehomogenity a štruktúrne zložky majú jemnejšiu morfológiu. Uvedený účel sa dosiahne ohriatím povrchu výrobku intenzívnym energetickým zdrojom na teplotu tavenia materiálu výrobku,...

Ohmický kontakt

Načítavanie...

Číslo patentu: 238434

Dátum: 15.05.1987

Autori: Lányi Štefan, Kaminskij Vladimír Vasiljevič Kandidát Vied

MPK: H01L 23/00

Značky: ohmický, kontakt

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrických ohmických kontaktov na polovodičoch na báze sírnika samárnatého. Podstata vynálezu spočíva v tom, že je tvorený vrstvou kobaltu v mieste pripojenia prívodu k polovodičovej vrstve na báze sírnika samárnatého. Využitie vynálezu sa predpokladá pri výrobe snímačov jednoosového alebo všestranného tlaku, zrýchlenia, vibrácií, tenzometrov pre potreby strojárstva, energetiky a pod.

Spôsob prípravy funkčných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 238433

Dátum: 15.05.1987

Autori: Styk Ján, Adamka Jozef

MPK: B22D 27/02, B22D 19/08

Značky: přípravy, vrstiev, funkčných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru špeciálnych spôsobov prípravy funkčných vrstiev na výrobkoch z konštrukčných, špeciálnych a nástrojových materiálov, vyrobených z kovov a ich zliatin. Účelom vynálezu je zlepšenie štruktúry vo funkčnej vrstve a to tak, že nie sú pozorované nehomogenity a štruktúrne zložky majú jemnejšiu morfológiu. Uvedený účel sa dosiahne ohriatím povrchu výrobku, pokrytého práškovým materiálom o vysokej tvrdosti, intenzívnym...

Spôsob výroby ľahčených sieťovaných polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238432

Dátum: 15.05.1987

Autori: Podmanický Jozef, Oswald Anton, Jehlár Peter, Turčány Jozef, Ďurian Anton, Gajdoš František

MPK: C08J 3/24, C08L 23/26, C08J 9/10...

Značky: výroby, sieťovaných, ľahčených, spôsob, polyolefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby ľahčených sieťovaných polyolefínov s mernou hmotnosťou 40 až 150 kg/m3. Rieši problém získania materiálu vhodného najmä pre obuvnícke aplikácie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že základná zmes sa sieťuje pri teplote 160 až 180 °C, pri tlaku 25 až 30 MPa, po dobu 15 až 45 minút pri súčasnom pozvoľnom rozklade nadúvadla a po ochladení na teplotu 20 až 50 °C expanduje pri teplote 130 až 160 °C, tlaku 0,1 až 25 MPa,...

Spôsob adhezívneho spájania krátkych vlákenných častíc s povrchmi na báze chlórovaných vinylových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238431

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ivan Miroslav, Belko Dušan, Kabátová Viera, Rajniak Igor, Zeman Svatopluk, Formánek Leopold, Dimun Milan, Truchlik Štefan

MPK: C08L 33/06, D06N 7/04

Značky: polymérov, vinylových, spájania, adhezívneho, báze, vlákenných, krátkých, povrchmi, chlorovaných, spôsob, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob adhezívneho spájania krátkych vlákenných častíc s povrchmi na báze chlórovaných vinylových polymérov, určených najmä pre vákuové tvarovanie, obalový a dekoračný materiál, použitím vrstvy vodnej disperzie, ktorej neprchavá zložka je tvorená polymérom na báze jedného alebo viac akrylových monomérov, obsahujúcich poprípade aj styrén, ktorý vždy obsahuje zapolymerizované jednotky aspoň jedného alkylesteru kyseliny akrylovej...

Materiál vhodný na obklady pri odlievaní, najmä oceľových odliatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238430

Dátum: 15.05.1987

Autori: Krejčí Jaroslav, Brhel Jaroslav, Pešek Jiří, Horváth František

MPK: C04B 35/10, C04B 35/14

Značky: odlievaní, oceľových, odliatkov, najmä, obklady, vhodný, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby oceľových odliatkov a rieši problém zvýšenia ich povrchovej akosti. Podstata vynálezu spočíva v tom, že materiál je tvorený základnou zložkou pozostávajúcou z 0,5 až 1,5 hmot. % kysličníka železitého, 30 až 59 hmot. % kysličníka kremičitého, 38 až 65 hmot. % kysličníka hlinitého a zvyšok do 100 hmot. % sú stopové prvky. Jej objemová hmotnosť je od 0,43 do 1,1 g/cm3. Povrch základnej zložky je opatrený žiaruvzdornou...